:

Carpelan nr 281

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Carpelan nr 281

Friherrlig 1771-10-15. Introducerad 1706.

Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset under nr 19 bland friherrar 1818-01-28. Då friherrebrevet stipulerade, att friherrevärdighet alltid skulle tillfalla den av Carpelanska namnet, som innehade ättens fideikommiss (Odensaari), misstolkades detta vid immatrikuleringen i Finland så, att endast fideikommissinnehavaren vore friherre. Men då alla ättlingar av Carl Efraim (tab 2) tillhöra den svenska friherrliga ätten, nr 281, erhöllo hans efterkommande 1859-05-02 tillstånd av ryske kejsaren att å Finlands riddarhus upptagas på friherrliga ätten.


Carpelan%20F28100.png

TAB 1

Vilhelm Carpelan, friherre Carpelan, (son av Carl Carpelan, se adlad ätten Carpelan nr 38, tab 5), till Odensaari eller Odensnäs samt Könlkkälä i Masku socken, Åbo län, född 1700-04-07 å Grelsby kungsgård på Åland. Rustmästare vid Hälsinge tremänningsbataljon 1716-04-03. Förare vid Hälsinge tremänningsbataljon (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1716-08-16. Sergeant (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1716-09-24. Sergeant vid livgardet 1717-01-16. Fänrik vid livgardet 1718-10-13. Adjutant (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1731-08-23. Kapten vid Kronobergs regemente 1733-10-15. Major vid garnisonsregementet i Landskrona 1741-07-22. Tillförordnad överkommendant och landshövding i Malmöhus län (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1742-01-11. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 1746-08-20. Överste för Österbottens regemente 1747-11-12. RSO 1748-09-26. Överste för Västerbottens regemente 1757-10-10. Generalmajor 1758-01-23. KSO 1760-04-28. Generallöjtnant 1763-09-07. Befälhavare i Stralsund (KrAb.) 1763-09-15. Avsked ur krigstjänsten 1770-03-02. Friherre jämte brorsonen Carl Efraim 1771-10-15 (introducerad 1776 under nr 281). KmstkSO 1772-09-12. Död ogift 1788-07-03 i Åbo och slöt själv sin ättegren. Han gjorde Odensaari jämte Könikkälä till fideikommiss åt förutn. sin brorson och dennes avkomlingar. Bevistade kampanjen död Norge och Fredrikshalds belägring 1718 samt pommerska kriget 1757–62. Var två gånger under åren 1748–49 och 1751 tillförordnad landshövding i Nylands och Tavastehus län och chef för Sveaborgs fästningsbyggnad samt vann såsom chef å galäreskadern segern i Frisches Haff 1759.

TAB 2

Carl Efraim Carpelan, friherre Carpelan (son av Maximilian Carpelan, se adlad ätten Carpelan, tab 10), till Pakinais i Kimito socken samt Odensaari och Könikkälä fideikommiss. Född 1732-08-12 på Metsäkylä. Student i Åbo. Volontär vid Österbottens regemente 1749-09-08. Furir vid Österbottens regemente 1750-03-30. Förare 1750-04-01. Sergeant 1750-10-01. Fänrik 1752-10-30. Stabsadjutant hos generalmajor Carpelan 1758-03-11. Fänrik vid Västerbottens regemente 1758-04-25. Löjtnant 1760-03-07. Stabskapten vid Västerbottens regemente 1761-06-22. Regementskvartermästare vid Västerbottens regemente (KrAB.) 1767-04-07. RSO 1770-04-28. Friherre jämte farbrodern 1771-10-15 (introducerad 1776). Premiärkapten 1773-08-23. Major i armén 1774-03-16. Transportera till Österbottens regemente 1776-05-01. Genom byte transportera till änkedrottningens livregemente (KrAB.) 1778-02-11. Överstelöjtnants avsked 1778-03-17. Vice landshövding i Umeå 1782-12-28. Avsked. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 19 bland friherrar. Död 1819-03-29 på Pakinais. Gift 1773-02-09 i Åbo med Catharina Sofia Strengberg, född 1751-01-04 Malaks socken, död 1826-11-16 Korsnäs (Medd. av frih. Tor Carpelan.)

Barn:

 • Vilhelm Paul, till Odensaari och Könikkälä fideikommiss. Född 1773-12-12 i Åbo. Sergeant vid Åbo läns regemente 1781-09-12. Fänrik vid Åbo läns regemente 1781-12-19. Kornett vid livdragonregementet 1783-05-20. Löjtnant vid Kajana bataljon 1791-12-20. Fänrik (Medd. av frih. Tor Carpelan.) vid Björneborgs regementes lätta infanteribataljon 1792-12-18. Löjtnant vid Björneborgs regementes lätta infanteribataljon 1795-02-02. Kapten i armén 1796-08-21. Kapten i regementet 1801-10-26. RSO 1808-07-30. Avsked med majors karaktär 1810 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Död barnlös 1829-06-24 på Odensaari och begraven i Villnäs kyrka. Gift 1804-09-30 Hannula ), död 1805-12-11 på Odensaari, dotter av lagmannen Johan Adolf Lagerborg, och hans 1:a fru friherrinnan Johanna Elisabet Fleming af Liebelitz.
 • Carolina Sofia, född 1776-02-28. Stiftsjungfru. Död 1783-02-28 på Odensaari och begraven i Villnäs kyrka. (Medd. av frih. Tor Carpelan.)
 • Carolina Sofia, född 1784-05-16. Stiftsjungfru. Död 1848-10-14 i Björneborg. Gift 1806-09-09 Lemsjöholm

TAB 3

Carl Maximilian (son av Carl Efraim Carpelan, friherre Carpelan, tab 2), till Odensaari och Könikkälä fideikommiss efter äldre broderns död 1829. Född 1777-04-23 på Odensaari. Volontär vid Västerbottens regemente 1778-01-30. Sergeant därst, 1778-12-31. Stabsfänrik vid Åbo läns regemente 1781-12-19. Student i Åbo 1792 (Medd. av frih. Tor Carpelan.) och Uppsala 1793-01-15. Jur. examen i Uppsala 1794-06-12. Fänrik vid Västerbottens regemente 1800-06-12. Adjutant hos överkommendanten i Göteborg 1801-11-25. Premiärlöjtnant vid Adlercreutzska regementet 1804-06-29. Avsked 1805-12-20. Hovjägmästare 1812-01-21. Sökte och erhöll 1829-10-31 rätt att flytta över till Finland och tillträdde Odensaari fideikommiss. Död 1857-01-11 på Odensaari. Gift 1804-08-09 i Göteborg med sin kusin stiftsjungfrun friherrinnan Lovisa Eleonora Carpelan, född 1780-02-22, i Piteå, död 1849-07-16 på Odensaari, dotter av generalmajoren och landshövdingen Johan Fredrik Carpelan, friherre Carpelan, och Magdalena Maria Noræus.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1805-05-13 Lemsjöholm Stiftsjungfru. Död ogift 1869-03-08 Haarla
 • Magdalena, född 1806-11-19 Pakinais Stiftsjungfru. Död ogift 1887-05-07 på Odensaari.
 • Lovisa Vilhelmina, född 1808-06-22 på Pakinais. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-03-18 på Odensaari.
 • Carolina Fredrika, född 1809-06-01 på Odensaari. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-05-08 på Odensaari.
 • Fredrik Vilhelm, född 1812-08-22 Kilanda. Underofficerskorpral vid 2. livgardet 1832-10-15. Avsked 1833-01-26. Därefter i rysk militärtjänst. Junkare vid 7:e finska linjebataljonen. Avsked 1840. Bosatt på Odensaari. Död ogift 1895-07-15 i Åbo.
 • August Ludvig, född 1821-08-25 Vingsleör. Överflyttade jämte föräldrarna till Finland. Elev vid militärskola i S:t Petersburg 1832 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Underfänrik vid 9. finska linjebataljonen (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Fänrik vid estländska jägarregementet 1840-03-06. Underlöjtnant vid estländska jägarregementet 1841-03-06. Transporterad till kamtschatska jägarregementet 1841-09-26, och till tifliska jägarregementet 1843-10-28, samt åter till estländska jägarregementet 1844-04-27. Transporterad till 1. ryska skarpskyttebataljonen 1844-08-02. Löjtnant vid 1. ryska skarpskyttebataljonen 1845-01-22. Transporterad till finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1846-06-12. Stabskapten vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1849-06-29. Kapten 1855-12-09. Major 1856-04-18. Transporterad till 1. kombinerade reservskarpskyttebataljonen 1857-03-29 och till 4. ryska skarpskyttebataljonen 1858-02-23 samt till 2. finska indelta skarpskyttebataljonen 1858-05-30. RRS:tAO3kl 1860-02-05. Överstelöjtnant 1865-02-11. Kommendör för 7. finska indelta skarpskyttebataljonen 1865-12-31. RRS:tVIO4kl med ros 1867-10-04. Överstes avsked 1868-06-20. RRS:tStO 2kl 1868-10-00. Död barnlös 1886-01-11 i Åbo. Gift 1866-02-22 i Tammerfors med Lydia Sofia Orell, född där 1846-01-07, död 1913-06-17 i Åbo, dotter av handlanden i Tammerfors Gustaf Orell och hans 1:a fru Sofia Christina Aspegren.

TAB 4

Carl Johan, (son av Carl Maximilian, tab 3), till Odensaari och Könikkälä fideikommiss. Född 1811-06-15 på Stora Lindås i Tunhems socken Älvsborgs län. Student i Uppsala 1830-10-02. Överflyttade till Finland 1832. Student i Helsingfors 1833-03-12 Avlade jur. examen 1834-06-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1834-06-20. Vice häradshövding 1838-12-20. Extra ordinarie kopist i kejserliga senatens för Finland justitiedepartement 1839-02-01 och i senatens ekonomidepartement 1839-02-12. Kopist i senatens kansliexpedition 1841-04-05. Transporterad till kopist i senatens justitiedepartement 1841-11-16. Ombudsman i direktionen för finska civilstatens änke- och pupillkassa 1842-05-11. Kanslist i sistnämnda departement 1845-10-03. Sekreterare hos nämnda änke- och pupillkassa 1846-01-31. Krigsfiskal vid överkrigsdomstolen 1846-05-22. Protokollssekreterare 1851-08-06. RRS:tAO3kl 1854-03-04. Referendariesekreterare 1855-05-31. Medlem av det sk januariutskottet 1862. Avsked 1862-05-08. Tillförordnad lagman i Åbo och Björneborgs lagsaga 1864-07-01–1868-12-31. död 1893-02-03, på Odensaari. Gift 1844-01-13 Haarla

Barn:

 • Ida Sofia Vilhelmina Eleonora, född 1845-01-12, död 1856-06-04 på Haarla.
 • Fanny Tullia Carolina Balildis, född 1847-08-18 i Åbo. Död 1940-02-02 på Varkaus sjukhus i Finland. Gift 1876-08-24 på Odensaari med före detta egendomsförvaltaren Ernst Vilhelm August Börtzell, född 1842, död 1927-01-30.
 • Berta Hilda Naema Charlotta, född 1850-05-06, död 1850-09-19 Toija
 • Elin Ingeborg Augusta Matilda, född 1851-08-11, död 1924-06-06 i Helsingfors och begraven i Björneborg. Gift 1:o 1870-07-13 på Haarla med civilingenjören August Samuel Malmborg, död 1877-02-17. Gift 2:o 1882-10-29, på Odensaari med kollegan, filosofie magister Fredrik Ignatius Färling, född 1846-01-17, död 1904-08-11 i Björneborg.
 • Anna Helena Rosina Ottilia, född 1853-08-21 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Carl Axel Fritiof, född 1858-01-15 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1876-05-20. Död ogift 1919-03-24 i Åbo.

TAB 5

Hjalmar Ossian Maximilian (son av Carl Johan, tab 4), född 1848-12-22, i Helsingfors. Gymnasist i Borgå 1867. Studerade vid tekniska högskolan i Stockholm 1871–72. Agronom. Innehade agenturaffär i Åbo. Död där 1892-01-27. Gift 1875-12-29 i Helsingfors med Olga Maria Stierncreutz, född där 1846-12-05, död 1920-07-11 i Keuru socken och begraven i Masku socken, dotter av konteramiralen Zacharias Alexander Stierncreutz, och Sofia Palmqvist.

Barn:

 • Carin Maria, född 1877-05-23 på Odensaari, liksom syskonen. Genomgick finska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1894–97. Bedrev franska språkstudier i Paris 1897–98. Lärarinna i finska språket vid samskolan i Jakobstad 1903 och vid svenska samskolan i Tammerfors 1912.
 • Carl Harry, född 1879-06-13. Student i Helsingfors 1900-05-26. Genomgick kurs vid militärläroverket i Moskva. Underlöjtnant vid 97. livländska, generalfältmarskalken greve Sjeremetjevs. infanteriregemente 1902-12-02. Placerad på arméinfanteriets depå 1903-05-15. Kassör vid Ochta varv i S:t Petersburg 1903–1904. Genomgick doktor Kjellbergs institut i Stockholm 1905–1906 och överflyttade sedermera till staten Kalifornien i Nordamerika, där han verkar såsom massör.
 • Gunhild Sofia, född 1885-06-25, död 1886-09-19 i Åbo.
 • Gurli Eleonora, född 1889-11-21. Student i Helsingfors 1907-05-27. Filosofie kandidat 1913-05-09. Lärarinna i historia och geografi vid svenska samskolan i Helsingfors 1914-09-00. Avlade pedagogisk examen 1920-01-21.

TAB 6

Tom Hjalmar, (son av Hjalmar Ossian Maximilian, tab 5), född 1878-05-28. Student i Helsingfors 1896-06-01. Filosofie kandidat 1899-05-17. Jur. utr. kand. 1910-05-28. Auskultant i Åbo hovrätt 1910-06-01. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitieexpedition 1910-12-00. Delägare i finsk juridisk och affärsbyrå i S:t Petersburg 1912-01-15. Extra tjänsteman vid kejsarens kansli för Finland 1913-07-11. RRS:tStO3kl 1916-04-23. Yngre expeditionssekreterare vid statssekretariatet för Finland 1917-08-10. Extra föredragande vid ministeriet för utrikes ärenden i Helsingfors 1919. FFrM2kl 1919. Tillförordnad 2. sekreterare vid presidentens i Finland civilkansli 1919–1923. Tillförordnad handelsattaché vid Finlands beskickning i Moskva 1924-04-01. Innehaft sedan 1893-02-03 Odensaari och Könikkälä fideikommiss, vilket senare såldes 1920. Gift 1919-12-20 i Helsingfors med Albine Vilhelmina (Ima) Rundquist, född 1896-09-17 i S:t Petersburg, dotter av ingenjören Frans Rundqvist och Anna Sofia Vilhelmina Nylin.

Barn:

 • Gunnel Maria, född 1921-01-30 i Helsingfors.

TAB 7

Bertil Gustaf, (son av Hjalmar Ossian Maximilian, tab 5), född 1880-09-10 på Odensaari. Student i Helsingfors 1900-05-26. Dimitterad från polytekniska institutets fackskola för kemisk teknologi 1906-05-31. Anställd vid firman J. Tallbergs maskinaffär i Helsingfors 1906. Tjänsteman (prokurist) å Södra Finlands bankaktiebolags kontor i nämnda stad 1918-06-06. Gift 1916-07-25 i Helsingfors med Ebba Adéle Lindahl, född 1889-09-27 dotter av godsförvaltaren Axel Edvard Lindahl och Märta Catharina Hörberg.

Barn:

 • Lars Erik Bertilsson, född 1913-12-19 i Helsingfors.

TAB 8

Åke Maximilian, (son av Hjalmar Ossian Maximilian, tab 5), född 1882-04-20 på Odensaari. Student i Helsingfors 1902-05-31. Dimitterad från Mustiala lantbruksinstitut 1905-10-29. Förvaltare och lärare vid Ruotsila egendom 1905–1906. Godsarrendator. Inträdde 1914 vid världskrigets utbrott i rysk militärtjänst. Kornett vid kavalleriet. Löjtnant vid kavalleriet. RRStAO 4kl med påskrift. för tapperhet. RRS:tStO3kl m sv o ros och S:tVIO4kl m sv o. ros. Tillförordnad polismästareadjoint i Åbo 1918. Införd i finska arméns rullor såsom löjtnant, med placering på Tavastlands kavalleriregemente 1919-12-00. avsked med ryttmästares grad 1920. Affärsman i Åbo. Gift 1907-09-14 på Ingeris gård i S:t Bertils socken med Maria (Maja) Charlotta Jensen, född 1886-09-15 i Hvittis socken, student 1906, dotter av godsägaren Hans Peder Jensen och Christine Margarethe Christensen.

Barn:

 • Gunhild Margareta (Greta), född 1908-07-03 i Åbo.
 • Lars Åkesson, född 1910-06-06 på Odensaari.
 • Carl Johan, född 1918-12-15 i Åbo.

TAB 9

Ove Alexander, (son av Hjalmar Ossian Maximilian, tab 5), född 1883-08-28, på Odensaari. Var skolelev i Åbo, då han häktades för politisk agitation och tvangs att lämna Finland 1904. Anställd vid livförsäkringsaktiebolag Thule i Stockholm 1904. Flyttade 1905 till Reedley i Kalifornien och 1911 till S:ta Clara i samma stat, ägnande sig åt lantbruk. Gift 1908-03-01 i Reedley med Ingrid Helena (Inga) Ascholin, född 1883-02-02 i Helsingfors, dotter av järnvägstjänstemannen Lars Johan Ascholin och Vilhelmina Ottilia Heyno.

Barn:

 • Olga Elisabet (Lisa), född 1909-09-04 i Reedley.
 • Inga Vilhelmina, född 1911-08-14 i Reedley.
 • Lars Hjalmar, född 1913-06-09 i S:ta Clara.
 • Betty Maria, född 1916-01-25 i S:ta Clara.
 • Dolly Helena, född 1918-02-02 i S:ta Clara.

TAB 10

Otto Maximilian, (son av Carl Maximilian, tab 3), född 1822-12-25, Vingsleör. Kadett vid Alexandrovska kadettkåren i S:t Petersburg 1832–1840. Gardemarin vid sjökadettkåren 1840-05-22. Midshipman vid 1. ryska sjöekipaget 1842-01-03. Löjtnant vid 1. ryska sjöekipaget 1848-04-23. Transporterad till 8. sjöekipaget 1850-03-17 och till 14. ekipaget 1850-07-11. Deltog i korvetten Olivutsas världsomsegling 1852–1853. Kaptenlöjtnant 1853-02-09. Transportera till 15. ryska sjöekipaget 1853-03-23 och till 1. finska sjöekipaget 1854-06-21. RRS:tAO3kl 1855-07-04. Kommendör å ångkorvetten Kaleva 1858–1860. RRS:tStO2kl 1860. Transportera till 14. ryska sjöekipaget 1860-03-29 och åter till 1. finska ekipaget 1860-06-01. Avsked med kaptens av 2. rangen grad 1861-06-18. död 1891-01-02 i Åbo. Han ägde tillsammans med brodern Carl Johan Matildedals bruk i Uskela, sedan i Bjarnå socken, samt Bondtykö och Kalvsnäs egendomar. Gift 1857-10-19, i Helsingfors med Aurora Louisa Wasenius, född 1836-05-29. I nämnda stad, död 1920-04-30, i Åbo, dotter av handlanden och bokförläggaren i Helsingfors, vice konsuln Gustaf Otto Wasenius och hans 1:a fru Anna Charlotta Meisner.

Barn:

 • Sigrid Louisa, född 1865-12-26 på Matildedal. Småbarnskoleföreståndarinna i Åbo.
 • Gerda Sofia, född 1869-03-17 på Matildedal, död där 1869-04-30.
 • Anna Maria, född 1871-11-20 på Matildedal. Gift 1896-06-04 i Åbo m. med. och kir. doktorn Robert Gunnar Benjamin Såltin, född 1870-12-21 i Wien, död 1915-07-16 i Åbo.
 • Gerda Matilda, född 1875-10-03 i Åbo, död i Åbo 1876-06-20.

TAB 11

Hjalmar Ossian, (son av Otto Maximilian, tab 10), född 1858-07-30 död Åbo. Student i Helsingfors 1879-06-11. Utexaminerad från Evois forstinstitut 1886-06-12. Skogsinstruktör i Finlands västra distrikt 1890-12-02. Avsked 1919-06-28. Forstmästare vid Tervakoski bruk 1919. Gift 1890-05-06 i Åbo med Matilda Sofia Backmansson, född 1858-06-02 Halkilaks

Barn:

 • Urda Lilian Matilda, född 1891-07-21, i Ruovesi socken. Student i Helsingfors 1910-05-20. Elev vid universitetets i Helsingfors gymnastikinrättning 1912. Gymnastiklärarinna 1915-05-29. Lärarinna i gymnastik vid H. Forsmans svenska flickskola i Helsingfors.
 • Björn Hjalmarsson, född 1893-07-07 i Ruovesi socken. Student i Helsingfors 1911-05-20. Elev vid tekniska högskolan i Darmstadt 1912 och i Helsingfors 1915. Diplomingenjör från tekniska högskolan i Darmstadt högskolas avdelning för maskinbyggnadskonst 1919-12-08. Ingenjör hos aktiebolag Agros 1919-02-01–1921-09-01 och hos aktiebolag Abloy 1921-09-15–1922-02-20. Tillika assistent i maskinbyggnadskonst vid tekniska högskolan 1921-09-01–1922-12-31. Ingenjör vid Haapakoski bruksaktiebolag 1923-01-01–1924-12-01, hos firman A. Ahlström 1925-02-01. Gift 1923-08-01 i Helsingfors med Frances Augusta Josefina Jansson, född 1901-10-31 i Nådendal, dotter av ingenjören Carl Evert Ossian Jansson och Augusta Amanda Åkerberg.

TAB 12

Rolf Maximilian, (son av (Otto Maximilian, tab 10), född 1864-08-11 Matildedal Kadett i Fredrikshamn 1879-07-20. Underlöjtnant vid 2:a, Åbo, finska skarpskyttebataljon 1886-08-23 med tur från 1885-08-19. Löjtnant 1890-03-10 med tur från 1889-08-19. Bataljonsadjutant 1891-05-12. OffRumKrO 1898-08-07. RRS:tStO3kl 1898-12-18. Stabskapten 1900-10-22 med tur från 1900-05-19. Ställd å indragningsstat 1902-03-12. Verkställande direktör i firman Gust. A. Lindbloms Eftertr. i Åbo 1902 i mars. Prokurist i Antskogs klädesfabriksaktiebolag 1902-10-00. Avsked ur krigstjänsten med kaptens grad 1903-12-25. Verkställande direktör i sistnämnda aktiebolag 1907 i mars. Tillika verkställande direktör i Åbo båtvarv 1902–1916 och i Åbo teaterhusabol. sedan 1910. Ordförande i direktionen för ömsesidiga Försäkringsanstalten Sampo sedan 1916. Deltog 1918 i Finlands frihetskrig såsom tillförordnad chef för Sydvästra Finlands frivilliga regemente. Gift 1896-08-27 i Åbo med Märta Maria (Mary) Lindblom, född 1871-02-16 i Åbo. Dotter av handlanden därstädes, kommerserådet Gustaf Adolf Lindblom och Maria Lovisa Indrén.

Barn:

 • Bengt Otto, född 1898-11-08 i Åbo, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1917-05-19 och vid Åbo akademi 1920.
 • Rolf Gustaf, född 1900-06-02. Student 1919-05-28. Reservfänrik 1920. Genomgick högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors högskoleavdelning 1920–1922 samt fackskolan för textilindustri i Aachen och vävskolan i Vals i Holland 1922–1924. Öververkmästare vid Antskogs klädesfabrik 1924-08-00. Gift 1924-12-30 i Vasa med Ruth Mirjam Köping, född där 1902-06-11, studentexamen 1920-05-28, dotter av folkskolläraren Israel Köping och Emilia Franzén.
 • Märta, född 1904-12-20. Student i Åbo 1922-05-31. Genomgick Högvalla seminarium för huslig ekonomi 1923–1924.
 • Kurt Maximilian, född 1906-03-17. Student i Åbo 1924-05-31.
 • Greta Marie-Louise, född 1907-07-11.

TAB 13

Tor Harald, (son av Otto Maximilian, tab 10), född 1867-12-18 Matildedal Student i Helsingfors 1885-05-26. T. f. e. amanuens vid Finlands statsarkiv 1888. Fil. kand. 1889-04-17. Kameralexamen 1892-05-13. Extra ordinarie konsistorieamanuens vid universitetet i Helsingfors 1898-01-18. 2. Konsistorieamanuens vid universitetet i Helsingfors 1899-03-11. Promoverad fil. mag. 1900-05-30. Sekreterare vid universitetet i Helsingfors 1902-05-31. KFinlVRO2kl 1919-07-18. Genealog vid Finlands riddarhus 1923-05-30. Han har utgivit bl a Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början av 1700-talet (1890). Finsk biografisk handbok (1895–1903), Åbo donatorer intill år 1909 (1910) och Helsingfors universitets lärare och tjänstemän från år 1828 (1920–1925). Gift 1:o 1902-12-30 i Åbo med Ester Kynberg född 1874-03-25 Fiskars släkaren i Åbo, med. och kir. doktorn Sven Mauritz Karl Konstantin Kynberg och Alma Maria Gustava Alléen. Gift 2:o 1909-10-19 i Stockholm med Anna Emilia Edgren, född 1883-05-25 i Åbo, dotter av bokhandlaren August Vilhelm Edgren och Maria Gisiko.

Barn:

 • 1. Ester Magdalena, född 1904-01-13 i Helsingfors, död 1904-07-11 i Nådendal.
 • 2. Henrik Tor Mikael, född 1921-11-17 i Helsingfors.
 • 2. Greger Otto Vilhelm, född 1923-08-12 i Snappertuna socken.

TAB 14

Bror Otto, (son av Otto Maximilian, tab 10), född 1870-08-05 Matildedal Student i Helsingfors 1890-05-31. Utexaminerad från Evois forstinstitut 1892-10-16. Extra ordinarie skogstaxator för indelning av kronoparker 1898-07-06. Forstmästare i Karvia revir 1903-10-19. Ordförande i Parkano folkskoledirektion 1901–1905. Föreståndare för finska statens sågverk i Siuro 1905-05-31. Ordförande i direktionen för Parkano sparbank 1907–1912. Forstingenjör hos Forststyrelsen 1912-05-01. Tillika föreståndare för sågkontoret vid Forststyrelsen 1918. Direktör för träförädlingsbyrån vid samma styrelse 1921. Gift 1896-01-09 i Parkano socken med Helmi Sofia Brander, född 1871-06-01 i Pudasjärvi socken, dotter av överforstmästaren i Åbo-Tavastehus läns inspektionsdistrikt Casimir Evald Vilhelm Bränder och Eva Gustava Erika Ehrström.

Barn:

 • Jarl Otto Casimir, född 1897-06-27 i Parkano socken, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1919-05-26. Avlade forstexamen 1922-02-04. Extra ordinarie forstmästare 1922-02-10. Tillförordnad skogsarbetsledare i Petsamo revir 1922-04-01 –1923-10-01. Ordinarie 1925-01-01. 2. Lärare vid Östra Nylands lantmanna- och husmodersskola 1923-11-01–1924-12-00.
 • Froste Villielm Maximilian, född 1899-03-26. Student i Helsingfors 1920-09-29. Extra tjänsteman i Finlands bank 1920-01-01. Kontorsskrivare vid avdelningskontoret i Vasa 1921-12-01.
 • Ingeborg Margareta Lovisa, född 1901-03-22. Student i Helsingfors 1919-05-26. Anställd vid Industriidkarnas i Finland ömsesidiga brandstodsförening 1919-11-01.
 • Erik Rafael Inge, född 1906-03-03.
 • Hagar Eva Ann-Marie, född 1907-09-10.

TAB 15

Jarl Gunnar, (son av Otto Maximilian, tab 10), född 1877-11-28 i Åbo. Student i Helsingfors 1897-05-30. Filosofie kandidat 1901-09-16. Studerade vid tekniska högskolan i Dresden 1901–1903. Anställd 1904 vid Salach pappersfabrik i Württemberg och såsom verkmästare vid filtmassefabriken i Pfeddersheim vid Worms. Teknisk assistent vid Voikka pappersbruk 1905-01-01. Teknisk ledare vid Voikka pappersbruk 1907-06-15 och vid Valkeakoski pappersbruk 1908-11-01. Släpad av de upproriska till Riihimäki och där mördad 1918-04-17. Begraven i Helsingfors. Gift 1905-04-20 i Helsingfors med Helmi Sivén, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1922-07-25 med folkhögskoleföreståndaren och riksdagsmannen John Emil Österholm, född 1882), född 1878-08-27, dotter av ingenjören Fredrik Ferdinand Sivén och Kerstin Haegg.

Barn:

 • Ena Lovisa Christina, född 1906-08-25 i Helsingfors, liksom systrarna. Elev vid svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1923.
 • Inga Marianne Sofia, född 1908-05-15.
 • Ulla Eleonora, född 1911-09-10.
 • Helmi Mariquita (Quita), född 1915-08-07.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: