:

Silfverschiöld nr 283

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Silfverschiöld nr 283

Friherrlig 1771-10-15, introducerad 1776.

TAB 1

Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, (son av Nils Silfverskiöld, se adliga ätten Silfverskiöld nr 1073, tab 2), född 1710-12-15 i Jönköping. Student i Lund 1724-10-19. Auskultant i Göta hovrätt 1732-02-03. Vice häradshövding. Civilnotarie 1733-12-04. Hovrättssekreterare 1743-12-20. Assessor 1747-02-06. Hovrättsråd 1752-11-05. Revisionssekreterare 1755-11-28. Ledamot av lagkommissionen 1755. Landshövding i Hallands län 1761-09-07. RNO 1765-11-25. President i Göta hovrätt 1771-06-05. Friherre 1771-10-15 (introducerad 1776 under nr 283). KNO 1772-11-30. Avsked 1781-01-18. Död 1781-11-24 i Göteborg. 'Han var vid riksdagarna 1769 och 1771 uppförd på riksrådsförslag.' Gift 1745-12-26 med grevinnan Ulrika Magdalena von Seth, född 1726-04-18, död 1794-05-21 i Alingsås, dotter av riksrådet Gabriel von Seth, friherre och greve von Seth, och hans 1:a fru Gertrud Elisabet Rahde, adlad och adopterad Gripenstedt.

Barn:

 • Nils, född 1746-11-04, död 1749-04-23 Havsjö
 • Anna Elisabet, född 1747-09-06, död 1789-04-01 i Alingsås. Gift 1769-09-19 i Stockholm med Herman Petersén, adlad af Petersens, född 1743, död 1814.
 • Gabriel, född 1748-12-25, död 1754-12-10.
 • Carl Ulrik, född 1749. Generalmajor. Död 1819. Se Tab. 2
 • Christina Maria, född 1751-03-13, död 1823-02-03. Gift 1768-08-21 i Halmstad med kommerserådet Patrik Alströmer, friherre Alströmer, i hans 2:a gifte, född 1733, död 1804, som i sitt 1:a gifte hade hennes kusin.
 • Anna Margareta, född 1752-04-23, död 1758-04-24.
 • Lovisa Ulrika, född 1754-10-13, död 1800-05-17 på Röå i Breviks socken, Skaraborgs län. Gift 1781-08-10 på Sjöryd i Öggestorps socken, Jönköpings län med sin moders syssling, lagmannen friherre Casten von Otter, född 1745, död 1818.
 • Gabriel, född 1756-09-12, död 1765-02-22.
 • Catharina Juliana, född 1758-03-29, död 1842-12-10 i Jönköping. Gift 1:o 1776-10-20 på Sjöryd med lagmannen Johan Adolf Spaldencreuts, nr 1986, född 1747, död 1794. Gift 2:o 1797-05-20 i Alingsås med lagmannen Claes Stedt, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1844.
 • Anna Margareta, född 1759-11-13, död 1760-11-04.
 • Anna Margareta, född 1765-02-23 i Halmstad, död ogift 1825-03-16 i Alingsås.

TAB 2

Carl Ulrik, (son av Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, Tab. 1), född 1749-12-31 i Jönköping. Kadett vid artilleriet 1759. Styckjunkare vid artilleriet i Helsingfors 1767-05-02. Underlöjtnant vid artilleriet i Malmö 1767-11-18. Transporterad till artilleriet i Stockholm 1770. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1776-12-18. Kapten vid Göta artilleriregemente 1783-12-19. Tygmästare och överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente 1787-05-30. RSO 1789-09-02. Överste och generalfälttygmästare 1791-02-14. Chef för regementet 1800-11-08. Generalmajor 1809-06-29. KSO 1811-11-25. KmstkSO 1817-01-28. Överkommendant å fästningarna på rikets västra kust. Död 1819-06-25 i Göteborg. Gift 1795-06-28 i Stockholm med Catharina Elisabet Elers, född 1767-03-08 i Karlskrona, död 1841-08-22 Nolhaga

Barn:

 • Elisabet, född 1796-05-21, död 1796-06-22.
 • Carl, född 1797. Överstelöjtnant. Död 1836. Se Tab. 3
 • Arvida Ulrika Johanna (Ulla), född 1800-01-14 i Göteborg, död ogift 1877-12-06 iGöteborg.

TAB 3

Carl, (son av Carl Ulrik, Tab. 2), född 1797-06-09 i Stockholm. Kvartermästare vid skånska dragonregementet 1807-06-01. Kadett vid Karlberg 1809-09-29. Utexaminerad 1813-07-16. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1813-08-24. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1820-11-30. Artilleristabsofficer. Kapten i armén 1824-12-01. LKrVA 1828. Kapten vid Göta artilleriregemente 1829-09-21. RSO 1831-01-26. Major i artilleriet 1833-05-18. Chef för artilleristaben 1833-10-28. Överstelöjtnant i artilleriet 1834-11-15 och major i regementet 1835-11-21. RRS:tAO2kl. Död 1836-10-16 i Stockholm. Gift 1826-07-11 med Laura Tarras, född 1805-07-29, död 1865-05-11 Skottorp, dotter av grosshandlaren i Göteborg Laurentz Tarras och Sofia Jakobina Beckman.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1827-07-14 Bo, död 1870-03-01 på Skottorp. Gift 1847-05-31 i Alingsås med ryttmästaren Peter Möller, adlad von Möller, i hans 2:a gifte, född 1809, död 1883.
 • Ulrika Emma (Ulla), född 1831-09-23 på Bo, död ogift 1919-01-28 på Skottorp, (Skummeslövs förs., Hall., db).

TAB 4

Nils, (son av Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, Tab. 1), till Koberg i Lagmansereds socken, Älvsborgs län och Stora Alvhem i Skeppslanda socken, Älvsborgs län. Främmestad i Främmestad socken, Skaraborgs län m. m. Född 1753-07-23 i Jönköping. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1768. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1769. Kvartermästare 1769-02-03. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1770-06-05. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1771-06-05. Löjtnant 1774-04-13. Kapten 1777-06-30. Genom byte kapten vid Västgötadalsregemente 1779-02-10. Major vid Västgötadalsregemente 1781-09-25. Avsked 1784-10-18. RNO 1812-11-23. Död 1813-10-20 i Örebro. Gift 1:o 1782-12-17 i Göteborg med sin svågers brorsdotter Anna Margareta Alströmer, född 1766-11-12, död 1792-12-23 i Stockholm, dotter av handlanden August Alströmer, och Anna Margareta Sahlgren. Gift 2:o 1802-12-21 med friherrinnan Charlotta Elisabet von Essen, född 1758-03-03 död 1822-02-07 Säbylund, dotter av kammarherren friherre Fredrik Ulrik von Essen, och friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1785-02-09, död 1838-02-22 Haneström. Gift 1802-11-21 med sin kusin, kanslisten friherre Jonas Alströmer, född 1769, död 1845.
 • 1. En dödfödd son 1786-02-25 på Koberg.
 • 1. Nils August, född 1787. Godsägare. Död 1878. Se Tab. 5.
 • 1. Ulrika Catharina (Ulla), född 1788-10-02 på Bjärsjöladugård i Kärrtorps socken, Malmöhus län, död 1869-12-08 Snogeholm. Gift 1806-12-26 Säbylund med majoren Adolf Ludvig Coyet, född 1781, död 1844.
 • 1. Christina Maria, född 1790-02-15, död 1853-06-28 Nynäs. Gift 1811-09-23 på Säbylund med kaptenen friherre Gabriel Djurklou, född 1780, död 1843.
 • 1. Sara Augusta, född 1792-01-19 på Koberg, död 1882-09-04 Ruder. Gift 1815-12-26 på Säbylund med sin styvmoders systerson, ryttmästaren Hans Fock, A, född 1790, död 1872.

TAB 5

Nils August (son av Nils. Tab. 4), född 1787-07-29 på Koberg. Student i Uppsala 1801 (At (RA.). Godsägare. Ordförande i Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1864–1869. Död 1878-04-26 i Göteborg. Innehade fideikommissegendomarna Koberg i Lagmansereds socken, Älvsborgs län och Stora Alvhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län. Gåsvadholm i Tölö socken, Hallands län och Dal i Fjärås' socken, Hallands län. Ägde Råbäck i Medelplana socken, Skaraborgs län, Livered i Hålanda socken, Älvsborgs län, hälften av Virsbo bruk i Ramnäs' socken, Västmanlands län samt husen nr 14 Blasieholmstorg och 1 Arsenalsgatan i Stockholm samt nr 11 Nygatan i Göteborg. Gift 1:o 1815-08-08 Dalbyö med grevinnan Ebba Adelaide Frölich, född 1797-06-19, död 1816-08-15 i Alingsås, dotter av hovstallmästaren greve David Gustaf Frölich, och friherrinnan Christina Charlotta Ruuth. Gift 2:o 1825-05-05 i Alingsås med friherrinnan Sofia Charlotta Ramel, född 1804-09-29 Viderup, död 1889-11-12 i Stockholm, dotter av kaptenen friherre Otto Ramel, och hans 1:a fru friherrinnan Vivika Ulrika Sture.

Barn:

 • 1. Nils August, född 1816-07-12 i Alingsås. Student i Uppsala 1831. Jur. fil. Examen 1833 och examen till rättegångsverken 1835. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1836. RNO 1865-01-28. Ledamot av riksdagens första kammare 1866. Död 1869-05-01 på sin egendom Hede i Mellby socken, Älvsborgs län. Gift 1839-12-08 Thamstorp med Margareta Elisabet Holmberg, född 1814-01-26, död 1874-04-15 på Hede.
 • 2. Augusta Charlotta, född 1826-03-17 i Alingsås, död 1915-02-21 i Stockholm K. Hovförs.,. Gift 1846-06-29 på Koberg med kabinettskammarherren Fritz Ludvig Dardel, född 1817, död 1901.
 • 2. Carl-Otto , född 1827. Kabinettskammarherre. Död 1879. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Otto, (son av Nils August, Tab. 5), född 1827-11-03 i Alingsås. Kadett vid Karlberg 1840-10-01. Utexaminerad 1844-12-19. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1844-12-28. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849. Avgången 1850. Avsked från regementet 1855-05-08. Kabinettskammarherre hos konungen 1860-01-28. RN S:tOO 1861-08-01. OffFrHL 1861. RNO 1867-01-28. Tjänstfri vid hovet 1868. Ledamot av riksdagens första kammare 1868–1872. Död 1879-05-21 i Göteborg. Arrenderade Gåsvadholm 1855–1878, då han efter faderns död erhöll fideikommissegendomarna Koberg, Stora Alvhem, Gåsvadholm och Dal. Gift 1:o 1855-06-05 i Stockholm med friherrinnan Ulrika Vilhelmina Teresia Lovisa Charlotta von Platen, född 1836-11-24 i Stockholm, död i Stockholm 1860-04-20 och ligger begraven i friherrliga Silfverschiöldska graven i Tölö kyrka, dotter av statsrådet greve Baltzar Julius Ernst von Platen, och friherrinnan Sofia Eleonora Charlotta De Geer af Leufsta. Gift 2:o 1862-09-11 i Stockholm med hovfröken Christina Gustava Fredrika von Meijerhelm, född 1840-10-27 i Karlstad, död 1875-06-16 på Gåsvadholm, dotter av kaptenen Fredrik Miles von Meijerhelm, och friherrinnan Gustava Fredrika Sidonia Djurklou.

Barn:

 • 1. Augusta Sofia Charlotta Ulrika, född 1856-02-04, i Stockholm, död 1927-12-08 i Malmö. Gift 1875-11-17 i Göteborg med kammarherren greve Pontus Axel De la Gardie, född 1844, död 1926.
 • 1. Sofia Lovisa (Louise), född 1859-06-14 på Gåsvadholm. Död 1934-04-28 Råbäck ) (db 6). Gift 1879-12-27 i Stockholm med hovmarskalken friherre Carl Gustaf Adolf Klingspor, född 1847, död 1911.
 • 2. Carl Fredrik August, född 1863-06-10 på Gåsvadholm, död 1874-07-30 vid badorten Nauheim i Tyskland.
 • 2. Gustaf Otto Nils, född 1864-06-25 på Gåsvadholm, död ogift 1892-03-31 i Stockholm. Innehade fideikommissegendomarna Koberg, Stora Alvhem, Gåsvadholm och Dal. Var framstående bokkännare och samlade ett storartat svenskt bibliotek, som nu förvaras på Koberg.
 • 2. Louise Anna Ulrika, född 1866-10-23 på Gåsvadholm, död 1875-09-27 på Råbäck.
 • 2. Fredrika Gustava Charlotta, född 1869-07-30 på Gåsvadholm, död på Gåsvadholm 1874-05-30.
 • 2. Otto Baltzar Arvid, född 1871. Före detta löjtnant. Se Tab. 7.
 • 2. Ebba Amalia Natalia, född 1873-04-21 på Gåsvadholm, död 1914-11-07 i Umeå. Gift 1892-08-03 i Göteborg med överstelöjtnanten Sven Christoffer Ribbing, i hans 1:a gifte, född 1864.

TAB 7

Otto Baltzar Arvid, (son av Carl Otto, Tab. 6), född 1871-05-24 på Gåsvadholm. Volontär vid livregementets husarer 1890-06-30. Mogenhetsexamen 1891-05-20. Sergeant 1892-06-07. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1893-11-17. Löjtnant vid livregementets husarer 1900-03-30. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1902-07-10. Landstingsman i Älvsborgs län 1902, landstingsordförande 1927. Ledamot av Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1902, vice ordförande i Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1913. Ledamot av riksdagens andra kammare 1906–1908 och 1922–1924 samt av första kammaren 1909–1919. RVO 1910-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1911. RNO 1915-06-06. LLA 1919. Ordförande i Älvsborgs läns skogsvårdsstyrelse 1920. KVO2kl 1926-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. Innehar efter äldre broderns död 1892 ättens fideikommissegendomar. K V O 1937-06-05, tjänstgörande överstekammarjunkare 1937-12-31. Gift 1896-09-23 i Jakobs kyrka, Stockholm med Ingeborg Helena Charlotta Florence Elisabet von Horn, född 1873-01-27 Fållnäs. Dotter av kammarherren Johan Henning von Horn och friherrinnan Florence Charlotte Lucie Bonde.

Barn:

 • Ingeborg Ebba Florence, född 1897-08-13 i Stockholm. Gift 1923-04-17 i Eugeniakyrkan i Stockholm med före detta ryttmästaren vid preussiska kyrassiärregementet von Driessen, friherre Karl Franz Philipp Maria Hubertus Georg Warmbolt von Umstadt, född 1890-12-23 i Birkenau.
 • Carl-Otto Nils Henning, född 1899. Löjtnant. Se Tab. 8.
 • Ingeborg Elsa Margareta, född 1904-05-30 i Stockholm. Gift 1933-04-10 i London med förste legationssekreteraren Sven Allard, född 1896-07-06.
 • Ingeborg Elsa Gustava, född 1910-05-04 i Stockholm

TAB 8

Carl-Otto Nils Henning, (son av Otto Baltzar Arfvid , Tab. 7). Friherre. Född 1899-11-10 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1919-05-12. Officersaspirant vid livregementets husarer 1919-10-11. Officersexamen 1921-12-17. Fänrik vid regementet 1921-12-31. Avsked med tillstånd att såsom fänrik inträda i regementets reserv 1922-05-05. Lantbrukselev vid Thorsjögård 1922. Extra elev vid Alnarps lantbruksinstitut s. å. Avgången därifrån 1923. Underlöjtnant i regementets reserv 1923-12-31. Löjtnant i regementets reserv 1928-02-24. Förvaltare vid Gåsvadholm i Tölö förs., Hall. Kammarherre 1940-06-16. Ryttmästare i ovann. regementes reserv 1941-07-31. Gift 1:o 1931-02-28 på Gustafsbergs förs., Sthlm., med Elsa Madeleine Bennich, från vilken han blev skild. Född 1906-09-29 i Stockholm. Dotter av generaldirektören och chefen för Patent- och registreringsverket Karl Henrik Hjalmar Bennich och Maria Vilhelmina Odelberg.

Barn:

 • 1. Ulla Margareta, född 1932-08-02 i Göteborg, Vasa förs.
 • 1. Nils-August Otto Carl Niclas, född 1934-05-31 Gåsevadholm, Hall.
 • 1. Otto Hjalmar, född 1935-10-02 i Göteborg

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: