:

Koskull nr 160

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Koskull nr 160 †

Friherrlig 1719-05-02, introducerad 1720. Utdöd 1746-12-19.


Anders Koskull, friherre Koskull (son av Erik Koskull, se adliga ätten Koskull nr 248, Tab. 7), friherre och herre till Ängaholm och Spåningslanda, båda i Aringsås socken, Kronobergs län, Fylleskog i Rydaholms socken och Gripenberg i Säby socken, båda i Jönköpings län samt Stjärnevik och Vada i Oppeby socken, Östergötlands län, född 1677-07-25 Bocksjöholm. Musketerare vid livgardet 1693. Pikenerare Vid livgardet (Lk.) 1695-01-09. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1695. Fänrik vid Västmanlands regemente 1700-03-23. Premiärlöjtnant Västmanlands regemente 1701-01-30. Kapten 1701-10-02. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1704-01-30. Major vid södra skånska kavalleriregementet (Lk.) 1708-05-10. Överstelöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1711-01-31. Överste för Benderska dragonerna 1712-04-16. Överste för konung Stanislai av Polen drabanter 1713. Överste för livregementet till häst 1717-04-04. Generalmajor av kavalleriet 1719-04-28. Friherre 1719-05-02 (introducerad 1720 under nr 160). Överste för södra skånska kavalleriregementet 1723-05-21. Landshövding i Kronobergs län 1729-02-27. Generallöjtnants titel 1743. Död 1746-12-19 på Kronoberg vid Växjö utan att efterlämna söner och slöt således själv sin friherrlige ätt samt ligger jämte sin 1:a och sin 3:e fru begraven i Aringsås kyrka, som han på egen kostnad lät ansenligen förlänga och där han lät göra grav för sig och de sina uti tillökningen under koret och altaret. Till samma kyrka har han även givit klockor och predikstolen, på vilken ses Koskullska, Strombergska och Taubeska vapnen. 'Han blev flera gånger illa blesserad, nämligen vid Narva i ett ben och en hand, vid Starasjanzara i bröstet av tvenne kulor, av vilka den ena blev kvarsittande, samt vid Stresov på Rügen, då han blev skjuten i ett ben och stucken i sidan.’ Gjorde Ängaholm till fideikommiss för sin måg, friherre And. Gust. Koskull. Gift 1:o med grevinnan Anna Catharina Stromberg, född 1697-02-18, död 1731-02-07 på Kronoberg och jordfäst 1731-05-04 i Växjö domkyrka, dotter av kungliga rådet och presidenten Nils Stromberg, adlad Strömberg samt friherre och greve Stromberg, och friherrinnan Anna Catharina Fleming af Liebelitz. Gift 2:o med (friherrinnan) Eleonora Sofia Palmfelt, som genast blev från honom skild i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Christer Mörner, född 1701, död 1768), född 1709, död 1745-11 Mjöshult och begraven 1745-11-05 i Hjorteds kyrka, dotter av landshövdingen (friherre) Johan Palmfelt, och grevinnan Anna Catharina Lillie. Gift 3:o med friherrinnan Mariana Taube af Odenkat, född 1705, död 1749 i Växjö och begraven 1749-10-28, dotter av amiralen Fredrik Evert Taube, friherre Taube af Odenkat, och grevinnan Beata Elisabet Wrangel af Adinal.

Barn:

  • 1. Nils Gabriel, född 1720-07-25. Antagen i krigstjänst 1732-12-28. Student i Uppsala (Um.) 1734-11-11 och i Lund (At (P.).) 1735-10-11. Adjutant vid Smålands kavalleriregemente 1735-04-23. Löjtnant vid Smålands kvalleriregemente 1742. Störtade med sin häst i en pöl strax utanför Växjö och död utanför Växjö ogift 1745-04-15 samt begraven 1745-04-23 i Växjö domkyrka och därefter nedsatt i Aringsås kyrka .
  • 1. En dotter, född 1724-10-26 Bäckaskog s län.
  • 1. Anders Adam, döpt 1725-11-27 på Bäckaskog, död 1726 och begraven 1726-03-13.
  • 1. Anna Maria, född tvilling 1728-03-21 på Bäckaskog.
  • 1. Catharina Charlotta, född tvilling 1728-03-21 på Bäckaskog, död 1784-02-08. Gift 1747-10-02 på Ängaholm med sin farfars sysslings sonson, ryttmästaren, friherre Anders Gustaf Koskull, född 1727, död 1766.
  • 1. Eleonora, till Vada, född 1729-10-18 på Ängaholm, död 1781-07-12 Misterhult. Gift 1747-10-01 på Ängaholm med kommendörkaptenen Claes Didrik Breitholtz, född 1712, död 1783.
  • 3. Anders Edvard, född 1737-06-23, död 1738-06-05.
  • 3. Beata Elisabet, född 1742-02-03, död 1756-11-28 i Stockholm. Ägde säteriet Fylleskog i Ryssby socken, Kronobergs län.
  • 3. Carl Vilhelm, född 1743-11-10, död 1745-04-25 (1744-04-25) i Växjö.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: