Gyllengranat nr 226

Från Adelsvapen-Wiki

F 226.jpg

Friherrliga ätten Gyllengranat nr 226 †

Friherrlig 1747-12-16, introd. 1752. Utdöd 1864-05-22.

TAB 1

Gustaf Gyllengranat, friherre Gyllengranat (son av Gustaf Gyllengranat, se adliga ätten Gyllengranat nr 226, Tab. 2), född 1677-06-11 i Malmö. Underminör vid artilleriet i Stade 1690. Överfyrverkare därst. 1693. Överfyrverkare vid artilleriet i Stettin 1696. Fänrik därst. 1697-02-23. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1700-07-12 kapten därst. 1702-03-30. Major 1706-12-06. Överstelöjtnant med överstes titel 1722-06-26. Överste 1740-05-22. Generalmajor 1747-06-29. Friherre s. å. 16/12 (sönerna introd. 1752 under nr 226). KSO 1748-04-16. Död 1749-06-09 i Stockholm. 'Han gick 1694 i kejserlig tjänst och bevistade fälttåget vid Rehnströmmen och belägringen av Namur, var för övrigt med vid Thorn, Liesna, Veprik, Poltava och Perevolotjna, varest han blev fången och förd till Jaroslav och Tobolsk, därifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.' Gift 1716-09-19 (1715-09-09?) under ryska fångenskapen med Maria Zimmerman, död 1756-04-30, dotter av Rudolf Anton Zimmerman i Livland och superintendenten Erik Albogius' i Narva dotter.


 • Gustaf, född 1717-12-14, död s. å. 16/12.
 • Elsa Juliana, född 1718-12-07, död 1719-03-17.
 • Margareta, född 1719-12-11, död 1762-11-01 på Hallunda i Botkyrka socken Stockholms län. Gift 1743-07-05 i Stockholm med generalmajorenn Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, i hans 1:a gifte, född 1713, död 1770.
 • Hans Gustaf, född 1721. Generalmajor. Död 1801. Se Tab. 2.
 • Vilhelm Burchard, född 1724. Kapten. Död 1754. Se Tab. 3.

TAB 2

Hans Gustaf (son av Gustaf Gyllengranat, friherre Gyllengranat, Tab. 1), till Yxkullsund, som han ärvde efter modern3, och Berga, som han köpte3 1776-12-21, båda i Berga socken Kronobergs län samt Sundet i Rydaholms socken Jönköpings län. Född 1721-06-22 i Tobolsk i Sibirien. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1731-08-23. Furir därst. 1733-07-07. Sergeant s. å. 7/12. Underlöjtnant 1740-02-18. Löjtnant vid artilleriet på Gotland 1741-08-05. Regementskvartermästare 1743-08-15. Kapten 1745-05-20 major 1748-04-30. RSO s. å. 24/11. Överstelöjtnant 1758-04-25. Överste i armén 1765-10-23 med tur från 1761-08-03. Överste för garnisonsregementet i Göteborg och kommendant därst. 1769-06-19. Generalmajor 1772-09-12. Genom byte överste för Jönköpings regemente1 1774-06-20. Avsked s. å. 27/6. Död 1801-06-02 på Yxkullsund. 'Han bevistade finska kriget 1741 och 1742. Som volontär i franska armén deltog han i kampanjen 1745 och reträtten över Rhen. Bevistade med utmärkt heder pommerska kriget.' Gift 1749-05-10 med friherrinnan Anna Beata Wrede af Elimä, född 1727-12-20 Peipola, dotter av Fabian Wrede af Elimä och friherrinnan Catharina Charlotta Sparre


 • Charlotta Maria, född 1750-02-05, död 1755-05-27.
 • Anna Beata, född 1753-05-08 i Stockholm, död 1835-03-08 i Växjö. Gift 1799-06-17 på Yxkullsund med sin moders syssling, överstelöjtnanten, friherre Abraham Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1842.
 • Gustava Juliana, född 1755-01-25. Stiftsjungfru. Död 1845-03-21 på Yxkullsun. Gift där 1784-02-13. Med lagmannen Magnus Gustaf Danckwardt, nr 1112, född 1738, död 1800.
 • Gustaf, till Yxkullsund, som han bekom vid arvskiftet3 efter fadern 1802-07-13. Född 1757-01-01 i Stockholm. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1770-04-23. Fänrik 1772-06-17. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1776-05-01. Transp, till Upplands regemente 1777-05-13. Stabskapten därst. 1778-02-04. Premiärkapten1 1783-04-30. Major 1785-09-17. Överstelöjtnant 1788-02-04. RSO. Överste för Jämtlands regemente 1791-03-30. Överste för Västerbottens regemente 1792-05-11. Överste för dalregementet 1800-11-08. Död ogift 1804-05-19 i Stockholm.
 • Catharina Charlotta, född 1759-05-08 på Tynningö i Värmdö socken, Stockholms län, död 1800-05-17 Lundboholm. Gift 1792-11-17 med majoren Jakob Markus Reenstierna, född 1754, död 1829.

TAB 3

Vilhelm Burchard (son av Gustaf Gyllengranat, friherre Gyllengranat, Tab. 1), född 1724-08-26 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1731-08-23. Styckjunkare därst. 1739. Underlöjtnant 1741-08-13. Artillerilöjtnant på Gotland 1744-11. Kapten därst. Avsked. Död 1754-07-31 Brandalsund och begraven s. å. 3/8. Gift 1746-01-18 med friherrinnan Catharina Helena Lovisin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1763-02-27 med sin kusin översten Hans Leonard Svedenhielm, född 1734, död 1820), född 1728-01 på Brandalsund, död 1788-05-24, dotter av friherre Erik Lovisin, och friherrinnan Helena Hummerhielm.


 • Juliana Catharina, född 1746-12-17, död 1747-09-14.
 • Gustaf, född 1747-09-14. Volontär vid Åbo regemente 1753. Sergeant därst. 1761. Fänrik vid drottningens livregemente s. å. 1/10. Placerad vid Skaraborgs regemente 1762-09-21. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1770-01-24. Transp, till Jämtlands kavallerikompani1 1771-06-05. Avsked 1772-10-10. Död ogift 1772-10-01.
 • Hans Vilhelm, född 1749-03-13. Kadett vid artilleriet 1754-08-08. Konstapel s. å. 30/11. Styckjunkare 1762-10-27. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1765-11-27. Transp, till artilleriet i Stockholm1 1773-06-21. Löjtnant därst. 1775-10-26. Kapten 1783-08-28. Major 1788-01-29. Överstelöjtnant och brigadchef i Skåne 1790-10-24. Brigadchef och överste i artilleribrigaden i Stockholm 1791-09-03. Överste för Svea artilleriregemente 1794-06-23. RSO s. å. 21/11. Avsked 1797-04-06. Död ogift 1803-12-08 i Stockholm. 'Var, för sin bekantskap med general Pechlin, misstänkt såsom medvetande om konung Gustaf III:s mord och togs därför i förvar.' Bevistade kriget 1788–1790.
 • Erik Gustaf, född 1750-04-27. Medelstyrman vid amiralitetet 1768-12-19. Överstyrman 1770-08-20. Löjtnant vid galäreskadern 1773-03-03. Kapten vid amiralitetet 1774-10-04. Amiralitetskapten i portugisisk tjänst. Död ogift 1779-10-26 i Stockholm.
 • Maria Catharina, född 1751-06-25, död 1819-06-24 på Bränninge bruk i Tveta socken, Stockholms län. Gift 1782-01-26 i Över-Järna socken med generalmajoren Hans Henrik von Post, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1805.
 • Arvid Gustaf, född 1753. Kapten. Död 1788. Se Tab. 4.

TAB 4

Arvid Gustaf (son av Vilhelm Burchard, Tab. 3), född 1753-08-21 i Stockholm. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1767. Sergeant därst. 1768-12-07. Fältväbel 1770-03-01. Fänrik s. å. 31/10. Examen i krigsvetenskapen1 1771-11-21. Fänrik vid änkedrottningens livregemente1 1772-09-25. Löjtnant därst. 1775-11-08. Kapten 1780-06-12. Död 1788-03-13. Gift 1782-12-26 med Aurora Elisabet Taube, född 1752, död 1810-05-06 Myrö, dotter av översten Johan Reinhold Taube, och friherrinnan Elisabet Armfelt.


 • Hans Reinhold Gustaf, född 1783-12-08. Styckjunkare vid artilleriet 1793-03-16. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1800-09-29. Stabsfänrik vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 20/10. Löjtnant därst. 1808-03-15. Kapten i armén 1809-10-10. Kapten i regementet 1810-05-01. RSO s. å. 26/11. Stabskapten och regementskvartermästare vid Närkes regemente 1812-07-14. Major i armén 1814-05-22. Överstelöjtnants avsked 1817-05-06. Död ogift 1822-09-12 Biskopsbo s socken, Jönköpings län. 'Han bevistade kriget i Pommern 1807 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.'
 • Fredrik Vilhelm, född 1785-02-12, död 1795-01-18 på Säby, Östergötlands län.
 • Carl August Burchard, född 1787-08-07 på Sveaborg. Sergeant vid Västmanlands regemente 1795-03-27. Kadett vid Karlberg 1800-09-26 utexaminerad 1804-09-24. Underlöjtnant vid arméns flotta s. å. 6/11. Avsked 1811-03-19. Löjtnant vid örlogsflottan 1811-10-02. Kapten därst.2 1815-01-17. RSO 1816-11-25. Major i generalstaben 1818-05-11 och vid örlogsflottan 1821-10-09. Kommendörkapten vid K. M:s flotta 1824-12-01. RRS:tA02kl m kr 1830. LKrVA 1838. Konteramiral 1843-02-06. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1844-06-20. KSO 1845-11-24. Avsked från statsrådsämbetet och befälh. amiral i Karlskrona 1848-01-10. KmstkSO 1850-06-26. Avsked från nyssn. amiralsämbete 1851-07-23. Vice amiral 1854-01-27. KNedLO. Amiral 1858-02-02. Avsked 1860-12-29. Död barnlös 1864-05-22 i Paris, och utgick ätten med honom. Han har utgivit »Sjökrigshistorien i sammandrag» (1837) och »Sveriges sjökrigshistoria i sammandrag» (1840). Gift 1811 med Susanna Finnis, född 1793-03-03 i England, död 1879-12-09 i Karlskrona.

Källor

1KrAB. 2At (P). 3Medd. av kantor P. G. Vejde.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.