:

Von Nolcken nr 223

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Nolcken nr 1806 utdöd och 223

Natural. 1726-12-19, introd. s. å. Friherrlig 1747-12-12, introd. 1752.

Ätten blev i Finland naturaliserad i friherrligt stånd 1812-04-08 och immatrikulerades på riddarhuset därst. 1818-10-13 under nr 14 bland friherrar samt intogs på riddarhuset i Riga under nr 230 och 363.

I friherrediplomet står uttryckligen att hjärtvapnet består av tre pilkvistar, som äro böjda över varandra. Ättemedlemmarna hava doch alltid i hjärtvapnet fört ättens urgamla vapenmärke, tre nejlikor, varifrån namnet även är taget.


Nolcken%20F22300.jpg

TAB 1

Tönnes von Nolcke, av gammal tysk adel från grevskapet Bentheim i Westfalen. Levde jämte sin fru 1498 i Uchte i grevskapet Hoya, lydande till Bentheim. Gift med Agneta von Stemmeshorn.

Barn:

 • Henrik von Noleke. Amtman i Uchte. Hans och hans ena frus vapen målade på fönsterrutor med årtalet 1554, funnos 1656 i kyrkan i Uchte. Gift 1:o med Anna von Winnighausen. Gift 2:o med Dorotea von Klencken.

Barn:

 • Henrik von Nolcke. Inkom till Sverige och blev först kapten och 1609-05-25 befallningsman på Vaxholm. Kallas i registraturet Henrik Nulcke. Gift med Anna von Howe, dotter av Henrik von Howe, till Drakenberg, och Adelheid Henriksdotter von Lambdorff.

Barn:

 • Heimart von Nolcke, herre till Schultzenhof (nu Nolckenhof) och Mullut, båda i Karmels socken på Ösel, vilka han köpte 16321. Mannrichter på nämnda ö. Innehade 1642 godset Hasik i Wolde socken på Ösel1. Död 16552. Gift 16182 med Margareta Zöge, av huset Errestfer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Berend Berg)2, dotter av löjtnanten vid livländska adelsfanan Johan Johansson Zöge och Margareta Ottosdotter Gilsen.

Barn:

 • Fredrik von Nolcken, herre till Hasik samt Eiküll i Karmels socken på ösel, vilket senare gods han tillbytte sig emot Schultzenhof 1653-07-25 av greve Magn. Gabr. De la Gardie. Född2 1624-09-01. Ryttmästare i svensk tjänst. Död 1691 och begraven i Arensburg.2 Gift 1:o 16472 med sin fränka Anna von Vietinghoff, född1 1630-10-23, drunknade tillika med sin dotter Hedvig Juliana på en sjöresa till Stockholm 1685,2 dotter av lantrådet på Ösel Otto Claesson von Vietinghoff, till Sandel, och Magdalena von Howe, av huset Koick, samt av samma gren som den introd. adl. ätten Fitinghoff. Gift 2:o 16892 med Magdalena von Berg, dotter av lantrådet Otto Jürgen von Berg.

Barn:

 • 1. Christoffer Reinhold von Nolcken, arvherre till Hasik. Född1 1650-03-16. Fänrik vid E. Taubes dragonskvadron 1678-08-12. Löjtnant därst. 1679-10-05. Avsked 1681-02-06. Kaptenlöjtnant vid garnisonsregementet i Riga 1682-02-15. Kapten därst. 1685-10-18. Kapten vid garnisonsregementet i Wismar 1695-02-25. Major därst. 1700-11-12. Överstelöjtnant 1706-11-02. Överste för regementet 1714-09-18. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1718-02-00. Avsked 1719-09-30. Lantråd på Ösel. Förste deputerad till Petersburg 17252. Död1 1732-01-12. Han var 1701 med i åtskilliga träffningar med ryssarna omkring Rauko i Livland. Gift 1689 med Ingeborg Christina Stackelberg, född 1664-05-10 Vinäs, död 1747-05-18, dotter av lantrådet Mattias Stackelberg, natural. Stackelberg, och Ingeborg Grubbe eller Stiernfelt.

Barn:

 • Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken, född 1694-05-24 i Riga. Student i Uppsala. Biträde i brevväxlingen åt generallöjtnanten, friherre Carl Adam Stackelberg vid hans resa till Berlin. Reste därefter 1716 till Holland och blev s. å. av ministern, friherre Görtz återsänd till Sverige med en angelägen depesch. Extra ordinarie kanslist vid andra utrikes statsexpeditionen av k. kansliet s. å. 5/12. Ord. kanslist därst. 1718. Kommissionssekreterare vid preussiska hovet 1720-01-30. Återkallad därifrån 1725. Åter kommissionssekreterare vid nämnda hov 1726. Natural. svensk adelsman s. å. 19/12 (introd. s. å. under nr 1806). Ånyo kommissionssekreterare vid samma hov 1727. Återkom därifrån 1729. Regeringsråd i Pommern 1730-05-11. Vice statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1733-11-08 extra ordinarie envoyé till ryska hovet 1738-07-24. Återkallad därifrån 1741. Andre svenske kommissarie vid fredstraktaten med Ryssland i Åbo 1742. Vice statssekreterare vid utrikes expeditionen 1733-11-08. Ord. statssekreterare därst. 1744-02-20. Hovkansler 1747-03-17. Friherre s. å. 12/12 (introd. 1752 under nr 223). KNO 1748-04-16 med valspråk: Simplex Recti Cura. President i Göta hovrätt 1750-11-08. Död 1755-10-18 i Stockholm. 'Han var en utmärkt skicklig och därför också mycket brukad diplomat. Förskaffade svenska regeringen, särdeles till kriget på 1740-talet, originalkartor över Rysslands gränsfästningar emot Sverige jämte uppgifter på ryssarnas krigsstyrka m.m. Besörjde även 1733 om inrättandet av det adl. jungfrustiftet i Barth i Pommern.' Gift 1:o 1731 med Christina Margareta Lode från Livland, född 1707-10-27 Västis å. uppbyggda gravkoret på Rö kyrkogård Stockholms län, dotter av lantrådet och vice presidenten Gerhard Lode från Livland, och hans 2:a fru Margareta Elisabet Horn af Kanckas. Gift 2:o 1749-01-31 i Stockholm med friherrinnan Anna Regina Horn af Åminne i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762-07-28 med statssekreteraren Peter Fredrik Hegardt, adlad och friherre von Hegardt, född 1716, död 1780), född 1718-03-07, död 1796-11-21 Berga, dotter av översten, friherre Christer Horn af Åminne, och friherrinnan Anna Regina Siöblad.

Barn:

 • 1. Arvid Reinhold, född 1732. Förste hovstallmästare. Död 1802. Se Tab. 2.
 • 1. Gustaf Adam, född 1733. Minister. Död 1813. Se Tab. 19.
 • 1. Vilhelmina Margareta Christina, född 1734-12-26 i Stralsund, död 1790-02-05 i Stockholm. Gift 1757-04-12 Jordberga med majoren Daniel Bernhard Gyllenram, från vilken hon blev skild, född 1730, död 1800.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1735-11-11 i Stralsund. Stiftsjungfru. Död 1801-08-26 på Östaröd och begraven s. å. 6/10 i Källstorps kyrka. Gift 1755-05-20 med en av rikets herrar, presidenten, friherre (greve) Arvid Fredrik Kurck, från vilken hon blev skild, född 1735, död 1810.
 • 1. Barbara Fredrika, född 1736 i Stralsund, död s. å.
 • 1. Johan Fredrik, född 1737-12-31 i Stralsund volontär vid livgardet 1751-07-01. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1752-10-30. Löjtnant därst. 1761-11-10. Kapten vid marinerna (sedan arméns flotta) 1762-12-14. Kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika 1768-06-23. RSO 1770-04-28. RS:tJoh:savJerusalemO 1772-05-28. Extra ordinarie envoyé till ryska hovet 1773-04-29. KNO 1777-07-16. Återkallad från ryska hovet 1788 vid krigets utbrott. Avsked från förutn. kaptensbeställning s. å. 17/5 extra ordinarie envoyé till romersk kejserl. hovet i Wien 1791-02-15. Återkallad 1794-06-16. Död barnlös 1809-02-22 i Stockholm och ligger begraven i gravkoret på Rö kyrkogård. Gift 1776-06-24 i Dorpat2 med grevinnan Johanna Margareta von Manteuffel, född5 1760-10-16, död 1821-01-01 i Stockholm, dotter av5 ryska generallöjtnanten greve Andreas von Manteuffel, av huset Ringen i Livland, och friherrinnan Sofie Fredrika von Stackelberg.
 • 1. En dotter, död späd.
 • 2. Fredrika Ulrika, född 1750-03-13 i Stockholm, död i barnsäng 1773-06-06 Berga. Gift 1770-08-09 på nämnda egendom med kammarherren Hampus Vilhelm Braun, född 1744.
 • 2. Fredrik Adolf, född 1755, död 1758 och begraven s. å. 10/6 i Jakobs kyrka i Stockholm.

TAB 2

Arvid Reinhold (son av Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken, Tab. 1), till Hanaskog i Kviinge socken, Kristianstads län. Född 1732-09-24 i Stralsund. Fänrik vid svenska livgardet 1749-12-14. Majors avsked 1756-03-26. RSO 1770-04-28. Förste hovstallmästare hos hertigen av Södermanland 1787. KNO 1794-11-24. Död 1802-04-09 på Hanaskog. Gift 1756-03-10 med sin systers svägerska, friherrinnan Margareta Sofia Kurck, född 1739-05-21, död 1824-12-01 på Hanaskog, dotter av kaptenen, friherre Axel Gustaf Kurck, och Margareta Tott.

Barn:

 • Margareta Gustava, född 1757-03-20 i Kristianstad, död 1822-04-29 på Hanaskog och begraven s. å. 10/5 i Kviinge kyrka. Gift 1779-02-16 på Hanaskog med majoren Nils Vilhelm Meck, född 1727, död 1813.
 • Regina Sofia, född 1758-07-22 på Hanaskog, död 1847-01-10 Brunsmåla. Gift 1796-06-26 i Kviinge kyrka med kaptenen David Ehrenstråhle, född 1761, död 1800.
 • Erik Reinhold, född 1763. Landshövding. Död 1834. Se Tab. 3.
 • Axel Gustaf Fredrik, född 1767. Ryskt statsråd. Död 1821. Se Tab. 5.
 • Arvid, död 1771. Landshövding. Död 1807. Se Tab. 18.

TAB 3

Erik Reinhold (son av Arvid Reinhold, Tab. 2), född 1763-07-03 på Hanaskog. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1777-10-22. Fänrik vid livgardet 1779-02-08. Sekundlöjtnant därst. 1783-05-08. Premiärlöjtnant 1786-04-24. Överstelöjtnants avsked 1790-11-01. Vice landshövding i Kristianstads län 1801-03-24. Landshövding därst. 1805-03-01. Avsked 1811-02-04. Död 1834-05-13 Jordberga. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1806-09-21 Hylinge med friherrinnan Anna Magdalena Eleonora Strömfelt, född 1775-11-15 Rotenberg, död 1845-04-08 i Kristianstad, dotter av konteramiralen och landshövdingen, friherre Fredrik Georg Strömfelt, greve Strömfelt, och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Magdalena Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Arvid Fredrik Reinhold, född 1807-06-30 i Kristianstad, död där 1808-07-25 och begraven s. å. 27/7 i Kviinge socken.
 • Axel Erik, född 1809-11-22 i Kristianstad. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1829-02-24. Underlöjtnant därst. s. å. 21/8. Fänrik vid Bohusläns regemente 1832-11-07 och vid Svea livgarde 1833-10-05. Avsked ur krigstjänsten 1837-04-14. Död ogift 1877-10-16 på Jordberga.
 • Carl Adam, född 1811. Godsägare. Död 1857. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Adam (son av Erik Reinhold, Tab. 3), född 1811-07-20 på Jordberga. Student i Uppsala 1830. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen 1842-09-01. Ägde nämnda egendom. Död där 1857-09-04. Gift 1843-07-02 i Tosterups kyrka Kristianstads län med grevinnan Sofia Henrietta Margareta Dorotea Ehrensvärd, född 1822-03-04 på Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län, död 1878-10-12 på Jordberga, dotter av översten, greve Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd, och hans 1:a fru Henrietta Virginia Sofia Catharina Adlercreutz A.

Barn:

 • Henriette Eleonore Magdalena Dorotea, född 1848-05-28, död 1849-07-10 på Jordberga.
 • Clara Amalia, född 1851-01-27 på Jordberga. Död 1938-08-08 på Jordberga (Kålltorps förs., Malmöhus län, db nr 5). Gift där 1875-07-16 med ryttmästaren Carl Gustaf Stjernsvärd, född 1844, död 1896.
 • Erik Gustaf, född 1852-04-21 på Jordberga, död 1872-09-25 i Baden-Baden.

TAB 5

Axel Gustaf Fredrik (son av Arvid Reinhold, Tab. 2), till Lunia (Probsthof) i Dorpats socken, Kawershof i Wendau socken och Moisekatz i Neuhausens socken, alla i Livland, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1767-05-22 Hanaskog s län. Volontär vid konungens eget regemente 1777. Sergeant därst. s. å. Stabsfänrik s. å. 19/11. Fänrik 1782. Löjtnant 1785-03-02. Erhöll 1786 permission på två års tid till utrikes resor och följde sin farbroder, ministern vid ryska hovet, friherre Johan Fredrik von Nolcken till S:t Petersburg. Legationssekreterare vid svenska beskickningen i nämnda stad. Avsked ur svensk tjänst med kaptens karaktär 1787-07-23. Upptogs i livländska adelsmatrikeln såsom friherre 1794. Svensk kammarherre med nyckel 1796-10-20. Ryskt kollegiiråd 1801 blev med stöd av kejserligt reskript 1812-04-08 finsk friherre och introd. på riddarhuset i Finland under nr 14 bland friherrar 1818-10-13. Ryskt statsråds n. H. o. v1 1816-12-09 bosatt på Kawershof. Död där 1821-09-27. Gift 1787-08-01 i Dorpat2 med grevinnan Maria Münnich, född 1768-08-06 i Riga2. Död 1848-02-07, dotter av ryska statsrådet, greve Johan Gottlieb Münnich och Sofia von Vietinghoff.

Barn:

 • Sofia Catharina Vilhelmina, döpt 1788-10-24 i Dorpat, död 1790-01-20. [2]
 • Georg Johan Fredrik, född 1789. Assessor. Död 1853. Se Tab. 6.
 • Reinhold Gustaf, född 1791-04-11 på Lunia. Student i Dorpat. Brigadadjutant vid livländska adelsmilisen 1807. Kornett vid tartariska ulanregementet 1808. Adjutant hos generalguvernören i Galizien 1809. Adjutant hos överbefälhavaren över trupperna därst. 1810. RRS:tVlO4kl. Död ogift 1812-09-07 i slaget vid Borodino.
 • Eleonora Margareta Christina, född 1793-10-25 i Dorpat, död ogift2 1875-01-04.
 • Vilhelmina Carolina, född 1797-07-21 på Kawershof, död 1872-03-31. Gift 1816-10-06 i Dorpat med ryska generalen av kavalleriet Fromhold August von Sivers, född 1789-01-01, död 1862-03-08 i Dorpat.

TAB 6

Georg Johan Fredrik (son av Axel Gustaf Fredrik, Tab. 5), till Lunia och Moisekatz enligt det 1817-01-30 uppgjorda arvsfördraget. Född 1789-09-16 på Lunia. Student i Dorpat. Inskriven på riddarhuset i Mitau 1845-05-01. Assessor vid lanträtten i Dorpat. Livländsk kretsdeputerad. Död 1853-06-17 Pilken Gift 1809-06-11 i Vitebsk med sin kusin, grevinnan Catharina Louise Münnich, född 1790-10-06, död 1847-11-04 i Dorpat, dotter av ryska generalmajoren, greve Ernst Gustaf Münnich och Johanna von Rahden.

Barn:

 • Sofia Vilhelmina Elisabet Emma, född 1810-04-24 på Lunia, liksom syskonen, död 1891-10-30 i Dorpat. Gift 1841-06-10 på Lunia med ryska översten, greve Paul Joakim von Sievers, född 1797-03-25 död 1863-06-26 i Dorpat.
 • Maria Anna, född 1811-06-05, död ogift 1836-05-20 i Dorpat.
 • Eleonora Margareta, född 1812-07-15, död 1813-10-24 på Lunia.
 • Ernst Fredrik, född 1814. Kammarherre. Död 1900. Se Tab. 7.
 • Gustaf Fromhold, född 1815. Statsråd. Död 1879. Se Tab. 10.
 • Georg Carl, född 1817-10-17, död 1835-01-07 i Dorpat.
 • Johan Gottlieb, född 1819-03-29, död 1820-09-25 på Lunia.
 • Reinhold Axel, född 1821. Kretsmarskalk. Död 1905. Se Tab. 16.
 • Fredrik Johan, född 1823-04-09, död s. å. 18/7 på Lunia.
 • Erik Bernhard, född 1827. Ryttmästare. Död 1879. Se Tab. 17.

TAB 7

Ernst Fredrik (son av Georg Johan Fredrik, Tab. 6), arvherre till Kaifer i Cannapaeh socken i Livland född 1814-09-09 på Lunia. Student Dorpat 1833–1835 och i Berlin 1835–18375 kretsdeputerad5. Storhertiglig oldenburgsk kammarherre. Död 1900-05-07 i Dorpat. Han ägde Lunia och Gross Cabbina, båda i Dorpats socken, samt genom sitt giftermål Alt- och Neu-Allatzkivi i Koddaters socken, Pilken i Dorpats socken och Sarrakus i Wendau socken, alla i Livland. Gift 1843-01-02 på Kaifer med tyska riksgrevinnan Sofie Heloise Marie Eufrosyne Stackelberg, född 1825-09-05 i Dorpat, död 1909-08-29 på Lunia, dotter av lantrådet, riksgreve Reinhold Andreas Stackelberg, till Ellistfer, och hans 1:a fru, friherrinnan Doroté Heloise von Tiesenhausen, av en svensk friherrlig, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Erik Reinhold, född 1843-09-29 i Dorpat, död 1847-12-15 på Lunia.
 • Arvid Georg, född 1845. Lantråd. Död 1909. Se Tab. 8.
 • Ernst Magnus, född 1847-09-04 på Lunia. Ägde Sarrakus och del i Cabbina. RJohO. Död barnlös efter 1914. Gift 1875-01-00 med baronessan Helena Catharina von Vietinghoff-Scheel, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1886-04-10 i Dresden med preussiska majoren Kurt Alfred von Wiedebach und Nostitz-Jünkendorf, född 1851-04-01 Amsdorf
 • Maria Georgina, född 1849-08-21 på Lunia, död 1887-04-00 i Helmstadt. Gift med missionspastorn i Afrika Artur Worms, född 1855-09-08.
 • Lucie Sofie Heloise, född 1857-09-24 på Lunia, Död 1929-10-20 i Reval. Gift 1879-06-15 i Dorpat med godsägaren, filosofie doktorn, friherre August Johan Stael von Holstein, till Testama, född där 1844-04-06, död 1897-07-03.
 • Burchard Otto, född 1863-04-24 i Dorpat. Filosofie magister Död ogift 1887-04-23 i Paris.

TAB 8

Arvid Georg (son av Ernst Fredrik, Tab. 7), född 1845-09-03 på Lunia. Lantråd. Majoratsherre till Allatzkivi, Lunia och Cabbina. Död 1909-02-04 i Dorpat. Gift där 1875-12-09 med Josefine Carolina Elise von Löwenstern, född 1857-05-20 Löwenhof ätt (Rigeman von Lejonstierna), och Helena von Richter.

Barn:

 • Heimar, född 1876-10-02 i Dorpat, död 1878-07-31 på Allatzkivi.
 • Henrik Reinhold, född 1878. Godsägare. Se Tab. 9.
 • Gert Ludvig Ernst, född 1880-08-09 på Lunia, död ogift 1901-11-21 Stuer
 • Eleonore Sofie Charlotte, född 1884-04-06 i Dorpat. Gift 1904-07-29 på Allatzkivi med godsägaren, friherre Otto Carl von Ungern-Sternberg, född 1880.

TAB 9

Henrik Reinhold (son av Arvid Georg, Tab. 8), född 1878-08-18 på Lunia. Hedersfredsdomare i Dorpat-Werroska kretsen i Livland 1914-08-18. Gift 1907-08-24 i Reval med friherrinnan Sofie Carin Taube af Karlö, född 1887-03-25 i nämnda stad, dotter av godsägaren, friherre Viktor Carl Gustaf Taube af Karlö, och baronessan Sofie von Vietinghoff-Scheel.

Barn:

 • Ingeborg Josefine, född 1908-07-02 på Lunia.
 • Ursula Sofie Eleonore, född 1909-11-26 på Lunia.
 • Carin Margareta Charlotte, född 1911-07-26 på Lunia.
 • Hella Teodora, född 1922-07-17 i München.

TAB 10

Gustaf Fromhold (son av Georg Johan Fredrik, Tab. 6), arvherre till Kawershof i Wendau socken och Moisekatz i Neuhausens socken, båda i Livland samt herre till Pampeln, Ringen och Gross-Essern, alla i Kurland, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1815-10-09 på Lunia i Dorpats socken. Livländsk lantmarskalk och lantråd. Statsråds titel. Död 1879-01-08 i Riga. Gift 1840-08-09 i Dorpat med Julie Charlotte von Reutern, född 1816-09-01, död 1893-07-03 på Gross-Essern, dotter av ryske generallöjtnanten Christoffer Adam von Reutern och Carolina Elisabet von Helffreich.

Barn:

 • Georg Christoffer, född 1841-06-01. Kornett i ryska livgardets ulanregemente1 1863-02-25. Löjtnant därst. Stabsryttmästare. Ryttmästares avsked 1871-09-001 ägde majoratet Gross-Essern. Död ogift 1906-10-27 på nämnda majorat.
 • Axel Gustaf, född 1842. Lantråd. Död 1913. Se Tab. 11.
 • Gustaf Reinhold, född 1845-11-06 på Kawershof. Kammarherre vid ryska hovet. Verkligt statsråd. KFrHL. Död barnlös 1891-04-11 i Moskva. Ägde majoratet Pampeln med Windaushof. Gift 1891-02-10 med Barbara von Brevern i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en furst Gedrosic), född 1848-11-21, dotter av generalmajoren Ludvig Magnus Ferdinand von Brewern och Natalie Glebow-Stresjnev.
 • Voldemar Ernst, rysk greve Reutern. Född 1851. Geheimeråd. Död 1917. Se Tab. 14.

TAB 11

Axel Gustaf (son av Gustaf Fromhold, Tab. 10), född 1842-09-06 i Dorpat. Rysk gardeslöjtnant. RRS:tAO 4kl med påskrift: för tapperhet. Kretsdeputerad och lantråd i Livland. Ägde (fideikommisset) Kawershof och Moisekatz. Död 1912-02-28 på Kawershof. Gift 1873-05-31 i Dorpat med Elisabet Emelie Alice von Wulff, född 1853-02-20, dotter av Edvard von Wulff, till Menzen, och Elisabet von Stryk.

Barn:

 • Gustaf Edvard, född 1874-02-25 på Moisekatz, liksom syskonen. Död 1894-08-12 genom olyckshändelse under en jakt vid Moisekatz.
 • Edvard Georg, född 1875. Hedersfredsdomare. Se Tab. 12.
 • Axel Woldemar, född 1883. Hederstredsdomare. Se Tab. 13.

TAB 12

Edvard Georg (son av Axel Gustaf, Tab. 11), född 1875-07-08 på Moisekatz. Hedersfredsdomare i Dorpat-Werroska distriktet 1902-04-19. Kretsdeputerad för adeln i Livland. RRS:tA03kl 1912-12-19. Innehade fideikommisset Kawershof och Moisekatz samt ägde majoratet Gross-Essern, tills godsen exproprierades 1919. Gift 1:o 1905-07-14 i Reval med friherrinnan Anna Beata Taube af Karlö, född 1885-12-22 i S:t Petersburg, död 1913-03-05 i Dorpat, dotter av godsägaren, friherre Axel Fredrik Woldemar Taube af Karlö, och Ebba Margareta von Grunewaldt. Gift 2:o 1915-10-29 med baronessan Helene Pauline Charlotte (Ellen) Engelhardt, född 1895-06-18 Jaegel

Barn:

 • 1. Axel Georg, född 1906-03-28 i Dorpat.
 • 1. Hans Henrik, född 1907-05-02 på Moisekatz.
 • 1. Berend Edvard, född 1910-03-11 på Moisekatz.
 • 2. Burchard Artur, född 1917-04-02 i Dorpat.
 • 2. Anna Elisabet, född 1920-01-27 i Berlin.

TAB 13

Axel Woldemar (son av Axel Gustaf, Tab. 11), född 1883-04-23 på Moisekatz. Hedersfredsdomare i Riga-Wolmarska distriktet i Livland 1914-08-18 kretsdeputerad. RRS:tStO3kl 1915-09-08. Ägde Sternhof i Burtnecks socken i Livland, tills det exproprierades 1919. Gift 1909-10-01 i Dorpat med sin broders svägerska friherrinnan Ebba Margareta Taube af Karlö, född 1887-09-27, dotter av godsägaren, friherre Axel Fredrik Woldemar Taube af Karlö, och Ebba Margareta von Grünewaldt.

Barn:

 • Beata Alice, född 1910-07-10 i Riga.
 • Gustaf Axel, född 1913-03-30 på Sternhof.

TAB 14

Woldemar Ernst, rysk greve Reutern (son av Gustaf Fromhold, Tab. 10), född 1851-04-09 Kawershof Kammarjunkare vid ryska hovet. Hedersfredsdomare i Windau-Goldingenska distriktet i Kurland till 1901-10-11. Deputerad för adeln i guvernementet Kurland. Kretsmarskalk 1885-12-19–1889-09-14 och 1900-10-06–1906-04-09. Adopt. Rysk greve efter sin avlidne morbroder, statssekreteraren, verkl. geheimerådet, greve Mikael Reutern 1890-12-17 och skulle han framdeles kalla sig greve Reutern, baron Nolcken samt begagna de båda ätternas förenade sköldemärken, varjämte bestämdes att den grevliga värdigheten skulle gå i arv till äldste manliga bröstarvingen, son efter son. Statsråd 1895-12-04. Kammarherre s. å. 18/12. Hedersfredsdomare i Mitau-Bauske'ska häradet 1902-08-23 för en tid av tre år (mandatet förnyat tid efter annan, senast 1914-04-13). Medlem av ryska riksrådet 1906-04-11–1912-09-28. Hovmästare vid kejserliga hovet 1908-05-19. Verkligt statsråd 1909-08-12. Hovjägmästare s. å. 19/12. RRS:tStO1kl 1912-12-19. Geheimeråd 1913-12-14. Överflyttade till Sverige. Död 1917-11-25 i Stockholm och begravd å Nyköpings nya begravningsplats. Ägde majoratet Ringen med Pampeln från 1891 samt godset Spahren 1895–1905, alla i Kurland. Gift 1881-04-30 i Mitau med Julie Louise Ernestine von Bach, född 1861-06-17 i nämnda stad, dotter av Herman von Bach, av huset Dannenthal, och Louise Exe.

Barn:

 • Margareta Ingeborg Julie, född 1882-04-03 i Mitau. Hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland 1903. Gift 1906-04-09 Mitau med agronomen Vilhelm Artur Adam von Bach, arvherre till Brailgen, född 1873-04-22 i Warschau, död 1946.
 • Mikael Herman, greve Reutern, baron Nolcken. Född 1884. Filosofie doktor. Officer. Död 1919. Se Tab. 15.
 • Louise Eleonore, född 1887-02-04 i Mitau. Gift 1911-02-13 med godsförvaltaren på Janikow vid Dramburg, Tyskland, Ernst Johannes Robert Busch, född 1883-03-15.
 • Voldemar Fredrik Georg, född 1889-07-31 i Mitau. Genomgick Alexanderslyceet i S:t Petersburg. Kollegiisekreterares titel 1910-05-25. Anställd vid rikskansliet i Ryssland s. å. 11/6. Under världskriget inkallad i krigstjänst 1914. Fänrik vid armékavalleriet. RRS:tStO3kl m sv o r 1915. Senare officer i engelsk tjänst. Avsked. Gift 1923-12-29 med Maria Carola Elblaus, född 1886-01-31, död 1973-11-29 i England, begraven å Nyköpings nya begravningsplats ]].
 • (Julie) Jutta Hermine, född 1893-08-30 på Ringen, Kurland. Död 1933-11-29 på Ånsta, Södermanland. Gift 1918-07-23 i Mitau med översten, greve Carl Christian Alarik Wachtmeister af Johannishus, i hans 2:a gifte, född 1869.
 • Georg Christoffer, född 1900-12-14 i Mitau. Farmare i Argentina.

TAB 15

Mikael Herman (son av Woldemar Ernst, Tab. 14), greve Reutern, baron Nolcken. Född 1884-05-04 i Riga. Filosofie doktor. Fänrik vid ryska armékavalleriets depot. Hedersfredsdomare för en tid av tre år i Windau-Goldingenska distriktet 1914-04-13. Under världskriget inkallad till tjänstgöring vid 12. Achtirska, general Denis Davidovs, dåmera storfurstinnan Olga Alexandrovnas, husarregemente 1914. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1915. Stadfäst RRS:tStO3kl m sv o r 1916-05-04. Ingick vid livländska lantvärnet under striderna mot bolsjevikerna. Stupade 1919-05-22 vid intagandet av Riga. Gift 1911-01-04 i Libau med baronessan Teodora Elisabet von Manteuffel-Szoege, född 1891-11-28 på Kapsehden i Kurland, dotter av baron Georg von Manteuffel-Szoege och grevinnan Sofia von Rüdiger.

Barn:

 • Arvid Mattias Woldemar, greve Reutern, baron Nolcken. Född 1911-11-30 i Libau.
 • Sigrid Elisabet, född 1913-04-21.

TAB 16

Reinhold Axel (son av Georg Johan Fredrik, Tab. 6), arvherre till Kaulitsen i Kurland: född 1821-11-14 Lunia Död 1905-02-08 i Riga. Gift 1850-02-20 på Strasden med baronessan Malvina Charlotta von Fircks i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en baron von der Brüggen, från vilken hon blev skild), född 1824-01-03 på Strasden, död 1884-08-23 i Riga, dotter av godsägaren baron Evald von Fircks, till Nurmhusen, och Jeannette von Mirbach.

Barn:

 • Erik Georg Evald, född 1851-02-08 på Strasden. Överflyttade till Tyskland.
 • Margareta Catharina Jeannette Malvina, född 1853-03-29 på Kaulitsen, död där 1858-08-06.

TAB 17

Erik Bernhard (son av Georg Johan Fredrik, Tab 6), född 1827-09-08 på Lunia. Stabsryttmästare i rysk tjänst. Död 1879-05-22 i staden Werro i Livland. Gift 1871-05-25 i staden Pskov i Ryssland med Helena Steinfeld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1883-04-19 med kantorn i Werro Adolf Arras).

Barn:

 • Vilhelmine Louise, född 1872-03-04 i Werro. Gift 1898-05-14 i Dorpat med godsägaren Carl von Jürgensohn.

TAB 18

Arvid (son av Arvid Reinhold, Tab. 2), född 1771-11-20 på Hanaskog i Kviinge socken, Kristianstads län. Auskultant i Göta hovrätt 1788-06-00. Kanslist därst. 1791 häradshövding i Halmstads, Höks och Tönnersjö härader i Halland 1794-10-03. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1796-11-24. Kammarherre med nyckel 1798-04-23. Assessor i förutn. hovrätt 1799-04-16 vice landshövding i Karlstads län 1802-06-01. Landshövding därst. s. å. 4/10. Död 1807-10-11 i Karlstad. Gift 1802-11-02 på Götarsvik i Lillkyrka socken, Örebro län med Hedvig Maria Lovisa von Schantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-08-14 Hammar, med löjtnanten Johan Gustaf von Eckstedt, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1815), född 1779-01-09, död 1825-12-10, dotter av landshövdingen Jakob Ludvig von Schantz, och (friherrinnan) Hedvig Johanna Lagerberg.

Barn:

 • Sofia Margareta, född 1804-01-22 Färjestad, död 1873-11-18 på Skönnebol i Södra Ny socken, Värmlands län. Gift 1822-03-10 på Skönnebol med sin styvmorfars systerson, kaptenen Gustaf Malkolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1794, död 1850.
 • Augusta Fredrika Charlotta, född 1805-07-13 på Färjestad, död 1874-12-10 på Sanna vid Karlstad. Gift 1828-01-05 på Skönnebol m sin svågers kusin, majoren Fredrik Gustaf Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1802, död 1884.

TAB 19

Gustaf Adam (son av Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken, Tab. 1), född 1733-09-17 i Stralsund. Student i Uppsala4 1749-09-25. Extra ordinarie kanslist vid utrikes expeditionen 1750-01-19. Kanslist därst. s. å. 10/10. Hovjunkare 1754-12-31. Kommissionssekreterare i Berlin 1756-05-02. Chargé d'affaires därst. 1757-09-12. Ambassadsekreterare i Augsburg 1761-06-03. Kammarherre 1763-06-18. Envoyé extraordinaire vid Storbritanniska hovet s. å. 22/11. RNO 1773-04-28. KNO s. d. President i Göta hovrätt 1793-04-19, vilket ämbete han dock undanbad sig och kvarstannade i London såsom enskild person. Svensk minister för Pommern vid nyssn. hov. Död 1813 i London. Gift 1:o 1779-06-30 med Mary Roche i hennes 2:a gifte (gift 1:o med domaren Stefan Caesar Lemaistre), född 1744-12-03, dotter av James Roche och Mary Brown. Gift 2.o med6 hovfröken hos drottning Charlotte av England Mary Adelaide Fermoy of Fermoy.

Barn:

 • 1. En dotter. Gift med engelske översten Mc Crae. [6]
 • 2. Gustaf, född i London. Fänrik vid livgardet 1788-01-29 och ännu 1793.
 • 2. Georg, född i London 'och hade Storbritanniska konungen till fadder.' Överstelöjtnant i engelsk tjänst. Död 56 år gammal. Han efterlämnade endast en dotter. Gift med Elizabeth Matthews. [6]

Källor

1Wä. 2Riga. 3Reval. 4Um. 5Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval. 6Medd. av överstelöjtnanten J. Norra Horlick, London, genom fil, kandidat, friherre C. F. Palmstierna.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: