:

Vult von Steijern nr 384

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Vult von Steijern nr 1889 och 384

Adlad 1743-09-19, introd. 1746. Uppflyttad i forna riddarklassen 1778. Friherrlig 1832-09-26 enl. 37 § R. F., introd. 1833.

Vult von Steijern F38400.png

TAB 1

Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern, (son av magister Johannes Vultejus, se adliga ätten Lilliesvärd, tab 2), till Norrnäs och Kalvandö, båda i Värmdö socken, Stockholms län, vilka han 1749-11-05 köpte av hovjunkaren Carl Gustaf Stiernheim. Född 1695-10-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1710 samt i Utrecht och Leiden 1716. Auskultant i riksarkivet 1723-05-20. Sekreterare i generaltullarrendesocieteten 1726-04-04. Adlad 1743-09-19 (introd. 1746 under nr 1889 och ätten uppflyttad i riddarklassen 1778). Ledamot av kommissionen för järnhandelns upphjälpande 1743-11-02. Assessor över stat i kommerskollegium 1744-06-08 med bibehållande av sin förra sekreterarelön. Ledamot av kommittén över växelkursen s. å. 27/9 och av försäkringskommissionen s. å. 19/10. Deputerad för utredning av privilegier för ett fiskerikompani 1745-07-22 och av privilegier för ostindiska handeln 1746-03-24. Kommerseråd 1747-06-23. Ledamot av ekonomikommissionen 1749, av kommittén rör. Kopparpriset 1750-12-14, av kommissionen rör. Salthandelns förkovran s. å., av kommissionen ang. Spannmålsbristen i riket 1756-10-13 samt av statskommissionen 1758. RNO 1751-12-04. Hovkanslers titel 1762-06-29. Deputerad till drätselverkets överseende s. å. 21/7 och för utredning av växelförhållandena 1763-08-30. KNO s. å. 21/11. Ledamot av beredningen för varuprisens och arbetslönernas nedsättande 1767-01-15. President i kammarrevisionen s. å. 6/7 [Ak]. Död s. å. 9/8 i Stockholm av slagfluss och begraven i Maria kyrka, där Maria församling över honom uppsatte en vacker minnesvård av marmor. 'Han ägde en otrolig arbetsförmåga och var en bland sin tids dugligaste ämbetsmän samt styrde, såsom den kunnigaste inom verket, hela kommerskollegium. Var ledamot av sekreta utskottet vid riksdagarna 1756, 1761 och 1765. Maria församlingsbor uppsatte slutligen hans gravvård, emedan han bland dem burit kommunalbestyrens tyngsta börda och försvarat deras privilegier. Gift 1723-03-23 med Beata Piper, född tvilling 1699-03-11, död 1752-02-12, dotter av ståthållaren Henrik Piper, adlad Piper, C, och hans 2:a fru Hedvig Cronström.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1724-06-07, död 1789-12-30 Kråkenäs. Gift 1:o 1748-11-25 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm med assessorn i kommerskollegium Åke Henrik Freser, adlad och adopt. Vult von Steijern 1759-12-21, men ej introd., och begagnade aldrig detta namn1, född 171(3) i Revinge socken2 Malmöhus län, död 1769-02-15 i Stockholm2. Gift 2:o 1776-02-29 i Överjärna socken, Stockholms län med sin kusin och sin broders svåger, kaptenen Fredrik Piper, C, född 1724, död 1798.
 • Otto Reinhold, född 1726-01-17. Kadett vid artilleriet 1740-07-09. Furir 1744-07-16. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1748-03-11. Löjtnant 1749-04-05. Ryttmästare 1755-10-11. RSO 1761-11-23. Korpral vid livdrabantkåren 1763-03-19. Major. Avsked 1772-02-19. Död barnlös 1773-12-29 Hallkved. Bevistade pommerska kriget. Gift 1757-05-03 i Katarina förs., Stockholm med Ulrika Eleonora Stierndahl, född 1721, död 1797-05-05 i Norrköping, dotter av överinspektören Paul Wickman, adlad Stierndahl, och hans 2:a fru Catharina Elisabet Caréel.
 • Christina Charlotta, född 1728-04-13 på Balingsta3 i Huddinge socken, Stockholms län, död 1800-09-11 Grönö. Gift 1746-09-05 i Stockholm med sin fasters mans brorson, överdirektören Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle, född 1711, död 1789.
 • Gustaf, född 1729. Assessor. Död 1807. Se Tab. 2.
 • Hedvig Eleonora, född 1732-07-08, död 1760-08-27 Trättelanda, troligen i barnsäng. Gift 1751-11-09 i Stockholm med kaptenen Georg Hysing, adlad Mannerstråle, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1773.

TAB 2

Gustaf, (son av Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern. tab 1), född 1729-08-13, Balingsta. Student i Uppsala4 1745-01-28. Auskultant i kommerskollegium 1747-02-05. Utrikes resor i sju år. Hovjunkare5 1750-04-12. Styresman för Vadstena kammarduksfabrik 1755. Extra ordinarie assessor i kommerskollegium 1759-05-30. Assessors lön 1770-05-00. Avsked 1772-02-26. Död 1807-06-26 i Vadstena. Gift 1:o 1761-04-30 i Stockholm med sin kusin Hedvig Eleonora Piper, född 1733-03-25, död 1765-09-28 på Starby kungsgård i S:t Pers socken, Östergötlands län, dotter av generalmajoren och landshövdingen Gustaf Abraham Piper, C, och hans 1:a fru Eleonora Gustaviana Tungel. Gift 2:o 1767-07-07 i Vadstena med Ulrika Tham, född 1747, död 1823-09-14 Kråk, dotter av kornetten Isak Tham, och friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock.

Barn:

 • 1. Beata Eleonora, född 1762-04-13 på Starby kungsgård, död 1764-03-04.
 • 1. Johan Gustaf, född 1763-09-23 på Starby kungsgård, död 1764-02-05.
 • 1. Julius Fredrik, född 1764. Lantbrukare. Död 1808. Se Tab. 3.
 • 2. Henrik Sebastian, friherre Vult von Steijern, född 1768. Direktör. Död 1844. Se Tab. 6.
 • 2. Beata Ulrika, född 1769-10-06, död 1839-11-27. Gift 1795-09-13 på Starby kungsgård med sin kusin, possessionaten Vollrath Tham, född 1770, död 1836.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1770-10-11, död s. å. 28/10.
 • 2. Christina Eleonora, född 1771-09-10 på Starby kungsgård, död 1834-09-09 i Vadstena, troligen i kolera. Gift 1793-09-27 på Starby kungsgård vid nämnda stad med översten Pontus Reuterswärd, född 1761, död 1823.
 • 2. Gustava Emerentia, född 1773-01-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-09-07 i Vadstena i kolera.
 • 2. Isak Reinhold, född 1774-05-14 på Starby kungsgård, död 1777-06-01.
 • 2. Gustaf Otto, född 1775-06-03, död 1779-01-05.
 • 2. Carl Magnus, född 1776-07-01, död 1777-06-17.
 • 2. Henrika Lovisa, född 1777-09-29, död 1781-06-09.
 • 2. Carolina Sofia, född 1778-11-12. Död 1780-01-31.
 • 2. Isak Vilhelm, född 1780-02-02. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1786-12-02. Sergeant vid Bohusläns regemente 1794-07-11. Adjutant därst. 1795-07-22. Löjtnant i armén 1799-04-07. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1802-12-16. Kapten därst. 1805-10-28. Major 1813-03-23. RSO 1816-11-25. 1. Major vid Västerbottens regemente 1819-02-16. Överstelöjtnant i armén 1822-01-28. Död barnlös 1831-08-29 i Öjebyn i Pite landsförsaml. Norrbottens län. Gift 1825-03-21 med Catharina Sofia Lokke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1864-04-25 med borgmästaren i Mariefred, intendenten på Gripsholms slott, RVO, Gustaf Albert Sturnegk i hans 2:a gifte, född 1804-08-07 i Mariefred, död 1866-04-26), född 1801-10-01 i Stockholm. Oldfru på Gripsholms slott. Död där 1883-04-03, dotter av kaptenen Samuel Lokke och Helena Catharina Mellin.
 • 2. Ulrik Alexander, född 1781-02-14. Död s. å. 20/5.
 • 2. Casper Adolf, född 1784-01-21, död s. å. 25/3.
 • 2. Fredrika Henrika Vilhelmina, född 1786-12-01 i Vadstena, död där 1787-01-22.

TAB 3

Julius Fredrik, (son av Gustaf, tab 2), född 1764-12-06 på Starby kungsgård. Lantbrukare. Död 1808-11-03 Hallsnäs. Gift 1795-06-24 i Ramkvilla kyrka med Gustava Magdalena Ehrenstråhle, född 1772-05-26 i Kristianstad, död 1852-08-18 på Hallsnäs, dotter av översten Hans Ehrenstråhle, och Maria Elisabet Uggla.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1796-07-05 på Ånga i Svärta socken, Södermanlands län, död ogift 1866-06-20 på Hallsnäs.
 • Gustaf Fredrik, född 1798-03-19 på Ånga, död där 1801-03-17.
 • Maria Gustava, född 1799-12-05 på Ånga, död ogift 1877-11-04 på Hallsnäs.
 • Hans Henrik, född 1801-09-07 på Ånga. Död 1808-11-10 på Hallsnäs.
 • Anna Christina, född 1803-07-07 på Ånga, död ogift 1839-11-10.
 • Johan Julius, född 1805. Hovrättsråd. Död 1889. Se Tab. 4.
 • Catharina Eleonora (Carin), född 1807-03-17 på Hallsnäs, död 1888-05-23 i Vinslövs prästgård Kristianstads län. Gift 1828-07-09 med kyrkoherden i Vinslövs och Nävlinge församl:s pastorat av Lunds stift, med. och filosofie jubeldoktorn Carl Abraham Bergman, född 1800-04-20 i Vinslövs socken, död 1889-03-28 i Vinslövs prästgård.
 • Julius Fredrik, född 1808-12-01 på Hallsnäs. Student i Lund 1824. Filosofie magister därst. 1826. Anställd i Göta hovrätt. Död ogift 1834-04-02 på Hallsnäs.

TAB 4

Johan Julius, (son av Julius Fredrik, tab 3), född 1805-06-19 Ånga. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1828-10-21. Vice häradshövding 1829-12-15. Häradshövdings n. h. o. v. 1837-11-02. Assessor i nämnda hovrätt 1839-04-18. Hovrättsråd 1854-08-18. RNO 1860-05-05. Avsked 1870-07-13. Död 1889-06-28 i Jönköping. Gift 1840-06-19 i Alingsås med Carin Magdalena Afzelius, född 1814-01-20 i Stockholm, död 1906-10-29 i Jönköping, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Lars Peter Afzellus och Tullia Elisabet Brun.

Barn:

 • Lars Henrik Julius, född 1841-06-05, död s. å. 18/6.
 • Sofia Tullia Magdalena, född 1843-11-12 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död 1907-09-26 i Stockholm. Gift 1864-09-15 i förstn. stad med distriktschefen vid norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, majoren vid väg- och vattenbyggnadskåren, RNO, RVO, Fredrik Hjalmar Bergman, född 1837-02-26 i Vinslövs socken, Kristianstads län, död 1898-10-31 i Luleå.
 • Per Henrik Julius, född 1844-06-14, död 1845-10-20 i Jönköping.
 • Julia Ulrika Maria, född 1849-07-02 i Jönköping, död 1930-07-19 i Nässjö. Gift 1879-11-21 i förstn. stad med stationsinspektoren vid Edsvalla station å Bergslagernas järnvägar, ingenjören Johan Robert Bruno, född 1841-12-27 Kämparp, död 1917-04-08 i Bankeryds socken, Jönköpings län.
 • Julius Fredrik Vilhelm, född 1851. Direktör. Död 1919. Se Tab. 5.

TAB 5

Julius Fredrik Vilhelm, (son av Johan Julius, tab 4), född 1851-05-25 i Jönköping. Mogenhetsexam, i nämnda stad 1870-05-29. Student i Uppsala s. å. och i Lund 1873. Jur. preliminärexamen i Uppsala s. å. Studerade typografi i Leipzig 1877. Medarbetare i Ny Illustrerad Tidning 1878–1879. Medredaktör i nämnda tidning 1880–1881 juni. Medredaktör i Svensk musiktidning 1881 jan.–juni. Disponent för Centraltryckeriet i Stockholm 1881–1888. Musikrecensent i Dagens Nyheter 1885–1889 april. Redaktör för tidningen Dagens Nyheter 1889 maj–1898. Verkställande direktör för Dagens Nyheters aktiebolag 1891–1899. RNO 1916-06-06. Död 1919-02-07 på Mösseberg (Saltsjöbadens förs., Stockholms län, db). Framstående Goethekännare. Donerade sina omfattande samlingar av Goethe- och Wagnerlitteratur till K. biblioteket. Ägde Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län 1896–1913. Gift 1883-03-14 i Stockholm med Gerda Helena Söderberg, född 1862-12-28 i nämnda stad, död 1929-04-04 i Saltsjöbaden ]], dotter av grosshandlaren Herman Gottlieb Söderberg och Constance Sundel.

Barn:

 • Vultejus, född 1883-12-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1903-05-16. Reservofficersaspirant vid Upplands artillerireg, s. å. Student vid forstakademien i Eberswalde 1906 och i Eisenach 1907. Forstreferendar vid Landtwirtschaftskammer för provinsen Pommern 1909–1911. Tjänsteman i skogsbyrån Taxator i Stockholm. Död ogift 1919-04-14 i Saltsjöbaden.
 • Irene (Ulla), född 1887-07-22 i Stockholm. Gift 1:o 1908-09-19 i Ekerö kyrka Stockholms län med direktören i aktiebolag Nord. Kullager, civilingenjören Nils Robert Egnér, född 1869-05-08, död 1924-07-21 på Sävsjö sanatorium. Gift 2:o 1929-07-14 i Saltsjöbaden med civilingenjören Carl Abraham Gustafsson Bergman, född 1876-04-02.

TAB 6

Henrik Sebastian, friherre Vult von Steijern, (son av Gustaf, tab 2), född 1768-09-10 på Starby kungsgård i S:t Pers socken, Östergötlands län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1778-02-06. Sergeant vid arméns flotta 1779-08-18. Fänrik vid arméns flottas Sveaborgseskader 1783-03-09. Löjtnant därst. 1790-07-00. Kapten 1794-06-04. Kapten vid livgrenadjärregementet 1799-12-18. RSO 1800-06-14. Major och överadjutant 1803-02-11. Avsked 1807. Kassadirektör vid Göta kanalverk i Östergötland 1810-05-28–1833. Förordnades 1811 och 1812 till kronans ombud vid jordlikvidationen för Göta kanal. KVO 1824-12-01. Friherre 1832-09-26 enl. 37 § R. F. (introd. 1833 under nr 384). Död 1844-02-29 i Vadstena. Han bevistade till sjöss 1788–1790 års krig och var därunder med i slaget vid Hogland, reträtten från Viborg och bataljen i Svensksund samt erhöll tapperhetsmedaljen i guld. Gift 1801-10-20 i Stockholm med Anna Christina Lagerheim, född 1776-11-22, död 1858-03-25 i Vadstena, dotter av presidenten Carl Erik Bergqvist, adlad och friherre Lagerheim, och Anna Christina Gerdes.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1802-10-03 på Starby kungsgård.
 • Johan Carl Julius, friherre vid faderns död 1844. Född 1804. Kammarherre. Död 1869. Se Tab. 7.
 • Henrik Vilhelm, född 1806. Premiärlöjtnant. Död 1871. Se Tab. 11.
 • Gustaf Sebastian, född 1808. Ryttmästare. Död 1860. Se Tab. 17.
 • Christina Ulrika Aurora (Kjerstin), född tvilling 1811-01-14 på Starby kungsgård. Stiftsjungfru. Död 1878-10-08 vid Laxå station i Bodarne socken, Örebro län. Gift 1830-08-06 på nämnda kungsgård med postinspektoren och överstelöjtnanten friherre Ulf Carl Sparre, född 1789, död 1864.
 • August Oskar Baltzar, född tvilling 1811-01-14 på Starby kungsgård, död där 1822-01-03.
 • Eva Beata Gustava, född 1812-11-22. Stiftsjungfru. Död 1891-03-30 i Jönköping. Gift 1831-09-01 med majoren, före detta ryttmästaren vid Smålands husarregemente Henrik August Tisell, född 1803-08-12 på Hättorp i Tjällmo socken, Östergötlands län, död 1879-04-06 i Motala.
 • Göta Henrika Carolina, född 1814-11-01. Stiftsjungfru. Död 1890-11-25 i Motala. Gift 1836-02-05 i Vadstena med bruksägaren, KVO, Nils Fredrik Tisell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1818 med Aurora Charlotta Busck, född 1800, död 1834), född 1795, död 1868.
 • Augusta Fredrika Elisabet, född 1816-12-29 på Starby kungsgård, död 1907-02-11 i Hälsingborg. Gift 1835-11-10 i Vadstena med kaptenen Anders Vilhelm Reuterswärd, född 1803, död 1887.

TAB 7

Johan Carl Julius, (son av Henrik Sebastian, friherre Vult von Steijern, tab 6), friherre vid faderns död 1844. Född 1804-04-12 på Starby kungsgård i S:t Pers socken, Östergötlands län. Korpral vid livregementets husarer 1817-11-20. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1820-10-20. Underlöjtnant därst. 1821-06-26. Löjtnant i artilleriet 1827-08-23. Löjtnant vid Jämtlands regemente s. å. 5/9. Kapten i regementet och ryttmästare vid regementets hästjägareskvadron 1828-12-13. Kammarherre 1833-01-28. Major vid Jämtlands hästjägarekår 1835-06-30. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1840-11-16. Tullkammarföreståndare i Vadstena 1843-09-23. RSO 1853-04-28. Avsked ur armén 1854-01-25. Död 1869-12-13 i Vadstena. Gift 1:o 1828-08-26 i Stockholm med Fransiska Vilhelmina Franzén, född 1802-03-05, död 1830-05-06 i nämnda stad, dotter av biskopen Frans Mikael Franzén och Margareta Elisabet Roos. Gift 2:o 1837-10-02 i Sala med Catharina Margareta (Carin) Schultin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1817-10-14 i Stockholm med översten Arvid Hammarskjöld, från vilken hon 1837 blev skild, född 1787, död 1866), född 1798-04-25 i Stockholm, död 1875-06-04 vid Laxå järnvägsstation, dotter av förste expeditionssekreteraren Anders Schultin och hans 2:a fru Gustava Johanna af Petersens.

Barn:

 • 1. Frans Henrik Julius, född 1829-02-21 (22/2), död 1834-11-24.
 • 1. Anna Helena Vilhelmina, född 1830-04-15 (16/4), död s. å. 21/8 (21/7) i Stockholm.
 • 2. Carl Henrik Sebastian, friherre vid faderns död 1869. Född 1840. Stationsinspektor. Död 1915. Se Tab. 8

TAB 8

Carl Henrik Sebastian, (son av Johan Carl Julius, tab 7), friherre vid faderns död 1869. Född 1840-02-18 i Sundsvall. Anställd i handelsflottan 1857. 2:a klassens sjökaptensexamen 1862-04-14, ångbåtsbefälhavareexamen 1863-03-23 och 1:a klassens sjökaptensexamen s. å. 25/4. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1866-05-01. Stationsinspektor vid Laxå station 1867-10-01. Trafikchef för Laxå–Röfors järnväg 1884-12-01–1895-12-31. Stationsinspektor i Jönköping 1895-09-20. Kassör för tionde bansektionen s. d. RVO 1898-12-01. Avsked 1901-01-05. Död 1915-03-20 i Mullsjö socken, Skaraborgs län (Nykyrka förs., Skaraborgs län, db) och begraven i Jönköping. Gift 1868-08-06 på Lidboholm eller Ön i Sjösås socken, Kronobergs län med sin kusin, friherrinnan Sofia Ulrika Sparre, född 1844-05-08 Tokeryd, död 1925-01-25 i Stockholm (Kungsholms förs., db) och begraven i Jönköping, dotter av postinspektoren och överstelöjtnanten friherre Ulf Carlsson Sparre, och Christina Ulrika Aurora Vult von Steijern.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1872-02-07 vid Laxå i Bodarne socken, Örebro län. Gift 1891-05-12 med kyrkoherden i Bodarne församling av Strängnäs stift Axel Walldin, född 1849-11-18 i Kumla socken, Örebro län, död 1932-02-26 i Råsunda.
 • Ellen Sofia, född 1874-07-16 vid Laxå. Gift 1895-06-01 med föreståndaren för biljettexpeditionen vid statens järnvägar i Norrköping Alfred Hardy Andrew Hollingworth född 1867-07-21 i Örebro, död 1929-05-21 i Kneippbaden.
 • Carl Henrik, född 1877-01-27 och död 1878-05-25 vid Laxå och begraven på Ramundeboda kyrkogård.
 • Carl'' Erik, friherre vid faderns död 1915. Född 1879. Kontorist. Se Tab. 9.
 • Kerstin Sofia, född 1882-02-10 vid Laxå. Gift 1906-07-03 på Trånghalla vid Jönköping med civilingenjören Carl Gösta Leopold Broomé, född 1881-03-21 i Stockholm.

TAB 9

Carl-Erik, (son av Carl Henrik Sebastian, tab 8), friherre vid faderns död 1915-03-20. Född 1879-04-14 vid Laxå i Bodarne förs., Örebro län. Kontorist vid Jönköpings västra tändsticksfabrik 1897-09-15, vid Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolags huvudkontor 1903-04-01. Gift 1:o 1905-05-15 på Stora Hultrum i Vireda socken, Jönköpings län med sin syssling, friherrinnan Elsa Mathilda Lovisa von'' Otter, född 1879-08-25 på Stora Hultrum i Vireda förs., Jönköpings, död 1931-08-02 i Eksjö, dotter av f. d. löjtnanten i Smålands grenadjärkårs reserv, friherre Axel Filip von Otter, och Helga Mathilda Vult von Steijern. Gift 2:o 1936-06-26 i Sofia förs., Jönköping med Ester Viktoria Andrén, född 1898-04-22 i Källsjö förs., Hallands län. Dotter av folkskolläraren Karl Johan Andrén och Ann-Kristina Johansson.

Barn:

 • 1. Nils Karl Axel, född 1906-01-14 i Bankeryds förs., Jönköpings län. Se Tab. 10.
 • 1. Gösta Henrik Sebastian, född tvilling 1907-10-15 i Jönköping. Realskolexamen 1927-06-05. Skogsuppsyningsman 1927–1932. Tekniskt biträde hos distriktslantmätaren i Oskarshamns distrikt 1932.
 • 1. Baltzar Johan Julius, född tvilling 1907-10-15 i Jönköping, död i Jönköping 1915-03-17.
 • 1. Casten Mathias Lilliesvärd, född 1910-06-09 på Skänkeberg vid Jönköping. Anställd i handelsflottan 1928–1931. Tekniskt biträde hos distriktslantmätaren i Ölands distrikt 1931.
 • 1. Erik Vilhelm Reinhold, född 1911-12-02 på Skänkeberg vid Jönköping. Realskolexamen 1929-05-28. Utexaminerad från Örebro tekniska gymnasium 1934-06-06. Ingenjör vid aktiebolag Rörstrands porslinsfabriker i Göteborg 1934-10-11.
 • 1. Kerstin Helga Sofie , född 1915-08-27 i Östra förs., Jönköping ]], död i Ljungarums förs., Jönköping ]] 1920-02-14.
 • 1. Ulla Elsa Maria, född 1917-06-19 Sanna, Jönköping. Leg. sjukgymnast. Gift 1943 i Vireda kyrka, Jönköping med inspektoren Viggo Overgaard, född 1912-11-29 i Ivetofta förs., Kristianstads län. Ingenjör.
 • 2. Carl-Johan Victor, född 1937-12-02 i Sofia förs.

TAB 10

Nils Carl Axel, (son av Carl Erik, tab 9), född 1906-01-14 i Bankeryds socken, Jönköpings län. Realskolexamen i Jönköping 1922-05-29. Utexaminerad från Örebro tekniska gymnasium 1925-06-04. Anställd ingenjör vid Svenska tändsticksaktiebolaget 1925. Ritkontors- och konstruktionschef i AB Slipmaterial-Naxos RJohO. Gift 1931-06-23 i S:t Olai kyrka i Norrköping med Anna Louise Lassen (Cederberg), född 1904-09-22 i Hälsingborg, folkskollärarinna, dotter av verkmästaren Nils Cederberg och Laura Johanna Lassen.

Barn:

 • Kjerstin Elsa Marie-Louise, född 1934-11-06 i Kalmar
 • Nils Carl Baltzar

TAB 11

Henrik Vilhelm, (son av Henrik Sebastian, friherre Vult von Steijern, tab 6), född 1806-05-06 på Starby kungsgård i S:t Pers socken, Östergötlands län. Sergeant vid arméns flotta 1814-09-10. Underlöjtnant därst. 1821-11-05. Student i Uppsala 1822. Kansliexamen 1823-12-08. Disp. därst. s. å. Deltog i den sjöexpedition, som under kommendörkaptenen friherre Gyllengranats befäl förde de genom den s. k. skeppshandeln sålda fartygen, linjeskeppet Tapperheten och fregatten af Chapman till södra och norra Amerika 1825–1826. Adjutant hos riksståthållaren i Norge greve B. von Platen 1829-02-23. Adjutant hos chefen för tredje avdelningen av storamiralsämbetet 1831. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 3/12. Tjänstgjorde i storbritanniska örlogsflottan 1832–1833. Erhöll avsked från premiärlöjtnants lön med tillstånd att utan lön kvarstå som premiärlöjtnant i flottan 1837-09-11. Avsked ur krigstjänsten 1838-03-16. Disponent vid Motala verkstad 1840 april–1842 april. Ledamot av Göta kanaldirektion 1843-06-10–1850. Biträdde statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet greve B. von Platen med uppgörande av förslag till förändrad organisation av försvarsverket till sjöss 1849 okt.–1852 jan. Ledamot av direktionen för Köping–Hults järnväg 1852-12-11–1856-12-09. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till järnvägsstamlinjerna i riket 1855-01-22–s. å. maj. Ledamot av riksdagens andra kammare 1870–1871. Död 1871-04-17 i Stockholm. Ägde under olika tider Sviestad i Landeryds socken, andel i Nordsjö och Kansby med Karlströms bruk i Krigsbergs socken samt Lämneå bruk i Tjällmo socken (alla i Östergötlands län). Han utgav av trycket: Suecanæ classiculæ, quam tæniensem dicunt, historiola (akad. Avh. Under J. Tranérs presidium 1823) och Upplysningar hemtade ur officiella handlingar rörande de från år 1722 till närvarande tid för sjöförsvarets ordnande vidtagna åtgärder (1851). Gift 1839-03-08 Hättorp med sin systers styvdotter Emma Charlotta Tisell, född 1821-03-22 på sistnämnda egendom, död 1902-06-30 Liljedal

Barn:

 • Nils Henrik, född 1839. President. Död 1899. Se Tab. 12.
 • Baltzar, född 1841. Intendent. Död 1929. Se Tab. 14
 • Emma Christina Charlotta, född 1843-03-30 Sviestad. Död 1936-12-10 i Uppsala, Domkyrkoförs. (db 505). Gift 1865-08-18 på Lämneå med fördelningsläkaren vid fjärde arméfördelningen, regementsläkaren vid första Svea artilleriregemente, med. hedersdoktorn, kirurg magister, RNO, RVO, Nils August Edling, född 1828-04-12 på Ryda kungsgård i Nysätra socken, Uppsala län, död 1909-01-12 i Stockholm.
 • Johan Birger, född 1847-06-24 på Nordsjö i Krigsbergs socken, Östergötlands län. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1866. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1869. Elev vid aktiebolag Gripens i Norrköping sockerraffinaderi 1869-01-15–1872. Verkmästare hos skånska sockerfabriksaktiebolag 1872-09-25. Fabriksföreståndare 1882. RVO 1898-12-01. Död barnlös 1911-01-19 i Landskrona. Gift 1880-10-26 i Landskrona med Ulrika Cecilia (Ulla) Tranchell, född 1852-12-04 i nämnda stad, död 1931-11-05 i Hälsingborg (Landskrona förs., db), dotter av direktören Justus Fredrik Tranchell och Amalia Elvira Mattsson.
 • Rosa Fredrika, född 1851-11-30 i Stockholm, död 1922-12-08 i Stockholm. Gift där 1879-01-28 med statsrådet och chefen för civildepartementet, generalpostdirektören Julius Edvard von Krusenstierna, född 1841, död 1907.

TAB 12

Nils Henrik, (son av Henrik Vilhelm, tab 11), född 1839-12-29 Sviestad, Östergötlands län. Student i Uppsala vid Uppsala universitet 1857-05-22. Filosofie kandidat examen därst. 1863-01-31. Disp. pro gradu s. å. Extra ordinarie kanslist i Ecklesiastikdepartementet 1864-05-13. Examen till rättegångsverken 1865-05-22. Promov. filosofie doktor 1866-05-31 . Jur. kandidat examen 1867-04-17. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 25/4. Idkade studier i rätts- och statsvetenskap vid universitetet i Kristiania s. å. sept.–dec. Sekreterare hos Konstitutionsutskottet riksdagarna 1868–1872. Vice häradshövding 1870-10-03. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1871–1873. Sekreterare i kommittén för utarbetande av förslag till ny mantalsskrivningsförordning 1872. Expeditionschef i ecklesiastikdepartementet 1873-05-30. RNO 1874-05-15. Juris hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest 1877-09-06. Statsråd 1878-07-04. KNO1kl 1879-05-15. Chef för justitiedepartementet 1880-04-19. StkNS:tOO 1883-09-14. KmstkNO s. å. 30/11. StkDDO 1885-03-11. Ordförande i förstärkta lagberedningen 1886–1887. Avsked från statsrådsämbetet 1888-02-06. Justitieråd s. d. President i Svea hovrätt 1889-03-15. Ordförande bland civilstatens fullmäktige vid sammanträdena 1892 och 1895. Ordförande i kommittén för revision av gällande lagstiftning om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige och om renmärken 1895-04-01. Ordförande i direktionen för civilstatens pensionsinrättning 1896-08-24. Ledamot av unionskommittén 1897-05-28. RoKavKMO s. å. 18/9. Död 1899-05-27 i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård, Stockholms län. Gift 1880-11-03 Sturehov, Stockholms län med Hedvig Louise Charlotte Reuterskiöld, nr 1636, född 1854-06-13 Ulvåsa, Östergötlands län, död 1933-11-02 i Stockholm, Jacobs förs. ]] och begraven i Solna kyrka, Solna förs., Stockholm, dotter av kammarherren Adam Didrik Reuterskiöld, och grevinnan Charlotta Elisabet Posse.

Barn:

 • Nils Adam Henrik, född 1882-10-24 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. T. f. sekreterare. Död 1916. Se Tab. 13
 • Nils Johan Gerhard, född 1884-06-24 på Sturehov i Botkyrka förs., Stockholm, död s. å. 14/8 på Sturehov.
 • Nils Einar Lennart, född 1887-04-27 i Stockholm. Studentexamen vid Uppsala högre allm. läroverk 1905-05-31. Mogenhetsexamen vid Uppsala högre allm. läroverk 1905-05-31. Student i Uppsala vid Uppsala universitet s. å. 12/9. Jur. kandidat examen 1910-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/9. T. f. domhavande 1912–1913. Tjänstg. i hovrätten 1913-03-31–1915-01-31. T. f. sekreterare i bankinspektionen 1913-07-01–31/12. Notarie hos lagutskottet vid 1914 års riksdagar. T. f. fiskal i Svea hovrätt 1915-02-01. Extra ordinarie assessor därst. 1916-05-16 . Assessor 1917-12-21 och fiskal 1920-04-30. Sekreterare i jordkommissionen 1919-03-14–1920-04-20. Sekreterare i processkommissionen 1920-05-21–1921-05-19. Ledamot därst. 1921-05-20–1926-12-31. Lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet 1920-04-21–s. å. 20/5, 1927-04-08–1928-10-01 och 1930-06-21–s. å. 16/11. Hovrättsråd 1923-07-05. RNO 1925-09-19. Militieombudsmannens suppleant 1926–1928. Medlem av undersöknings- och förlikningsnämnden mellan Sverige och Uruguay 1927-08-24–1930-08-24. Konsultativt statsråd 1928-10-02–1930-06-07. Suppleant i riddarhusdirektionen 1929-05-16, ledamot därst. 1931-12-02, suppleant för ordföranden 1932-04-19–1935-06-00. KNO1kl 1929-11-28. Justitieråd 1930-10-31. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Stockholms konserthus 1932-10-07. Ordförande i styrelsen för Konsertföreningen i Stockholm 1934-03-15. Ledamot av teaterrådet 1935-02-08. Gift 1939-01-16 i Köpenhamn med Ebba Dagmar Charlotta Rosenblad, i hennes andra gifte (gift 1:o 1913-10-25 i Stockholm med andre löjtnanten vid Livregementets dragoner, friherre Gustaf Joachim Beck-Friis, född 1886-10-28 i Stockholm, död 1936-12-04 i Engelbrekts förs., Stockholm), född 1891-07-04 i Stockholm, dotter av överstekammarherren Carl Ludvig Mathias Rosenblad och Agnes Charlotta Henrietta Weidenhielm.

TAB 13

Nils Adam Henrik, (son av Nils Henrik, tab 12), född 1882-10-24 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-16. Student i Uppsala vid Uppsala universitet s. å. 1/9. Filosofie kandidat examen 1903-05-27. Jur. kandidat examen 1908-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1910-12-30. Amanuens därst. 1911-11-01. T. f. extra sekreterare på industribyrån 1913-12-31. T. f. sekreterare på fartygsinspektionsavdelningen 1914-12-31. Extra föredragande i sjöförsvarsdepartementet 1915-03-19. Död 1916-08-10 å lasarettet i Nyköping (Hedvig Eleonora förs., Stockholm, db nr 153). Gift 1908-09-30 i Jakobs kyrka i Stockholm (Bärbo förs., Södermanlands län, vb) med grevinnan Maud Viktoria Wachtmeister'' af Johannishus, nr 25, född 1885-12-13 i Stockholm, dotter av universitetskanslern greve Axel Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Louise Ulrika Sophia af Ugglas.

Barn:

 • Louise Gertrud Irene, född 1915-10-09 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm

TAB 14

Baltzar, (son av Henrik Vilhelm, tab 11), född 1841-03-13 i Motala. Anställd vid Lemneå bruk 1857–1858 och vid Motala mek. verkstad 1858. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1859–1860. Elev på järnkontorets metallurgiska stat 1861-05-27. Ingenjör vid Falu kopparverk 1862-11-01. Kamrerare därst. 1864-11-01. Intendent 1873-07-01. Studieresor till berg- och smältverk i Tyskland och Italien 1873, i England, Tyskland och Österrike 1874 och i Norge 1892. Ledamot av styrelsen för Falu lägre bergsskola 1881–1901. Ledamot av styrelsen för Kopparbergs enskilda bank 1887-12-01–1916. Ledamot av drätselkammaren och stadsfullmäktige i Falun under många år. RVO 1896-12-01. Avsked från intendentsbefattningen 1901. Död 1929-10-25 i Stockholm (Falu Kristine förs., db). Gift 1869-09-14 Hästberg med Märta de Laval, född 1842-10-29 i Falun, död där 1919-03-10 (Falu Kristine förs., db), dotter av landssekreteraren Palne Patrik Johan de Laval, och Sara Märta Christina Wigander.

Barn:

 • Nils Patrik Vilhelm, född 1870. Överstelöjtnant. Se Tab. 15.

TAB 15

Nils Patrik Vilhelm, (son av Baltzar, tab 14), född 1870-08-19 i Falun. Mogenhetsexamen 1889-06-06. Volontär vid Vendes artillerireg, s. å. 31/10. Sergeant därst. 1891-05-26. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/11. Löjtnant därst. 1896-09-18. Kapten 1905-05-05. RSO 1913-06-06. Major i regementet 1917-03-16 och vid regementet s. å. 21/12. Avsked från beställning på stat 1925-08-14. Befälhavare för Hälsingborgs rullföringsområde 1928-07-01. RVO 1931-06-06. Överstelöjtnant i regementets reserv 1933-12-08. Död 1937-08-26 i Lund (Kristianst., förs., db nr 21). Gift 1899-06-01 i Nosaby prästgård Kristianstads län med Elin Eva Maria Hammar, född 1875-08-17 i Hälsingborg, död 1922-05-18 i Garnisonsförs., Kristianstad ]], dotter av kyrkoherden i Nosaby pastorat av Lunds stift August Hammar och Elin Jakobina Juliana Ask.

Barn:

 • Nils Johan Baltzar, född 1900. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 16.
 • Elsa Elin Märta, född 1903-01-09 i Kristianstad. Gymnastikdirektör. Gift 1:o 1926-04-17 i Garnisonsförs, Kristianstad med Torsten Andreas Schmidt i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-10-06 (gift 2:o 1938-06-09 med Karen Margareta Beatrice von Neergaard, född 1911-12-11), född 1899-02-23 i Landskrona. Gift 2:o 1937-11-15 i Köpenhamn med översten Nils Otto Mattias af Sillén, född 1890-03-17 i Stockholm.

TAB 16

Nils Johan Baltzar, (son av Nils Patrik Vilhelm, tab 15), född 1900-07-02 i Kristianstad förs., Kristianstads län. Studentexamen i Kristianstad 1919-06-02. Student vid universitetet i Lund 1920. Jur. kandidat därst. 1927-09-15. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten s. å. 16/9, i Göta hovrätt 1930-07-18. Notarie i Rönnebergs m. fl. häraders domsaga och i Sunnerbo domsaga. T. f. landsfogde i Växjö. Extra länsnotarie därst. 1931-04-15. T. f. landsfogde i Kronobergs län 1936-07-01. Ordinarie landsfogde 1937-07-01. Gift 1930-09-27 i Malmö, S:t Petri förs. med Marta'' Drake af Hagelsrum, född 1899-09-10 i Malmö, dotter av lotslöjtnanten, lotskaptenen Johan Axel Leonard Drake af Hagelsrum, och Eva Vendla Carolina Lilliesköld.

Barn:

 • Nils Johan Axel, född 1931-09-12 i Växjö
 • Eva Elsa Louise, född 1935-12-26 i Malmö
 • Nils Gösta Baltzar, född 1937-06-23 i Växjö
 • Ulla Märta Louise, född 1939-07-02 i Växjö

TAB 17

Gustaf Sebastian, (son av Henrik Sebastian, friherre Vult von Steijern, tab 6), född 1808-08-17 på Starby kungsgård i S:t Pers socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1822-09-03. Utexaminerad 1826-03-16. Kornett vid Smålands husarregemente s. å. 18/4. Löjtnant därst. 1833-03-02. Ryttmästare 1850-07-09. RSO 1858-04-28. Död 1860-08-19 Trehörna. Gift 1844-04-28 i Växjö domkyrka med Matilda Fredrika Lång, född 1821-12-28 i nämnda stad, död 1906-01-09 på Stora Hultrum i Vireda socken, Jönköpings län, dotter av landskamreraren Nils Johan Lång och Johanna Maria Stenstrand.

Barn:

 • Johan Gustaf Sebastian, född 1845-03-20, död 1848-02-12 i Växjö.
 • Matilda, född 1846-02-12, död 1850-12-23 på Skärvet vid Växjö.
 • Adrianne, född 1847-04-09, död 1852-08-29.
 • Lovisa Christina, född 1848-09-01, död s. å. 19/9.
 • Robert Carl Axel Malkolm, född 1849. Sjökapten. Död 1931. Se Tab. 18.
 • Gustaf Henrik Eugen, född 1850-07-26 Trehörna. Mogenhetsexam, i Växjö 1869. Student i Lund s. å. Jur. preliminärexamen 1870. Telegrafist vid Hässleholm. T. f. telegrafinspektör vid fjärde trafikdistriktet av statens järnvägar 1890-04-01. Avsked ur statens järnvägars tjänst 1906-03-00. Död ogift 1909-02-07 på Ljungby lasarett i Ljungby (Kutaryds förs., Kronobergs län, db).
 • Helga Matilda, född 1851-11-15 på Skärvet vid Växjö. Död 1936-05-04 på Stora Hultrum i Vireda förs., Jönköping och begraven därst. (db 8). Gift 1878-10-22 i Nyköping med löjtnanten friherre Axel Filip von Otter, född 1851 död 1934-12-18.
 • Carl August Georg, född 1853-11-02, död 1855-08-05.
 • Alma Maria, född 1855-08-25 på Trehörna.

TAB 18

Robert Carl Axel Malkolm', (son av Gustaf Sebastian, tab 17), född 1849-08-16 Trehörna. Sjökaptensexamen i Karlshamn 1872-05-08 och ångbåtsbefälhavarexamen i Göteborg 1893-03-16. Ångslupsbefälhavare i sistnämnda stad 1896-05-15. Föreståndare för sjömanshemmet i Malmö 1908–1925. Död 1931-11-21 i S:t Petri förs., Malmö. Framstående botanist. Gift 1875-05-05 i Köpenhamn med Berta (Tulla'' Berta''') Jönsson, född 1845-12-07 i Hällaryds socken, Blekinge län ]], död 1908-02-27 i Ludvigsborg, Fulltofta förs., Malmöhus län, Skåne ]], dotter av kvarnägaren Jöns Olsson och Elna Persdotter.

Barn:

 • Dagmar Ellen Matilda, född 1875-10-15 i Köpenhamn. Husmoder vid Malmö sjömanshem 1908–1925.
 • Helga Evelina, född 1878-01-10 i Köpenhamn. Telefonist. Gift 1904-04-18 i Vinslövs kyrka med verkst. direktören i aktiebolag Simon Edström, Malmö, sjökaptenen Gunnar Osborne Lange, född 1877-07-05 Brännö.
 • Robert Carl Axel Gustaf Sebastian, född 1881. Sjökapten. Död 1913. Se Tab. 19

TAB 19

Robert Carl Axel Gustaf Sebastian, (son av Robert Carl Axel Malkolm, tab 18), född 1881-11-29 i Köpenhamn. Reservunderlöjtnant i flottan 1908-10-09. Sjökapten. Död 1913-11-29 i Västfjorden vid Norges kust, då ångaren Malmberget förliste i resa mellan Narvik och Rotterdam (S:t Pauli förs., Malmö, db). Gift 1909-06-06 i Malmö, S:t Johannes förs. ]] med Mia Malvina Johnsson, född 1886-08-09 i Malmö, död där 1919-02-23, dotter av maskinarbetaren Gustaf Magnus Johnsson och Tilda Svensson.

Barn:

 • Ulla Cecilia Maud, född 1912-01-07 i Malmö.
 • Ingegerd Ulla Maria, född 1913-06-27 i S:t Pauli förs, Malmöhus län.

Källor

1 SK. 2 Ak. 3 At (Sch). 4 Um. 5 SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: