:

Gyllenhaal nr 388

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Gyllenhaal nr 388 †

Friherrlig 1837-11-10 enl 37 § R.F, introd 1838. Utdöd 1910-07-24.


Carl Henrik Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal (son av Carl Jonas Gyllenhaal nr 814, tab 19), född 1788-08-11 Sotlanda. Volontär vid Västgötadals regemente 1789. Sergeant vid Bohusläns regemente 1801-05-27. Fänrik därst. 1805-04-16. Löjtnant vid Jämtlands hästjägarregemente 1808-01-18. GMtf s. å. Ryttmästare i armén 1810-05-01. Avsked från regementet 1811-02-26. Kapten vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-24. RSO 1815-08-12. Major i generalstaben s. å. 17/10. Adjutant hos kronprinsen 1816-08-01. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Överste i armén1 1821-12-01. Överste för Jämtlands hästjägarregemente s. å. 18/12. Avsked 1824-03-09. Kabinettskammarherre hos konungen 1822. Vice landshövding i Blekinge län 1828-04-17. Landshövding därst. s. å. 22/10. T. f. landshövding i Skaraborgs län 1831, utnämnd 1832-01-20. KNO 1835-10-14. Statsråd 1837-06-09. Friherre s. å. 10/11 (introd. 1838-03-31 under nr 388). Ståthållare på Ulriksdals och Haga lustslott 1840-02-01. Generaltulldirektör s. å. 28/3 avsked 1856-10-14. Död 1857-11-13 (12/11) på Beylon vid Ulriksdal i Solna socken Stockholms län. Gift 1:o 1814-03-07 Tidaholm med sin styvmoders brorsdotter, friherrinnan Hedvig Charlotta Rudbeck, född 1789-07-26 på Margreteholm i Sandhems socken Jönköpings län, död 1826-08-19 g på Skansen under Edsberg i Sollentuna socken Stockholms län, dotter av överstekammarjunkaren, friherre Per Alexander Rudbeck, och friherrinnan Anna Elisabet von Axelson. Gift 2:o 1829-05-26 i Stockholm med Beata Aurora af Nordin, född 1803-01-07 i Falun, död 1884-12-10 i Stockholm, dotter av landshövdingen Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin, och hans 2:a fru Beata Charlotta Rosenborg.

Barn:

  • 1. Carl Alexander Fredrik, friherre vid faderns död 1857, född 1814-12-31 på Tidaholm. Kadett vid Karlberg 1827-10-01. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1831-11-20. Avgången från krigsakademien s. å. 4/12. Kornett (sedan underlöjtnant) 1833-10-05. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant i kåren kvarstå 1839-07-12 och ur krigstjänsten 1841-06-04. Kammarherre s. å. Död 1910-07-24 i Krylbo i Folkärna socken Kopparbergs län och utgick med honom friherrliga ätten Gyllenhaal. Ägde en tid Ölanda i Istrums socken Skaraborgs län och Stora Ekeby i Rytterns socken Västmanlands län samt Ribbagården i Gränna och gård i Trosa. Se Biografica! Gift 1:o 1839-03-23 i Paris med grevinnan Matilda Beatrix Valeriana Maria della Trinità d'Orozco i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1813-04-05 i Florens med överhovstallmästaren hos storhertiginnan av Toscana Bartolomeo Cenami, född 1775-06-22 död 1815-10-18. Gift 2:o 1817-04-14 i Wien med översten Josias Montgomery-Cederhielm, nr 1960 A, född 1785, död 1825), född 1796-06-14 i Milano, död 1863-10-19 på Stora Ekeby, dotter av spanske ministern vid hovet i Milano, greve Nicolas Blasco d'Orozco och friherrinnan Sabina Lederer. Friherrinnan Gyllenhaal har gjort sig känd som tonsättarinna. Gift 2:o 1864-12-24 på Stora Ekeby med Eva Ulrika (Ulla) Charlotta Lagercrantz, född 1827-03-10 på Sjöborg, död 1892-04-01 i Gränna, dotter av kaptenen Johan Gustaf Lagercrantz, och Johanna Sofia Björkman. Gift 3:o 1905-12-10 i Vriglösa i Visingsö socken Jönköpings län med Alma Axelina Sofia Ahlstedt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911 med postassistenten Carl Rudolf Bertil Walter von Hülphershausen, född 1886-10-20 i Uppsala), född 1866-05-30. Död 1932.
  • 1. Anna Gustava Sofia, född 1816-06-17 Torp, död 1911-02-05 i Linköping . Gift 1847-09-08 Ölanda med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Skaraborgs regemente, RSO Gustaf Teodor Segersteen, född 1802-10-03 i Småland, död 1887-02-06 i Skövde.
  • 1. Turina Charlotta Ottilia, född 1817-09-08, död 1843-02-25. Gift 1842-07-03 i Sollentuna kyrka Stockholms län med löjtnanten Per Henrik Scheffer, i hans 1:a gifte, född 1813, död 1863.
  • 1. Ture Reinhold Ludvig Carl Magnus, född 1819-08-08, död 1825-10-29 i Uppsala.
  • 1. Ida Matilda Charlotta, född 1821-07-05 i Stockholm, död där 1920-03-12. Gift 1846-08-10 Kavlås med översten, friherre Carl Henrik Gottlieb Nauckhoff, född 1802, död 1883.
  • 1. Hedvig Albertina Charlotta Johanna (Hedda), född 1824-03-09 på Torp, död 1877-02-08 i Hälsingborg. Gift 1857-08-10 med majoren Robert Henning Edvard Hedenstierna, i hans 1:a gifte, född 1821, död 1891.
  • 1. Josefina Henrika Carolina Charlotta (Lotten), född 1826-06-16 på Torp, död 1915-01-09 i Stockholm. Gift 1857-12-10 på Beylon vid Ulriksdal med kabinettskammarherren, greve Axel Ture Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa,född 1823, död 1875.
  • 2. Gustava Charlotta Märta Aurora, född 1830-08-25 på Torp. Hovfröken hos kronprinsessan 1858-05-03 och hos drottningen 1859-07-18. Tjänstfri vid hovet 1871. Död 1888-02-07 i Stockholm. Hon har under pseudonymen »Clara Kuhlman» gjort sig känd som författarinna. Gift 1873-03-20 i Stockholm med danske legationssekreteraren, kammarherren, KVO2kl, RNO, m. m. Fredrik Ferdinand von Haxthausen, född 1823, död 1888-12-25 i Stockholm.
  • 2. Augusta Jakobina Charlotta (Jacquette), född 1833-07-17 Marieholm, död ogift 1912-06-06 i Stockholm. (Uppsala domk. förs, db).
  • 2. Eugenia Charlotta Maria, född 1844-09-01, död 1859-12-31 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: