:

Bielkenstierna nr 28

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Bielkenstierna nr 28 †

Gammal frälsesläkt (Årstasläkten). Introducerad 1625 i svenneklassen under nr 13 och uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1649-02-06 under nr 27. Friherrlig 1652-04-20. Introducerad 1652. Utdöd 1676-06-01.


TAB 1

Hans Wijnman eller Wieman. Levde 1490 och var härkommen av adlig ätt i Livland. Gift med Kristina von Vietinghoff.

Barn:

 • Klaus Hansson Wijnman (Wieman). ? Amiral omkring 1510. Gift med Märta Andersdotter (Hh XIII s. 172.) som levde ännu 1546 (Noraskogs arkiv I s. 544.) och ägde gods i Västmanland, i hennes 3:e (?) gifte [gift 1:o med Erik Jönsson (Rosenstråle ?). Gift 2:o före 1493 med Herman Kyle (nr 5)], dotter av Anders Mattsson Ezdal (sparre) till Holmbonäs och Ingrid Fjällarsdotter Pik (Pt XI s. 18.).
 • Beata. Gift med Hans Garstenberg, död 1551.

TAB 2

Hans Claesson (son av Klaus Hansson Wijnman, Tab. 1), till Årsta och Vändelsö i Österhaninge socken, Stockholms län samt Edeby i Ripsa socken, och Biby i Gillberga socken, båda i Södermanlands län. Synes hava varit i norsk tjänst (G I r.). Nämnes 1544-06-13 såsom lämplig att användas till skeppshövidsman. Lagman i Södermanland 1553 (G I r.). Erhöll förläningsbrev på lagmansdömet i Närke (G I r.) 1555-08-29. Var slottslofven på Stockholms slott 1558 (G I r.). Föreslagen till proviantmästare 1559 (G I r.). Erhöll Kila och Lunda socknar Södermanlands län i förläning 1561 (Al.). Riddare 1561-07-13 vid konung Erik XIV:s kröning. Riksråd 1562-01-14 (kallas även konungens »secrete råd» 1563-08-24). Kallas 1564 ståthållare i Stockholms stad. Jämte Knut Knutsson (Lillie) sändebud till hertigen av Lothringen 1565. Död 1566 i Lothringen. Gift med Karin Axelsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med riksrådet Ivar Månsson (liljeörn) till Strömsta, som levde 1541 men var död 1544] (Da 1600), död 1558-07-02 dotter av riksrådet Axel Laurentzson (Tott), till Årsta och Biby, och Kerstin Andersdotter von Bergen, till Kjölberg i Norge.

Barn:

 • 1. Catharina Hansdotter, död 1565-08-22 och begraven i Uppsala (At (Sch.)).
 • 1. Kerstin Hansdotter. Gift 1575 med riksrådet Göran Claesson (Stiernsköld), född 1552, död 1611.

TAB 3

Claes Hansson (son av Hans Claesson, Tab. 2), till Årsta och Vändelsö. Uppgives hava varit amiral, varför bevis dock ej finnes (Zf.). Död före (At (Sch.)) 1598-12-22 och ligger med sin fru begraven i Österhaninge kyrka. Gift 1573-10-19 Lagnö, med Kerstin Nilsdotter, död 1616-03-10, dotter av Nils Eriksson Ryning och Ingeborg Trolle.

Barn:

 • Hans Claesson, riksråd och amiral. Död 1620. Se Tab. 5.
 • Erik Claesson, till Årsta. Hertig Carls hovjunkare 1600. Slottslofven på Viborg 1602-01-01. Ånyo i slottslofven på Viborg 1603-06-22 ståthållare på Nyslott 1608-11-30. Fick 1612-04-08 i förläning Rantasalmi gård och län i Finland, som hans änka fick behålla året ut (Bbl.). Död 1612 kort före 29/5, mördad av en tjänare hos slottsfogden Anders Nilsson. Gift 1604-08-26 i Viborg med Märta Persdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1619-08-01 i Stockholm (Wn.) med översten Johan Yxkull i hans 1:a gifte, död 1639), död före 1627-09-22 och begraven 1627-10-21 i Odensvi kyrka Västmanlands län, dotter av ståthållaren Per Hansson den yngre (Forstenaätten, nr 2) och hans 2:a fru Ingeborg Rosengren.
 • Ingeborg Claesdotter, död 1628-07-10 i Stockholm. Gift 1600-07-27 med riksrådet och översteamiralen friherre Göran Gyllenstierna af Lundholm, född 1575, död 1618.
 • Åke Claesson. Han och bröderna gåvo 1598-12-22 systern Ingeborg lika lott i fädernearvet (At (Sch.)).

TAB 4

Nils Claesson (son av Claes Hansson, Tab. 3), till Edeby och Stensholm i Ripsa socken, Södermanlands län. Kapten vid flottan 1600–1608. Hovjunkare hos hertig Carl 1602. Utredde i Stockholm en flotta av 13 fartyg 1608-04-00. Amiral över en transportflotta av 16 fartyg 1609-05-01. Underamiral i broderns flotta 1611-07-26. Holmamiral 1611-11-12–1615-02-09. Fast underamiral 1619. Död 1622-12-04 på Edeby (At (Sch.)), och ligger begraven i en kostbar grav, den han lät bygga vid Ripsa kyrka. Han bar vid Carl IX:s begravning 1612 Värmlandsfanan [Zf]. Gift omkring 1616 (SK.) med sin systers svägerska friherrinnan Gunilla Gyllenstierna af Lundholm i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1609-01-15 på Stockholms slott med hovjunkaren Johan Stensson (Tre Rosor), greve till Bogesund och friherre till Haga, född 1591, begraven 1612] (SK.), född 1586-07-02 Fågelvik, död 1618-04-03 i barnsäng och begraven med sin senare man i Ripsa kyrka, där hennes gravsten finnes (SK.), dotter av riksrådet Nils Göransson Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Lundholm, och Ebba Bielke af Åkerö.

Barn:

 • 'Anna Nilsdotter, till Edeby och Stensholm. Född 161(7), död 1663-03-15 i Stockholm. Gift där 1635-08-23 med presidenten friherre Jakob Skytte af Duderhof', född 1616, död 1654.
 • Kerstin, född 1618, död späd samtidigt med modern enligt gravstenen i Ripsa kyrka .

TAB 5

Hans Claesson (son av Claes Hansson, Tab. 3), till Årsta och Vändelsö. Född 1574-09-25 på Åkerö (på Årsta (At (Sch.)).). Hovjunkare hos hertig Carl. Hövidsman på Kastelholms slott och över Åland 1598-03-08. Skeppskapten 1598-10-00. Underamiral 1599-09-10. Amiral över stora flottan 1600-05-24. Landshövding i Uppland 1602. Fick 1602-10-28 i förläning Ösmo socken, Stockholms län, och 1609-03-01 Blidsbergs gäll, Älvsborgs län och behöll båda förläningarna till sin död (Al.). Fast underamiral 1603–1611. Ståthållare på Kalmar slott 1606-12-22–1607-04-00. Riksråd 1612. Riksviceamiral 1612-04-29. Holmamiral 1615-02-09–1619-07-29. Död 1620-02-28 på Årsta och ligger Jämte sin fru begraven i Österhaninge kyrka. Vid Carl IX:s begravning bar han himmeln över konungens lik [Zf]. Gift 1608-02-06 med sin systers svägerska friherrinnan Elisabet Gyllenstierna af Lundholm, född 1581-03-01 på Fågelvik. Hovmästarinna hos drottning Christina den äldre. Död 1646-01-00, dotter av riksdrotset Nils Göransson Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Lundholm och Ebba Bielke af Åkerö.

Barn:

 • Claes Hansson, friherre Bielkenstierna, född 1615. Amiral. Död 1662. Se Tab. 6.
 • Catharina Maria Hansdotter, till Erstavik i Huddinge socken, Stockholms län. Drottning Christinas kammarjungfru. Död 1658 och begraven 1658-08-22 i Riddarholmskyran. Gift 1635-05-31 på Stockholms slott med översten Gabriel Kyle, död 1644.
 • Ebba Hansdotter. Kammarjungfru hos drottning Christina. Död 1652-07-14 och begraven 1652-11-21 i Riddarholmskyrkan och sedan förd till familjegraven i Österhaninge kyrka. Hon skulle gifta sig med riksrådet Åke Axelsson (Natt och Dag) till Göksholm, men dog före bröllopet.

TAB 6

Claes Hansson, friherre Bielkenstierna (son av Hans Claesson, Tab. 5), friherre till Pyhäjoki i Österbotten, herre till Årsta och Vändelsö samt till Ingarö Stockholms län, Göksholm i St. Mellösa socken, Örebro län och Åkeshov i Bromma socken, Stockholms län. Född 1615-04-24 i Stockholm. Skeppskapten 1638. Skeppsmajor 1641-05-28. Amirallöjtnant 1644-02-01. Chef för 3. eskadern i Claes Flemings flotta 1644. Bisittare i amiralitetskollegium 1644–1654. Guvernör över Carl Gustafs förläningar 1650. Friherre 1652-04-20 med åtskilliga byar i Pyhäjoki socken, till friherrskap (introducerad 1652 under nr 28). Riksråd (Bbl.) 1654-05-31. Amiral av rikets råd (Bbl.) 1654-07-17. Förordnad att verkställa generalmönstring i Roslagen och Norrland 1655-01-20. Chef för för 3. eskadern i C. G. Wrangels flotta 1655. Förde befäl över flottan under sjötågen 1657–1659 och i slagen vid Möen och mellan Femern och Låland. Förordnad att verkställa generalmönstring i Södermanland, Östergötland, Småland och Västergötland 1660-12-18. Död 1662-07-30 på Göksholm och begraven i Österhaninge kyrka [Zf]. Han blev 1625 på ättens vägnar, som då kallades Årstasläkten, introducerad i svenneklassen under nr 13 och 1649-02-06 såsom riksrådsättling uppflyttad i riddarklassen under nr 27, men de nyare matriklarna upptogo icke denna ätt. Såsom friherre antog han namnet Bleikenstierna efter sitt stamvapen. Blev 1659-04-30 under sjöslaget i Bält skjuten i vänstra höften, varför han sedan ständigt måste begagna krycka. Gift 1643-09-21 på Åkeshov med friherrinnan Barbro Natt och Dag i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1665 med sin kusin, riksrådet och presidenten friherre Knut Kurck i hans 2:a gifte, född 1622, död 1690), död 1680-03-14 i Stockholm, dotter av riksmarsken Åke Axelsson (Natt och Dag), friherre Natt och Dag och hans 1:a fru friherrinnan Elsa Oxenstierna af Eka och Lindö. 'Hon lät, sin 1:a man ovetande, uppbygga stenhuset på Årsta och bekostade över honom och sonen Axel i Österhaninge kyrka ett vackert epitafium.'

Barn:

 • Carl, död späd.
 • Christina, död 1716-01-20. Gift 1663-12-17 med lagmannen Ulf Bonde, född 1635, död 1687.
 • Hans, född 1646-07-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1655 (Um.). Död 1662-01-10 i Stockholm och begraven i Österhaninge.
 • Åke, född 1647-11-18 på Årsta. Student i Uppsala 1655 (Um.). Död 1656-06-19 på Vändelsö och begraven i Årstagraven i Österhaninge.
 • Axel, född 1648. Överstelöjtnant. Död 1676. Se Tab. 7.
 • Gabriel, döpt 1650-05-01 i Stockholm i Riddarholmens församling, Stockholm. Student i Uppsala 1660 (Um.). Levde 1668-09-04 men var död 1669-12-04.
 • Elsa Ebba, född 1652-07-15. Död i barnsäng 1675-12-11 i Stockholm. Gift där 1673-08-08 med landshövdingen friherre Axel Gabriel Leijonhufvud i hans 1:a gifte, född 1650, död 1732.
 • Carl Gustaf, född 1654-06-00, död 1656-04-14 och begraven i Österhaninge kyrka Sff 1889.).
 • Barbro Beata, döpt 1658-10-20 i Stockholm i Riddarholmens församling, Stockholm, begraven 1663.
 • Anna Margareta, döpt 1659-11-09 i Stockholm i Riddarholmens församling, Stockholm, begraven 1663.
 • Elisabet, begraven 1668-06-09 i Riddarholmskyrkan .
 • En dotter, död 1673-12-24 i Stockholm.
 • En dotter, död 1673-12-31 i Stockholm.

TAB 7

 • Axel (son av Claes Hansson, friherre Bielkenstierna, Tab. 6), friherre till Pyhäjoki samt herre till Årsta, Vändelsö, Ingarö, Göksholm, Hesselby och Njurunda. Född 1648-09-21. Kapten vid amiralitetet 1672-07-21. Major vid Östgöta infanteriregemente 1674-06-22. Kommenderad med knektarna ombord på Claes Ugglas amiralsskepp Svärdet samt stupade på skeppet i slaget vid Öland 1676-06-01 och var den siste av ätten på svärdssidan [Zf]. - Gift 1:o 1673-08-12 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Eleonora Banér, »som skall varit utmärkt skön», född 1657, död 1673-09-00 efter 6 veckors äktenskap, dotter av riksrådet friherre Svante Banér och friherrinnan Margareta Sparre. Gift 2:o 1674 med friherrinnan Maria Elisabet Bonde i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1680 med landshövdingen, friherre Nils Gripenhielm, född 1653, död 1706), född 1654-11-05 i Stockholm, död 1736-11-00, dotter av riksskattmästaren friherre Gustaf Bonde nr 20 och hans 2:a fru Anna Christina Natt och Dag.

Barn:

 • 2. Charlotta, född 1675 i Stettin, död 1703-12-25 på Årsta och begraven 1704-06-24 samt ligger jämte sin man i Bielkenstiernska familjegraven i Österhaninge. Gift 1691-05-02 med kammarrådet friherre Johan Casimir Fleming af Liebelitz, född 1660, död 1714.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: