:

Hochschild nr 391

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Hochschild nr 2266 och 391 †

Adlad 1817-04-22 enligt 37 § R.F., introd. 1819. Friherrlig 1839-10-05 enl. 37 § R.F., introd. 1841. Utdöd 1898-12-12.

TAB 1

Christian Hochschild, född i Lübeck. Handelsman i Viborg, därifrån han i början av 1700-talet skall ha flyktat undan ryssarna och begivit sig till Stockholm. Handlande i Borgå. Gift 1710 med Anna Schmidt, dotter av en rådman i Viborg.

Barn:

 • Johan Henrik Hochschild, född 1711-01-03 i Viborg. Student i Greifswald 1727. Disp. därst. 1730. Auskultant vid Stockholms rådhus och kämnärsrätter 1731. E. kanslist i riddarhuskansliet under riksdagarna 1734, 1738 och 1739. Extra ordinarie notarie vid södra förstadens kämnärsrätt i Stockholm 1735-01-29. Handsekreterare hos överståthållaren frih. Rutger Fuchs 1739. Ord. notarie vid slottsrätten 1740-02-20 och i slottskansliet 1749-08-08. Sekreterares karaktär 1760-04-17. Rådman i Stockholm 1761-03-17. Ledamot av justitiekollegium och förmyndarkammaren därst. 1762-02-26, ordförande i norra förstadens västra kämnärsrätt 1768-02-10 samt ledamot av ämbets- och byggnadskollegium 1775-10-24. Död 1776-12-18 och begraven s. å. 22/12 i Klara kyrka i Stockholm. Var vid 1765 och 1771 års riksdagar fullmäktig för Stockholms stad [Srr]. Gift 1751-05-21 i Stockholm med Fredrika Catharina Hanstén, född 1729-07-17 i Visby, död 1773 (själaringning s. å. 14/1 i Jakobs kyrka ), dotter av tullöverinspektoren på Gotland Samuel Hanstén och Anna Christina Lothigius.

Barn:

 • Rutger Fredrik Hochschild, född 1752-03-16 i Stockholm. Student i Uppsala2 1759-06-16. E. notarie i slottsrätten 1767. Vice notarie i Stockholms rådhusrätt 1770-03-05. Tillika notarie vid börsbyggnadsdirektionen 1771-04-29. Ord. notarie vid rådhusrätten i nämnda stad s. å. 2/10. T. f. andre stadsnotarie 1776-01-02. Sekreterares fullmakt 1779-02-07. Ord. stadsnotarie 1780. Sekreterare hos Stockholms stads magistrat 1782-01-16. Expeditionssekreterares fullmakt 1790-09-30. Sekreterare vid änkedrottningen Sofia Magdalenas hovexpedition 1792-05-11. Av konungen utsedd att biträda dåv. överståthållaren, frih. von Essen uti civila ärenden 1795-01-23–1797-05-00. Död 1806-10-11. Han är känd genom sina av trycket utgivna memoarer [Srr]. Gift 1782-11-30 i Stockholm1 med Johanna Gustava Rehn, född 1753-01-18, död 1795-06-01, dotter av hovintendenten Johan Erik Rehn och Christina Rungren.

Barn:

 • Carl Hochschild, adlad och friherre Hochschild, född 1785-10-03. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1803. Kopist därst. 1805-03-05. Sekreterare vid änkedrottningen Sofia Magdalenas hovexpedition 1806-04-19. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1809-06-29. Ambassadsekreterare vid fredsunderhandlingen i Fredrikshamn s. å. i aug. Chargé d'affaires i Petersburg 1812 och i Köpenhamn 1813, vilken senare befattning han dock ej kom att tillträda, i anseende till det utbrytande kriget. Förste sekreterare i kabinettet 1814-11-15. Adlad 1817-04-22 enl. 37 § R.F. (introd. 1819 under nr 2266). Chargé d'affaires i Paris 1817-10-16 och i Haag 1818-11-30. Avsked från sekreterarbefattningen i kabinettet samt kansliråd 1819-03-27. Chargé d'affaires i Köpenhamn s. å. 13/9. RNO 1820-08-25. Minister i nyssn. stad 1821-05-27. Kammarherre 1826-05-11. KNO 1828-08-21. StkDDO 1836-08-23. Minister i Haag s. å. 13/7. Friherre 1839-10-05 enl. 37 § R.F. (introd. 1841 under nr 391). Rappellerad från Haag 1841-05-07. KNedLO s. å. KmstkNO 1844-10-14. Minister i Wien 1845-06-19. StkÖJKrO. Envoyé i Berlin 1850-09-25 och i London 1854-08-08. RPrRÖO1kl s. å. StkNS:tOO 1855-08-21. HLFrKA 1856-08-30. Död 1857-09-01 i Köpenhamn. Gift 1826-08-05 i Köpenhamn med Emilia Catharina Oxholm, född 1799-10-08 i nämnda stad, död där 1881-09-29, dotter av danske generallöjtnanten och generalguvernören Peter Lotarius Oxholm och Nancy O'Neill.

Barn:

 • Tekla Matilda, född 1829-01-09 i Köpenhamn, död 1897-07-01 Hörbygaard Gift 1849-09-18 i Wien med danske kammarherren, RDDO, Joakim Melchior Grevenkop-Caslenskjold, född 1807-10-03 på Stora Fredrikslund på Själland, död 1878-06-24 på Hörbygaard. Fru Grevenkop-Castenskjold, född Hochschild, ägde Hörbygaard och Mariager kloster, båda i Danmark.
 • Lovisa Gustava Fredrika, född 1830-04-18 i Köpenhamn. Överhovmästarinna hos drottning Louise av Danmark 1888. Död 1910-11-04 i Köpenhamn. Gift 1851-11-14 i Berlin med geheimekonferensrådet, kammarherren, StkDDO, danske länsgreven, Henrik Bille-Brahe i hans 2:a gifte (gift 1:o 1838-10-13 med friherrinnan Jeromia Catharina Selbye, född 1812-01-24, död 1848-09-14, dotter av danska geheimekonferensrådet friherre Charles B. Selbye och hans fru, född Falbe), född 1798-01-21 i Köpenhamn, död där 1875-04-07.
 • Carl Fredrik Lotarius, friherre vid faderns död 1857. Född 1831. Minister för utrikes ärendena. Död 1898. Se Tab. 2.
 • Julia Vilhelmina Anna Helena Adelaide Emilia (Lili), född 1843-02-07 i Köpenhamn, död där 1906-12-07. Gift 1862-07-30 på Hörbygaard med danske hovjägmästaren friherre Oskar Valdemar Herman Leopoldus Løoenskjold, född 1837-10-01 på Löwenborg på Själland, död 1913-06-20 i Köpenhamn.

TAB 2

Carl Fredrik Lotarius (son av Carl Hochschild, adlad och friherre Hochschild, Tab. 1), friherre vid faderns död 1857. Född 1831-09-13 i Köpenhamn. Student i Lund 1848-12-00. Kansliexamen 1849-06-00. Attaché i Wien s. å. 28/7. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1850. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1851-01-11. Attaché i Berlin s. å. 8/4. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1853-08-11. T. f. legationssekreterare vid storbritanniska hovet 1855-04-00. Kammarherre hos drottning Desideria s. å. 3/11. Medföljde den utomordentliga beskickningen till Wiesbaden för att för hertigen av Östergötland anhålla om prinsessan Sofias av Nassau hand 1856-08-30. Förste sekreterare i sistnämnda departement s. å. 28/10. Legationssekreterare i London 1858-06-15. På egen begäran entledigad från denna beställning 1860-04-01. Chargé d'affaires i Turin 1861-07-20 och tillika t. f. generalkonsul i Italien s. å. 18/10. RNO 1862-01-28. KItS:tMLO s. å. i jan. Ministerresident och generalkonsul i sistnämnda land 1863-03-27. StOffItS:tMLO s. å. i april. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Berlin 1865-04-11, tillika i Dresden, Schwerin och Neu-Strelitz s. å. 24/5. StkItS:tMLO s. å. i maj. Förflyttad som envoyé till London 1866-06-05. RPrRÖO1kl s. å. KNO s. å. 3/7. LMA s. å. KmstkNO 1871-05-27. Rappellerad och försatt i disponibilitet 1876-10-03. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1877–1886. LSkS 1877. Avgick i utomordentlig beskickning till Bryssel med anledning av det belgiska konungaparets silverbröllop 1878-08-14. StkBLO s. å. i aug. Minister för utrikes ärendena 1880-04-27. StkNS:tOO s. å. 1/12. RBadFidelO 1881-09-20. RBadBI:sZO s. d. RoKavKMO 1881-10-01. StkFrHL 1882-06-03. TOO1kl s. å. 22/7. StkPT o. SO 1883. StkMonS:tCO 1884. Avsked från ministerämbetet 1885-09-25. StkSpCIII:sO m kedja s. å. Ordförande i Sveriges allm. exportförenings styrelse 1887. LLA 1888. Vald till hederspresident av tyska S:t Gertrudsförsamlingen i Stockholm 1889. RCXIII:sO 1891-01-28. Död 1898-12-12 på Bellinga och utgick ätten med honom på svärdssidan. Ägde Bellinga i Sövestads socken, Amalielund i Sövde socken och Ågerup med Elsagård i Blentarps socken, alla i Malmöhus län, samt huset nr 11 B Västra Trädgårdsgatan i Stockholm. Friherre H. har från trycket utgivit »Desirée Reine de Suéde et de Norvége» (1889, övers. 1890) och »Några blad av Rutger Fredrik Hochschilds anteckningar (Armfeltska konspirationen)» (1897). Gift 1858-04-17 Sövdeborg med grevinnan Amalia Elisabet Charlotta Piper, Sp. Marie-LouiseO, TurkChO1kl 1885, född 1836-07-11 i Stockholm, död där 1921-08-02 i Jacobs förs, dotter av löjtnanten, greve Erik Carl Piper, och Charlotta Amalia von Qvanten.

Barn:

 • Carl Erik, född 1859-01-24 i London, död där 1860-04-02.
 • Carl Ludvig Erik Joakim, född 1860. Löjtnant. Död 1898. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Ludvig Erik Joakim (son av Carl Fredrik Lotarius, Tab. 2), född 1860-09-19 i Stockholm. Volontär vid skånska husarregementet 1877-03-17. Mogenhetsexamen i Lund 1879-05-30. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1880-11-01. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 19/11. Överförde det av k. m:t ratificerade äktenskapskontraktet mellan kronprinsen och prinsessan Viktoria av Baden 1881. RBadZLO1kl s. å. 20/9. Student i Lund 1883. RPdaCO 1884-04-15. Jur. preliminärexamen 1885-01-31. RSpCIII:sO s. å. 11/5. TOO4kl s. d. Löjtnant 1890-08-19. Död 1898-11-16 Bellinga s socken, Malmöhus län. Ägde Skoghult i Blentarps socken, Malmöhus län. Gift 1885-09-19 i Köpenhamn med före detta statsfrun hos drottningen, friherrinnan Ebba Gyllenstierna af Lundholm, född 1866-01-29 i nämnda stad, dotter av underlöjtnanten, friherre Carl Gyllenstierna af Lundholm, och Beata Rosenstierna.

Barn:

 • Louise Elisabet Ebba Beatrice, född 1888-08-16 på Skoghult, död 1895-02-20 i Stockholm.
 • Carl Rutger, född 1890-06-11 på Skoghult, död 1895-02-05 i Stockholm.

Källor

1Inr. Tidn. 1782. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: