:

Von Yxkull-Gyllenband nr 30

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Yxkull-Gyllenband nr 30

Friherrlig 1648-08-23, introd. 1652.

Denna gren av Yxkullska släkten påstås ha blivit av kejsar Carl V upphöjd i friherrestånd.

Ätten är inskriven på livländska riddarhuset under nris 326 och 370, på estländska under nr 67 och på kurländska under nris 268 och 329. En gren erhöll 1790 den 9 oktober tysk riksgrevlig värdighet.

Enl. Taube (s. X) skola de badisk-württembergska riksfriherrarna och grevarna von Yxkull »Gyllenband» härstamma från en 1684 i Sydtyskland uppdykande Carl von Yxkull, vars ursprung är obekant. Även Gen. Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil Estland, B. 1, Lief. 7 o. 8 (1935) påstår, att den württembergska linjen hittills icke kunnat uppvisa något samband med den svenska friherrliga ätten.


Yxkull-Gyllenband%20F3000.png

TAB 1

Otto Uexkull (son av Reinhold Uexkull, se friherrliga ätten Yxkull, tab 1), till Peude i likanämnda socken 1516 och Tallick i S:t Johannis socken, båda på Ösel, vilket sistnämnda gods han försålde 1532. Död före 1535-10-21. Gift 1:o med Agneta Möller, dotter av Jürgen Möller till Tuppenorm (av samma släkt som adl. ätten Möller eller Möllerswärd, nr 645) och Elisabet Swarte. Gift 2:o med Anna Treyden, död 1553-03-04 och begraven i S:t Nikolai kyrka i Pernau.

Barn:

 • Johan Uexkull, till Kosch i Fickels socken, Estland, 1541. Stiftsråd i Ösel-Wieck. Död före 1563-05-04. Gift med Barbara Anrep, dotter av Johan Anrep, till Heel och Wittensee, och Wilmot Schwarzhoff.

Barn:

 • Reinhold Uexkull, till Kosch. Ryttmästare. Levde 1589. Begraven i slottskyrkan i Hapsal. Hans gravsten överfördes sedan till Hanehls kyrka. Gift med sin fränka Sofia Uexkull till Padenorm i Hanehls socken, Estland, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren på Ösel Fredrik von Werden), dotter av Conrad Ottosson Uexkull, till Padenorm, och Anna Georgsdotter von Ungern, till Libenau.

Barn:

 • Johan Uexkull, född 1586. Överste. Död 1648. Se Tab. 2.
 • Otto Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband, friherre till Padenorm samt Pyhäjärvi i Kexholms län, herre till Massau. Överstelöjtnant 1631. Lantråd i Estland. Överste för karelska kavalleriregementet 1634-09-05. Krigsråd i Livland 1647-04-10. Generalkommissarie i Estland och Ingermanland 1648-08-21. Fick s. å. 23/8 jämte sina brorssöner Reinhold Johan och Conrad, förnyelse på sina förfäders friherrestånd eller blev natural. svensk friherre (introd. 1652 under nr 30). Död barnlös och slöt således själv sin friherrliga ättegren samt begraven 1653-03-26 i Reval. Arvsförlikning ingicks mellan hans arvingar1 1654-03-15. 'Han försträckte konung Gustaf II Adolf till krigets utförande 1,000 rdr och fick däremot 1631-10-30 i Würtzburg konungens salubrev på hoven Massau med underliggande byar, Mantagk, Merküll. Konkola, Kuck och Moiseküll m. m. Blev slutligen naturaliserad friherre eftersom han under dåvarande spannmålsbrist förärat kronan 500 tunnor råg och eftergivit 1,000 rdr innestående överstelön.' Gift 1624 med Helena Horn af Kanckas i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1598-06-13 i Reval med ståthållaren Hans Maydell, död före 1623), född 1581-02-19, död 1656-01-22 och begraven s. å. 11/3 i Revals domkyrka, dotter av fältmarskalken Carl Henriksson Horn och Agneta von Dellwig.

TAB 2

Johan Uexkull (son av Reinhold Uexkull, tab 1), till Padenorm samt Herküll i Jördens socken, Estland, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1586-06-22. Överste till häst. Ritterschaftshauptmann 1640–1642. Död 1648-04-01 på Padenorm. 'Han gjorde Sverige goda och nyttiga tjänster.' Gift 1616 med Anna Maydell i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Otto von Uexkull, till Fickel, begraven 1611-10-29 i Reval), född 1590, död 1648-04-01 (samma dag som mannen)1, dotter av fältöversten och ståthållaren på Hapsal Hans Henriksson Maydell, till Herküll och Massau, och Margareta von Bremen.

Barn:

 • Reinhold Johan Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband. Överste. Död 1671. Se Tab. 3.
 • Conrad Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband. Överste. Död 1661. Se Tab. 33.
 • Johanna Charlotta. Gift 1:o 1698-03-12 i Reval med Peter Örneklou. Gift 2:o före 1712 med kaptenen Josef Johan von Gröninger.

TAB 3

Reinhold Johan Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband (son av Johan Uexkull, tab 2), friherre till Padenorm samt herre till Patzal, Illust, Moiseküll, Serrefer och Herküll, alla i Estland. Natural. svensk friherre jämte sin farbroder Otto och sin broder Conrad 1648-08-23 (introd. 1652 under nr 30). Överste för ett värvat rytteriregemente i Livland3 1656-03-31. Lantråd i Estland. Död 1671 och begraven 1672-02-07 i Reval. 'Då sönerna ville begrava honom med ståt och friherrlig länsfanas bärande framför liket, bestreds dem sådant av adeln i Reval såsom en förarglig nyhet, varvid guvernören i nämnda stad hade all möjlig möda att stilla adelns hetsighet.' Gift med Margareta von Nieroth, dotter av ryttmästaren Herman von Nieroth, till Serrefer, och Gertruda Brinck samt faders kusin till översten Magnus Vilhelm Nieroth, friherre Nieroth.

Barn:

 • Herman. Överstelöjtnant. Levde 1696.
 • Sofia Margareta, död 1684. Gift 1679-06-10 med lantmarskalken Georg Conrad von Ungern-Sternberg, i hans 1:a gifte, död 1722.
 • Anna Gertruda. Gift med översten Antonius de la Barre, natural. de la Barre 1672-12-16, men ej introd., död 1698.

TAB 4

Johan (son av Reinhold Johan Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband, tab 5), friherre till Padenorm, herre till Serrefer och Torri i Turgels socken och Herküll i Jordens socken, alla i Estland. Löjtnant. Hakenrichter 1696. Död 1703. Gift 1671 med Anna Magdalena von Wrangel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Johan Christoffer von Fersen), född 1645, död 1712-04-05 i Turgels socken, dotter av generalmajoren Helmich von Wrangel och Magdalena von Buchwald.

Barn:

 • Anna Margareta, döpt 1673-02-17 i Reval, begraven 1710-07-19 i S:t Nikolai kyrka därst. Gift 1694-06-24 i nämnda stad med kaptenen Hans Henrik von Derfelden, född 1667-04-10 Weltz
 • Helmich Fredrik, döpt 1674-07-31 i Reval, död före 1699. Gift 1697-03-15 i nämnda stad med Anna Margareta von Rosen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1699-10-29 i Reval med kaptenlöjtnanten Otto Johan von Dellwig, begraven 1705-02-07 i nämnda stad), döpt där 1666-07-01, dotter av Henrik von Rosen, till Rosenhagen, och Kardina, och Helena von Uexkull.
 • Herman Otto, född 1675-11-20 i Reval.
 • Sofia Elisabet, döpt 1676-12-12 i Reval.
 • Carl Gustaf, född 1677, död före 1720. [#TAB 5|Se Tab. 5.]]
 • Otto Vilhelm, född 1678. Fänrik. Död 1713. [#TAB 6|Se Tab. 6.]]
 • Johanna Charlotta, född 1680-11-20, död 1743-10-25. Gift 1:o 1698-03-12 i Reval med landshövdingen Peter Örneklou, friherre Örneklou, i hans 2:a gifte. Gift 2:o före 1712 med kaptenen Josef Johan von Gröninger.
 • Barbara Juliana, född 1683, död 1710. Gift 1703-02-25 i Reval med ryttmästaren Otto Reinhold von Buxhöwden, född 1683, död 1710 i pesten.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Johan, tab 4), döpt 1677-04-03 i Reval, död före 1720. Gift 1706-01-23 i nämnda stad med friherrinnan Margareta Elisabet Taube af Karlö, dotter av majoren friherre Bernt Taube af Karlö, och Kunigunda Elisabet Stryk.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1707-11-16 i Reval.
 • Magdalena Elisabet. Gift 1725-08-08 i Turgels socken med kaptenen Herman Georg von Helfreich

TAB 6

Otto Vilhelm (son av Johan, tab 4), till Serrefer. Döpt 1678-12-07 i Reval. Fänrik. Fången. Död 1713 i Wenowa i Ryssland. Gift 1711-12-03 i Wenowa under fångenskapen med Vendla Kalitin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1717-02-25 också i Wenowa med kaptenen Gustaf Georg Grass), född 1694, död 1766, dotter av överstelöjtnanten Magnus Fredrik Kalitin, och Vendla von Konow.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1714. Lantråd. Död 1773. Se Tab. 7.

TAB 7

Otto Reinhold (son av Otto Vilhelm, tab 6), till Serrefer. Född posthumus 1714-02-08 i Wenowa. Rysk gardesryttmästare. Lantråd i Estland. Död 1773-01-10 på Serrefer. Gift 1738-05-02 med Juliana von Grabbe, född 1723, död 1783-09-08 på Serrefer.

Barn:

 • Helena Vilhelmina, född 1739, död änka 1811-03-13 i Weissenstein. Gift 1786-09-11 i nämnda stad med löjtnanten Otto Moritz von Rass.
 • Otto Fabian, född 1740. Kretsmarskalk. Död 1795. Se tab 8.
 • Vendla Elisabet, född 1741-07-05 på Serrefer, död ogift 1818-06-10 i Weissenstein.
 • Dorotea Juliana, döpt 1744-01-10 i S:t Petersburg, död 1815-06-06 i Pernau. Gift 1761 med översten friherre Gustaf Vilhelm von Budberg, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1783.
 • Catharina Sofia, född 1745-05-02 på Serrefer, död ogift 1808-05-18 i Weissenstein.
 • Gustaf Reinhold, född 1746-08-28 på Serrefer, död där 1747-06-05.
 • Adam Johan, döpt 1748-05-01 i Reval.
 • Augusta Elisabet, född 1749-04-12 på Serrefer.
 • Anna Magdalena, döpt 1750-08-13 i Reval, död 1751-11-01 på Serrefer.
 • Eva Charlotta, född 1752-11-19 på Serrefer, död ogift 1791-04-13 på nämnda egendom.
 • Gertruda Ottilia, född 1754-03-10 på Serrefer, död där 1755-06-04.
 • Anna Louise, född 1755-05-31 på Serrefer, död 1812-11-11 i Weissenstein. Gift 1791 med Carl Christian Rudolphi.
 • Georg Reinhold, född 1757-02-27 på Serrefer.

TAB 8

Otto Fabian (son av Otto Reinhold, tab 7), till Serrefer och Torri i Turgels socken och Saximois i S:t Catherinen socken, Estland. Född 1740-05-03 på Serrefer. Hakenrichter 1780. Kreisrichter 1786. Kretsmarskalk i Weissensteinska kretsen 1789. Död 1795-04-27 i Weissenstein. Gift 1769-09-10 med Catharina Elisabet Guillemoth de Villebois, död 1815-04-14 i Dorpat, dotter av generalmajoren Daniel Guillemoth de Villebois och Elisabet Dorotea von Müller.

Barn:

 • Helena Catharina, född 1774-05-18 på Saximois, död 1822-07-24. Gift 1793-01-03 i Turgels socken med majoren i rysk tjänst Johan Wibe von der Osten-Sacken.
 • Charlotta Elisabet, född 1775-07-30 på Saximois.
 • Otto Daniel Alexander, född 1776. Överste och polismästare. Död 1836. Se Tab. 9.
 • Carl Gustaf Peter, född 1777-11-16 i Turgels socken. Överstes avsked i rysk tjänst. Död ogift 1841-10-01.
 • Juliana Catharina Elisabet, född 1779-12-27, död 1857-01-16 i Hapsal. Gift 1795-03-02 med assessorn friherre Gustaf Jakob Fredrik von Ungern-Sternberg, född 1771, död 1845.
 • Louise Vilhelmina, född 1780-04-21 i Turgels socken, död 1853-07-08. Gift 1797-12-04 på Saximois med ryttmästaren i rysk tjänst Alexander Daniel Guillemoth de Villebois.
 • Carolina Sofia, född 1781-10-17 i Turgels socken, död änka 1832-11-04 i S:t Petersburg. Gift 1799-03-26 med ryttmästaren Woldemar Gustaf von Wrangel.

TAB 9

Otto Daniel Alexander (son av Otto Fabian, tab 8), född 1776-07-22 Saximois Överstes avsked i rysk tjänst. Polismästare först i Mitau, sedan i Libau. Död 1836-08-07. Gift 1798 med Julie von Vietinghoff, född 1780, död 1818 (1813) 23/10, dotter av polske kammarherren Alexander Magnus von Vietinghoff, till Weissensee, och Margareta Elisabet Benigna von Lysander.

Barn:

 • Alexander Benedikt Adam, född 1799. Generallöjtnant. Död 1880. Se Tab. 10.
 • Peter Henrik, född 1800-09-17. I rysk krigstjänst. Död ogift i Kaukasus.
 • Apollonia Catharina, född 1801-11-16, död 1804-04-09.
 • Vilhelm Teodor, född 1803. I rysk krigstjänst. Död ogift 1831 under kriget i Polen.
 • Antonie Benigna, född 1805-07-06, död ogift 1826-11-21.
 • Dorotea Emilie, född 1806-12-19, död 1807-02-22.
 • Augusta Louise, född 1807-05-23, död 1878-12-26 i S:t Petersburg. Gift med ryska statens skogsuppsyningsman i Grobin, Kurland, baron Carl von Vietinghoff-Scheel.
 • Elise Alexandra Constantia, född tvilling 1808-06-12, död 1810-05-25.
 • Nikolai Constantin, född tvilling 1808-06-12. Officer i rysk tjänst. Död ogift 1831 under kriget i Polen.
 • Pauline, född 1812, död 1854. Gift med ryske översten N. N. von Karr.
 • Terese Julia Vilhelmina, född 1815-07-24 i Mitau, död 1889-01-31 i S:t Petersburg. Gift 1835-04-21 i Libau med ryske generalmajoren Jakob Fredrik Krabbe, född 1806, död 1875.

TAB 10

Alexander Benedikt Adam (son av Otto Daniel Alexander, tab 9), född 1799-06-11 på Weissensee. Generalmajor i rysk tjänst. Generallöjtnants avsked 1866. RRS:t GO4kl, S:tAO1 och 2kl, S:tVlO1-4kl och S:tStO1kl. RPrRÖO3kl. Död 1880-05-23 i S:t Petersburg. Han bevistade turkiska kriget 1828, polska kriget 1830–1831 och Krimkriget 1855. Gift 1837-02-02 med Emilie Peretz, född 1815-08-30, död 1878-03-04, dotter av ryska kommerserådet Alexander Peretz.

Barn:

 • Alexander Abraham Carl, född 1840. Geheimeråd. Död 1912. Se Tab. 11.
 • Emil Nikolai, född 1843-10-30. Löjtnant vid ryska flottan. Drunknade ogift 1868-09-13 vid ryska linjeskeppet Alexander Newskis strandning vid jylländska kusten.
 • Julius Nikolai, född 1848-02-05, död 1850-04-22 i S:t Petersburg.
 • Julius Carl, född 1853. Geheimeråd. Död 1918. Se Tab. 12.

TAB 11

Alexander Abraham Carl (son av Alexander Benedikt Adam, tab 10), född 1840-02-20 i S:t Petersburg. Rysk kammarherre 1868. Civilguvernör i Livland 1874, i Charkov 1884, i Pleskov 1888. Preses i evangelisk-lutherska konsistorium i S:t Petersburg 1891–1896. Geheimeråd 1899. Ledamot av ryska riksrådet 1904. Död 1912-07-10 i S:t Petersburg. Gift 1863-04-09 med Lina von Adelson, född 1840, död 1911-06-15 el. 1911-06-28 i Viborg, dotter av med. doktorn Josef von Adelson och Johanna Benjamin.

Barn:

 • Alexander Johan, född 1864-03-22 i S:t Petersburg. Verkl. ryskt statsråd och ledamot av rikskansliet död 1923-12-15. Gift 1:o 1894-07-02 i London med Ida Aalberg, berömd sångerska, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1887 med jur. kandidat Lauri Kivekäs, död 1893), född 1857-12-04 i Jenakkalan, död 1915-01-17 i S:t Petersburg, dotter av banmästaren Antti Aalberg och Charlotta Lindroos. Gift 2:o 1919-11-30 i Helsingfors med Inga Helena Nordberg, född 1898-01-22 i sistnämnda stad. Två döttrar.

TAB 12.6

Julius Carl (son av Alexander Benedikt Adam, tab 10), född 1853-01-16 i Dünaburg. Ryskt geheimeråd 1895. Senator 1903. Rikssekreterare 1904. Statssekreterare hos kejsaren 1907. Preses i evangelisklutherska konsistorium i S:t Petersburg. RRS:tSt O1kl och S:tVlO2kl. Död 1918-11-00 i S:t Petersburg. Gift 1878-11-28 med Leontine Jenny Elise Henriette von Nabell, född 1854-05-29 i S:t Petersburg, död där 1913-11-30, dotter av generallöjtnanten Voldemar Etienne von Nabell och Adéle Caroline von Bötticher.

Barn:

 • Alexis Emil Voldemar, född 1879-12-10 i S:t Petersburg, liksom systrarna. Rysk kammarherre. Andre sekreterare vid ryska beskickningen i Wien (1917).
 • Marie Emelie Leontine, född 1885-10-05. Rysk hovfröken. Bodde 1917 i Petrograd.
 • Elisabet Alexandrine, född 1887-07-27. Rysk hovfröken. Bodde 1917 i Mustamäki i Finland.

TAB 13

Otto (son av Reinhold Johan Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband, tab 3), till Padenorm och Illust i Hahnels socken och Patzal i S:t Martens socken, alla i Estland (Wiek). Död 1696. Gift med Sofia von Uexkull, döpt 1656-02-26 i Reval, död 1715 och begraven s. å. 1/8 i Hahnels socken, dotter av Bernt Johan von Uexkull, till Mecks och Sage, och Sofia Elisabet von Tiesenhausen.

Barn:

 • Gertruda Margareta, döpt 1672-12-13 i Reval, liksom syskonen, död 1741. Gift 1:o 1698-06-07 i Reval med ryttmästaren Heimert von Knorring. Gift 2:o 1713-09-02 med Alexander von Essen i hans 2:a gifte, född 1652, död 1728-01-15.
 • Magdalena, döpt 1674-07-18. Gift 1697-02-21 med kaptenen Salomon von Adam.
 • Reinhold Johan, döpt 1675-09-03.
 • Catharina Elisabet, döpt 1680-03-13, död 1710 i Riga i pesten. Gift 1704-12-19 med överstelöjtnanten Gustaf Adolf Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1678, död 1773.
 • Otto Herman, döpt 1681-04-29.
 • Barbara Helena, döpt 1682-07-16. Begraven 1774-09-23 i Hahnels socken. Gift med löjtnanten Otto Georg von Stackelberg. Döpt 1683-03-25 i Reval, död 1767.
 • Gustaf Bertram, döpt 1685-05-13. Kornett vid Schlippenbachs dragonregemente2 1705-08-02.
 • Beata Juliana, född 1688. Gift med Christer Reinhold von Glasenapp, till Salishof, i hans 2:a gifte.
 • Johanna Ottonia, döpt 1689-11-20.
 • Carl Reinhold, döpt 1694-04-02.

TAB 14

Bernt (son av Otto, tab 13), till Moiseküll och Herküll i Jördens socken, Estland. Döpt 1678-09-27 i Reval. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente2 1700-12-06. Bevistade estländska ridderskapets hyllning av kejsar Peter I 1711-02-22. Död efter 1720. Gift 1702-02-25 i Reval med Helena Maria von Essen, född 1680-11-23, begraven 1749-02-17 i Emmerns socken, Estland, dotter av Otto Magnus von Essen och Christina Elisabet Clodt von Jürgensburg.

Barn:

 • Hans Henrik, född 1714. Överste. Död 1790. [#TAB 31|Se Tab. 31.]]
 • Otto Magnus, döpt 1716-03-22 i Hahnels socken.
 • Carl Johan, född 1718. Överstelöjtnant. Död 1780. Se Tab. 32.
 • Christina Elisabet, döpt 1720-01-15 i Hahnels socken. Gift 1741 med löjtnanten Hans Henrik Helwich.
 • Adam Johan, döpt 1725-09-11 i Emmems socken. Löjtnant. Gift 1755-05-05 med Beata Charlotta von Engelhardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Casper Reinhold von Engelhardt, till Seyershof, född 1730, död 1799-01-02), dotter av Bernt Gustaf von Engelhardt och Beata Elisabet von Engelhardt.

TAB 15

Bernt (son av Bernt, tab 14), arvherre till Herküll och Saaremois i Jördens socken, Estland. Döpt 1713-09-03 i Hahnels socken. Gift 1739 med Agneta Vilhelmina von Wartmann, född 1718, död 1755-03-18, dotter av Bernhard Johan von Wartmann, till Pöllküll, och Margareta Juliana von Wrangell.

Barn:

 • Bernt, född 1740-05-06.
 • Fredrik Vilhelm, född 1741-06-14, död 1827-07-20. Gift med Catharina Elisabet von Tritthof, född 1749-10-11, död 1826-12-17, dotter av Gottfried von Tritthof och Gertrud Renata von Ramm.
 • Ludvig Sigmund, född 1745. Kammarherre. Död 1819. Se Tab. 16.

TAB 16

Ludvig Sigmund (son av Bernt, tab 15), till Herküll och Saaremois, vilka han sålde och köpte Leetz (Palbo) vid Baltischport. Född 1745-03-06. Ryskt kollegieråd, sedan nederländskt finansråd och kammarherre hos storfurstinnan Helena Pavlovna (senare av Mecklenburg). Död 1819-12-25 Poidifer Gift 1775-02-25 i Hermhut, Sachsen, med Maria Elisabet von Peistel, född 1750-07-15, död 1815-05-22, dotter av hovrådet Carl von Peistel.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1776. Överste. Död 1850. Se Tab. 17.
 • Ludvig Vilhelm, född 1778-02-17 på Herküll, död 1797-04-22 i Hermhut.
 • Fredrik, född 1780. Koloniinspektör i Sydryssland. Död ogift 1810.
 • Georg Christian, född 1782. Kapten. Död 1847. Se Tab. 26.
 • August Gottlob, född 1784-05-01 på Herküll. Officer i rysk tjänst. Död ogift omkr. 1802.
 • Peter Gustaf, född 1786. Överste och lantråd. Död 1847. Se Tab. 27.
 • Helena Louise Elisabet, född 1788-01-09 på Leetz, död 1849-06-24. Gift med greve Peter August von Manteuffel, till Meks, född 1768-01-19, död 1842-04-26.
 • Berend Reinhold, född 1790. Generallöjtnant. Död 1860. Se Tab. 30.

TAB 17

Carl Henrik (son av Ludvig Sigmund, tab 16), född 1776-02-01 på Herküll. Överste för livländska skogskåren. RRS:tAO2kl och S:tVlO4kl. Död 1850-11-15 i Riga. Gift 1804-05-07 på Taggamois med Johanna Louise Amelie von Stackelberg, född 1786-06-28 på Rotziküll, död 1853-05-23 i Riga, dotter av kaptenen Otto Voldemar von Stackelberg och hans 2:a fru Anna Louise Pilar von Pilchau.

Barn:

 • Eleonora, född 1805-08-08 i Arensburg, död 1837-07-17 i Kolberg. Gift 1832-05-15 i Riga med baron Gotthard Henrik von Vietinghof-Scheel i hans 2:a gifte, född 1808-05-28, död 1869-01-08.
 • Maria Emilia, född 1806-12-22, död ogift 1883-08-10 på Majorenhof.
 • Ludvig August, född 1807. Överste. Död 1890. Se Tab. 18.
 • Carl Ferdinand, född 1809. Överste. Död 1861. Se Tab. 20.
 • Helena Louise, född 1810-05-04 i Riga, död ogift 1890-11-11 i nämnda stad.
 • Peter Adolf, född 1811. Godsägare. [#TAB 22|Se Tab. 22.]]
 • Georg Julius, född 1814-06-05. Hovråd. Sekreterare hos överdirektionen för livländska adliga godskreditsocieteten i Riga. Död ogift 1891-02-27 i nämnda stad.
 • Carolina Vilhelmina, född 1820-03-13, död 1824-01-02 i Riga.
 • Juliana Maria, född 1822-03-21, död ogift 1886-07-10.
 • Amalia Elisabet, född 1823-02-28, död 1892-04-01 i Pernau. Gift 1851-08-04 i Riga med överstelöjtnanten Alexander von Bötlingk.
 • Georg Reinhold, född 1825. Generalmajor. Död 1890. Se Tab. 25.
 • Henriette Vilhelmina, född 1827-04-24, död 1902-04-22 i Riga. Gift 1857-02-03 med översten Baltasar von Gilzebach, död 1871-12-21.
 • Otto Ludvig, född 1830-12-03, död 1831-12-13.

TAB 18

Ludvig August (son av Carl Henrik, tab 17), född 1807-12-06. Överste vid ryska generalstaben. Avsked 1848. RRS:tVlO2kl och S:tStO3kl. Död 1890-02-19 i Kiev. Gift 1843-10-24 med Sofia Jergelsky, född 1820-04-18.

Barn:

 • Sofia, född 1847-01-21. Gift 1868-10-26 med ryska statsrådet Peter Kolenko.
 • Anna, född 1849-02-17.
 • Elisabet, född 1850-12-04. Gift 1873-07-04 med Didrik Viktor Bukowitzky, död 1877.
 • Nikolai, död ung.
 • Natalie, död ung.

TAB 19

Vladimir (son av Ludvig August, tab 18), född 1855-02-24. Officer vid ryska artilleriet. Gift 1881-01-30 med Maria Ljubine Kigel, född 1859-07-22.

Barn:

 • Xenia, född 1881-11-26.
 • Alexander, född 1883-12-12. Tjänsteman i ryska regeringens kreditkansli, Petrograd (1917).

TAB 20

Carl Ferdinand (son av Carl Henrik, tab 17), född 1809-02-05. Rysk gardesöverstes avsked. Död 1861-08-18 i Riga. Gift 1843-08-04 i Reval med sin kusin, friherrinnan Louise Vilhelmina Augusta von Yxkull-Gyllenband, född 1824-02-21, död 1884-12-21, dotter av översten och lantrådet friherre Peter Gustaf von Yxkull-Gyllenband och Eleonora Barbara Clapier de Cologne.

Barn:

 • Eleonore Louise Marie, född 1844-06-14 i Reval, död 1877. Gift 1876 med N. N.
 • Sofie Emelie Elisabet, född 1845-11-05 i S:t Petersburg.
 • Natalie Pauline, född 1847-12-31 i S:t Petersburg, död ogift 1876-08-00 i Dresden.
 • Ludvig Ferdinand, född 1849. Godsägare. Död 1896. Se Tab. 21.
 • Louise Eleonora, född 1853-07-28 på Neu Kempenhof, död ogift 1876-09-00 i Dresden.
 • Agnes Johanna Sofia, född 1860-03-27 i Riga, död 1862-06-18 på Samm.

TAB 21

Ludvig Ferdinand (son av Carl Ferdinand, tab 20), född 1849-08-23 i S:t Petersburg. Ägde jämte barnen Tamsal i Kl.-Marien socken i Estland. Död 1896-12-24. Gift 1877-07-19 med Antonie Maria Sofia Elisabet de Reese, född 1857-07-15 i Rodenkirchen, död 1927-03-29 i Bunzlau, dotter av Georg Vilhelm de Reese och Matilda Ballin.

Barn:

 • Christa Matilda Louise Stefanie, född 1878-09-11, död 1917-11-10. Gift 1898-08-04 med sin kusin friherre Moritz von Yxkull-Gyllenband, född 1864.
 • Georg Edmund Ferdinand, född 1881, död 1883.
 • Benedikta Maria Elisabet, född 1882-06-26.
 • Vilhelm Julius Ludvig, född 1884-11-28, död 1885-08-04.
 • Matilda Charlotta Elisabet, född 1886-09-19. Död s. å. 4/12.
 • Ferdinand (Fred) Vilhelm, född 1890-11-17 på Tamsal. Var 1916 som frivillig i rysk krigstjänst. Död 1939.
 • Conrad Gottschalk Reinhold, född 1893-03-31 på Tamsal (S:t Nicolai förs. i Pärnu fb). Fänrik i rysk tjänst 1914. RRS:tStO3kl 1915. Deltog som adjutant vid Baltenregementet i fälttåget mot bolsjevikerna 1919. Gift 1926-03-13 i Tallin (S:t Nicolai förs. i Pärnu vb) med Else Adele Feldhuhn i henns 3:e gifte (Gift 1:o 1917-10-07 i Tallin med Rudolf Johannes Martinson, född 1899-03-01 i Libau, från vilken hon blev skild 1921-04-27 gm Estl. ev.-luth. konsist. beslut. Gift 2:o 1921-08-14 med friherren Otto Frosshold Taube af Karlö, född 1891-09-11, från vilken hon blev skild 1925-12-16), född 1900-10-22 i Reval, dotter av Theodor Rudolph Feldhuhn o. Emilie Marie Elisabeth Kechmann.
 • Elisabet Catharina, född 1896-08-26 på Tamsal.

TAB 22

Peter Adolf (son av Carl Henrik, tab 17), född 1811-09-04. Löjtnant i rysk tjänst. Avsked. Ägde godset Marianepol i guvern. Witebsk. Gift 1:o med Amalia von Sparmann, död 1845. Gift 2:o 1846 med Alexandrine Charlotte von Sparmann, född 1813.

Barn:

 • 1. Gottlieb, död ung.
 • 1. Robert, död ung.
 • 2. Johan Reinhold Paul, född 1847. Godsägare. Död 1902. Se Tab. 23.

TAB 23

Johan Reinhold Paul (son av Peter Adolf, tab 22), född 1847-11-19. Ägde Marianepol. Död 1902. Gift 1887-08-28 i Riga med baronessan Marie Louise von Vietinghof-Scheel, född 1849-08-06, dotter av baron Gotthard Henrik von Vietinghof-Scheel och Sofie Henriette von Baumgarten.

Barn:

 • Bruno August Johan, född 1889. Godsägare. Se Tab. 24.
 • Helmuth Carl Adolf, född 1892-07-19, ogift mördad 1919-01-09 i Jakobstadt av bolsjevikerna.

TAB 24

Bruno August Johan (son av Johan Reinhold Paul, tab 23), född 1889-04-21 i Riga. Har ägt Marianepol. Gift 1916-08-28 i Strelna med Magdalena Antonie Guttmann, född 1889-02-26.

Barn:

 • Carin, född 1917 2887 i Riga.

TAB 25

Georg Reinhold (son av Carl Henrik, tab 17), född 1825-06-20 i Riga. Tysk ingenjöröverste med generalmajors avsked. Död 1890-08-18 i Riga. Gift 1855-08-30 med Maria von Böhtlingk, född 1830-03-19 i Rehev, död 1881-02-19 i Riga.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1856-09-14 i Riga.
 • Alfred Alexander, född 1859-09-27 i Dünamünde. Chem. kandidat. Köpte Ass i Kl.-Marien socken i Estland, vilket exproprierades 1919. Död 1922-11-03 i Dorpat. Gift 1:o 1886-07-01 i Kovno med Teodora Edita Cecilia Conradi, född 1855-06-01, död 1915-01-29 i Riga, dotter av Ludvig Fredrik Conradi och hans 2:a fru baronessan Tusnelda Henriette von Osten-Sacken. Gift 2:o med Lydia Kalamara, dotter av Dmitri Constantinovitj Kalamara och Tusnelda Berta Cecilia Conradi.
 • Sofia Anna, född 1862-08-11. Gift 1885-12-15 med överläraren Hugo Dannenberg, född 1855-10-20, död 1912-08-23 i Riga.
 • Moritz, född 1864-08-17. Gift 1898-08-04 med sin kusin, friherrinnan Christa Matilda Louise Stefanie von Yxkull-Gyllenband, född 1878-09-11, dotter av godsägaren friherre Ludvig Ferdinand von Yxkull-Gyllenband och Antonie Maria Sofia Elisabet de Reese.
 • Gertrud, född 1867-05-05 i Dünamünde, död 1901-06-16 i Stuttgart. Gift 1892-07-18 med Fredrik Schwend.
 • Georg Reinhold Julius, född 1869-01-02 i Dünamünde, död 1882-01-01 i Riga.
 • Vilhelm Johan, född 1871-01-31 i Dünamünde.
 • Margareta Johanna Antonie, född 1873-01-17 i Kovno.

TAB 26

Georg Christian (son av Ludvig Sigmund, tab 16), till Koidifer i Kattkülls socken, Estland, som han försålde och köpte Babintzi i guvern. Kiev. Född 1782-07-20 på Herküll. Kapten i rysk tjänst. Avsked. Död 1847-09-15 i Kiev. Gift 1809-07-27 med Helena von Rosen, född 1775-05-07, död 1858-04-30, dotter av Berend Reinhold von Rosen och Eva Juliana von Bock.

Barn:

 • Juliana Maria Adelheid, född 1811-01-27, död ogift 1884-10-07.
 • Louise Marie Georgine, född 1813-07-21, död ogift 1880.
 • Sofia Helena Charlotta, född 1816-12-22, död 1889-12-08 i Wesenberg. Gift 1838-05-10 med August Vilhelm von Hahn, till Ladigfer i S:t Simonis socken, född 1802-02-04, död 1868-01-06.
 • Georg Carl Henrik, född 1819-12-19, död ogift 1843-04-09.

TAB 27

Peter Gustaf (son av Ludvig Sigmund, tab 16), till Münkenhof i Maholms socken, Estland. Född 1786-05-11 på Herküll. Överste vid ryska generalstaben. Lantråd i Estland, 1846. RRS:tVlO3kl. RRS:tAO2kl m br och 4kl med påskrift: för tapperhet. RPrO Plemér. Död 1847-12-13 i Reval. Han bevistade fälttåget mot Napoleon 1812–1814. Gift 1811-12-29 i Reval med Eleonora Barbara Clapier de Cologne, född 1784-11-04 på Samm, död 1845-03-28 i Reval, dotter av kaptenen Hans Clapier de Cologne och Margareta Christina von Wrangell.

Barn:

 • Juan, född 1812-09-29, död s. å.
 • Maria, född 1813, död ogift 1880-10-29.
 • Christina Maria Louise, född 1815-09-21 på Munkenhof, död 1891-10-13 i Reval. Gift 1838-01-05 i nämnda stad med godsägaren Herman Julius von Brevern, född 1810-12-16 Altenhot
 • Carl Alexander Peter, född 1817. Geheimeråd och envoyé. Död 1894. Se Tab. 28.
 • Johan Ludvig Georg, född 1818. Godsägare. Död 1881. Se Tab. 29.
 • Annette, född 1820-04-01, död 1821-04-00.
 • Louise Vilhelmina Augusta, född 1824-02-21, död 1884-12-21. Gift 1843-08-04 i Reval med sin kusin, översten friherre Carl Ferdinand von Yxkull-Gyllenband, född 1809, död 1861.

TAB 28

Carl Alexander Peter (son av Peter Gustaf, tab 27), född 1817-06-04 Samm Verkl. ryskt geheimeråd och kammarherre. Envoyé i Rom. RRS:tStO1kl, S:tAO1kl, S:tVlO2kl och VÖO. RPrKrO2kl m. fl. utländska ordnar. Död 1894-11-23 i S:t Petersburg. Gift 1874-01-11 med Barbe Luthowski i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Nikolai Dmitrijevitj Glinko), född 1850-11-29, levde 1917 i Petrograd, dotter av ryska generalen av artilleriet Jean Luthowski.

Barn:

 • Barbe, född 1874-11-06. Gift 1:o med N. N. Kasnakov, från vilken hon blev skild. Gift 2:o med den förres broder N. N. Kasnakov.

TAB 29

Johan Ludvig Georg (son av Peter Gustaf, tab 27), född 1818-09-23 på Samm. Ägde Metzikus i Haljalls socken. Död 1881-01-30 i Reval. Gift 1849-04-10 med Elisabet von Brevern, född 1829-11-17, död 1906-09-00, dotter av godsägaren Pontus Miloslaw von Brevern och baronessan Anna von Rosen.

Barn:

 • Anna, född 1850-05-18 på Münkenhof i Maholms socken, död 1913-07-02 Altenhot Gift 1874-11-24 på Metzikus med godsägaren Gustaf Christoffer Julius von Brevern, född 1849-07-22 i Reval, död där 1889-12-13.
 • Roman, född 1852-10-19, död 1887.
 • Maria, född 1854-02-07, död 1916-12-18 i Berlin. Gift 1881-11-13 i Reval med godsägaren Johan Georg Rudolf von Gruenenwaldt, född 1842-07-27 på Koik, död 1882-12-18 på Karklini i guvern. Suwalki.
 • Alexander, född 1856-09-19. Generallöjtnant vid ryska ingenjörstrupperna och under japanska fälttåget 1904–1905 etappchef för mandsjuriska armén. RRS:tAO2kl 1896, S:tVlO3kl 1904, S:tStO1kl och S:tAO1kl 1905. Död barnlös 1921-09-11 i Sartowice i Polen. Gift 1885-09-18 med Helena von Oettingen, född 1860-05-22, dotter av civilguvernören i Livland och livländska lantrådet August Georg Fredrik von Oettingen och Ida von Wilcken.
 • Peter, född 1857-12-29, död ogift 1880-01-15.
 • Elisabet, född 1861-12-25.
 • Sofia, född 1865-08-19. Gift 1:o 1886-01-03 i Reval med Edvard Johannes Christian Koch, till Kawast i Haljalls socken, från vilken hon 1907 blev skild, född 1847-08-12 i Reval, död. Gift 2:o med schweiziska borgaren Max Hottinger.

TAB 30

Berend Reinhold (son av Ludvig Sigmund, tab 16), född 1790-08-23 på Leetz (Palbo) vid Baltischport. Rysk generallöjtnant. RRS:tGO4kl, S:tVlO3kl, S:tAO2kl m br. Guldsabel med påskrift: för tapperhet. RPrOPlemér. Död 1860-12-31 i Reval. Han bevistade fälttågen 1812–1814 och 1853–1856. Gift 1826-11-06 med Henriette Fredrika Zweig, död 1865-02-24.

Barn:

 • Lubinka, född 182(7), död 1829-03-29.
 • Henriette Eleonora Elisabet, född 1829-06-08, död ogift 1853-10-16.
 • Voldemar, född 1830 i Dresden.
 • Berend Otto Conrad, född 1832-03-01 i Reval. Kapten i rysk tjänst.
 • Johanna Laura Maria, född 1833-06-27, död 1836-11-30.
 • Reinhold Johan Ludvig, född 1834-09-25, död 1846-11-27.
 • Carl Georg Peter, född 1836-02-09. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Avsked. Död 1873-01-31 i Jalta, Krim.
 • Ludvig Otto Teodor, född 1837-04-01. Rysk överste. Gift med Helena Solotarev, dotter av ryska statsrådet Alexis Solotarev.

TAB 31

Hans Henrik (son av Bernt, tab 14), till Herküll i Jördens socken samt Orrsaar och Essensberg i S:t Petri socken, Estland. Döpt 1714-09-07 på Moisküll i Hahnels socken. Överste i rysk tjänst. Död 1790 och begraven s. å. 16/7. Gift 1742-04-08 med Johanna Ottilia von Tiesenhausen, död 1791-03-29, dotter av lagmannen Otto Johan von Tiesenhausen och Catharina Elisabet Uexkull.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1743-01-12, död 1776-05-17. Gift 1767-03-07 på Orrisaar med ryttmästaren Carl Herman von Toll.
 • Otto Magnus, född 1744-01-11.
 • Helena Maria, född 1751-04-04, död ogift 1775-10-15.
 • Johanna Ottilia, född 1755-06-12. Gift 1775-01-08 med kaptenen Ivan Clapier de Cologne, född 1754, död 1803-10-01.
 • Peter August, född 1758-12-16.

TAB 32

Carl Johan (son av Bernt, tab 14), döpt 1718-04-03 i Hahnels socken. Rysk överstelöjtnant. Död 1780-02-07. Gift med Anna Lovisa Cahdeus, död 1761-06-03.

Barn:

 • Natalie Louise, född 1753-07-19 i Reval, död där 1776-04-25. Gift 1774-06-05 i nämnda stad med ryske generalen av infanteriet och generalguvernören i Sibirien Gustaf Ernst von Strandmann i hans 1:a gifte (gift 2:o 1784-10-10 Sutlem ryska statsrådet friherre Carl Georg Stackelberg, och Anna Vilhelmina von Bistram), född 1742-12-02 på Sermus, död 1803-01-30 på slottet Leal i Livland.
 • Henriette Helena, född 1754-04-03.
 • Georg Voldemar, född 1755-02-16.
 • Helena Eleonora, född 1757-05-25, död 1772-05-21.
 • Augusta Gertruda, född 1759-02-25, död 1772-05-21.

TAB 33

Conrad Yxkull, friherre von Yxkull-Gyllenband (son av Johan Uexkull, tab 2). Natural. svensk friherre jämte sin farbroder Otto och sin broder Reinhold Johan 1648-08-23 (introd. 1652 under nr 30). Överste för ett dragonregemente i svensk tjänst. Levde 1661, då han på grund av ett överfall låg sjuk i Riga, men död där s. å. och begraven 1663-02-13 i Reval, där han nedsättes i familjegraven i domkyrkan. Gift 1652 med Fredrika Anna von Donep, dotter av Filip von Donep av en adlig ätt i Hessen och Westfalen och Anna Dorotea von Steinberg.

Barn:

 • Två söner, ej ens till namnen kända.
 • Ännu ett barn.

TAB 34

 • Carl Gustaf (?son av Conrad Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband, tab 33), född 1654-02-12. Officer i holländsk krigstjänst. Död 1714-12-26 Mettenheim Han fick genom sitt gifte godset Münchzell vid Heidelberg. Gift 1684-02-29 i Bechtheim med Johanna Christina Hartmann von Festenberg, född 1659-03-25 i Grünstadt, död 1727-03-09 i Bechtheim, dotter av Georg Andreas Hartmann von Festenburg, av en schlesisk adlig ätt, och Henrika Christiansdotter von Zandt.

Barn:

 • Fredrik Johan Emich, född 1685. President. Död 1768. Se Tab. 35.

TAB 35

Fredrik Johan Emich (son av Carl Gustaf, tab 34), född 1685-04-14 i Bechtheim. Först i holländsk, sedan i Baden-Durlachs tjänst. Verkligt geheimeråd hos markgreven av Baden-Durlach 1716. Hov- och regeringsrådspresident. Sändebud till schwabiska kretsdagen. RRadFidelO. Död 1768-11-19 i Karlsruhe och begraven i Durlach. Gift 1714-05-01 med friherrinnan Marie Ernestine Filippine Goeler von Ravensburg, född 1691-03-11, död 1772-07-04 i Karlsruhe och begraven hos mannen i Durlach, dotter av friherre Ludvig Ferdinand Goeler von Ravensburg och Maria Veronika Johansdotter von Sternfels.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina Maria Charlotta, född 1715-02-13, död 1769. Gift med arv jägmästaren av Schlesien greve Henrik von Reichenbach-Neuschloss.
 • Carl Gustaf Fredrik, tysk riksgreve. Född 1716. Överhovmarskalk. Död 1801. Se Tab. 36.
 • Fredrik Emerich Johan, död 1721-01-07 på Ravensburg.
 • Fredrik Emerich, död 1721-05-25 i Durlach.
 • Fredrik August, född 1720-08-14. Geheimeråd och överstallmästare hos markgreven av Baden. RBadFidelO. Död ogift 1787-01-19 i Karlsruhe.
 • Christina Fredrika Ernestine, född 1722-03-15 i Karlsruhe. Hovdam hos markgrevinnan Caroline av Baden. Död ogift 1816-10-21 i Karlsruhe.
 • Filippine, född 1723, död ogift 1795.
 • Fredrik Johan Emich, född 1724. Statsminister. Död 1810. Se Tab. 52.

TAB 36

Carl Gustaf Fredrik (son av Fredrik Johan Emich, tab 35), till Münchzell, som han ärvde efter sin farmoder, och Dornum (i Ost-Friesland), som han bekom genom sitt gifte, men om vilket han senare gick miste. Född 1716-09-21. Överste för hertigens av Württemberg livgarde. Överstallmästare och överkammarherre vid württembergska hovet. Geheimeråd. Guvernör i furstendömet Mömpelgard. RWürtO. Överhovmarskalk. Av kejsar Leopold II upphöjd i tyskt riksgrevestånd 1790-10-24. Död 1801-12-21 i Stuttgart. Gift 1754-07-24 i nämnda stad med friherrinnan Vilhelmina Eberhardina Sofia von Wallbrunn, arvfru till herrskaperna Dornum och Petkern, född 1732-10-29 i Dornum. Överhovmästarinna hos drottningen av Württemberg, Ehrendame av RS:tCathO. Död 1807-07-22 i Stuttgart.

Barn:

 • Carl Fredrik Gustaf, tysk riksgreve. Född 1755-03-31, i Ludwigsburg, Württemberg. Major i holländsk tjänst. Död ogift 1819-10-22 i Haag.
 • Sofia Fredrika Vilhelmina, tysk riksgrevinna, född 1756-08-13 i Ludwigsburg, död 1777-11-20 i Morges, Schweiz. Gift 1776-09-09 med lord David de Wemyss från Skottland, död 1787.
 • Carl Eugen Fredrik Vilhelm, tysk riksgreve. Född 1758-01-28. Ryttmästare i fransk tjänst. Obristwachtmeister och flygeladjutant vid württembergska generalstaben 1793-05-12. Överste och flygeladjutant hos hertigen av Württemberg. Död ogift 1802-10-04 i Ludwigsburg.
 • Carl Ludvig Johan Otto Fredrik, tysk riksgreve. Född 1760. Överste. Död 1811. Se Tab. 37.
 • Carl August Bertram, tysk riksgreve. Född 1761. Överjägmästare. Död 1812. Se Tab. 45.

TAB 37

Carl Ludvig Johan Otto (son av Carl Gustaf Fredrik, tysk riksgreve von Yxkull-Gyllenband, tab 36), tysk riksgreve. Född 1760-02-15 i Stuttgart. Major i rysk tjänst. Överstelöjtnant vid württembergska fotjägarkåren 1800-03-16. Överste och kommendant i fästningen Rottweil. Kammarherre hos konungen av Württemberg. Död 1811-09-04 i Kirchheim unter Teck. Gift 1794-08-05 med friherrinnan Sofie Amalia Christina von Göllnitz, född 1780-03-23, död 1854-10-16 i Rothenburg am Neckar.

Barn:

 • Emilie Amalia, tysk riksgrevinna. Född 1796-05-15, död 1822-01-20. Gift 1816-01-30 med hädiska kammarherren och överstelöjtnanten friherre Vilhelm Ludvig von Laroche, Edler von Starkenfels, född 1784, död 1848-08-14.
 • En dotter, född 1798-05-20, död s. d.
 • Udo Voldemar Siegfried Gustaf, tysk riksgreve. Född 1799. Kapten, död 1891. Se Tab. 38.
 • Kuno Otto, tysk riksgreve. Född 1800. Överjägmästare. Död 1886. Se Tab. 42.
 • Moritz Herman Ferdinand, tysk riksgreve. Född 1805-05-01 i Ludwigsburg. Cameral stud. Död 1821-02-08 i Tübingen.

TAB 38

Udo Voldemar Siegfried Gustaf (son av Carl Ludvig Johan Otto, tab 37), tysk riksgreve. Född 1799-06-07 i Ludwigsburg. Kapten i württembergsk tjänst. Död 1891-10-15 i Weingarten. Gift 1855-06-09 med friherrinnan Matilda vom Stein zum Rechtenstein, född 1804-07-27, död 1870-04-14 i Weingarten.

Barn:

 • Emich Leopold Kuno Gustaf, tysk riksgreve. Född 1834. Löjtnant. Död 1871. Se Tab. 39.
 • Berta Albertina Charlotta Vilhelmina, tysk riksgrevinna. Född 1836-12-11 i Stuttgart. Stiftsdam i Oberstenfeld. Äg. del i Hengstteld, Jagottweis.

TAB 39

Emich Leopold Kuno Gustaf (son av Udo Voldemar Siegfried Gustaf, tab 38), tysk riksgreve. Född 1834-09-16 i Stuttgart. Löjtnant i kejserlig och württembergsk tjänst. Avsked. Död 1871-11-20 i Weingarten. Gift 1856-10-06 i Rom med Adelaide Celli, född 1839-06-24, död 1875-01-17.

Barn:

 • Emil Rafael Livius Maria, tysk riksgreve. Född 1857. Farmare. Död 1923. Se Tab. 40.
 • Maria Anna, tysk riksgrevinna. Född 1861-06-25 i Frascati. Nunna i fransiskanerklostret i Lautrach. Klosterfrau i dominikanerklostret i Marienberg.
 • Hubert, tysk riksgreve. Född 1866. Farmare. [#TAB 41|Se Tab. 41.]]
 • Francisca Rosa Maria, tysk riksgrevinna. Född 1868-01-22 i Weingarten. Nunna i klostret Karthaus vid Trier.

TAB 40

Emil Rafael Livius Maria (son av Emich Leopold Kuno Gustaf, tab 39), född 1857-10-19 i Rom. Utflyttade till Nordamerika. Farmare i Texas. Död 1923-10-15, i Tivoli, Texas, U. S. A. Gift med Franziska Franz, född i Bernardo Prairie, Texas.

Barn:

 • Eduard, född 1883 i Kinnerville, Texas.
 • Adelheid, född 1886 i New Ulm, Texas. Gift 1910 i Tivoli med Oscar Pogel.
 • Ottilia, född 1888 i New Ulm. Gift 1910 i Columbus, Texas, med P. J. Wilbrodt.
 • Bertha, född 1891 i Latimer, Texas. Gift 1910 i Houston, Texas, med C. Drachenberg.
 • Kurt Ferdinand, född 1893 i Latimer.
 • Francis, född 1897 i Latimer. Gift 1926 i Houston med J. B. Tate.
 • Oscar, född 1899 i Tivoli.
 • Joseph, född 1901 i Tivoli.
 • Sidney, född 1906 i Tivoli.

TAB 41

Hubert (son av Emich Leopold Kuno Gustaf, tab 39), tysk riksgreve. Född 1866-08-25 i Weingarten. Farmare i Texas. Gift 1:o 1887-10-18 i Bernardo Prairie, Texas, med Christina Johanna Maerz, född 1861-08-09 i Bernardo Prairie, död där 1899-08-24. Gift 2:o 1904-08-06 i Pottmes, Texas, med friherrinnan Bertha von Weveld, född 1881-02-01 i Sinning, dotter av friherre Johan Raptist von Weveld och Carolina Fischer.

Barn:

 • 1. Hildegard Fransisca, född 1892-05-29 i Moulton, Texas.
 • 1. Adolf Emich Jakob, född 1894-01-29 i Hallettville, Texas.
 • 1. Rosa Anna, född 1895-12-05 i Vox Populi, Texas.
 • 1. Udo Josef, född 1898-03-25.
 • 2. Matilda Carolina Maria, född 1905-05-29 i Unterhausen.
 • 2. Leonie Bertha Hildegard Maria, född 1909-02-23 i Pottmes.
 • 2. Carl Anton Josef, född 1910-02-19 i Kurzen Dreckow.
 • 2. Christina Johanna Maria, född 1911-08-07 i Dallas.

TAB 42

Kuno Otto (son av Carl Ludvig Johan Otto Fredrik, tab 37), tysk riksgreve. Född 1800-09-04 i Ludwigsburg. Württembergsk överjägmästare. Avsked. Död 1886-02-21 i Kannstatt. Württemberg. Gift 1:o 1836-10-18 med Eleonora Zepf, född 1811-02-16, död 1847-04-26 i Subam, Neckar. Gift 2:o 1854-10-18 i Freiburg im Br. med Fransiska Maria Catharina von Chrismar, född 1824-02-29 i Ueberlingen, död 1891-08-28 i Freiburg, dotter av Marqvard von Chrismar och Anna Mertzart von Bernegg.

Barn:

 • 1. Ida Eleonora Louise Filippine Juliana Amelie, tysk riksgrevinna. Född 1837-07-30 i Sulz am Neckar, död. Gift 1870-06-20, med seminariedirektorn i Frankfurt am Mein L Nippert, död.
 • 1. Olga Carolina Emma, tysk riksgrevinna. Född 1838-10-18 i Sulz am Neckar, död ogift 1875-09-09 i Karlsruhe.
 • 1. Kuno Moritz, tysk riksgreve. Född 1840-03-22 i Sulz am Neckar, död där 1841-03-25.
 • 1. Anna Clara Ottilia Louise, tysk riksgrevinna. Född 1843-06-24 i Sulz am Neckar. Gift 1864-06-30 i Ensingen med pastorn vid biskopliga metodistkyrkan i Karlsruhe E. Pucklitsch.
 • 1. Kuno, tysk riksgreve. Född 1844-07-19 i Sulz am Neckar, död där s. å. 29/8.
 • 1. Edvard Carl Fredrik Kuno Ferdinand Vilhelm Conrad, tysk riksgreve. Född 1846, död 1899. [#TAB 43|Se Tab. 43.]]
 • 2. En dotter, född 1856-01-07 i Ensingen, död där s. å. 16/1.
 • 2. Alfred, tysk riksgreve. Född 1860-10-04 i Ensingen. Överflyttade till Brasilien.

TAB 43

Edvard Carl Fredrik Kuno Ferdinand Vilhelm Conrad (son av Kuno Otto, tab 42), tysk riksgreve. Född 1846-11-25 i Sulz am Neckar. Död 1899-02-02 i Kannstatt. Gift 1875-06-01 i Kannstatt med Juliana von Mend, född 1854-12-13 i S:t Petersburg, död 1912-05-09 i Prebberede, Mecklenburg.

Barn:

 • Ida Eleonore, tysk riksgrevinna. Född 1876-06-21 i Kannstadt. Gift där 1893-09-21 med majoren i preussisk tjänst, greve Georg Henrik Oskar Rudolf von Reischach, född 1860-09-25 i Stuttgart.
 • Olga Fredrika Maria, tysk riksgrevinna. Född 1878-05-05 i Freiburg im Br. Gift 1901-10-15 i Kannstatt med storhertiglig-mecklenburgska kammarherren och preussiska överstelöjtnanten, RPrJohO, greve Adolf Frans Henning Bernhard Robert von Bassewitz, född 1867-12-20 i Wesselsdorf, död 1923-11-10.
 • Edvard Julius, tysk riksgreve. Född 1879-08-21 i Freiburg im Br. Jur. stud. vid universitetet i Rostock.
 • Udo Kuno, tysk riksgreve. Född 1881-02-20 i Freiburg. Fänrik i württembergska ulanregementet nr 19.
 • Fritz Alexander, tysk riksgreve. Född 1885. Major. [#TAB 44|Se Tab. 44.]]

TAB 44

Fritz Alexander (son av Edvard Carl Fredrik Kuno Ferdinand Vilhelm Conrad, tab 43), tysk riksgreve. Född 1885-07-27 i Kannstatt. Major i württembergsk tjänst. Gift 1911-05-23 med friherrinnan Hedvig Elisabet Gabriella von Podewils, född 1886-05-25 på Leinstatten, dotter av preussiske ryttmästaren friherre Albrecht Georg Fredrik Wilhelm Bogislaus von Podewils och friherrinnan Gabriella von Münch.

Barn:

 • Eduard Udo Albert Albrecht Arnold, född 1913-07-11 i Kannstatt, liksom syskonen.
 • Fredrik Adolf Wilhelm Herman, född 1914-08-17.
 • Inga Olga Elsa, född 1918-02-16.

TAB 45

Carl August Bertram (son av Carl Gustaf Fredrik, tysk riksgreve von Yxkull-Gyllenband, tab 36), tysk riksgreve. Född 1761-02-18 i Stuttgart. K. württembergsk kammarherre och geheimeråd. Lantjägmästare. Överforstmästare. Död 1812-01-26 i Stuttgart. Gift 1797-06-20 i Plieningen med friherrinnan Albertina von Kauffberg, född 1775-06-02 i Sondershausen, överhovmästarinna hos prinsessorna Charlotte och Pauline af Württemberg, död 1848-05-22 i Stuttgart.

Barn:

 • Carl Vilhelm Fredrik, tysk riksgreve. Född 1801. Hovjägmästare. Död 1890. Se Tab. 46.
 • Rudolf Carl August Vilhelm, tysk riksgreve. Född 1809. Överhovmästare. Död 1879. Se Tab. 47.

TAB 46

Carl Vilhelm Fredrik (son av Carl August Bertram, tab 45), tysk riksgreve. Född 1801-01-23 i Engelberg. K. württembergsk kammarherre och hovjägmästare. Död 1890-05-16 i Stuttgart. Ägde del i riddargodset Hengstfeld i Württemberg. Gift 1:o 1828-02-10 på Hemmingen med friherrinnan Charlotta Ernestine Varnbüler von Hemmingen, född 1810-02-10 i Esslingen, död 1831-07-17 i Comburg (Steinbach), 2:o 1834-03-17 på Rottweil med friherrinnan Elise Vilhelmina Amalia von Fahnenberg, född 1813-10-03 i Freudenstadt, död 1840-09-10 i Comburg, dotter av kammarherren friherre Egid Karl Franz Ferdinand von Fahnenberg och hans 1:a fru friherrinnan Amalia von Baden. 3:o 1841-11-27 i Freiburg im Br. med sistnämnda fruns halvsyster friherrinnan Marie Sofia Angelika von Fahnenberg, född 1818-10-12, död 1872-10-25 i Stuttgart, dotter av kammarherren friherre Egid Karl Franz Ferdinand von Fahnenberg och hans 2: a fru friherrinnan Sofie von Kahlden.

Barn:

 • 1. August Carl Conrad Josef, tysk riksgreve. Född 1828-12-03 i Neustadt am Kocher. K. württembergsk kammarherre. Sändebud vid tysk-franska fredsverket 1871. Geheimeråd 1889. Excellens. Äg. del i Hengstfeld.
 • 1. Pauline, tysk riksgrevinna. Död 1833-03-11 i Comburg.
 • 2. Albert Egil Bertram, tysk riksgreve. Född 1834-12-25 i Steinbach bei Hall. K. württembergsk kammarherre. Överforstråd. Medlem av württembergska ständerförsamlingen. Äg. del i Hengstfeld. Gift 1865-06-10 i Heilbronn med friherrinnan Amalia von Gemmingen-Guttenberg-Fürfeld, född 1845-06-09 i Gaildorf, död 1923, dotter av oberamtsrichtem friherre Fredrik Franz Didrik von Gemmingen-Fürfeld och friherrinnan Beatrix von Fahnenberg.
 • 3. Carl, tysk riksgreve. Född 1842-09-06. Kapten vid lantvärnet. Byråassistent vid württembergska järnvägsdirektionen. Död ogift 1879-05-04 i Stuttgart.
 • 3. Louise, tysk riksgrevinna. Född 1844-07-05 i Steinbach.
 • 3. Helena, tysk riksgrevinna. Född 1853-06-30 i Schorndorf.

TAB 47

Rudolf Carl August Vilhelm (son av Carl August Bertram, tab 45), tysk riksgreve. Född 1809-05-26 i Bebenhausen. Kammarherre hos konungen av Württemberg och hertigen av Nassau. Överhovmästare hos konungen av Württemberg. RJohO. Död 1879-12-12 i Ansbach. Han ägde riddargodset Burleswagen i Württemberg, som han på äldre dagar försålde. Gift 1:o 1835-09-03 i Stuttgart med Albertina Elisa Uhde, född 1817-12-03 i Linden, död 1856-01-12 i Stuttgart. Gift 2:o 1860-01-05 på slottet Hemmingen med grevinnan Matilda Franciska Carolina Viktoria von Fries, född 1839-01-04 i Kuplena, Böhmen. Död 1913-11-02 Mattighofen

Barn:

 • 1. Alexander August Rudolf Leopold Fredrik, tysk riksgreve. Född 1836-10-02 i Potsdam. Kavallerilöjtnant 1854. Major 1869. Militärattaché i S:t Petersburg 1880–1882. Kejserlig och kungl. Österrikisk-ungersk kamrerare och geheimeråd. Överste för husarregementet nr 16 1891. General av kavalleriet och kommendant för 2. armékåren 1895. Kommenderande general i Wien.
 • 1. Alfred Richard August Rudolf, tysk riksgreve. Född 1838. Överstelöjtnant. Död 1877. [#TAB 48|Se Tab. 48.]]
 • 1. Conrad Bruno Ludvig Rudolf Fredrik, tysk riksgreve. Född 1847-05-18. Löjtnant i kejserlig tjänst vid furst Schwarzenbergs ulanregemente nr 2 1864. Död 1865-09-14 i Burleswangen.
 • 1. Olga Helena Catharina Sofia Matilda Emma Albertina, tysk riksgrevinna. Född 1852-07-04 i Stuttgart. Hovdam hos drottning Charlotta av Württemberg.
 • 1. Adelheid Sofia Carolina Augusta Fanny Fredrika, tysk riksgrevinna. Född 1854-12-31 i Stuttgart. Gift 1880-07-27 i Ludwigsburg i Württemberg, med kammarherren och hovmarskalken hos hertigen av Mecklenburg-Strelitz greve Henning Adolf Frans Carl Fredrik von Bassewitz, i hans i 2:a gifte (gift 1:o 1864-07-06 i Frankfurt a. M. med friherrinnan Adelheid Carolina Dorotea von Ungern-Sternberg, född 1842-12-23 i Krakau, död 1877-07-15 i Wesselsdorff i Württemberg, dotter av verkl. geheimerådet friherre Ernst Vilhelm Rembert von Ungern-Sternberg, och grevinnan Elisabet von Toll), född 1839-04-21 i Potsdam, död 1880-12-01 i Neu-Strelitz.
 • 2. Viktoria Matilda Elise Carolina Conradine, tysk riksgrevinna. Född 1861-06-18 i Stuttgart, död 1928-12-01. Gift 1913-05-04 i Salzburg med majoren friherre Adolf Johan Nepomuk Julius von Peckenzell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1892-05-21 i Nonn bei Reichenhall med friherrinnan Alice von Malsen, född 1864-10-22 i München, död 1912-07-05 i Ptaffstädt), född 1856-11-09 i Pfaffstädt.
 • 2. Voldemar Viktor Rudolf Conrad Gustaf, tysk riksgreve. Född 1867. Kapten. Se Tab. 50.
 • 2. Rudolf Conrad Alexander Alfred, tysk riksgreve. Född 1869. Löjtnant. Se Tab. 51.

TAB 48

Alfred Richard August Rudolf (son av Rudolf Carl August Vilhelm, tab 47), tysk riksgreve. Född 1838-08-08 i Stuttgart. Kejs.-kungl. kammar herre. Överstelöjtnant i österrikiska generalstaben. RSO 1867. Avsked. Död 1877-07-05 i Günz i Ungern. Gift 1871-08-08 i Schwamendingen med grevinnan Angelika Adelheid Valeria von Hohenthal, född 1841-05-30, död 1878-08-19 i Günz, dotter av sachsiska kammarherren greve Carl Fredrik Anton von Hohenthal och hans 2:a fru grevinnan Emilia Albertina Loida von Gneisenau.

Barn:

 • Albertina, tysk riksgrevinna. Född 1872-02-03 i Waldgarten. Gift 1895-04-16 i Stuttgart med württembergska generallöjtnanten Eberhard Hofacker, död 1928-01-19 i Tübingen.
 • Alexandrine Gabriela, tysk riksgrevinna. Född 1873-07-30 i Waldgarten.
 • Carolina, tysk riksgrevinna. Född 1875-04-02 i Wien. Hovdam hos drottningen av Württemberg. Gift 1904-05-30 på Greifenstein med överhovmästaren och överkammarherren (excellens), majoren, kapitelkomturen vid bayerska S:t GeorgsO, greve Alfred Schenk von Stauffenberg, född 1860-09-27 på slottet Amerdingen.
 • Nikolaus, tysk riksgreve. Född 1877. Överstelöjtnant. Se Tab. 49.

TAB 49

Nikolaus (son av Alfred Richard August Rudolf, tab 48), tysk riksgreve. Född 1877-02-14 i Günz i Ungern. Löjtnant i kejserlig tjänst vid husarregementet nr 2. Överstelöjtnant. Gift 1908-11-28 i Wien med friherrinnan Ida Leonie Elisabet von Pfaffenhoffen-Ehledowska, född 1887-05-17 i Ober-Wattersdorf, dotter av kejserlige ryttmästaren friherre Casimir Wladislaus Alexander von Pfaffenhoffen-Ehledowski och grevinnan Elisabet Kinsky von Wehinitz und Tettau.

Barn:

 • Alexander Nikolaus, född 1909-08-21 i Wien.
 • Elisabet Olga Ida, född 1911-12-14 i Wien. Gift 1931-04-09 i Berlin-Wehlendorf med ingenjören vid tyska försöksanstalten för luftfart, doktor-ingeniören friherre Paul Fram Viktor Carl Gebhard Gabriel Georg Erasmus von Handel, född 1901-01-30 i Bisenz.
 • Olga Leonie, född 1920-01-20 i Tübingen.

TAB 50

Voldemar Viktor Rudolf Conrad Gustaf (son av Rudolf Carl August Vilhelm, tab 47), tysk riksgreve. Född 1867-07-12 på Burleswangen. Württembergsk kapten i reserven. RJohO. Gift 1:o 1897-12-02 i Plaue med Lucie Ahrenfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1886-04-29 i Dresden med tyske ryttmästaren och legationsrådet friherre Ernst Fredrik Ulrik Alexander Hans von Wangenheim, från vilken hon 1897 blev skild, i hans 1:a gifte [gift 2:o 1902-06-21 i Berlin med friherrinnan Johanna Hugo von Spitzenberg, född 1877-06-21 på Hemmingen], född 1859-05-08 i Georgenthal, död 1915-10-25 i Konstantinopel), född 1861-04-25 i Paris, död 1926-09-28 i Perugia. Gift 2:o 1928-07-09 i Berlin med friherrinnan Irmgard Augusta Hedvig Louise von Wrede, född 1885-04-27 på Alvern vid Celle, dotter av friherre Ludvig Carl Leopold von Wrede och Gertrud Elisabet von Brockhusen.

Barn:

 • 1. Valdemar, tysk riksgreve. Född 1898-09-17 i Genua. Doctor phil. Privatdocent i Halle.
 • 1. Bernhard Viktor, tysk riksgreve. Född 1899-09-08 i Wallwitz.

TAB 51

Rudolf Conrad Alexander Alfred (son av Rudolf Carl August Vilhelm, tab 47), tysk riksgreve. Född 1869-05-31 i Burleswangen. Löjtnant i preussiska 1. livhusarregementet nr 1. Gift 1:o 1890-11-18 i Durlach med friherrinnan Augusta Matilda Schilling von Cannstatt, från vilken han 1898-06-19 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1899-11-26 i Szamosfalva, Siebenbürgen, med ungerske överstelöjtnanten greve Karl Bethlen von Bethlen, från vilken hon blev skild, född 1867-03-30 på Szasz-Tenes, död 1919-10-19 i Klausenburg), född 1868-12-29 i Hohenwettersbach, dotter av badensiske kammarherren friherre Karl Wilhelm Fredrik Schilling von Cannstatt och hans 2:a fru grevinnan Amalie von Waldeck. Gift 2:o 1900-09-24 i Reval med baronessan Margareta von Uexkull, av huset Fickel, från vilken han 1911-05-31 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-11-17 i Berlin med preussiske kaptenen friherre Ludvig Freiberg zu Eisenberg, född 1878-11-18 i Metz, död 1914-09-26 i Köln), född 1878-03-26 Pirk Gift 3:o 1911-10-07 i Frankfurt a. M. med Sofia Andreæ, från vilken han blev skild, född 1875-10-15 i sistnämnda stad. Gift 4:o 1922-10-22 med Clara Henneberg i hennes 2:a gifte, född 1888-12-05 i Wasserleben vid Halberstadt.

Barn:

 • 1. Augusta, tysk riksgrevinna. Född 1891-11-11 i Stuttgart. Gift 1917 i Görlitz med doctor dent. Erik Schwartzschulz, från vilken hon 1920 blev skild.
 • 2. Rudolf Maria Bernhard, tysk riksgreve. Född 1901-12-15 i Danzig.
 • 2. Jakob Bernhard Charles Edgar René Ernst, född 1905-09-12 i Hannover.
 • 2. Emich Alexander Adolf Günter Rolf Bernhard Wolfgang Albert, född 1908-04-20 i Danzig.

TAB 52

Fredrik Johan Emich (son av Fredrik Johan Emich, tab 35), till Mönchzell, Spechbach. Född 1724-09-11. Geheimerådspresident och statsminister i Württemberg. Död 1810-01-28 i Stuttgart. Gift 1753-11-29 med friherrinnan Susanna Elisabet von Palm, född 1733-04-12. Död 1798-11-21 i Stuttgart.

Barn:

 • Carl Fredrik Emich, till Eschenau. Född 1755-08-04 i Stuttgart. Württembergsk kammarherre och geheimeråd. Död barnlös 1832-02-23 i Ludwigsburg. Gift där 1810-07-22 med Elisabet Sofia Hardegg, född 1771-08-24 i Ludwigsburg, död 1814-02-11 på Eschenau.
 • Fredrika Ernestine Elisabet, född 1759-04-21 i Stuttgart, död där 1825-07-17. Gift 1785-05-11 med württembergska kammarherren och lantjägmästaren friherre Henrik Ludvig von Gaisberg i hans 2:a gifte, död 1818-06-06 i Kirchheim unter Teck.
 • Carolina Augusta, född 1763-10-13 i Stuttgart.
 • August Henrik Fredrik, född 1765. Geheimeråd. Död 1822. Se Tab. 53.
 • Sofia Vilhelmina, född 1766-09-06 i Stuttgart.

TAB 53

August Henrik Fredrik (son av Fredrik Johan Emich, tab 52), till Mönchzell. Spechbach, Baierthal. Född 1765-08-27 i Stuttgart. Württembergsk kammarherre och geheimeråd. Landvogt. Död 1822-10-27 på Eschenau. Gift med friherrinnan Charlotta Maria von Gemmingen-Guttenberg, född 1776-01-30, död 1837-10-09 i Bonfeld.

Barn:

 • Matilda Louise Elisabet, född 1798-09-23 i Stuttgart, död 1864-02-25 i Baden. Gift 1817-08-12 i Hesslach med württembergska översten och kommendören för 2. kavalleriregementet Vilhelm von Moltke, född 1791-09-25 i Schwerin, död 1845-03-27 i Ludwigsburg.
 • Edvard Fredrik Ludvig, till Wiesloch, Baierthal, Mönchzell och Spechbach. Född 1800-03-31 i Stuttgart. Kammarherre hos storhertigen av Baden. Överforstråd. Död barnlös 1862-09-27 i Karlsruhe. Gift där 1829-12-02 med friherrinnan Pauline Nathalie Marschall von Biberstein, född 1807-04-27, död 1860-08-26 i Karlsruhe, dotter av badensiske statsministern friherre Karl Wilhelm Marschall von Bieberstein och Wilhelmine Reck.
 • August Carl Fredrik, född 1806-03-04 i Stuttgart, död där 1807-02-13.
 • Maria Elisabet, född 1811-12-24 i Stuttgart, död 1862-06-10 i Kannstatt. Gift 1:o 1851-05-10 i Stuttgart med württembergska kammarherren och ryttmästaren, friherre Albert von Hügel, till Eschenau, från vilken hon 1844-05-22 blev skild, född 1803-09-30, död 1865-12-31 på Eschenau. Gift 2:o med württembergska hovrådet, praktiserande läkaren i Weinsberg. med. doktor Theobald Kerner, född 1817-06-17 i Gailsdorf, död 1862-06-20 i Kannstatt.)

Källor

Geneal. Taschenbuch der Gräflichen Häuser, 1932.

1At (Sch). 2Lk. 3Ckg. 4Medd. av översten Nicolaus von Essen, Reval. 5Reval.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: