:

Horn af Åminne nr 2

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Horn af Åminne nr 2 †

Friherrlig 1561 utdöd 29/6 introd. 1625. Utdöd 1775-11-07.

TAB 1

Claes Kristersson Horn den äldre, friherre Horn af Åminne (son av Krister Klasson Horn den äldre, se adliga ätten Horn af Kanckas nr 12, Tab. 6), friherre till Åminne i Halikko socken i Åbo län, Mustiala i Tammela socken i Tavastland och Skällnora i Fresta socken Stockholms län. Född omkr. 1518. Page hos hertig Filip I i Pommern. Hovjunkare hos konung Gustaf I. Förseglade bland adeln Västerås arvsförening 1544-01-13. Häradshövding i Raseborgslän 1550. Förordnad 1554-12-12, att med sin farbror Henrik Klasson Horn föra befälet över krigsfolket i Finland. Följde 1555 fältöversten Jakob Bagge på hans tåg till Nöteborg. Fältöverste vid fotfolket s. å. i sept. Ståthållare på Viborg 1556-06-15 med förnyad fullm. 1557-05-09. Fick 1556-08-01 i förläning Nurmis gård i Viborgs socken18. Avsked 1560. Beseglade konung Gustaf I:s testamente s. å. Deltog i rådsmötet i Arboga 1561. Befallningsman på Reval s. å. 17/1. Friherre af Åminne s. å. 29/6 vid konung Erik XIV:s kröning. Fick s. d. Skällnora gård jämte fem underlydande klostergods i förläning18. Fältherre i Livland s. å. Riddare av S:t Salvators eller Guds Lams orden 1562. Fick s. å. 11/8 (jfr 1563-07-15 tre fjärdingar av Portas socken samt hela Saaris socken och Mustiala gård (allt i Tavastland) som livstids besittning18. Riksråd och konung Erik XIV:s sekreteråd 1563-04-10. Innehade från s. å. till sin död som förläning Salo bol i Halikko socken (vilket hans änka fick behålla till 1600) och bekom s. å. 15/7 Sairiala kungsgård i Tavastland som evärdlig egendom samt s. å. Lindenhof i Estland18. Överste för det småländska krigsfolket s. å. 25/4. Överste för allt krigsfolket, både ryttare och knektar i Småland 1564-05-19. Amiral över hela k. m:ts flotta s. å. 8/8. Fältöverste 1565-01. Amiral på flottan mot Danmark s. å. 29/4 amiral över hela konungens skeppsflotta 1566-05-03. Överste fältmarskalk s. å. i aug. Död av pesten s. å. 9/9 i Åby prästgård i Östergötland och ligger jämte sin fru begraven i S:t Annakoret i Uppsala domkyrka. 'Han var en stor hjälte och härförare, så till sjös som lands, reste 1561 till Livland för att av härmästaren Gotthard Kettler fordra ersättning för kaperier å svenska skepp, men då därå ej erhölls nöjaktigt svar, övertalade han invånarna i Reval jämte adeln i Harrien, Wierland och Jerven att giva sig under Sverige.'. Gift 1551-01-03 Åkerö med Kerstin Krumme, begraven 1611-03-10 i Uppsala domkyrka, dotter av Jakob Nilsson Krumme, till Åkerö och Örboholm, och Anna Clemensdotter Hogenskild.

Barn:

 • Anna. Död 1617 efter 6/11 (men före 1618-01-02) och ligger jämte sin man begr, i Mörkö kyrka Södermanlands län i den sedermera s. k. Banérgraven. Över dem är uppfört ett kostbart monument av brun marmor. Gift 1581-09-10 i Stockholm med sin svägerskas morbroder, riksrådet, greve Mauritz Sture (Natt och Dag), född 1552, död 1592.
 • Christer, född 1554. Lagman. Död 1612. Se Tab. 2.
 • Jakob, till Åminne och Mustiala. Född 1556-06-24 på Åminne: student i Frankfurt an der Öder 1571. Konung Sigismunds kammarjunkare. Ståthållare på Stockholms slott 1598. Död ogift i Polen, 'dit han flyktade efter konung Sigismund, vars parti han höll, och varest han levde av en liten pension, sedan han mistat all sin egendom i Sverige. Han längtade 1601 mycket åter till fosterlandet, eftersom han där hade sin trolovade fästmö Christina Turesdotter Bielke på Gäddeholm.'
 • Nils Claesson, död ung.

TAB 2

Christer (son av Claes Kristersson Horn den äldre, friherre Horn af Åminne, Tab. 1), friherre till Åminne, herre till Mustiala samt Vikhus i Rytterns socken Västmanlands län. Född 1554-09-04 på Åminne12. Hovjunkare 1586. Lagman i södra Finland 1593. Innehade 1597 Himmeta och Lillhärads snr Västmanlands län i förläning18. Död 1612 och begraven 1613-05-16 i Töfsala kyrka i Finland. 'Han råkade 1586 i konung Johan III:s onåd. Skickades 1592 av Hertig Carl att, jämte greve Carl Sture, tillsäga de i onåd varande riksens råd om hans ynnest och tillgift samt 1594 till polska råden med riksens räds protest rörande kristna läran. Sökte 1595-12, då hertig Carl lät fördriva nunnorna ur Vadstena kloster, därstädes med slagruta efter förborgade skatter. Gick 1598 över till konung Sigismund och hjälpte honom utsprida hans påbud samt uppbådade och församlade i Västerås Upplands ryttare till hans tjänst. Anklagades därför vid 1600 års riksdag tillika med de olyckliga riksens råd och dömdes till döden s. å. 17/3 men blev benådad dagen därefter på sin bön till hertigen om tillgift. Ånyo 1605 anklagad för förrädiska stämplingar mot hertigen, fängslad och dömd till döden men benådad. Var slutligen på sin tid en ganska lärd man och hade ett kostbart bibliotek.'. Gift 1587-02-05 Salsta med Catharina Bielke, född där 1563-02, dotter av riddaren och riksrådet Ture Pedersson Bielke, och hans 2:a fru grevinnan Sigrid Sture (Natt och Dag).

Barn:

 • Claes, född 1587. Riksråd. Död 1651. Se Tab. 3.
 • Ture, levde 1613. Död 1615 i Ryssland och begraven i Halikko kyrka.
 • Erik. Student i Uppsala 1616-01-30, sedan i Tübingen. Var 1618 drottning Christinas hovjunkare, blev sedan drottningens kammarherre. Död ogift 1635 och begraven s. å. 16/9 i Uppsala domkyrka .
 • Carl, friherre till Åminne, herre till Vartsala och Bjurbäck. Född 1598-04-06 på Vikhus. Student i Uppsala2 1616-01-30 och i Leiden 1618-10-18 (ännu 1622). Vice president i Svea hovrätt 1633-10-04. Död ogift3 1638-02-10 Kärkis
 • Gustaf, friherre till Åminne, herre till Vartsala och Bjurbäck. Född 1601-04-06 på Vikhus. Student i Uppsala2 1616-01-30 och i Leiden 1622-03-14/3. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf 1631. Legat till franska hovet i Metz s. å. Svensk resident i Ulm 1632-06-17. Hovmästare (hovmarskalk) hos drottning Christina 1634. Riksråd 1638-09-06. Död barnlös 1639-06-14 på Vikhus av ett fall från hästen i Västerås i början av året samt begraven s. å. 25/8 i Uppsala domkyrka. 'Han var en lärd herre och övade drottning Christina i franska språket.' Gift3 1637-07-23 på Stockholms slott med drottning Christinas kammarjungfru Kerstin Bååt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1650-12-13 på Stockholms slott med riksrådet och fältmarskalken Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 2:a gifte, född 1618, död 1693), hovmästarinna 1645. Död 1657 och begraven s. å. 20/12, dotter av assessorn och ståthållaren Bo Gustafsson Bååt, och Anna Ribbing.
 • Svante, född 1602. Vice president. Död 1645. Se Tab. 12.
 • Anna. Efter henne skänktes 1634 en silverkanna till Trosa landsförsaml:s kyrka. [12]
 • Sigrid, levde ogift 1634.

TAB 3

Claes (son av Christer, Tab. 2), friherre till Åminne, herre till Vikhus och Skällnora samt Ryholm i Hunnekulla socken Skaraborgs län och Ekebyholm i Rimbo socken Stockholms län. Född 1587-11-29 på Gäddeholm (nu Tureholm) i Trosa landsförsaml. Södermanlands län. Hovjunkare 1610. Kornett vid hovfanan. Löjtnant därst. 1613. Deltog i kriget i Livland 1613–1616. Var ryttmästare för livfanan 1616-12-30. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1618-03-03. Ryttmästare för adelsfanan 1622-06-12. Konfirm.fullm. 1623-05-26. Introd. 1625 jämte sina bröder under nr 2 bland friherrar. Kommendant över några skepp 1626. Guvernör på Putzig 1626–1627. Överste för Upplands ryttare 1628-04-28 slagen till riddare 1630 av konung Gustaf II Adolf på Stockholms slott och i ständernas närvaro. Assessor i krigskollegium s. å. 5/6. Riksråd 1634-09-25. Krigsråd s. å. Återbekom genom k. resolution s. å. 27/9 den av hans farfader innehavda Skällnora kungsgård med underlydande18. Död 1651-11-30 i Stockholm och begraven 1652-03-21 i Riddarholmskyrkan 4 samt därefter, jämte sin fru, nedsatt i Ekebyholmsgraven i Rimbo kyrka Stockholms län [Bir]. Gift 1620-02-07 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm5 med friherrinnan Sigrid Oxenstierna, till Trollebo, född 1590-06-02, död 1644-03-01 på Skällnora och begraven s. å. 15/9, dotter av hertig Carls furstl. råd, friherre Bengt Gabrielsson Oxenstierna och hans 2:a fru Brita Posse.

Barn:

 • Carin, döpt 1621-07-12 på Vikhus3, död 1695-04-10 på Ryholm. Gift 1657-12-06 i Nyköping med översten och kommendanten på Varberg Otto von Rotshausen, friherre till Planetzen och Fridlenhausen, herre till Ryholm och Gäddenäs, född 1623-11-03 på Planetzen, död 1699-05-16 på Ryholm och begraven i Bällefors kyrka Skaraborgs län, där hans epitafium uppsattes.
 • Christer, född 1622. Riksråd och fältmarskalk. Död 1692. Se Tab. 4.
 • Bengt, född 1623. Riksråd och fältmarskalk. Död 1678. Se Tab. 5.
 • Brita, död 1653-06-05 och begraven s. å. 25/8 i Riddarholmskyrkan. Gift 1645-07-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm5 med riksamiralen, friherre Gustaf Otto Stenbock, greve Stenbock, i hans 1:a gifte, född 1614, död 1685.
 • Sigrid, född 1630, död 1693-02-22 i Stockholm och begraven s. å. 13/6 i Sparregraven i Ängsö kyrka .14. Gift 1:o13 1652-09-26 i Stockholm med generallöjtnanten och riksrådet Göran Paykull, friherre Paykull, född 1605, död 1657. Gift 2:o 1659-03-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm5 med sin broders svåger, riksrådet, friherre Per Sparre, född 1633, död 1669, som gav henne till morgongåva Ängsö och 2,000 dukater, Agnes, begraven 1627-08-14.

TAB 4

Christer (son av Claes, Tab. 3), till Vikhus, Gamleby. Vik, Görvelsdal, Örlinna, Lisjö, Lärjeholm och Salisborg. Född 1622-11-13 på Vikhus. Student i Uppsala2 1636-04-03 i Dorpat15 1638-10-18 och i Riga 1638–1642. Överste. Guvernör i Riga 1654. Generalmajor till häst. Generalguvernör i Ingermanland och Keksholms län 1657-01-30–1659-01-30. Riksråd 1660-02-20. Tillika hovrättsråd i Svea hovrätt: 1661-11-15. Guvernör för konung Carl XI 1663-04-08. Lagman Karelen 1669-08-21. Fältmarskalk 1672-12-18. Lagman i Värmland 1674-05-08. Generalguvernör i Livland s. å. 18/8. Avsked därifrån 1686. Död 1692-05-26 på Vikhus och begraven 1693-05-21 i Riddarholmskyrkan samt därefter nedsatt i en präktigt arbetad likkista i Hornsgraven i S:t Annakoret i Uppsala domkyrka, där hans fäderne- och möderne anvapen uppsattes. Gift 1:o 1654-05-10 på Uppsala slott, då drottning Christina höll bröllopet, med sin svägerskas kusin, friherrinnan Görvel Sparre, född 1632 i Dorpat, död 1659-08-19 på Revals slott och begraven s. å. 21/9 Sparregraven i Ängsö kyrka Västmanlands län, dotter av riksrådet och presidenten Peder Eriksson Sparre, friherre Sparre, och hans 1:a fru Elsa Posse. Gift 2:o 1662-11-09 på Stockholms slott16 med sin farbrors hustrus systerdotter, friherrinnan Anna Elisabet Wrangel af Lindeberg, död 1687 och begraven s. å. 9/10 i Riddarholmskyrkan 3, dotter av generalmajoren och riksrådet Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, och hans 1:a fru Anna Bååt.

Barn:

 • 1. Sigrid, född 1655, död 1738-03-24 Svaneberg och begraven i Kleva kyrka. Gift med majoren Gustaf Soop , i hans 2:a gifte, född 1658, död 1723.
 • 1. Görvel. Gift med översten Vilhelm Henrik Hastfer i hans 1:a gifte, död 1704, fader till Johan och Gustaf Bernt Hastfer, natural. och friherrar Hastfer.
 • 1. Christina, död ogift 1676-07-07.
 • 1. Claes, född 1658-02-28 i Narva. Kornett vid livregementet till häst 16767. Död s. å. 4/12 i slaget vid Lund och begraven i Sparregraven i Ängsö kyrka Västmanlands län, varest hans vapen uppsattes.
 • 2. Anna Ebba, döpt 1663-10-11 i Stockholm, död 1732 och begraven s. å. 8/4 i Reval. Gift 1:o 1681 med sin frände överstelöjtnanten, friherre Carl Johan Wrangel af Ludenhof, död 1691. Gift 2:o 1693-12-05 med överstelöjtnanten Gustaf Johan Forbus, död 1694-08-31. Gift 3:o med överstelöjtnanten Gotthard Vilhelm Yxkull, som levde 1717.
 • 2. Brita, född 1666-06-05 i Stockholm.
 • 2. Bengt, till Vikhus, m. m., gemen vid livgardet 1693-09-11 fänrik därst. 1696-02-07 löjtnant 1700-04-03. Sekundkapten 1701-09-07. Premiärkapten8 1702-07-17. Död ogift 1708-02-12 i Visniov i Litauen, begraven därst. s. å. 14/2 och s. å. 28/2 förd till lutherska kyrkan i Vilna. Han bevistade landstigningen på Seland, slagen vid Narva, Duna och Klissov samt belägringen av Thorn.

TAB 5

Bengt (son av Claes, Tab. 3), till Ekebyholm, Ridö, Djursö, Frössvik, Mustiala och Adsel. Född 1623-11-10 på Vikhus. Student i Uppsala2 1636-04-03. Kapten vid gamla blå regementet 1647-01. Major vid Gust. Otto Stenbocks regemente 1648. Överstelöjtnant därst. s. å. Kommendant först i Ottersberg, sedan i Vechte 1650. Överstelöjtnant vid drottning Christinas garde eller överste vid livgardets adelskompani 1653-05. Guvernör i Halland 1654-04-12 överste för drottningens livregemente till fot 1655. Kommendant i Marienburg efter stadens erövring s. å. Guvernör över Estland och Reval 1656-06-10. Generalmajor s. å. 28/6. Avsked 1659-02-27. Riksråd 1660-02-20. Ledde underhandlingarna och avslöt freden i Kardis 1661. Ambassadör till Moskva 1662. Erhöll 1666-02-05 av förmyndarregeringen några gods i Uppland i donation. Generalguvernör i Estland 1672. Tillika lagman i Karelen 1674-05-08. President i Svea hovrätt s. å. 2/7. Fältmarskalk 1677-08. Död 1678-02-07 i Riga, jordfäst 1679-08-01 i Riddarholmskyrkan i Stockholm och ligger jämte sin 2:a fru begraven i kopparkistor i en murad grav på Gottröra kyrkogård Stockholms län, vilken magen, greve Axel Banér, lät bygga åt sig, fru och svärföräldrar. Hans vapen uppsattes i Gottröra kyrka. 'Han var en tapper krigare och skicklig ämbetsman och diplomat. 'Gift 1:o13 1652-11-20 på Stockholms slott med drottning Christinas kammarjungfru (hovfröken) Margareta Sparre, friherrinna Sparre, död 1660-12-09 i Reval och begraven 1661-01-20 i domkyrkan därst., dotter av riksrådet Lars Eriksson Sparre (nr 7) och hans 1:a fru Märta Banér. Gift 2:o 1662-09-16 i Stockholm med sin 1:a frus kusin Ingeborg Banér, friherrinna Banér, född 1641-11-06 på Stockholms slott, död 1675-07-12 (24/7)9 i Stockholm och begraven 1676-03-12 i Jakobs kyrka därst., dotter av riksrådet och riksmarskalken Axel Gustafsson Banér och hans 3:e fru friherrinnan Carin Bielke. Gift 3:o13 1677-10-11 i Stockholm med den 1:a fruns kusins dotter och den 2:a fruns kusin, friherrinnan Margareta Bielke, döpt 1653-07-02 i Stockholm, död 1727-05-10 Åkerö och begraven s. å. 25/5, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Gustaf Bielke, och Maria Elisabet Sparre, friherrinna Sparre.

Barn:

 • 1. Brita, född 1653-10-27 på Ekebyholm.
 • 1. Bengt, död 1659-01 i Reval och begraven s. å. i domkyrkan därst.
 • 1. Sigrid Margareta, död ung och begraven 1665-01-16 i Revals domkyrka .
 • 1. Christer. Kapten vid tyska intanterireg-.t Furstenberg 169410. Brigadier i hertigens av Würtemberg armé. Död 1740. Han hade med sin 1:a fru en son, vars namn icke är känt, men som dog barn före modern. Gift 1:o 1690 med sin frändes änka, friherrinnan Jacobina Catharina Lilliehöök i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674-08-24 m, amiralitetslöjtnanten och amiralitetsrådet, friherre Gustaf Horn af Marienborg, född 1651, död 1686), född 1658-04-29 Nyköping, död 1696-03-01, dotter av majoren Jakob Lilliehöök af Fårdala. Friherre Lilliehöök, och Brita Cruus, friherrinna Cruus af Gudhem. Gift 2:o 1739 med Maria Aurora, naturlig dotter till marskalken, greve Mauritz av Sachsen och Adrienne Lecouvreur och omgift med generalförpaktaren Dupin de Francueil [genom detta gifte farmor till markisinnan Aurora Dudevant (författarinnan George Sand), född 1804, död 1876].3
 • 1. Bengt, född 1660. Löjtnant till häst. Död 1679 i en träffning med brandenburgarna på litauiska gränsen och begraven på samma gång som fadern.
 • 2. Claes Gustaf, född 1663-10-29 i Reval. Kammarherre hos kurfursten av Sachsen och kapten vid dess garde. 'Blev, för det han efter en erhållen hovrättens dom sökte hämnas på överstelöjtnanten Axel Sparre, dömd att mista högra hand, liv, ära och gods, men rymde till Sachsen. Kurfursten därst. sökte 1693 nåd för honom eller åtminstone ärans återställande.'
 • 2. Catharina Ebba, född 1666-05-18. Hovmästarinnan. Död 1736-11-09 Och ligger jämte sin man begraven på samma ställe som föräldrarna. 'Hon skänkte till Gottröra kyrka en henne av drottning Ulrika Elenoora given kröningsklädning samt mässhake, antipendium, hav och handbok, märkta med hennes och hennes mans namn och vapen.'. Gift 1708-01-07 med sin syssling, riksrådet, friherre (greve) Axel Banér, född 1661, död 1742.
 • 2. Axel, döpt 1667-07-30 i Reval. Student i Uppsala2 1679-09-22. Fänrik vid svenska livregementet till fot10 1685-11-02. Överste i Würtemberg. Död ogift.
 • 2. Carl Gabriel, född 1668. Student i Uppsala 1679-09-22. Löjtnant vid Bielkes svenska regemente i Holland 1688-09-26. Major vid änkedrottningens livregemente till fot. Överstelöjtnant vid pommerska infanteriregementet 1701-11-30. Överste för samma regemente 1704-12-02. Död ogift 1707-11 i Posen [Lk].
 • 2. Svante Johan, född 1670-06-26 i Stockholm, död 1671-02-01 i Reval.
 • 2. En dotter, död barn.
 • 2. Ture Sigismund, född 1674. Generalmajor. Död 1724. Se Tab. 6.

TAB 6

Ture Sigismund (son av Bengt, Tab. 5), född 1674-10-15 i Stockholm. Student i Uppsala2 1679-09-22. Musketerare vid pommerska infanteriet i Stettin 1689. Korpral därst. s. å. Fänrik vid Bielkes svenska regemente i Holland 1690. Löjtnant därst. 1694-09. Kapten 1695-08-30. Avsked 1698. Generaladjutant hos greve Gyllenstierna i Stade 1699. Kaptenlöjtnant vid livregementet till fot 1700-03-23 livdrabant s. å. 3/4. Korpral vid livdrabantkåren s. å. 29/6 överstelöjtnant vid första. Infanteriregemente 1704-12-02. Överste för detsamma eller Stettinska infanteriregementet 1708-12-03. Generalmajor 1719-07-15. Överste för Smålands tre- och femmänningsinfanteriregemente 1720-08-02 sänd att notificera konung Fredrik I:s tronbestigning vid hoven i Berlin och Warschau s. å. 24/3 död 1724 och begraven s. å. 1/12 i Reval [Lk]. Gift med Regina Ludlenska från Polen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1730-02-16 med kaptenen, friherre Fabian Duwall nr 64, i hans 2:a gifte, född 1702, död 1752), död 1764-04-11 i Reval.

Barn:

 • Catharina Regina, född 1719, död 1779-04-20 i S:t Petersburg. Gift med holsteinska hovmarskalken och legationsrådet, friherre Bernt Reinhold von Dellwig, född 1711, död 1770.
 • Anna Sofia. Gift 1741-08-28 i Reval med Robert von Rosen, arvherre till Illent i Estland, född 1720, död 1804.
 • Charlotta. Gift 1739-03-08 i Reval med Carl Fredrik von Helvig.
 • En dotter, död 1725-07-17 i Halmstad.

TAB 7

Mauritz (son av Christer, Tab. 2), friherre till Åminne och herre till Kärkis i Karuna socken och Juva i Halikko socken i Finland. Deltog i ryska kriget 1616. Fänrik vid Olof Dufvas kompani 1624. Bevistade kriget i Tyskland som ryttmästare för finska ryttare. Avsked 1636. Assessor i Åbo hovrätt s. å. 16/7. Begraven 1671-11-19 i Åbo domkyrka. Gift med sin faders syssling Ingeborg Horn af Kanckas, begraven 1652-04-25 i Storkyrkan i Stockholm4, dotter av riksrådet Arvid Henrik Horn af Kanckas nr 12, och hans 2:a fru Ingeborg Ivarsdotter (Stiernkors).

Barn:

 • Christer, den lille kallad. Student i Uppsala2 1647-10-18 och i Åbo 1641. Överstelöjtnant. Ogift dödad 1656 för Thorn.
 • Gustaf Adolf. Överste. Död 1677. Se Tab. 8.
 • Christina, begraven 1664-05-01 i Åbo domkyrka .
 • Arvid, född 1631. Landshövding. Död 1692. Se Tab. 10.

TAB 8

Gustaf Adolf (son av Mauritz, Tab. 7), till Kärkis. Var major 1661. Överstelöjtnant 1664. Överste för Jönköpings regemente 1666-06-30. Död 1677-04-12 vid Galdenow under belägringen av Stettin.3. Gift 1670 med Maria Elisabet Österling, död 1678, dotter av översten och kommendanten Iglau

Barn:

 • Christina, född 1671, död 1714-04-10. Gift 1697-01-12 i Stockholm med överstelöjtnanten, friherre Abraham Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1702.
 • Christer, född 1672. Överste. Död 1746. Se Tab. 9.
 • Gustaf Ernst. Sergeant vid livdragonregementet. Kornett därst.11 1701-01-15. Död ogift s. å. före 13/2 i Lais.3
 • Elisabet Maria, död ogift 1713.

TAB 9

Christer (son av Gustaf Adolf. Tab. 8), till Kärkis, Dannäs och Husby. Född 1672-12-17. Löjtnant i utländsk tjänst8. Kapten vid Björneborgs infanteriregemente 1698-05-26 livdrabant 1701-03-10. Överstelöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/8. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1711-03-20, överstes karaktär 1720-03-03. Avsked8 s. å. 3/11. Var överste och chef för Åbo läns regemente 1722. Död 1746-07-15. 'Han bevist de slaget vid Liesna 1708, varefter han olovandes gick ifrån regementet och armén, enligt konung Carl XII:s brev till senaten. Han och hans fru gåvo en mässhake och ett altarkläde till Dannäs kyrka Jönköpings län.'. Gift 1708-01-28 Herrestad med friherrinnan Anna Regina Siöblad, född 1685, död 1768-06-28 Husby, dotter av amiralen och guvernören, friherre Erik Siöblad, och friherrinnan Charlotta Regina Palbitzki.

Barn:

 • Charlotta Regina, född 1708, död 1790-11-29 i Stockholm. Gift 1733-07-14 med sin moders kusin, kammarherren, friherre Alexander Israel Palbitzki, född 1703. Död 1775.
 • Erik, född 1709-10-31, död s. d.
 • Maria Elisabet, född 1710-10-27, död 1722-08-02.
 • Anna Christina, född 1711-09-24, död s. å. 21/10
 • Arvid Gustaf, född 1713-02-27, död s. å. 8/10.
 • Christina, född 1714-01-08, död 1772-01-27 på Nygård i Lotfa socken Kalmar län. Gift 1741-11-03 med kammarherren, greve Fredrik Lorentz Bonde af Säfstaholm, född 1715, död 1783.
 • Claes, född 1715-07-16, död s. å. 13/9.
 • Christer, född 1716-10-14. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet och riksarkivet 1733-09-07. Hovjunkare17 1737-07-0 4. Kommissionssekreterare i Haag 1740-06-04. Kammarherre 1745-10-26). Kansliråds n. h. o. v. 1762-06-29. RNO 1773-04-28. Död ogift 1775-11-07 i Stockholm och slöt friherrl. ätten Horn af Åminne på svärdssidan samt begraven s. å. i Jakobs kyrka, varvid vapnet krossades av kanslirådet Joh. af Bjerkén.
 • Anna Regina, född 1718-03-07, död 1796-11-21 Berga. Gift 1:o 1749-01-31 i Stockholm med presidenten Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1755. Gift 2:o 1762-07 med statssekreteraren Peter Fredrik Hegardt, adlad och friherre von Hegardt, född 1716, död 1780.
 • Gustaf, född 1719-04-06, död s. å. 13/5.
 • Catharina Ebba (riksgrevinna Horn), född 1720-05-27, död 1781-09-12 Jakobsberg samt begraven på Järfälla kyrkogård. Hon var ägarinna av Ekebyholm, Jakobsberg och Dannäs. Förklarad mätress åt konung Fredrik I och blev därför 1746 romersk riksgrevinna. Gift 1762-08-14 Husby
 • Gustaf Adolf, greve Horn af Åminne, född 1721, död 1793. Se grevliga ätten Horn af Åminne nr 92, Tab. 5.
 • Erik, född 1723-03-16 död s. å. 29/9.

TAB 10

Arvid (son av Mauritz, Tab. 7), till Kärkis, Nyystölä, Kantola och Karuna. Född 1631-11-10 på Kärkis i Karuna kapellförsaml. i Finland. Student i Uppsala2 1637-01-29. Page hos drottning Christina 1646. Fänrik vid riksrådet Bengt Horns tyska regemente. Löjtnant vid Henrik Horns värvade regemente 1655. Avsked 1656-12. Ryttmästare vid rikskansleren. Gift Stenbocks regemente s. å. Major vid Åbo läns kavallriregemente 1657-11-04. Överstelöjtnant därst. 1667-09-26. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavallriregemente 1669-03-17. Överstes titel 1678-11-05. Lagman i södra Finlands lagsaga 1681-03-16. Vice landshövding i Nylands och Tavastehus lån 1685 och 1687-08-20. Landshövding i Västerbottens län 1692-03-08. Död s. å. 17/2 på Karuna i likanämnd socken och begraven i Stålhandskegravkoret i Åbo domkyrka, varest hans anvapen uppsattes. Gift 1:o 1658 Lakspojo Gift 2:o 1680. Enl. k. tillstånd s. å. 10/3, med sin kusins dotter, friherrinnan Maria Elisabet Kruse af Kajbala i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Bernt Johan von Gertten, död 1677), död 1697 på Nyystölä i Padasjoki socken och begraven s. å. 21/3 i Åbo domkyrka, dotter av generallöjtnanten Erik Siwardsson Kruse af Elghammar, friherre Kruse af Kajbala, och Catharina Horn af Kanckas nr 12.

Barn:

 • 1. Mauritz. Löjtnant. Levde 1683.
 • 1. Arvid. Löjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1681-09-10. Levde 1684.
 • 1. Christina. Gift 1:o med ryttmästaren Arvid Beurræus, död 1679. Gift 2:o med korpralen Erik Lind, med vilken hon 1696 var bosatt Pietola
 • 1. Eric. Löjtnant vid Karelens dragonregemente 1690-11-10.
 • 1. Gustaf, född 1670. Ryttmästare. Död 1747. Se Tab. 11.
 • 1. Brita, var 1694 trolovad med föraren Jakob Taube, blev sedan gift med N. N. Ekqvist.
 • 2. Christer, född 1681. Ryttare vid livregementet till häst. Korpral därst. 1700-06-20. Kornett 1701-06-04. Sekundlöjtnant 1703-04-08. Premiärlöjtnant s. å. 29/12. Sekundryttmästare 1704-12-14. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Solikamsk, varifrån han rymde och hemkom 1714. Premiärryttmästare med majors karaktär vid nämnda regemente 1715-01-21. Sekundmajor därst. 1716-10-06. Död ogift 1717-12-17 [Lk].

TAB 11

Gustaf (son av Arvid, Tab. 10), född 1670. Kom i tjänst 1696. Var ryttmästare vid Nylands fördubblingskavalleriregemente 1707. Död 1747-11-30 Nyystölä Gift omkr. 1692 med Ebba Myhr, död 1742-03-21 på Nyystölä, dotter av överstelöjtnanten Torsten Muir, natural. Myhr, och Catharina Lindelöf.

Barn:

 • Anna Maria, född 1694, död 1779-02-17 på Heikkilä i Jämsä socken. Gift med löjtnanten Bernt von Phaler, född 1692, död 1753-05-17 på Vesijako rusthåll i Padasjoki socken.
 • Ebba Catharina, bodde 1723–1730 på Vesijako. Gift med Georg Jean Brummer.
 • Ingeborg. Gift med friherre Gabriel Kurck, född 1669, död 1740.
 • Johan Adolf, född 1697, död 1699 och begraven i Padasjoki kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 12

Svante (son av Christer, Tab. 2), friherre till Åminne, herre till Eka i Lista socken Södermanlands län samt Ribbingshof i Norra Vi socken Östergötlands län. Född 1602. Kammardräng hos konung Gustaf II Adolf 1620. Student i Uppsala ännu 162712 och i Leiden15 1629-05-26. Officierade vid nämnda konungs begravning12 1634-06-22. Assessor i Svea hovrätt 1635-01-03 och var tillika 1637 häradshövding i Stranda härad3. Vice president i Åbo hovrätt 1645-04-15, vilket ämbete han ej hann tillträda. Död s. å. 1/11 och begraven i friherrl. ätten Horns af Åminne familjegrav i S:t Annakoret i Uppsala domkyrka, varest en sorgefana efter honom med påskrift och vapen samt hans anors vapen uppsattes. Gift 1634 med Märta Ribbing i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenlöjtnanten Arvid Drake af Hagelsrum, i hans 1:a gifte, född 1619, död 1687), född 1611, död 166(2), dotter av konung Carl IX:s kammarjunkare Erik Ribbing, och Anna Persdotter av Forstenasläkten.

Barn:

 • Christer, född 1635. Assessor och överstelöjtnant. Död 1705. Se Tab. 13.
 • Brita. Gift med generalmajoren och landshövdingen (friherre) Axel von Schaar, i hans 1:a gifte, född 1641, död 1702.
 • Christina, död 1683 och begraven 1684-03-20. Gift 1676-01-12 i Stockholm med k. rådet, fältmarskalken och generalguvernören, friherre Göran Sperling, greve Sperling, i hans 2:a gifte, född 1630, död 1691.

TAB 13

Christer (son av Svante, Tab. 12), till Eka i Lista socken Södermanlands län, Ribbingshov i Norra Vi socken och Norrby i Asby socken (båda i Östergötlands län) samt Källeryd i likanämnda socken Jönköpings län. Född. 1635-02-04 på Eka. Student i Uppsala2 1647-10-18. Löjtnant vid Tavastehus och Nylands kavalleriregemente. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 166310. Avsked 167410. Assessor i Göta hovrätt s. å. 1/10. Reducerad 1679-01-18. Överstelöjtnant och kommendant på Norrköpings slott. Död 1705-01-21 i Källeryds prästgård och ligger jämte sin fru begraven i kopparkistor i Durellska graven i Källeryds kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift omkr. 1667 med Elisabet Maria Durell, född 1649-02-04 på Källeryd12, död där 1717-11-09, dotter av landshövdingen Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell, och Brigitta von Krakau.

Barn:

 • Magnus, född 1668-04-16. Styckjunkare vid artilleriet. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente. Död ogift 1690-06-03 och begraven i Källeryds kyrka .
 • Brita Charlotta, född 1670-10-27 på Norrby, död ogift 1712 på Källeryd och begraven s. å. 30/11 i Källeryds kyrka .
 • Carl Gustaf, född 1671-12-26 på Norrby, död där 1672-03-06.
 • Christer, född 1673-04-24. Page hos envoyén i Wien, greve Carl Oxenstierna. Korpral vid Jönköpings regemente 1688. Förare därst. 1690. Sergeant 1692. Fänrik 1697-12-09. Löjtnant 1700-07-14. Kaptenlöjtnant 1703-03-20. Kapten s. å. 31/10. Död ogift 1708-03-31 och begraven i Källeryds kyrka .
 • Carl Fredrik, född 1673-12-08 på Norrby. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1691. Korpral därst. 1694. Löjtnant. Livdrabant. Död ogift 1700-12-04 av sina vid Narva erhållna sår och begraven i Källeryds kyrka .
 • Svante, till Källeryd. Född 1675-04-03 på Norrby. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1693. Korpral vid Jönköpings regemente 1697. Sergeant vid generallöjtnanten Liewens värvade regemente i Wismar 1699. Fänrik därst. 1700-03-23. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1702-04-10. Kaptenlöjtnant därst. 1703-06-01. Sekund kapten 1704-08-11. Premiärkapten s. å. 12/11. Överstelöjtnants karaktär och placerad vid Bohusläns dragonreg, s. å. 26/6. Placerad vid Jönköpings regemente 1725-09-25. Avsked 1743-06-13. RSO 1748-11-07. Död ogift 1756-01-24 på Källeryd och begraven s. å. 23/2 i Durellska familjegraven i Källeryds kyrka, och var han den siste som där insattes. 'Han blev flera gånger svårt sårad och fången 1709-07-01 vid Perevolotjna samt förd till Solikamsk, i 13 års fångenskap, därunder han vårdades av sin trogna dräng Lindbom. Hans minne lever ännu i Källeryds socken i följande enkla rim: Så länge härstädes växer korn, glömmes icke Svante Horn.'

Källor

1Rf. 2Um. 3At (So). 4Storkyrkans i Sth. arkiv. 5WN. 6At (RA). 7Blr. 8Lk. 9Söd. 10KrAB. 11At (KrA). 12At (Sch). 13Oxenstiernska släktboken. 14Ängsö kyrkoarkiv. 15At (P). 16At (L), 17SAB 18Al.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: