:

Törnflycht nr 77

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Törnflycht nr 149)

Friherrliga och grevliga ätterna Törnflycht nr 149 och 77 utdöda

Friherrlig 1719-05-23, introd. s. å. Grevlig 1731-06-14, introd. s. å. Utdöd 1767-04-21.

TAB 1

Olof Törnflycht, friherre och greve Törnflycht (son av Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, se adliga ätten Törnflycht nr 1356, Tab. 6), greve till Nynäs, friherre till Kumla samt herre till Erstavik och Näringsberg (alla i Sth.). Född 1680-11-16 i Stockholm. Student i Uppsala1 1696-11-08. Utrikes resor. Under vistelsen i Italien 1701 romersk patricier, pfalzgreve av Lateranen och riddare av gyllene sporren. Vice ceremonimästare vid hovet2 1703-05-12. Riddare av preussiska orden De la Generosité 1705. Kammarjunkare hos hertig Carl Fredrik av Holstein3 1712-09-11. Ceremonimästare s. å. Landshövding i Kronobergs län 1718-12-24 och i Stockholms län 1719-04-27. Friherre s. å. 23/5 (introd. s. å. under nr 149). Direktör över de drottning Ulrika Eleonora enskilt tillhöriga slott och kungsgårdarna Drottningholm och Ulriksdal2 1720-05-20. President i reduktions- och likvidationskommissionen 1723. Riksråd 1727-08-05. Greve 1731-06-14 (introd. s. å. under nr 77). Uppsala universitets kansler 1737. Död s. å. 22/9 på Erstavik och begraven i Törnflychtska graven i Ösmo kyrka Stockholms län. Gift 1711-01-08 med grevinnan Hedvig Ulrika Posse i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1707 med generaladjutanten Carl Gustaf Rosenstierna, född 1667, död 1708), född 1688-08-04 i Stockholm, död där4 1762-06-19, dotter av k. rådet och överståthållaren Knut Posse, friherre och greve Posse, och hans 2:a fru Anna Christina Natt och Dag.

Barn:

  • Carl Fredrik, född 1711. Riksråd. Död 1767. Se Tab. 2.
  • Christina Margareta Augusta, född 1714-09-27, död 1780-01-29, den sista av Törnflychtska namnet. Gift 1735-10-05 med generalmajoren och överståthållaren greve Axel (Wrede) Sparre af Sundby, född 1708, död 1772.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Olof Törnflycht, friherre och greve Törnflycht, Tab. 1), till Nynäs m. m. Född 1711-10-21. Student i Uppsala1 1725-06-03. Kammarherre2 1731-07-05. Auskultant i bergskollegium 1734-01-21. Kammarherre hos kronprinsen, sedermera konung Adolf Fredrik 1743. Tjänstg. kammarherre hos konungen2 1751-05-08. Hovmarskalk 1756-09-06. RNO 1757-04-28. Riksråd 1761-04-24. Guvernör för arvprinsarna Carl och Fredrik Adolf2 1762-06-28. KNO s. å. 22/11. RoKavKMO 1763-11-21. Entledigad från guver- nörsplatsen och tjänstledig från rådet 1766-10-00 i anseende till sjuklighet. Död 1767-04-21 i Stockholm och slöt på svärdssidan grevliga ätten Törnflycht samt jordfäst s. å. 21/4 i Riddarholmskyrkan, men sedan förd till familjegraven i Ösmo. Han var 1731 konung Fredrik I följaktig på dess resa till Hessen samt besökte sedan Frankrike och Holland. Gift 1739-05-22 med friherrinnan Brita Christina Sparre, född 1720, död 1776-12-03 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Fredrik Henrik Sparre, och hans 1:a fru Virginia Christina Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

  • Ulrika Christina, född 1744-07-28, död 1761-05-08.
  • Fredrika Lovisa Augusta, född 1756-12-08, död 1757-03-31 i Stockholm och begraven i Ösmo kyrka .
  • Carl, född 1759-01-07, död 1761-03-29.

Källor

1Um. 2SAB. 3At (L). 4At (RA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: