:

Drufva nr 1557

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Drufva nr 352)

Adliga och friherrliga ätterna Drufva nr 1557 och 352 utdöda

Adlad 1718-06-06, introducerad 1719. Utdöd 1838-03-21. En gren friherrlig 1815-08-08 enligt 37 § R.F., introducerad 1816. Utdöd 1822-10-06.

TAB 1

Peter Drufva. Kronobefallningsman i Tveta, Mo och Vista härader, Jönköpings län. Död 1679-05-31 på Hunshult i Rogberga socken, Jönköpings län och begraven 1679-09-29 i Rogberga kyrka, där hans och hans 1:a hustrus gravsten ses, och till vilken kyrka han 1665 förärat en mässingsljuskrona förutom betydande summor i penningar. Gift 1:o 1667-01-29 med Elisabet Walleria i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren och kronobefallningsmannen Lars Eriksson Nordanwäder i hans 2:a gifte, född 1604, död 1664, fader till lagmannen Johan Nordanwäder, adlad Nohlanvähr, nr 1024) (Öä.), född 1630, död 1677-08-02 dotter av prosten och kyrkoherden i Vallerstads pastorat av Linköpings stift Johannes Wallerius och Kerstin Holm (Hm.). Gift 2:o 1679-04-13 i Rogberga socken med Sara Hyltenia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med civilnotarien i Göta hovrätt Anders Olofsson Korp, död 1676-10-16 i Jönköping) (Ogh.), dotter av kyrkoherden i Ölmestads pastorat av Växjö stift Andreas Jonae Hylténius och Anna Joensdotter Gahm samt syster till Nils Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, och Johan Andersson Hyltén, adlad Silfvercrantz.

son:

 • 2. Peter Drufva, adlad Drufva, till Hedensberg och Hellby, båda i Tillberga socken, Västmanlands län. Född posthumus 1680 i Jönköping och döpt 1680-02-06. Student i Lund (Lsn.) 1695-04-25. Häradsskrivare i Jönköpings län 1697. Auskultant i kammarrevisionen 1698. Kammarskrivare vid likvidationskommissionen 1699. Kammarskrivare vid finska kontoret i kammarkollegium 1702. Bokhållare vid finska kontoret i kammarkollegium 1705. Extra ordinarie kamrerare 1713. Överkrigskommissarie vid stockholmska fältstaten 1714-02-18. Konfirmationsfullmakt 1716-01-27. Adlad 1718-06-06 (introducerad 1719 under nr 1557). Assessor i kammarrevisionen 1723-04-29. Kammarråd 1733-12-10. Landshövdings titel 1751-07-15. RNO 1751-12-04. Avsked (Ök.) 1756-07-15. Död 1761-08-20 på Hedensberg. Han har givit en vacker altartavla till Tillberga kyrka. Gift 1718 med Brita Christina von Berchner, född 1701-02, död 1734-12-12, dotter av brukspatronen Gerhard von Berchner, och Brita Wallrawe.

Barn:

 • Gerhard, född 1719-08-20, död 1723.
 • Brita Catharina, född 1720-10-28, död 1754-01-06 i Stockholm och begraven 1754-01-10 i Lindögraven i Vallentuna kyrka, Stockholms län. Gift 1739 med kammarrådet Samuel Braun, adlad Braunerhielm, född 1704, död 1758.
 • Sara Petronella, född 1721, död 1755-12-08 och begraven 1756-01-05. Gift med överstelöjtnanten Bleckert Johan Storckenfeldt, nr 502, född 1695, död 1768.
 • Peter, född 1722, död 1722.
 • Fredrika Eleonora, född 1723, död 1725.
 • Hedvig Ulrika, född 1724-11-05 i Stockholm, död 1771-01-25 Lindö Gift 1:o 1748-05-10 med kanslirådet Baltsar Filip Kemna, adlad von Kemna, nr 1895, född 1700, död 1759. Gift 2:o 1760-09-07 på Lindö med överstelöjtnanten Jakob Johan Anckarström, nr 897, född 1729, död 1777.
 • Elisabet Eleonora, född 1725, död ung.
 • Gerhard Störning, född 1726. Överste. Död 1807. Se Tab. 2.
 • Märta Vendela, Född 1727, död 1727.
 • Christina Vendela, född 1728, död ung.
 • Peter, född 1729, död ung.
 • Adam Peter, född 1730, död ung såsom student i Uppsala.
 • Carl Johan, född 1732. Hovmarskalk. Död 1802. Se Tab. 3.

TAB 2

Gerhard Störning (son av Peter Drufva, adlad Drufva, Tab. 1), till Nyborg i Håtuna socken, Uppsala län. Född 1726-01-05. Furir vid Rutensparres regemente 1743. Student i Uppsala (Hm.) 1744-10-25. Volontär vid fortifikationen 1751. Konduktör vid fortifikationen 1752-06-11. Löjtnant 1755-04-14. Kapten 1764-12-04. Kapten vid Upplands regemente 1766-12-05. RSO 1772-09-22. Major 1775-10-26. Överstelöjtnants avsked 1783-04-30. Överste i armén 1790-08-23. Död 1807-01-24 på Nyborg. Gift 1:o med Metta Amalia Silfverskiöld, född 1734-06-15, död 1759-01-07, dotter av presidenten Peter Silfverskiöld, och Metta Sofia de Bruine. Gift 2:o 1759-08-09 på Nyborg (At (Sch).) med friherrinnan Maria Dorotea von Kochen, född 1727-06-15, död 1796-03-10 i Stockholm, dotter av hovkansleren Johan Henrik von Kochen, friherre von Kochen, och Maria Antoinetta Hildebrand.

Barn:

 • 2. Maria Antoinetta, född 1760-12-04 Aske
 • 2. Maria Dorotea, född 1763-01-31 på Nyborg, död 1765 i Stockholm och begraven 1765-01-31, i Rappeska graven i Håtuna kyrka.
 • 2. Peter Ture Gerhard, friherre Drufva, till Nyborg. Född där 1767-01-22. Volontär vid Upplands regemente 1767. Förare vid Upplands regemente 1769-04-08. Sergeant 1772-02-10. Fänrik 1774-12-20. Löjtnant med indelning 1776-12-18. Student i Uppsala 1779. Stabskapten 1783-04-30. Kapten med kompani 1785-05-18. Sekundmajor 1789-09-09. RSO 1790-03-26. Premiärmajor 1792-08-10. Överstelöjtnant 1796-04-03. Ledamot av Patriotiska sällskapet 1803-09-24. Överste i armén 1809-02-09. Avsked 1809-06-10. Vice landshövding i Karlstads län 1813-03-30. Friherre 1815-08-08 enligt 37 § R.F. (introducerad 1816-03-13 under nr 352). Landshövding i Västerås län och ståthållare på Västerås slott 1816-11-12. KNO 1818-05-18. Död barnlös 1822-10-06 på Nyborg och slöt således själv sin friherrliga ätt samt begraven i Håtuna kyrka, Uppsala län, då vapnet krossades av kanslirådet von Schantz. 'Friherre Drufva var med i alla under hans tid varande krig, blev i första sjöslaget i Svensksund fången och förd inåt Ryssland, därifrån han ej återkom förrän efter fredens slut, ådagalade slutligen i affären vid Oravais ett särdeles tappert förhållande.' Gift 1788-06-08 i Stockholm med Ulrika Melin, född 1767-02-01. LFrKA. Död 1834-10-11, dotter av majoren Lars Melin och Ulrika Herbst samt syster till generalmajoren Henrik Georg Melin, adlad af Melin.

TAB 3

Carl Johan (son av Peter Drufva, adlad Drufva, Tab. 1), född 1732-01-13. Student i Uppsala (Hm.) 1744-10-25. Hovjunkare (SAB.) 1758-05-09. Kammarherre (SAB.) 1761-03-10. Hovmarskalk 1767. Död 1802-11-20 i Stockholm. Gift 1:o 1758-10-07 med sin broders svägerska Christina Sofia Silfverskiöld, från vilken han 1767-04-04 blev skild, född 1726-04-05, död 1779-01-29 Simonstorp, dotter av presidenten Peter Silfverskiöld, och Metta Sofia de Bruine. Gift 2:o 1770-10-14 med Helena Margareta Höjer, född 1750, död 1817-02-25 i Stockholm, dotter av kryddkrämaren i Stockholm, Henrik Lorensson Höjer och Margareta Dubois (Öä.).

Barn:

 • 1. Maria Märta Christina född, 1759-06-10 Hellby, död ogift 1822-12-28.
 • 1. Brita Sofia, född 1760-11-07 på Hellby, död 1760-11-18.
 • 1. Peter, född 1763-03-06, död 1763 Hedensberg
 • 1. Carl Peter, född 1764-08-13 på Hedensberg. Fanjunkare vid husarregementet. Premiäradjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1781-09-25. Drunknade 1788-09-17 i Helgaån mellan Kristianstad och Lillö gård.
 • 2. Carolina Maria, född 1773-05-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1827-12-04 i Stockholm.
 • 2. Adam Ferdinand, född 1779. Stallmästare. Död 1838. Se Tab. 4.

TAB 4

Adam Ferdinand (son av Carl Johan, Tab. 3), född 1779-08-14. Ridpage hos konungen (SAB.) 1808-03-24. Kornett i armén 1808-04-07. Stallpage. Kammarjunkare (SAB.) 1823-04-15. Avsked ur armén 1823-11-04. Stallmästare hos konungen 1833-12. Död 1838-03-21 och utgick med honom adliga ätten Drufva på svärdssidan. Gift 1824-06-29 med Sofia Charlotta Röhl, född 1788 (Öä.), död i barnsäng 1826-10-26 dotter av bagaräldermannen i Stockholm, stadsmajoren Carl Röhl och Catharina Charlotta Hedendahl.

Barn:

 • Margareta Charlotta Amalia, född 1826-10-01 i Stockholm, död i Stockholm 1917-02-05. Gift 1846-10-30 i Stockholm med majoren Claes Ludvig Ferdinand Stierngranat, nr 1506, född 1708, död 1899.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: