:

Mörner af Morlanda nr 62

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Mörner af Morlanda nr 62

Friherrlig 1674-08-05. Introducerad 1675.

TAB 1

Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda (son av Stellan Otto von Mörner, naturaliserad Mörner, se adlad ätten Mörner nr 91, Tab. 5), friherre till Morlanda i Morlanda socken, Göteborgs och Bohus län, herre till Tormestorp (Tunarp) och Olstorp, båda i Askeryds socken, samt Högsäter i Vreta klosters socken, alla i Östergötlands län. Född 1623-06-24. Ryttare vid ett tyskt regemente till häst i svensk tjänst 1644. Kornett vid fältmarskalken Horns regemente till häst 1644. Ryttmästare vid fältmarskalken Rob. Douglas' regemente till häst 1645. Generaladjutant 1647. Överstelöjtnant 1651. Kammarherre hos sedermera konung Carl X Gustaf 1651. Överstelöjtnant vid livgardet 1655. Överste för Smålands kavalleriregemente 1657. Generalmajor av kavalleriet 1669-12-10. Landshövding i Jönköpings län 1672-05-13. Friherre 1674-08-05 (introducerad 1675 under nr 62). Generallöjtnant 1674-09-09. Överkommendant i Göteborg samt över Älvsborgs län 1676 i sept. Guvernör över Kalmar och Kronobergs län 1679-10-22 och över Jönköpings och Kronobergs län 1680-11-26. Död 1685-08-11 i Jönköping och begraven i egen grav i stadens kyrka, varest hans epitafium uppsattes. 'Han var en utmärkt tapper krigare, bevistade bl a tredagarsslaget vid Warschay i juli 1656, där han drev 4,000 tartarer så manligen tillbaka, att få av dem undkommo. Likaledes 1656 aktionen vid Krakau, varest han med synnerlig mandom tillbakadrev kvartianernas första skvadron och sedan uppehöll hela deras styrka, intilldess undsättning ankom, samt var en ibland de första, som erövrade staden. Bemästrade sig sedan den starka fästningen Wissnitz. Fick slutligen 1676-09-28, Morlanda gods till friherresäte, vilket Knut Bildt förbrutit till kronan, men kunde för böndernas motstånd icke taga det i besittning, varför det snart återkom i Bildtska släktens ägo.' Gift med sin faders sysslings dotterdotter samt sin kusins dotter på modemet Beata Schulman, död 1706 i Jönköping, bisatt 1706-05-12 och begraven 1706-09-02, dotter av översten Otto Schulman, naturaliserad Schulman, och Anna Catharina von Mörner.

Barn:

 • Otto, född 1657. Hovjägmästare. Död 1716. Se Tab. 2.
 • Maria, död 1718-04-20 i Jönköping. Gift med landshövdingen Harald Strömfelt, friherre Strömfelt, död 1707.
 • Beata, död 1748-02-00. Gift 1686 med generallöjtnanten och landshövdingen Lorentz Clerck, adopterad friherre Clerck, född 1653, död 1720.
 • Hedvig, född 1672-06-13. Hovfröken. Död 1753-09-02. Gift 1692-04-19 på Stockholms slott med riksrådet Claes Ekeblad, friherre och greve Ekeblad, född 1669, död 1737.
 • Eva, född 1677 i mars, död 1743-01-06 Tunarp och begraven 1743-01-06 tillika med sin son i kyrkan. Gift 1:o 1698-05-08 på Olstorp med majoren Hans Fredrik von Siegroth, död 1702. Gift 2:o 1707-03-17 på Tunarp med landshövdingen Erland Broman, adlad Broman, i hans 2:a gifte, död 1744.
 • Adolf. Fänrik vid Kalmar regemente 1684-09-02. Avsked 1688-09-26. Kapten vid Skaraborgs regemente 1692-11-21. Major vid Skaraborgs regemente 1701-07-11. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1703-12-12. Stupade ogift 1709-01-07 vid stormningen av Veprik. 'Han skickades 1703-11-00, jämte en överstelöjtnant von Scheven, att uppfordra staden Elbingen.'

TAB 2

Otto (översiktstab. 2, son av Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, Tab. 1), till Åbäcksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Döpt 1657 omkring 1657-02-01 på Svärtinge i Eneby socken, Östergötlands län (At (RA).). Student i Lund 1673 (Sön.). Löjtnant vid livgardet 1679–1682. Kammarherre hos drottning Ulrika Eleonora den äldre. Hovjägmästare på Öland 1695-11-05. Död 1716-06-24 i Stockholm. Gift 1682-12-03 med Beata Natt och Dag, bisatt 1712-06-14 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm men fördes sedan till landet att begravas, dotter av vice presidenten Arvid Ivarsson (Natt och Dag), och friherrinnan Märta Kurck.

Barn:

 • Ulrika Eleonora. Gift 1717-04-08 med holsteinska generalmajoren och hovmarskalken hos hertigen av Holstein-Gottorp Bernt Ludvig von Platen i hans 1:a gifte, av samma släkt som de introducerad ätterna von Platen.
 • Beata Sofia, död ogift 1733-12-19 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan .
 • Carl Fredrik, överstelöjtnant. Död 1724. Se Tab. 3.
 • Axel, född 1689. Sekundfänrik vid livgardet 1708-10-10. Premiärfänrik vid livgardet (Lk.) 1709-02-26. Löjtnant 1722-06-19 med tur från 1719-01-02. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1731-07-01. Död Barnlös 1732-05-17 på Åbäcksnäs och begraven 1732-05-26 i Gryts kyrka, men fördes 1733-01-26 till Skedevi kyrka, Östergötlands län. Han var med vid Holovzin och Poltava, där han blev fången och förd till Sabaksar, varifrån han hemkom 1722-04-19. Gift 1723-08-13 med Helena Hedvig Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Gustaf Hård af Segerstad, född 1692, död 1713), död 1732-01-15 Johannislund
 • Märta Christina. Gift 1720 med majoren Ernst Ludvig von Scheven, naturaliserad von Scheven, född 1690, död 1767.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Otto, Tab. 2), till Sund i Värmdö socken, Stockholms län. Fänrik vid Upplands regemente 1710-10-22. Löjtnant därst. 1711-03-11. Avsked 1711-04-25. Löjtnant vid Elbingska eller Ekebladska garnisonsregementet i Stralsund 1711-06-15. Kapten vid livdragonregementet 1712-05-09. Konfirmationsfullmakt 1714-04-04. Avsked 1719-05-22. Överstelöjtnants karaktär 1719-06-25. Död 1724 i Stockholm. Gift 1716 med Maria Sofia Sparfvenfeldt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-04-06 i Romfartuna socken, Västmanlands län, med överstelöjtnanten Johan Leijonberg, född omkring 1679, död 1761), född 1697-04-23, död 1744 efter 1744-07-31, då hon gjorde sitt testamente, och begraven i Romfartuna kyrka, dotter av överceremonimästaren Johan Gabriel Sparfvenfeldt, och Antoinetta Sofia Hildebrand.

Barn:

 • Beata Antoinetta, född 1718-11-07 (1717-11-07), död 1767-07-21. Gift 1735-02-04 med löjtnanten, friherre Jakob Cronhielm, nr 94, född 1697, död 1786.
 • Ottiliana Charlotta, född 1720-11-07, död 1762-02-08. Gift 1743-03-08 med holsteinska ministern vid svenska hovet, sedermera danske konseljministern, geheimerådet och kammarherren Detlof Filip Pechlin, baron von Löwenbach i hans 1:a gifte, född 1718-08-17, död 1772-11-26, broder till generalmajoren Carl Fredrik Pechlin, baron von Löwenbach, naturaliserad Pechlin.
 • Fredrik, född 1721, död 1723.
 • Christina Maria, döpt 1724-02-09 i Kungsholms församling, Stockholm.

TAB 4

Hans (översiktstab. 3, son av Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, Tab. 1), till Leonardsberg i Ö. Eneby socken, Östergötlands län, Eneboga i L. Malma socken, Södermanlands län och Sjöryd i Flisby socken, Jönköpings län. Fänrik vid Västgötadals regemente 1677. Fänrik vid livgardet 1678 i juni. Löjtnant vid livgardet 1682-08-29. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1683-07-30. Major vid livgardet 1699-02-04. Överstelöjtnant 1702-07-16. Död 1705-01-13 i staden Gnesen i Polen. 'Han bevistade slaget vid Klissov samt höll sig särdeles tappert i en skärmytsling vid byn Ossek mot polackerna den 9 juni 1703. Gift 1:o 1687-06-11 med sin svågers kusin, grevinnan Anna Maria Wrangel af Adinal, dotter av kunglig rådet och presidenten Didrik Wrangel, friherre och greve Wrangel af Adinal, och Magdalena Clerck. Gift 2:o 1693-12-26 med Magdalena Fleming, född 1675-07-14, död 1744-08-24, dotter av landshövdingen Jakob Fleming, och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia Bonde.

Barn:

 • 1. Hans Didrik, född 1688. Överste. Död 1751. Se Tab. 5.
 • 1. Carl Johan, född 1690. Generallöjtnant. Död 1759. Se Tab. 15.
 • 2. Beata Sofia, född 1694-09-24, död 1761-03-05 på Jonsberg i likan, socken, Östergötlands län. Gift 1715-04-26 på Sjöryd med ryttmästaren Paul Rudebeck, född 1694. Död 1729.
 • 2. Jakob, född 1695-08-18. Musketerare vid livgardet 1713-12-27. Förare vid livgardet 1714-03-21. Sergeant 1716-02-12. Premiärfänrik 1717-07-22. Löjtnant 1718-10-13. Stabskapten 1731-07-13. Regementskvartermästare 1741-05-26. Kapten 1741-08-27. RSO 1748-11-27. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1749-05-09. Död ogift 1756-10-06 på Eneboga. Han bevistade fälttåget i Norge 1718 och därunder belägringen av Fredrikshald ävensom finska kriget 1741 och 1742.
 • 2. Otto Henrik, född 1697-05-15. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1715-10-10. Kornett vid livskvadronen av livdragonregementet 1716-04-00. Ordonnans vid livskvadronen av livdragonregementet 1718-10-09. Av våda ogift ihjälskjuten 1723-06-28 i Arboga av löjtnanten och livdrabanten Carl Gustaf Schutz och begraven i friherrliga Bondeska graven i Ringkarleby kyrka i Närke.
 • 2. Anna Maria, född 1699-08-30, död 1767-07-13 på Haga i Uppland. Gift 1726-05-03 med översten Henrik Falkenberg af Bålby, i hans 2:a gifte, född 1681. Död 1754, som förut varit gift med hennes moders kusin.

TAB 5

Hans Didrik (översiktstab. 3, son av Hans, Tab. 4), till Hagby i Almunge socken, Stockholms län. Född 1688 i Örebro. Student i Uppsala 1698-03-05. Volontär vid Österbottens infanteriregemente 1702-08-25. Fänrik vid Österbottens infanteriregemente 1702. Avsked 1703-08-15. Kvartermästare vid livregementet till häst 1704-08-19. Kornett vid livregementet till häst 1704-12-14. Löjtnant 1708-02-07. Ryttmästare 1722-11-09. Majors karaktär 1723-07-15. Ryttmästares indelning 1742-01-02. Konfirmationsfullmakt 1742-04-21. Generaladjutant 1743. Överstelöjtnant vid livdrabantkåren 1747-03-03. RSO 1748-09-26. Överste för adelsfanan 1749-09-00. Död hastigt 1751-12-23 i Stockholm och begraven 1751-12-23 i Almunge kyrka. Han var med vid Thörn, Reusch-Lemberg, Fraustadt, Holovzin och Poltava, där han under själva slaget blev fången samt sedan förd till Volodga, varifrån han ej hemkom förrän 1722-04-12. Gift 1725-02-04 i Knutby socken, Stockholms län med Märta Elisabet Bure, född 1710-01-23 Burvik, död 1752-09-30 och begraven 1752-10-06 i Almunge kyrka, dotter av amiralitetskaptenen Gustaf Bure, och friherrinnan Beata Rålamb.

Barn:

 • Hampus Stellan, född 1725-04-00. Volontär vid livregementet till häst 1740. Fänrik vid Hamiltons värvade regemente 1741-08-07. Livdrabant 1743-03-30. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1744-06-14. Regementskvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1748-11-23. Kaptenlöjtnant 1749-04-05. Ryttmästare 1750-04-25. Sekundmajor 1757-01-21. Premiärmajor 1759-03-27. RSO 1759-03-27. Överstelöjtnant i armén 1761-12-18. Överste för blå husarregementet 1764-07-31. Generalmajor 1772-09-00. KSO 1772-09-12. Generallöjtnant (KrAB.) 1778-12-27. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1780-05-31 KmstkSO 1781-11-27. General av kavalleriet 1792-05-15. Död ogift 1797-10-16 i Stockholm.
 • Hans Gösta, döpt 1727-04-14 i Almunge socken.
 • Anna Beata, döpt 1728-09-02 i Almunge socken, död 1780-12-18 i Stockholm. Gift 1752-11-26 på Hagby med generalmajoren Hans Henrik von Post, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1805.
 • Carl Claes, född 1730. Landshövding. Död 1786. Se Tab. 6.
 • Fredrik Jakob, född 1732-04-23 Länna
 • Otto Vilhelm, född 1733. Överste. Död 1791. Se Tab. 14.
 • Eva, född 1735. Hovfröken (SAB.) 1754-12-10. Pension (SAB.) 1762-07-20. Död 1767-03-24 Hallkved. Gift 1763-11-14 Åsby Död 1800.
 • Hedvig Eleonora, född 1737-04-26 på Hagby, död där 1740 och begraven 1740-06-15.
 • Stellan Axel, född 1742-12-07 på Hagby, död där 1743 och begraven 1743-02-27.

TAB 6

Carl Claes (översiktstab. 4, son av Hans Didrik, Tab. 5), född 1730-11-07 Länna. Volontär vid fortifikationen 1745-07-08. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1747-10-30. Fänrik vid Upplands regemente 1748-11-25. Löjtnant vid Upplands regemente 1749-05-22. Kapten i armén 1761-12-18. Kapten vid Upplands regemente 1767-08-18. RSO 1767-11-23. Major i armén 1773-02-17 och i regementet 1774-10-20. Överstelöjtnant vid dalregementet 1777-12-03. Genom byte överstelöjtnant vid Upplands regemente 1779-02-10. Landshövding i Uppsala län 1784-08-25. Född 1786-04-30 i Uppsala och begraven i domkyrkan i Uppsala, sedan flyttad till Rasbokils kyrka, Uppsala län. Gift 1772-11-12 Österberga med sina systrars svägerska Margareta Elisabet von Post, född 1734-01-08 i Jönköping, död 1790-12-08 i Uppsala, dotter av lagmannen Vilhelm Mauritz von Post, och Christina Margareta Wrangel.

Barn:

 • Hampus Vilhelm, född 1775. Landshövding. Död 1855. Se Tab. 7.
 • Margareta Elisabet, född 1776-09-16 i Uppsala, död i Uppsala 1779-02-19.
 • Carl Otto, född 1781. Överste. Död 1868. Se Tab. 10.

TAB 7

Hampus Vilhelm (översiktstab. 4, son av Carl Claes, Tab. 6), född 1775-06-22 i Uppsala. Sergeant vid Upplands regemente 1779-06-12. Fänrik vid Upplands regemente 1779-09-29. Student i Uppsala 1781-12-17. Löjtnant 1793-12-16. Stabskapten 1800-12-20. Premiärkapten 1807-12-11. RSO 1809-07-03. Major i armén 1809-12-26. Major i regementet med tjänstebrev 1813-01-26. 1. Major vid regementet 1813-07-16. Överstelöjtnant i armén 1814-01-14 och i generalstaben 1815-02-16. Överste vid general staben 1816-07-30. LKrVA 1817-04-25. Kommendant i Stockholm 1818. Avsked från majorsbeställningen 1819-10-06. Tillförordnad landshövding i Västernorrlands län 1820-08-02. Landshövding i Västernorrlands län 1821-03-21. KNO 1836-01-28. Avsked från landshövdingämbetet 1841-11-16. Död 1855-12-11 i Linköping. Gift 1810-07-19 i Vreta klosters kyrka, (Ög.) med Lucia Margareta Liljenstolpe, född 1785-10-11 på Vinö i Lofta socken, Kalmar län, död 1877-10-23 Kolfall, dotter av lagmannen Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, och Catharina Margareta Liljenstolpe.

Barn:

 • Ulrika Margareta Vilhelmina (Ulla), född 1811-11-17. Uppsala, död ogift 1898-04-13 Ogestad .
 • Lovisa Carolina Julia, född 1812, död 1818-11-17.
 • Sigrid Sofia Charlotta, född 1815-01-06, död ogift 1888-07-04 på Ogestad.
 • Carl Helmer Hampus, född 1816. Överstelöjtnant. Död 1904. Se Tab. 8.
 • Lucia Ottiliana Augusta, född 1818-08-10 i Nikolai förs., Stockholm, död 1818-12-26 i Nikolai förs., Stockholm.
 • Aurora Eva Juliana, född 1820-02-27 i Johannes förs., Stockholm. Död 1823-09-29 i Härnösand.
 • Hampus Axel Emanuel, född 1823-10-15 i Härnösand, död i Hörnösand 1833-05-08.
 • Ida Elisabet Christina, född 1825-08-27 i Härnösand, död 1911-08-13 i Adolf Fredriks förs., Stockholm ]]. Gift 1869-10-15 i Linköping med överstelöjtnanten Axel Otto Liljenstolpe, i hans 3:e gifte, född 1819, död 1897.

TAB 8

Carl Helmer Hampus (översiktstab. 4A, son av Hampus Vilhelm, Tab. 7), född 1816-12-24 i Stockholm. Fanjunkare vid Västerbottens fältjägarregemente 1833-08-10. Officersexamen i Stockholm 1835-06-18. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarregemente 1835-12-19. Löjtnant 1840-10-10. Kapten 1852-12-11. Major vid Norrbottens fältjägarkår 1857-05-12. RSO 1860-05-05. Överstelöjtnant och chef för Jämtlands fältjägarkår 1862-05-06. Landstingsman för Sunne härad i Jämtlands län 1870–1871. Avsked från kåren 1875-01-08. Död 1904-05-05 i Adolf Fredriks förs., Stockholm. Gift 1850-09-17 på Degerfors jernbruk i Luleå landsförsamling Norrbottens län med Christina Erika Degerman, född 1829-10-05 i Luleå död 1906-12-13 i Stockholm, dotter av bruksägaren Erik Degerman och Fredrika Dorotea Lindgren.

Barn:

 • Sigrid Margareta, född 1851-07-20 i Piteå, död 1879-06-22 på Frösön Jämtlands län. Gift 1876-07-04 i Stockholm med kaptenen i Jämtlands fältjägarregementets reserv, RSO, Gustaf Adolf Bremberg, född 1844-07-01 Kannick, död 1922-04-13 Morsta .
 • Hampus Erik, född 1853. Före detta maskindirektör. Se Tab. 9.
 • Lucie Fredrika, född 1854-04-18 i Piteå, död ogift 1920-02-11 i Johannes förs., Stockholm ]].
 • Carl Otto, född 1855-09-02, död 1859-01-28 i Piteå.
 • Knut Vilhelm, född 1858-01-17 i Piteå. I Östersunds högre allmän läroverk 1868–1875. Ägnade sig därefter åt sjömansyrket. Sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Gävle 1885. Anställd vid handelsflottan i Australien, men överflyttade 1894 till diamantfälten i Sydafrika.

TAB 9

Hampus Erik (översiktstab. 4A, son av Carl Helmer Hampus, Tab. 8), född 1853-03-23 (1853-03-16) i Piteå. Mogenhetsexamen i Östersund 1873-06-19. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1874. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1877-06-09. Filare och maskinuppsättare vid statens järnvägstrafiks reparationsverkstad vid Liljeholmen 1877. Extra lokomotiveldare vid första trafikdistriktet 1877–1878. Lokomotivförareförman vid fjärde trafikdistriktet 1878–1879. Ritare 1881-01-03. Verkmästare 1885-01-02. Företog såsom järnvägsstyrelsens stipendiat en studieresa i Europa och Nordamerika 1886-02-08–1887-05-00. Maskiningenjör 1891-01-01. Chef för maskinavdelningen å Gällivarebanan 1891-08-00–1894-09-00. Tillförordnad maskindirektör under skilda tider 1896–1899. RVO 1900-12-01. Tillförordnad maskindirektör vid statens järnvägars centralverkstad i Örebro 1902-01-24. Ordinarie maskindirektör och chef för nämnda verkstad 1903-11-27. Ledamot av styrelsen för tekniska skolan i Örebro 1904–1920 och av stadsfullmäktige i nämnda stad 1905–1916. RNO 1911-06-06. Avsked 1917-08-10. GMnor 1917-09-25. Arbetschef vid Mosjöbottens torrläggning 1920–1921. Ordförande i Örebro ingenjörsklubb 1902–1916. Ledamot av styrelsen för AB järnvägsmateriel 1922–1934. L S T F 1878–1923. Gift 1898-05-18 i Stockholm med Anna Carolina Nydahl, född där 1871-02-21, dotter av grosshandlaren Magnus Reinhold Nydahl och Hilma Carolina Eriksson.

Barn:

 • Birgit Ellen Margareta, född 1899-09-05 i Östersund. Gift 1920-05-15 i Engelbrekts förs med förste aktuarien vid Stockholms stads statistiska kontor 1840–1863, fil. kandidat, socionom Karl Axel Filip Anger, född 1898-09-01 i Angered, Älvsborgs län.
 • Dagmar, född 1901-05-22 i Örebro. Gift 1931-05-21 i Paris med skeppsredaren Sven Gustaf Salén, född 1890-11-07 i Borås.

TAB 10

Carl Otto (översiktstab. 4B, son av Carl Claes, Tab. 6), född 1781-05-22 i Uppsala. Förare vid Hälsinge regemente 1786-11-01. Fänrik vid Hälsinge regemente 1788-02-21. Fänrik vid Upplands regemente 1796-04-29. Löjtnant vid Upplands regemente 1809-06-10. Kapten i armén 1811-01-22. Adjutant hos kronprinsen Carl Johan 1811-01-22. Avsked från regementet 1812-04-04. Major i armén 1813-04-06. RSO 1814-08-12. Överstelöjtnant i armén 1817-03-11. Överste i armén 1818-05-11. Ståthållare på Rosersbergs slott 1818–1819. Avsked 1819-10-26. Ånyo överste i armén och adjutant hos konungen 1823. Vice landshövding i Jämtland 1824-07-20 (i 4 månader). Avsked 1826-01-17. Tullinspektor vid Blockhusudden nära Stockholm 1829. Avsked därifrån 1841. CXIV Joh:s medalj 1854. LKrVA. Död 1868-08-17 i Vaxholm. Har gjort sig historiskt bekant genom sina åtgöranden vid furstens av Ponte-Corvo utväljande till svensk kronprins. Gift 1:o 1810-11-25 i Uppsala med stiftsjungfrun Sofia Emerentia af Wetterstedt A, född 1785-09-03 i Uppsala Död 1831-03-08 i Stockholm, dotter av landshövdingen Erik Wetterstedt, adlad och friherre af Wetterstedt, och Anna Christina Bladh. Gift 2:o 1831-11-06 med Catharina Charlotta Styrlander, född 1798-07-29 i Stockholm, död 1847-03-03 i Linköping, dotter av bokhållaren Johan Styrlander och Anna Sofia Åsbrinck. Gift 3:o 1848-04-02 i Linköping med Anna Gustava Sofia Sundius, född 1821-03-10 i Vreta klosters socken, Östergötlands län, död 1905-06-22 i Öregrund och begraven i Linköping, dotter av sekreteraren i kammarkollegium Johan Sundius och Elsa Sofia Schylander.

Barn:

 • 1. Carl Johan Oskar Hampus, född 1811-08-21. Student i Uppsala 1826. Kammarjunkare. Död ogift 1835-09-03 i Stockholm.
 • 1. Emma Christina Margareta, född 1813-08-27 i Stockholm, död i Stockholm 1907-05-31. Gift 1843-11-06 i Stockholm med vice häradshövdingen Lars August von Engeström, född 1808, död 1857.
 • 1. Otto Hjalmar Vilhelm, född 1815-06-23, död 1821-07-11 Lisma .
 • 1. Ivar Julius, född 1817. Underlöjtnant. Död 1879. Se Tab. 11.
 • 1. Ida Aurora Sofia, född 1821-06-06 i Stockholm, död 1840-08-01.
 • 1. Robert Teodor, född 1823. Kustsergeant. Död 1868. Se Tab. 12.
 • 1. Eugenia Augusta Vilhelmina, född 1824-10-09 i Stockholm. Associée vid musikaliska akademien 1844. Död 1904-01-28 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Gift 1866-07-16 i Stockholm med hovmarskalken friherre Nils Albrekt von Lantingshausen von Höpken, i hans 2:a gifte, född 1811, död 1868.
 • 1. Adéle Teresia Emerentia, född 1827-06-21 i Uppsala, död 1919-09-16 i Stockholm. Gift 1857-11-20 i Uppsala med sin kusin, kamreraren Jakob Erik Fabian Leonard Lindersköld, född 1814, död 1880.

TAB 11

Ivar Julius (översiktstab. 4B, son av Carl Otto, Tab. 10), född 1817-06-22 i Katarina förs., Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1836-05-02. Furir vid Södermanlands regemente 1838-06-30. Avsked 1840-06-22. Underlöjtnant i armén 1847-09-10. Deltog i dansk-tyska kriget 1848–1849 såsom premiärlöjtnant vid 2. danska lätta bataljonen 1848-09-13. 1848-12-04 och i samma grad vid 1. reservbataljonen 1848-12-04–1849-08-21 samt vid 8. linjebataljonen 1850. RDDO 1848-09-13. Överflyttade till Mexiko och deltog i mexikanska fälttåget 1862–1863 såsom adjutant hos presidenten S:t Anna. Död 1879-11-24 i Mexiko. Gift med Rufina Gonzalez, född 1833-12-23, död 1877-11-02.

Barn:

 • Julie, född 1864-12-19, levde i Mexiko.
 • Adéle, född 1867-11-02, levde i Mexiko.
 • Sofie, född 1869-08-03, död 1896.

TAB 12

Robert Teodor (översiktstab. 4B, son av Carl Otto, Tab. 10), född 1823-05-06. Kustsergeant. Död 1868. Gift 1847-11-06 på Hambrö vid Kungsbacka med Emilie Constance Rosalie Malmberg, född 1826-06-09, död 1893-12-30 i Växjö, dotter av kronofogden Eberhard Martin Malmberg.

Barn:

 • Otto Erik Hampus Stellan, född 1848. Handlande. Se Tab. 13.
 • Oskar Hjalmar Ivar Sigurd, född 1849-07-16. Först kontorist, sedan handlande i Cognac i Frankrike och delägare i firman »G: ve Roy & C:o». Svensk och norsk konsul i Cognac 1896-01-18. Avsked 1903-02-26. Död 1904-04-24 i Cognac.
 • Carl Robert Sixten Casimir, född 1850-09-19, död 1852-12-28.

TAB 13

Otto Erik Hampus Stellan (översiktstab. 4B, son av Robert Teodor, Tab. 12), född 1848-05-12 i Lomma socken, Malmöhus län. Först sekond i amerikanska handelsflottan och sedan handlande i Portland i Nordamerika. Kallar sig Meriner. Död 1907. Gift 1873-02-18 i Cape Elisabet, Terry Village. Portland, Maine, med Eliza Jane Chindolph, död 1879.

Barn:

 • Alice May, född 1878. Död ogift på 1890-talet.
 • Fredrick Oscar, kallade sig Fred och Mariner. Född 1879 i South Portland, Maine. Bookkeeper hos firman Murdoch and Freeman i Portland. Flyttade 1905 till Los Angeles, Californien. Gift 1903-06-03 i Portland, Maine (vbu) med Grace Ernestine Cummings. Stenograf. Född 1879-09-10 i Portland, Maine (fbu), dotter av Clarence L Cummings och Evelyn L Edwards.

TAB 14

Otto Vilhelm (översiktstab. 3, son av Hans Didrik, Tab. 5), född 1733-05-11 Länna. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1747-03-27. Livdrabant 1749-08-30. Kornett vid adelsfanan 1750-08-21. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1759-08-14 och vid södra skånska kavalleriregementet 1760-04-09. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1770-12-20. RSO 1772-05-28. Överste och kommendant i Malmö 1781-04-04. Död 1791-10-08 Toppeladugård. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1771-07-11 Krageholm s socken, Malmöhus län med sin syssling, grevinnan Ulrika Fredrika Piper, född 1732-10-07 Ervalla, död 1791-01-26 på Toppeladugård och begraven 1791-01-30 i Genarps socken, dotter av presidenten, greve Carl Fredrik Piper, och grevinnan Ulrika Christina Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1772-11-12 på Krageholm, död 1790-10-16 på Toppeladugård.

TAB 15

Carl Johan (översiktstab. 5, son av Hans, Tab. 4), född 1690-07-10. Volontär vid livgardet 1706-10-22. Förare vid livgardet (Lk.) 1706. Fänrik 1707-10-22. Löjtnant 1722-06-19 med tur från 1719-01-02. Kapten vid garnisonsregementet i Stralsund 1730-09-22. Genom byte kapten vid livgardet 1730-10-19. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1741-09-10. Överste i hessisk tjänst 1747-03-06. Överste och generaladjutant i Sverige 1747-09-17. RSO. 1748-11-07. KSO 1754-11-25. Generalmajor 1756-11-16. Överste för Upplands regemente 1757-06-29. Generallöjtnant 1759-11-15. Genom byte överste för Björneborgs regemente 1759-11-19. Död 1759-11-20 i Stockholm och begraven 1759-11-24 i grevliga ätten Wrangels grav i Knutby kyrka, Stockholms län. Han var med vid Holovzin och Poltava, där han blev fången och förd till Volodga, därifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. Bevistade även kriget i Finland på 1740-talet och deltog därunder i sjöträffningen i Korpo ström. Gift med sin kusin, friherrinnan Hedvig Johanna Taube af Odenkat, född 1695, död 1758-02-14 i Stockholm, dotter av amiralen Fredrik Evert Taube, friherre Taube af Odenkat, och grevinnan Beata Elisabet Wrangel af Adinal.

Barn:

 • Fredrika Hedvig, född 1732-05-23. Kammarfröken hos änkedrottningen Lovisa Ulrika (SAB.) 1755-06-14. Död ogift 1803-04-25 i Stockholm.
 • Magdalena Beata, född 1734-03-31, begraven 1734-08-01.
 • Hans (Hampus) Didrik, född 1735-04-19 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1740. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1748-12-04. Student i Uppsala 1749-11-07. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1750-06-24. Löjtnant 1755-02-23. Kapten 1763-09-20. RSO 1767-00-23. Major i armén 1777-06-06. Sekundmajor vid regementet 1779-11-16. Avsked 1785-09-25. Död ogift 1816-03-07 i Linköping. Han bevistade pommerska kriget på 1750 och 1760-talen.
 • Anna Charlotta, född 1736-04-01, död ogift 1795-03-13 i Stockholm
 • Eleonora Ulrika, född 1739-04-24, död ogift 1811-01-27 i Stockholm.
 • Carl Johan, född 1743-03-01 på Alvastra, död 1748-02-03 i Linköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: