:

Mannerheim nr 277

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Mannerheim nr 277

Friherrlig 1768-02-29, introducerad 1776.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 18. En gren upphöjdes på riddarhuset i Finland i grevligt stånd 1823-12-26 (m. st 1824-01-07), med värdigheten åtföljande äldste sonen, son efter son, och introducerades under nr 8 bland grevar.

Mannerheim F27700.png

TAB 1

Gustaf Henrik Mannerheim (friherre Mannerheim (son av Augustin Marhein, adlad Mannerheim, se adliga ätten Mannerheim nr 1260 tab 1), född 1695-09-29 i Livland. Student i Uppsala 1712-05-27. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1715. Volontär vid artilleriet 1716. Överfyrverkare vid artilleriet i Karlshamn 1717-01-01. Regementsadjutant vid artilleriet i Karlshamn 1717-08-22. Löjtnant 1718-07-21. Kapten vid artilleriet 1734-11-14. Major och chef för en artilleribataljon på Gotland 1741-07-31. Överstelöjtnants fullmakt 1747-03-26. Överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1747-07-17. RSO 1748-11-07. Överste för dalregementet 1750-04-02. Generalmajor i armén 1762-06-29. Friherre 1768-02-29 jämte brodern Johan Augustin (introducerad 1776 under nr 277). Överste för Jämtlands regemente 1768-09-12. Avsked 1768-12-21. Död 1777-01-26 i Norrköping och begraven i Norrköping samt slöt själv sin friherrliga ättegren. 'Han bevistade bland annat tvenne fälttåg i Norge och belägringen av Fredrikshall. Upprättade 1741 genom kapitulation med kronan och på egen bekostnad artilleribataljonen på Gotland, bestående av 400 man samt satte under finska kriget Gotland i försvarstillstånd medelst allmogens enrollerande och exercerande. Uppfördes vid 1765 års riksdag på riksrådsförslag.' Gift 1736-05-09 med friherrinnan Beata Funck, född 1713-09-18, död 1785-06-06 i Norrköping, dotter av landshövdingen Gustaf Funck, friherre Funck, och Christina Cronström.

Barn:

 • Gustaf, född 1737-02-20, död 1738-09-01.
 • Christina, född 1738-08-25, död 1738-08-25.
 • Carl Gustaf, född 1739-11-26. Student i Uppsala 1751-05-04. Underlöjtnant vid artilleriet 1757-05-06. Ogift dödsskjuten 1760 i Westfalen.
 • Johanna Elisabet, född 1741-05-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1760-11-21.
 • Augustin, född 1743-09-04. Student i Uppsala 1751-05-04. Sergeant vid dalregementet (At (KrA)). Död 1762-06-16.

TAB 3

Johan Augustin Mannerheim, friherre Mannerheim, (son av Augustin Marhein, adlad Mannerheim, se adliga ätten Mannerheim tab 1), till Tärnö i Husby socken och Århammar i Nykyrka socken, båda i Södermanlands län, född 1706-08-08. Student i Uppsala 1722-05-09. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1728. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1729-01-24. Överfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1730-06-02. Underlöjtnant 1733-05-05. Löjtnant 1736-03-29. Kapten vid artilleribataljonen på Gotland 1741-08-15. Major vid artilleribataljonen på Gotland 1747-05-07. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1750-08-02. Vice landshövding och överkommendant i Göteborg under riksdagen 1751 (At (KrA)). Avsked från regementet 1760-03-07. Överstes n. h. o. v. 1761-12-00.. Avsked med överstes fullmakt 1761. Friherre 1768-02-29 jämte brodern Gustaf Henrik (introducerad 1776 under nr 277). Död 1778-08-26 på Tärnö och begraven i Husby-Oppunda kyrka, Södermanlands län. Trolovad 1:o med Margareta Elisabet Nordenflycht, som blev förklarad för hans fru, men från vilken han 1744 blev skild, född 1714-02-04, död 1748-05-20, dotter av kamreraren Anders Nordbom, adlad Nordenflycht, och Christina Rosin. Gift 2:o 1747-10-04 i Västervåla kyrka (Medd. av kaptenen S. Söderhielm, Gävle.), Västmanlands län med Helena Maria Söderhielm, född 1722-02-18 på Norns bruk i Hedemora landsförsamling6, död 1793-04-23 på Tärnö, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm, och Aletta Maria Cederberg.

Barn:

 • 1. Johanna Elisabet, döpt 1741-12-12 i Stockholm (At (KrA)), död 1746-07-27.
 • 2 Anna Maria, född 1748-07-14, död 1830-01-11. Gift 1790-11-25 på Tärnö med räntmästaren Carl Johan von Hauswolff i hans 2:a gifte, född 1732, död 1800.
 • 2. Lars August, född 1749. Justitieombudsman. Död 1835. Se Tab. 3
 • 2. Gustava Charlotta, född 1753-04-01 i Göteborgs garnisonsförsamling.
 • 2. Gustaf Johan, född 1754. Major. Död 1826. Se Tab. 4
 • 2. Carl Erik (finsk greve Mannerheim), född 1759. Finskt geheimeråd. Död 1837. Se Tab. 7.

TAB 3

Lars August, (son av Johan Augustin Mannerheim, friherre Mannerheim tab 2), född 1749-10-15. Student i Uppsala 1764-10-30. Extra ordinarie kanslist i kungl kansliet 1769. Extra ordinarie kanslijunkare 1771. Andre sekreterare vid kanslipresidentskontoret 1773-10-00. Protokollssekreterare i inrikes civilexpeditionen 1775. Förste protokollssekreterare i inrikes civilexpeditionen 1775. Förste expeditionssekreterare vid samma expedition 1781. Avsked därifrån 1789. Riksens ständers justitieombudsman 1809–1834. KmstkVO 1834. Honorär jur. utr. doktor i Uppsala. LVA 1835-01-14. Död 1835-03-18 i Stockholm och begraven i Stockholm 1835-03-18 i Jakobs kyrka. 'Var en stor politiker och hade mycket förtroende av sitt stånd. Bevistade riksdagarna 1778, 1786, 1789 och 1792, bevistade riksdagarna 1789 och 1792 såsom ledamot av hemliga utskottet, ävensom 1809, då han var ordförande i konstitutionsutskottet. Utmärkte sig i partistriderna efter revolutionen 1809.' Gift 1787-08-21 Näs med Sofia Wadenstierna, född 1758-08-13, död 1830-01-12 i Stockholm och begraven i Stockholm, dotter av statssekreteraren Carl Erik Wadenstierna, och hans 1:a fru Jakobina Sofia Psilanderhielm (von Seulenberg), nr 1788. Hon ägde Näs.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1788-08-10 på Näs, död på Näs 1788-08-18.
 • Fredrika Carolina, född 1790-02-07 på Näs, död 1864-12-04 i Stockholm. Gift 1812-08-18 på Näs med överintendenten Fredrik Samuel Silfverstolpe, född 1769, död 1851.
 • Augusta Ulrika, född 1792-01-15 på Näs, död 1855-12-09 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i grevliga Oxenstiernska graven i Bro kyrka, Stockholms län. Gift 1824-09-28 med sin mosters mans brorson, majoren, greve Bengt Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1789, död 1841.
 • Sofia Helena, född 1794-04-15 på Näs, död ogift 1854-09-09 på Jakobsdal vid Stockholm.

TAB 4

Gustaf Johan, (son av Johan Augustin Mannerheim, friherre Mannerheim tab 2), född 1754-09-08 i Göteborgs garnisonsförsamling. Student i Uppsala 1764-10-30. Volontär vid livregementet till häst 1769-04-20. Korpral vid livregementet till häst 1769-07-27. Adjutant 1770-08-14. Kornett 1775-01-28. Löjtnant 1775-08-09. Ryttmästare 1780-11-13. Sekundmajor 1789-11-21. Vid regementets delning placerad såsom 1. major på lätta dragonkåren 1791. Avsked 1792-09-17. RSO 1818-05-20. Död 1826-02-01 Svenneby. Gift 1783-10-23 Karmansbo med sin kusin, friherrinnan Ulrika Charlotta Örnsköld, född 1759-05-16 Ängelsberg, död 1819-12-02 på Svenneby, dotter av överstelöjtnanten Mårten Ludvig Löth-Örnsköld, friherre Örnsköld, och Aletta Maria Söderhielm.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1785-02-04 Hindsberg. Stiftsjungfru. Död 1816-09-29 på Jäders bruk i Arboga landsförsamling. Gift 1815-10-15 på Svenneby med brukspatronen Carl Vilhelm Sebastian Mannerstråle, i hans 1:a gifte, född 1786, död 1825.
 • August Ludvig, född 1786-11-11. Död 1787-06-06 på Hindsberg.
 • Johanna Sofia, född 1787-12-06 på Hindsberg, död ogift 1852-01-11.
 • Gustaf Ulrik, född 1789-05-19 på Hindsberg. Kornett vid livregementets husarkår 1807-07-31. Löjtnant vid livregementets husarkår 1811-06-04. Ryttmästares avsked 1815-01-17. Carl XIV Johans medalj 1854. Död barnlös 1859-07-06 Bocksjö. Gift 1817-02-22 på Ellholmens bruk i Arboga landsförsamling med sin systers svägerska Hedvig Christina Mannerstråle, född 1793-06-12 på Broby i Tumbo socken, Södermanlands län, död 1868-12-27 i Stockholm, dotter av kaptenen Mårten Christoffer Mannerstråle, och Hedvig Charlotta Nybohm.
 • Carl August, född 1790-11-17 på Hindsberg, död på Hindsberg 1791-04-13.
 • Carl Vilhelm, född 1792-08-26 på Hindsberg. Extra ordinarie kanslist i kungl kansliet. Vice häradshövding. Häradshövdings n. h. o. v. 1821-01-03. Postmästare i Mariefred 1829-04-10. Död ogift 1830-04-29 i Mariefred.
 • Hedvig Ulrika, född 1794-06-30, död 1795-01-31 på Borrud i Bäcks socken, Skaraborgs län.
 • Augusta Lovisa, född 1795-09-08 på Borrud, död ogift 1872-03-08 i Mariestad.
 • En dotter, född 1797-09-07, död 1797-09-07.
 • August Reinhold, född 1802. Kammarherre. Död 1867. Se Tab. 5.

TAB 5

August Reinhold, (son av Gustaf Johan tab 4), född 1802-04-03 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad (Hc.) 1820-09-19. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1820-10-19. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1827-10-10. Kammarherre 1831. Kapten vid Skaraborgs regemente 1837-11-24. Direktör i Örebro enskilda bank 1841-11-01. RSO 1850-06-26. 3. Major 1854-02-03. 2. Major 1855-01-17. Överstelöjtnant och 1. major 1858-07-17. Avsked ur krigstjänsten 1861-08-19. Befälhavare för Mariestads frivilliga skytteförening 1861-07-05. Död 1867-12-17 i Mariestad. Gift 1834-09-19 i Stockholm med Maria Henrietta Elisabet Frestadius, född 1810-10-15 i Stockholm, död 1896-11-28 i Mariestad, dotter av tobaksfabrikören Hans Frestadius och Maria Lundegrén.

Barn:

 • Ebba Charlotta Sofia, född 1838-09-11 i Klara församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1927-01-18 i Mariestads förs..
 • Gustaf August, född 1840. Sjökapten och ångbåtsbefälhavare. Död 1906. Se Tab. 6..

TAB 6

Gustaf August, (son av August Reinhold tab 5), född 1840-10-25 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-06-07. Avgången därifrån 1860-09-20. Sjökapten och Ångbåtsbefälhavare. Död 1906-12-15 i Mariestad. Gift 1875-06-28 i Strömstad med Ellen Sofia Maria Kjelén, född 1856-08-16 , (född 1856-03-24 dbu), död 1932-09-23 i Strömstads förs.. Dotter av handlanden Carl Kjelén och Amanda Beckman. Se Tab. 11B.

Barn:

 • Lars Henrik August, född 1876-08-16 i Strömstad. Styrman i handelsflottan. Sjökapten. Avreste 1899 till Valparaiso i Chile. Före detta löjtnant i chilenska flottan.

TAB 7

Carl Erik, finsk greve Mannerheim, (son av Johan Augustin tab 2), född 1759-12-14 på Nisshyttans bruk i Säters socken, Kopparbergs län. Student i Uppsala 1775-10-30. Korpral vid livregementet till häst 1775-12-01. Kvartermästare vid regementet 1775-07-31. Kornett vid lätta dragonkåren av konungens liv- och hustrupper 1777-02-19. Löjtnant och stallmästare vid lätta dragonkåren av konungens liv- och hustrupper 1779-08-11. Premiärlöjtnant 1780-04-12. Sekundmajor vid Åbo läns infanteriregemente 1783-03-03. Premiärmajor vid Åbo läns infanteriregemente 1787-04-26. Bevistade finska kriget 1788 och 1789 samt kommenderade därunder mestadels regementet. Dömdes 1790 av krigshovrätten för delaktighet i Anjalaförbundet att mista livet, men erhöll nåd 1790-09-16. Avsked ur krigstjänsten 1796-05-19. Var 1808, efter Finlands intagande av ryska trupper, ridderskapets och adelns i Åbo län ledamot i den deputation, som avsändes till S:t Petersburg. Utsedd till deputationens ordförande. RRS:tAO2kl m br 1809-01-09. Ledamot i den under lantdagen i Borgå nedsatta kommittén för uppgörande av förslag till Finlands framtida styrelse 1809-03-29. RRS:tV1O3kl 1809-07-18. Ledamot av den för Finland tillförordnade regeringskonseljens, sedan senatens för Finland, ekonomidepartement samt tillika chef för kansliexpeditionen vid ekonomidepartementet 1809-08-18. Krigsråds titel 1809-12-10. Statsråd 1810-09-06. Verkligt statsråd 1812-08-31. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1816-02-18. Entledigad från innehavda befattningar i regeringskonseljen 1816-02-18. Ordförande i riddarhusdirektionen 1816. RRS:tAO1kl 1817-06-11. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 18 bland friherrar 1818-02-06. Geheimeråds titel 1819-09-09. Ånyo ledamot av senatens ekonomidepartement, med bibehållande av landshövdingämbetet 1820-02-15. Vice ordförande i senatens ekonomidepartement 1822-06-15. Upphöjd i finskt grevligt stånd jämte äldste sonen 1824-01-07, med förklarande att denna värdighet alltid skulle tillhöra äldste manlige bröstarvingen av ätten i rätt nedstigande led, son efter son (introducerad 1824-12-08 under nr 8). Entledigad från ordförandebefattningen i riddarhusdirektionen 1825-05-08. Avsked från sina statsämbeten 1826-03-01. Död 1837-01-15 i Åbo på resa och begraven i ättens familjegrav på Villnäs kyrkogård. Gift 1796-07-14 i Åbo med stiftsjungfrun Vendla Sofia von Willebrand, född 1779-03-06, död 1863-10-29 Artukais

Barn:

 • Carl Gustaf, finsk greve, född 1797. President. Död 1854. Se Tab. 8.
 • August Ernst, född 1799-08-23, död 1805-01-04.
 • Gustava Maria Sofia, född 1801-04-30. Hovfröken hos kejsarinnan Maria av Ryssland 1819. Död 1822-02-17 i Åbo. Gift 1820-09-19 på Villnäs med ledamoten av ryska rikskonseljen, kammarherren och verkl. geheimerådet, Lars Gabriel von Haartman, finsk friherre von Haartman, nr 35, i hans 1:a gifte (gift 2:o med sin svägerska, friherrinnan Eva Vilhelmina Charlotta Mannerheim), född 1789-09-23, död 1859-12-16 på sin egendom Lemsjöholm i Lemo socken och begraven vid Villnäs kapellkyrka.
 • August Erik (Ernst), född 1805-10-16 i Åbo. Student i Åbo 1820-06-22. Extra ordinarie kanslist vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1826-09-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1826-10-16. Extra notarie i Åbo hovrätt 1829-12-21. Rysk kammarjunkare 1830-05-03. Extra kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1831-02-18. Arkivarie vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1832-11-27. Registrator vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1839-02-18. RRS:tAO3kl 1841-11-11. Andre expeditionssekreterare vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1841-11-11. Var under åren 1843–1845 för särskilda uppdrag anställd vid ryska legationen i Stockholm. Direktör i Finlands bank 1845-02-07. RRS:tAO2kl m kejs. kr 1854-03-15. Statsråds titel 1856-09-07. Rysk kammarherre 1862-01-13. Erhöll 1864 en gulddosa med kejsarens namnchiffer i briljanter. Avsked från bankdirektörsbefattningen 1866-11-21. Verkl. statsråds titel 1866-11-21. För särskilda uppdrag anställd hos generalguvernören över Finland 1866. RRS:tStO1kl 1873-04-20. Död ogift 1876-04-19 i San Donato i Italien.
 • Eva Vilhelmina Charlotta, född 1808-02-11. Hovfröken hos kejsarinnan Maria av Ryssland 1825. Död 1851-06-08 på Artukais. Gift 1831-01-30 i Åbo med sin svåger, verkliga geheimerådet m m, finske friherren Lars Gabriel von Haartman i hans 2:a gifte, född 1789, död 1859. Se ovan.
 • Johan Fridolf, född 1809-06-24. Kadett i Fredrikshamn 1823. Avgick utan avslutad kurs 1828-11-04. Fänrik vid 6. jägarregementet 1831-06-23. Transporterad till Petrovska infanteriregementet 1833-09-19. Underlöjtnants avsked 1834-06-08, reste därefter utrikes och återkom icke vidare till hemlandet. Död barnlös 1880-02-20. Gjorde jämte hustrun testamente till Åbo stads förmån. Gift i Polen med Paulina Rasvadovskij, död 1885-02-26, dotter av generalmajoren N. N. Rasvadovskij.

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Erik tab 7), finsk greve, född 1797-08-10 Villnäs Student i Åbo 1813-05-24. Fil. kand. 1819-05-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1819-05-25. Extra ordinarie kanslist i kommittén för finska ärendenas beredning i S:t Petersburg 1819-06-19. Promov. fil. doktor 1819-06-28. Extra notarie i hovrätten 1820-02-05. Kanslist i kommittén för finska ärendenas beredning i S:t Petersburg 1820-02-22. Tillförordnad protokollssekreterare i S:t Petersburg 1820-03-19. Jämte fadern upphöjd i finsk grevlig värdighet 1824-01-07 (med honom introducerad 1824-12-08 under nr 8). Protokollssekreterares titel 1824-05-13. Andre expeditionssekreterare vid andra avdelningen av kejsarens kansli och statssekretariat för Finland 1826-03-29. Tillika kanslerssekreterare vid Åbo akademi 1826-05-13. RRS:tV1O4kl 1828-04-23. Kollegieråds titel 1830-04-14. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1831-09-19. Vice landshövding i Vasa län 1832-08-11. Ordinarie landshövding i Vasa län 1833-11-13. Landshövding i Viborgs län 1834-05-14. RRS:tStO2kl 1836-12-18. President i Viborgs nyinrättade hovrätt 1839-06-19. Honorär jur. doktor 1840-07-17. RRS:tStO1kl 1842-04-27 och RRS:t AO1kl 1845-04-26 samt erhöll till RRS:tAO1kl kejs. kronan 1849-03-07. RRS:tV1O2kl m st k 1851-12-17. Död 1854-10-09 i Stockholm under en resa och begraven i familjegraven på Villnäs kyrkogård. Han var en av sin tids största entomologer och var ledamot av Senkenbergska naturforskaresällskapet i Frankfurt am Main, naturforskaresällskapet i Moskva, vetenskapsakademien i S:t Petersburg, naturalhistoriska sällskapet i Paris, svenska vetenskapsakademien, vetenskapssocieteten i Uppsala, vetenskaps- och vitterhetssamfundet i Göteborg, franska entomologiska sällskapet, entomologiska sällskapet i London, Cuvierska sällskapet i Paris och finska vetenskapssocieteten. Hans efterlämnade värdefulla insektssamling inlöstes av universitetet i Helsingfors. Gift 1832-08-12 i Åbo med Eva Vilhelmina von Schantz, född 1810-09-02, död 1895-05-19 på Villnäs gård, dotter av överstelöjtnanten Carl Constantin von Schantz, och Carolina Lovisa Weissman von Weissenstein.

Barn:

 • Sofia Augusta, född 1833-08-10 i Vasa. Rysk hovfröken 1850-05-04. Död 1867-05-25. Gift 1866 med attachén vid italienska legationen i Stockholm François Cotta.
 • Carl Robert, finsk greve, född 1835. Kammarjunkare. Död 1914. Se Tab. 9.
 • Eva Carolina Vilhelmina, född 1836-12-17 i Viborg. Ägde familjeegendomen Villnäs i Lemo socken, vilken hon sålde 1903. Överflyttade till Sverige och köpte Sjöberg i Öggestorps socken, Jönköpings län. Död ogift 1905-09-30 Sjöberg
 • Anna Maria, född 1840-06-18 i Viborg, död 1924-05-01 i Nyköping. Gift 1863-07-01 på Villnäs med professorn, fil. doktor Nils Adolf Erik Nordenskiöld, friherre Nordenskiöld, nr 405, född 1832, död 1901.
 • Lars August, född 1843-07-16 och död 1846-10-07 i Viborg.
 • Gustaf Johan, född 1846-10-27 i Viborg, död 1865-12-28 i Åbo.

TAB 9

Carl Robert, (son av Carl Gustaf tab 8), finsk greve, född 1835-02-01 i Viborg. Student i Helsingfors 1853-01-27. Ägde Villnäs och Hannula i Villnäs socken samt Paarskylä i Bjärnå socken. Affärsman i Helsingfors, grundare av Kuusankoski pappersbruk och aktiebolaget Systema i Helsingfors. Död 1914-10-09 i Helsingfors. Gift 1:o 1862-12-31 Fiskars Gift 2:o 1883-11-22 i Paris med ryska hovfröken (finska friherrinnan) Sofia Nordenstam, född 1849-06-20 i Helsingfors, död 1914-07-03 i Sibbo socken, dotter av senatorn och generalen (finska friherren) Johan Mauritz Nordenstam, och Olga Panov.

Barn:

 • 1. Eva Charlotta Lovisa Sofia, född 1863-12-21 i Helsingfors. Sjuksköterskeelev vid S:t Thomas hospital i London 1899. Översköterska vid allmänna sjukhusets i Helsingfors kirurgiska avdelning 1904: GM i RS:tAO:s band 1915-12-19. FFrK:s bronsmed. 1918. President för internationella sjuksköterskeförbundet 1922–1925. Ordförande i Rödakorsföreningarnas sjuksköterskekommitté. Ordförande i Finlands Röda kors' sjuksköterskekommitté. Medlem av Röda korsets centralstyrelse. FinlVRtn 1925. Inneh. Florence Nightingale medaljen. Död 1928-01-09 i Helsingfors. Hon reformerade sjuksköterskeväsendet i Finland. Gift 1896-07-11 i Helsingfors med ryske kammarherren, bruksägaren, vice häradshövdingen Hjalmar Constantin Linder, finska adliga ätten nr 193, från vilken hon 1899 blev skild, född 1862-04-27 i Helsingfors, död 1921-06-04 i Marseille.
 • 1. Carl Erik Johan, finsk greve, född 1865. Bankdirektör. Död 1915. Se Tab. 10.
 • 1. Carl Gustaf Emil, född 1867. General. Före detta riksföreståndare i Finland. Se Tab. 12.
 • 1. Carl Fridolf Johan, född 1868. Direktör. Se Tab. 13
 • 1. Eva Hedvig Vilhelmina Johanna, född 1870-06-30 på Villnäs. Gift 1893-07-19 i Helsingfors med artisten, greve Louis Peter Sparre af Söfdeborg,, född 1863.
 • 1. Nanny Albertina Anna Helena, född 1872-03-04, död 1886-05-18.
 • 1. Carl August Ludvig, född 1873-11-09 på Villnäs. Svensk undersåte 1895. Civilingenjör. Ledare av Electric Company of South Africa Ltd i Johannisburg i Transvaal 1904. Död 1910-04-22 i Höganäs, Höganäs socken, Malmöhus län (Finska förs., Stockholms län db). Gift där 1900-06-30, med Elisabet Nemmie Carolina Elsie Nordenfeldt, född 1876-11-21 i Kristianstad. Dotter av kaptenen Åke Hjalmar Nordenfeldt, och Ulrika Charlotta Christina Maria Mannerskantz A.
 • 2. Olga Sofia Margareta (Marguerite), född 1884-10-15 i Paris. Gift 1908-12-28 i Stockholm med majoren Frans Mikael Gripenberg, född 1882.

TAB 10

Carl Erik Johan, (son av Carl Robert, tab 9), finsk greve, född 1865-09-17. Student i Helsingfors 1882-05-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1887-12-30. Vice häradshövding 1890-12-20. Extra kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1891-01-14 och i dess ekonomidepartement 1891-01-15. Etablerade 1891 advokatbyrå i Helsingfors. Andre föreståndare för Nordiska Aktiebankens för handel och industri kontor i Helsingfors 1895. Föreståndare för Nordiska Aktiebankens för handel och industri kontor i Helsingfors 1898. Under olaglighetstiden i Finland på generalguvernören Bobrikovs befallning utan motivering ålagd att lämna landet inom fem dagar 1903-04-00 och avflyttade då till Sverige. Direktör i bankaktiebolaget Stockholm–Övre Norrland i Stockholm 1904–1910. Förbudet att vistas i Finland upphävt 1905-01-00. Befriad från undersåtliga förpliktelser i Finland och svensk medborgare 1908-03-06. Styrelseledamot i Livförsäkringsaktiebolaget Thule 1908–1915. Ordförande i styrelserna för Kramfors aktiebolag och Frånö nya aktiebolag 1910. Död 1915-07-06 Villnäs Gift 1896-12-05 Mariefors Framstående sångerska. Dotter av protokollssekreteraren Carl Albert Ehrnrooth A, och friherrinnan (finska grevinnan) Lovisa Fredrika Adelaide De Geer af Tervik.

Barn:

 • Carl-Erik, finsk greve, född 1898. Reservkornett. Se Tab. 11
 • Aina Helena Louise, född 1900-05-05 i Viborg. Död 1941-12-11 i Hälsingfors. Gift 1923-07-23 på Sesta gård med sin kusin, auskultanten i Åbo hovrätt Carl Johan Casimir Ehrnrooth, född 1898. Vicehäradshövding.

TAB 11

Carl Erik, (son av Carl Erik Johan tab 10), finsk greve, född 1898-07-09 i Helsingfors. Kornett i Nylands dragonregementes reserv. Deltog som frivillig i Finlands frihetskrig och blev sårad vid Länkipohja. Gift 1:o 1924-10-01 i Gamla kyrkan i Helsingfors med Ingeborg Johanne Hjort från vilken han blev skild 1938, född 1898-08-13 på Lerums gård, Eidsberg, Norge. Gift 2:o 1939-05-01 i Helsingfors med Greta Maria Molander i hennes 2:a gifte

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1926-04-26 i Helsingfors
 • Ingeborg Aina Sofie Constance, född 1927-08-03 i Helsingfors.
 • Carl Erik Christian, född 1929-07-23 i Helsingfors.

TAB 12

Carl Gustaf Emil, (son av Carl Robert tab 9), född 1867-06-04 på Villnäs. Kadett i Fredrikshamn 1882-07-10. Avgick utan avslutad kurs 1886-07-22. Student i Helsingfors 1887-08-14. Elev vid Nikolajevska kavalleriläroverket i S:t Petersburg 1887. Kornett vid 15. Alexandrinska, storfursten Nikolai Nikolajevitjs dragonregemente 1889-08-22 med tur från 1888-08-21. Transporterad till Hennes Majestäts chevaliergardesregemente 1891-08-08 med tur från 1889-08-22. Löjtnant 1893-09-11. Tjänstgjorde för särskilda uppdrag hos dirigerande hovstallsförvaltningen, med kvarstående i rullorna vid Hennes Majestäts chevaliergardesregemente 1897-09-14. Stabsryttmästare 1899-08-03. RRS:tAO3kl 1900-04-22. Ryttmästare 1902-12-19 med tur från 1901-08-23. Kommenderad till officerskavalleriskolans ständiga kader, med kvarstående vid chevaliergardesregementet 1904-09-13. Överstelöjtnant vid 52. Njäsjinska dragonregementet 1904-10-20. Bevistade kriget mot Japan 1904 och 1905. För utmärkelse i fält befordrad till överste 1905-02-19. RRS:tStO2kl m sv 1906-12-04. Kommenderad till Centralasien och Kina 1906–1908. RRS:tAO2kl m sv 1907-05-12 och RS:tVlO4kl m sv o ros 1907-05-22. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Kommendör för 13. Vladimirska, storfursten Mikael Nikolajevitjs, ulanregemente 1909-01-18. RRS:tVlO3kl 1909-04-04. Tillförordnad kommendör för livgardets Hans Majestäts, ulanregemente 1911-11-14. Generalmajor och stadfäst i innehavande befattning 1911-02-19. Generalmajor vid kejsarens svit med kvarstående som regementskommendör 1912-10-18. Tillika chef för avdelta gardeskavalleribrigaden, med placering på gardeskavalleriet 1914-01-06. Bevistade världskriget 1914–1917. Generallöjtnant och stadfäst divisionschef 1915-02-19. Erhöll svärd till RS:tVlO3kl. RRS:tGO4kl och RRS:tStO1kl m sv 1915. S:t Georgssabel 1915. RRS:tAO1kl m sv 1915-06-05. Tillförordnad chef för 12. kavalleridivisionen. RR S:tVlO2kl m sv 1916-02-08. Chef för rysk-rumäniska stridsgruppen Wrancza i Transsilvanska Karpaterna 1916. Chef för 6. kavallerikåren 1917. Avgick ur rysk militär tjänst 1917. Av Finlands regering 1918-01-26 utsedd till överbefälhavare över Finlands krigsmakt till lands och sjöss med uppdrag att organisera en armé. Började 1918-01-28 på eget initiativ frihetskriget genom anfall och avväpning av fem ryska garnisoner. Försvarade med frivilliga krafter de befriade delarna av landet mot ryska trupper och med dem förenade upprorsmän tills en armé skapats bakom fronten. Utdrev genom omfattande strategiska operationer ryssarna ur landet och tillfångatog den upproriska armén samt intågade med den segerrika finska armén i huvudstaden 1918-05-16. Av Finlands senat för personlig tapperhet belönad med Frihetskorsets 4kl samt för krigsoperationernas skickliga ledning med Frihetskorsets 1kl 1918. General av kavalleriet 1918. StkFFrK. GM för Tammerfors' intagning samt den till minne av kriget instiftade medaljen 1918. RPrJK1 o. 2kl 1918. Nedlade överbefälet då han icke kunde godkänna regeringens politik, 1918-05-29 och överflyttade till Sverige. KmstkSO 1918-06-06. Finlands riksföreståndare 1918-12-12. Övertog högsta befälet över Finlands armé 1919-01-00. RoKavKMO 1919-02-12. RDElefO 1919-02-18. Stormästare av Finlands Vita Ros och kommendör av nämnda orden med stora korset och ordenskedja 1919-05-16. Fil. hedersdoktor i Helsingfors 1919-05-31. Avgick från riksföreståndarskapet 1919-07-30. Grundade 1920 den humanitära sammanslutningen General Mannerheims barnskyddsförbund med filialföreningar över hela landet. Ordförande i centralförvaltningsrådet för Unionbanken i Finland. LKrVA 1925. Marskalk av Finland 1942. Gift 1892-05-02 i S:t Petersburg med Anastasie Arapov, från vilken han 1919 blev skild, född 1872-01-09 i Moskva, död 1936-12-31 i Paris. Dotter av generalmajoren Nikolai Arapov och Vera Kazakov.

Barn:

 • Anastasie, född 1893-04-23 i S:t Petersburg. Nunna i ett karmeliterkloster i London.
 • Sofie, född 1895-07-07 i S:t Petersburg.

TAB 13

Carl Fridolf Johan, (son av Carl Robert tab 9), född 1868-12-27 i Åbo. Utexaminerad från Mustiala lantbruks- och mejeriinstituts högre lantbruksavdelning 1893-10-19. Förvaltare vid Jokkis godsaktiebolag i Jokkis kapellförsamling till 1904, då han överflyttade till Sverige, där han 1904 köpte Grensholm i Vånga socken, Östergötlands län. Svensk undersåte 1904-11-00. Verkställande direktör för Kramfors aktiebolag 1910. KFFrK1kl. LLA 1920. RNO 1924-06-06: KFinlVRO1kl 1928-05-16. 1910 verkställande direktör för Kramfors aktiebolag. Död 1934-09-10 i Grensholm i Vånga socken, Östergötlands län. Gift 1902-07-05 Målhammar med Sofia Palæmona Treschow, född 1878-02-14 Tidö. Dotter av kammarherren Peter Oluf Brönsted Treschow, av dansk adlig ätt, och Johanna Sofia Gripenstedt.

Barn:

 • Eva Sofie Helene (Evo), född 1903-04-30 på Jokkis. Gift 1925-08-29 Grensholm Östergötlands län med diplomingenjören Björn Albert Oskar Weckman, född 1896-06-05.
 • Anna (Annika) Palæmona Frederikke, född 1904-09-02 på Grensholm. Gift 1932-10-01 på Grensholm med banktjänstermannen Teodor Anton Leopold Seefried, född 1902-01-07 i Österrike.
 • Sofie Marie, född 1907-02-23 på Grensholm.
 • Palæmona (Mona) Johanna, född 1908-06-01 på Grensholm i Vånga förs., Östergötlands län.
 • Elsie Hanna Fritze, född 1911-02-02 Kramfors, Östergötlands län fb).
 • Carl Gustaf Lars Augustin, född 1915-08-17 på Grensholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: