:

Thegner nr 86

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Thegner nr 86 †

Adlad 1683-01-13, introd. 1686. Friherrlig 1687-12-24, introd. 1689. Utdöd 1768-01-27.

TAB 1

Arvid Olofsson. Bonde i Tegneby i Vists socken Östergötlands län samt rättare på greve Ture Gabrielsson Oxenstiernas gård, vadan sonen Olof blev av bemälde greve hållen till studier.

Barn:

 • Olof Arvidsson Thegner, adlad och friherre Thegner, till Rickebasta i Alsike socken Stockholms län och Hällby i Tillberga socken Västmanlands län. Född 1615-12-25 i Tegneby, varav han tog sig tillnamn. Student i Uppsala1 1635-08-09. Generalguvernementssekreterare i drottning Christinas underhållsländer 1654. Tillika sekreterare vid reduktionsverket 1655. Avsked från förstn. befattning 1657. Stadssekreterare i Stockholm 1660-01-09. Assessor i Svea hovrätt 1666-02-22. Borgmästare i nyssn. stad och preses i justitiekollegium 1668-04-27. Adlad 1683-01-13 (introd. 1686 mellan ätterna Nyberg och Gisler med nuv. nr 1042 och 1043, men sedermera utesluten ur matrikeln). Vice president i förutn. hovrätt s. d. Landshövding i Stockholms och Uppsala län samt ståthållare på Uppsala slott 1685-09-08. Friherre 1687-12-24 (introd. 1689 under nr 86). Död 1689-03-08 i Stockholm och begraven s. å. 2/6 i Storkyrkan därst., varest hans friherrliga vapen varit uppsatt. 'Han skickades 1654 av drottning Christina till Pommern såsom ledamot i den kommission, vilken skulle å hennes vägnar emottaga taffelgodsen därstädes. Författade en skrift rörande riksstyrelsen, som ingavs på riksdagen 1664 och av några ansågs högst farlig och förgriplig, men vilket icke hade någon menlig påföljd för honom. Var, såsom borgmästare, borgarståndets talman under riksdagarna samt på rådstugan så myndig, att han enväldigt ville styra allt, varför han ofta tog med sig dit, att utgivas, av honom själv på förhand uppsatta domar i saker, som icke ens voro föredragna. Fick för denna sin självrådighet förmaning i rådskammaren. Blev 1675 bland andra kallad att överse administrationen under konung Carl XI:s minderårighet. Ägde av bemälde konung mycket förtroende. Över honom slogs 1687 en medalj.' Gift 1656-05-20 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Catharina Gerdes, död 1681-02-04 i Stockholm, dotter av handlanden Johan Gert Gerdes och Anna Simonsdotter Depken samt faders faster till presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1657-04-23 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, liksom syskonen, död 1726-05-12 Venngarn. Gift 1675 med k. rådet och presidenten Jakob Wolimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, född 1648, död 1701.
 • Johan, född 1658. Vice president. Död 1744. Se Tab. 2.
 • Maria Catharina, döpt 1659-08-16, död 1731-05-00 Skarpnäck. Gift 1689-01-15 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med sin systers svåger, k. rådet och presidenten Anders Volimhaus, adlad, friherre och greve Leijonstedt, född 1649, död 1725.
 • Olof, född 1662. Hovrättsråd. Död 1736. Se Tab. 3.
 • Georg, döpt 1664-04-04. Student i Uppsala1 1675-05-29. Assessor i Dorpats hovrätt. Sekreterare i riksens ständers bank 1697-05-17. Avsked därifrån. Begraven 1721-09-16 i Maria kyrka i Stockholm. 'Han erhöll 1698 tillstånd att för torrvärk i vänstra benet besöka utrikes varma bad, varifrån han återkom 1701.'
 • Arvid, döpt 1666-09-08. Student i Uppsala1 1675-05-29. Hovjunkare. Död ogift 1708.

TAB 2

Johan (son av Olof Arvidsson Thegner, adlad och friherre Thegner, Tab. 1), till Rickebasta. Född 1658-07-15 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1669-07-12. Extra ordinarie assessor i kammarrevisionen 1683-01-02. Vice president därst. 1710-02-23. Tillika ordförande och fullmäktig i rikets ständers bank 1711–1741. Död 1744-08-02. 'Han avböjde genom sin ståndaktighet verkställigheten av konung Carl XII:s befallning att utleverera allt i banken befintligt guld och silver, till följd varav en medalj slogs över honom efter bemälde konungs död.' Gift 1691-05-21 med Anna Catharina Adlersköld, född 1676-08-20, död 1707-11-18, dotter av kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld, och hans 2:a fru Anna Furubom.

Barn:

 • Anna Catharina, döpt 1692-03-29 i Stockholm, liksom syskonen, död 1722-02-12 i barnsäng. Gift 1719-01-15 med översten friherre Johan Didrik von Köhler, i hans 1:a gifte, född 1693, död 1758.
 • Eva Elisabet, döpt 1693-09-29.
 • Margareta Christina, född 1695-09-28, död 1745-09-21. Gift 1713-06-23 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med överstelöjtnanten Erik Ryding, adlad Rydingsvärd, född 1679, död 1730.
 • Hedvig, döpt 1697-10-27, död 1746. Gift 1720-08-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med sin systers svåger, kaptenen Claes Danckwardt-Lillieström, född 1688, död 1738.
 • Maria Elisabet, döpt 1700-11-14, död 1723. Gift 1720-11-03 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med ryttmästaren Jakob Danckwardt-Lillieström, i hans 1:a gifte, född 1693, död 1759.
 • Carl, döpt 1704-02-14, död ogift 1725.

TAB 3

Olof (son av Olof Arvidsson Thegner, adlad och friherre Thegner, Tab. 1), till Hällby i Tillberga socken Västmanlands län. Född 1662-03-03 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1669-07-12. E. o kämnär i Stockholm 1682-05-03. Extra ordinarie rådman därst. 1683-10-26. Rådman 1686. Assessor i Svea hovrätt 1688-12-04. Hovrättsråd 1719-04-22. Död 1736-07-07 på Hällby. Gift 1:o 1700-04-03 med Maria Grönhagen, född 1678-09-18, död 1709-05-00, dotter av lagmannen Claes Henrik Grönhagen, adlad Grönhagen, och Maria Hedelia. Gift 2:o 1714 med Maria Héerdhielm, född 1687-05-31, död 1725-05-28 vid varma baden i Aachen, dotter av vice presidenten Henrik Scheffer, adlad Héerdhielm, nr 1258, och Maria Grubb.

Barn:

 • 1. Claes, född 1701-01-04. Student i Uppsala1 1712-05-22. Korpral vid livregementet 1718. 2. Adjutant därst. 1719-08-18. Kornett. Död ogift 1736-05-15 på sitt boställe Björhovda och begraven i Badelunda kyrka Västmanlands län.
 • 1. Olof, född 1701-12-00, död 1705.
 • 1. Carl, född 1707. Jaktjunkare. Död 1768. Se Tab. 4.
 • 2. Henrik, död barn.

TAB 4

Carl (son av Olof, tab. 3), till Rickebasta i Alsike socken Stockholms län. Född 1707-11-09 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Jaktjunkare. Lantjägare och hejderidare i Strömsholms län. Död 1768-01-27 på Rickebasta utan söner och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1744-11-18 med Maria Magdalena Leijonmarck, född 1723-09-15, död 1784-10-03 på nämnda egendom, dotter av sekreteraren Sven Johan Leijonmarck, och Elisabet Malmberg.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1745-09-29, död 1788-08-26 på Rickebasta. Gift på 1770-talet med kaptenen Gotthard Vilhelm Trafvenfelt, född 1741, död 1826.
 • Gustava Elisabet, född 1747-08-19, död s. å. 2/8.
 • Fredrika Eleonora, född 1748-04-26, död s. å. 21/7.
 • Anna Judit, född 1750-04-20, död ogift 1811-12-20 i Uppsala och den sista av namnet.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: