:

Bergenstråhle nr 375

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Bergenstråhle nr 375 †

Friherrlig 1821-11-05, introducerad 1822. Utdöd 1829-06-09.

TAB 1

Gustaf, friherre Bergenstråhle (son av Rudman Bergenstråhle nr 1696, tab 26), född 1771-12-14 och hade konungen och drottningen till faddrar. Volontär vid Hälsinge regemente 1774-06-28. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1783-12-19. Löjtnant på regementets finska stat 1790-02-05. Transporterad till dess Stockholmsstat 1792 1 juni. Stabskapten vid livregementsbrigadens värvade infanteri 1793-06-13. Regementskvartermästare 1799-11-15. Kavaljer hos hertig Carl 1803-07-01. RSO 1805-03-01. Major i armén 1807-12-19. Överstelöjtnant i armén 1808-05-26 överadjutant i generalstaben 1808-12-12. Tjänstgörande kabinettskammarherre samt underceremonimästare vid KMO 1809-07-09. Major vid 2. livgardet 1809-07-25. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1810-05-22. Överste och chef vid Jönköpings regemente 1810-10-30. Generaladjutant 1814-06-14 RNO och ÖMar. TeresiaO 1815-11-27. Generalmajor och chef för 6. infanteribrigaden 1816-06-11. KSO 1818-05-20. Friherre 1821-11-05 (introducerad 1822 under nr 375). Chef för 5. infanteribrigaden 1825-05-10 KmstkSO 1829-03-08. Död 1829-06-09 i Stockholm och utgick med honom själv hans friherrliga ätt. 'Han bevistade kriget i Finland 1788–1790, därunder han blev fången vid Anjala 1790-05-03. Bevistade under norska kriget 1808 altaren vid Liers skansar, förde befälet över 2. gardet vid konung Gustaf IV Adolfs och hans familjs fångenskap på Gripsholm, kommenderade 5. infanteribrigaden under fälttågen i Tyskland och Norge 1813–14 och avsändes 1818 till preussiska hovet för att notificera konung Carl XIII:s död och konung Carl XIV Johans uppstigande på tronen.' Gift 1823-02-25 med sin broders svägerska, stiftsjungfrun friherrinnan Fredrika Vilhelmina Lybecker i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1832-10-18 på Forsby med generalmajoren, greve Claes Fredrik Posse, född 1785, död 1839), född 1801-01-25 Forsby, död 1879-07-24 på Claestorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, dotter av kaptenen friherre Otto Vilhelm Lybecker. och Fredrika Sofia Granschoug.

Barn:

  • Lovisa Sofia Vilhelmina, född 1823-12-09 Granbäck, död 1885 på Hornsberg i Tryserums socken, Kalmar län. Gift 1844-02-25 på Fågelvik i Tryserums socken, Kalmar län med överhovjägmästaren greve Claes Magnus Lewenhaupt, född 1816, död 1882.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: