Koskull nr 184

Från Adelsvapen-Wiki

F 184.jpg

Friherrliga ätten Koskull nr 184

Friherrlig 1720-03-02, introducerad 1720.

Ätten är av samma ursprung som adliga och friherrliga ätterna Koskull och 160.

Koskull F18400.png

TAB 1

Otto Johan Koskull, friherre Koskull, (son av Otto Johan Koskull, se adliga ätten Koskull nr 248, tab 2), friherre och herre till Stensholm i Rackeby socken, Skaraborgs län född 1680 i Livland. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1696. Korpral vid livländska adelsfanan 1697. Kvartermästare vid livländska adelsfanan 1697. Kornett 1700. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1700. Livdrabant 1701-05-20. Korpral vid drabanterna 1711-04-10. Generaladjutant av flygeln 1712-04-19. Överste för Upplands tremänningskavalleriregemente 1713-01-05. Sekundöverste för Östgöta kavalleriregemente 1716-12-06. Generalmajor av kavalleriet 1719-04-28. Friherre 1720-03-02 (introducerad 1720 under nr 184). Överste för Upplands infanteriregemente 1723-10-04. Död 1728-03-06 på överstebostället Landsberga i Biskopskulla socken, Uppsala län och begraven i Västra Ryds kyrka, Uppsala län. 'Såsom konung Carl XII:s livdrabant var han konungen följaktig vid alla krigstillfälligheter samt kom ifrån Poltava med till Bender. Var 1712-12-00 med ibland dem som i Moldau bortsnappade en polsk legationssekreterare. Blev under Stralsunds belägring 1715 illa blesserad. Bevistade även 1718 års fälttåg i Norge.’ Gift 1718 med Märta Bonde, född 1686-09-01 i Stockholm, död 1737-02-24 Tranbygge

Barn:

 • Fredrik Johan, född 1719-09-15. Ryttare vid livregementet till häst 1730. Korpral vid livregementet 1734-01-31. Student i Uppsala 1735-03-15. Kvartermästare 1741-09-24. Kornett 1742-04-21. Löjtnant 1745-06-28. Regementskvartermästare 1749-05-09. RSO 1755-01-18. Ryttmästare 1756-10-04. Kommenderad till Pommern 1757. Avsked 1761-09-14. Död barnlös 1779-12-06. Han bodde på Gräsö kungsgård i Gräsö socken, Stockholms län [Blr]. Gift 1747-03-24 på Lund (nu Marielund) i Fundbo socken, Uppsala län med Hedvig Maria Silfverstedt, döpt 1726-01-10 i Fundbo socken, död 1791-08-21 Johannisfors, dotter av hovrättsrådet Bengt Olofsson Kilstedt, adlad Silfverstedt, och grevinnan Catharina Johanna Gyllenborg.
 • Otto Magnus, född 1720-11-12 Tuna s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1735-03-15. Lärkonstapel vid artilleriet 1738 (At (KrA).). Död ogift 1794-10-02 i Växjö.
 • Ulrik Carl, född 1722. Livdrabant. Död 1754. Se Tab. 2
 • Maria Elisabet, född 1724-02-02 Odensfors, död 1741-09-13.
 • Magdalena Benjamina, född 1725-08-11 i Biskopskulla socken, Uppsala län, död 1760-01-22 Söderby. Gift 1742-12-04 med ryttmästaren Bengt Ulfhielm nr, 1479, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1776.
 • Anders Gustaf, född 1727. Ryttmästare. Död 1766. Se Tab. 3

TAB 2

Ulrik Carl, (son av Otto Johan Koskull, friherre Koskull, tab 1), född 1722-08-03. Underofficer vid artilleriet 1739. Avsked 1740. Livdrabant 1741-10-22. Överflyttade sedan till Livland, där han dog 1754-04-06. Gift 1747-11-06 i Livland med friherrinnan Sofia Margareta Schoultz von Ascheraden, född 1726, död 1798-12-07. Dotter av löjtnanten, friherre Carl Schoultz von Ascheraden, nr 58, och Maria Elisabet Eichler.

Barn:

 • Carl Fredrik, döpt 1748-08-23 på Krüdenershof i Theals socken, Livland, liksom syskonen. Major i rysk tjänst. Död 1790. [Medd. av baron J. Koskull, Borgå.]
 • Maria Elisabet, döpt 1749-07-13 på Krüdenershof i Theals socken, Livland. Gift 1766-10-06 med rådsherren i Riga Eberhard Berens von Rautenfeld.
 • Otto Johan, döpt 1750-10-17 på Krüdenershof i Theals socken, Livland. Död som major i rysk tjänst. [Medd. av baron J. Koskull, Borgå.]

TAB 3

Anders Gustaf, (son av Otto Johan Koskull, friherre Koskull, tab 1), friherre och herre till Ängaholm och Spåningslanda, båda i Aringsås socken, Lyngsåsa i Hjortsberga socken och Åby i Berga socken (alla i Kronobergs län.) samt Fylleskog och Hjälmsänga, båda i Rydaholms socken, Jönköpings län, född 1727-06-22 Landsberga. Livdrabant. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1747-02-19. Ryttmästares avsked 1750-09-19. RSO 1761-11-23. Död hastigt 1766-08-22 Yxkullsund. Han erhöll Ängaholm såsom fideikommiss av sin svärfader och gav orgelverk till Aringsås kyrka. Gift 1747-10-02 på Ängaholm med sin farfars sysslings sondotter, friherrinnan Catharina Charlotta Koskull, född tvilling 1728-03-21 Bäckaskog s län, död 1784-02-03, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Anders Koskull, friherre Koskull, och hans 1:a fru grevinnan Anna Catharina Stromberg.

Barn:

 • Otto Anders, född 1748. Hovjunkare. Död 1787. Se Tab. 4
 • Gustaf Fredrik, född 1751. Krigsråd. Död 1813. Se Tab. 8
 • Ulrik Gabriel, född 1752-08-10 på Ängaholm. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1766-03-05. Sekundkorpral vid Bohusläns dragonregemente 1768-04-07. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1774-01-04. Kornett 1774-04-13. Löjtnant 1777-04-30. Transporterad till livdrabantkåren genom byte (ZU.) 1779-12-16. Vice korpral vid livdrabantkåren (ZU.) 1782-11-28. Korpral 1793-05-06. Död ogift 1793. (ZU.)
 • Anna Marta, född 1753-12-21 på Ängaholm, död på Ängaholm 1755-12-13.
 • Claes Didrik, född 1755-06-02 på Ängaholm. Volontär vid kronprinsens regemente 1770-05-01. Förare vid kronprinsens regemente 1770-10-11. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1772-04-03. Stabsfänrik vid Sprengtportska regementet 1772-07-08. Premiäradjutant 1773-02-17. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1778-01-14. Kapten och regementskvartermästare vid Jämtlands dragonregemnete 1781-02-14. Major i armén 1793-04-02. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1794-02-09. Premiärmajor vid regementet 1795-12-20. RSO 1800-06-14. Överstelöjtnant vid regementet 1802-04-16. Överstelöjtnant och chef för Västerbottens lantvärnsbataljon 1808-11-25. Överste i armén 1810-05-01. Avsked 1813-03-02. Död ogift 1816-11-13 i Stockholm, sedan han gjort testamente till fröknarna Magdalena Elisabet och Hedvig Maria Planting-Bergloo.
 • Nils Johan, född 1756-11-12 på Ängaholm. Kunglig ridpage 1774-11-24. Kammarpage 1777-04-08. Kornett vid livregementet till häst 1777-09-10. Död ogift 1781-12-06 i Stockholm.
 • Charlotta Gustava, född 1757-12-11 på Ängaholm, död 1803-09-06 i Stockholm. Gift 1783-12-21 i Aringsås socken, Kronobergs län med översten Lars Algerus Rogberg, adlad Bergencreutz, född 1753, död 1821.
 • Ulrika Catharina, född 1759-05-19 på Ängaholm. Hovfröken. Död 1805-01-25 i Stockholm och begraven 1805-01-29 i Braheska familjegraven i Östra Ryds kyrka, Stockholms län. Gift 1779-04-29 på Stockholms slott med en av rikets herrar greve Magnus Fredrik Brahe, i hans 1:a gifte, född 1756, död 1826, som i sitt 2:a gifte fick hennes brorsdotter.
 • Carl Erik, född 1762. Ryttmästare. Död 1812. Se Tab. 14
 • Mariana Eleonora, född 1765-06-29. Hovfröken. Död 1823-05-18 i Stockholm och begraven 1823-05-28 i Strombergska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka. Gift 1783-10-14 på Stockholms slott med kaptenen, greve Claes Axel Lewenhaupt, född 1757, död 1808.

TAB 4

Otto Anders, (son av Anders Gustaf, tab 3), till Ängaholms fideikommiss, född 1748-08-08 Ekeryd. Hovjunkare. Död 1787-12-06 på Ängaholm och begraven i Aringsås kyrka. Gift 1770-08-31 på Os bruk i Gällaryds socken, Jönköpings län med Amalia Beata Silfversparre, född 1746-09-20 på Os bruk, död 1800-01-26 på Ängaholm, och begraven i Aringsås kyrka, dotter av hovjägmästaren Lars Johan Silfversparre, och hans 2:a fru Amalia Ulrika Lillienberg.

Barn:

 • Amalia Charlotta, född 1771-07-23 på Os bruk, död 1788-01-08 på Ängaholm.
 • Jeannetta Lovisa, född 1773-04-12 Hjälmsänga, död 1844-02-29. Gift 1793-04-26 på Ängaholm med överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente, RSO Bogislav Ernst von Platen, född 1736-12-30, död 1809-09-25 Älmtaryd, kusin till en av rikets herrar, fältmarskalken och generalguvernören Philip Julius Bernhard von Platen, naturaliserad och friherre von Platen.
 • Augusta Ulrika, född 1774-05-19 på Hjälmsänga, död 1840-02-03. Gift 1795-08-17 på Ängaholm med överadjutanten, majoren vid Smålands kavalleriregemente, RVO Nils Johan Ekerman, född 1766-04-15, död 1821.
 • Anders, till Ängaholms fideikommiss, född 1775-08-24 på Hjälmsänga. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1778-09-04. Kornett vid livregementet till häst 1786-04-12. Kavaljer hos hertigen av Södermanland. Löjtnant vid livregementets husarkår 1796-05-10. Ryttmästare vid livregementets husarkår 1802-07-30. Brigadadjutant vid livregementsbrigaden 1805-10-02. Major vid livregementets husarkår 1808-02-19. Avsked 1810-02-20 med tillstånd att kvarstå såsom major i kåren. Överstelöjtnant i armén och överadjutant hos konungen 1814-10-18. RSO 1814-12-16. Tjänstgörande kabinettskammarherre (SAB.) 1819-01-28. Död ogift 1820-04-01 Salsta
 • Aurora Vilhelmina, född 1778-11-22 Gällaryd. Hovfröken hos drottningen (SAB.) 1797-09-09. Död 1852-02-19 på Salsta och begraven i Braheska familjegraven i Östra Ryds kyrka i Roslagen. Gift 1806-09-23 Claestorp med en av rikets herrar, greve Magnus Fredrik Brahe, i hans 2:a gifte, född 1756. Död 1826, som i sitt 1:a gifte haft hennes faster.
 • Georg Adolf, till Ängaholms fideikommiss, född 1780-04-17 på Gällaryd. Student i Lund 1795 (Vsn.). Jur. examen (Vsn.) 1795-12-15. Auskultant i Göta hovrätt 1796 i april och i Svea hovrätt 1801-01-13. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1801-02-17. Häradshövdings fullmakt 1802-01-26. Kammarjunkare 1802-12-09. Adjungerad ledamot i Åbo hovrätt. Assessor i Göta hovrätt 1807-08-11. Lagman på Gotland 1809-04-16 och i Västergötland 1810-05-07. Kammarherre hos drottningen 1810. Landshövding i Norrbottens län 1816-11-26. RNO 1818-05-20. Avsked från landshövdingämbetet 1821-05-22. Död ogift 1829-04-10 på Ängaholm och begraven i Aringsås kyrka.
 • Carl Gustaf, född 1782. Överstelöjtnant. Död 1846. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Otto Anders, tab 4), till Ängaholms fideikommiss. Född 1782-08-19 Gällaryd. Korpral vid Smålands dragonregemente 1793-12-15. Kornett vid Smålands dragonregemente 1802-05-06. Offcersexamen 1802-05-15. Fänrik vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1806-01-25. 2. löjtnant vid livregementsbrigadens grenaddjärkår 1809-07-10. 1. löjtnant (Blr.) 1810-09-18. Avsked (Blr.) 1812-02-25. Kapten vid Värmlands fältjägarregemente 1812-02-25. Transporterad till norra skånska infanteriregementet 1812-10-20. Kapten vid regementet Royal Suédois 1813-12-17. Konstituerad major vid regementet Royal Suédois 1814-02-14. Konfirmationsfullmakt 1814-04-19. Major vid konungens eget värvade regemente 1816-04-26. Överstelöjtnant i armén 1836-01-19. RSO 1836-01-28. Död 1846-09-05 Arninge Han bevistade 1813 och 1814 årens tyska krig. Gift 1830-04-30 med friherrinnan Gustava Margareta Raab, född 1803-10-08 Ugglandsryd, död 1862-04-22 i Stockholm, dotter av majoren, friherre Axel Engelbrekt Raab, och Gustava Catharina Burman.

Barn:

 • Anders Magnus, född 1831. Kammarherre. Död 1883. Se Tab. 6
 • Gustaf Vilhelm, född 1832-08-31. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1846-03-03. Utexaminerad (Hc.) 1852-02-28. Sekundlöjtnant vid flottan 1852-04-03 Premiärlöjtnant vid flottan 1859-03-22. Död ogift 1863-09-04 i Göteborg.
 • Ebba Aurora Gustava, född 1833-12-09, död ogift 1862-04-30 i Stockholm.
 • Amalia Margareta Vilhelmina, född 1835-04-24 på Skåreda i Lommaryds socken, Jönköpings län, död 1907-10-15 i Malmö. Gift 1866-08-11 Kanaan med bandirektören August Teodor Lindencrona, nr 1579, född 1823, död 1912.
 • Aurora Magnina Charlotta, född 1837-05-10 på Skåreda, död 1909-06-28 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1858-09-26 i Stockholm med kaptenen Robert Palin, född 1813, död 1874.

TAB 6

Anders Magnus, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1831-03-08 Ängaholm. Kadett vid Karlberg 1843-09-11. Avgången från krigsakademien 1845-09-14. Kammarherre 1861. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1866–1881. RNO 1874-12-01. Död 1883-02-24 på Ängaholm och ligger jämte sin 1:a fru begraven på Aringsås kyrkogård. Innehade efter faderns död Ängaholm såsom fideikommiss. Gift 1:o 1854-06-06 i Stockholm med friherrinnan Ida Cecilia Margareta Raab, född 1833-07-11, död 1865-03-03 på Ängaholm, dotter av kammarherren, friherre Adam Christian Raab, och hans 1:a fru friherrinnan Carolina Charlotta Fleetwood. Gift 2:o 1883-01-12 med Vendela Amanda Herrström, född 1841-09-13 i Kalmar, död 1913-08-12 i Aringsberg, Aringsås förs, Kronobergs län.

Barn:

 • 2. Anna, född 1868-03-08 i Stockholm, död 1917-06-02 å Teleborg. Gift 1889-10-07 på Ängaholm med godsägaren, greve Gustaf Fredrik Bonde af Björnö, i hans 2:a gifte, född 1842, död 1909.
 • 2. Anders Ivar Brand, född 1872. Godsägare. Död 1920. Se Tab. 7.

TAB 7

Anders Ivar Brand, (son av Anders Magnus, tab 6) (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1883-02-24), friherre. Född 1872-08-26 i Stockholm. Innehade Ängaholms fideikommiss i Aringsås förs, sedan 1883 och ägde del i huset nr 26 Nybrogatan i Stockholm. Död 1920-09-26 på Solna sjukhem i Solna socken, Stockholms län. Gift 1905-03-22 i Växjö domkyrka med Anna Karin Signe Elisabet Aschan, född 1881-05-16 på Åryds bruk i Hemmesjö socken, Kronobergs län. Dotter av överstelöjtnanten i Kronobergs regementes reserv, Carl Nilson Mattias Aschan och Eva Hyltén-Cavallius. Äger hus i Stockholm.

Barn:

 • Märta Eva Signe, född 1906-02-10 på Ängaholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1929-02-01 i Stockholm med löjtnanten vid livgardet till häst greve Hjalmar Louis Stackelberg, född 1903-01-08 i Stockholm.
 • Anders Magnus, född 1907-03-13 Ängaholm. Huvudman 1920. Friherre. Inneh. Ängaholms fideikommiss i Aringsås förs, Kronobergs län, samt fideikommisskapital. Reservofficersaspirant vid Kronobergs regemente. Reservofficersexam. 1931-09-03. Fänrik i Kronobergs regementes reserv 1932-04-15. Underlöjtnant i Kronobergs regementes reserv 1934-05-11. Löjtnant i Kronobergs regementes reserv 1936-04-17. Kammarjunkare 1938-12-31. Kapten i Kronobergs regementes reserv 1942-11-27.
 • Anders Gustaf Fredrik, friherre, född 1908-03-30 på Ängaholm, i Aringsås förs, Kronobergs län.
 • Magnus Johan Ulrik, friherre, född 1910-03-17 på Ängaholm, i Aringsås förs, Kronobergs län.

TAB 8

Gustaf Fredrik, (son av Anders Gustaf, tab 3), född 1751-06-23 på Ängaholm. Kadett i Karlskrona 1766-08-12. Volontär vid fortifikationen 1768-02-16. Fältväbel vid dalregementet 1769-10-12. Sekundadjutant 1769-10-17. Transporterad till hertig Fredriks regemente 1771-08-14. Löjtnant i armén 1772-09-13. RSO 1772-09-12. Löjtnant vid Kungl M:ts regemente 1774-03-09. Livdrabant 1778-06-29. Vice korpral (ryttmästare) i livdrabantkåren 1778-09-08. Avsked 1782-10-24. Överinspektör vid tullen i Göteborg. Krigsråds karaktär 1802-01-11. Död 1813-05-03 i Göteborg. Gift 1781-10-18 i Hamburg med Anna Charlotta Gjelstrup, född 1758, död 1815-04-03 i Göteborg.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1782. Generalmajor. Död 1842. Se Tab. 9
 • Carl Fredrik, född 1783-10-24 i Växjö. Sergeant vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1801. Kornett vid adelsfanan 1803-03-23. Död ogift 1807-09-13 i Göteborg.
 • Henrietta Mariana Charlotta, född 1785-02-19 i Växjö. Hovfröken. Kammarfröken hos drottningen (SAB.) 1823-04-15. Död ogift 1841-03-30 och begraven på Solna kyrkogård under en vacker gravvård.
 • Otto Magnus, född 1786-03-19 i Växjö, död 1786-04-22.
 • Anna Gustava Constantia, född 1788, död 1840-03-28 i Köpenhamn. Gift 1:o 1805-11-10 i Göteborg med grosshandlaren i Göteborg John Hall, från vilken hon 1811-06-27 blev skild, född 1771-12-23 i Göteborg, död 1830-12-29 i Stockholm. Gift 2:o 1823-04-16 med kammarherren, friherre Fredrik Christian af Wedel Jarlsberg från vilken hon 1824-09-27 blev skild i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1784-06-29 med comtesse Ulrika Eleonora Brockdorff, född 1764-08-08, död 1790-09-10), född 1757-01-07, död 1831-08-30.
 • Anders Erik, född 1789. Hovmarskalk. Död 1857. Se Tab. 10
 • Vilhelm August, född 1790-08-09 i Åbo (Åbo.), student i Lund 1806 (Sgn.). Kvartermästare vid skånska husarregementet 1807-06-19. Kornett vid skånska husarregementet 1808-06-14. Död 1810-07-18 i Göteborg.
 • Claes Ulrik, född 1792. Kabinettskammarherre. Död 1863. Se Tab. 13
 • Ulrika Vilhelmina, född 1797-05-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1841-11-17.

TAB 9

Gustaf Adolf, (son av Gustaf Fredrik, tab 8), född 1782-11-01 i Köpenhamn. Sergeant vid dalregementet 1788-04-14. Sergeant vid livregementsbrigadens värvade infanteribataljon 1793-07-02. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1800-09-29. Fänrik vid Svea livgarde (livgardet till häst) 1800-10-06. Löjtnant vid Svea livgarde 1805-10-12. Kapten 1810-03-20. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1812-08-06. RSO 1814-10-07. Adjutant hos konungen 1814-07-06. GMtf 1814. Överstelöjtnant i armén 1815-07-16. RRS:tAO 2kl 1816-07-10. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren och överste i armén 1817-01-28. Överste för 1. livgrenadjärregementet 1818-12-19. Överste och chef för Jämtlands fältjägarregemente 1821-05-08. Avsked 1821-12-08. Åter kaptenlöjtnant vid livdrabanterna 1824-08-24. Adjutant hos konungen 1824-08-24. Generalmajors n. h. o. v. och konungens 1. adjutant 1833-01-28. KSO 1838-07-04. Död 1842-02-03 i Stockholm. Han bodde en tid Stjärnsund Gift 1823-04-15 i Stockholm med Charlotta Jakobina Gyllenadler, född 1799-01-05, död 1859-07-23 på Skuggan å Djurgården, dotter av landshövdingen Samuel Jakob Gyllenadler, och hans 2:a fru grevinnan Vivika Sofia Bonde af Björnö.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1825-01-06, död 1829-05-01.
 • Vivika Mariana Charlotta, född 1826-08-14, död ogift 1894-03-30 i Höörs socken, Malmöhus län.

TAB 10

Anders Erik, (son av Gustaf Fredrik, tab 8), född 1789-06-26 i Växjö. Korpral vid Mörnerska husarregementet 1805-11-12. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1807-06-29. Sekundlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1812-02-04. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1813. Kammarherre. Kapten vid norra skånska infanteriregementet 1814-01-19. RSO 1814-10-26. Major i armén 1817-07-04. Adjutant hos konungen 1817. Major vid Jönköpings regemente 1817-07-29. Transporterad till Värmlands regemente 1820-05-16. RRS:tWlO4kl. Avsked från majors- och adjutantsbeställningarna 1822-04-03. Intendent vid arméns 2. passevolancekommissariat 1824-03-20. Chef för hovförvaltningen 1832. Hovmarskalk 1833-03-14. RRS:tStO2kl 1838-06-12. RRS:tStO2kl m kr 1838. KNedEkkrO. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1857-06-22 i Linköping. Han deltog i fälttågen i Pommern 1805–1807 och fick 1806 tapperhetstecknet för välförhållande i affären vid Lauenburg 1806-04-23 samt bevistade fälttågen 1813–1814. Gift 1816-06-16 i Karuna kyrka i Åbo län med friherrinnan Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz, född 1798-12-13 på Karuna nära Åbo, död 1868-11-04 i Stockholm och begraven på Örtomta kyrkogård, Östergötlands län, dotter av översten, friherre Herman Fleming af Liebelitz, och Margareta Helena Olivecreutz.

Barn:

 • Ivar Otto Herman, född 1817. Premiärlöjtnant. Död 1899. Se Tab. 11.
 • Margareta Charlotta Augusta Emilie Alexandra, född 1822-10-10 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1842-11-01. Död 1893-06-28 i Södertälje. Gift 1843-02-27 med militärattachén vid ryska beskickningen i Stockholm, generalmajoren, KSO, André de Bodisco, död 1856-08-17 i Stockholm i kolera.
 • Fredrika Aurora Mariana, född 1823-12-22 i Stockholm. Död 1869-04-16 i Pau. Gift 1843-07-08 på Drottningholm med underlöjtnanten Carl Gustaf Braunerhielm, född 1821, död 1862.
 • Matilda Ulrika, född 1825-12-14, död 1826-08-12.
 • Gertrud Ingeborg, född 1827-10-21 i Västerås, död 1907-05-07 i Stockholm. Gift 1847-06-10 i Linköping med löjtnanten, greve Fredrik Vilhelm Verner von Schwerin, född 1814, död 1880.
 • Emma Amalia Matilda, född 1829-04-01 i Stockholm, död 1897-02-09 i Malmö. Gift 1:o 1851-09-30 i Linköping med kaptenen, greve Mauritz Staffan Filip Klingspor, född 1800, död 1858. Gift 2:o 1860-09-11 i Karlstad med majoren Erik Gabriel Flach, född 1816, död 1881.
 • Anders Gustaf, född 1831-11-27 i Stockholm. Studerade målarkonsten i Düsseldorf 1852–1862. Agréé vid FrKA 1862. Ledamot av nämnda akademi 1868. Artist (målare). Död ogift 1904-01-29 i Stockholm.

TAB 11

Ivar Otto Herman, (son av Anders Erik, tab 10), född 1817-08-20 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1830-05-19, utexaminerad 1837-10-27. Kammarpage hos kronprinsessan Josefina 1834–1837. Sekundlöjtnant vid flottan 1837-11-10. Anställd i engelsk örlogstjänst 1837–1840 och i fransk 1841–1845. RFrHL 1845-01-00. Premiärlöjtnant 1846-01-21. Avsked 1848-05-26. Direktör i Östergötlands läns hypoteksförening 1866. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1867–1884. RNO 1878-11-30. Ledamot av sjöförsvarskommittén 1880–1882. KVO2kl 1893-12-01. Död 1899-12-16 på Svenneby (Örtomta förs, Östergötlands län, db). Ägde Svenneby i Örtomta socken med underlydande hemman i Askeby och Björsäters socknar, Östergötlands län. Gift 1:o 1845-08-25 på Svenneby med friherrinnan Anna Sofia Viktoria Banér, född 1820-11-18 Ekenäs, död 1866-09-21 på Svenneby, dotter av kammarjunkaren friherre Svante Banér, och Mariana Viktoria Nordenbielke. Gift 2:o 1874-09-15 Lundby med Ulrika Charlotta Matilda Oxehufvud, född 1849-05-08 på nämnda egendom, död 1925-05-06 på Svenneby, dotter av kammarherren Anders Rolf Oxehufvud, och grevinnan Matilda Carolina Beata Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • 1. Anders Svante Herman, född 1846-06-15 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1863-05-04. Utexaminerad 1866-02-13. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1866-02-27. Död 1868-05-11 i Pau.
 • 1. Anna Fredrika Mariana, född 1847-05-14 i Karlskrona, död 1902-03-15 i Södertälje. Gift 1874-03-31 i Stockholm med majoren Bror Adolf Georg Ridderborg, född 1836, död 1906.
 • 1. Erik Johan Otto, född 1852-08-04 på Svenneby. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1873. Mogenhetsexamen 1875. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Avgången 1876-07-01. Åter antagen 1876-09-11. Åter avgången 1877-04-06. Död 1888-05-28 i Berlin.
 • 2. Gustaf Rolf Ivar (Gösta), född 1875. Kapten. Död 1924. Se Tab. 12.
 • 2. Carl Otto Anders, född 1878-03-14 på Svenneby. Mogenhetsexamen 1897. Jur. fil. examen 1898-05-27. Jur. utr. kand. 1906-01-31. Attaché 1906-09-28. RFrHL 1908. 2. sekreterare i utrikesdepartementet 1908-12-11. RRS:tAO3kl 1909. GV:sOlM 1912. RNassAdO 1912. 1. sekreterare 1913-12-31. Tillförordnade legationssekreterare vid beskickningen i Petrograd 1917-12-31. Legationssekreterare i Petrograd 1918-07-22. RNO 1920-10-28. 1. legationssekreterare i Berlin 1921-09-23. Legationsråd i Berlin 1921-12-16. SMsjv. PrRKM 2 o 3 kl. ÖRKHT2kl. Död 1938-06-29 i Stockholm, Storkyrkoförs, db 90). Förste legationssekreterare i Wien 1921-09-23. Konsul i reval och legationsråd vid beskickningen därstädes 1930-07-01. Ministre plénipotentaire. Konsul i Reval 1930-08-06. Se Biografica i Vem är det. KNO2kl. 1932-11-22.

TAB 12

Gustaf Rolf Ivar (Gösta), (son av Ivar Otto Herman, tab 11), född 1875-06-26 på Svenneby. Mogenhetsexamen 1897-05-29. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1897-06-01. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1898-08-04. Elev vid Karlberg 1898-09-26. Fanjunkare 1899-08-16. Officersexamen 1899-11-25. Underlöjtnant vid regementet 1899-12-08. Löjtnant vid regementet 1904-08-04. Kapten 1914-12-23. RSO 1920-06-06. Död 1924-11-08 i Linköping och begraven på Örtomta kyrkogård, Örtomta förs, Östergötlands län. Ägde genom arv och köp Svenneby sedan 1914. Gift 1914-11-21 Tegelhagen med Märta Schnell, född 1881-10-28 i Stockholm, ordf. i Bankekinds härads lokalavd. av föreningen Östergötlands barn. Led. av Örtomta sockens fattigvårdsstyrelse. Dotter av grosshandlaren Carl Johan Schnell och Märta Cecilia Lovisa Hammarstedt.

Barn:

 • Märta Matilde Madeleine, född 1915-09-15 på Svenneby, Örtomta förs, Östergötlands län.
 • Ulrika Cecilia Margareta Alexandra, född 1919-06-28 i Linköping, Örtomta förs, Östergötlands län.

TAB 13

Claes Ulrik, (son av Gustaf Fredrik, tab 8), född 1792-07-06 i Åbo (Åbo.). Inskriven i krigstjänst 1797. Sergeant vid arméns flotta 1798-08-19. Fanjunkare vid Mörnerska husarerna 1804-11-01. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1806-03-04. Student i Lund 1806 (Sgn.). Officersexamen. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1808-03-28. Stabslöjtnant 1813-03-30. Kapten i armén 1815-09-15. Kapten i generalstaben 1816-04-20. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1817-11-15. RSO 1818-03-20. Tjänstgörande direktör vid kungliga teatern 1818-11-04–1818-11-23. Major i armén 1821-03-14 och i generalstaben 1821-05-08. Souschef vid generaladjutantsexpeditionen för armén 1824. Kapten vid regementet 1825-05-03. Överstelöjtnant i armén 1825-07-06 och i generalstaben 1827-12-19. Adjutant hos konungen 1827. LMA 1830-06-02. Kabinettskammarherre 1830-07-30. Överste i armén 1831-11-12. Ledamot av krigshovrätten 1831. Tjänstfri vid hovet 1834-06-06. Registrator i survivans vid KMO och RNO 1838-03-14. Ordinarie 1838-05-11. Avsked från registratorsbefattningen 1844-11-25. KVO 1860-11-26. Död 1863-03-08 i Stockholm. Gift i Stockholm 1838-10-23 med friherrinnan Anna Sofia Antoinette Cederström, född 1819-08-29 i Visby, död 1862-06-19 i Stockholm, dotter av presidenten, friherre Jakob Cederström, och Anna Margareta von Cederwald.

Barn:

 • Margareta Mariana Sofia, född 1839-08-12, död 1847-10-24 i Stockholm.
 • Gustaf Jakob Ulrik, född 1841-11-07 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1858-03-01. Kammarpage hos drottningen. Utexaminerad 1868-10-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1868-11-06. Löjtnant 1873-04-04. Kapten 1886-04-02. RSO 1890-12-01. Död 1894-06-10 i Stockholm. Har gjort sig känd såsom sånglärare.

TAB 14

Carl Erik, (son av Anders Gustaf, tab 3), född 1762-09-19 på Ängaholm. Student i Lund 1776 (Vsn.). Regementskvartermästare vid den under finska kriget 1789 upprättade, men vid fredsslutet 1790 indragna livkosackkåren . Placerad på Smålands lätta kavalleriregemente 1791-05-09. Ryttmästare vid Smålands lätta kavalleriregemente 1791 . Avsked 1798-02-07. Död 1812 i Köpenhamn. Gift (med vilken är ej känt).

Barn:

 • Carl Anders August, född 1805-03-17 i Danmark. Kadett vid Karlberg 1822-06-04. Avgången 1825-03-28. Sergeant vid Södermanlands regemente 1825-02-21. Avsked 1827-05-09. Kammarpage hos konungen (SAB.) 1828-03-08. Avsked 1828. Fänrik vid livbeväringsregementet 1831-10-01 och vid Jämtlands regemente 1834-08-07. Död ogift 1837-12-08 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.