:

Von Hegardt nr 288

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Hegardt nr 288 †

Friherrlig 1771-10-15, introd. 1776. Utdöd 1780-06-04.


Peter Fredrik Hegardt, adlad och friherre von Hegardt (son av doktor Martin Hegardt, se adliga ätten von Hegardt nr 1536), till Berga i Högsby socken Kalmar län. Född 1716-07-27 i Lund. Adlad 1717-08-12 för sin faders förtjänster (introd. 1719 under nr 1536). Auskultant i Göta hovrätt 1738. Kanslist därst. 1740. Extra notarie 1743-11-28. Sekreterare 1747-02-06. Assessor 1750-04-10. Ord. assessor 1752-06-11. Revisionssekreterare 1756-10-05. Statssekreterares fullm. 1762-06-29. Uppfördes 1769 två gånger på förslag till riksråd. RNO 1770-04-28. Friherre 1771-10-15 (introd. 1776 under nr 288). KNO 1772-11-30. Död barnlös 1780-06-04 på Berga och slöt ätten. Gift 1762-07 med friherrinnan Anna Regina Horn af Åminne i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1749-01-31 i Stockholm med presidenten Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1755), född 1718-03-07, död 1796-11-21 på Berga, dotter av översten, friherre Christer Horn af Åminne, och friherrinnan Anna Regina Siöblad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: