:

Burguer von Ritterstein nr 190

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Burguer von Ritterstein nr 190 †

Friherrlig 1720-03-20, introducerad 1726. Utdöd 1783-08-12.


Carl Johan Burguer, adlad von Burguer och friherre Burguer von Ritterstein (son av Gustaf Burger, se adliga ätten von Burguer nr 1478, Tab. 3), friherre von und zum Ritterstein, herre till Stjärnholm och Beneberg i Nikolai socken, Södermanlands län samt Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län. Född 1678-06-13 på Arensburg å Ösel. Friryttare vid von der Pahlens regemente i Livland. Kornett vid von der Pahlens regemente i Livland 1694. Fänrik vid svenska auxiliärtrupperna i holländsk tjänst 1696. Avsked 1698. Fänrik vid Furstenbergska regementet i fransk tjänst 1699. Löjtnant vid Erik Sparres tyska regemente i fransk tjänst 1701. Slutligen major vid Erik Sparres tyska regemente. Avsked ur franska tjänsten 1711. Generaladjutant i svensk tjänst vid Stenbocks armé 1712-02-09. Adlad jämte yngre brodern 1713-10-17 med namnet von Burguer (introducerad 1719 under nr 1478). Konfirmationsfullmakt å generaladjutantsbeställningen 1719-05-05. Överste samt kommendant på Keksholm 1720-03-14. Friherre jämte brodern 1720-03-22 (introducerad 1726 under nr 190). Död 1745-03-10 på Stjärnholm och begraven i Tuna kyrka Södermanlands län. Han blev flera gånger illa blesserad. Gift 1712-06-23 i Norrköping med Christina Rosenfelt, född 1697-06-05 i Uppsala, död 1756-01-02 i Stockholm, dotter av kaptenen och lantjägmästaren Bengt Rosenfelt, och Christina de Besche.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1713-12-17 på Beneberg. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1735-01-11. Hovjunkare 1737-01-17. Kammarherre 1742-02-10. Död ogift 1783-08-12 Broxvik, och utgick med honom denna friherrelliga att på svärdsidan.
 • Arnold Niklas, född 1715-12-18 på Beneberg, död 1716-02-20.
 • Johan Ludvig, född 1716-06-06 på Beneberg. Rustmästare vid livregementet. Löjtnant i fransk tjänst. Hovjunkare, sköt sig 1743-06-05 på Stjärnholm.
 • Ulrika Eleonora, född 1717-10-24 på Beneberg, död 1718-02-04.
 • Erik Magnus, född 1718-07-16 på Beneberg, död 1719-01-14.
 • Fredrika, född 1719-10-06 på Beneberg, död 1737-03-26.
 • Christina Eleonora, född 1721-06-18 i Stockholm, död 1789-12-13 i Karlskrona. Gift 1749-09-10 Gavel med amiralitetskaptenen Carl Henrik Möller, född 1719, död 1789-12-13, i Stockholm.
 • Hedvig Beata, född 1722-06-23 på Beneberg, död 1756-05-18. Gift 1744-04-19 med kommendörkaptenen Per Staffan Cederschiöld, i hans 1:a gifte, född 1705, död 1796.
 • Helena Sofia, född 1723-09-15 på Beneberg, död 1770-08-16 i Stockholm. Gift 1753-01-15 med bankokamreraren Carl Adam Gerdes i hans 2:a gifte (gift 1:o 1730 med Gertrud Wagman, född 1713, begraven 1752-03-28 i Stockholm. Gift 3:o 1778-11-30 i Stockholm med Margareta Maria Norman), född 1708-05-25 död 1787-04-01 i Stockholm (Sj.), kusin till presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld.
 • Fredrik Adolf, född 1724-12-03 på Beneberg, död 1737-01-20.
 • Ulrika Amalia, född 1726-06-15 på Beneberg, död 1737-03-15.
 • Margareta Augusta, född 1727-08-13 på Beneberg, död 1771-01-00 i Stockholm. Gift 1753-03-01 med handelsmannen i Stockholm Joakim Gottfrid Alardi, född 1710, död 1783-09-16.
 • Benedikta Maria, född 1730-03-21 på Beneberg, född 1780-09-06 Tranvik. Gift 1748-11-27 på Gavel med hovintendenten Henrik Martens.
 • Ulrika Emerenlia, född 1731-03-29 på Stjärnholm, död änka 1791-05-19 i Stockholm. Gift 1761-10-18 i Stockholm (Tysk.) med auditören vid artilleriet Bengt Johan Lijer.
 • Charlotta Lovisa född 1734-12-14 på Stjärnholm, död ogift 1808-02-06 Öland

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: