:

Leijonhielm nr 142

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Leijonhielm nr 142

Friherrlig 1719-07-29, introducerad 1719.

Leijonhielm F14200.png

TAB 1

Anders Leijonhielm, friherre Leijonhielm, (son av Erik Baaz, adlad Leijonhielm, se adliga ätten Leijonhielm nr 784, Tab. 1), född 1655-01-20. Student i Lund 1670. Volontär vid livgardet till fot 1673. Fänrik vid Kalmar regemente 1674-12-02. Löjtnant vid Kalmar regemente 1677-01-27. Kapten 1683-08-09. Major 1701-11-25. Överstelöjtnant 1709. Överste för Jönköpings regemente 1710-02-01. Landshövding i Linköpings län 1714-03-25. Generalmajor 1718. Landshövding i Jönköpings län 1718-07-29. Friherre 1719-07-29 (introducerad 1719 under nr 142). Död 1727-12-27 i Jönköping och begraven 1728-01-09 i stadskyrkan i Jönköping. 'Han blev 1676, då Kristianstad med storm intogs av danskarna, fången hos dem men 1676 utväxlad. Bevistade bland annat 1700 landstigningen på Seland, 1702 slaget vid Klissov, 1703 belägringen av Thörn, 1704 den skarpa drabbningen vid Latovick, då han efter ett tappert motstånd blev tillfångatagen och förd till Sachsen, 1709 slaget vid Poltava, där han mistade sitt vänstra ben av en kanonkula, men likafullt kom med till Bender, och slutligen kalabaliken i Bender 1713, då han av turkarna tillfångatogs för tredje gången.' Gift 1687-11-11 i Göteborg med Ebba Emerentia Leijoncrantz, född 1657, död 1717-12-16 i Linköping, dotter av burggreven i Linköping Gerhard von Lengercken, adlad Leijoncrantz, och hans 1:a fru Brita Norfelt.

Barn:

 • Erik, döpt 1688-11-07 Rumskulla. Var 1703 rustmästare vid Kalmar regemente. Fältväbel vid Kalmar regemente 1706-05-02. Fänrik 1707-04-13. Löjtnant 1708-05-03. Fången 1708-10-15 av kosacker. Återkom till regementet 1709-01-20, men åter fången 1709-05-08 vid Oposjnja. Död ogift.
 • Brita Christina, född 1690, begraven 1728-01-10, i i Näshults socken, Jönköpings län. Gift med majoren Lars Fix, adlad Fixenhielm, född 1675, död 1741.
 • Maria Sofia, död 1724-07-09 Sjöryd. Gift med sekreteraren Hans Hagström, född 1660. Död 1724-04-14 på Sjöryd.
 • Gerhard, född 1695. Ryttmästare. Död 1739. Se Tab. 2
 • Catharina Hedvig, född 1697, död 1781-04-09 på Hultorp i Kristbergs socken, Östergötlands län och ligger jämte sin man begraven i Kristbergs kyrka. Gift 1717-09-24 i Linköping med kaptenen Börje Tigerklou, född 1691, död 1737.
 • Carl, född 1698-02-05. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1715-12-17. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1716-06-13. Död ogift 1716-11-22 i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Johan, född 1700. Löjtnant. Död 1747. Se Tab. 21

TAB 2

Gerhard, (son av Anders Leijonhielm, friherre Leijonhielm, Tab. 1), till Dala i Grebo socken och Lunna i Appuna socken (båda i Östergötlands län.). Född 1695-03-28 i Småland. Volontär vid Jönköpings regemente 1708-05-00. Sergeant vid Jönköpings regemente 1712-05-00. Fänrik 1712-10-03. Löjtnant 1713-09-23. Kaptenlöjtnant 1715-11-07. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregementet 1717-08-09. Avsked 1719-09-30. Återinträdde i tjänst vid regementet 1723. Död 1739-09-25 i Linköping. Bevistade Stralsunds belägring, där han blev fången, men rymde och återkom 1717. Bevistade kampanjen i Norge 1718. Gift 1718-05-11 på Dala med (friherrinnan) Anna Maria Sinclair, död 1771-05-05, dotter av generalmajoren (friherre) William Sinclair, och hans 2:a fru Maria de Moucheron.

Barn:

 • Anna Maria Helena, född 1718-12-26 i Kalmar, död 1790-02-19 Baldersrum och begraven 1790-02-26. Gift 1749 med Nils Persson Törngren, född 1713, död 1790-03-08 på Baldersrum och begraven 1790-03-12.
 • Anders Gerhard, född 1719-06-08 på Dala, död 1719 och begraven 1719-06-19.
 • Mariana, född 1720-06-21 på Dala, död 1773-01-24 Steckö Gift 1741-06-23 Örsäter med kornetten Mårten Gustaf Fock B, född 1720. Död 1798.
 • Vilhelm, född 1721-06-21 på Dala. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1730-10-23. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1734-10-23. Kvartermästare 1737-02-04. Kornett 1742-07-15. Konfirmationsfullmakt 1744-04-28. Löjtnant 1747-07-30. Regementskvartermästare 1750-08-21. Ryttmästare 1752-05-07. RSO 1755-01-13. Korpral vid drabanterna 1760-09-01. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1769-09-05. Överstes avsked 1770-04-27. Död barnlös 1799 på sin egendom Gerstorp i Kaga socken, Östergötlands län och begraven 1799-08-04. Hans vapen uppsattes i Kärna kyrka, Östergötlands. Gift 1747-01-08 på Vadstena slott med Magdalena Jakobina Falkenberg af Trystorp, född 1721-07-12, död 1796-04-02 på Gerstorp, dotter av överstelöjtnanten Gabriel Peter Falkenberg af Trystorp, och hans 1:a fru Maria Christina Bonde.
 • Ebba Charlotta, född 1723-01-07 på Dala, död 1794-10-29 Eldslösa. Gift 1742-03-30 på Örsäter med sin systers svåger, ryttmästaren Arvid Adam Fock B, född 1715, död 1802.
 • David Henrik, född 1724. Major. Död 1775. Se Tab. 3. Cornelia Catharina, född 1726-08-31 på Dala, död ogift 1791-04-24 på Månstorp vid Linköping.
 • Anders, född 1727. Generalmajor. Död 1792. Se Tab. 4. Carl Johan, född 1729-07-16 på Dala, död 1729 och begraven 1729-12-24.
 • Hedvig Ulrika, född 1732-05-06, död 1732 Carl Fredrik, född 1733-07-21 på Dala, död där 1733 Carl Fredrik, född 1735. Överstelöjtnant. Död 1780. Se Tab. 5
 • Fredrika Eleonora, född 1737-04-13 på Dala, död ogift 1797-05-07 Alviken
 • Gerhard Malkolm, född 1740. Överste. Död 1793. Se Tab. 6

TAB 3

David Henrik, (son av Gerhard, Tab. 2), född 1724-04-17 Dala. Volontär vid Östgöta kavalleriregementet 1738. Korpral vid Östgöta kavalleriregementet 1738-11-02. Kvartermästare 1744-04-12. Kornett 1749-04-05. Löjtnant 1751-09-14. Ryttmästare 1758-10-13. RSO 1761-11-23. Major i armén 1766-10-16 med tur från 1759-02-27. Sekundmajor vid regementet 1771-06-05. Död 1775-08-16 på Alviken i Nykils socken, Östergötlands län. Han var utkommenderad till Pommern 1757 och tjästgjorde i Pommern till krigets slut. Gift. 1753-05-09 med Margareta Rosenstierna, född 1733-12-15 på Kvistrum i Gärdserums socken, Kalmar län, död 1775-03-06 på Alviken, dotter av majoren Olof Rosenstierna, och Sofia Reuter af Skälboö.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1754-06-24 Stuverum, död ogift.
 • Gerhard Vilhelm, född 1755-09-04 på Stuverum. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-08-25. Fänrik i armén 1773-05-10. Kornett i armén 1773-05-17. Kornett vid regementet 1775 . Livdrabant 1782-11-25. Avsked 1791-04-24. Död barnlös 1804-09-13 på sin egendom Hofgren i Jonsbergs socken, Östergötlands län. Han ägde dessutom Eds bruk, Fläggestad, Gryt mm i Västra Eds socken, Kalmar län. Gift med Anna Maria Petersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1767-12-24 i Norrköping med överstelöjtnanten Axel Ehrenpohl, född 1730, död 1780), född 1745, död 1807-01-08 i Norrköping, dotter av bergsrådet och brukspatronen Volter Peterson på Eds bruk (fader till hovintendenten Carl Petersen, adlad och adopterad af Petersens) och Barbro Maria Hising.
 • Charlotta Margareta, född 1755-11-11 på Stuverum, död där 1758-01-14 och begraven i Västervik.
 • Carl Henrik, född 1762-12-16 på Stuverum, död 1768-11-05. Johan Malkolm, född 1764-04-26 på Stora Lund i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Hovjunkare. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1774. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1779-11-07. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1779-11-23. Transporterad till fänrik vid dalregementet 1780-04-12. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1782-11-25. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1786-01-19. Kapten och regementskvartermästare vid Närkes och Värmlands regemente 1787-09-06. Dödsskjuten 1789-09-01 vid reträtten från Högsfors och begraven i Lovisa. Han deltog i 1789–90 års krig i Finland, varunder han en tid tjänstgjorde såsom adjutant hos konungen.
 • Erik Gustaf, född 1765-08-13 på Stora Lund, död där 1768-11-07.
 • David, född 1767-01-01 på Stora Lund, död där 1768-05-17. Christina Charlotta, född 1767-12-19, död 1768-11-12. Carolina Margareta, född 1768-12-01 på Stora Lund. Död 1775-09-22 i Linköping.
 • Erik Gustaf, född 1770-01-31 på Stora Lund, död där 1770-09-09.
 • Hedvig Charlotta, född 1773-03-09 på Alviken, död där 1773 och begraven 1773-10-13.
 • Maria, född 1774-09-20 på Alviken, död där 1775-03-03.

TAB 4

Anders, (son av Gerhard, Tab. 2), född 1727-10-31 Dala. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1740-05-20. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1745-06-12. Kvartermästare 1747-09-28. Premiäradjutant 1751-02-26. Kornett 1757-05-06. Löjtnant 1758-09-11. Ryttmästare 1760-12-09. RSO 1761-01-23. Regementskvartermästare 1761-12-09. Kammarherre hos änkedrottningen (SAB.) 1770-09-18. Major i armén 1772-09-13. Major vid regementet 1775-10-26. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1777-09-18. Överste för livdragonregementet regemente 1781-12-12. Generalmajor i armén. KSO 1787-06-30. Död 1792-11-22 i Linköping och begraven i domkyrkan i Linköping, varest hans vapen uppsattes. Han bevistade pommerska kriget 1757–1760. Gift 1763-05-08 i nämnda stad med friherrinnan Brita Magdalena Lagerfelt, född 1732-05-09 Lagerlunda, död 1805-02-25 i Linköping, dotter av presidenten Gustaf Adolf Lagerfelt, friherre Lagerfelt, och friherrinnan Magdalena Christina Appelbom.

Barn:

 • Gustaf Adolf Gerhard Adam, född 1771-07-27 i Linköping. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet. Död 1774-10-14 i nämnda stad.

TAB 5

Carl Fredrik, (son av Gerhard, Tab. 2), född 1735-01-04 Dala. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1752-05-17. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1752-02-25. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1752-11-05. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1760-08-11. Kapten 1766-10-02. RSO 1770-04-28. Major i armén 1772-09-25. Överstelöjtnant i armén 1775-08-07. Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente 1778-09-19. Förste kavaljer hos hertigen av Östergötland. Död 1780-03-30 i Stockholm. Gift 1776-03-26 Segersjö med friherrinnan Margareta Ulrika Cederhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783-10-05 Lindholmen, med översten Robert Montgomery A, i hans 3:e gifte, född 1737, död 1798), född 1758-10-20, död 1833-03-08 i Stockholm och begraven i Cederhielmska graven i Klara kyrka, dotter av kommerserådet, friherre Josias Carl Cederhielm, och Catharina Margareta Tigerhielm.

Barn:

 • Margareta Ulrika, född 1777-04-24, död 1778. En dotter, född 1778, död 1778 Carolina Ulrika, död 1782-01-24 på Lindholmen. Catharina Maria, död 1782-01-23 på Lindholmen.

TAB 6

Gerhard Malkolm, (son av Gerhard, Tab. 2), född 1740-03-31 Dala. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1753-05-08. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1753-09-30. Kornett 1758-06-12. RSO 1760-04-28. Löjtnant 1760-12-09. Regementskvartermästare 1773-05-10. Ryttmästares indelning 1776-01-01. Sekundmajor 1782-08-23. Premiärmajor 1783-09-20. Överstelöjtnant 1787-02-23. Överste i armén 1792-05-15. Död 1793-12-28 på Mantorp i Veta socken, Östergötlands län. Han bevistade pommerska kriget, varunder han blev sårad och död tillfångatagen 1759-09-29. Gift 1763 med Christina Elisabet von Üsedom, född 1736-10-12, död 1790-03-11 på Mantorp, dotter av Eggert von Üsedom och Lucie von Krassow.

Barn:

 • Christoffer Vilhelm, född 1763-04-07. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-08-25. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1774-08-15. Kornett 1778-07-10. Löjtnant 1786-04-12. Kapten i livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1792-04-17 kapten vid livgrenadjärregementet 1796-06-27. Major i armén 1798-12-20. RSO 1801-05-28. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1805-07-12. Sekundmajor vid regementet 1805-07-22. Död ogift 1809-11-18 i Pont à Mousson i Frankrike. Han blev 1806-11-06 vid Lübeck fången hos fransmännen.
 • Anna Maria, född 1764-02-26 Stuverum, död ogift 1790-03-29 på Mantorp.
 • Gottlieb David Carl, född 1766. Överste. Död 1833. Se Tab. 7

TAB 7

Gottlieb David Carl, (son av Gerhard Malkolm, Tab. 6), född 1766-02-24 Stuverum. Inskriven till krigstjänst 1774. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1774-08-15. Fänrik i armén 1779-04-23 Stabsfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1783-04-02. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1787-10-09. Premierlöjtnant 1789-11-15. Stabsadjutant hos generalmajor Pollet 1789 . Kapten i armén 1790-04-28. Kapten vid regementet 1790-05-20. Erhöll Svensksundsmedaljen 1791. Major i regementet 1795-06-14. RSO 1797-11-01. Sekundmajor vid regementet 1799-06-03. Överadjutant hos konungen 1799-12-15. Avsked från regementet 1799-12-18. Generaladjutant av flygeln 1805-07-12. Överstes avsked 1807-11-09. Död 1833-07-24 i Linköping. Bev stade finska kriget 1788–1790 och därunder affärerna vid Högfors, Valkeala, Fredrikshamn och Svensksund. Han ägde Bo säteri i Västra Hargs socken, Östergötlands län och gård i Linköping. Gift 1:o 1791-09-27 Ekhult med sin farbrors frus brorsdotter Altea Johanna Rosenstierna, från vilken han 1799 blev skild, född 1769-05-29 Örsäter, död 1848-12-27 (1847-12-29) i Stockholm, dotter av ryttmästaren Nils Rosenstierna, och hans 2:a fru Anna Christina Spaldencreutz. Gift 2:o 1802-07-09 på Bo med sin kusin Brita Magdalena Fock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1789 med majoren och kammarherren, greve Fredrik Sinclair, från vilken hon 1802-06-08 blev skild, född 1751, död 1816), född 1760-03-06 Lunna, död 1836-06-14 i Linköping, dotter av ryttmästare Arvid Adam Fock B, och friherrinnan Ebba Charlotta Leijonhielm.

Barn:

 • 1. Nils Malkolm, född 1792-07-23, död 1792-10-24 på Alviken i Nykils socken, Östergötlands län.
 • 1. Erik Vilhelm, född 1793-06-27, på Alviken, död 1799-03-01 på Solberga vid Skänninge.
 • 1. Nils Erik Malkolm, född 1794. Överstelöjtnant. Död 1851. Se Tab. 8.
 • 1. Christina Eleonora, född 1796-08-15 Karlsby, död 1881-06-24 i Stockholm. Gift 1817-10-20 På Lindholmen i Orkesta socken, Stockholms län med majoren Carl Julius Gustaf Hästesko af Målagård, från vilken hon 1821 blev skild, född 1783, död 1846.
 • 1. Erik Christoffer, född 1798. Kammarherre. Död 1873. Se Tab. 18.

TAB 8

Nils Erik Malkolm, (son av Gottlieb David Carl, Tab. 7), född 1794-09-24 Karlsby. Sergeant vid Första livgrenadjärregementet 1796-12-19. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1807-09-30. Utexaminerad (Hc.) 1812-03-20. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1812-03-24. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1816-06-09. Kapten i generalstaben 1821-11-05 och vid regementet 1826-09-21. Major i armén 1833-01-28. RSO 1837-01-28. Överstelöjtnant i armén 1843-12-18. Avsked från krigstjänsten 1848-05-19. Död 1851-06-29 på sin egendom Karstorp i Klockrike socken, Östergötlands län. Ägde dessutom hus i Linköping. Gift 1:o 1819-09-24 Kungsbro med grevinnan Constance Augusta Mörner af Morlanda, född 1801-06-03 i Stockholm, död 1830-09-12 i Linköping, dotter av generallöjtnanten, greve Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru friherrinnan Augusta Lovisa von Höpken. Gift 2:o 1841-11-23 i Linköping med Jeanette Marie Rosén i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1825 i Nykyrka socken, Östergötlands län, med kammarrådet Adam Bleckert Scherman, död 1840-10-08 i Linköping), född 1801-03-16 i Askersund, död 1887-05-26 Agdatorp, dotter av slottsarkitekten Isak Rosén och Jeanette Christina Flodin.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Nils (Carl-Gösta), född 1820. Överstekammarjunkare. Död 1876. Se Tab. 9.
 • 1. Hilda Augusta Lovisa Magdalena, född 1822, död ogift 1845-06-29 i Linköping.
 • 1. Emerence Constance, (Emma) född 1824-07-04 Björkö
 • 1. Georg Christoffer Hjalmar, född 1826. Överste. Död 1891. Se Tab. 12.
 • 1. Malkolmina, född 1830-04-07 i Linköping, död ogift 1900-09-18 Sjuhalla
 • 2. August Gottlieb Nils, född 1845. Kapten och sekreterare. Död 1911. Se Tab. 16.

TAB 9

Carl Gustaf Nils (Carl-Gösta) (översiktstab. 5, son av Nils Erik Malkolm, Tab. 8), född 1820-06-24 På Björkö i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1838. Kansliexamen 1841. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet 1841. Notarie hos ridderskapet och adeln vid riksdagen 1844–1845. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1845-10-29 tjänstgörande kammarherre hos drottning Josefina 1846-03-18. Avsänd till Tyskland för att avhämta drottningens syster prinsessan Teodolinda af Würtemberg 1852. Förste sekreterare i ovann. kabinett 1853-04-29. OffFrHL 1856. RSpCIII:sO 1856. Avsked från förste sekreterarbefattningen 1856-10-28. RNO 1867-06-04. Överstekammarjunkare 1873-12-01. Död 1876-08-30 på Svartå bruk i Kvistbro socken, Örebro län. Delägare i och disponent för nämnda bruk och lantegendomar. Gift 1848-01-16 i Tåby kyrka, Östergötlands län med friherrinnan Beata Charlotta Hedvig Mariana Fock, född 1826-05-23 Mem, död 1857-12-12 på Svartå, dotter av friherre Henrik Vilhelm Fock, och friherrinnan Hedvig Charlotta Catharina von Saiza, nr 260.

Barn:

 • Augusta Hedda Mariana Johanna, född 1849-10-02 i Stockholm, död 1941-04-24 i Karlskrona. Gift 1872-05-31 på Svartå med kommendören vid flottan, RSO, m m Carl August Puke, född 1844-10-03 i Stockholm, död 1907-12-16 i Karlskrona.
 • Edvard Gustaf Malkolm, född 1852-03-19 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Lund 1872-05-27. Student i Lund 1873. Studerade vid landbohöjskolen i Köpenhamn 1873–1874. Arrenderade Brestad i Tåby socken, Östergötlands län 1878–1884. Förvaltare vid olika gårdar under Svartå bruk 1884–1905. Tjänstgjorde kammarherre hos drottningen 1891-01-21, tjänstfri 1907. RVO 1892-12-01. OII:sJmt 1897-09-18. RRS:tStO2kl m kr 1897. RNO 1901-05-15. OIISGbmt 1907-06-06. Ägde Karasgården Kopparbergs län 1908–1917 och ägde Baasgården i Strängnäs.
 • Carl Henrik, född 1854. Kammarherre. Död 1932. Se Tab. 10

TAB 10

Carl Henrik, (son av Carl Gustaf Nils, Tab. 9), född 1854-01-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Lund 1872-05-24. Student i Lund 1872. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1874-02-19. Utexaminerad från dess fackskola för bergsvetenskap 1876-10-30. Delägare i och disponent för Svartå bruk och lantegendomar 1877–1893 och för Svartå bruks aktiebolag 1894-06-28 – 1905. Landstingsman i Örebro län. Direktör i styrelserna för Örebro enskilda bank 1902–1908, Örebro läns särskilda hypoteksförening 1905–1923 och Örebro – Svartå järnvägsaktiebolag 1900–1906 samt vice ombudsman vid Dalkarlsbergs gruvbolag, allt under en följd av år. Kammarherre 1901-11-30. RNO 1903-12-01. Ägde del i Mem i Tåby socken, Östergötlands län 1875–1893 och i Hökälla i Säve socken, Göteborgs och Bohus län 1875–1881 samt ägde Baasgården i Rättviks socken, Kopparbergs län 1909–1916. Ägde Virdagården i Strängnäs sedan 1921. Död 1932-09-11 i Strängnäs (db 37) och begraven i Bo socken, Örebro län. Gift 1882-09-14 i Bo kyrka, Örebro län med friherrinnan Amelie Louise Hamilton af Hageby nr 99, född 1858-06-07 Averby.

Barn:

 • Margareta Beata Mariana Carlsdotter, född 1890-03-06 på Svartå. Gift 1913-05-15 i Jakobs kyrka, Engelbrekts förs., Stockholm med ryttmästaren, greve John Axel Valter Hamilton, född 1886.
 • Carl Gustaf Hugo Carlsson, född 1892. Löjtnant. Se Tab. 11

TAB 11

Carl Gustaf Hugo Carlsson, (son av Carl Henrik, Tab. 10), friherre, född 1892-03-14 Svartå. Mogenhetsexamen 1912-05-13. Studentexamen 1912-05-13. Volontär vid Svea livgarde 1912-05-30. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik vid Svea livgarde 1915-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1918-01-18. Löjtnant 1919-02-28. Kapten i regementet 1930-11-28 och vid regementet 1934-06-07 fr o m 1934-06-08. RSO 1936-06-06. Major på armèns reservstat 1938-04-08 med placering vid Västernorrlands regemente. Gift 1916-06-24 Vreten ]] med grevinnan Emma Posse , född 1891-10-30, dotter av godsägaren, greve Nils Fredrik Posse, och grevinnan Emma Louise Charlotte Posse.

Barn:

 • Carl Nils Malkolm, friherre, född 1917-05-25 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Carl-Gustaf Anders, friherre, född 1918-10-02 i Stockholm.
 • Görel Margareta Elisabet Christina, född 1920-03-14 i Kungl. Svea Livgardes förs., Stockholm.
 • Märta Ingegerd Margareta, född 1922-02-28 i Kungl. Svea Lifgarde, Stockholm.
 • Barbro Margareta Beata, född 1926-08-25.

TAB 12

Georg Christoffer Hjalmar, (son av Nils Erik Malkolm, Tab. 8), född 1826-07-02 på Björkö. Kadett vid Karlberg 1841-01-26. Utexaminerad 1847-06-18. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1847-07-09. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1852, avgången 1853. Löjtnant 1853-06-14. Ryttmästare 1862-09-30. RSO 1869-07-29. Major 1874-04-17. Adjutant hos konungen 1878-06-16. Avgick till Köpenhamn för att å konungens vägnar övervara prinsessan Tyras förmälning med hertigen av Cumberland 1878-12-19–1878-12-22. KDDOlgr 1878-12-22. Överste i livregementets dragonkår 1881-05-06. Överste och sekundchef för nämnda kår 1881-07-07. Övervar på inbjudan kronprins Gustafs förmälning med prinsessan Viktoria 1881-09-16–1881-09-24. KBadZLO1kl 1881-09-20. Överadjutant hos konungen 1885-12-01. Avsked från kåren med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1887-04-22. KSO1kl 1887-05-14. Död 1891-07-04, på Rosendal vid Södertälje och begraven i familjegrav på nämnda stads nya kyrkogård. Arrenderade Hagby och Almungeby i Almunge socken 1853–1863, Vallstanäs i Norrsunda socken 1863–1866 och Vitsjö i Estuna socken, Stockholms län åren 1874–1888. Gift 1854-08-08 i Linköping med Ingeborg Ebba Sofia Blûm, född 1830-08-10 på Eriksberg, Karlstads landsförs., ]], död 1898-06-30 i Stockholm, dotter av översten Mikael Adolf Blûm och grevinnan Charlotta Sofia Ulrika Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Nils Adolf Hjalmar, född 1855. Lantbrukare. Död 1915. Se Tab. 13.
 • Gustaf Edvard Ingemar, född 1857. Stationsinspektor. Död 1928. Se Tab. 14.
 • Torsten Ivar, född 1858. Före detta kapten. Död 1942. Se Tab. 15.
 • Ingeborg Elisabet, född 1861-12-12 på Hagby. Död 1942-08-26 i Stockholm
 • Ivar Georg, född 1865-04-19 i på Vallstanäs, död 1870-01-06 på Vitsjö och begraven å Estuna kyrkogård.

TAB 13

Nils Adolf Hjalmar, (son av Georg Christoffer Hjalmar, Tab. 12), född 1855-09-19 Hagby. Elev vid Braxstad i Östra Tollstads socken, Östergötlands län 1877-05-01–1878-06-21. Bokhållare Fräkentorp 1879-09-01 – 1882-04-24. Arrenderade Arby och Fornby i Rasbokils socken, Uppsala län 1888-03-14– 1896. Lantbruksförvaltare i Dannemora. Död 1915-05-01 i Uppsala ]] och begraven i Films socken, Uppsala län. Gift 1888-08-17 i Mjölby kyrka, Östergötlands län med friherrinnan Märta Ulrika Ottiliana Ehrencrona, född 1858-12-23 Hulterstad, dotter av ryttmästaren, friherre Erik Claes Ehrenkrona, och Hildegard Fredrika Ulrika Holst.

Barn:

 • Brita Hildegard Märta Ingeborg, född 1890-07-28 på Fornby. Stiftsjungfru.

TAB 14

Gustaf Edvard Ingemar (Gösta) (son av Georg Christoffer Hjalmar, Tab. 12), född 1857-04-18 Hagby. Elev vid Bergslagernas järnvägar 1874. Stationsskrivare vid Falköpings station 1878-09-01, vid Södertälje station 1889 och vid Katrineholms station 1891-01-01. Förste stationsskrivare 1902. Unlerinspektor vid Stockholms station 1904. Stationsinspektor vid Norrtulls station i Stockholm 1916-02-00. GMnor 1921-06-06. Avsked 1922-03-16. Död 1928-09-16 i Matteus förs., Stockholm ]] Gift 1:o 1903-06-06 i Uppsala domkyrka med Ellen Charlotta Carolina Blûm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1896 med redaktören Johan Josef Ossian Jeurling, född 1849-08-18 i Kristinehamn, död 1899-01-11 genom olyckshändelse nära Stockholm), född 1863-10-08 i Normestorps socken, Östergötlands län, död 1912-07-15 i Kungsholms förs., Stockholm ]], dotter av godsägaren och sekreteraren Carl Henrik Adolf Blûm och Hedvig Carolina Lovisa Burén (adliga ätten af Burén). Gift 2:o 1914-11-05 i Kungsholms förs., Stockholm ]] med Märta Fredrika Elisabet Stolpe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1894-09-04 med handelsresanden Carl Hugo Weinberg, född 1868, död 1911), född 1872-10-08 i Borås, död 1942-09-06 i S:t Matteus, Stockholm, dotter av kamreraren Nils Valter Stolpe och Hilma Sofia Vennergren.

Barn:

 • 1. Birgit Gustafsdotter, född 1904-03-05 i Uppsala.
 • 1. Else Marianne Gustafsdotter, född 1908-02-17 i Kungsholms förs., Stockholm.

TAB 15

Torsten Iwar , (son av Georg Christoffer Hjalmar, Tab. 12), friherre, född 1858-12-04 på Hagby i Almunge socken, Almunge förs., Stockholm. Volontär vid Värmlands regemente 1878-02-22. Mogenhetsexamen 1880-05-20. Elev vid krigsskolan 1880-07-23. Kammarpage hos konungen 1880-07-23. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1882-11-17. Adjutant hos överståthållaren i Stockholm 1892-01-011912-12-31. Instruktör i gymnastik och vapenövningar för Stockholms poliskår 1892-02-01. Löjtnant 1892-12-02. Transporterad såsom löjtnant till Västernorrlands regemente 1895-04-10. Regementskvartermästare vid Västernorrlands regemente 1896-04-23. Kapten 1896-10-02. RVO 1897-09-23. RÖJKrO3kl 1897. RRStAO3kl 1898. RSO 1903-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1909-04-16. RRS:tStO2kl 1911. Avsked ur krigstjänsten 1923-12-04. GM n och r. Död 1942-03-05 i S:t Matteus förs., Stockholms län. Gift 1902-11-12 i Stockholm med Anna Josefina Moll, född 1877-08-21 i Karlstads stadsför., dotter av tjänstemannen Herman Moll och Christina Johansson.

Barn:

 • Gertrud Ingeborg Christina, född 1904-02-10 i Stockholm.
 • Ivar Hjalmar Torstensson, friherre, född 1905-11-08 i Stockholm.
 • Anna Vera Elisabet, född 1909-08-15 Husby.

TAB 16

August Gottlieb Nils (son av Nils Erik Malkolm, Tab. 8), född 1845-02-01 i Linköping. Kadett vid Karlberg 1859-06-01. Utexaminerad 1867-05-11. Underlöjtnant vid flottan 1867-05-17. Löjtnant 1875-04-02. Avsked med tur och befordringsrätt 1876-08-23. Avsked 1879-08-23. Ledamot av Blekinge läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1883–1890. RVO 1886-12-01. Kapten i flottans reserv 1888-09-21. Sekreterare i Blekinge läns hushållningssällskap 1890-01-01–1909. RSO 1891-05-15. RNO 1900-12-01. Död 1911-04-07 Sjuhalla. Gift 1875-02-01 på Svartå med Hedvig Ehnemark, född 1850-11-07 i Stockholm, död 1919-08-10 På Sjuhalla, dotter av amiralen Carl Magnus Ehnemark och Hedda Maria Charlotta af Klint.

Barn:

 • Maria, född 1877-11-03 Agdatorp. Stiftsjungfru.
 • Augusta, född 1881-07-11 på Agdatorp. Stiftsjungfru. Sjuksköterska.
 • Gerhard Augustsson, född 1882. Sekreterare. Se Tab. 17

TAB 17

Gerhard Augustsson, (son av August Gottlieb Nils, Tab. 16), friherre, född 1882-08-29 Agdatorp, Blekinge län. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1901-06-11. Lantbrukselev vid Elleholm i likanämnda socken, Blekinge län 1901–1903 och vid Lille Skovgaard på Jylland 1903. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1903. Utexaminerad 1905-10-25. Hospitant vid Alnarps mejeriindustri 1905. Gartnerelev på Amager 1906. Arrenderade Sjuhalla i Nättraby socken, Nättraby förs., Blekinge län 1908–1929. Sekreterare i Blekinge läns fjäderfäavelsförening 1908–1922. Sekreterare i Nättraby djurskyddsförening 1912. Direktör för Nättraby stärkelsefabrik 1913–1923. Sekreterare hos Blekinge läns hushållningssällskap 1917. Befälhavare för Östra Blekinge landstormsområde 1920–1926. RVO 1931-06-06. RNO 1939-12-04. HushGM. Gift 1921-03-17 i Djursholm med Märta'' Lannerstierna, född 1887-07-05 i Jakobs förs., Stockholm, dotter av kommendörkaptenen Johan Vilhelm Lannerstierna, och Elin Mildehjert Emma Almgren.

Barn:

 • Ingrid Christina, född 1922-01-26 i Karlskrona.
 • Bengt Gerhard Vilhelm, friherre, född 1923-03-31 i Karlskrona
 • Christer August, friherre, född 1924-05-26 i Karlskrona.
 • Carl Magnus, friherre, född 1928-06-05 i Karlskrona.

TAB 18

Erik Christoffer (översiktstab. 4, son av Gottlieb David Carl, Tab. 7), född 1798-07-23 Karlsby. Fanjunkare vid 1. livgrenadjärregementet 1814-12-01. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1815-02-21. Löjtnant 1826-01-17. Kapten 1835-05-11. Kammarherre 1839-08-19. Kompanichef 1839–1869. RSO 1843-02-06. Major i armén 1854-02-13. Avsked ur krigstjänsten 1869-01-29. Död 1873-11-14 i Stockholm. Gift 1839-09-02 med Maria Ulrika Vilhelmina von Platen, född 1815-10-23 i Malmö, död 1871-01-09 i Skeda socken, Östergötlands län, dotter av översten Ernst Emanuel von Platen och Maria Krook.

Barn:

 • Marie Louise Constance Natalie (Lilly), född 1841-03-30 i Linköping, död där 1906-12-23. Gift 1865 med fanjunkaren vid 1. livgrenadjärregementet, svärdsmannen Carl Alfred Du Rees, född 1839-02-19, död 1916-04-06 i Eskilstuna.
 • Erik, född 1845. Sjökapten. Död 1914. Se Tab. 19
 • Carl Malkolm, född 1853. Lantbrukare. Död 1923. Se Tab. 20

TAB 19

Erik, (son av Erik Christoffer, Tab. 18), född 1845-01-01 Skedagården. Kadett vid Karlberg 1860-09-20. Avgången från krigsakademien 1861-06-23. Var sedan anställd i handelsflottan och avlade sjökaptensexamen. Styrman i handelsflottan. Överflyttade till England. Död 1914-11-20 i London. Gift 1:o 1874-09-21 med Maria Ninny Christina Hellvik , född 1851-06-18 på Hannäs, fosterdotter?. Se Biografica. Död 1875-03-12 Gistad socken, Östergötlands län, dotter av kontraktsprosten Petrus Hellwik och Christina Sofia Palmær. Gift 2:o 1888-03-20 i Göteborg med Emma Andersson, född 1847-03-20. Död 1937-05-05 i Londons Eastend, dotter av nämndemannen Olof Andersson och Elleka Andersdotter.

Barn:

 • 1. Erik Leopold Petrus (RHD protokoll 1888-09-18), född 1870-11-15 på Gistad. Mejerist i Castle Island i Irland. Död 1899-11-06 i Dublin.
 • 1. Ninny Elvira Leontina (Vera) (RHD protokoll 1888-09-18), född 1873-05-03 på Gistad. Gift 1892-10-26 Storeberg med godsägaren, RVO, Carl Oskar Kjellberg, från vilken hon 1910 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1910-06-28 med Carin Redlund, född 1890-02-09, dotter av godsägaren Axel Fritiof Redlund och Hedvig Elisabet Charlotta Almquist), född 1864-05-04 i Göteborg.

TAB 20

Carl Malcolm , (son av Erik Christoffer. Tab. 18), friherre, född 1853-07-08 på Skedagården. Överflyttade till Australien och idkade där lantbruk. Död 1922-04-11 i Melbourne. Gift 1883-03-14 i Trinity church i Adelaide i Sydaustralien med Anna Maria Stasinowsky, född 1864-03-20, dotter av egendomsägaren i Australien Casimir Stasinowsky och Catinka von Breda.

Barn:

 • Charles Fred William född 1883-08-02, död 1928-09-00. Se Tab. 20A.
 • Alice Lillie May, född 1888-07-07. Gift 1915-12-06 med Murdock McLeod
 • Flora Harriet (Ruby), född 1893-05-13. Gift 1:o 1919-06-04 i Stavely, Victoria, Australien med lantbrukaren Gottfried William Habel.
 • May Stella Ivy, född 1896-05-19. Gift 1:o 1928-06-06 med Arthur William Bygrave.

TAB 20A

Charles Fred William, (son av Carl Malcolm Tab. 20), född 1883-08-02, död 1928-09-00. Gift 1:o 1903 med Edith Elisabeth Poulton,, död 1923. Gift 2:o 1925-09-00 med Vera Blackwood,

Barn:

 • 1. Lily Gladys, född 1907-09-04 i Willaura, Victoria. Gift 1925-09-05 i Diboola, Australien (vbu) med Leonard Cecil Ferris, född 1902-11-05 i Broughton, Victoria, Australien. Son av farmaren Thomas Henry Ferris och Fanney Christina Wills.
 • 1. Pearl Alice, född 1908-10-07 i Glenthompson, Victoria, Australien. Gift 1929-05-18 i Nhill, Victoria, med Benjamin Frederick Kowald, mill hand, värdshusägare, född 1896 i Caloote, South Australia, son av Adolph Kowald, farmare, och Adelaide Strauss.
 • 1. Dorothy May (Dot), född 1916-09-12. Gift 1:o 1943 med Robert Butcher
 • 1. Lorna Mary, född 1923-04-25. Gift 1942-11-25 med Clement James Sheppard, född 1921-08-07.
 • 2. Fred, friherre, född 1928-09-01,

TAB 20A:I

Henry Thomas, (son av Charles Fred William Tab. 20A), född 1904-05-07. Gift 1929-04-10 med Winifred Grace Hiscock född 1907-07-01.

Barn:

 • Bryan Maxwell, friherre, född 1930-01-05.
 • Artur Edwin, friherre, född 1931-03-12.
 • Ivan Henry, friherre, född 1933-06-29.
 • Valda Margaret, född 1936-10-12 i Nhill, Victoria, Australien.
 • Kenneth James, friherre, född 1938-09-10.

TAB 20B

Frank, friherre, född 1885-05-05. Gift 1915-09-01 med Agnes Shepherd Pfeiffer född 1887-08-20.

Barn:

 • Lesley Joy, född 1917-08-01. Gift 1943-03-15 med Alex Gordon Alexander Francis, född 1917-01-04. Farmare i Warrnambool Victoria, Australien,
 • Eric Charles, friherre, född 1923-06-06.

TAB 20C

Charles Viktor, (son av Carl Malcolm Tab. 20), friherre, född 1890-09-15. Fredsdomare. Gift 1915-09-01 med Nelly Elisabeth Pfeiffer född 1891-06-27 i Cheltenham, Victoria, Australien.

Barn:

 • Jean, född 1916-06-24. Gift 1942-04-04 i Jeparit med Georg Almond Whitford, född 1917-03-29 i Warrnambool, Victoria, Australien.
 • Keith Norman, friherre, född 1918-07-31, död 1928-05-14.
 • Lois Elizabeth, född 1934-03-06.

TAB 20D

Norman Malkolm, (son av Carl Malcolm Tab. 20), friherre, född 1899-09-15. Farmare. Gift 1929-02-23 med Marjorie Hope Lamont född 1900-10-15.

Barn:

 • Norma Hope, född 1931-03-26
 • Maxwell Charles, friherre, född 1935-06-14.
 • Allan Norman, friherre, född 1936-09-18.
 • Colin Frank, friherre, född 1941-09-04

TAB 21

Johan, (son av Anders Leijonhielm, friherre Leijonhielm, Tab. 1), född 1700-11-12. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1717. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1717. Kvartermästare 1717. Sekundkornett 1718-09-22. Premiärkornett 1719-09-07. Ryttmästare i hessisk tjänst 1737-12-11. Löjtnants avsked från förutnämnd kavalleriregemente 1740-12-11. Död 1747-06-08 på sin egendom Ribbingshof i Norra Vi socken, Östergötlands län och begraven 1747-06-16. Gift 1737-08-25 i Norra Vi socken med (friherrinnan) Catharina Margareta von Schaar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1755 med kaptenen Fredrik Ulrik Ridderborg, född 1732, död 1782), född 1720-04-18 i Norra Vi socken, Östergötlands län, död 1792-06-05 på Ribbingshof, dotter av överstelöjtnanten (friherre) Johan von Schaar, och grevinnan Charlotta Catharina Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Anna Johansdotter, född 1740-03-09 på Ribbingshof liksom systrarne, död där 1757-09-10.
 • Ebba Charlotta, född 1741-04-17 på Ribbingshof.
 • Eva Elisabet Johansdotter, född 1742-07-28 på Ribbingshof, död 1757-09-11 på Ribbingshof.
 • Beata Ulrika Johansdotter, född 1745-01-28 på Ribbingshof, död 1757-09-11 på Ribbingshof.
 • Catharina Margareta, född 1747 på Ribbingshof, död 1748-01-25 på Ribbingshof och begraven 1748-02-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: