:

Cronhjort nr 107

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cronhjort nr 107 †

Friherrlig 1696-10-24, introd. 1697. Utdöd 1777-07-07.


TAB 1

Abraham Cronhjort, friherre Cronhjort (son av Abraham Larsson Hirsch, adlad Cronhjort, se adliga ätten Cronhjort nr 322, Tab. 1), friherre till Kläckeberga i likanämnd socken, Kalmars län. Född 1634-01-01 Kockenhusen Volontär vid svenska armén i Tyskland 1648. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente s. å. Student i Rostock 1649 och i Greifswald6 1651-12-03. Löjtnant vid Lewenhaupts regemente 1655-04-04. Kapten därst. s. å. 11/5. Avsked 1657-01-22. Kapten för ett kompani av Strömsholms dragoner s. å. 6/6. Major vid bergsregementet 1658-10-26. Avsked s. å. 20/12. Gjorde därefter resor i främmande land och besökte de förnämsta hoven i Europa. Kammarherre hos storhertigen av Toskana i Florens 1663–1664. Hemkom 1666 och erhöll överstelöjtnants karaktär s. å. Gick 1670 i hertig Eberhards av Württemberg tjänst. Överste därst. 1671-03-07 och erhöll därjämte i generallöjtnant von Mosers ställe befälet över hertigens hela infanteri, som utgjordes av 5 regementen. Återvände hem 1675-07-03. Överste för Smålands dragonregemente 1676-08-03. Överste för Kronobergs regemente 1678-08-02. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1696-07-26. Friherre7 s. å. 24/10 (introd. 1697 under nr 107). Generalmajor av infanteriet 1700-11-03. Död 1703-11-12 i Helsingfors och begr. i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga kyrka, där hans vapen och fana uppsattes [Lk]. Han var en tapper krigare, bevistade redan 1648 belägringen av Prag. Deltog 1656 i försvaret av Riga och kommenderades 1657 till norska gränsen. År 1700 fick han sig anförtrott försvaret av hela finska och ingermanländska gränsen mot ryssarna. Under denna tid gjorde han i febr. 1701 ett infall i Ryssland, slog ryssarna i träffningen vid Väsilkovo s. å., men blev tillbakadriven vid Ingrishof 1702-08-12. Måste efter träffningen vid Systerbäck 1703-07-09 utrymma Ingermanland men tillbakadrev de förföljande ryssarna vid Jontselkä.8 Gift 1685-09-22 på Kläckeberga med Brita Skyttenhielm, dotter av biskopen i Kalmar stift Henning Schütte, adlad Skyttenhielm, och Anna Lindeberg, syster till herrarna Lindeberg, adl. och friherrl. ätten Lindhielm.

Barn:

 • Abraham Carl, född 1686-09-22, död 1688-03-10.
 • Hans Henning, född 1688. Generalmajor. Död 1727. Se Tab. 2.
 • Anna Brita, född 1689-08-04, död 1691.
 • Helena Charlotta, född 1690-12-23 i Kalmar. Död ogift 1776-01-31 Ryssbylund .
 • Anna Juliana, född 1692, död s. å.
 • Brita Christina, född 1693-06-30 i Kalmar, död 1756-06-26 på Ryssbylund. Gift 1712 med majoren vid garnisonsregementet i Malmö Benjamin Wolluhn, född omkr. 1688 i Nyköping.1
 • Carl Gustaf, till Kläckeberga. Född 1694-09-16 i Kalmar. Musketerare vid tyska livregementet till fot 1708-12. Förare därst. 1709-08. Fältväbel 1710-09. Fänrik s. å. 29/12. 2. fänrik vid livgardet 1711-11-10. Konfirm.fullm. 1713-09-01. Löjtnant därst. 1716-01-10. Stabskapten 1719-07-04. Major vid Kronobergs regemente 1731-07-01. Avsked 1743-10-25. Överstes karaktär 1747. RSO 1748-09-26. Chef för garnisonsregementet i Stralsund 1749-01-30. Landshövding i Västernorrlands län 1755-05-26–1756-12-10. President i krigskollegium 1762-11-08. KSO 1764-04-28. Avsked 1768-05-10. Död barnlös 1777-07-07 på Kläckeberga, och utgick med honom denna friherrliga ätt, samt begr. s. å, 11/7 i Kläckeberga kyrka, då vapnet krossades av konteramiralen H. R. von Francken, över honom uppsattes en minnestavla i nämnda kyrka av hans systersons son, kaptenen Henrik Gustaf Ulfvenklou. Gift 1734-02 med grevinnan Catharina Sofia Lewenhaupt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1728-08-28 Charlottenberg s socken, Östergötlands län med hovrättsrådet, friherre Hans Georg Strömfelt, i hans 2:a gifte, född 1676, död 1733), född 1698-07-03 på Charlottenberg, död 1772-05-28 på Kläckeberga, dotter av generalen och riksrådet, greve Adam Ludvig Lewenhaupt, och grevinnan Brita Dorotea Lewenhaupt.
 • En dotter, död 1695-07-30 i Helsingfors, men sedan förd till Stockholm.
 • Anna Beata, född 1696-01-11, död 1764-03 på Gustafstorp vid Karlshamn och begr.5 s. å. 3/4 i Gammalstorps kyrka, Blekinge län. Gift 1721-05-03 på Ryssbylund med häradshövdingen Johan Petersson Schaeij i hans 2:a gifte, född 1691, död 1738, fader till Johan Schaeij, adlad och adopt, von Schaeij.
 • Augusta Dorotea, född 1697-11-22 i Helsingfors, död 1738 och begr. s. å. 9/5 i Vallda kyrka, Hallands län. Gift 1720-08-04 på Ryssbylund med kaptenen David Markus Wernle, född 1691, död 1739.
 • Axel Filip, född 1699-03-21 i Helsingfors, död 1708.
 • Engel, född 1701-01-07 i Helsingfors, död 1741-05-08. Gift 1720-07-06 på Ryssbylund med majoren Henrik Ulfvenklou, född 1696, död 1773.
 • Christian Fredrik, född 1703-02-28 och död s. å. 20/4 i Helsingfors samt begr. i kyrkan därst.

TAB 2

Hans Henning (son av Abraham Cronhjort, friherre Cronhjort, Tab. 1), född 1688-08-06 i Kalmar. Student i Åbo 17 012 och i Uppsala3 1703-10-26. Volontär vid tyska livregementet till fot 1704. Korpral och förare därst. s. å. Fänrik 1705-07-01. Sekundlöjtnant vid adelsfanan 1707-01-31. Premiärlöjtnant s. å. 20/4. Livdrabant 1708-11-30. Korpral vid livdrabantkåren 1718-11. Överstelöjtnant. Generalmajor i rysk tjänst. Död 1727. 'Såsom drabant åtföljde han konung Carl XII till Turkiet. Lämnade 1710 på ett behändigt sätt ett konungens brev i sultanens egna händer, varvid han blev arresterad, men genast lösgiven. Blev fången i kalabaliken i Bender 1713, men kort därefter fri'. Gift med Elisabet Charlotta Mannerburg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1744-01-08 med estländska lantrådet, baron Otto Heinrich von Rehbinder, född 1753-05-06 i Reval och begr. 1754-02-04 i domkyrkan därst.)4, död 1750-08-24 i Turgels socken i Estland4, dotter av landshövdingen Engelbrecht Dijkman, adlad Mannerburg, och Sara Magdalena Hellichia.

Barn:

 • Två söner, döda späda.
 • Beata Fredrika, döpt 1722-10-28 i Arboga.

Källor

1Lk. 2Lå. 3Um. 4Ha. 5At (S). 6F. de Brun. Holmiana et Alia. 7Ridd. o. Adelns protokoll 1697. 8NF.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: