:

Grundel nr 174

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Grundel nr 174 †

Friherrlig 1720-01-13, introd. s. å. Utdöd 1778-11-20.


TAB 1

Jakob Grundel, friherre Grundel (son av Jakob Grundel, adlad Grundel, se adliga ätten Grundel nr 716), född 1657-12-29 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen i Dünamünde skans 1673-06-25. Volontär på flottan 1675. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1676-04-17. Fortifikationskapten vid huvudarmén i Skåne s. å. 22/7. Kapten vid Västmanlands regemente 1678-02-26. Transp. till Cronmans regemente i Narva 1679. Premiärkapten därst. 1684-02-03. Kapten vid Södermanlands regemente 1686-02-03. Major vid dalregementet 1694-05-28. Överstelöjtnant därst. 1698-09-14. Transp. till Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Överste för Södermanlands regemente 1709-09-28. Avsked1 1711-10-30. Överste för livgardet 1712-02-03. Konfirm.fullm.1 1713-05-20. Avsked1 1712-07-30 landshövding på Gotland 1719-09-03. Landshövding i Västerbotten s. å. 6/11. Friherre 1720-01-13 (introd. s. å. under nr 174). Generalmajors titel 1720 och avsked med generallöjtnants titel 1733-06-18. Död 1737-01-04. Han bevistade fältslagen vid Halmstad, Lund, Landskrona, Narva och Hälsingborg. Gift 1685-08-20 i Stockholm med Margareta Beata de Besche, född 1667, död 1749-03-06, dotter av bruksägaren Georg de Besche, natural. de Besche, och Altéa Bothler.


 • Simon Gustaf, född 1686-06-23, död s. å. i juli.
 • Jakob, född 1687-10-30, död s. å. 14/11.
 • Margareta Beata, född 1689-06-24, död 1772-10-13 Fullerö. Gift 1707-01-08 med riksrådet Jakob Olderman, adlad och adopt. samt friherre och greve Cronstedt, född 1668, död 1751.
 • Simon Jakob, född 1691-09-21. Student i Uppsala2 1708-03-24. Konduktör vid fortifikationen i Stockholm 1713-01-14. Konfirm.fullm. 1717-04-02. Löjtnant därst. s. d. Kapten vid fortifikationen i Finland och sedan i Kalmar 1721-02-18. Kapten vid Göteborgska fortifikationsbrigaden 1725-09-25. Död ogift 1733-07-14 i Kalmar [Lk).
 • Ulrika Altéa Maria, född 1706-05-24, död 1791-10-29 i Växjö. Gift 1:o 1747-11-10 med domprosten i Växjö, hovpredikanten doktor Sven Bælter, född 1713-07-24 i Söderhamn, död 1760-11-19 i Växjö. Gift 2:o 1774-03-22 med biskopen i Växjö doktor Olof Osander i hans 3:e gifte, född 1700, död 1787, vars barn blevo adlade med namnet Sandersköld.

TAB 2

Gerhard (son av Jakob Grundel, friherre Grundel, Tab. 1), född 1690-08-30. Student i Uppsala2 1708-03-24. Fältväbel vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik vid Södermanlands regemente 1709-10-02. Löjtnant därst. 1710-09-22. Konfirm.fullm.2 1716-03-18. Kapten 1717-10-25. Avsked 1718-09-13 för sina blessyrer, dem han fick i slaget vid Hälsingborg och under norska fälttåget 1718. Begraven i egen grav i Kimito kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes3. Graven inköptes3 1743-10-16. Gift 1:o 1718-06-24 med grevinnan Ulrika Emerentia Nieroth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713 med amiralitetskaptenen Otto Sjöstierna, nr 1303, född 1687, död 1715), döpt 1687-06-21 Grönö, död 1738-05-18, dotter av k. rådet och presidenten Carl Nieroth, natural., friherre och greve Nieroth, och friherrinnan Christina Margareta Horn af Marienborg. Gift 2:o 1739-05-18 med friherrinnan Brita Gustaviana Duwall, född 1708-02-11, död 1743-06-05 Överby Malms socken, Södermanlands län, dotter av översten, friherre Jakob Duwall, och friherrinnan Ebba Gustaviana Wrede af Elimä.


 • 1. Margareta Sofia, född 1719-04-29, levde 1770. Gift 1753 med artillerilöjtnanten Maximilian Paloon, död 1771.
 • 1. Ulrika Emerentia, född 1721-01-13, död barn.
 • 1. Jakob Simon, född 1722-01-16. Student i Uppsala2 1736-04-29. Underofficer vid Hälsinge regemente. Död 1742-12-03 under finska kriget.
 • 1. Johan, född 1723-12-25. Volontär vid Åbo läns regemente 1747-04-21. Lärfyrverkare vid artilleriet i Finland 1749-11-12. Överfyrverkare vid artilleriet i Visby 1753-12-21. Död ogift 1773-11-28 i nämnda stad.
 • 1. Maria Beata, född 1726-01-30, död 1807-03-17 i Bjernå socken i Finland. Gift 1771-09-26 med korpralen friherre Fredrik Vilhelm Stiernstedt, född 1738, död 1803.
 • 1. Fredrika Eleonora, född 1728-06-22. Gift 1:o 1765-09-17 med föraren Carl Henrik Haij, född 1724. Gift 2:o 1798-03-29 med löjtnanten Carl Johan Brand, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1813.
 • 1. Gerhard Adolf, född 1730 el. 1731. Sergeant. Död 1778. Se Tab. 3.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1732-07-20. Hantlangare vid artilleriregementet 1749. Lärkonstapel 1751. Konstapel 1752. Styckjunkare 1753-12-21. Underlöjtnant 1760-01-31. Löjtnant 1771-06-05. Avsked 1772-10-28 död ogift 1774-07-21 Älvsta .
 • 2. Fabian, född 1740, död barn.

TAB 3

Gerhard Adolf (son av Gerhard, Tab. 2), född 1730 (1731) 17/6. Volontär vid livdragonregementet 1747-06-01. Sergeant 1754-09-04. Rustmästare vid Åbo läns infanteriregemente 1754-09. Förare därst. 1756-03-19. Sergeant 1763-03-19. Avsked 1776-03-08. Död 1778-11-20 och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i Vemo kyrka i Åbo län. Gift 1772-03-04 med Ulrika Eleonora Sandberg, död i barnsäng s. å. 23/8.


 • Gustaf Johan, född 1772-08-10, död barn före fadern.

Källor

1Lk. 2Um. 3At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: