:

Lagerfelt nr 245

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lagerfelt nr 245

Friherrlig 1766-10-06, introducerad 1770.

Lagerfelt F24500.png

TAB 1

Gustaf Adolf Lagerfelt, friherre Lagerfelt, (son av Carl Gustaf Lagerfelt, se adliga ätten Lagerfelt nr 344, tab 2), till Lagerlunda i Kärna socken, Rosenkälla i S:t Lars socken samt Bo i Västra Hargs socken, Korssäter i Västra Husby socken och Gismestads östra herrgård i Vikingstads socken, alla i Östergötlands län. Viggbyholm i Täby socken och Lagnö i Ljusterö socken båda i Stockholms län samt Landboarp i Håcksviks socken, Älvsborgs län. Född 1693-07-03 på Lagerlunda. Student i Uppsala 1708-10-26. Auskultant i Svea hovrätt 1713-03-18. Häradshövding i Bråbo och Gullbergs härader i Östergötland 1720-06-16. Tillika i Östgöta bergslag och Bobergs härad 1721-05-11. Revisionssekreterare 1741-08-19. Landshövding i Linköpings län 1748-03-11. RNO 1758-03-27. Friherre 1766-10-06 (sonsonen Israel och sonen Carl Gustaf på ättens vägnar introducerad 1770 under nr 245). Presidents fullm. 1766-12-09. Död 1769-09-18 i Linköping och ligger jämte sin fru begraven i Lagerfeltska familjegraven i Linköpings domkyrka. Gift 1720-05-01 i Stockholm med friherrinnan Magdalena Christina Appelbom, född 1698-05-16, död 1777-04-01 i Linköping, dotter av amiralen och presidenten Anders Appelbom, friherre Appelbom, och hans 2:a fru friherrinnan Brita Christina Clerck.

Barn:

 • Otto Johan, född 1721. Ryttmästare. Död 1759. Se Tab. 2
 • Carl Gustaf, född 1724. Kammarherre. Död 1797. Se Tab. 19
 • Maria Elisabet, född 1726-06-13 i Stockholm, död i Stockholm 1726-07-10 och begraven 1726-07-15 i Gyllencreutzska graven i Botkyrka kyrka, Stockholm.
 • Bleckert Magnus, född 1728-01-13 på Lagerlunda. Kadett vid artilleriet 1744. Underofficer vid gardet 1745. Antog tjänst på ett ostindiskt skepp 1746 och kom till Cadix året 1747. Sjuknade och kom med ett holländskt skepp till Amsterdam, där han 1748 blev på gatan överfallen och plundrad samt förd till England. Rymde till London och seglade därifrån till Amsterdam och Göteborg, men genast 1748-01-01 åter till sjöss. Hans sista brev var daterat från Guineakusten den 1749-07-27 samt framkom den 1750-08-07.
 • Brita Magdalena, född 1732-05-09 på Lagerlunda, död 1805-02-25 i Linköping. Gift i Linköping 1763-05-08 med generalmajoren, friherre Anders Leijonhielm, född 1727, död 1792.

TAB 2

Otto Johan, (son av Gustaf Adolf, friherre Lagerfelt, tab 1), till Hovgården i Hovs socken, Östergötlands län. Född 1721-04-26 på Korssäter. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1738-09-18. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1741-05-15. Löjtnant i hessisk tjänst 1747-04-07. Löjtnant först vid Hamiltonska regemente 1747-06-03 och sedan vid Östgöta kavalleriregemente 1747-07-22. Ryttmästare Östgöta kavalleriregemente 1750-06-12. Död 1759-03-17 på Postelitz å Landt-Rügen av ådragen förkylning under två års svåra vinterkampanjer, under vilka han gjorde majorstjänst. Jordfäst i Rappins kyrka på Rügen och begraven i Linköpings domkyrka. Gift 1749-02-07 i Linköping med Brita Rhyzelia, adlad Odencrantz, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1765-12-03 i Stockholm med riksrådet fiherre Carl Funck, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1783), född 1726-08-19 i Linköping, död 1787-08-07 på Lagerlunda och begraven 1787-08-12, dotter av biskopen i Linköping, doktor Andreas Olai Rhyzelius och Catharina Inre, som var syster till kanslirådet Jhan Ihre, adlad Ihre.

Barn:

 • Anders Adolf, född 1749-11-24 i Linköping, död i Linköping 1752-12-04.
 • Magdalena Catharina, född 1750-11-20 i Linköping, död i Linköping 1753-08-03.
 • Brita, född 1752-02-29 i Linköping, död i Linköping 1753-06-16.
 • Israel, född 1754. Överstelöjtnant. Död 1821. Se Tab. 3
 • Carl, född 1755-09-23 i Linköping, död i Linköping 1755-11-28.

TAB 3

Israel, (son av Otto Johan, tab 2), till Lagerlunda och Gismestad samt Charlottenberg i Vinnerstads socken, Östergötlands län. Född 1754-06-18 i Linköping. Student i Uppsala 1764-12-03 under sin moders morbroder, kanslirådet Joh. Ihres tillsyn. Volontär vid fortifikationen 1768-01-08. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1769-10-07. Transporterad till livregementet till häst 1770-08-22. Livdrabant 1771-10-23 och tjänstgöring såsom Livdrabant vid kröningen 1772. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1772-06-17. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1774-10-17. Ryttmästare och regementskvartermästare 1777-12-17. Major 1783-04-30. Överstelöjtnants avsked 1784-12-07. RCXIII:sO 1817-01-23. Död 1821-09-03 på Lagerlunda av slaganfall under det kronprins Oskar, sedermera konung Oskar I, vilken bevistade det stora lägret på Malmslätt, hade sitt högkvarter på Lagerlunda, hans egendom, samt ligger jämte sin fru begraven i särskild grav å Kärna kyrkogård. 'Han var en driftig lanthushållare och njöt i sin ort ett sådant förtroende, att sällan ett allmänt eller mera enskilt företag begyntes, där icke hans ledning ansågs nödvändig och söktes. Ombyggde helt och hållet fädernegården Lagerlunda med underliggande. Nitälskade slutligen för kyrkomusiken och anskaffade därför orgelverk till flera av länets kyrkor.' Gift 1790-07-08 Brokind med grevinnan Magdalena Sofia Falkenberg af Bålby, född Brokind 1763-04-27, död 1834-01-22 på Lagerlunda, dotter av riksrådet Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby, och friherrinnan Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Johan Melker, född 1792-10-04 på Lagerlunda, död på Lagerlunda 1793-01-13.
 • Israel Carl Adam, född 1793. Hovmarskalk. Död 1869. Se Tab. 4.
 • Brita Eleonora, född 1795-09-15 på Lagerlunda, död 1824-10-28 Rosenkälla och ligger jämte sin man begraven på Linköpings kyrkogård. Gift 1816-10 25 i Kärna kyrka med kammarherren, greve Fredrik Adam Vilhelm Sinclaire 95, född 1791, död 1835.
 • Magdalena Sofia, född 1797-06-28 på Lagerlunda, död 1834-01-16 Gerstorp och jordfäst på samma gång som modern i Kärna kyrka men sedan förd till Douglasgraven i Vreta kloster. Gift 1822-12-21 på Lagerlunda med översten, greve Vilhelm Christoffer Robert Douglas, född 1784, död 1844.
 • Melker Otto, född 1799. Kapten. Död 1871. Se Tab. 8
 • Gustaf Adolf, född 1801. Kapten. Död 1884. Se Tab. 12
 • Hedvig Ulrika, född 1803-08-29 på Lagerlunda, död på Lagerlunda 1808-03-06.
 • Johan Fredrik, född 1805-09-19 på Lagerlunda, död på Lagerlunda 1806-02-19.

TAB 4

Israel Carl'' Adam, (son av Israel, tab 3), född 1793-11-25 på Lagerlunda. Student i Uppsala 1807. Hovrättsexamen 1811. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1811-03-27. Extra ordinarie kanslist i justitiefördelningen av konungens kansli, samt auskultant i Svea hovrätt allt 1811. Kopist i kammarexpeditionen 1813-03-19. Kanslist i kammarexpeditionen 1816-02-28. Kammarjunkare 1817. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1817. Protokollssekreterare 1818-05-11. Tjänstgörande kammarherre hos bemälde prinsessa 1823. Avsked från protokollssekreterartjänsten 1823-03-28 med expeditionssekreterares fullm. Tjänstgörande hovmarskalk hos förbemälde prinsessa 1827-05-07, med vilken tjänstgöring han fortfor till prinsessans död 1829-04-00. RNO 1829-06-29 och RCXIIL:sO 1844-10-14. Ledamot av Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1836–1862, dess vice ordförande 1856–1858 och hedersledamot av hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1862. KVO 1859-04-28. Död 1869-02-05 på Lagerlunda. Han ägde Lagerlunda familjeegendom sedan 1822. Han var inom sin ort den verksammaste befordrare av gagneliga företag och inrättningar. Stiftare av länets brandstodsbolag och länge dess ordförande. En av de förste direktörerna i Östergötlands äldsta privatbank under inemot trettio år. Ägnade ospard möda åt bildandet av Östgöta hypoteksförening och var under många år en av dess styresmän. (Oö.) Gift 1828-09-23 Näs med sin kusin, grevinnan Louisa Wachtmeister af Johannishus, född på Näs i Bärbo socken, Södermanlands län 1801-10-26, död 1870-04-03 på Lagerlunda, dotter av en av rikets herrar, generalen, greve Gustaf Wachtmeister af Johannishus, och grevinnan Henrietta Elisabet Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Albert Israel Gustaf, född 1829-08-27 på Lagerlunda. Student i Uppsala 1847. Död på Lagerlunda 1851-02-01 i nervfeber och ligger begraven på Kärna kyrkogård, Östergötlands län.
 • Magdalena Sofia Henrietta Lovisa, född 1831-04-29 på Lagerlunda, död 1922-12-30 i Linköping. Gift 1850-09-23 i Kärna kyrka med sin kusin, underlöjtnanten, greve Carl Fredrik Adolf Sinclair, född 1817, död 1888.
 • Gustaf Axel Fredrik, född 1832. Kabinettskammarherre. Död 1923. Se Tab. 5.
 • Brita Charlotta, född 1841-06-22 på Lagerlunda, död 1913-05-26 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1876-08-08 på Rosenkälla i S:t Lars socken, Östergötlands län med kammarherren, friherre Gustaf Johan Vilhelm Ehrenborgh, född 1824, död 1883.

TAB 5

Gustaf Axel Fredrik, (son av Israel Carl Adam, tab 4), född 1832-05-08 på Lagerlunda. Kadett vid Karlberg 1847-07-01. Utexaminerad 1852-06-21. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1852-07-02 löjtnant 1858-07-17. Deltog i gevärsbesiktningen i Liège sommaren 1855 och åtföljde såsom adjutant generalmajoren P. C. Lovén på dess beskickning till hoven i Haag och London i anledning av konung Carl XV:s tronbestigning sommaren 1859. RNedLO 1859-07-00. Kapten 1866-07-04. Avsked 1873-04-25. RCXIIL:sO 1878-02-11 RSO 1878-05-15. Vice ordförande i Östergötlands läns hushållningssällskap 1880–1897 och ledamot av dess förvaltningsutskott 1865–1897. Ordförande i styrelsen för Östergötlands läns lantbruksskola vid Bjärka Säby 1882. Kablnettskammarherre 1884-12-01. KVO1kl 1886-12-01. HL av Östergötlands läns hushållningssällskap 1897. OII:sJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1923-12-17 på Lagerlunda ]] och begraven på Kärna kyrkogård. Han ägde Lagerlunda familjeegendom 1869–1913. Gift 1866-09-11 i Linköpings domkyrka med Hedvig Elisabet Maria Ulrika Lovén, född 1846-02-13 i Jakobs förs, Stockholm, död 1928-10-07 i Linköping ]] och begraven på Kärna kyrkogård, dotter av generalmajoren Per Christian Lovén, adlad Lovén, och friherrinnan Hedvig Augusta De Geer af Leufsta.

Barn:

 • Lovisa Hedvig Augusta, född 1868-12-20 på Lagerlunda, liksom syskonen.
 • Hedvig Lovisa Henrietta (Louise), född 1870-03-11 på Lagerlunda.. Gift 1902-10-17 på Lagerlunda med godsägaren, greve Arvid Fredrik Wachtmeister af Johannishus, född 1871, död 1914.
 • Israel Kristian Gustaf, född 1874 på Lagerlunda. Godsägare. Se Tab. 6.
 • Gustaf Axel Emanuel, född 1877 på Lagerlunda. Överste. Se Tab. 7.
 • Sven Gustaf Alarik, född 1883-05-22 på Lagerlunda. Mogenhetsexamen i Linköping 1904. Student i Uppsala 1905–1906. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1907. Utexaminerad (agronom) 1909. Bokhållare å Hviderup i Gårdstånga socken, Malmöhus län 1909–1911. Ägare Tolefors i Kärna socken, Östergötlands län.

TAB 6

Israel Christian Gustaf (översiktstab 4, son av Gustaf Axel Fredrik, tab 5), född 1874-09-18 på Lagerlunda. Mogenhetsexamen i Linköping 1893-05-25. Student vid Uppsala universitet i Uppsala 1893-09-22. Fil. kand. examen i Uppsala 1899-01-31. Lantbruksinspektor vid Gimo i Uppland 1899. Hospitant vid Alnarps lantbruksinstitut 1900-11-01–1901-10-20. Förvaltare av Lagerlunda 1901-11-01–1913-10-30. Ledamot av riksdagens andra kammare 1909–1911. RVO 1916-06-06. Ordförande i styrelsen för Hasselfors bruks aktiebolag 1919. RNO 1923-09-15. LLA 1924. Lekmannaombud vid allmänna kyrkomötena 1925, 1926, 1929, 1932, 1934, 1936, 1938. Landstingsman i Östergötlands län 1927. KVO2kl 1928-06-16. Ledamot av Riksdagens första kammare 1929. Vice ordförande i Östergötlands läns hushållningssällskap 1929. Förordnad som ordförande i jordbrukskommissionen för Östergötlands län 1936-12-18 under en tid av tre år räknat fr o m 1937-01-01. Suppleant för ledamot i stiftsnämnden i Linköpings stift 1938-10-01 för en tid av tre år. KVO1kl 1942-06-06. HushGM. Äger och bebor Lagerlunda i Kärna förs, Östergötlands län sedan 1913-11-01. Gift 1905-01-29 Kristineholm med grevinnan Ebba Magdalena (Malla) Wachtmeister af Johannishus, född 1878-07-14 Bönsta, dotter av kaptenen i Svea livgarde, greve Carl Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Vilhelmina Ulrika Magdalena Bennet.

Barn:

 • Gustaf, född 1905-11-29 på Lagerlunda, liksom syskonen. Studentexam. i Linköping 1924-06-02. Officersaspirant vid 2. livgrenadjärregementet 1924-06-16. Kadett vid Karlberg 1925-10-15. Officersexamen 1926-12-18. Fänrik i regementet 1926-12-30 och vid regementet 1927-06-27 avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1928-04-20. Lantbrukselev.
 • Ebba, född 1907-10-13 Lagerlunda. Död 1936-11-27 i Stockholm (Kärna förs, Östergötlands län, db nr 16).
 • Hedvig, född 1912-10-02 Lagerlunda. Gift 1939-08-24 i Kärna kyrka Östergötlands län med diplomingenjören Rainer Wikander, född 1905-02-20 i Düsseldorf, Tyskland.
 • Fredrika (Dicken), född 1914-11-19 Lagerlunda.
 • Israel, född 1917-08-31 Lagerlunda. Studentexamen. Student vid Uppsala universitet.

TAB 7

Gustaf Axel Emanuel, (son av Gustaf Axel Fredrik, tab 5), född 1877-08-25 på Lagerlunda. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1894-06-15. Mogenhetsexamen i Linköping 1895-06-11. Sergeant vid Linköping regemente 1896-05-21. Elev vid krigsskolan 1896-09-24. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid Linköping regemente 1897-12-10. Examen i allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Examen i högre artillerikursen vid Linköping regemente 1902-05-00. Repetitör vid Linköping regemente 1902-06-00. Löjtnant i Linköping regemente 1903-02-16. Artilleristabsofficer 1906-06-02. Lärare i artilleri vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1909–1915. Kapten vid Svea artilleriregemente 1911-08-11. Batterichef 1915–1918. Medlem av Österrikisk-ungerska krigspresskvarteret 1915-08-00–1915-11-00 och därunder bevistat operationerna på östfronten mot Serbien och vid Isonzo. Överadjutant och major vid generalstaben samt stabschef vid VI. arméfördelningen 1918-01-18. RSO 1918-06-06 Major vid Norrlands artilleriregemente 1920-12-10. Divisionschef 1921. Major vid positionsartillerlregementet 1921-07-30. Chef för artilleri- och ingenjörhögskolan 1922-09-14. LKrVA 1922. Tjänstgöring i franska armén 1922-04-00 1922-10-00. RDDO 1923-09-15. Överstelöjtnant i armén 1923-11-16. Överstelöjtnant på stat såsom chef för ingenjörhögskolan 1926-08-24. Överste i armén 1926-10-26. Överstelöjtnant i positionsartilleriregementet 1927-01-28 och i Smålands arméartilleriregemente 1927-10-28. RFrHL 1927. RNO 1928-06-16. KFinlVRO2kl 1928. Överste och chef för Bodens art. regemente 1930-05-30. KSO2kl 1930-06-06. Förordnad till överste och Kommendant vid Bodens fästning fr o m 1932-08-29. Gift 1923-09-11 i Dunkers kyrka Södermanlands län med hovfröken, Christina Emerentia von Stockenström, född 1889-07-10 på Börringekloster i Gustavs socken. Hovfröken h Kronprinsessan Margareta, dotter av överkammarherren Henrik Albrekt von Stockenström, och friherrinnan Eva Christina Beck-Friis.

Barn:

 • Margareta Christina Henriette, född 1924-11-04 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Hedvig Eva Christina, född 1927-02-24 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 8

Melker Otto, (son av Israel, tab 3), född 1799-07-03 på Lagerlunda. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Utexaminerad 1816-09-21. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1816-10-01. Löjtnant Värmlands fältjägarregemente 1823-07-30. Kaptens avsked 1824-05-11. Död 1871-04-25 på Eklunda i Tjällmo socken, Östergötlands län. Ägde Charlottenberg i Vinnerstads socken 1822–1829 samt till sin död Ön i Tjällmo socken, båda i Östergötlands län. Gift 1824-08-27 på Skönnarbo bruk i Tjällmo socken med (Mina) Vilhelmina Sofia Carolina Wassrin, född 1805-09-24 på Skönnarbo bruk, död 1887-07-28 i Linköping, dotter av bruksägaren Per Wassrin och Christina Johanna Camitz.

Barn:

 • Israel Per Otto Vilhelm, född 1825. Löjtnant. Död 1890. Se Tab. 9.
 • Carl Adolf Melker, född 1827-10-10 på Charlottenberg. Kadett vid Karlberg 1843-01-23. Utexaminerad 1847-09-15. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1847-09-17. Kommenderad med regementets fältbataljon till Slesvig 1849. Löjtnant 1851-09-17. Stabsadjutant vid 2. militärdistriktets stab 1853-04-02–1859-01-20. Regementskvartermästare 1859-01-04. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1859-02-24 och hos konung Carl XV 1859-08-06. RDDO 1860-06-23. Kapten 1863-0310. Adjutant hos konungen 1864-01-28. Fullmäktig vid krigsbefälets sammanträden i Stockholm 1865 och 1883. RNS:tOO 1867-09-09. 2. Major 1868-05-20 RSO 1869-01-23. Överstelöjtnant och 1. major 1871-05-05 Adjutant hos konung Oskar II 1872-10-21. KRumSO 1879. Överste och chef för livgrenadjärregementet 1879-12-05. RSO m br 1882-06-06. KDDO1gr 1882-06-24. RPrRÖO 2kl 1883-09-25. KSO1kl 1885-12-01. Överadjutant hos konungen 1885-12-01. RCXIII:sO 1886-01-28. Generalmajor i armén 1890-01-21. Avsked från överstebeställningen med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i armén 1890-10-31. Död ogift 1899-10-04 i Linköping.
 • Gustaf Fredrik, född 1832-10-19 På Folkströms bruk i Hällestads socken, Östergötlands län. Död på Folkströms bruk i Hällestads socken, Östergötlands län 1832-10-21.

TAB 9

Israel Per Otto Vilhelm, (son av Melker Otto. tab 8), född 1825-07-05 Charlottenberg s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1842. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1842-03-10. Officersexam. 1844-05-04. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1844-07-24. Löjtnant 1851-04-08. Avsked 1852-01-05. Ledamot av riksdagens andra kammare 1872 1878. Död 1890-10-27 på Strömsbergs bruksegendom i Tolfta socken, Uppsala län. Ägde Ölanda i Istrums socken, Skaraborgs län till 1860, Skönnarbo i Tjällmo socken, Östergötlands län 1862–1878 och vid sin död Tybble gruvfält i Godegärds socken, Östergötlands län samt arrenderade Strömsbergs bruk från 1874. Gift 1:o 1852-03-29 på Hättorps bruk i Tjällmo socken, Östergötlands län med Maria Lovisa Tisell, född 1830-04-03 på Hättorps bruk i Tjällmo socken, Östergötlands län ]], död Hättorps bruk i Tjällmo socken, Östergötlands län 1852-04-02 dotter av bruksägaren Nils Fredrik Tisell och hans 1:a fru Aurora Charlotta Busck. Gift 2:o 1853-07-10 på Hättorp med sin 1:a frus syster Matilda Vilhelmina Tisell, född 1832-01-10 på Hättorps bruk i Tjällmo socken, Östergötlands län ]], död 1917-05-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

Barn:

 • 2. Israel Fredrik, född 1854-04-23 på Ölanda. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1870-08-20–1873. Grosshandlare i Göteborgs under firma Wahlström & C:o 1877. Överflyttade till Nordamerika 1881. Svensk och norsk vicekonsul i Pittsburg i Nordamerika 1884-01-30. Avsked 1890-09-18. Handelsresande. Död 1907-12-16 i Guilford. Gift 1884-12-11 i S:t Pauls domkyrka i Stenbenwille med Mary Gabrielle Miller Dotey, från vilken han 1905 blev skild, född 1855, dotter av Calvin B. Dotey.
 • 2. Carl Otto, född 1855. Bergsingenjör. Död 1931. Se Tab. 10.
 • 2. Magnus Vilhelm Melker, född 1857-07-27 på Ölania. Anställd i handelsflottan 1873. Sjökapten i nordunerikanska handelsflottan sedan 1884.
 • 2. Maria Lovisa Aurora Vilhelmina, född 1859-05-08 på Ölanda. Död 1935-02-06 i Linköping, Domkyrkoförs (db 39). Gift 1:o 1886-08-04 på Strömsbergs bruk med kyrkoherden i Slaka förs av Linköpings stift Frans Napoleon Andersson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1859-08-04 med Emma Fredrika Christina Drangel, född 1827-04-05 på Väsby död Horns socken, Östergötlands län, död 1884-12-28 i Slaka prästgård, dotter av kaptenen Emanuel Christoffer Drangel och Charlotta Fredrika Tenger), född 1823-04-19 i Säby socken, Östergötlands län, död 1888-11-11 i Slaka prästgård. Gift 2:o 1892-07-28 i Linköping med egendomsägaren Magnus Ludvig Juberg, född 1836-02-14 på Tannefors i S:t Lars socken, Östergötlands län, död 1919-09-06 i Linköping.
 • 2. Nils Gustaf Mauritz, född 1862. Död 1939. Bergsingenjör. Se Tab. 11.
 • 2. Matilda Ottonie, född 1864-05-01 på Skönnarbo. Död 1942-10-23 i Karlsby, Östergötlands län (Tjällmo förs, Östergötlands län, db nr 30). Gift 1900-05-30 i Stockholm med agronomen Sven Gustaf Mauritz Tisell, född 1868-02-10 i Kristbergs socken, Östergötlands län. Död ?
 • 2. Hedvig Magdalena, född 1866-10-18 på Skönnarbo. Död 1932-09-07 å Stockholm Görans sjukhus i Lidingö förs, Stockholm (db 82), begraven i Stockholm. Gift 1891-12-12 Ljungby med försäkringsdirektören Carl Magnus Axel Frisk, född 1855-08-19 i Stockholm, död i Stockholm 1913-09-03.
 • 2. Johannes, född 1869-12-09 på Skönnarbo. Elev vid tekniska skolan i Örebro 1889–1891. Ingenjör vid Birminghams järnverk i Alabama i Nordamerika.

TAB 10

Carl Otto, (son av Israel Per Otto Vilhelm. tab 9), född 1855-07-18 på Ölanda. Elev vid Falu bergsskola 1876–1877. Anställd vid Högfors bruk och vid Motala verkstad 1877–1880. Överflyttade till Nordamerika 1880. Superintendent vid Birminghams järnverk i Alabama i Nordamerika. Delägare i gruvfälten i El Paso i Texas 1893, sedermera bosatt i Hollywood vid Los Angelos 1931-12-12. Död 1931-12-12 i Los Angeles. Gift 1:o 1888-08-18 i Birmingham i Alabama med Ella Catherine Lyons i hennes 2:a gifte, född 1860-07-11, död 1921. Gift 2:o 1924-03-31 i San Diego, Calif., USA med Bessie Axelina Larsen, född 1875-11-25 i Knista förs, Östergötlands län.

Barn:

 • Dagmar, född 1890-07-16. Gift 1:o 1907-07-21 med grosshandlaren Jess Kemper Sims, från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1937-08-17 d:r med. Frederik Paxton Shafer, född 1893-11-14.
 • Carl Otto, född 1891-08-17. Ingenjör vid Central Mexico Light and Power Company i Zamora, Mexico. Gift 1918-12-28 med Katherine Gay, född 1898-02-28.

TAB 11

Nils Gustaf Mauritz, (son av Israel Per Otto Vilhelm, tab 9), född 1862-09-18 Skönnarbo. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1883. Mogenhetsexamen i Norrköping 1883-05-26. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1883. Utexaminerad från dess fackskola för bergsvetenskap 1886-10-30. Kemist vid Stjernfors bruk 1887 och vid Bångbro järnverk 1888, båda i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Bitr. Ingenjör vid Degerfors bruk i Karlsskoga socken. Örebro län 1888-06-01. Brandinspektör i försäkringsaktiebolag Skandia 1893-05-01 och i städernas allmänna brandstodsbolag 1898. Direktör för Nye Danske Brandforsikringsselskabs svenska avdelning 1908. Generalagent för The Motor Union Ins Co Ltd. Död 1939-03-03 i Stockholm (Fjällmo förs, Östergötlands län, db nr 7). Gift 1900-11-18 i Stockholm med Ellen Gerda Schubert i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1883 med grosshandlaren i Norrköping, vice konsuln Gustaf Fredrik Adolf Enhörning, från vilken hon 1896 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1848-07-03 död 1914-06-11), född 1865-04-27, dotter av rådmannen Jakob Ferdinand Schubert och Emelie Axelia Georgina Fredrika Mæchel.

Barn:

 • Barbro Nilsdotter, född 1901-11-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1936-11-10 i Saltsjöbadens kyrka med kaptenen vid Vendes art. regemente, greve Helmer Fredrik Gustafsson Mörner af Morlanda, född 1895-05-08 i Landskrona.

TAB 12

Gustaf Adolf (Gösta), (son av Israel, tab 3), född 1801-08-09 på Lagerlunda. Kadett vid Karlberg 1816-09-29. Utexaminerad 1820-09-19. Kornett vid skånska husarregementet 1820-10-19. Löjtnant 1828-01-23. Transporterad som löjtnant till 1. livgrenadjärregementet 1828-03-26. Kapten 1837-09-14. Avsked 1848-05-30. Verkställande direktör i Östgöta hypoteksförening 1846–1883. RNO 1864-05-03. KVO1kl 1874-12-01. Död 1884-08-12 i Linköping och begraven på Linköpings kyrkogård. Ägde Gismestad i Vikingstads socken från 1822, Röby i Slaka socken från 1832, St. Greby i Vikingstads socken 1834–1854, Haddorp i Slaka socken 1852–1854 och Sköldstad i Vikingstads socken 1869–1880, alla i Östergötlands län, samt gård i Linköping. Han var en framstående lanthushållare. Verkställde på sin egendom Gismestad omfattande nyodlingar samt ombyggde de flesta byggnader på Gismestad. Gift 1831-07-22 Tolefors med friherrinnan Christina Beata Vilhelmina Funck, född 1812-02-18 Mariehov, död 1890-07-22 i Linköping och begraven på Linköpings kyrkogård, dotter av notarien, friherre Gustaf Johan Funck, och hans 1:a fru Carolina Gustava Catharina Ehrenborg.

Barn:

 • Magdalena Vilhelmina Carolina, född 1832-06-22 på Västtomta i Drothems socken, Östergötlands län, död ogift 1885-09-09 i Linköping och begraven på Linköpings kyrkogård.
 • Magdalena Sofia, född 1834-03-11 på Röby, död på Böby 1843-11-14 och begraven på Slaka kyrgogård.
 • Adolf Israel Gustaf, född 1836. Löjtnant. Död 1897. Se Tab. 13.
 • Carl Henrik, född 1837. Löjtnant. Död 1912. Se Tab. 17
 • Beata Eleonora Lovisa, född 1841-05-09, död 1844-03-12 på Röby och begraven på Slaka kyrkogård.
 • Fredrik Melker August, född 1843-09-11 på Röby. Student i Uppsala 1863-06-16. Jur. preliminärexamen 1865-05-30 och kansliexamen 1869-09-14. Student i Lund 1869-10-18. Examen till rättegångsverken 1870-05-20. Auskultant i Göta hovrätt 1870-06-02. Extra ordinarie notarie 1870-10-03. Vice häradshövding 1874-01-14. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet 1874-04-25. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1878-06-07. Tillförordnad sekreterare i krigshovrätten 1885-01-25. Kammarherre hos kronprinsen 1886-01-21. RPrKrO2kl 1888-03-25. KSAO2kl 1888-0818. RVO 1891-12-01. Tillförordnad kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet 1892-11-25. Registrator i lantförsvarsdepartementet 1894-09-13. Registrator vid KMO och RNO 1895-04-29. Kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet 1895-11-07. Avsked från registratorsbefattningen 1896-11-23. RPrRÖO 2kl 1897-03-22. Innehavare av medalj från kejsarjubileet i Berlin 1897-03-00. KBadZLO2kl 1897-10-23. OIIJmt 1897-09-18. OffFrHL 1900-07-06. GV:sSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Tjänstgörande kabinettskammarherre 1908-01-10. StOffBLeopO 1908-05-27. KNO2kl 1908-06-16. Avsked från kanslisekreterartjänsten 1908-09-18. KFrHL 1908-12-22. KDDO1gr 1909-05-12. KBadZLO1kl 1909-07-13. RRS:tStO1kl 1909. Tjänstfri i hovet 1911-02-01. Död ogift 1918-10-14 i Stockholm, K. Hovförs ]] och begraven på Linköpings kyrkogård.
 • Lovisa Eleonora Christina Magdalena Sofia Beata (Malin), född 1845-02-25 på Röby, död ogift 1890-05-14 i Linköping och begraven på Linköpings kyrkogård.
 • Johan Alexander, född 1848-10-19 på Röby. Mogenhetsexamen i Linköping 1869-06-05. Student i Uppsala 1869-09-16. Jur. fil. examen 1871-04-01 och examen till rättegångsverken 1874-05-28. Auskultant i Svea hovrätt 1874-06-05. Extra ordinarie 1874-10-12. Arrenderade Mariedal i Skärkinds socken, Östergötlands län 1878–1885. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium m fl ämbetsverk 1885. Anställd vid svensk-norska generalkonsulatet i Helsingfors 1886. Agent och kommissionär i Stockholm. TOM 1900-03-06. Död ogift 1911-01-27 på sin egendom Västerby i Hällestads socken, Östergötlands län och begraven på Linköpings kyrkogård.

TAB 13

Adolf Israel Gustaf, (son av Gustaf Adolf, tab 12). Född 1836-04-10 Röby. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1850-04-26. Utexamen 1855-09-22. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1855-10-03. Löjtnant 1862-06-03. Avsked från krigstjänsten 1872-05-24. Arr. Röby i Slaka förs, Östergötlands län 1863–1884 samt ägde nämnda egendom 1884–1890 ävensom 1/2 Gismestad i Vikingstads förs, Östergötlands län från 1990 och gård i Norrköping från 1893. Död 1897-05-04 i Norrköping och begraven på Vikingstads kyrkogård. Arr. Röby 1863–1884 samt ägde Röby 1884–1890 ävensom 1/2 Gismestad från 1891 och gård i Norrköping från 1893. Gift 1878-02-08 på Godegård i Slaka socken, Östergötlands län med Ebba Fredrika Regina Grill, född 1854-12-16 i Klara förs, Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Claes Lorens Grill och Henrietta Charlotta Catharina Lidman.

Barn:

 • Claes Ludvig, född 1878-12-25 Röby. Elev vid handelsinstitut i Hannover 1895. Anställd på handelskontor i Hamburg 1896, i Hannover 1896–1898, i Liverpool 1899 och i Sundsvall 1899. Elev vid statens järnvägar 1900-01-01. Extra skrivbiträde vid statens järnvägar 1900-03-01. Extra ordinarie stationsskrivare 1902-02-01 stationsskrivare 1903-01-01. Avsked 1908-05-01. Förvaltare vid Gismestad i Vikingstads förs, Östergötlands län 1911–1915. Disponerade sin svärmoders egendom Nybyholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län 1915–1921. RJohO 1918-08-09. Ägde jämte syskonen 1/2 Gismestad i Vikingstads förs, Östergötlands län 1897–1907. Gm Äg. Duseborg i Gammalkils socken, Östergötlands län sedan 1923. Gift 1914-09-17 i Lidingö kyrka, Stockholm, d:o förs., med Greta Elisabet Berg, född 1884-01-13 i Maria förs, Stockholm. Dotter av kaptenen vid flottans mekaniska kår Johan Adolf Berg och Helen Bligh.
 • Gustaf Adolf, född 1880-03-13 Röby. Kapten. Se Tab. 14.
 • Carl Fredrik, född 1881-09-13 Röby. Kammarherre. Se Tab. 15.
 • Elsa Henrietta Christina, född 1883-03-15 Röby. Gift 1905-08-03 i Godegårds kyrka, Östergötlands län med godsägaren Gustaf Gillis Salomon Coyet, född 1875-12-04 Nynäs. Död 1936-07-10 i Tillberga
 • Gösta Melcher Reinhold, född 1884-10-04 Röby. Kapten. Se Tab. 16.
 • Anna Carolina Vilhelmina, född 1886-07-29 på Röby i Slaka förs, Östergötlands län. Stiftsjungfru.
 • Birgitta Regina Carolina (Brita), född 1889-10-09 i Linköping. Stiftsjungfru.
 • Katarina Magdalena Margareta, född 1893-10-09 i Norrköping, S:t Olai förs Stiftsjungfru.
 • Ebba Fredrika Regina Adolfina, född tvilling 1897-05-31 i Norrköping S:t Olai förs Stiftsjungfru. Gift 1940-01-07 i Linköping med adjunkten vid Högre allm. läroverket i Linköping, Alvin Mattias von Feilitzen i hans andra gifte (gift 1:o 1918-06-26 i Linköpings domkyrka med Ester Vilhelmina Victoria Ekenstam, född 1890-12-21 i Linköping, dotter av stationsskrivaren Otto Reinhold Leopold Stanislaus af Ekenstam), född 1878-12-19 i Risinge förs, Östergötlands län.
 • Adolf Israel Gustaf Teodor, född tvilling 1897-05-31 i Norrköping S:t Olai förs Studentexamen i Jönköping 1919-05-20 Student vid Uppsala universitet i Uppsala 1919-09-16. Extra kanslibiträde vid konsulatet i Petersburg 1927. Tillförordnad vice konsul i Arkangelsk 1928-05-00. Filosofie kandidat examen vid Uppsala universitet 1929-05-29.

TAB 14

Gustaf Adolf, (son av Adolf Israel Gustaf, tab 13), född 1880-03-13 Röby. Mogenhetsexam. i Norrköping 1901-06-13. Volontär vid 2. Göta artilleriregemente 1901-06-01. Sergeant. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1902. Styckjunkare i Göta artilleriregemente 1903. Officersexamen 1903-12-02. Underlöjtnant vid regementet 1903-12-11 Löjtnant vid Smålands artilleriregemente 1908-07-08. Stadsfullmäktig i Jönköping 1915-01-01–1919-03-31. Kapten vid Smålands artilleriregemente 1916-12-31. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1920-09-17. Sekreterare hos Sveriges förenade KFUM 1921–1923. Död 1929-06-19 (1929-06-20) i Stockholm och begraven i Vikingstads förs, Östergötlands län (Gustaf Vasa förs, Stockholm, db). Gift 1908-01-16 Säbylund med friherrinnan Gertrud Ida Eugenia von Essen nr 158, född 1881-09-06 Vik, död 1912-11-27 i Jönköping, K. Smålands art. regementes och begraven på Kumla kyrkogård, dotter av kammarherren, friherre Carl von Essen, och grevinnan Charlotta Gustafva Lewenhaupt.

Barn:

 • Israel Carl Gustaf Eugéne, född 1909-11-21 i Jönköping, Smålands artilleriregementes förs (Jönköpings västra förs, fb) liksom brodern.
 • Carl'' Fredrik Adolf Essen, född 1911-11-23 i Jönköping.

TAB 15

Carl Fredrik, (son av Adolf Israel Gustaf, tab 13). Född 1881-09-13 Röby. Mogenhetsexamen i Norrköping 1901-06-14. Student vid universitetet i Lund 1901-10-26. Jur. preliminärexamen i Lund 1902-04-26. Student vid Uppsala universitet i Uppsala 1902-09-26. Examen till rättegångsverken i Uppsala 1907-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1907-02-15. Biträde hos domhavanden i Södra Roslags domsaga 1907-04-18–1909-02-08 och innehade där domarförordnanden. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1909-03-06. Amanuens i universitetskanslersexpeditionen 1909-04-011911-02-28. Extra ordinarie kanslist å riddarhuset 1910-12-30. Tjänstgörande kammarjunkare 1911-04-03. Amanuens å riddarhuskansliet 1912-01-31. OffItKrO 1913-07-07. Amanuens i riddarhuskontoret 1916-06-01. Andre kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet 1917-12-21. Tillförordnad riddarhuskanslist 1919-02-05. Tillförordnad förste kanslisekreterare 1919-08-16. Kammarherre 1919-12-31. Riddarhuskanslist 1920-12-22. Härold vid KMO 1926-06-06. KBLeop II:sO 1926-12-29. GV:sJmt 1928-06-16. RVO 1928-06-16. Vice ceremonimästare vid Kungl. Maj:ts hov 1929-12-31. Förste kanslisekreterare i ovannämnda departement 1930-12-30. RNO 1933-06-16. Gift 1913-10-15 i Jakobs kyrka i Stockholm med friherrinnan Agathe Wrede af Elimä, född 1885-12-18 i Norrköping, S:t Olai förs, dotter av vice häradshövdingen friherre Otto Wrede af Elimä, och Hedvig Carolina Catharina Grenander.

Barn:

 • Birgitta Hedvig Regina, född 1914-11-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Louise Agathe född 1917-11-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Gertrud Agneta, född 1919-02-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Gustaf Otto Fredrik, född 1920-06-06 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Ebba Madeleine, född 1922-05-28 i Engelbrekt förs, Stockholm
 • Adolf Carl-Henrik , född 1923-12-31 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Magdalena Selma Henriette (Madeleine), född 1926-10-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 16

Gösta Melcher Reinhold, (son av Adolf Israel Gustaf, tab 13), född 1884-10-04 Röby. Studentexamen i Norrköping 1905-05-19. Mogenhetsexamen i Norrköping 1905-05-19. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1905-05-26. Korpral i regementet 1906-07-08. Distinktionskorpral 1906-09-27. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1906-10-05. Fanjunkare 1907-08-20. Utexaminerad 1907-12-14. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1907-12-31. Löjtnant 1912-07-12. Kapten i regementet 1922-11-30 och vid regementet 1926-10-29. Överförd till arméns övergångsstat 1927-06-18 fr o m 1928-01-01. RSO 1928-06-16. Kapten på regementets övergångsstat 1931-12-04. Avsked 1935-05-17 fr o m 1935-05-26. Kapten i Livgrenadjärregementets reserv. Gift 1915-10-23 i Linköpings domkyrka och med friherrinnan Carin Ulfsdotter Sparre, född 1888-08-10 i Linköping, dotter av överintendenten, majoren i Andra livgrenadjärregementets reserv, friherre Ulf Claes Vilhelm Sparre, och grevinnan Marianne De la Gardie.

Barn:

 • Ulf Robert Gustav-Adolf (Gösta), född 1919-07-10 i Linköping.
 • Ebba Regina Marianne, född 1923-06-15 i Linköping.

TAB 17

Carl Henrik, (son av Gustaf Adolf, tab 12), född 1837-06-19 på Röby. Student i Uppsala 1856-12-11. Sergeant vid Vendes arttlleriregemente 1857-03-07. Officersexamen 1859-01-28. Fanjunkare vid 1. livgrenadjärregementet 1859-04-21. Underlöjtnant 1859-07-13. Löjtnant 1864-04-05. Avsked 1874-10-02. Kassör i föreningen för välgörenhetens ordnande i Stockholm 1890. RVO 1892-12-01. Död 1912-11-29 i Stockholm och begraven å Nacka kyrkogård. Han arrenderade Sköldstad i Vikingstads socken 1870–1880 samt ägde 1/2 i Gismestad i Vikingstads socken 1891–1907 och en tid 1/2 Myckelby i Tingstads socken, alla i Östergötlands län. Engelbrekts förs. Gift 1868-12-12 Bolltorp med friherrinnan Vilhelmina (Mimmi) Funck, född 1844-11-24 Tomtaholm, död 1925-01-23 i Stockholm, Engelbrekts förs, och begraven på Nacka kyrkogård, dotter av kablnettskammarherren, friherre Fredrik Alexander Funck, och friherrinnan Altéa Beata Gustava Lovisa Emilia Funck.

Barn:

 • Carl Gustaf Fredrik (Carl-Gösta), född 1869-09-27 Liljestad. Mogenhetsexamen i Stockholm 1889-05-18. Student i Uppsala 1889. Jur. preliminärexamen 1890-01-31. Teol. fil. kand. examen 1893-09-22. Teol. dimissionsexamen 1895-09-16 och praktisk teologisk examen 1896-05-22. Avgångsexamen vid Uppsala folkskollärareseminarium 1896-05-16 och prästexamen inför Linköpings domkapitel 1896-06-08 Prästvigd i Linköpings domkyrka 1896-06-09. Av evangeliska fosterlandsstiftelsen antagen till sjömansmissionär i dess tjänst bland skandinaviska sjömän i främmande hamnar 1896. Svensk pastor i Liverpool 1896–1898 och i Hamburg 1898–1902. Resesekreterare för sjömansmissionen 1902–1909. Svensk pastor i Antwerpen 1909–1910, i Rotterdam 1910–1911, i Stettin 1912 och i Kiel sedan 1913. Docent i nordisk filologi och lektor i svenska språket och litteraturen vid Christian Albrechts universitetet i Kiel 1917. Vid avgången därifrån hedersborgare vid universitetet 1924. RrKrFörtjK, PrRKHt2kl 1924-11-00. LVO 1925-09-19. Kyrkoherde i Näshulta förs, Strängnäs stift 1931-10-23. Biogr. i VÄD. Död 1942-02-03 i Äppelviken. Gift 1898-09-26 i Ersta kapell i Stockholm med skriftställarinnan, PrRKHt 2kl, Märta Schubert, född 1875-12-15 i Stockholm, dotter av majoren Ludvig Julius Schubert och Marta Anna Charlotta Rosenberg.
 • Vilhelmina Christina Emilia (Wilma), född 1870-07-03 på Bolltorp, död 1924-12-08 Segersjö. Gift 1896-04-25 i Stockholm med godsägaren Henrik Erik Ludvig Skjöldebrand, född 1863, död 1934-06-05 i Lännäs förs, Örebro län.
 • Israel Henrik Adolf Alexander, född 1871. Kapten. Död 1925. Se Tab. 18.
 • Magdalena Carolina Beata Emilia Vilhelmina, född 1877-03-28 på Sköldstad, död 1921-06-19 vid Experimentalfältet, Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1906-08-21 i Oskars kyrka i Stockholm med professorn och chefen för jordbruksavdelningen vid statens försöksanstalt Carl Axel Hjalmar von Feilitzen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1922-07-05 med Gerda Augusta Djurberg, född 1869-10-02 dotter av överingenjören Henning August Djurberg och Hilda Charlotta Vilhelmina Lundström), född 1870-10-10 i Horns socken, Östergötlands län, död 1928-03-07 vid Experimentalfältet.

TAB 18

Israel Henrik Adolf Alexander, (son av Carl Henrik, tab 17), född 1871-08-20 Sköldstad s socken, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-12-13. Volontär vid Södermanlands regemente 1893-01-11. Avsked 1894-07-15. Volontär vid Upplands regemente 1894-07-20. Sergeant vid Upplands regemente 1894-07-20. Elev vid krigsskolan 1894-08-16. Fanjunkare i regementet 1896-08-12. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1896-12-09. Underlöjtnant vid Blekinge bataljon 1897-12-31. Extra intendent i intendenturkåren 1899-02-24. Extra elev vid krigshögskolan 1899-07-00. Underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Löjtnant vid Karlskrona regemente 1902-01-04 Avsked från innehavande beställning i intendenturkåren 1902-11-07. Kapten i armén 1911-08-31. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1913-12-31. RSO 1917-06-06. Avsked med skyldighet att inträda i regementets reserv 1923-01-13. Död 1925-06-22 i Djursholm, Danderyds förs. Gift 1904-11-25 i Maria kyrka i Stockholm med Anna Maria Kugelberg, född 1882-10-27 i Stockholm, dotter av direktören Carl Henrik Kugelberg och Vilhelmina Gustava Steinmetz.

Barn:

 • Hans Israel Henriksson, född 1906-04-30 i Karlskrona, liksom brodern. Död 1934-03-14
 • Stig Carl Henriksson, född 1911-10-21 i Karlskrona. Död 1938-12-15 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 19

Carl Gustaf, (son av Gustaf Adolf Lagerfelt, friherre Lagerfelt, tab 1), till Lagnö i Ljusterö socken, Stockholms län, Viggbyholm i Täby socken, Stockholms län och Landsberga i Biskopskulla socken, Uppsala län. Född 1724-04-04 Lagerlunda. Student i Uppsala 1743-02-16. Aus kultant i Svea hovrätt 1745-11-29. Hovjunkare 1750-07-06. Kammarherre 1761-12-26. Död 1797-10-06 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka Stockholms län. Gift 1775-05-09 i Stockholm med Juliana Beata Sparre af Rossvik, född 1749-01-05 (1749-01-15), död 1821-06-22 på Knistad i Suntetorp» socken, Skaraborgs län, dotter av riksrådet Fredrik Ulrik Sparre af Rossvik, och friherrinnan Juliana Brita Siöblad.

Barn:

 • Gustaf Adolf Fredrik, född 1778. Major. Död 1818. Se Tab. 20
 • Brita Christina, född 1780-07-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1828-10-16 på Knistad och begraven i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka. Gift 1799-07-30 på Viggbyholm med ryttmästaren Gustaf Jonus Gyllenberg, född 1768, död 1849.
 • Beata Sofia, född 1782-10-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1842-09-20 Orresäter G. 1802-11-04 på Knistad med majoren Gustaf Soop, född 1763, död 1832.

TAB 20

Gustaf Adolf Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 19), till Vartofta (Hs.) i Vartofta-Åsaka socken, Skaraborgs län. Född 1778-08-25 i Stockholm. Sergeant vid lätta livdragonregementet 1788-03-16. Kornett vid livhusarregementet 1795-01-11. Löjtnant vid konungens lätta livdragonregemente 1800-05-27. Major i Västgöta linjedragonreg. 1803-04-08. Avsked 1804-12-20. Överadjutant och major i armén 1805-06-17. Avsked därifrån 1808-02-19. Död 1818-12-09 Intorp s socken, Älvsborgs län och ligger jämte tre små döttrar begraven i Torpagraven i Länghems kyrka, Älvsborgs län. Gift 1806-12-30 på Torpa med grevinnan Charlotta Ulrika Mariana Sparre af Söfdeborg, född där 1781-05-06 död 1853-01-15 på Vartofta och ligger jämte dottern Carolina begraven på Vartofta-Åsaka kyrkogård, dotter av översten och generaladjutanten, greve Claes Erik Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Mariana Helena Ehrenkrona.

Barn:

 • Beata Mariana, född 1807-11-14, död 1812-07-18 på Vartofta.
 • Brita Louisa, född 1810-02-28, död 1811-06-29 på Torpa. Magdalena Sofia Charlotta, född 1813-07-27, död 1814-06-14, på Åsen vid Jönköping.
 • Carolina, född 1815-04-23, död ogift 1837-03-05 på Vartofta.
 • Erika, född 1818-11-14 på Intorp, död 1891-04-28 på Vartofta. Gift 1842-10-11 på Vartofta med löjtnanten Carl Johan Storckenfeldt, född 1812, död 1892.
 • 2 Br. (Finns ej med i texten?).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: