:

Cederström nr 135

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Cederström nr 211)

Friherrliga och grevliga ätterna Cederström nr 211 och 135

Friherrlig 1731-07-03, introducerad 1743. En gren grevlig 1819-05-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1821. – Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset under nr 12 bland friherrar 1818-09-28, men utgick från finska riddarhuset redan 1828.


TAB 1

Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström (översiktstab 1, son av Carolus Carlsson, se adliga ätten Cederström, tab 1), friherre till Beatelund i Ingarö socken och Lisma i Huddinge socken, båda i Stockholms län. Född 1679-09-28 i Stockholm. För faderns förtjänster adlad 1684-08-08 jämte sina syskon (introducerad 1686 under nr 1062). Student i Uppsala (Um.) 1693-03-10. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet 1705. Kanslist vid utrikes expeditionen 1710-02-08 och vid inrikes civilexpeditionen 1711-11-11. Registrator vid inrikes civilexpeditionen 1714-01-02. Sekreterare 1716-10-24. Extra ordinarie kansliråd 1721-01-10. Ordinarie kansliråd 1727-08-30. Statssekreterare vid inrikes expeditionen 1728-01-09. Friherre 1731-07-05 (introducerad 1743 under nr 211). Riksråd 1739-03-31. Kansler vid Åbo akademi 1739-10-29. President i lagkommissionen 1742. Död 1745-03-20 i Stockholm och begraven i Solna kyrka Stockholms län, då kistan bars av hans tolv söner. 'Han reste 1712 på konung Carl XII:s befallning till Bender för att tjänstgöra i kansliet därstädes. Var därför med i kalabaliken 1713-02-01, då han fick en kontusion under ena ögat och blev fången samt satt sex dagar inspärrad i samma rum som konungen. Följde därefter konungen till Demotika.' Gift 1:o 1705-03-16 med sin styvsyster Christina Margareta Silfverklou, döpt 1684-06-14 i Stockholm, död 1717-01-05 efter en barnsäng, dotter av ståthållaren Johan Gottman, adlad Silfverklou, och Catharina Bröms. Gift 2:o 1719-12-01 med friherrinnan Maria Charlotta Rålamb, född 1696-03-21 i Bryssel, död 1768-11-20 på Beatelund, dotter av landshövdingen, friherre Bror Rålamb, och Jeanne Marie Calyvard.

Barn:

 • 1. Johan, född 1707-07-26 Lisma. Student i Uppsala 1715-10-07. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet. Amanuens vid kungliga biblioteket 1728-01-20. Kanslijunkare 1731-07-00. Kammarherre 1741-01-13. Död ogift 1768, dödad av sina skenande vagnshästar, dem han sökte mota.
 • 1. Catharina, född 1708-09-01 i Stockholm, död 1791-10-00 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län. Gift 1727-09-26 med översten Hans Hierta, född 1688, död 1754.
 • 1. Olof, född 1709-10-20 i Stockholm, död 1712.
 • 1. Sven, född 1710-10-09 på Lisma. Volontär vid artilleriet 1731. Konstapel vid Stockholmsstaten 1732-05-12. Furir vid Stockholmsstaten 1732-07-20. Underlöjtnant 1733-03-30. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1734-11-14. Transport till artilleriet i Göteborg 1735 och till artilleriet i Stockholm 1738-10-21. Kapten vid artilleriet i Finland 1741-09-07. Konfirmandfullmäktig 1742-08-06. Tygmästare i Finland 1747-12-08. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid artilleriet i Pommern 1753-02-13. Överste för Björneborgs regemente 1763-06-13. Landshövding i Älvsborgs län 1769-08-10. Generalmajors karaktär 1772-06-16. Avsked med pension 1775-03-07. Död ogift 1781-12-30 i Stockholm.
 • 1. Olof, född 1712-05-11. Volontär vid livgardet 1732. Furir 1732-03-18. Fänrik 1733-03-29. Löjtnant 1740-08-07. Kapten 1745-03-15. Avsked 1747-07-23. Död ogift 1748-09-00 i Stockholm. Bevistade flera kampanjer med franska armén och kriget i Finland 1741–43.
 • 1. Margareta, född 1716-12-26 på Lisma, död 1717-01-00.
 • 2. Johanna, född 1722-02-25 i Stockholm, död i Stockholm 1723-02-25
 • 2. Beata, född 1723-05-16 i Stockholm, död ogift 1786-12-20 på Beatelund.
 • 2. Charlotta, född 1725-01-02 i Stockholm, död 1729-03-00.
 • 2. Fredrik, född 1731-04-26. Fänrik vid livgardet 1749-12-14. Löjtnant vid livgardet 1757-04-01. Kapten 1762-06-23. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Död ogift 1774-06-14 i Stockholm och begraven 1774-06-13 i Ingarö kyrka .
 • 2. Ulrik, född 1732-10-03 i Stockholm. Antagen till krigstjänst 1749. Fänrik vid livgardet 1750-09-19. Löjtnant vid livgardet 1757-09-19. Regementskvartermästare 1763-08-23. RSO 1767-11-23. Kapten (KrAB.) 1770-10-15. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Sekundmajor vid livgardet 1774-07-28. Premiärmajor (KrAB.) 1776-05-01. Överste i armén 1776-12-20. KSO 1782-09-01. Avsked med generalmajors karaktär 1788-01-18. Död ogift 1806-11-10 i Stockholm och begraven i Ingarö kyrka .
 • 2. Arvid, född 1735-03-26 i Stockholm. Kadett 1748-08-00. Fänrik vid livgardet 1756-11-00. Löjtnant vid livgardet 1761-02-04. Kapten 1770-10-15. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. RSO 1772-05-28. Överste i armén 1780-06-12. Sekundmajor vid livgardet 1783-04-17. Avsked 1787-04-24. Död ogift 1811-10-09 Apertin .

TAB 2

Carl (översiktstab 2, son av Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, tab 1), till Attu i Pargas socken, Åbo län, Finland. Född 1706-03-28 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1715-10-04. Auskultant i bergskollegium 1726-02-01. Hovjunkare 1731-11-29. Assessor i Åbo hovrätt 1738-04-02. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1744-05-22. Lagman i norra Finland 1755-02-22. Landshövdings n. h. o. v. (Wä.) 1765-10-21. Landshövding i Stora Kopparbergs län (Wä.) 1766-12-11. RNO (Wä.) 1770-04-28. Avsked (Wä.) 1781-12-05. Död 1793-06-12 på Attu. Gift 1741-01-08 med sin syssling, friherrinnan Ulrika Fredrika Cronstedt, född 1718-12-10, död 1791 211 på Attu, dotter av generalen och presidenten Carl Olderman, adlad och friherre Cronstedt nr 136, och Elisabet Arnell, syster till Carl och Jonas Arnell, adlade Arnell nr 1885.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, Född 1741-07-13 i Åbo (Åbo.), död 1742.
 • Fredrik, död 1743-06-23 Gäddeholm .
 • Olof Carl, född 1742-07-04 i Åbo (Åbo.), död 1743-06-24.
 • Carl, född 1743-08-30 på Gäddeholm, död 1749-01-28 i Åbo.
 • Ulrika, född 1745-08-18 i Åbo, död ogift 1814-08-30 Strömsböle
 • Elisabet, född 1747 och döpt 1747-01-16 i Kungsholms förs, Stockholms, död ogift 1777-06-02.
 • Olof, född 1748-02-11. Kadett vid artilleriet 1762. Styckjunkare 1763-11-08. Underlöjtnant 1764-05-02. Adjutant vid Jämtlands dragonregemente 1770-10-08 sekundlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1770-10-15. Kapten i regementet 1774-02-23. Major i regementet 1779-05-12. RSO 1790-05-02. Överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1791-03-30. Överste för regementet 1796-08-01. Avsked 1804-07-06. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 12 bland friherrar. Död ogift 1828-05-11 på Attu.
 • Margareta, född 1749-02-24 i Åbo (Åbo.), död 1825-01-29 på Attu. Gift 1774-07-07 i Falun med majoren Carl Christer Borgenstierna, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1800.
 • Christina, född 1750-05-14 i Åbo, död 1755, begraven 1755-08-06 i Pargas socken.
 • Johan, född 1754-06-22 i Åbo, död 1755 och begraven 1756-02-01 i Pargas socken. (EÄ 1756).
 • Helena, född tvilling 1758-04-19 i Åbo, död 1761-04-28 i Åbo.
 • Catharina, född tvilling 1758-04-19 i Åbo, död 1758-05-30 i Pargas socken [Åbo].

TAB 3

Bror (översiktstab 3, son av Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, tab 1), född 1720-08-29 Lisma. Volontär vid livgardet. Rustmästare vid livgardet 1735-03-02. Furir 1735. Förare 1738. Fänrik 1741-07-30. Löjtnant 1745-11-06. Stabskapten 1752-06-11. RSO 1757-04-28. Överste och kommendant på Karlstens fästning 1761-12-10. Landshövding i Vasa län 1775-01-30. Generalmajors n. h. o. v. 1776-02-14. Avsked 1785-07-26. Död 1787-12-21 på Johannesbergs kungsladugård i Lundby socken, Västmanlands län och begraven 1787-12-27 i Lundby kyrka. Han blev 1772 uppförd på riksrådsförslag. Gift med Sara Christina Zedritz, född 1729, död 1803-04-21 i Stockholm, dotter av provinsialövertullinspektoren Peter Zedritz och Anna Maria Weili nr 1730.

Barn:

 • Antoinetta, född 1756. Hovfröken (SAB.) 1779-06-04. Tjänstfri (SAB.) 1781-07-01. Död 1819-08-13 i Örebro. Gift 1787-08-26 i Stockholm med generalmajoren greve Carl Johan Leijonstedt, född 1751, död 1817.
 • Ture, född 1759 och döpt 1759-04-21 på Beatelund. Page. Död 1776-10-17 i Stockholm.
 • Carolina, född 1767-08-15, död 1822-05-05 på Åsby i Bergs socken, Västmanlands län. Gift 1795-12-13 med sin kusin, generaladjutanten friherre Ture Gustaf Cederström, född 1765, död 1812.

TAB 4

Bror (översiktstab 3, son av Bror, tab 3), född 1754-09-07 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1766-02-25, volontär vid livgardet 1771-09-07. Sergeant vid livgardet 1771. Fänrik 1771-10-07. Sekundadjutant 1771-12-11. RSO 1772-09-12. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1775-04-05. Kammarherre hos drottningen 1776-03-28. Överadjutant och major i armén 1777-05-26. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1779-02-07. Stabskapten vid livgardet 1780-06-06. Kapten med kompani 1781-02-21. Ståthållare på Gripsholm 1781-01-24. Hovmarskalk hos konungen 1781-10-28. Tillförordnad landshövding i Göteborg 1785-02-23, 1786-06-16 och ånyo 1788-04-15. Generaladjutant och överste i armén 1786-12-14. Överstelöjtnant vid gardet 1788-01-18. KSO 1790-08-19. Tjänstgörande generaladjutant 1793-01-01–1796-07-18. Avsked från hovmarskalksämbetet 1793-02-12. Generalmajor 1793-04-08. KmstkSO 1794-11-24. Chef för det ridande artilleriet 1794-09-23. General en chef för artilleriet i riket 1794-12-07. Avsked från ståthållarskapet på Gripsholm 1795-03-05 och från gardet 1796-04-20 samt från chefskapet för artilleriet 1796-04-26. Överste för norra skånska kavalleriregementet 1796-04-26. General en chef i Skåne 1796-04-29. Vice guvernör i Pommern 1799. President i krigskollegium 1802-01-31. Generalinspektör över kavalleriet och ridande artilleriet i Pommern 1802-10-08. RoKavKMO och generallöjtnant 1802-12-09. Generalinspektör över artilleriet 1803-02-09. Ledamot av allmäna ärendenas beredning 1805-12-24. Avsked från generalinspektörsbefattningen vid artilleriet 1808-01-29 och vid kavalleriet 1809-06-14. Avsked med pension från chefskapet för skånska husarregementet 1809-08-04. Avsked från generallöjtnantstjänsten 1812-12-08. Död 1816-10-07 i Växjö och ligger jämte sin 2:a fru begraven i Blädinge kyrka, Kronobergs län. Han bevistade 1788–90 års finska krig och var med vid Värelä, Likala, Skogsby och Fredrikshamn m fl ställen. Gift 1:o 1779-12-16 i Stockholm med friherrinnan Catharina Maria Voltemat, från vilken han blev skild, född 1758-09-22, död 1831-12-06 på Gungan utanför Skanstull vid Stockholm, dotter av landshövdingen Johan Albrekt Voltemat, friherre Voltemat nr 303, och Hedvig Maria Linroth nr 1222. Gift 2:o 1800-11-19 på överstebostället Tornarp i Kvidinge socken, Kristianstads län med grevinnan Christina Charlotta Mörner af Morlanda i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1780-10-17 Dufeke s socken, Hallands län med majoren friherre Axel Ture Gyllenkrok, från vilken hon 1799 blev skild, född 1751, död 1805), född 1760-03-02 på Dufeke, död 1832-02-22 Benestad, dotter av överstelöjtnanten greve Carl Gustaf Mörner af Morlanda nr 60, och Sofia Elisabet Steuch nr 1582.

Barn:

TAB 5

Gustaf Albrekt Bror (översiktstab 4, son av Bror, tab 4), född 1780-09-21 Signildsberg. Volontär vid 1784. Fänrik och adjutant Svea livgarde 1784-04-17. Hovmarskalk efter fadern 1793-02-12. Löjtnant vid Svea livgarde 1795-07-29. Kapten i armén och stabsadjutant hos konungen 1795-11-02. Stabsryttmästare vid Mörnerska husarregementet 1796-10-26 major i armén 1800-09-02. Sekundmajor vid Mörnerska husarregementet 1801-09-23. Premiärmajor 1801-10-26. Överstelöjtnant i regementet 1802-06-05. Generaladjutant av flygeln 1802-09-22. LKrVA 1805. RSO 1807-04-28. Överste i armén 1809-06-29. Generaladjutant 1811-11-03. Generalmajor 1813-12-14. RSOmstk2kl 1814-07-26. Chef för husarregementet 1816-01-09. Brigadgeneral vid kavalleriet och chef för 2. kavalleribrigaden 1816-06-11.KSO 1815-08-12. Generalbefälhavare i Skåne 1819-02-08. KmstkSO 1819-11-28. Inspektör för 2. kavalleriinspektionen 1824-03-16. Generallöjtnant 1826-05-11. Generalbefälhavare i 1. militärdistriktet 1833-12-07. RoKavKMO 1838-05-11. Ledamot i kommittén för reglerandet av unionsförhållandena mellan Sverige och Norge 1839-07-19. Statsråd 1840-03-28. Avsked kommittén för reglerandet av unionsförhållandena mellan Sverige och Norge därifrån 1840-12-07. StkNS:tOO 1848-09-05. Avsked ur krigstjänsten 1848-11-28. Död 1877-12-21 i Jönköping och begraven i Jönköping. Han bevistade fälttågen i Pommern 1806–07 och i Tyskland, Danmark och Norge 1813 och 1814 samt blev i slaget vid Bornhöved 1813-12-17 sårad i högra armen. Gift 1815-09-21 Södertuna med grevinnan Christina Hilda Wachtmeister af Johannishus, född 1796-08-27 död 1871-06-25 i Jönköping, dotter av en av rikets herrar, amiralen greve Claes Adam Wachtmeister af Johannishus nr 25, och Christina Hall.

Barn:

 • Hilda Christina Maria, född 1817-11-23, död ogift 1843-05-21 Säbyholm .
 • Henrika Ulrika Antoinetta Carolina (Henriette), född 1819-11-23 i Stockholm, död 1912-01-21 i Engelbrekts förs, Stockholms (db). Gift 1855-02-12 i Karlskrona med översten Carl Jakob Munck af Fulkila, i hans 2:a gifte, född 1808, död 1882.
 • Eugenia Josefine, född 1820-08-28, död 1823-04-23 i Landskrona.
 • Fransiska Magdalena, född 1823-01-25, död 1823-06-30.
 • Ida Albertina Magdalena, född 1827-10-08 på Säbyholm, död 1910-10-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholms (db). Gift 1860-05-12 i Karlskrona stadsförs, Karlskrona, med norske brigadläkaren Andreas Vendelboe Münster i hans 2:a gifte (gift 1:o 1853-01-22 med Christine Margrete Hofgaard, född 1817-11-11 i Drammen, död 1853-11-06 i Kristiania, dotter av köpmannen och vice konsuln Paul Hofgaard och Maria Joseta Hofgaard), född 1810-02-14 i Köpenhamn, död 1864-03-17 i Kristiania.

TAB 6

Claes Arvid Bror (översiktstab 5, son av Gustaf Albrekt Bror, tab 5), född 1824-07-24 på Södertuna, student i Lund 1839-12-20. Sergeant utan lön vid kronprinsens husarregemente 1839-12-24. Fanjunkare utan lön 1840-08-08. Officersexamen 1840-12-22. Underofficerstjänstgöringsexamen 1841-05-25 och officerstjänstgöringsexamen 1842-05-30. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1842-07-26. Adjutant hos kronprinsen 1847-12-09. Löjtnant 1848-05-30. Tjänstgöring vid den till Danmark sammandragna svenska fördelningen 1848-06-15–09-30. Ryttmästare i armén 1854-09-19. Beordrades att till danska regeringen överlämna öresundstulltraktatens ratifikation 1854. RDDÖ 1857-08-08. Adjutant hos konung Carl XV 1859-08-06. OffLEkkrO 1859-08-28. Ryttmästare 1859-11-01. Tillförordnad kommendant i Ystad 1859-11-10. RNS:tOO 1860-08-06. RSO 1862-01-28. Major 1862-04-27. OffItS:tMLO 1862-11-13. Överstelöjtnant 1864-03-01. Tillförordnad kommendant i Malmö 1864-03-18. Överste och chef för husarregementet Konung Carl XV 1864-04-05. Bevistade såsom fullmäktig för nämnda regemente arméns krigsbefäls sammanträden 1865. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till förändrad utredning och beväpning för kavalleriet 1865. KDDO1gr 1869-08-19. Avgick i särskild beskickning till tyske kejsaren Vilhelm I för att notificera drottning Lovisas död 1871-03-00. KNS:tOO 1871-04-15. RPrRÖO2kl 1871-04-16. Generalmajor i armén 1872-01-26 1. Adjutant hos konung Carl XV 1872-01-28. Såsom tillförordnad chef för konung Carl XV:s stab beordrades han att med en avdelning av husarregementet Konung Carl XV eskortera konungens lik från Malmö till Stockholm och övervara begravningen 1872. KSO1kl 1872. Komplimenterade å svenska arméns vägnar konung Christian IX av Danmark med anledning av hans utnämning till general i svenska armén 1873. StkDDO 1873-01-20. Generalbefälhavare i dåvarande 5. militärdistriktet 1874-05-15. Transport från nämnda generalbefäl till det i 1. militärdistriktet 1877-09-11. RPrKrO1kl 1877-09-25. KmstkSO 1880-12-01. Ledamot av kommittén för avgivande av yttrande över förslag till förändrad organisation av armén 1882. StkBadZLO 1882-12-30. Bevistade arméns krigsbefäls sammanträden 1883. Generallöjtnant i armén 1885-11-20. Inspektör för kavalleriet 1885-12-30. Övervar å konung Oskar II:s vägnar framlidna kejsarinnan Augustas av Tyskland begravning 1890-01-12. RPrRÖO1kl 1890-01-12. Ledamot av kommittén för granskning av förslag till förändrad organisation av armén 1890-11-19–1891-03-13. Avsked från befattningen såsom inspektör för kavalleriet med tillstånd att som generallöjtnant kvarstå i generalitetets reserv 1892-09-02. Död 1893-01-13 i Hälsingborg. Gift 1858-06-24 i Tosterups kyrka Kristianstads län med grevinnan Amelie Virginie Tomasine Eleonore Ehrensvärd, född 1830-12-17 på Lillö kungsgård i Skepparslövs socken, Kristianstads län, död 1916-05-21 i Lund (db), dotter av översten greve Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd nr 113, och hans 1:a fru Henrietta Virginia Sofia Catharina Adlercreutz nr 1386.

Barn:

 • Hilda Eleonora Henriette Dorotea Amelie (Ette), född 1859-03-16 i Hälsingborg. Död 1941-08-28 Torup. Gift i Hälsingborg 1884-09-20 med hovmarskalken Gustaf Johan Coyet, född 1853. Död 1924.
 • Carl Gustaf Bror, född 1860-09-20 i Ystad. Volontär vid husarregementet Konung Carl XV 1877-04-27. Mogenhetsexamen 1878-05-24. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-21. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1879-11-14. Löjtnant 1884-09-12. Anställd vid Neu-Markska dragonregementet nr 3 i Tyskland under ett år från 1887-02-01. RPrRÖO4kl 1888. Lärare vid ridskolan å Strömsholm 1890-10-06. Ryttmästare vid kronprinsens husarregemente 1895-03-26. RDDO 1897-04-14. RSO 1899-12-01. RVO 1904-12-01. Major 1905-08-25. Överstelöjtnant i armén 1908-10-16. RPrRÖ03kl 1908. GV:sO1M 1912. KVO2kl 1913-01-28 överste i armén 1913-03-27. Tillförordnad chef för kronprinsens husarregemente 1913-03-27. Överste och chef för kronprinsens husarregemente 1913-04-21. KDDO2gr 1914-07-14. RPrRÖO2kl 1915. KSO2kl 1916-12-16. KSO1kl 1919-06-06. PrRKM3kl. ÖRKOffHt. Avsked 1920-04-16 med tillstånd att såsom överste kvarstå i I. arméfördelningens reserv. Död 1932-10-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 224). Gift 1898-09-22 i Stockholm med skådespelerskan Helena Elisabet Florentina Hedlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1881 med skådespelaren Viktor Laurentius Hartman, från vilken hon 1891 blev skild, född 1839-12-30 i Stockholm, död i Stockholm 1898-06-15), född 1860-07-31 i Stockholm. MLetA. RKSM. Före detta skådespelerska. .
 • Bror Carl, född 1861-06-12 i Ystad. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1879-05-26. Student i Lund 1879-09-23. Preliminärexamen 1880-05-20 och examen till rättegångsverken 1884-05-26. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1884-05-28. Vice auditör vid skånska dragonregementet 1884-07-16. Tillförordnad auditör 1886-11-06. Auditör 1887-02-04–1897-10-29. Vice häradshövding 1897-12-16. Kaptens rang 1895-09-06. Fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1897-09-30. Assessor 1898-12-09. Konstituerad revisionssekreterare 1903-01-23. Hovrättsråd 1904-12-31. RNO 1905-12-01. Revisionssekreterare 1905-12-30 häradshövding i Ingelstads och Jarrestads domsaga 1906-11-09. KN02kl 1919-06-06. Avsked 1931-05-29. Död 1933-04-28 i Oscars förs, Stockholm (db nr 103). Gift i Johannes förs, Stockholm (vb) 1910-10-02 med Edla Fredrika Ella Jonsson, född 1884-11-08 i Rispa förs, Södermanlands län (fb). Död 1940-10-12 i Oscars förs, Stockholm (db 332). Dotter av tegelslagaren Vilhelm Jonsson och Clara Ulrika Husberg.
 • Amelie Augusta Sofia, född 1862-12-21 i Malmö. Hovfröken hos kronprinsessan Viktoria 1884-12-29. Statsfru hos drottningen 1908-12-22. Gift 1892-10-29 i Hälsingborg med före detta översten Hugo Casper Reinhold Berch, född 1854.
 • Rudolf Albert Augustin, född 1866-08-03 i Malmö. Volontär vid Kronobergs regemente 1885-06-12. Mogenhetsexamen 1885-12-14. Sergeant 1887-05-27. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Kammarpage hos konungen 1887. Utexaminerad 1888-10-16 underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1889-09-05. Anställd i Kongostatens tjänst 1890. Död 1891-01-13, mördad av Infödingarna mellan Kingusahessi och Leopoldville i Kongo samt begraven vid byn Mfule.
 • Carl Ludvig Eugen, född 1868-12-25 i Malmö. Mogenhetsexamen 1889-05-31. Volontär vid Kronobergs regemente 1889-06-12. Sergeant vid Kronobergs regemente 1890-06-26. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1891-11-13. Transport till Vendes artilleriregemente 1892-12-10. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolan 1896-04-11. Löjtnant 1896-09-18. Utexaminerad från ridskolans kurs för kavalleriofficerare 1898-07-23 och för stallmästare 1899-07-22. Regementsstallmästare 1899–1905. Regementsadjutant 1905–1906. Kapten 1905-12-30. 1. Adjutant vid arméfördelningsstaben 1906–1909. Tygmästare 1910–1919. RSO 1912-06-06. Verkställande direktör för aktiebolag Övedsklosters stenindustrier 1915–1918. Ledamot av stadsfullmäktige i Kristianstad 1915–1923 samt av byggnadsnämnden i Kristianstad 1915–1922 och av drätselkammaren i Kristianstad sedan 1915. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen och verkställande direktör i drätselkammaren sedan 1917. Major i armén 1917-12-07. Intendent för Kristianstads museum 1918. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1919-06-13. Ordförande i Kristianstads dispensärnämnd 1920. RVO 1922-11-25. RNO 1932-06-06. RC IIII:s O, före detta drätseldirektör i Kristianstad.
 • Hilda Fanny Elisabet, född 1870-03-08 i Malmö. Gift 1893-10-25 i Hälsingborg med hovjägmästaren friherre Hans Otto Carl Ramel, född 1867.

TAB 7

Claes Arvid Bror (översiktstab 6, son av Claes Arvid Bror, tab 6) född 1864-08-13 i Malmö. Mogenhetsexamen 1882-05-26. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1882-05-31. Korpral 1883. Sergeant 1883-06-01. Elev vid krigsskolan 1883-07-26. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1884-11-21. Löjtnant 1891-10-05. Lärare vid ridskolan å Strömsholm 1895-10-01–1899-07-29. Löjtnant vid livgardet till häst 1897-09-25. Stallmästare vid ridskolan 1899-07-20–1904-07-25. Chef för remontdepån å Utnäslöt 1902-06-01–1904-01-01. Ryttmästare i regementet 1902-01-10. RNS:tOO 1903-04-23. RSO 1904-12-01. RDDO 1906-01-10. RPrKrO3kl 1908-08-03. Major i armén 1910-06-10. Chef för skånska husarregementets detachement i Uppsala 1910-10-21–1914-11-16. Major i livregementets husarer 1911-01-27. GV:sO1M 1912. RPrRÖO3kl 1913-01-09. Major vid skånska dragonregementet 1913-03-11. Major vid skånska husarregementet 1913-08-02. Överstelöjtnant vid Skånska husarregementet 1914-10-30. Överste och chef för skånska husarregementet 1916-10-13. KS02kl 1920-06-06. PrRKM2kl 1921-04-02. ÖRKOffHt 1922-05-15. KSO1kl 1922-11-25. Avsked från regementet 1924-08-09. Överste i I. arméfördelningens reserv 1924-08-13. KVO2kl 1924-09-23. KVO1kl 1938-1-28. TyO1Ht. Friherre. Gift 1900-09-10 i Gärdslövs kyrka, Gärdslövs förs, Malmöhus län med friherrinnan Märta Charlotta Henrietta von Blixen-Finecke, nr 258, född 1879-10-21 Näsbyholm Dotter av danske hovjägmästaren friherre Fredrik Teodor Hans Anna Christian Wolfgang von Blixen-Finecke nr 258, och comtesse Clara Alvilda Benedikta Krag-Juel-Vind-Frijs.

Barn:

 • Bror Claes Fredrik, född 1901-07-19 på Näsbyholm i Gärdslövs förs, Malmöhus län. Studentexamen i Hälsingborg 1919-05-21. Elev vid tekniska högskolan 1920. Friherre. Civilingenjör. Död 1933-02-05 i Brågarps förs, Staffanstorp, Malmöhus län (db), och begraven i Maria förs, Helsingborg.
 • Karin Clara Amelie, född 1902-11-28 i Sävy förs (EÄ vid Strömsholm i Kolbäcks socken), Västmanlands län. Gift 1935-12-21 i Maria förs, Helsingborg (vb nr 351), med finske undersåten vice häradshövdingen Ragnar Feiring, född 1898-07-14.
 • Märta Brita, född 1904-07-11 i Gärdslövs förs, Malmöhus län
 • Anna, född 1908-02-18 i Kungliga Lifgarde till häst förs, Stockholm (fb). Gift 1936-12-28 i Hälsingborg med författaren Fredrik Nils Carl Henric Ståhl född 1901-09-30 i Stockholm. Son av översten Georg Henric Emanuel Ståhl och grevinnan Elsa Margareta Bonde af Björnö nr 41.
 • Bror-Carl, född 1911-12-13 i Uppsala.
 • Bror Rolf, född 1916-07-28 i Hälsingborg.

TAB 8

Gustaf (översiktstab 5, son av Claes Arvid Bror, tab 6), född 1867-10-12 på Liatorp vid Hälsingborg. Förvaltare vid Rönneholm i Stehags socken, Malmöhus län 1892–1906. Ägare av Hedvigsdal i Ingelstorps och Valleberga försar Kristianstads län sedan 1907. Godsägare. Gift 1902-05-14 på Snogeholm i Sövde socken, Malmöhus län med grevinnan Ebba Piper nr 46, född på Snogeholm 1872-09-05 i Sövde socken, Malmöhus län. Dotter av underlöjtnanten vid Skånska husarregementet greve Erik Claes Gustaf Piper nr 46, och Ebba Maria Coyet nr 473.

Barn:

 • Erik Bror-Gustaf, född 1903-10-31 Fairy-Hill.
 • Ebba Amelie Elisabet, född 1905-02-20 på Fairy-Hill i Stehags socken, Malmöhus län. Gift 1931-06-03 i Valleberga förs, Kristianstads län med Carl Eduard von Seth nr 1505, född 1895-12-19 Ousbyholm.
 • Adolf Carl Eric Olof, född 1908-07-21 i Ystad.
 • Carl Erik, född 1915-02-08 Hedvigsdals län.

TAB 9.

Bror Carl (översiktstab 4, son av Gustaf Albrekt Bror, tab 5), född 1828-10-19 Säbyholm. Fanjunkare 1845-03-17. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1846-12-16. Löjtnant 1853-09-29. Avsked 1859-12-30. Kammarherre 1871. Död 1893-07-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Ägde hus i Stockholm samt Hedegården i Sireköpings socken, Malmöhus län och arrenderade någon tid Åkersberg i Höörs socken, Malmöhus län. Gift 1867-10-23 på Åkersberg med Sofie-Louise Svedenborg, född 1845-09-24 i Kristianstad, död 1895-01-07 i Lund, dotter av assessorn Sven Herman Svedenborg nr 1598, och Maria Lovisa von Seth nr 1505.

Barn:

 • Bror Gustaf Herman, född 1871-10-25 på Åkersberg, död 1897-04-08 på lasarettet i Jönköping.
 • Claes Herman Bror, född 1876-08-11 på Åkersberg. Utexaminerad sjukgymnast 1899. Doctor of chiropractic i New York 1922. Död i Argentina i Buenos Aires.

TAB 10

Claes (översiktstab 7, son av Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, tab 1), född 1726-03-21 i Stockholm. Volontär vid Bousquets garnisonsregemente 1739. Sergeant vid Bousquets garnisonsregemente 1741. Fänrik vid kronprinsens regemente 1743-05-18. Löjtnant vid kronprinsens regemente 1749-05-09. Kapten 1756-10-14. Major 1761-12-18. Överstelöjtnant i armén 1766-10-16. RSO. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1772-07-15. Överste i armén 1776-07-29 (1776-09-29). Död 1778-06-17 vid Sätra brunn i Kila socken, Västmanlands län. Gift 1761 med Margareta Elisabet von Mevius, född 1740-12-02, död 1824-01-15, dotter av etatsrådet Henrik Rudolf von Mevius av en adlad, men ej introducerad ätt (SK.), och friherrinnan Margareta Gertrud Zülich nr 122.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Margareta, född 1762-01-24, död 1766-11-09 i Stockholm.
 • Olof Rudolf, greve Cederström, född 1764. Se tab 11.
 • Ture Gustaf, född 1765. Överste och generaladjutant. Död 1812. Se Tab. 26.
 • Claes, född 1766-12-27, död 1768-10-19.
 • Charlotta Ulrika, född 1768-02-10. Död 1833-10-05 på Tuna i Tensta socken, Uppsala län. Gift 1797-02-00 med sekreteraren Samuel Annerstedt, född 1764-02-21, död 1812-04-22 på Tuna.
 • Henrietta Elisabet, född 1770-07-10, död 1854-04-23 i Linköping. Gift 1793-03-12 Älvgärde med ärkebiskopen, doktor Carl Rosén, adlad och adopterad. Rosén von Rosenstein, född 1766, död 1836.
 • Beata Catharina Lovisa, född 1771-05-18, död 1862-01-13 i Stockholm. Gift 1794-04-28 på Älvgärde med vice amiralen Per Gustaf Lagerstråle, friherre Lagerstråle, född 1765, död 1840.
 • Claes (sedermera kallad Claesson), född 1772. Se tab 28.
 • Maria Eleonora, född 1777-01-17, död 1778-08-01.

TAB 11

Olof Rudolf greve Cederström (översiktstab 8, son av Claes, tab 10), född 1764-02-08 i Landskrona. Student i Uppsala 1776. Antagen till krigstjänst vid amiralitetet 1779. Arklimästare amiralitetet 1779-08-03. Fänrik 1781-06-05. Hamnkapten på S:t Barthélemy 1784. Löjtnant 1785-08-15. Kapten 1788-07-21. Major 1790-03-26. RSO 1790-03-26. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1793-02-25. Ledamot av kommittén över örlogsflottans utrustning 1794-04-22. Överste vid amiralitetet 1795-06-21. KSO 1799-11-16. Befäl över örlogsflottan 1801-04-06. Konteramiral 1801-04-09, KmstkSO 1803-06-13. Vice amiral 1809-06-29. HedLKrVA 1809-12-09. Militärbefälhavare på Gotland 1810-08-13–1811-09-24. RSO mstk2kl 1814-08-09. Generalbefälhavare på Guadeloupe 1814. Tjänstgörande adjutant för flottorna (KrAB.) 1815-08-05. Statsråd 1815-08-08. Tillförordnad överståthållare i Stockholm och tillförordnad kansler för krigsakademien 1816-07-30, RoKavKMO 1816-10-07. Amiral 1818-11-24. Avsked från överståthållarämbetet 1818-12-15. Greve 1819-05-11 enligt 37 § R.F. (Introducerad 1821-05-30 under nr 135). Överamiral 1820-06-01. En av rikets herrar 1821-11-05. Generalamiral och chef för sjöartilleriregementet 1823-10-07. RCXIII:sO 1825-01-28. Avsked från statsrådsämbetet 1828-01-16. Hedersledamot av Uppsala läns huhållningssällskap 1829-01-28: död 1833-06-01 på Lövsta i Funbo socken, Uppsala län. Han avslöt 1802-10-02 freden med paschan av Tripolis och blockerade 1806 preussiska hamnarna. Gift 1793-02-16 i Karlskrona med grevinnan Charlotta Catharina Wrangel af Sauss, född 1767-10-07 i Karlskrona, död 1848-02-04 på Lövsta, dotter av en av rikets herrar, förste amiralen greve Anton Johan Wrangel af Sauss nr 93, och grevinnan Charlotta Regina Sparre af Söfdeborg nr 66.

Barn:

 • Claes Anton, greve vid faderns död, född 1795. Se tab 12.
 • Margareta-Charlotta, född 1796-11-25 i Karlskrona, död i Karlskrona 1883-06-21. Gift 1814-11-25 i Karlskrona med konteramiralen greve Claes August Cronstedt, född 1785, död 1860.

TAB 12

Claes Anton (översiktstab 9, son av Olof Rudolf, greve Cederström, tab 11), greve vid faderns död 1833. Född 1795-07-11 i Karlskrona. Kornett vid Smålands husarregemente 1812-09-15. Löjtnant i armén 1817-04-29. Ryttmästare i generalstaben 1818-05-11. Adjutant hos kronprinsen 1820-10-12. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1820-11-30. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1824-04-06. Kammarherre 1826-01-26. RSO 1826-05-11. Major i armén 1827-07-04. 2. Major vid Smålands husarregemente 1829-02-21. Överstelöjtnant i armén och generalstabsofficer 1835-11-21. Överste i armén 1843-07-04. Död 1849-01-20 i Växjö. Gift 1829-05-31 på Lessebo bruk i Hovmantorps socken, Kronobergs län med 'Catharina Fredrika (Carin) Aschan, född 1805-09-26, död 1881-03-19 Åryd och begraven å Växjö kyrkogård i mannens grav, dotter av bergsrådet, med. doktorn Johan Lorentz Aschan och Catharina Nilsson.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1830-06-15 på Åryd, död 1895-11-14 i Stockholm. Gift 1856-01-17 på Åryds bruk med 1. bataljonsläkaren vid Kalmar regemente, med. doktorn Georg Erhard Ossbahr, född 1819-11-06 i Södertälje, död 1859-08-06 på Åryd.
 • Claes Henrik, född 1833-10-31, på Åryd. Student i Lund 1853-05-17. Kansliexamen 1854. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1854-05-18. Amanuens i riksarkivet 1854. Tillförordnad kopist i civildepartementet 1870. Amanuens i civildepartementet 1874-06-00. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1881 men avsade sig detta förtroende 1882. Död ogift 1900-09-22 i Växjö. Ägde Högnalöv sedan 1876 och Gemeslösa, båda i Uråsa socken, Kronobergs län.
 • Carl Fredrik, född 1836-10-01, död 1846-11-07 i Växjö.
 • Gustaf bror, född 1838-01-13, död 1846-11-07 i Växjö.
 • August Olof, född 1840-06-03 på Åryd. Student i Lund 1862-01-29. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1866–1868. Ägnade sig därefter åt lanthushållning och ägde Bramstorp i Hemmesjö socken, Kronobergs län 1869–1883. Arrenderade Skylskvarn i Uråsa socken, Kronobergs län 1884–1900. Död ogift 1916-04-02 i Växjö (db).
 • Ture Nikolaus, född 1843-06-25 på Åryd. Kadett vid Karlberg 1858-10-04 utexaminerad 1868-03-31. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1868-04-17. Avsked 1871-07-04 och ägnade sig därefter åt målarkonsten samt studerade i Düsseldorf, Weimar och München. Erhöll bronsmedalj vid utställningen i London 1879-07-22. Agré vid akademien för de fria konsterna 1882-05-11. Svensk-norsk kommissarie vid internationella konstutställningen i München 1883. RNS:tOO 1883-11-30. RBayS:tMO1kl 1884-06-14. Sveriges kommissarie vid Internationella konstutställningen i München 1888. RVO 1888-12-01. RBayKrO 1889-01-20. Ledamot av akademien för de fria konsterna 1889-09-28. RFurstl. Schwartxb. Hederskorset 1kl 1891-12-09. Ledamot av prisjuryn vid internationella konstutställningen i München 1892. Se biorafi i Svenskt biografiskt lexikon och i Vem är det? Död 1924-05-21 i München. Gift 1877-02-24 i Weimar med Elise Semler, född 1850-01-25 i Gotha. Död 1927-08-21 i München. Dotter av historiemålaren Heinrich Semler och Louise Rötsch.

TAB 13

Rudolf Johan (översiktstab 9, son av Claes Anton, tab 12), greve vid faderns död 1849, född 1831-07-23 (1831-07-30) på Åryd. Student i Lund 1851. Godsägare. Död 1875-10-10 på sin egendom Böksholm i Drevs socken, Kronobergs län. Gift 1864-08-26 Braås s län, dotter av hovmarskalken friherre Carl Fredrik Rålamb, och grevinnan Charlotta Fredrika Hamilton. Död 1940-05-04 på Stenbrohult, Lekaryds förs, Kronobergs län (db nr 4). Jordfäst och begraven å Malmö Östra kyrkogård 1940-05-08.

Barn:

 • Catharina Charlotta Emerentia, född 1865-12-25 på Böksholm. Död 1925-12-19 i Chernex sur Montreux, Schweiz. Gift 1903-06-02 med friherre Johan Fredrik August Otto von Münchhausen i hans 4:e gifte, född 1838-08-23, död 1918-12-02. Innehade majoratet Schwöbber i Hannover.
 • Margareta Sofia, född 1868-01-01 på Böksholm.
 • Rolf Anton Fredrik, född 1869-06-02 på Böksholm, Drevs förs, Kronobergs län. Greve vid faderns död 1875.
 • Hedvig Antonia, född 1874-01-21 (beu.) på Böksholm.

TAB 14

Gustaf Adolf (översiktstab 10, son av Olof Rudolf, greve Cederström. tab 11), född 1797-10-01 i Karlskrona. Frambars till dopet av konung Gustaf IV Adolf. Volontär vid Mörnerska husarregementet 1812-05-16. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1814-11-16. Transport till skånska husarerna 1815-08-15. Löjtnant vid skånska husarerna 1817-09-30. Ryttmästare 1827-11-21. RSO 1841-07-04. Avsked med pension 1854. Död 1878-06-13 i Ängelholm. Ägde gård i Ängelholm. Gift 1831-09-30 i Landskrona med sin kusin, grevinnan Anna Margareta Wrangel af Sauss, född 1810-06-01 i Ängelholm, död 1877-05-24 i Ängelholm, dotter av generalmajoren greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss nr 93, och Ulrika Lovisa Ehrenborg nr 1109.

Barn:

 • Charlotta Lovisa, född 1832-10-13 i Landskrona, död ogift 1911-04-08 i Ängelholm (db).
 • Rudolf Fredrik, född 1833-11-01 på Rebbelberga kungsgård i Rebbelberga socken, Kristianstads län. Skogsförvaltare. Död ogift 1915-12-20 vid Nävekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län (db). (Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db)).
 • Claes Anton, född 1835-02-16 på Rebbelberga, död 1880-11-21 i Nordamerika.
 • Bror Ture, född 1836-11-03, död 1838-02-19.
 • Carl Gustaf Henrik, född 1837-02-10, död barn.

TAB 15

Carl Ture Fredrik (översiktstab 10, son av Gustaf Adolf, Tab 14), född 1839-08-08 på Rebbelberga kungsgård i Rebbelberga socken, Kristianstads län. Student i Lund 1857-12-14. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1858-05-27. Officersexamen 1859-12-20. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente (då kallat Konung Carl XV) 1860-11-27. Transporterad som underlöjtnant till Gotlands nationalbeväring 1861-01-15. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1863-01-05. Kapten 1873-09-19. RSO 1884-12-01. Avsked 1889-12-20. Död 1902-03-14 i Kristianstad. Gift 1881-09-19 på Herrstorp i Pelarne socken, Kalmar län med Jenny Augusta Charlotta Drangel, född 1852-09-19 på Herrstorp, död 1922-09-22 Nävekvarn (db), dotter av kaptenen Fredrik August Drangel och Flora Ottiliana Nordenskjöld nr 1912.

Barn:

 • Elsa Flora Margareta, född 1882-07-14 i Konga socken, död 1891-07-12 i Ängelholm.

TAB 16

Olof Rudolf (översiktstab 11, son av Olof Rudolf, greve Cederström, tab 11), född 1800-04-27 i Karlskrona. Kornett vid livgardet till häst 1816-04-23. Löjtnant vid livgardet 1819-12-15. Ryttmästare 1823-12-10. Kammarherre hos drottningen 1827-11-03. Major i armén 1832-01-28 och i regementet 1835-05-06. Avsked från kammarherrebefattningen (SAB.) 1834-07-02. RSO 1836-01-28. Överstelöjtnant i armén 1837-06-24. Överste i armén 1843-02-06 2. Major vid regementet 1846-04-21. 1. Major 1848-04-15. Avsked 1848-09-22. Död 1856-02-14 i Stockholm. Gift 1835-07-05 i Stockholm med sin broders svägerska Maria Helena Teresia Arfwedson, född 1817-04-26, död 1851 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm och direktören Carl Abraham Arfwedson och Maria af Sandeberg nr 2094.

Barn:

 • Carl Rudolf Henrik, född 1837-02-10. Student i Uppsala 1855. Fil. kand. examen 1859-02-02. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1859-08-15. Attaché i Paris 1860-02-15. Fil. doktor 1860-05-31. 2. Sekreterare i utrikesdepartementet 1860-08-21. Kammarherre hos drottning Lovisa 1864-06-18. RPChrO 1864-07-01. 1. sekreterare i utrikesdepartementet 1864-09-23. RFrHL 1865-04-08. Död ogift 1866-08-25 i Nizza och begraven i Nizza.
 • Maria Charlotta Emma Teresia (Teresina), född 1839-04-08 i Stockholm, död i Stockholm 1869-12-27. Gift i Stockholm 1859-12-08 med överstelöjtnanten friherre Sten Erik Gabriel Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1826, död 1908.

TAB 17

Claes Edvard (översiktstab 11, son av Olof Rudolf, tab 16), född 1841-12-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1858-12-07. Fanjunkare vid livgardet till häst 1858-12-08. Officersexamen 1860-03-02 underlöjtnant vid livgardet till häst 1860-03-13. Löjtnant vid livgardet till häst 1863-09-08. Avsked 1867-06-27. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1880–1897. Död 1914-10-31 i Hedvig Eleonoras förs, Stockholm (db). Ägde del i Lövsta i Funbo socken, Uppsala län. Gift 1867-08-20 i Björkviks kyrka, Södermanlands län med friherrinnan Märta Leijonhufvud, född 1846-07-08, Stjärnsund, död 1908-08-07 i Stockholm. Dotter av kammarherren friherre Knut Sperling Leijonhufvud nr 26, och friherrinnan Hedvig Ulrika Johanna Gustava Juliana Ribbing af Koberg nr 216.

Barn:

 • Hedda Teresia (Theresina), född 1868-09-25 på Lövsta. Död 1930-05-29 i Stockholm. Gift 1900-09-26 i Stockholm med före detta kammarrättsrådet Axel Oskar Conrad Carleson A, född 1868.
 • Olof Rudolf (Rolf), född 1870-07-10 på Lövsta.
 • Carl Sperling Edvard, född 1872-01-15 på Lövsta. Styrmansexamen 1894. Sjökaptensexamen 1895-04-23. Ångbåtsbefälhavare. Död 1935-10-26 i Spånga och begraven å Stockholms norra kyrkogård (Minb. Nr 118). Gift 1919-03-02 i Katarina förs, Stockholm (vb) med Johanna Lovisa Eklund, född 1888-12-23.
 • Märta Johanna Fredrika, född 1873-11-13 på Lövsta. FFrK, RKM, FFrMM, EngMM. Död 1925-07-15 i Kungliga Lifgardet till häst förs (db), Djursholm. Gift 1:o 1892-10-20 på Lövsta med kammarherren friherre Louis De Geer af Leufsta, nr 253, från vilken hon blev skild, född 1866. Gift 2:o 1905-09-15 (EÄ 1905-09-13) i Jakobs kyrka i Stockholm, med generalmajoren i finska armén, före detta översten i armén och överstelöjtnanten vid livgardet till häst, RSO mm Ernst Linder, av finsk adlig ätt, (i hans 2:a gifte) född 1868-04-25 Åminne Död 1943-09-14 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 181).
 • Sten Gustaf, född 1875 på Lövsta. Se tab 18.
 • Carin Elisabet, född 1885-02-22 på Lövsta. Stiftsjungfru. Död 1966-03-12 i Oscars förs, Stockholm (db). Gift 1913-12-08 i Stockholm med verkställande direktören i aktiebolag P. F. Brunckhorst & C:o, reservlöjtnanten i danska artilleriet, ingenjören Poul Brunckhorst, född 1883-11-14 i Aalborg, Danmark. Skilda 1956-02-10.

TAB 18

Sten Gustaf (översiktstab 11A, son av Claes Edvard tab 17), född 1875-06-06 på Lövsta. Mogenhetsexamen 1896-06-06. Volontär vid Södermanlands regemente 1896-06-09. Sergeant vid Södermanlands regemente 1897-08-17. Elev vid krigsskolan 1897. Officersexamen 1898-11-30. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1898-12-09. Löjtnant vid Svea livgarde 1903-03-13. PersSoLO4kl 1907. RBadOZL2klmekl 1909. Regementsadjutant 1909-10-16–1912-03-30. Kompanichef 1912-09-01– 1919-09-08. Kapten 1914-05-29. RSO 1919-06-06. RFinl VRO1kl 1919. Regementskvartermästare 1919-09-08–1923-04-01. Kasernofficer 1923-04-01. Avsked 1926-06-11. Major i armén 1926. Kammarherre 1926-12-30. Entledigad från befattingen som kammarherre i Kungliga Maj:ts hov 1931. GV:sJmt. Gift 1911-08-09 i Kungliga Hovförs, Stockholm (vb), med grevinnan Eleonore Ebba Marianne Amelie von Rosen nr 85, född 1886-06-24 i Stockholm stad. Dotter av förste hovmarskalken greve Nils August Fritz von Rosen nr 85, och grevinnan Jeanna Hedda Carolina von Rosen nr 85.

Barn:

 • Carin Eleonore Jeanna Adelina, född 1913-01-10 i Kungliga Svea Lifgardes förs, Stockholms län (fb),. Gift 1:o 1933-03-31 i Hedvig Eleonora förs (vb nr 31), med civilingenjören, direktören för Svenska Centrifugaktiebolaget oh aktiebolaget Rotor, före detta löjtnanten i Svea artilleriregementets reserv, Seth Fredrik Bernström i hans 2.a gifte (gift 1:o 1911-09-02 med Erna Adolphine Hermine Pauline Ida von Hillern-Flinsch, född 1885. Död 1931. Gift 3:o 1937-02-11 med Anna Gunborg Linnéa Eek, född 1912-01-07). Från vilken hon blev skild genom Södra Roslags häradsrätts utslag 1936-12-18, född 1886-11-23 i Stockholm. Gift 2:o 1939-05-09 i Hedvig Eleonoras förs, Stockholm (vb nr 89), med tjänstemannen i kafferostsaktiebolaget Otto Dahlström & C:o, Stockholm (sedemera disponent) Gert Ottosson Dahlström, född 1908-04-04, från vilken hon blev skild genom Stockholms RR:s utslag 1946-08-26. Död 1974-05-18 å Eneboga säteri, Malmköping. Gift 3:o 1950-04-01 i Södertälje rådhus (Höglida förs, Stockholms län (vb nr 56)), med tekniske doktorn, professorn vid Chalmers tekniska högskola Johan Adolf August Stig Ekelöf i hans 3:e gifte, född 1904-01-19.
 • Olof Rudolf (Rolf), född 1914-08-13 i Stockholm.
 • Gustaf-Fredrik, född 1916-02-28 i Kungliga Lifgardes förs, Stockholms län (fb). Studentexamen i Beskowska skolan i Stockholm 1936-05-27.
 • Sten, född 1918-08-31 i Kungliga Lifgardes förs, Stockholms län (fb).

TAB 19

Carl Emanuel (översiktstab 12, son av Olof Rudolf, greve Cederström, tab 11), född 1804-03-27 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1820-09-19. Sekundlöjtnant vid örlogsflottan 1820-10-05. Flaggadjutant på linjeskeppet Carl XIII, som överförde drottning Desideria och kronprinsessan Josefina till Sverige från Lübeck 1823. Tjänstgjorde i engelska flottan 1825-05-12–1827-09-26. Premiärlöjtnant vid flottan 1830-02-06. Avsked ur krigstjänsten 1838-03-16. Landstingsman för Erlinghundra härad 1864. KVO1kl 1867-06-04. LLA 1870-12-10. Erhöll minnesmedaljen för änkedrottningens ankomst till Sverige 1873. Hedersledamot av Stockholms läns hushållningssällskap 1880-01-30 och av Uppsala läns hushållningssällskap 1884-01-26. Död 1892-02-14 på Krusenberg och begraven i familjegraven å Alsike kyrkogård. Ägde Krusenberg, Kungshamn och Fredrikslund, alla i Alsike socken, Stockholms län. Gift 1:o 1834-05-31 på Listonhill å Djurgården vid Stockholm med Emma Maria Augusta Arfwedson, född 1813-07-03, död 1837-11-11 i Stockholm och begraven i Arfwedsonska graven i Nikolai kyrka, dotter av grosshandlaren och direktören Carl Abraham Arfwedson och Maria af Sandeberg. Gift 2:o 1840-02-22 på Forsmarks bruk i Forsmarks socken, Stockholms län med friherrinnan Carolina Fredrika Theresina(EÄ Teresia ) af Ugglas, född 1815-11-24 på Forsmarks bruk, död 1873-04-22 i Stockholm och begraven å Alsike kyrkogård, dotter av en av rikets herrar, statsrådet greve Per Gustaf af Ugglas, och friherrinnan Sofia Teresia von Stedingk.

Barn:

 • 1. Charlotta Maria, född 1835-09-23 i Stockholm, död i Stockholm 1864-02-15 och begraven å Solna kyrkogård Stockholms län. Gift 1862-07-26 i Alsike kyrka med generalmajoren Roger Magnus Eugen Curt Björnstjerna, i hans 1:a gifte, född 1827, död 1910.
 • 2. Emma Terese, född 1843-05-05, död 1846-02-23 på Forsmarks bruk.
 • 2. Emanuel Ture, född 1848-07-10 på Krusenberg. Korresponderande ledamot av vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1881-05-17. Föreståndare för konungens konstsamlingar 1882–1886. RVO 1886-05-15. Ledamot av Svenska fornminnesföreningens styrelse 1883-08-28 och dess vice ordförande 1885–1888-02-28. Disponent för Krusenbergs gods 1890–1892. Ledamot av Upplands fornminnesförenings styrelse 1894-02-17, död ogift 1920-11-15 i Alsike förs, Uppsala län, Uppsala (db). Ägde Krusenberg.
 • 2. Curt Fredrik, född 1852-10-29 och död 1853-02-24 på Krusenberg.

TAB 20

Carl Gustaf Rudolf (översiktstab 12, son av Carl Emanuel, tab 19), född 1841-05-25 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1858-05-28. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1858-05-28 Officersexamen 1859-08-08. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1860-08-21. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1868-04-17. Kammarherre hos änkedrottning Josefina 1868-04-28. Stabsadjutant hos kavalleriinspektören 1872-05-01. RDDO 1873-08-27. Tjänstfri vid hovet 1876. Landstingsman för Erlinghundra härad 1878–1904. Ryttmästare 1881-08-06. RSO 1881-12-01, disponent för Borgviks aktiebolag 1881–1902. Styrelseledamot i Stockholms läns sparbank 1885–1910. Kabinettskammarherre 1891 21 (tjänstfri 1904). Avsked från krigstjänsten 1891-06-19. RNO 1893-05-15. KN02kl 1896-01-21. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1897–1899. OIIJmt 1897-09-18. KMGO1kl 1897-09-18. Ordförande i Stockholms läns landsting 1900, 1902–1903. KNO1kl 1900-12-01. StOffItKrO 1900-12-11. OIIS Gbmt 1907. Äger Fredrikslund och Kungshamn från 1896. Död 1925-08-12 på Fredrikslund, Alsike förs, Stockholms län (db). Gift 1873-10-02 på Stockholms slott med hovfröken hos änkedrottning Josefina Anna Charlotta Skjöldebrand, född 1840-09-01 Borgvik, död 1912-10-05 å Fredrikslund, Alsike förs, Stockholms län (db). Dotter av kammarherren Carl August Skjöldebrand, nr 1991, och Sofia Antoinetta Groen.

Barn:

 • Josefina Charlotta Teresia, född 1874-12-06 på Fredrikslund. Utexaminerad sjuksköterska 1900. Sjuksköterska vid Samariterhemmet i Uppsala och Röda korsets sjukhem i Stockholm 1900–1906. Död 1961-03-26 i Alsike förs, Stockholms län (db).
 • Carl Olof Rudolf, född 1876-09-03 på Fredrikslund. Mogenhetsexamen 1895-05-17. Officersvolontär vid livregementets dragoner 1895-05-28–11-19. Student i Uppsala 1896-09-17–1903. Amanuens vid livrustkammaren 1899-05-05. Tillförordnad intendent och föreståndare för livrustkammaren 1903-07-01. Intendent och föreståndare 1904-05-20. Amanuens vid Nordiska museet 1906–1910. Sakkunnig för troféernas bättre förvaring 1906-07-16. Tillförordnad föreståndare för statens trofésamling 1907-06-14. Uppdrag att katalogisera rikets regalier 1918-04-26. RNO 1919-06-06. Överintendents namn 1933-06-12, avsked 1942-09-18. Gift 1909-07-12 i Johannes förs, Stockholms län (vb), med Edit Gunilla Hellberg, född 1883-04-28 (EÄ 1884) i Västerviks förs (fb). Dotter av ogifta pigan Hulda Amalia Hansson.
 • Anna Sofia Augusta, född 1878-03-21 på Fredrikslund. Utexaminerad från Anna Sandströms högre lärarinneseminarium i Stockholm 1905. Lärarinna vid Brummerska skolan i Stockholm 1905–1909, vid Karlskoga samskola 1909–1912, vid Göteborgs högre samskola 1912–1913 och vid Anna Sandströms högre lärarinneseminarium 1914–1919 och 1922–1923. GM iq 5st. 1948-03-12. 1925 ärvde hon föräldrarnas gård Kungshamn.

TAB 21

Gustaf Olof (översiktstab 12, son av Carl Emanuel, tab 19), född 1845-04-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-05-07. Furir vid Värmlands fältjägareregemente 1863-04-30. Officersexamen 1864-10-27. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägareregemente 1864-11-22. Elev vid akademien för de fria konsterna 1869-02-04. Avsked från krigstjänsten 1870-04-26. Erhöll andra medalj vid världsutställningen i Paris 1878 för sin bekanta tavla »Carl XII:s lik bäres över norska gränsen». Ledamot av akademien för de fria konsterna 1878-11-30. RVO 1884-12-01. RFrHL 1886-11-04. Professor i figurteckning vid akademien för de fria konsterna 1887-09-02. Kommissarie vid konstutställningen i Köpenhamn 1888. KDDO2gr 1888-07-17. Erhöll guldmedalj av 2 kl. vid internationella konstutställningen i München 1892-08-12. KVO2kl 1896-12-01. Ledamot av konstakademien i Köpenhamn 1897. Direktör för konstakademien 1899. KVO1kl 1901-11-30. KBayS:tMO2kl m kr 1902. KNS-.tOO1kl 1904-12-01. Kommissarie och svensk delegerad vid ett flertal internationella konstutställningar i Berlin, München. Paris m fl städer. Av hans målningar märkas, förutom den ovan nämnda, Nils Stures död (1880), Magnus Stenbock i Malmö (1892), Likvakan i Tistedalen (1895), Regementets kalk (1900), Gustaf III i dramatiska teatern, Carl X Gustaf och Erik Dahlberg (i riddarhuset 1912). Skriftställare. Död 1933-08-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db), och begraven i Alsike socken. Gift 1878-05-05 i London med Amalia Catharina (Amy) Jæder, född 1843-10-03 i Stockholm, död 1912-03-01 i Paris (Klara förs, Stockholm (db). Dotter av banktjänstemannen Erik Jæder och Catharina Forslund.

Barn:

 • Carola, född 1878-12-01 i Paris. Medlem av I'Union Internationale des Beaux Arts et des Lettres i Paris 1909.

TAB 22

Fredrik Ture (översiktstab 8, son av Olof Rudolf, greve Cederström, tab 11), född 1808-07-20 i Karlskrona. Sekundlöjtnant vid flottan 1826-05-11. Tjänstgöring i engelska flottan 1831-05-01–1832-07-04. Premiärlöjtnant vid flottan 1832-05-29. Kaptenlöjtnant 1840-03-10. Anställd som kavaljer hos hertigen av Östergötland 1848-10-01–1852-04-26. RDDO 1850-11-13. Kapten 1852-06-29. RPrRÖO3kl 1853-05-17. RSO 1854-12-18. Kommendörkapten 1858-02-02. Kommendant i Karlskrona 1858-05-28–1868-03-24. Som deputerad av kommendörer och kommendörkaptener bevistat konung Carl XV:s kröning 1860-05-03. Statsrevisor 1861. Kommendör vid flottans nya reservstat 1873-12-31. Inspektör för båtsmanshållets södra distrikt 1874-01-01–1880-04-23. KNS:tOO1kl 1878-01-21. Död 1886-02-22 i Uppsala och begraven på Funbo kyrkogård bredvid faderns grav. Gift 1852-06-08 med hovfröken hos drottning Josefina, friherrinnan Sigrid Maria Josefina Ingeborg Rikissa Eufemia Ulfhild Sparre, född 1825-09-01 Nygård. Död 1910-11-17 i Skeppsholms förs, Stockholm (db), dotter av generalmajoren friherre Sixten David Sparre, och grevinnan Carolina Sofia Amalia Eleonora Lewenhaupt.

Barn:

 • Rolf Sixten Christer Ture, född 1853-09-09 i Karlskrona. Konstituerad till furir över stat vid marinregementet 1871-06-06. Avsked 1872-02-14. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1872-03-12. Mogenhetsexamen 1873-06-03. Elev vid krigsskolan 1873-05-14. Utexaminerad 1874-09-25. Underlöjtnant vid 2. livgardet, nu Göta livgarde 1874-10-16. Löjtnant 1877-11-16. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1882-10-20. Kommenderad att tjänstgöra hos arvfurstarna 1884-01-01. RBadZLO1kl 1884-08-20. Transport till 2. livgardet såsom kapten? 1886-08-20. RWaldMfO3kl 1886-03-23. Anställd hos japanske prinsen Sadanarou Foushimi under hans vistelse i Stockholm 1886-06-00. JOUS5kl 1887-10-04. RSAO2kl 1888-08-16. Kapten 1889-10-12. Ordonnansofficer hos hertigen av Närke 1889-12-01. RDDO 1889-05-29. RPrKrO3kl 1895. RSO 1896-12-01. Åtföljde till England hertigen av Närke, som representerade konung Oscar II vid drottning Victorias 60-årsjubileum 1897-06-15–07-01 siamVEO4kl 1897-06-15. EngMM 1897-06-20. Adjutant hos hertigen av Närke 1897-09-15. OIIJmt 1897-09-20. Major vid Göta livgarde 1898-12-09. Överstelöjtnant vid Svea livgarde 1903-03-13. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1905-06-05. Kammarherre, tjästg hos hertigen av Närke 1905-05-15. KStbVO2kl 1905-06-15. Verkställande direktör i militärekiperingsaktiebolag 1906–1920. GVSbm 1906-06-20. OIISGbmt 1907. RNO 1908-06-16. RRS:tStO2kl med kr. 1910-06-21. KBadBI:sZO2kl 1910. KLEkkrO2kl 1912-04-22. KDDO2gr 1912-11-19. KNO2kl 1913-05-15. Hovmarskalk hos hertigen av Närke 1915-12-31. Avsked ur krigstjänsten 1916-04-14. KVO1kl 1919-06-06. KNO1kl 1923-06-06. KNedOHO1kl 1923. Kmst k N O 1931-06-06. Död 1933-01-04 i Stockholm och begraven i Kungliga Hovförs (db), Fundbo socken, Uppsala län.

TAB 23

Oskar Fredrik (översiktstab 8A, son av Fredrik Ture, tab 22), född 1855-07-26 i Karlskrona. Genomgick Örebro tekniska elementarskola 1872–1875. Nivellör vid Bergslagernas järnvägsbyggnad 1875–1877. Arbetschef vid Göteborgs mekaniska verkstads slipbyggnad 1878. Telegrafist vid Bergslagernas järnvägars trafik 1879–1880. Trafikchefsassistent och stationsinspektor vid Södra Dalarne järnväg 1880–1883. Trafikchef, tillika ban- och maskiningenjör, kamrer och kontrollör vid Gotlands Järnväg 1883–1894. därefter bosatt i Transvaal till 1924. Död 1930-10-16 i Dala Floda socken, Kopparbergs län (db), och begraven i Funbo socken, Uppsala. Gift 1884-05-10 i Örgryte kyrka invid Göteborg med Lydia Maria Meyer, född 1859-03-28 i Töreboda förs (fb). Död 1937-08-11 i Uppsala Domkyrkoförs (db nr 330), och begraven i Funbo socken. Dotter av stationsbokhållaren Anders Magnus Johansson och Maria Christina Thyberg. Fosterdotter till brasilianske vice konsuln Adolf Meyer och Eleonora Andersson.

Barn:

 • Sigrid Eleonora Maria, född 1885-05-14 i Visby. Gift 1910-09-03 i Uppsala Domkyrkoförs (vb) (EÄ Stockholm ), med majoren friherre Carl Gustaf Gerhard De Geer af Finspång, i hans 2:a gifte, född 1859. .
 • Adolf Fredrik Ture Oskarsson, född 1886-10-25 i Visby. Mogenhetsexamen 1905 i Uppsala. Reservofficersexamen 1907-04-20. Underlöjtnant i Upplands artilleriregementets reserv 1907-12-31. Löjtnant i Upplands artilleriregementets reserv 1914-09-25. Kamrersassistent vid Upplands enskilda banks huvudkontor i Uppsala 1919. SkytteRM 1920. Avsked ur krigstjänsten 1924-08-21. 1918 anställdes han i Mälarprovinsernas centralbank och året efter övergick han till Uplandsbanken, där han stannade till pensioneringen. I tio år var han även siffergranskare vid Uppsala universitet. Deltog som tävlingsskytt i svenska laget vid OS 1912.
 • Oskar Rudolf Gustaf Adolf Oskarsson, född 1888 i Visby. Se Tab. 24.
 • Eleonore Lydia Mercedes, född 1890-11-24 i Visby.

TAB 24

Oskar Rudolf Gustaf Adolf Oskarsson (översiktstab 8A, son av Oskar Fredrik, tab 23), född 1888-08-27 i Visby. Friherre. Mogenhetsexamen i Uppsala 1907-12-07. Volontär vid Svea livgarde 1908-06-01. Officersvolontär vid Västerbottens regemente 1909-06-20. Kadett vid Karlberg 1909. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid Västerbottens regemente 1910-12-30. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1915-02-19. Flygcertifikat 1917-06-10. Regementsadjutant 1920. SkytteRM. Kapten i Västerbottens regemente 1925-04-24 från och med 1925-04-30. Kapten vid Västerbottens regemente 1926-10-29. Kapten och adjuktant vid Militärbefälet för Övre Norrland 1930-08-14. RSO 1938-06-06. Major i armén 1937-04-09. Avsked med förtidspension 1937-07-09. RVO 1938-06-06. Major i Västerbottens regementes reserv. Tjänstgjorde vid försvarsstaben. Gift 1914-10-10 i Umeå stadsförs (vb), med Elsa Anna Elisabet Dorotea Kempff, född 1895-07-04 i Umeå. Dotter av statens lantbruksingenjör Viktor Sixten Constantin Kempff och Anna Lovisa Sjöstedt.

Barn:

 • Rolf Sixten Gustaf Adolf Oskarsson, född 1916-06-07 i Umeå. Friherre. Död i Umeå 1917-05-06.
 • Ulf Sixten Adolf Fredrik Oskarsson, född 1918-08-13 i Umeå.
 • Hans Sixten Gustaf Adolf Oskarsson, född 1923-06-06 i Umeå.

TAB 25

Anton Gustaf Emanuel (översiktstab 8B, son av Fredrik Ture, tab 22), född 1867-11-07 i Karlskrona. Friherre. Mogenhetsexamen 1884-05-30. Student vid Uppsala universitet 1884-09-23. Fil. kand. 1888-05-26. Examen till rättegångsverken 1890-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1890-09-23. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1891-01-16. Vice häradshövding 1893-12-20. Vice notarie och domare i Stockholms rådhusrätt 1894-04-06. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1896-01-30. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1898-05-16. Fiskal i Svea hovrätt 1900-11-30. Assessor 1901-05-31. Tillförordnad revisionssekreterare 1902-04-27. Konstituearande revisionssekreterare 1905-11-01. Ordinarie revisionssekreterare 1906-11-09. RNO 1907-12-01. Ledamot av riddarhusdirektionen 1908-05-21. KNO2kl 1915-06-06. Ordförande i nedre justitierevisionen 1919-12-19. KNO1kl 1924-06-06. Ägde hälften av villafastigheten Högantorp i Djursholm 1910-12-21–1923-05-31 och ägde hela denna fastighet sedan 1923-06-01. Död 1932-07-01 i Falköping och begraven i Funbo förs, Uppsala län, (Hedvig Eleonora förs, Stockholm db nr 155). Gift 1902-04-26 i Hagakyrkan i Göteborg med Alfrida (Frida) Liljenroth, född 1874-12-22 i Göteborg. Dotter av översten och chefen för 1. Göta artilleriregemente Georg Liljenroth och Alfrida Alfson.

Barn:

 • Ingeborg Alfrida Margit, född 1903-01-08 i Stockholm i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, stiftsjungfru.
 • Ture Sixten Rudolf, född tvilling 1907-03-15 i Oscars förs, Stockholm.
 • Georg Carl Olof, född tvilling 1907-03-15 i Oscars förs, Stockholm. Friherre. Mogenhetsexamen i Stockholm 1927-12-09. Tjänsteman i Stockholms enskilda bank. Bankrevisor. Död 1980-03-31 i Enskede förs, Stockholms län. Gift 1:o 1934-03-18 i Övertorne förs, Norrbottens län.
 • Rolf Claes Olof, född 1919-04-17 i Engelbrektsförs och Danderyds förs (fb).

TAB 26

Ture Gustaf (översiktstab 13, son av Claes, tab 10), född 1765-08-16 i Stockholm. Förare vid Svea livgarde 1781-04-16. Fänrik vid Svea livgarde 1781-04-27. Löjtnant 1786-03-31. RSO 1789-09-02. Kapten och regementskvartermästare 1791-01-19. Hovmarskalk 1793-02-15. Ståthållare på Gripsholms slott 1795-03-05. Major i armen 1795-11-13. Sekundmajor vid regementet 1796-10-17. Överste i armén 1799-11-16. Generaladjutant 1801-01-31. Premiärmajor 1801-02-19. Överste och chef för Dalregementet 1804-06-09. Förde brigadbefäl under kriget mot Norge 1808. Död 1812-12-29 i Stockholm. Gift 1795-12-13 med sin kusin, friherrinnan Carolina Cedeström, född 1767-08-15, död 1822-05-05 Åsby, dotter av generalmajoren och landshövdingen friherre Bror Cederström och Sara Christina Zedritz.

Barn:

 • Christina Margareta (Kjerstin), född 1796-04-04 i Stockholm, död ogift 1875-09-01 på Skärsätra å Lidingön Stockholms län.
 • Carolina Antoinetta, född 1797-07-25 i Stockholm, död i Stockholm 1869-01-10. Gift 1816-12-05 i Stockholm med översten och generaladjutanten greve Axel Lagerbjelke , född 1775, död 1832.
 • Bror Ture, född 1798-06-29. Fanjunkare vid Mörnerska husarerna 1803-12-24. Underofficer vid Svea livgarde 1814-05-24. Fänrik vid Svea livgarde 1814-11-17. Löjtnant 1820-06-30. Kapten i regementet 1826-12-06. Stabskapten 1827-06-20. RSO 1841-07-04. Avsked 1848-01-11. Tullinspektor i Södertälje 1848. Död i Södertälje 1859-07-24. Gift 1848-02-17 med Mina Sofia Hallén, född 1799-11-08, död 1886-08-02 i Kungsör, dotter av tullinspektören i Vasa Natanael Hallén och B. H. Ingberg.
 • Charlotta Elisabet Lovisa, född 1801-10-05 på Näsgård i Ludvika socken, Kopparbergs län, död 1878-01-30 Östanbro. Gift 1823-11-14 Åsby med brukspatronen Carl Peter Törngren i hans 3:e gifte (gift 1:o 1802 med Charlotta Hjerton, född 1785, död 1810. Gift 2:o 1811 med Charlotta Elisabet Koschell, född 1793, död 1815), född 1775-04-04, död 1851.
 • Beata Sofia, född 1804-04-14, död 1892-05-03 i Göteborg och begraven på Norra kyrkogården i Stockholm. Gift 1829-07-07 i Stockholm med kammarherren greve Fredrik Snoilsky, född 1792, död 1842.

TAB 27

Claes Arvid (översiktstab 13, son av Ture Gustaf, tab 26), född 1806-06-06. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Avgången från krigsakademien 1827-06-20. Lantmäteriauskultant 1830-06-21. Vice kommissionslantmätare i Västmanlands län 1841-04-10. Kommissionslantmätare i Västmanlands län 1866. Avsked 1871-07-28. Död 1877-11-17 i Sala. Gift 1841-03-30 Ängsholm med Amalia Charlotta Pettersson, född 1808-12-12 Nickbo, död 1887-01-25 i Sala, dotter av bruksägaren Mattias Pettersson och Johanna Charlotta Adamsson.

Barn:

 • Ture Arvid Mauritz, född 1842-02-21, död 1845-01-31.
 • Claes Viktor Mauritz, född 1845-02-03 i Sala. Handlande. Död 1901-12-13 i Vena socken, Kalmar län. Gift 1883-06-08 i Stockholm med Beda Carolina Malmström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1865 med handlanden i Sala Johan Ferdinand Zetterström, född 1841, död 1878-01-28), född 1839-05-22 i Säter, död 1900-01-04 i Djursholm, dotter av stadsfiskalen i Säter Erland Malmström och Maria Larson.
 • Amalia Matilda Charlotta, född 1847-06-05, död 1847-09-26.

TAB 28

Claes (översiktstab 7, son av Claes, tab 10), född 1772 Huddinge socken, Stockholms län. Antagen i krigstjänst 1782. Fänrik vid Svea livgarde 1782-04-22. Löjtnant vid Svea livgarde 1788-01-29. Stabskapten 1795-05-13. Avsked från regementet 1799-01-22. Överstelöjtnant i armén 1819. Adjutant hos konungen 1819-11-02. RSO 1821-07-04. Överste i armén 1824-08-24. Död 1840-03-08 i Skänninge. Avsade sig vid riksdagen, 1800 adelskapet och förklarades därför detsamma för alltid förlustig samt kallade sig därefter Claesson. Gift 1798-08-26, Hålbonäs med grevinnan Charlotta Gustava Posse, född 1775-03-13 Lövsta, död 1860-03-31 i Uppsala och begraven å kyrkogården i Uppsala, dotter av majoren greve Göran Posse nr 51, och friherrinnan Christina Johanna Bielke nr 6.

Barn:

 • Claes, född 1799-12-15 på Lövsta, död 1801-12-26.
 • Claes (Claesson), född 1802, död 1809.
 • Claes Rudolf (Claesson), född 1806-08-31 på Lövsta. Student i Uppsala 1824–1828. Död ogift 1898-12-18 Krusenberg och begraven i familjegraven å Uppsala kyrkogård. Ägde Säfja i Danmarks socken, Uppsala län, vilken egendom han försålde 1889. Han var den siste levande av Claes Claessons avkomlingar.
 • Christina Elisabet Augusta, född 1808-09-13 på Lövsta, död ogift 1882-05-09 i Uppsala och begraven å kyrkogården i Uppsala.

TAB 29

Arvid Georg [Claesson] (son av Claes, sedermera kallad Claesson, tab 28), född 1804-07-26 Lövsta. Kornett vid livgardet till häst 1826-07-05. Transporterad till livregementets dragonkår 1829-04-10. Löjtnant i kåren 1829-05-29. 1. Adjutant 1830-05-30. 2. Löjtnant 1833-09-07. 1. Löjtnant 1834-02-01. 2. ryttmästare 1838-06-23. 1. Ryttmästare 1843-05-29. RSO 1849. Major i armén 1854-08-11. Avsked 1859-04-29. Död 1890-04-02 i Uppsala och begraven å kyrkogården i Uppsala. Gift 1854-09-20 med Hilda Ulrika Stridsberg, född 1829-05-01, död 1915-02-05 i Uppsala, dotter av sekreteraren i överståthållarämbetet, vice häradshövdingen Gustaf Adolf Stridsberg och Charlotta Ulrika Wannqvist, nr 2268.

Barn:

 • Claes Gustaf (Claesson), född 1855-07-24, död 1860-02-00.

TAB 30

Carl (översiktstab 14, son av Claes, tab 10), född 1774-10-24. Underofficer vid Västerbottens regemente 1781. Sergeant vid Blå och gula gardet 1791. Adjutant vid livgardet 1791-11-16. Löjtnant vid livgardet 1796-04-10. Kapten 1802-10-27. Regementskvartermästare 1804-10-20. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1807-03-07. RSO 1808-05-28. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1809-06-26. Överste och chef för Värmlands regemente 1812-11-17. Generaladjutant i generalstaben för armén 1821-11-05. KSO 1822-04-29. Generalmajor 1824-03-14. KmstkSO 1837-09-29. Avsked 1840-04-27. Död 1842-12-31 i Karlstad och begraven på Segerstads kyrkogård i Värmland. Ägde Bråte i Segerstads socken. Bevistade fälttågen i Pommern och Mecklenburg 1805 och mot Norge 1808 och 1814. Gift 1809-09-22 Apertin Kils socken, Värmlands län med grevinnan Augusta Löwenhielm, född 1788-04-03 på Lång i Grums socken, Värmlands län, död 1869-06-03 på Trossnäs i Nors socken, Värmlands län, dotter av kaptenen greve Carl Gustaf Löwenhielm, och Agneta Sofia Wrangel.

Barn:

 • Catharina Elisabet Henrietta, född 1810-10-10 Rosta, död 1838-08-08 på Bråte. Gift 1836-09-11 med sin kusin, lantmäterisekreteraren Gustaf Rudolf Lagerstråle, född 1798, död 1844.
 • Charlotta, född 1812-01-20 på Rosta, död 1895-04-20 i Strängnäs. Gift 1835-07-05 på Bråte med sin kusin, biskopen i Strängnäs stift, teol. och fil. doktorn, KmstkNO, Ture Annerstedt, född 1806-01-06 Tuna. Död 1880-11-06 i Strängnäs.
 • Agneta Sofia, född 1813-02-24 på Rosta, död 1839-01-21 Hessle. Gift 1833-06-30 på Bråte med kammarherren Jakob Nils Tersmeden C, i hans 1:a gifte, född 1795, död 1867.
 • Carl, född 1814-11-29 på Rosta, död på Rosta 1815-07-25.
 • Claes Rudolf, född 1816-07-28 på Bråte. Korpral vid livregementets husarkår 1817-03-31, dock utan lön. Student i Uppsala 1830. Sergeant 1830. Avsked från krigstjänsten 1834-06-02. Kansliexamen 1835. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1835-07-11. Examen till rättegångsverken 1836. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1836-06-23. Auskultant i Svea hovrätt 1836-12-02. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1837-02-02. Tillförordnad kopist i civildepartementet 1842. Tillförordnad protokollsförande i civildepartementet 1844-02-03. Kopist i civildepartementet 1848-04-26. Riddarhusdirektör 1854. Kammarherre 1855-01-27. Kanslist i civildepartementet 1855-06-13. Ledamot av kommittén för undersökning av grunderna för städernas beskattning 1856-01-00–1859-07-00. Härold vid KMO 1859-04-28. Protokollssekreterare i Kungliga M:ts kansli 1859-07-15. Avsked från departementet 1859-07-26. RNO och avsked från häroldsbefattningen 1865-05-03. RNS:tOO 1873-07-21. Tillerkänd riddarhusets stora guldmedalj 1905-04-03 död ogift 1908-11-21 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (db). Han vann 1844 Svenska Akademiens andra pris för en sång över J. G. Oxenstierna och 1847 enahanda pris för en avhandling om Lärodikten. Ägde jämte brodern Bråte m m.
 • Augusta Jacquette, född 1818-06-28, på Bråte, död 1860-05-06. Gift 1843-07-30 i Segerstads kyrka med sin avlidna systers man, kammarherren Jakob Nils Tersmeden C, i hans 2:a gifte, född 1795, död 1867.
 • Beata Lovisa Fredrika, född 1821-10-13 på Bråte, död ogift 1893-07-03 i Uppsala.
 • Emilia Carolina, född 1824-07-05 på Bråte, död 1904-09-19 i Uppsala. Gift 1852-08-30 med auditören vid Värmlands fältjägarregemente, vice häradshövdingen, RVO, Benkt Johan Carl Wikström, född 1821-03-05 i Vänersborg, död 1885-12-12 i Uppsala.

TAB 31

Carl Gustaf (översiktstab 15, son av Carl, tab 30), född 1830-09-16 på Bråte. Student i Uppsala vårterminen 1846. Fil. kand. 1851-03-31. Disputerade för fil. doktorsgraden 1851. Promoverad fil. doktor 1851-06-16. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1853-04-01–08-19. Underläkare vid Stockholms garnisons kolerasjukhus 1853-08-20–10-11. Sjukhusläkare i kolerasjukvård inom Skaraborgs län 1853-10-13–12-01. Med. kand. 1856-05-16. Med. lic. 1859-11-03. Kir. mag. 1860-05-25. Disputerade pro gradu medicinæ och erhöll med. doktors diplom 1860-06-01. Amanuens och underläkare vid Serafimerlasarettet i Stockholm 1860-05-25–1861-06-09. Avlade ämbetsprovet 1863-12-28. Läkare vid brunnsinrättningen i Berzelii park i Stockholm somrarna 1864–1867. Biträdande läkare vid allmänna elektricitetsinrättningen i dåvarande sundhetskollegii ämbetslokal 1865-11-01–1868-04-19. Stadsläkare i Strömstad 1868-06-04–1878-09-30. Intendent vid badinrättningen i Strömstad 1869-08-12–1887. Läkare vid länslasarettet i Strömstad 1870-07-28–1878. Ordförande bland stadsfullmäktige i Strömstad 1871–1878. Vice ordförande i stadens skolråd 1871–1878. Ordförande i byggnads- och hälsovårdsnämnden i Strömstad 1875–1878. Vice ordförande i nödhjälpskommittén med anledning av den stora branden i Strömstad 1876–1878. Ordförande i Värmlands läns fiskeristyrelse 1891. Vice ordförande i Värmland läns hushållningssällskap 1892-11-25. RVO 1895-11-30. Död 1900-07-05 på Bråte. Ägde hälften av Bråte m m. Utgav av trycket flera arbeten av medicinskt och zoologiskt innehåll, några under pseudonymen »Carl Carlsson». Gift 1863-09-16 i Strängnäs med Anna Carolina Christina von Schéele, född 1836-08-23 i Stockholm, död 1913-04-05 i Fellingsbro prästgård Västmanlands län (db), dotter av prosten Knut Georg von Schéele nr 2059, och Matilda Charlotta Gezelius.

Barn:

 • Anna Matilda Augusta, född 1864-06-16 och död 1865-07-01 i Stockholm.
 • Carl Georg, född 1866-04-06 i Stockholm, död 1876-03-19 i Strömstad.
 • Anna Matilda Charlotta, född 1868-02-01 i Stockholm.
 • Anna Agnes Emilia, född 1869-11-24 i Strömstad. Död 1949-04-17 Visnums-Kil. Gift 1896-12-16 på Bråte med komministern i Visnums förs av Värmlands stift Bernhard Julius Kaldén, född 1863-12-19 i Ödeborgs socken, Älvsborgs län.
 • Anna Lovisa Matilda, född 1872-02-21 i Strömstad. Mogenhetsexamen vid Wallinska skolan i Stockholm 1893-05-19. Utexaminerad från folkskollärarinneseminariet i Stockholm 1896-05-00. Lärarinna vid Brummerska skolan i Stockholm. Död ogift 1915-03-22 i Stockholm.

TAB 32

Gustaf (översiktstab 16, son av Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, tab 1), född 1727-08-24 i Stockholm. Volontär vid Jämtlands regemente 1741. Sergeant 1741. Fänrik vid Jämtlands regemente 1742. Löjtnant vid Österbottens infanteriregemente 1749-03-01. Genom byte underlöjtnant vid artilleriet 1757-11-04. Död 1773 och begraven 1773-09-11 Mörtvik. Han ingav 1766 till riksens ständer ett memorial om skriv- och tryckfriheten. Gift 1746-02-00 med sin svägerskas kusin Elsa Juliana Cronstedt, född 1724-05-30, död 1799-10-06 Brunn

Barn:

 • Gustava Juliana, född 1746 och död ogift 1801-04-29 Hålbonäs. 'Hon klädde sig i manskläder och tjänade på åtskilliga ställen.'
 • Maria Charlotta, döpt 1748-01-01 Siggesta, död 1752.
 • Olof Gabriel, döpt 1749-08-20 på Siggesta, död på Siggesta 1750 och begraven 1750-03-23.
 • Bror, född 1754, död 1754.
 • Carl, född 1756, död 1756.
 • Bror Bruno, född 1757-12-13 på Brunn. Page 1772-01-20. Fänrik vid livgardet 1779-02-08. Död 1782-04-21 i Stockholm, sedan han av misstag intagit gift.
 • Maria Charlotta, född 1767-10-29 på Mörtvik, död 1833. Gift 1809-07-15 Viksjö med kyrkoherden i Lagga och Östuna förss pastorat av ärkestiftet Per Annerstedt, född 1763-03-24 i Börje socken, Uppsala län, död 1849-02-01.
 • Dygdig, döpt 1761-10-23 på Brunn, död 1761.
 • Anders, döpt 1763-03-30, på Brunn, död 1763.

TAB 33

Sven (översiktstab 16, son av Gustaf, tab 32), född 1755-11-05. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1771. Korpral 1772-05-13. Livdrabant 1772-06-17. Löjtnant 1777-05-13. Underlöjtnant vid Royal Suédois i Frankrike 1782-02-00. Löjtnant Royal Suédois i Frankrike 1786. Kapten i svenska armén 1789-04-00. Kapten vid Hälsinge regemente 1789-05-00. Vice korpral vid livdrabantkåren 1791-04-24. Korpral (major) vid livdrabantkåren 1792-12-18. RSO 1801-01-29. Avsked 1801-07-16. Död 1825-02-17 Körunda. Han var med vid franska arméns belägring av Gibraltar på 1780-talet ävensom i 1788–90 års finska krig. Gift 1799-06-18 Lemshaga med Magdalena Christina Ulrika Hägerflycht, född 1778-11-20, död 1832-05-14 i Gävle, dotter av generalmajoren Johan Gustaf Hägerflycht nr 873, och hans 1:a fru Johanna Christina Teet nr 550.

Barn:

 • Gustaf Julius Christian Anton Svante, född 1800-08-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1815-06-25. Fanjunkare vid Kalmar regemente 1815-06-25. Fänrik vid Hälsinge regemente 1818-12-19. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som fänrik i armén 1824-09-07. Avsked ur krigstjänsten 1826-12-06. Död ogift 1833-05-27 i Stockholm.
 • Madeleine Adelaide Charlotta, född 1801-09-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1880-07-04 i Uppsala.
 • Carl Emanuel Alonzo, född 1802-12-28, död 1803-11-28 Viksjö .
 • Emanuel Bror Bruno, född 1804-03-01 Stockholm, död ogift 1845-05-10 i Stockholm.
 • Fredrik Ulrik Arvid, född 1805-04-23 död 1810-12-23 på Viksjö.
 • Julia Johanna Helena, född 1808-03-23, död 1811-01-19 på Viksjö.
 • Amenaide Antoinette Amelie Fredrika Gustava, född 1809-10-04 på Viksjö. Stiftsjungfru. Död 1905-04-23 i Dannemora socken, Uppsala län. Gift 1834 med komministern i Norrbo förs av Härnösands stift Gustaf Leonard Sparrman, född 1809-05-18 i Mariefred, död 1885-10-04 i Uppsala.
 • Ture Fredrik Teodor, född 1813-03-17. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1835-10-00 och i nedre justitierevisionen 1836-12-23. Auskultant i Svea hovrätt 1837-01-09. Extra ordinarie notarie Svea hovrätt 1837-01-20. Riddarhuskanslist 1837-05-02. Kammarjunkare 1838-02-14. Vice notarie i Svea hovrätt hovrätt 1838-08-00. Kammarherre 1843-02-06. Vice häradshövding 1844. Död 1868-06-05 i Stockholm och jordfäst i därvarande katolska kyrka. Ägde Grinda i Lilla Malms socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1845-12-12 i Eksjö med Catharina Sofia Ottiliana Vilhelmina Rosenmüller, född 1826-09-09 Hellerö, död 1854-01-08 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Jean Mikael Rosenmüller, och Fredrika Vilhelmina Rydelius. Gift 2:o 1860-06-12 i katolska kapellet i Stockholm med Maria Carolina Fernlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bryggaren Frans Beckman), född 1828-12-27, död 1878-11-04 i Stockholm.
 • Christina Ebba Heloisa, född 1815-12-25, död 1816-11-28, på Viksjö.
 • Carl Gustaf Olof, född 1817-11-03, död 1819-07-26 på Viksjö.

TAB 34

Alfons Emanuel Svante Fredrik (översiktstab 16, son av Sven, tab 33), född 1811-06-29. Godsägare. Död 1852-01-25 i Uppsala. Gift 1842-07-10 i Uppsala med Maria Elisabet Malm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1854-05-26 i Stockholm med tullinspektören vid Dalarö tullkammare Carl Gustaf Kjellberg, född 1805-08-22 i Halmstad, död 1877-03-14 i Uppsala), född 1817-12-18 i Stockholm, död i Stockholm 1894-07-21, fosterdotter till pälsvaruhandlaren i Stockholm Johan Peter Malm och Anna Petronella de Paulij.

Barn:

 • Polychroron Napoleon Maximilian, född 1843-08-06 Sätra. Kontorsskrivare vid statens järnvägar 1872-01-02. Död ogift 1880-02-14 i Uppsala.
 • Ebba Emanuella, född 1847-07-16 på Sätra. Död ogift 1916-02-12 i Gustaf Wasa förs, Stockholm (db).

TAB 35

Olof (översiktstab 17, son av Gustaf, tab 32), född 1760-06-16 Brunn. Kadett vid amiralitetet 1775-07-05. Fänrik vid amiralitetet 1778-04-08. Enseigne de vaisseau i fransk tjänst 1780. Lieutenant de vaisseau 1782. Bevistade i fransk tjänst flera sjöaktioner. Återkom till Sverige 1783. Löjtnant vid amiralitetet 1783-08-28. (1783-06-04). RFrOPlemér 1783. Bevistade sjökriget 1788–1790 och därunder slagen vid Hogland och Öland. Kapten vid amiralitetet 1788-06-21. Major 1793-01-25. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant i flottorna 1809-06-29. Överstelöjtnant 1812-05-26. Död 1831-09-19 Ilingetorp. 'Han blev 1799-10-02 av K M:t dömd från livet, för det han vid konvojerande av svenska handelsfartyg lät uppbringa sig och dem av tvenne engelska kuttrar, men fick på avrättsplatsen försköning och sedermera tjänsten åter 1801-04-00.' Gift 1793-03-13 Böke med Margareta Christina Blomberg, född 1770 å Varmdön, död 1835-04-23, dotter av en båtsman.

Barn:

 • Anna Maria, född 1792-06-14 på Böke, död 1857-05-05 på Ilingetorp. Gift 1821-10-12 med kyrkoherden i Döderhults och Oskarshamns förss pastorat av Kalmar stift Per Hultén, född 1780-05-30 Gamlehult, död 1847-09-02 [Hans maka].
 • Elsa Christina, född 1794-09-06 på Böke, död ogift 1858-04-19 på Dingetorp.
 • Claes Olof, född 1795-09-01 på Böke. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1820-10-05. Löjtnant vid örlogsflottan 1823-07-04. Död ogift 1824-01-21 på Ilingetorp.
 • Magdalena Charlotta Catharina, född 1802-02-20 på Ilingetorp, död på Ilingetorp 1852-04-23 ogift.
 • Jaquetta, född 1804-06-22 på Ilingetorp, död på Ilingetorp 1821-08-16.
 • Carolina Gustava, född 1807-08-30, död ogift 1849-02-13 på Ilingetorp.
 • Carl Fredrik, född 1811-10-06 på Ilingetorp. Kadett.

TAB 36

Gustaf Polychron (översiktstab 17, son av Olof, tab 35), född 1796-09-28 på Böke. Underlöjtnant vid örlogsflottan. Löjtnant vid örlogsflottan 1823-07-04. Löjtnant vid sjöartillerikåren 1825-12-16. Död 1834-08-25 i Karlskrona. Gift 1:o 1825-12-16 i Karlskrona med Maria Prawitz, född 1798-10-26 i Karlskrona, död i Karlskrona 1828-04-10, dotter av sekreteraren Peter Magnus Prawitz och Helena Cecilia Rundquist. Gift 2:o 1830-11-21 i Karlskrona med första fruns syster Sofia Prawitz, född 1810-02-22 och död 1858-08-28 i Karlskrona.

Barn:

 • 1. Maria-Charlotta, född 1828-04-10 i Karlskrona, död ogift 1889-06-12 i Karlskronas Amiralitetsförs
 • 2. Olof, född 1831-08-05 i Karlskrona, död 1831-08-05 2 timmar gammal.
 • 2. Gustaf, född 1832-07-09, död 1832-07-09 i Karlskrona.

TAB 37

Rudolf Olof (översiktstab 17, son av Gustaf Polychron, tab 36), född 1833-09-19 i Karlskrona. Underkonstruktörsexamen i Karlskrona 1850 och sjöofficersexamen Karlskrona 1851-05-20. Kommenderad å fregatten »Eugénie» under dess världsomsegling 1851–1853. Sekundlöjtnant 1853-03-01. Premiärlöjtnant 1861-03-19. Överflyttad till K M:ts flottas nya reservstat 1866-10-01. Suppleant för inspektören för räddningsväsendet 1867–1870. Kaptenlöjtnant 1869-12-03. Besiktningsman i Karlskrona 1876–1880. RSO 1877-12-01. Död 1912-05-20 i Karlskronas Amiralitetsförs (db). Gift 1:o 1872-05-15 i Göteborg med Anna Charlotta Setterborg, född 1851-03-04 i Göteborgs Domkyrkoförs (fb), död 1874-01-11 i Karlskronas Amiralitetsförs, dotter av grosshandlaren Alfred Johan Nikolaus Setterborg och Matilda Charlotta Lundgren. Gift 2:o 1895-10-27 i Växjö med Berta Viktoria Bergman, född 1869-02-11 i Karlskronas Amiralitetsförs (fb). Dotter av kronosmedsgesällen Bernhard Vilhelm Bergman och Josephina Elisabeth Berg.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1874-01-08 i Karlskrona, död 1901-08-27 på Trevinge. Gift 1898-02-10 i Göteborg med lantbrukaren Johan Hugo af Trolle, född 1856, död 1904.
 • 2. Margot Olefine, (RDH protokoll 1897-10-23) född 1894-05-06 i Växjö. Död 1974-07-22 i Stockholm. Gift 1921-11-17 i Sofia förs, Stockholms län (vb) med Nils Adolf Fredelin, född 1889-06-25.

TAB 38

Bror Per (översiktstab 17, son av Olof, tab 35), född 1798-11-18 Ilingetorp. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1817-10-04. Premiärlöjtnant 1828-10-29. Kaptenlöjtnant vid K M:ts flotta. RSO 1850-06-26. Överflyttad till flottans reservstat 1854-03-07. Avsked 1855-11-28. Död 1857-04-28 Eskebäcksmåla Gift 1850-10-24 Aplerum med stiftsjungfrun Betty Emerentia Augusta Lagergréen, född 1824-09-24 på Aplerum, död 1886-09-11 i Kalmar, dotter av häradsskrivaren Alexander Peter Lagergréen, och Brigitta Maria Nylander.

Barn:

 • Per, född 1855-08-05, död 1876-03-31 i Kalmar.

TAB 39

Bror Emil (översiktstab 17, son av Bror Per, tab 38), född 1856-10-06 i Kalmar. Ingenjör. Genomgick tekniska elementarskolan i Örebro 1874–1877. Anställd vid Kalmar–Emmaboda järnväg. Överflyttade till Nordamerika 1888. Anställd som ritare vid en mekanisk verkstad i Milwaukee 1889. Gift 1894-02-08 i Milwaukee, Wisconsin, USA (vbu) med Louise Sofia Dorotea (Dora) Vullmahn, i hennes 2:a gifte, (gift 1:o Boers) född 1866-05-10 i Bremen, Tyskland. Dotter av Christian Vullmahn och Sophie N.N.

Barn:

 • Bror Harald (Harold), född 1897-01-06 i Milwaukee, Wisconsin (fbu).

TAB 40

Anders (översiktstab 18, son av Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, tab 1), till Beatelund i Ingarö socken, Stockholms län. Född 1729-02-09 i Stockholm. Kadett vid amiralitetet 1773. Sergeant 1746. Bataljonsadjutant vid Hessensteinska regementet 1747. Regementsadjutant 1749-07-31. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1750-07-23. Kapten vid prins Gustafs regemente 1757-11-04. Avsked 1768-05-10. Död 1793-04-18 på Beatelund. Han bevistade franska fälttåget i Tyskland och slaget vid Rossbach. Gift 1:o 1759 i Hamburg med Marianne de Fraire, död 1762, dotter av en holländsk handlande. Gift 2:o 1780-08-11 Lisma med Hedvig Antoinetta von Mevius, född 1744, död 1809-09-17, dotter av etatsrådet Henrik Rudolf von Mevius, av en ointroducerad adlig ätt (SK.), och friherrinnan Margareta Zulich, nr 122.

Barn:

 • 2. Ulrik, född 1781-01-23. Fänrik vid Svea livgarde 1787-05-07. Löjtnant vid Svea livgarde 1804-04-28. Majors avsked 1807-11-23. Död ogift 1838-11-06.
 • 2. Mariana, född 1784-04-02, död barn.
 • Andréetta Sofia, adopterad såsom äkta dotter genom kungliga resolution 1790-08-16. Född 1767, död 1808-08-21 i Karlskrona. Gift 1790-02-09 med översten Christer Ludvig Jägerskiöld, född 1763, död 1854.

TAB 41

Anders (översiktstab 18, son av Anders, tab 40), till Beatelunds fideikommiss. Född 1778-07-26. Understallmästare hos hertig Fredrik Adolf. Fänrik vid Västmanlands regemente 1798-05-11. Avsked 1804-12-20. Död 1832-02-25 i Stockholm. Gift 1804 med Mariana Fredrika Vilhelmina von Mühlenfels, född 1782-07-11, död 1871-12-20 Vappa, dotter av kaptenen Gustaf von Mühlenfels till Kortshagen i Pommern och hans 1:a fru Marie Louise Thyring.

Barn:

 • Gustaf Carl Ulrik, född 1806-05-09 Lisma. Student i Uppsala 1823. Kansliexamen 1828-10-03. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1828-03-09. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1828–1829. Extra ordinarie kanslist i förvaltningen av sjöärendena 1829-07-17. Kammarjunkare 1830-05-19. Andre riddarhuskanslist 1831-06-09. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1836-03-01. Elev vid teknologiska institutet 1840-08-00. Avsked från kanslistbefattningen vid riddarhuset 1841-04-15. Agronom 1854-12-11. Undervisare i fiskodling m m 1864-02-12. Död ogift 1898-09-11 å Lillängsdal i Ingarö socken.
 • Rudolfina Maria Antoinette Jacquette, född 1807-06-21 på Lisma, död 1823-08-23 i Ingarö socken.
 • Mariana Henrietta Louisa Beata Ulrika, född 1810, död 1823-09-11.
 • Beata Sofia Lovisa, född 1811-12-03 på Beatelund, död ogift 1836-08-09.
 • Knut Mauritz, född 1813-09-06 på Beatelund, död 1817-06-26.

TAB 42

Anders (översiktstab 19, son av Anders, tab 41), född 1805-03-05 Lisma. Student i Uppsala 1821. Examen till rättegångsverken 1827. Auskultant i Svea hovrätt 1827-12-18. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1827. Vice häradshövding. Ledamot av Stockholms läns landsting 1863– 1870. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1866–1875. RNO 1870-06-11. LLA 1881-01-21. Död 1885-04-08 i Stockholm. Innehade från 1832 fideikommissegendomen Beatelund i Värmdö socken, Stockholms län. Gift 1:o 1831-11-30 i Stockholm med Lovisa Isabella Bjurberg, född 1814-08-10 i Stockholm, död 1864-03-24 å Barnängen vid Stockholm, dotter av grosshandlaren i Rio de Janeiro Anton Gustaf Bjurberg och Lovisa Ulrika Westin. Gift 2:o 1867-06-20 på Beatelund med Hilda Reuter, född 1826-03-23, död 1881-03-05 i Stockholm, dotter av rektorn vid Hillska skolan å Barnängen, doktor Jonas Reuter och Carolina Neijman.

Barn:

 • 1. Emilie Henriette Antoinette Rudolfina (EÄ Rudolfine), född 1832-10-27 på Beatelund. Stiftsjungfru. Död 1926-02-10 i Stockholm. Begraven i Ingarö socken, Stockholm. Gift 1859-09-12 i Stockholm med överdirektören friherre Carl Henrik Ulfsson Sparre, född 1832, död 1873.
 • 1. Axel Conon Maximilian, född 1837. Se tab 47.
 • 1. Jacques Fredrik, född 1838-12-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1858. Lantmäterielev 1860-07-16. Arrenderade en följd av år Beatelund. Delägare i Stora Blecktornet i Stockholm samt innehavare av under ovannämnda fideikommiss lydande gården Bergvik på Ingarön. Död 1921-04-17 i Vetlanda (Ingarö förs, Stockholms län (db). Gift 1865-10-06 i Stockholm med Tekla Vilhelmina Hederström, född 1845-08-16 i Stockholm, död 1882-12-19 på Beatelund och begraven å Ingarö kyrkogård, dotter av hovrättsrådet, jur. kand. Christoffer Hederström och hans 2:a fru Kerstin Magnusdotter Åkerblom.

TAB 43

Anders (översiktstab 19, son av Anders, tab 42), född 1834-04-10 på Beatelund. Student i Uppsala 1851. Fil. kand.exam. 1856. Disputerade 1856. Promoverad fil. doktor 1857. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1873–1878 och 1880–1881. RVO 1878-11-30. LLA 1881. RNO1890-12-01. Ordförande i styrelsen för Stockholms läns lantbruksskola vid Husby 1892. Död 1894-10-24 Sofiahemmet. Innehade fideikommissegendomen Beatelund. Gift 1863-10-10 i Stockholm med Maria Cecilia Wennerström, född 1846-01-30 i Råneå socken, Norrbottens län, död 1891-02-05 i Stockholm och begraven i familjegraven å Bo kyrkogård, dotter av majoren Carl Wennerström och Eleonora Cecilia Schwabitz.

Barn:

TAB 44

Anders (översiktstab 19, son av Anders, tab 43), född 1865-08-27 Sanda. Mogenhetsexamen 1883-05-18. Student i Uppsala 1883. Fil. kand. 1886-09-13 och fil. lic. 1892-11-01. Utgivare av bryggareföreningens månadsblad 1894-02-00. Död 1921-07-08 i Vadstena. Han tillträdde Beatelunds fideikommiss efter faderns död 1894, men försålde detsamma och innehade sedermera Beatelunds fideikommisskapital samt fideikommissegendomen Ektorp i Västerhaninge socken, Stockholms län. Gift 1892-01-21 i Nikolais förs, Stockholm, med Ebba Maria Millde, född 1868-10-03 i Stockholm. Död 1945-07-19 Bäckomberga sjukhus, Oscars förs, Stockholm (db) nr 231) dotter av stämpelmästaren vid tullverket Ture Reinhold Millde och Anna Catharina Andersdotter.

Barn:

 • Bror Gösta, född 1900-04-28 i Stockholm.
 • Anna, född 1902-06-10 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. SLFtn. Stiftsjungfru. Se Biografica. Död 1980-11-06 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1924-09-09 med löjtnanten i Kungliga flottan Oscar Pedro Ahlmark, född 1896-01-29. Kommendörkapten. Se Biografica. Död 1976-04-13 i Stockholm.

TAB 45

Anders (översiktstab 19, son av Anders, tab 44), född 1896-06-08 Beatelund. Friherre. Studentexamen 1915. Förvaltade Edstorps fideikommissegendoms skogar 1918. Utexaminerad från Ultima lantbruksinstitut 1920. Agronom. Kommunalfullmäktig i Österhanninge. SkytteRM. Arrangerade Sanda fideikommiss i Österhanninge förs, Stockholms län (EÄ socken )1920–1924. Ordförande i Sveriges agronomförbund sedan 1927. Gift 1:o 1920-11-06 i Karlstads domkyrka med Gunhild Emma Sofia Dyrssen, i hennes första gifte, dotter av landshövdingen i Värmlands län Gerhard Dyrssen och Emma Augusta Sofia Charlotta Fock nr 1846. Gift 2:o 1932-01-09 i Köpenhamn med Eva Margareta Dorothea Upmark, född 1908-03-23. Dotter av fil. doktor Gustaf Herman Fabian Upmark och Emmy Margareta Severin.

Barn:

 • 1. Anders, född tvilling 1921-10-22 på Sanda i Österhanninge förs, Stockholms län (fb).
 • 1. Arvid Gerhard, född tvilling 1921-10-22 på Sanda i Österhanninge förs, Stockholms län (fb).
 • 2. Eva Margareta Christina, född 1934-03-09 i Botkyrka förs, Stockholms län.
 • 2. Bror Anders Gustaf, född 1936-04-13 Riksten (fb nr 20).
 • 2. Märta Charlotte

TAB 46

Carl Gustaf Alexander (översiktstab 19, son av Anders, tab 43), född 1867-03-05 i Stockholm. Efter långvarig vistelse i Amerika m fl länder lantbrukare på Ingarön. Direktör för Bil-aktiebolaget. 1907–1911. Flygare, den förste svenske aviatikern. Föreståndare för statens flygskola vid Malmslätt. Chef för Södertälje verkstads aviatikavdelning och flygskola. Verkställande direktör för Nordiska aviatik-aktiebolaget i Södertälje 1916. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Död 1918-06-29 (Maria förs, Stockholm db.), förolyckad vid flygning över Ålands hav. Gift 1:o 1900-06-05 i Stockholm (borgerlig vigsel) med friherrinnan Maria Alexandra Sofia (Marika) Stiernstedt, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1909-10-04 med författaren Ludvig Anshelm Nordström, född 1882-02-25 i Härnösand, skild från 2:o mannen Ludvig Anshelm Nordström 1938-05-03), född 1875-01-12 i Stockholm, författarinna, RFrHL. Dotter av generallöjtnanten friherre Leonhard Vilhelm Stiernstedt, och hans 1:a fru Marie Pauline Victoria Ciechanowiecka. Gift 2:o 1909-07-22 i Domkyrkoförs i Uppsala (vb) med Minna Poppius, född 1883-07-03 i Clara förs i Stockholm (fb). Dotter av tullfiskalen Erik Gabriel Poppius och Jenny Cecilia Hazelius.

Barn:

 • 1. Magdalena Cecilia Marie (Lena), född 1901-01-24 Brunn Skådespelerska. Gift 1:o 1933-05-09 i Djursholm (Hälsingborg, Maria förs, vb nr 57) med praktiserande läkaren, med lic. Nils-Gösta Daniel Wallengren.
 • 2. Bror Anders, född 1910-01-21 i Kungsholms förs i Stockholm. Död 1911-04-07 i Kungsholms förs i Stockholm.
 • 2. Ulla-Metta Cecilia (Maschá), född 1915-01-21 vid Saltskog i Södertälje förs. Gift 1:o med greve Bleckert Carl Wachtmeister af Johannishus nr 25 Gift 2:o 1941-12-27 i Milano med Ettere (Kim) Della Géovanna, född 1912-11-04. Journalist.
 • Carl Gustaf Alexander, trolovningsbarn (avlat under äktenskapslöfte med Lilly Wendela af Ekenstam).
 • Hertha Maria Alexandra, född 1892-06-21 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (fb). Gift Wahlqvist.

TAB 47

Axel Conon Maximilian (översiktstab 19, son av Anders, tab 42), född 1837-02-01. Elev vid skogsinstitutet 1861-05-31. Utexaminerad 1863-06-02. Extra överjägare i Uppsala län 1864-03-11. Extra jägmästare i Uppsala revir 1870-11-14. Jägmästare i Jockmocks revir i Norrbottens län 1873-04-25. Jägmästare i Storbackens revir 1900-12-21. Död 1907-02-02 på Uppsala hospital och begraven i Ingarö socken. Gift 1876-06-27 i Jockmocks socken med Augusta Elisabet Wennström, född 1847-12-22 i Hjo stadsförs (fb), död 1907-09-28 i Stockholm, dotter av handskfabrikören Carl Johan Wennström och Sofia Burman.

Barn:

 • Axel Oskar Leopold, RHD protokoll 1880-05-03, född 1869-12-30 i Maria förs, Stockholm. Styrman i handelsflottan. Sjökapten i handelsflottan 1893. Död 1918-10-04 på resa mellan England och Norge (Ingarö förs, Stockholms län db). Gift 1908-12-31 i Kolding, Danmark, med Clara Johanna Elisabet Harboe, född 1872-03-25 i Kolding, dotter av sparkassedirektören Henrik Harboe, av dansk adel, och Emelie Rönnenkamp Holst.
 • Carl Maximilian Eugen, född 1876-09-17 i Jockmocks socken. Köpman. Kontorist i Stockholm. Död 1932-02-18 i Stockholm
 • Georg Gustaf Alarik, född 1879-10-04 på Ingarön. Död 1896-03-15 å Serafimerlasarettet i Stockholm.

TAB 48

Claes Jacques Napoleon (översiktstab 18, son av Anders, tab 41), född 1808-11-14 på Beatelund. Student i Uppsala 1825. Kansliexamen 1828-07-29. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikexpeditionen 1828-12-13. Bevistade föreläsningarna vid Degeberga lantbruksinstitut 1835. Förvaltare och arrendator först av Sanda och Sandemar i Österhaninge socken, Stockholms län, sedan av Haga i Svinngarns socken och Vappa i Tillinge socken m fl egendomar i Uppland 1836–1879. LLA 1844-07-08. Död 1901-07-26 på Beatelund. Ägde Lidehäll i Vallby socken, Uppsala län. Gift 1856-02-23 i Stockholm med sin sysslings dotter Maria Carolina Törngren, född 1827-11-12 i Örebro, död 1871-11-23 Vappa, dotter av brukspatronen Carl Petter Törngren och friherrinnan Charlotta Elisabet Lovisa Cederström.

Barn:

TAB 49

Ferdinand Carl (översiktstab 18, son av Claes Jacques Napoleon, tab 48), född 1857-01-11 på Sanda. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1878-04-01. 1. stationsskrivare i Katrineholm 1900. Före detta stationsinspektor (EÄ Stationsinspektor ) vid Kilsmo station 1904 och i Nyköping 1915-09-29. RVO 1921-09-15. Avsked 1921-10-30. Död 1927-02-01 i Nyköping (Västra förs db nr 10). Gift 1901-03-21 i Katrineholm med Hedvig Hildur Charlotta Westerberg, född 1867-08-28 i Stenstorps socken, Skaraborgs län (fb). Död 1965-04-12 i Norums förs, Göteborgs och Bohus län (db). Dotter av stationsinspektoren Carl Johan Westerberg och Hedvig Solia Linzon.

Barn:

 • Hedvig Anna Maria Carolina (Anna-Marie), född 1902-01-23 i Katrineholm. Gymnastikdirektörs examen vid gymnastiska Centralinstititutet 1925-05-25.
 • Hildur Ulrika Cecilia (Ulla), född 1903-07-29 i Katrineholm. Gift 1926-11-21 i Stockholm ( Nyköping, Västra vb nr 38) med med. kand. Lars Georg Wersäll, född 1898-08-02 i Kärrbo socken.
 • Claes Jakob Ferdinand (Jacques), född 1906-07-29 vid Kilsmo järnvägsstation i Askers socken, Örebro län.

TAB 50

Jakob (översiktstab 20, son av Anders, tab 40), född 1782-01-21 i Stockholm. Fänrik vid Västmanlands regemente. Fänrik vid Svea livgarde 1788-01-29. Löjtnant vid Svea livgarde 1805-05-06. RSO 1808-05-28. Kapten 1808-12-02. Major och överadjutant (KrAB.) 1809-06-29. Överstelöjtnant i armén 1813-10-22. Konfirmationsfullmakt (KrAB.) 1814-06-01. Överste i armén och generalstaben 1814-08-20. Konfirmationsfullmakt (KrAB.) 1814-10-04. Avsked från gardet 1814-10-04. Landshövding och militärbefälhavare på Gotland 1817-03-11. Generaladjutant 1818-05-11. KSO 1818-05-11. LKrVA 1819-12-21. Generalmajor 1826-05-11. KmstkSO 1829-08-31. Tillförordnad president i kammarkollegium 1831-01-29. President i kammarkollegium 1831-05-14. Avsked från kammarkollegium 1847-10-19. Död 1857-07-09 Tindered. 'Han blev 1808-04-11 vid Skarbokilen i Norge illa blesserad, därav han mistade ena benet, och var, vid konung Gustaf IV Adolfs fängslande, emot den olycklige fursten nog mycket hård'. Bevistade 1813 och 1814 fälttågen i Tyskland och Norge. Gift 1818-09-27 på Karlberg med Anna-Margareta von Cederwald, född 1794-11-17 i Åbo, död 1873-05-18 i Västervik, dotter av vice presidenten i Åbo hovrätt Arvid von Cederwald, av finsk adlig ätt, och Margareta Sofia Rabenius.

Barn:

 • Anna Antoinetta Sofia, född 1819-08-29 i Visby, död 1862-06-19 i Stockholm. Gift 1838-10-23 i Stockholm med kabinettskammarherren och översten friherre Claes Ulrik Koskull, född 1792, död 1863.
 • Henrietta Jakobina, född 1820-11-06 i Stockholm, död 1897-04-10 Forsby. Gift 1843-10-19 i Stockholm med underlöjtnanten friherre Otto Gustaf Lybecker, född 1817, död 1904.
 • Jakob, född 1822-10-14 i Stockholm. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1839-04-29. Avsked 1841-04-04. Fanjunkare vid 2. livgardet 1841-04-24 och vid livregementets dragonkår 1842-10-22. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1843-08-14. Deltog såsom premiärlöjtnant vid 5. dragonregementet i dansk-tyska kriget 1848–1849. Löjtnant 1848-05-16. RDDO 1849. Transport till Jämtlands hästjägarekår 1853-05-19. Ryttmästare 1857-10-06. Deltog i kriget i Nordamerika 1863–1864. RSO 1865-05-03. Major i armén 1872-11-20. Död 1873-02-06 i Östersund. Gift 1858-05-15 Kärrtorp, (EÄ 1858-05-16 i Stockholm ) med sin sysslings dotter och tillika sin kusin Julia Lagerstråle, född 1831-07-01 på Måsen vid Karlskrona, död 1915-10-05 i Karlskrona stads förs (db), dotter av överstelöjtnanten friherre Claes Lagerstråle, och Julie von Cederwald.
 • Carl Olof, född 1824-09-28 Jälla (At (Sch).). Officersexamen 1844-10-08. Furir vid Svea livgarde 1844-11-28. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1846-03-19. Löjtnant 1849-05-08. Deltog i dansk-tyska kriget och blev sårad vid Fredricia 1849-07-06. Död 1849 på fältlasarettet å Billes have på Fyen och begraven 1849-08-10 i Middelfart.

TAB 51

Jakob (översiktstab 21, son av Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, tab 1), född 1737-02-22 i Stockholm. Antagen till krigstjänst 1754. Lärstyrman vid amiralitetet 1754-12-30. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. Kapten vid arméns flotta 1761-11-10. Tygmästare 1765-01-05. RSO 1767-11-23. Kommendörkapten 1770-01-31. Major vid marinkåren. Överste 1773-09-22. Konteramiral 1776-10-17. Amiralitetsråd 1777-08-19. Chef för eskadern i Göteborg 1783-03-12. Vice amiral 1783-04-29. Död i Göteborg 1795-07-10. Gift 1775-10-13 i Karlskrona med grevinnan Anna Magdalena Sporre af Söfdeborg, född tvilling 1751-08-31 i Karlskrona, död 1818-11-02 Malma, dotter av amiralen och presidenten greve Erik Sparre af Söldeborg, nr 66, och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad.

Barn:

 • Olof, född 1776-12-03 och död 1776-12-05, i Karlskrona.
 • Maria Charlotta, född 1777-12-08 (EÄ 1778-12-08), död 1805-02-23 på Malma. Gift 1803-12-16 med majoren Johan Mauritz von Post, i hans 1:a gifte, född 1777, död 1837.
 • Jaquetta Magdalena Lovisa, född 1778-12-17. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Död ogift 1803-11-17 i Uppsala.
 • Erik Anders, född 1780. Kabinettskammarherre och generaladjutant. Död 1853. Se Tab. 52.
 • Fredrik Arvid, född 1781, död 1792-01-25 genom drunkning vid Gamla varvet i Göteborg.
 • Johan Gustaf, född 1783. Major. Död 1830. Se tab 55.
 • Claes Jakobsson, född 1785-07-29, död 1788-11-01.
 • Bror Ulrik, född 1787-03-26 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1800-09-29. Utexaminerad (Hc.) 1807-04-02. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1807-04-10. Löjtnant 1809. Kaptens avsked 1820-09-21. Innehade guldmedalj för tapperhet till sjöss. Bevistade sjökrigen 1808–09 och 1813–14.
 • Carl Jakob, född 1788-05-21 i Göteborg. Sergeant vid arméns flotta 1799-12-31. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1802-11-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1807-03-13. Löjtnant 1809-06-29. Kapten 1814-04-06. Kapten i generalstaben 1817-03-18. Major i generalstaben 1820-06-24. Major vid Närkes regemente 1821-02-20. RSO 1821-11-05. Överstelöjtnant i armén 1826-05-11. Överste i armén och i generalstaben 1836-07-04. Överste och chef för Närkes regemente 1849-01-16. KSO 1853-04-28 avsked ur krigstjänsten 1859-01-25. Död ogift 1864-03-09 i Örebro. Bevistade kriget i Pommern 1807, mot Norge 1808–1809 samt i Tyskland, Holstein o. Brabant 1813–1814. Innehade guldmedaljen för tapperhet i fält samt C XIV Joh:s medalj.
 • Beata Fredrika, född 1790-01-25 och död 1791-06-23 i Göteborg.
 • Ulrica Antoinetta, född 1791-03-19, död ogift 1832-12-23 på Malma.
 • Fredrik Arvid, född 1792-01-25 i Göteborg, död ung.

TAB 52

Erik Anders (översiktstab 22, son av Jakob, tab 51), född 1780-05-02 Brunn Fänrik vid Svea livgarde 1788-01-29. Löjtnant vid Svea livgarde 1799-01-14. Kapten vid Dalregementet 1805-04-11. Kavaljer hos hertiginnan av Dalarna 1805-06-01. Överadjutant och major i armén 1809-09-05. Kammarherre hos drottningen (SAB.) 1809-06-08, major vid Dalregementet 1809-10-10. RSO 1814-08-25. 1. Major 1814-11-08. Överstelöjtnant 1814-11-16. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant i armén kvarstå 1817-02-04. Överstelöjtnant och 1. major vid Närkes regemente 1822-05-17. Överste i generalstaben 1825-03-02. Adjutant hos konungen 1827-07-04. Kabinettskammarherre 1828-02-09. Överste och chef för norra skånska infanteriregementet 1833-01-19. Generaladjutant 1836-01-28. KSO 1841-07-04. Avsked från chefsämbetet 1852-03-20. Död 1853-03-21 i Örebro. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807, 1808 års norska fälttåg samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1805-04-10 i Stockholm med hovfröken hos hertiginnan av Södermanland, grevinnan Sofia Ulrika Piper, född 1779-06-23 i Stockholm, död 1848-11-01 i Örebro, dotter av kammarherren greve Adolf Ludvig Piper, och grevinnan Eva Sofia von Fersen.

Barn:

 • Sofia Magdalena, född 1805-02-13 Springsta, död 1864-09-02. Gift 1831-04-28 i Örebro med kammarherren Samuel August Braunerhielm, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1805, död 1884.
 • Lovisa Jaquetta, född 1806-10-19 i Stockholm, död ogift 1879-08-15 i Örebro.
 • Carl Erik Axel, född 1810-10-13 (1810-10-29). Fanjunkare vid 2. livgardet 1829-03-27. Fänrik vid 2. livgardet 1829-05-16. Fänrik vid Närkes regemente 1829-12-19. Löjtnant vid Närkes regemente 1834-04-19. Kapten 1848-08-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1853-04-27. Avsked ur krigstjänsten 1862-04-15. Död ogift 1873-04-25 i Malmköping.
 • Claes Jakob Ludvig (Jacques), född 1812-03-29 på Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län. Student i Åbo 1828-05-07. Sergeant vid 2. livgardet 1829-09-17. Fänrik vid 2. livgardet 1830-03-27. Löjtnant 1837-02-10. Avsked 1837-09-01. Död ogift 1891-05-24 Rynninge .
 • Augusta Maria Charlotta, född 1813-05-08 på Lövstad, död 1900-03-18 på Rynninge, som hon ägde, men före sin död sålde till sin son. Gift 1833-10-15 i Örebro med översten och chefen för Närkes regemente, RSO, Nils Gabriel Årmann, född 1808-02-18 på Rynninge, död på Rynninge 1868-03-21.

TAB 53

Bror Vilhelm (översiktstab 22, son av Erik Anders, Tab, 52), född 1816-03-12 på Springsta. Student i Uppsala. Kameralexamen. Kammarskrivare i statskontoret 1852. Extra kanslist i statsutskottets kansli riksdagarna 1853–1854 och 1856–1858. Häradsskrivare i Väsby fögderi i Västmanlands län 1857-12-18. Poststationsföreståndare vid Östanbro station. RVO 1883-11-30. Död 1885-06-21 på Östanbro boställe i Björksta socken, Västmanlands län. Gift 1859-06-05 i Stockholm med Gustava Christina Törngren, född 1830-09-11 i Örebro, död 1919-06-22 i Engelbrekts förs, Stockholm (db), dotter av brukspatronen Carl Petter Törngren och friherrinnan Charlotta Elisabet Lovisa Cederström.

Barn:

 • Bror Ture Jakob, född 1862-05-01 i Sala, död 1869-04-26 på Östanbro.
 • Augusta Sofia Lovisa, född 1864-04-12, på Östanbro. Död 1930-11-06 i Katarina förs, Stockholm (db nr 449). Gift 1897-10-05 i Stockholm med handelsföreståndaren Bror Henning Josephson, född 1858-01-08 i Finnerödja socken, Skaraborgs län, död 1918-06-23 i Stockholm.
 • Bror Gustaf Henrik Teodor, född 1866-02-07 på Östanbro, död på Östanbro 1874-05-08.
 • Bror Elis Fredrik Eugen, född 1870-09-02 på Östanbro, död på Östanbro 1870-10-10.

TAB 54

Bror Erik Carl Louis (översiktstab 22, son av Bror Vilhelm, tab 53), född 1860-09-19 i Sala. Utexaminerad från Örebro tekniska skola 1880. Anställd vid Petterssons bruk 1880, vid Ramnäs 1882, vid Seglingsberg 1886 och vid Bofors 1889. Var sedan lantbruksbokhållare i Argentina, stationsinspektor i Ausonia i Argentina. Kontorschef i Buenos Aires. Död i Buenos Aires 1919-12-30. Gift 1891-10-04 i San Fernando i Argentina med Ingeborg Charlotta Fellers, född 1861-05-20, dotter av klockaren, organisten och folkskolläraren Carl Ulrik Fellers och Ingrid Augusta Myrberg.

Barn:

 • Bror Erik Oskar Fredrik, född 1893-07-18. Se Tab 54A.
 • Elsa Christina Augusta, född 1895-09-22 i Ausonia, Córdoba, Argentina. Gift 1:o 1920-01-09 i Buenos Aires, Argentina med ingenjören John Henning, född 1885-05-28 i Vianen, Holland. Död 1928-06-27 i Córdoba, Argentina. Son av Fredrik Sigmond Godfried Henning och Sophia Petronella van Stokrom. Gift 2:o 1933-10-18 i Buenos Aires med Colin Cowan, född 1886-11-19 på Nya Zeeland. Son av Andrew Cowan och Florence Andrews.
 • Bror Carl Ture, född 1897-04-16. Lantmätare i Argentina.
 • Ingeborg Clarissa, född 1901-04-27. Död. Gift 1928-09-27 med Victor Albert Bellochio, född 1893-12-10, direktör (Buenos Aires).
 • Ebba Maria Dagmar, född 1902-09-23. Död 1990. Gift 1923-05-09 med George Herbert Rodney Keen, född 1894-10-07. Död 1978-01-04 i Buenos Aires. Direktör i Buenos Aires.
 • Bror Louis Torsten, född 1904-07-08. Se tab 54B.

TAB 54A

Bror Erik Oskar Fredrik (översiktstab 22, son av Bror Erik Carl Louis, Tab 54), född 1893-07-18. Död 1949. Friherre. Lantbrukare. Gift 1935 med María del Carmen Bustos, född 1906.

Barn:

 • Lucinda Clarissa, född 1936-06-27.
 • Ingrid María Dagmar, född 1938-01-31.
 • Dagmar María del Carmen, född 1939-09-09.
 • Bror Enrique Román, född 1943-03-06.

TAB 54B

Bror Louis Torsten (översiktstab 22, son av Bror Erik Carl Louis tab 54), född 1904-07-08. Död 1960. Friherre. Lantmätare. Gift med María Elisa Pefaure, född 1912-11-21.

Barn:

 • Luis, född 1942-02-03. Lantmätare (Bariloche, Neuquén, Argentina).
 • Cristina Clarissa

TAB 55

Johan Gustaf (översiktstab 21, son av Jakob. tab 51), född 1783-06-16. Kadett vid Karlberg 1794-06-02. Utexaminerad (Hc.) 1801-09-22. Fänrik vid Jämtlands fältjägarebataljon (KrAB.) 1801-10-06. Kornett vid skånska dragonregementet 1804-02-08. Löjtnant vid skånska husarregementet 1807-05-28. Ryttmästare vid skånska husarregementet 1815-04-18. RSO 1824-07-04. Major i armén 1828-08-21. Död 1830-03-19 Säbyholm. Gift 1809-09-12 Rösjöholm s län med Sofia Magdalena Silfverskiöld, född 1785-11-21, död 1830-11-02 i Ängelholm, dotter av ryttmästaren Nils Silfverskiöld, och Anna Elisabet Ström.

Barn:

 • Anna Jakobina, född 1810-06-03 Hilleshög. Gift med en norsk sjökapten.
 • Charlotta Ulrika Elisabet (Elsie), född 1811-08-18 på Hilleshög, död ogift 1894-07-31 i Hälsingborg (Ekeby förs, Malmöhus län.
 • Augusta Maria Aurora, född 1812-09-02 på Hilleshög, död ogift 1848-05-11 i Hälsingborg.
 • Jacquette Magdalena, född 1814-06-05 på Rösjöholm, död 1893. Gift 1848-05-25 i Hasvik i Finnmarken i Norge med handlanden och egendomsägaren Fredrik Nannestad Wingaard Bull, född 1800-07-03 på gården Dybvig i Borgund i Norge, död 1893.
 • Gustava Albertina Desideria, född 1815-05-19 på Hilleshög, död 1873-08-28 i Stockholm. Gift 1858-05-08 med lantbrukaren Adolf Vilhelm Hessling, död 1861.
 • Bror Nils Jakob, född 1816-09-10 på Hilleshög. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1834-01-26. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1837-07-17. Löjtnant 1840-04-04. 2. Löjtnant 1845-10-09. 2. Kapten 1853-09-29. Avsked 1866-11-20 död barnlös 1892-04-04 i Stockholm. Gift 1858-03-15 med Beata Elisabeth Bjugg, född 1831-07-17. Död 1915-02-07 Eketorp s län, dotter av handlanden i Kristianstad Axel Johan Bjugg och Christina Sofia Herslow.
 • Olof Rudolf Ulrik Johan, född 1817-09-29 i Lund. Volontär vid Närkes regemente 1835-05-29. Furir vid Närkes regemente 1836-06-28. Underlöjtnant 1840-05-26. Löjtnant 1848-06-02. Kapten 1857-04-25. Avsked såsom kapten i armén 1858-04-16. Lantmäteriexamen 1837. Vice kommissionslantmätare i Örebro län 1843–1857. Död ogift 1871-12-06 i Örebro. Ägde och bebodde en tid Irvingsholm i Tysslinge socken, Örebro län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: