:

Taube af Odenkat nr 110

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Taube AF ODENKAT nr 110

Friherrlig 1692, introd. 1719.

Taube af Odenkat F11000.png

TAB 1

Evert Fredrik Taube, friherre Taube af Odenkat, (son av Evert Taube, se adliga ätten Taube, tab 2), till Odenkat i Rappels socken i Estland. Född omkr. 1648. Först anställd i holländska örlogsflottan. Underlöjtnant vid amiralitetet 1670-03-31. Erhöll permission s. å. och gick åter i holländsk tjänst 1671. Överlöjtnant vid amiralitetet 1672. Kapten därst. 1674-11-07. Kommendör 1676-04-03. Kommenderad på viceamiralsskeppet Mars i andra eskadern av Lorentz Creutz' flotta i maj s. å. Major s. å. 6/7. Hade befäl över fem skepp på en expedition till Gotland i juli s. å. Major i tredje eskadern av Henrik Horns flotta i juni 1677 och togs tillfånga på sitt skepp Draken i slaget mellan Stevn och Falsterbo s. å. 1/7. Major i första eskadern av Hans Wachtmeisters flotta 1678. Amirallöjtnant s. å. 13/5. Reducerad 1680. Åter tjänstgörande 1688. Vice amiral 1691. Friherre 1692 (barnen erhöllo 1713-12-16 Ulrika Eleonoras och k. rådens brev med löfte om introduktion och blevo introd. 1719 under nr 110). Amiral 1700-03-23. Död 1703-10-09 i Karlskrona. Gift med grevinnan Beata Elisabet Wrangel af Adinal, som levde 1705, dotter av k. rådet och presidenten Didrik Wrangel, friherre och greve Wrangel af Adinal, och Magdalena Clerck.

Barn:

 • Magdalena Didrika, född 1680, död ogift.
 • Evert Didrik, greve Taube, född 1680. Amiral. Död 1751. Se grevliga ätten Taube, tab 1.
 • Ett barn, döpt 1682-01-00 på Korsholm vid Vasa. [5]
 • Beata Elisabet, född 1683-01-16, död ogift.
 • Anna Magdalena, född 1684-05-00, död 1758-11-01 och ligger jämte sin man begraven i Sollentuna kyrka Stockholms län. Gift 1708-03-19 i Knutby socken Stockholms län med presidenten Otto Reinhold Strömfelt, friherre Strömfelt, född 1679, död 1744.
 • Ulrika Eleonora, född 1685-09-30 i Stockholm, död 1729-01-26 i Ryda socken Skaraborgs län. Gift 1704-11-04 med kaptenen Per Gabriel Hård af Segerstad, född 1680, död 1708.
 • Jakob Johan, född 1686. Överlöjtnant vid amiralitetet 1700-06-14. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Avsked s. å. 30/6. Livdrabant s. å. 21/1. Stupade ogift 1709-02-11 vid Krasnokutsk.
 • Carl Gustaf, född 1687, död späd.
 • Carl Fredrik, född 1688, död barn.
 • Vilhelm Ludvig, född 1690. Riksråd och överstemarskalk. Död 1750. Se Tab. 2.
 • Charlotta Maria, född 1691, död 1764-02-21 på Marieberg i Björkviks socken Södermanlands län. Gift 1732-08-24 med generalmajoren friherre Göran Gustaf Rosenhane, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1754.
 • Carl Didrik, född 1692. Kapten. Död 1746. Se Tab. 3
 • Eva Luitgard, född 1694, död ogift 1775-03-18 Steninge
 • Hedvig Johanna, född 1695, död 1758-02-14 i Stockholm. Gift med sin kusin, generallöjtnanten friherre Carl Johan Mörner af Morlanda, född 1690, död 1759.
 • Mariana, jordf. 1749-10-28 i Växjö och begraven i friherrliga Koskullska graven i Aringsås kyrka Kronobergs län. Gift med generallöjtnanten och landshövdingen Anders Koskull, friherre Koskull, i hans 3:e gifte, född 1677, död 1746.
 • Sofia Lovisa, född 1699-05-05 i Karlskrona, död 1753-06-14. Gift 1721-09-12 Björkö med kammarherren Gustaf Bernt Hastfer, natural. och friherre Hastfer, född 1695, död 1759.

TAB 2

Vilhelm Ludvig, (son av Evert Fredrik Taube friherre Taube af Odenkat, tab 1), född 1690-07-10 i Örebro. Page hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1704. Grenadjär vid livgardet 1706-04-00. Fänrik därst. 1707-10-24. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 22/11. Kapten vid livgardet 1716-01-03. Överstelöjtnant vid äntergastregementet 1717-11-24 och vid Västerbottens regemente 1719-04-02. Avsked 1720-11-18. Överste i holsteinsk tjänst 1721. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1730-05-11. Överste i armén s. å. 22/9. Överste för Upplands regemente 1737-09-13. Landshövding i Blekinge län 1741-01-26. Riksråd 1746-12-22. Överstemarskalk 1747-12-11. RoKavKMO 1748-04-16. Död 1750-08-08 och var den första serafimerriddare, som blev med mycken ståt begraven i Riddarholmskyrkan. Varefter hans lik nedsattes i Jakobs kyrka, där även hans fru ligger. 'Han var 1708 med i slagen vid Holovzin och Malatizcin samt i träffningen vid Smolensk, där han räddade konung Carl XII, som av fienden var kringränd, från fångenskap, varefter han av konungen med synnerlig nåd omfattades. Bevistade även slaget vid Poltava den 29 juni 1709 och blev den 1 juli fången vid Perevolotjna. Rymde 1715 ur fångenskapen i Volodga på en liten båt strömmarna utför, hundra svenska mil ända till Arkangelsk, varifrån han med ett holländskt skepp kom till Amsterdam och så vidare hem till Sverige. Gift 1718-09-30 med grevinnan Eleonora Charlotta Bonde af Björnö, född 1687-02-11, död 1762-04-12 i Stockholm, dotter av k. rådet och presidenten friherre Carl Bonde, greve Bonde af Björnö, och hans 1:a fru grevinnan Eleonora Margareta Brahe.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1723. Kammarfröken hos drottningen i 1757-04-04. Död ogift 1780-04-13 Fredrikshov å. 20/4 i egen grav i Jakobs kyrka

TAB 3

Carl Didrik, (son av Fredrik Evert Taube, friherre Taube af Odenkat, tab 1), född 1692-06-22 i Karlskrona. Page hos änkedrottningen. Volontär vid livgardet 1709-08-04. Förare därst. s. å. 2/11. Sergeant 1710-01-08. Adjutant vid Gyllenströms finska infanteribataljon s. å. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1711-12-23. Sekundkapten vid Närkes och Värmlands regemente 1713. Premiärkapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-02-02. Avsked 1719-09-30. Död 1746-07-07, knappt ett par månader efter sitt andra bröllop. Gift 1:o 1718-05-06 med Märta Christina Ehrencrona, född 1702-05-09, död 1743-05-23, dotter av överstelöjtnanten Johan Vilhelm Gammal Ehrencrona, och Valeria Dreffensköld. 2:0 1746-06-11 Med Maria Eleonora Roos af Hjelmsäter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1749-06-11 Hjelmsäter med bruksägaren Fredrik Uggla, född 1720, död 1791), född 1724, död 1797-07-28 Hammarsten, dotter av överstelöjtnanten Magnus Roos af Hjelmsäter, och Maria Catharina von Nackreij.

Barn:

 • 1. Fredrik Elias, född 1720-06-28 Forsbacka. Furir vid Upplands regemente 1736-01-19. Fänrik därst. 1737-11-04. Sekundlöjtnant 1742-04-02. Premiärlöjtnant 1743-08-20. Regementskvartermästare 1748-04-30. Kapten 1752-06-11. RSO 1757-04-28. Sekundmajor 1762-04-09. Major 1767-08-18. Transp. till arméns flotta 1773 10/2. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1773-02-12. Död ogift 1776-03-09 i Gävle.
 • 1. Anna Märta, född 1721-11-03, död 1805-01-19. Gift 1745 med brukspatronen Leonard Magnus Uggla, född 1722. Död 1794.
 • 1. Johan Gustaf, född 1722-11-18. Furir vid Upplands regemente. Sergeant därst.2 1738-09-14. Fänrik2 1741-04-15. Död ogift 1742-02-02 i Finland under kriget och begraven på Pyttis' kyrkogård.2 1. Beata Valeriana, född 1724-05-07 på Forsbacka, död ogift 1764-02-13.
 • 1. Nils Georg, född 1725-09-15 på Forsbacka. Kadett vid volontärkompaniet i Stockholm 1741. Arklimästare vid amiralitetet 1742. Löjtnant därst. 1747. Kaptenlöjtnant 1749. Död ogift och begraven 1753-09-20 i Karlskrona.
 • 1. Carl, född 1727. Överste. Död 1782. Se Tab. 4
 • 1. Magdalena Charlotta, född 1731-04-09 på Forsbacka, död ogift 1800-08-31 i Stockholm.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1732-11-12, död 1734-03-12.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1734-10-01, död 1737-06-24 på Forsbacka.
 • 1. Evert Vilhelm, född 1737-09-08 Vassbotten. Page vid hovet 1750-01-30. Fänrik vid Spens' värvade regemente 1757-05-06. Löjtnant därst. 1761-11-10. Stabskapten vid lätta dragonkåren 1770-03-23. Kammarherre 1772. Sekundmajor vid sistnämnda regemente s. å. 13/9. RSO s. d. Premiärmajor därst. 1774-11-09. Överstelöjtnant 1775-03-24. Överste i armén och chef för lätta dragonkåren 1776-05-08. KSO 1777-11-24. Generalmajor och KmstkSO 1782-09-01. Överstekammarjunkare 1783-06-00. RoKavKMO 1783-09-26. Generallöjtnant. Avsked från regementet 1792-06-26. Död ogift 1799-08-15 vid Karlsbad i Böhmen och där begraven under en enkel minnesvård. 'Han är den under konung Gustaf III:s tid historiskt bekante baron Taube.'
 • 1. Sara Juliana, född 1739-10-14 död ogift 1809-11-16.
 • 1. Eleonora Vilhelmina, född 1740-02-11 på Forsbacka, död ogift 1808-01-09 i Lidköping.
 • 2. Carl Edvard, född 1746. Ordensbiskop. Död 1785. Se Tab. 11.

TAB 4

Carl, (son av Carl Didrik, tab 3), född 1727-12-07 i Mo socken Älvsborgs län. Volontär vid livgardet 1742-12-07. Rustmästare därst. 1747-01-25. Förare s. å. 15/9. Sergeant 1749-04-05. Fänrik 1752-06-11. Löjtnant 1757-12-31. Kapten 1764-04-14. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överste i armén 1776-12-20. Major vid livgardet 1779-02-08. Avsked 1782-05-17. Död s. å. 21/5 i Stockholm. Gift 1765-06-20 med Margareta Charlotta Bergenskjöld, född 1742-03-07, död 1813-10-11 i Stockholm, dotter av vice presidenten Carl Henrik Esberg, adlad Bergenskjöld, och hans 2:a fru Anna Margareta, Hising.

Barn:

 • Anna Märta Eleonora, född 1766-05-11, död 1845-07-13 på Skinnskattebergs bruk i likan, socken Västmanlands län. Gift 1788-04-08 i Stockholm med sin moders kusin, brukspatronen Vilhelm Hising, adlad och adopt. Hisinger, född 1766, död 1852.
 • Carl Vilhelm, född 1767-08-24. Volontär vid livgardet 1773-04-13. Förare därst. 1775-12-11. Fänrik 1782-05-23. Löjtnant 1790. Kapten 1796-04-03. Legationssekreterare i Köpenhamn. RSO 1799-11-16. Avsked ur krigstjänsten 1802-05-10. Kammarherre med nyckel 1809. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid preussiska hovet 1810. KNO 1814-06-09. Avsked 1820. Död barnlös 1838-09-25 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården. Gift 1:o 1801 med Anna Tomasina Mossencrone från Norge, född 1788, död 1808-05-12 i Hälsingborg. Gift 2:o 1810 med den förras syster Lovisa Mossencrone, död 1819-06-25. Gift 3:o 1821-05-25 med Christina Henrietta von Krieger, född 1804-11-12 i Köpenhamn, död där 1884-05-29, dotter av danska konteramiralen Johan Cornelius von Krieger och hans 2:a fru Dorotea Sara Marie Meincke.
 • Fredrik Evert, född 1769. Överstelöjtnant. Död 1807. Se Tab. 5.
 • Eva Charlotta, född 1770-12-18, död ogift 1838-05-25 i Stockholm.
 • Vilhelmina, född 1773-10-28 i Stockholm, död där 1777-04-17.
 • Vilhelmina, född 1779-06-23 i Stockholm, död där 1786-02-27.

TAB 5

Fredrik Evert, (son av Carl, tab 4), född 1769-02-11 i Stockholm3. Rustmästare vid livgardet 1782-10-14. Kornett vid lätta dragonkåren, sedermera livhusarregementet, s. å. 20/12. Löjtnant därst. 1789-05-15. Ryttmästare 1792-06-26. Major i rysk tjänst 1793-01-11. Överstelöjtnant därst. 1795. RRS:tGO4kl s. å. 13/6. Skvadronschef vid livhusarregementet s. å. 7/4. RSO 1797-11-01. Sekundmajor vid förutn. regemente 1800-08-04. Överstelöjtnant i armén. Avsked från regementet 1805-03-14. 'Körde ihjäl sig 1807-04-06 vid Slavuta i Ryssland eller Polen under marsch från Djobno till Krim, och där begraven'. Gift 1797-09-26 på Stora Frösunda i Solna socken Stockholms län med Johanna Maria Wijnbladh, född tvilling 1775-12-24, död 1858-05-29 i Stockholm och begraven på Johannis kyrkogård, dotter av översten Adolf Fredrik Wijnbladh, och Catharina Charlotta Arbin.

Barn:

 • Carl Fredrik Evert, född 1798. Major. Död 1852. Se Tab. 6
 • Aurora Charlotta Vilhelmina, född 1800-02-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-02-19 i Växjö.
 • Vilhelm Ludvig, född 1803-03-25 i Stockholm. Fänrik vid andra livgardet 1823-11-04. Avsked 1825-03-29. Kapten i kejserlig brasiliansk tjänst. Avsked därifrån. Död ogift 1846-11-17 i Rio de Janeiro och begraven på engelska kyrkogården därst.
 • Johan August Fridolf, född 1804-03-15 i Stockholm. Förare vid Västmanlands regemente 1821-04-23. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1822-01-10. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1823-02-15. Fänrik därst. s. å. 28/6. Avsked från regementet 1826-03-15 och sedan ur armén 1830-05-21. Reste till Amerika och blev kapten i brasiliansk tjänst. Återkom på 1840-talet. Död ogift 1866-07-22 i Värnamo.
 • Julie Fredrique Terese, född 1807-06-09 posthuma Tohandscha å. 18/10 på Charlottenburg vid Stockholm och begraven på Solna kyrkogård.

TAB 6

Carl Fredrik Evert, (son av Fredrik Evert, tab 5), född 1798-08-31 i Stockholm. Fanjunkare vid lätta livdragonregementet 1801-12-10. Kadett vid Karlberg 1812-08-23. Utexaminerad 1815-09-25. Fänrik s. å. 9/10. Löjtnant vid andra livgardet 1817-11-11. Kapten i regementet 1828-04-21. Avsked med majors n. h. o. v. 1831-02-07. Död 1852-02-06 på Orrefors bruk i Hälleberga socken Kronobergs län och begraven på Hälleberga kyrkogård. Ägde genom sitt gifte Orrefors bruk och Lidhems lantegendom i Väckelsångs socken Kronobergs län. Gift 1831-07-28 på Orrefors med Hedvig Carolina Christina Barchaeus, född 1809-09-06 på nämnda egendom, död 1889-04-07 i Växjö, dotter av bruksägaren på Orrefors Carl Henrik Barchaeus och Anna Christina Ström.

Barn:

 • Carl Evert Bernhard, född 1834-03-04 på Lidhem. Student i Uppsala 1852-06-04. Kansliexamen 1857-05-28. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet s. å. 2/6. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1858-02-22. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 26/2. LSkS 1871. Andre amanuens i riksarkivet 1874-12-23. Ledamot av styrelsen för Nybro–Sävsjöströms järnvägsaktiebolag 1874–1887. Förste amanuens i riksarkivet 1875-12-10. Företog med understöd av statsmedel en resa för att studera arkivväsendet bland annat i Berlin, Wien, Dresden och Paris 1880. Deputerad i järnkontoret 1883–1884. Arkivarie i riksarkivet 1884-04-18. RNO 1885-12-01. LHA 1893-12-00 men tog aldrig inträde. Avsked från arkivariebetattningen 1899-03-29. Död 1917-11-10 i Växjö (Väckelsångs förs, Kron. db). Arrenderade 1890–1898 Lidhem i Väckelsångs socken och Skye i Uråsa socken (båda i Kron.). Ägde 1883–1897 Orrefors, vilken egendom han inköpte av sin moder, och Lidhem samt Södra Högnelöv i Uråsa socken sedan 1898. Gift 1901-11-19 i Jönköping med friherrinnan Gustava Matilda Vilhelmina (Mina) Fleetwood, född 1859-10-16, död 1911-12-30 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, dotter av översten friherre Georg Miles Ulrik Fleetwood, och friherrinnan Gustava von Liewen.
 • Ida Anna Maria Henrietta Carolina, född 1835-06-15 på Lidhem, död 1906-01-25 i Stockholm. Gift 1855-06-15 på nämnda egendom med löjtnanten greve Axel Emil Lewenhaupt, född 1826, död 1900.
 • Henrik Vilhelm Eugen, född 1836. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 7.
 • Hedvig Evertine Hildegard, född 1839-07-10 på Lidhem, död 1881-07-12 i Lund och begraven vid Asa i likanämnd socken Kronobergs län. Gift 1859-08-30 på Lidhem med godsägaren friherre Gustaf Abraham Edvard Leijonhufvud, född 1824, död 1899.
 • Rikard Fredrik Gottfrid, född 1843. Underlöjtnant. Död 1893. Se Tab. 9.

TAB 7

Henrik Vilhelm Eugen (översiktstab 2B, översiktstab 2B, son av Carl Fredrik Evert, tab 6), född 1836-11-11 i Växjö. Student i Lund 1855-05-21. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avgången därifrån 1859. Nämndeman i Konga härad av Kronobergs län 1887–1896. Ledamot av nämnda läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1887–1896. RVO 1888-12-01. Ledamot av samma läns landsting från 1889. Ledamot av nämnda hushållningssällskaps nämnd för premiering av nötboskap från 1892. Död 1910-06-20 i Växjö (Vråsa förs, Kron. db). Arrenderade Lidhem i Väckelsångs socken 1862–1877 samt ägde Skye i Uråsa socken Kronobergs län sedan 1874. Gift 1862-06-10 på överums bruk Kalmar län med Fredrika Charlotta Elisabet Fjellstedt, född 1841-06-05 i London, död 1918-07-07 Jätsberg (Väckelsångs förs, Kron. db), dotter av teol. doktorn Peter Fjellstedt och Christina Beata Schweizerbarth.

Barn:

 • Fredrik, född 1863-10-03 på Lidhem. Anställd i handelsflottan 1876. Styrmansexamen 1886-04-20. Ångbåtsbefälhavarexamen 1887-03-12 och sjökaptensexamen s. å. 26/4. Död 1939-05-25 i Väckelsångs förs, Kron. (db nr 14).
 • Elisabet, född 1865-05-10 på Lidhem. Anställd såsom sjuksköterska vid tyska sjukhuset i Alexandria i Egypten 1895–1897. Diakonissa i Tyskland 1897. Död 1932-08-01 i Göteborg. Gift 1912-08-11 i Bukarest i Rumänien (Vråsa förs, Kron. vb) med skriftställaren friherre Knut Ossian Åkerhielm af Margretelund, i hans 4:e gifte, född 1850, död 1920.
 • Hedvig, född 1867-10-14 på Lidhem, död 1922-04-07 på Jätsberg. Gift 1:o 1889-09-21 i Uråsa kyrka med före detta polisdomaren i Göteborg, RNO, RVO, GV:sOlM, vice häradshövdingen Ivar Teodor Berger, från vilken hon 1893 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1899-10-15 på Älvhem i Västerlanda socken, Göt. o. B., med Hulda Axelia Natt och Dag, född 1875-12-17 på nämnda egendom, dotter av godsägaren Axel Vilhelm Natt och Dag, och Hulda Gustava Josefina Smith), född 1861-06-10 i Göteborg. Gift 2:o 1893-06-26 i London med godsägaren friherre August Vilhelm Rappe, född 1850, död 1921.
 • Arvid Reinhold, född 1869-10-10 på Lidhem. Sjökadett 1885-10-01. Avgången 1887-09-30. Genomgick lantbruksskolan i Trälleborg 1893 och Smedmans handelsskola i Stockholm 1895. Anställd såsom kontorist i Lybeck 1896, i Hamburg 1897–1898 och i Birma 1899. Dödförklarad från och med 1919-12-31 genom Konga häradsrätts beslut av 1924-07-15 (Vråsa förs, Kron. db).
 • Per Evert, född 1871. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 8.
 • Sofia Margareta, född 1872-06-23 på Lidhem. Gift 1920-10-08 i Göteborg Vasa med kyrkoherden i Väckelsångs pastorat av Växjö stift, LVO, Carl Gustaf Viktor Prinzell, född 1843-03-22 i Stenberga prästgård Jönköpings län, död 1925-10-02 i Väckelsångs prästgård.

TAB 8

Per Evert, (son av Henrik Vilhelm Eugen, tab 7), född 1871-05-15 på Lidhem. Mogenhetsexamen i Lund 1891-05-30. Student vid universitetet därst. s. å. 7/9. Jur. preliminärexamen 1892-04-09 och examen till rättegångsverken 1896-09-15. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 1/10. Biträde hos domhavande 1896–1900. Extra ordinarie landskontorist i Örebro län 1901–1907. Advokat i Hässleholm och Hälsingborg 1908–1911, i Växjö 1911–1917. Anställd hos Postsparbankens krigsunderstödsavdelning 1917-03-20–1918-03-11. Anställd hos Jönköpings juridiska byrå 1918-08-01–1922-08-01. Advokatbyrå i Växjö till 1925-04-01. Från sistnämnda dag affärsman i Stockholm. Gift 1918-10-26 i Fellingsbro förs, Örebro ]] med Edit Carolina Vilhelmina Mårtensson, född 1888-06-16 i Fellingsbro socken, Örebro län, dotter av bankdirektören och grosshandlaren Per Mårtensson och Vilhelmina Ekström.

Barn:

 • John Evert Adolf, född tvilling 1919-03-31 i Stockholm
 • Karl Evert Vilhelm, född tvilling 1919-03-31 i Stockholm
 • Charlotta Edit Margareta, född 1922-06-05 i Stockholm

TAB 9

Rikard Fredrik Gottfrid'' (son av Carl Fredrik Evert, tab 6), född 1843-10-06 Lidhem. Student i Uppsala 1861-01-28. Fanjunkare vid Smålands husarregemente s. å. 18/3. Officersexamen 1863. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/3. Avsked ur krigstjänsten 1864-12-30. Kansliexamen vid ovann. universitet 1870-01-00. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. Avsked därifrån 1877. Död 1893-01-21 på Lidhem, som han ägde. Gift 1877-11-29 i Växjö med Signe'' Margareta Wennerberg, född 1856-09-11 ]] i Skara, död 1936-06-06 i Uppsala domkyrkoförs, dotter av landshövdingen Gunnar Wennerberg och grevinnan Hedvig Sofia Cronstedt af Fullerö.

Barn:

 • Hedda Carolina Ingegerd, född 1881-05-25 på Lidhem. Gift 1902-04-30 i Stockholm med kaptenen Otto Adolf Fredrik Mannerstråle, född 1873. Död 1934.
 • Nils Evert, född 1883. Andre bibliotekarie. Se Tab. 10
 • Carl Gunnar, född 1885-06-23 på Lidhem. Mogenhetsexamen 1903-05-13. Volontär vid andra Svea artilleriregemente s. å. 6/6. Sergeant därst. 1904. Elev vid krigsskolan s. å. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid Upplands artillerireg, s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1909-07-13. Avsked 1914-02-05. Artilleriinstruktör och överste i kinesiska gendarmeriet. KinGSkO6kl. Gift 1:o 1929-03-10 i Charbin, Mandschuriet, med Anna Clementovna Vanina, från vilken han blev skild, född 1907-09-10.

TAB 10

Nils Evert, (son av Rikard Fredrik Gottfrid, tab 9), född 1883-04-18 Lidhem Mogenhetsexamen i Stockholm 1901-05-17. Filosofie kandidat i Uppsala 1904-05-28. Filosofie licentiat examen därst. 1908-12-15. Amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek 1913. Filosofie doktor 1917-05-31. Andre bibliotekarie vid nämnda bibliotek 1920. Gift 1925-02-19 i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala med amanuensen vid Uppsala universitetsbibliotek, filosofie licentiat Gurli'' Elisa Westgren, född 1890-09-23 i Årjäng i Silbodals förs, Värml. Dotter av apotekaren Anders Westgren och Selma Maria Hammar.

Barn:

 • Tora Ingegerd Elisa, född 1928-01-02 i Uppsala
 • Adam Anders Sylvester, född 1932-01-12 i Uppsala.

TAB 11

Carl Edvard, (son av Carl Didrik, tab 3), född 1746-12-14 Trossnäs. Student i Uppsala4 1756-04-02. Hovjunkare hos kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III 1766-05-09. Tjänstg. samtidigt i k. kansliet. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1773-02-17. Transp. till von Blixenska regementet 1775-05-22. Löjtnant vid dalregementet 1776-10-09. Avsked 1779-07-22. Hovpredikant s. å. 22/2. Filosofie examen inför Västerås domkapitel 1780-07-27 och teol. examen därst. s. å. 28/7. Prästvigd s. d. i Västerås domkyrka. Pastoralexamen s. å. 3/8. Överhovpredikant s. å. 24/12. Preses i hovkonsistorium s. d.1. Kyrkoherde i Lovö församl. 1781-06-29. Pastor primarius i Stockholm s. å. 28/7. Tillika ordensbiskop 1783-11-24. KNO. Död 1785-05-28 i Stockholm. Hans porträtt, målat medan han stod på bår, finnes bland övriga Storkyrkan s pastorers i nämnda kyrkas sakristia. Gift 1775-12-14 i Västerås med Catharina Eleonora Benzelstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1803-06-13 i Västerås med översten Christoffer Ulrich Freijtag, född 1754, död 1827), född 1751-03-03, död 1822-04-19 i Västerås, dotter av biskopen doktor Lars Benzelstierna, B, och Elisabet Maria Schönström. Hon fick efter storkyrkoförss enhälliga önskan genom konung Gustaf III:s beslut den 9 januari 1786 ett tredje nådar.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1777-10-29, död 1829-06-21 i Uppsala och ligger jämte sin man begraven på kyrkogården därst. Gift 1802-02-15 i Västerås med majoren Carl Gustaf Ribbing, född 1769, död 1827.
 • Carolina Ulrika, född 1779, död 1815-06-06 på Västanå i Gränna landsförsaml. Gift 1802-03-18 i Västerås med översten Christoffer Svante von Hartmansdorff, född 1771, död 1818.
 • Beata Juliana, född 1780-07-04, död 1840-03-01 i Västerås. Gift där 1810-04-22 med överstelöjtnanten greve Henrik Mauritz Cronhielm af Flosta, född 1780, död 1832.
 • Gustaf, född 1781-07-26, död s. å. 10/12 i Västerås.

Källor

1SAB. 2Bu. 3At (Sch). 4Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: