:

Toll nr 314

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Toll nr 2078 och 314

Natural. 1772-09-13, introd. 1776. Friherrlig 1813-01-28 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 den 6 febr. under nr 150 bland adelsmän. Jfr. utdöda grevl.


Toll A2078C00.png

TAB 1

Carl Gustaf Toll, natural. Toll, (son av Reinhold Gustaf Toll, se adliga ätten Toll, tab 4), född 1741-09-03 Mölleröd s län. Volontär vid Jönköpings regemente 1758-02-04. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1760. Fänrik därst. s. å. 23/6. Transp. till Björnbergska regementet 1765-09-29. Löjtnant därst. 1771-06-05. Natural. svensk adelsman 1772-09-13 jämte sina bröder Erik Ludvig och Johan Christoffer samt sin kusin Carl Fredrik Toll (introd. 1776 under nr 2078). Kapten i fransk tjänst 1773. Kapten vid Jönköpings regemente 1778-03-22. RSO 1779-01-24. Avsked 1782-12-20. Död 1817-09-30 i Lidköping. Han bevistade 1759–1762 pommerska kriget och därunder förekomna krigstillfälligheter. Gift 1:o 1780-09-03 i Kalvs kyrka Älvsborgs län med Catharina Anna Charlotta Flach, född 1759-11-08 Önnarp, död 1792-05-17 på Bronäs i Norra Härene socken, Skaraborgs län, efter barnsäng, dotter av överstelöjtnanten Hans Filip Flach, och friherrinnan Maria Anna Eleonora Lilliecreutz. Gift 2:o 1795-08-30 med Abela Christina Reutercrona i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen N. N. Sau), född 1764-01-15, död 1835-12-31 i Lidköping, dotter av lagmannen Carl Gustaf Reutercrona, och hans 2:a fru Gertrud Christina von Scheven.

Barn:

 • 1. Eleonora Charlotta Sofia, född 1781-08-08 i Kalvs socken, död 1873-07-29 i Laholm. Gift 1820-01-07 Nybygård s län med majoren Carl Gustaf Påhlman, född 1781, död 1847.
 • 1. Gustaf Filip Adam, adopt. friherre Toll, född 1782. Kammarherre och överste. Död 1865. Se Tab. 2.
 • 1. Nils Ludvig Christoffer, född 1783. Överste. Död 1862. Se Tab. 16.
 • 1. Carl Fredrik, född 1785-09-25 på Bronäs. Kornett vid skånska husarregementet 1802-11-11. Avsked. Död ogift 1847-01-22.
 • 1. Per Axel, född 1788. Ryttmästare. Död 1867. Se Tab. 21.
 • 1. Maria Lovisa, född 1790-11-27 på Bronäs, död 1872-02-29 (enl. gen) i Ängelholm. Gift 1812-08-02 Osbyholm med majoren Gustaf Adolf Lilliecrona, född 1788, död 1866.
 • 1. Maria Fredrika, född 1792-05-03 på Bronäs, död 1793-08-26.

TAB 2

Gustaf Filip Adam, adopt. friherre Toll, (son av Carl Gustaf Toll, natural. Toll, tab 1), född 1782-09-06 i Kalvs socken, Älvsborgs län. Sergeant vid Kalmar regemente 1797-08-05. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1799-12-12. Löjtnant därst. 1805-09-17. Ryttmästare i armén och stabsadjutant hos konungen s. å. 16/10. Major i armén och överadjutant hos konungen 1809-02-16. Kammarherre 1811-12-05. Friherre 1813 28/1 och adopt. på sin farbroder Johan Christoffers friherrliga värdighet intr. s. å. Avsked från regementet 1814. RRSrtVlO4kl s. å. 13/5 och 3kl s. å. 19/6. Riddare av franska liljeorden s. å. 24/6. RSO s. å. 18/8. Överstelöjtnant i generalstaben 1816-08-17. Chef för staben vid första kavalleriinspektionen 1822-02-22. Överste i generalstaben 1825-03-03. Avsked från stabschefsbefattningen 1851-06-14. Död 1865-09-14 Ekeberg. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805–1807 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1814-11-29 Krapperup med friherrinnan Maria Lovisa Gyllenstierna af Lundholm, född 1797-03-25 på Lundby i Tillinge socken, Uppsala län, död 1887-05-16 i Falun, dotter av översten friherre Carl Christoffer Gyllenstierna af Lundholm, och friherrinnan Eleonora Antoinetta Florentina von Kochen.

Barn:

 • Johan Christoffer, friherre vid faderns död 1865. Född 1816-11-11 Frösåker. Student i Lund 1831. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1834-02-13. Bataljonsadjutant därst. s. å. 24/11. Underlöjtnant 1835-01-24. Avsked ur krigstjänsten 1841-06-04. Filologie kandidat 1842. Prästvigd i Lund s. å. 20/12. Filosofie kandidat 1845. Disp. pro gradu. Promov. filosofie doktor 1847-06-21. Vice pastor i Burlöv av Lunds stift. Avsked på begäran från prästämbetet före 1854. LFS 1864 (ordförande 1887). Ledamot av skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten 1868. Ordförande i styrelsen för nämnda anstalt 1875. Statsrevisor 1876. Lekmannaombud vid kyrkomötet 1878. RNO s. å. 30/11. KVO1kl 1880-12-01. Styrelseledamot i Sparbanken för Lunds stad och kringliggande land. Död barnlös 1887-11-01 i Lund. Arrenderade Trolleberg i närheten av nämnda stad till 1873. Gift 1:o 1849-10-16 i Lund med sin kusin Hilda Augusta Toll, född 1826-02-08 Hjularöd, död 1856-09-19 på Trolleberg, dotter av ryttmästaren Per Axel Toll och friherrinnan Brita Catharina von Schwerin. Gift 2:o 1858-04-20 i Öveds kyrka Malmöhus län med friherrinnan Ebba Ulrika Gustava Ramel, född 1834-09-10 på Övedskloster i Öveds socken, död 1882-12-03 i Lund, dotter av löjtnanten friherre Hans Ramel, och hans 1:a fru grevinnan Ebba De la Gardie.
 • Carl Florus, friherre vid äldre broderns död 1887. Född 1820-08-29 på Frösåker. Kadett vid Karlberg 1835-02-03. Utexaminerad 1842-03-18. Underlöjtnant vid dalregementet s. å. 20/4. Löjtnant 1844-08-02. Anställd av översten greve A. E. von Rosen såsom ingenjör vid den första järnvägsundersökningen i Sverige 1847. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1851–1852. Förvaltare Göksholm 1853. Kapten 1858-09-07. Ledamot av Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott och ordförande i Norra Närkes hushållsgille 1862–1866. Ledamot av direktionen för Hjälmarens–Kvisnarens sjösänkningsbolag 1862–1866. RSO 1865-05-03. Ledamot av krigsbefälet vid dess sammanträde i Stockholm s. å. Ordförande i styrelsen för Stora Skedvi sockens handelsförening och mejeribolag 1868. Major vid regementet 1869-05-07. Landstingsman för sistnämnda socken 1869–1872. Ledamot av en av landstinget tillsatt kommitté för att uppgöra förslag till ordnande av Kopparbergs läns sjukvård på grundvalen av det s. k. sjukstugusystemet. Lekmannaombud för sistnämnda län vid kyrkomötena 1873, 1883 och 1888. Ordförande i samma läns hushållningssällskap och förvaltningsutskott 1873–1876. Av nämnda hushållningssällskap utsedd att vara dess ombud vid dess sammanträde i Stockholm under den s. k. lantbruksriksdagen 1874–1877. Ledamot av riksdagens andra kammare 1875–1881 och 1885–1887, A-riksdagen. 2. Major 1875-03-00. Inspektor för Hedemora läroverk 1876. Statens ombudsman i styrelsen för Södra Dalarnes järnvägsaktiebolag 1877. Ledamot av stadsfullmäktige i Hedemora s. å., dess ordförande 1879–1894. Landstingsman för nämnda stad 1877–1879. Ledamot i direktionen för Södra Dalarnes hästförsäkringsbolag 1877–1888. Avsked ur krigstjänsten 1878-05-03. Ordförande och verkställande direktör i styrelsen för Backmanska slöjdskolan 1880. Statens ombudsman i styrelsen för Siljans järnvägsaktiebolag 1883. RNO 1884-12-01. Hedersledamot av Kopparbergs läns hushållningssällskap 1891-03-14. Död barnlös 1896-01-27 i Hedemora. Arrenderade Ekeberg i Lillkyrka socken, Örebro län 1858–1867. Gift 1866-05-15 Myrö med grevinnan Catharina Augusta Kalling, född 1836-05-07 i Örebro, död 1906-02-09 i Hedemora, dotter av kaptenen greve Johan August Kalling, och Maria Eriksson.
 • Erik Osvald, friherre vid äldre broderns död 1896. Född 1823. Marindirektör. Död 1913. Se Tab. 3.
 • Nils Reinhold, född 1824. Kapten. Död 1897. Se Tab. 5
 • Charlotta Antoinetta, född 1825-08-16 på Frösåker. Stiftsjungfru. Död 1827-10-09 på nämnda egendom.
 • Maria'' Lovisa, född 1828-01-29 på Frösåker. Stiftsjungfru. Död 1867-03-31 i Stockholm. Gift där 1851-01-29 med kommendörkaptenen (friherre) Carl Johan Alfred Skogman, i hans 1:a gifte, född 1820, död 1907.
 • Gustaf Axel, född 1831. Generalmajor. Hovmarskalk. Död 1912. Se Tab. 7.
 • Ludvig August, född 1833. Löjtnant. Död 1866. Se Tab. 15.

TAB 3

Erik Osvald, (son av Gustaf Filip Adam, adopterad friherre Toll, tab 2), friherre vid äldre broderns död 1896. Född 1823-02-04 Frösåker. Elev vid flottans konstruktionskår 1839-11-22. Underkonstruktörsexamen 1842-01-11–12/1 och sjöofficersexamen 1843-10-31. Underkonstruktör 1844-01-15. Konstruktionsofficersexamen 1849-06-26–27/6. Sekundlöjtnant vid flottans konstruktionskår s. å. 13/11. Lärare i skeppsbyggen vid Stockholms navigationsskola 1850–1853. Gjorde med stipendium en resa till England, Frankrike och Förenta staterna för att lära känna skruvfartygen i dessa länders mariner samt handelsfartygs konstruktion och byggnadssätt 1852-05-31–1853-10-15. Premiärlöjtnant 1863-09-08. Kontrollofficer vid skeppsmätningarna i Stockholm s. å. 24/9. Ingenjör vid mariningenjörstaten 1867-12-17. RVO 1869-07-29. LÖS s. å. Direktör vid mariningenjörstaten och chef för ingenjördepartementet vid flottans varv i Stockholm 1877-09-10. LKrVA s. å. 20/10. Skeppsmätningsöverkontrollör 1882-07-04–1891-05-26. Avsked från flottan 1882-09-08. RNO s. å. 1/12. Död 1913-03-25 på Vansta. Ägde Vansta i Ösmo socken, Stockholms län sedan 1889. Gift där 1865-10-07 med Johanna Elisabet Nerman, född 1832-09-14 i Stockholm, död 1913-09-18 på nämnda egendom ]], dotter av livmedikus Vilhelm Samuel Nerman och Emma Elisa Melin.

Barn:

 • Johan Eriksson, född 1866. Före detta major. Se Tab. 4.
 • Gustaf Eriksson, född 1869-01-24 och död 1879-10-15 i Stockholm (Skeppsh.).
 • Elisabet, född 1874-11-14 i Stockholm (Skeppsh.), död 1875-09-13 på Vansta.
 • Erik Eriksson, född 1876-10-09 i Stockholm (Skeppsh.), död s. å. 10/12 på Vansta.

TAB 4

Johan Eriksson, (son av Erik Osvald, tab 3), friherre vid faderns död 1913. Född 1866-10-13 i Stockholm (Skeppsh,). Volontär vid Svea livgarde 1887-03-30. Mogenhetsexamen i Stockholm s. å. 23/5. Vice korpral vid regementet s. å. 5/11. Korpral därst. 1888-04-25. Sergeant s. å. 11/6. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid regementet s. å. 7/11. Löjtnant därst. 1895-12-31. Kapten 1905-03-10. RPrKrO3kl 1908. RFrHL s. å. RSO 1911-06-06. RItS:tMLO 1913. Major på reservstat vid regementet 1916-02-18. Avsked 1921-10-28. Ägde Vansta i Ösmo socken, Stockholms län 1913–1925. Gift 1896-05-23 på Marjaniemi vid Åbo med Kerstin Maria von Rettig, född 1876-05-05 i Åbo, dotter av kommerserådet Per Fredrik von Rettig, finska adl. ätten nr 273, och Maria Sofia von Horn.

Barn:

 • Kerstin Sofia Elisabet, född 1897-04-15 i Stockholm, liksom syskonen. Gift 1920-05-27 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm med affärsmannen Carl Gösta Matton född 1891-01-09 i nämnda stad.
 • Brita Maria Adelaide, född 1898-08-02, död 1924-08-27 i Weimar. Gift 1923-05-31 i Stockholm Tyska förs i Stockholm med tyska regeringsrådet, filosofie doktorn Paul Tomas Engelbrecht Ivo Fischer, född 1888-01-27 i Weimar.
 • Eva Maria Lovisa, född 1899-07-27, död 1909-04-15 i Stockholm
 • Erik Gustaf Fredrik, född 1901-12-31.
 • Vera Maria Johanna, född 1905-08-26. Gift 1926-11-15 i Stockholm med kammarjunkaren greve Baltzar Wachtmeister af Johannishus, född 1895.

TAB 5

Nils Reinhold, (son av Gustaf Filip Adam, adopt. friherre Toll, tab 2), född 1824-05-27 på Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län. Kadett vid Karlberg 1839-03-16. Utexaminerad 1846-06-13. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 3/8. Löjtnant därst. 1851-06-12. Kapten 1864-06-14. RSO 1869-07-29. Avsked ur krigstjänsten 1878-04-24. Död 1897-04-28 i Växjö. Gift 1866-07-22 Tångerda med Anna Laura Nemofila Hellman, född 1841-06-21 Rönnäs, död 1881-11-05 i Växjö, dotter av assessorn Carl Otto Hellman och Anna Catharina Kocken.

Barn:

 • Anna Maria Lovisa (Marie-Louise), född 1867-04-23 på Tångerda. Död 1939-07-12 i Nora. Gift 1902-03-23 Flåten med bruksägaren Anders Janzon i hans 2:a gifte (gift 1:o med Selma Elisabet Ericsson), född 1852-01-08 på Flåten, död 1930-11-30 i Nora.
 • Anna Sofia Nemofila, född 1868-07-05 Makrismåla. Utexaminerad från tekniska skolan i Stockholm 1896-05-30. Teckningslärarinna vid lägre allm. läroverket i Oskarshamn s. å. och tillika vid elementarläroverket för flickor därst. 1899 samt tillika lärarinna i slöjd 1910. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1912–1915. Död ogift 1915-08-30 i nämnda stad (Kalmar förs, db).
 • Elsa Kerstin Ulrika, född 1870-06-10 på Tångerda. Död 1934-07-28 i Skodsborg, Danmark och begr. i Växjö (db 81). Gift 1899-08-15 i Växjö med innehavaren av apoteket Storken i Malmö, apotekaren Magnus Rikard Rydberg, född 1870-12-07 i Östra Torsås socken, Kronobergs län.
 • Eva Gertrud Elisabet, född 1876-12-18 i Växjö. Extra ordinarie postexpeditör 1900-05-02. Extra biträde vid postkontoret i Skövde 1902-04-22. T. f. postexpeditör i Göteborg 1906-12-11. Postexpeditör i Göteborg 1909-07-31 och transp. till Oskarshamn 1915-05-11.
 • Carl-August Nils, född 1879. Kronokassör. Se tab 6

TAB 6

Carl-August Nils, (son av Nils Reinhold, tab 5), född 1879-03-31 i Växjö. Mogenhetsexamen därst. 1897-06-05. Student vid universitetet i Lund 1898-10-21 . Jur. preliminärexamen 1900-04-23 . Examen till rättegångsverken 1903-09-05. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt och vid Stockholms rådhusrätt s. å. i okt. Tjänstgöring i domsagor som biträde och t. f. domhavande samt i landstaten. Praktiserande advokat i Hudiksvall 1912. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1916. Extra rådman i Hudiksvall 1917-06-13. Kronokassör därst. s. å. 4/8. Stadsfullmäktiges sekreterare 1918-10-09. Gift 1912-10-12 Flåten ]] med sin systers styvdotter Elisabeth'' Janzon, född 1883-10-28 på Flåten, Järle i Ervalla förs, Ör. Dotter av bruksägaren Anders Janzon och hans 1:a hustru Selma Elisabet Ericsson.

Barn:

 • Anna Karin Elisabet (Lisen), född 1914-07-29 i Hudiksvalls förs, liksom brodern. Stiftsjungfru. Assistent vid socialstyrelsen. Gift 1936-08-16 i Stockholm (S:t Johannes förs, Sthlm vb nr 127) med köpmannen Sten-Erik Carl Heinrich Lidbeck, född 1909-03-25.
 • Nils Florus Christoffer, född 1918-07-02 i Hudiksvall. Studentexam. Elev vid Tekniska högskolan 1937.

TAB 7

Gustaf Axel, (son av Gustaf Filip Adam Toll, adopt friherre Toll, tab 2), född 1831-01-19 på Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län. Sergeant i livregementets husarkår 1843-09-13. Kadett vid Karlberg 1845-02-01. Utexaminerad 1850-10-09. Underlöjtnant vid dalregementet s. å. 16/10. Löjtnant därst. 1855-09-13. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1857-11-01. Avgick därifrån 1859-05-01. Ordonnansofficer hos hertigen av Dalarne s. å. 16/12. Adjutant hos nämnda hertig 1863-09-26. Löjtnant vid Upplands regemente 1867-03-08. Kammarherre hos nyssn. hertig s. å. 6/6. Kapten vid sistnämnda regemente 1869-07-30. Entledigad från adjutantsbefattningen hos hertigen av Dalarne 1870-01-27. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1870–1873. RSO 1875-12-01. Major vid Närkes regemente 1878-05-03. Överstelöjtnant och 1. major vid Värmlands regemente 1880-04-16. Överste och chef för dalregementet 1885-05-01. Bevistade danska arméns fälttjänstövningar på Själland 1887. KDDO2gr s. å. 3/10. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträden i Stockholm 1888 och 1893. KSO2kl 1890-12-01. Generalmajor i armén 1894-03-30. Chef för sjätte arméfördelningen s. å. 6/4. KSO1kl s. å. 1/12. LKrVA 1898-02-15. Avsked från chefskapet vid sjätte arméfördelningen med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i generalitetets reserv 1899-02-03. Tjänstg. hovmarskalk hos änkehertiginnan av Dalarne s. å. 1/12. KSEO1kl 1901. KmstkSO 1902-06-16. StkAnhABjO 1906. Underkansler vid KMO och KNO1kl s. å. 26/11. OIISGbmt 1907-06-06. Avsked ur generalitetets reserv 1911-10-19. Död 1912-12-16 i Stockholm K. Hovförs. Ägde Hormesta i Biskopskulla socken, Uppsala län sedan 1876. Arrenderade Hacksta i Enköpings-Näs socken, Uppsala län 1860–1864 och Hormesta 1864–1876. Gift 1861-01-03 på Frösåker med Hedvig Elisabet Ottiliana Charlotta von'' Post nr 687, född 1838-08-04 Gäddeholm. Död 1899-07-10 Strö Dotter av kaptenen Carl Rangel von Post, och friherrinnan Elisabet Cronstedt.

Barn:

 • Carl Gustaf Florus, född 1861-10-21, död s. å. 21/11 i Enköping-Näs socken, Uppsala län.
 • Karl Osvald, född 1862. Generallöjtnant. Död 1936. Se Tab. 8.
 • Anna Maria Elisabet, född 1864-05-01 på Frösåker, död 1910-09-20 i Örebro. Gift 1891-01-03 i Falun med majoren Knut Oskar Fredrik Björkenstam, i hans 1:a gifte, född 1859-02-25 Strömsnäs
 • Gustaf August, född 1865. Kapten. Död 1911. Se Tab. 11.
 • Nils Christoffer, född 1868-01-15 på Hormesta, död där 1870-12-31.
 • Hedvig Maria Lovisa, född 1870-11-30 på Hormesta, död där 1871-01-09.
 • Ebba Eva Augusta, född 1872-03-08 på Hormesta. Utexaminerad från andra avdelningen av lägre lärarinneseminarium i Stockholm 1899-06-01. Lärarinna vid Köpings elementarläroverk för flickor 1899–1900. Extra lärarinna vid högre lärarinneseminarium i Stockholm och den därmed förenade normalskolan för flickor 1900–1909. Bitr. ämneslärarinna därst. 1910-01-01. Ordinarie bitr. ämneslärarinna därst. 1918-11-29. Övningsskolelärare vid den med högre lärarinneseminarium i Stockholm förenade folkskolan 1930-07-01. Avsked 1933-05-23.
 • Sigrid Maria Lovisa, född 1879-06-27 på Hormesta. Gift 1900-02-21 i Stockholm med stadsläkaren i Köping RNO, RVO, med. licentiat Anders Gustaf Ericsson, född 1860-08-21 i Moheda socken, Kronobergs län.

TAB 8

Karl Osvald, (son av Gustaf Axel, tab 7), född 1862-11-02 Hacksta. Volontär vid Närkes regemente 1878-11-12. Mogenhetsexamen i Uppsala 1880-05-25. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-25. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/11. Transp. till Göta artilleriregemente s. å. 30/12. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1887-07-25–1891-07-14. Löjtnant 1890-09-05. Aspirant vid generalstaben 1891-10-01–1894-03-31. Extra repetitör vid krigshögskolan 1892-10-01–1893-04-30. Artilleristabsofficer 1894-10-01–1897-05-31. Kapten i armén 1895-09-28. Kapten vid regementet 1896-09-18. Andre lärare i vapenlära och artilleriexercisreglementen vid krigsskolan s. å. 30/9. Transp. som kapten till andra Göta artilleriregemente 1897-09-25. Förste lärare vid krigsskolan 1899-09-24–1903-12-02. RSO 1902-12-01. Chef för artilleristaben 1904-11-02–1909-01-12. Major i armén 1904-11-04. LKrVA s. å. Major vid Upplands artilleriregemente 1906-09-14. Transp. till Smålands artilleriregemente 1907-06-21. Överstelöjtnant i armén 1908-10-02. Överstelöjtnant och chef för Gotlands artillerikår 1909-01-12. Överste för Vendes artilleriregemente 1911-03-31. KSAO 1913. KDDO2gr s. å. KSO2kl 1914-09-30. KSO1kl 1918-06-06. Generalmajor i armén s. å. 3/9. T. f. chef för IV arméfördelningen 1918-09-03, ordinarie chef 1919-09-11–1927-12-31. Överkommendant för Stockholms garnison 1918-09-03–1927-12-31. KFinlVRO1kl 1919. KNS:tOO1kl s. å. 13/2. Ledamot av direktionen över gymnastiska centralinstitutet 1920–1930. Ordförande i styrelsen för Sveriges landstormsföreningars centralförbund 1920–1933 och i Sveriges skytteförbunds överstyrelse 1924–1934. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Kreditbanken 1921 och i styrelsen för Kreditkassans emissionsbolag 1921–1926. StOffNedONO m sv 1924-09-00. Generallöjtnant i armén 1925-09-11. KmstkSO s. å. 19/9. StkBKrO 1927. Avsked ur armén s. å. 25/11. GV:sJmt 1928-06-16. StkBulgHfO s. å. GMiqml 1929. Ledamot av riddarhusdirektionen och dess ordförande 1930. 7 GM. Se Väd? Död 1936-10-13 i Kungsholms förs, Stockholm (db nr 238). Gift 1891-09-16 Kasimirsborg med friherrinnan Anna Louise Elisabet Fleetwood, född 1867-12-28 på Åsvik i Östra Eds socken, Kalmar län. Död 1940-06-10 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 154). Dotter av löjtnanten friherre Sten Axel Viktor Fleetwood, och hans 1:a fru friherrinnan Lovisa Sofia Carolina Fleetwood.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Louise, född 1892-08-09 på Kasimirsborg. Stiftsjungfru. Gift 1917-05-25 i Kristianstad med kaptenen Sten Harald Bertel Hård'' af Segerstad, född 1884.
 • Karl Gustaf Axel, född 1894. Kapten. Se Tab. 9
 • Elsa Marie Louise, född 1900-05-04 på Karlberg.
 • Carl Johan Christoffer, född 1902-04-16 på Karlberg, Solna förs, Stockholms län.

TAB 9

Karl Gustaf Axel, (son av Karl Osvald, tab 8), född 1894-09-22 i Stockholm, Johannes förs Studentexamen därst. 1914-05-30. Officersvolontär s. å. 4/6. Reservofficersexamen 1917-08-30. Fänrik i Norra Skånska infanteriregementets reserv s. å. 31/12. Avsked 1918. Officer vid svenska brigaden under Finlands frihetskrig 1918-03-08–s. å. 6/4 och vid finska sjukvårdsbataljonen s. å. 7/4–s. å. 31/7. Ånyo fänrik i Norra Skånska infanteriregementets reserv 1918. Elev vid Krigsskolan s. å. 21/10. RFinlFrK4kl m sv o.m. röda korstecken 1919. FMM s. å. Fänrik i Kronobergs regementets reserv s. å. 12/9. Officersexamen s. å. 18/12. Fänrik vid regementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1920-07-16. Löjtnant på övergångsstat vid regementet 1927-06-18 from 1928-01-01. Tjänsteman vid Svenska trafikförbundet 1929-06-15–1931-09-08. Medlem av Svenska publicistklubben 1930-09-16. Stockholmstidningens korrespondent i Prag 1931-10-14–1932-01-01. Ombudsman hos Stockholms trafikbilägares centralförening 1932-04-01. Kapten i armén s. å. 9/12. Kapten i regementet 1934-11-23. Chef för stabsavdelningen vid Östra flygbasområdesstaben 1942-07-22. Gift 1929-05-18 i Kristianstad med Dea Sonja Frideborg Leifert, född 1900-07-05 i Kristianstad. Dotter av trafikinspektören Karl L:son Leifert och Frida Henriette Dorotea Elisa Leifert.

Barn:

 • Carl Christopher, född 1931-03-09 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.
 • Carl Johan, född 1934-02-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm
 • Dea Ebba Catharina


TAB 10

Axel Florus Osvald, (son av Karl Osvald, tab 8), född 1897-06-01 på Karlberg, Solna förs, Stockholms län. Studentexamen i Kristianstad 1915-05-21. Officersaspirant vid 1. livgrenadjärregementet 1915-06-26, vid Östgöta trängkår 1916-09-10. Vice korpral därst. 1917-06-26. Furir 1917-09-11. Fanjunkare 1918-09-05. Officersexamen 1918-12-19. Fänrik vid Trängen med placering vid Svea trängkår 1918-12-31. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Löjtnant 1921-07-18. Kapten i Trängen 1933-12-01 (enl gen 1933-12-02). Kapten i Trängen 1935-07-19. RSO 1939-06-06. Gymnastikdirektör. Gift 1927-10-30 i Linköping med Svea Elisabeth Svensson, född 1904-06-13 Backe. Dotter av disponenten Gustaf Svensson och Benedikta Hoflin (O enl gen).

Barn:

 • Carl Erik Osvald, född 1929-01-05 i Linköpings domkyrkoförs.
 • Bengt Gustaf Axel, född 1935-11-24 i Linköpings domkyrkoförs

TAB 11

Gustaf August, (son av Gustaf Axel, tab 7), född 1865-11-21 Hormesta. Volontär vid Upplands regemente 1885-03-14. Mogenhetsexamen i Karlstad s. å. 10/6. Sergeant 1886-06-05. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1888-06-14. Regementsintendentsexamen 1889-11-28. Löjtnant 1894-03-09. Kapten i nämnda regemente 1904-08-04. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1906-04-07. Död 1911-03-04 i Uppsala, Vittinge förs, Västm. db). Ägde 1/4 i Skattmansö bruks- och lantegendom i Vittinge socken, 1/2 i Strö med underlydande i Köpings socken samt 1/2 Överberga i Bro socken (alla i Vm.) sedan 1893 samt arrenderade Hormesta sedan 1892. Gift 1892-08-23 på Hagbyholm i Irsta socken, Västmanlands län med Fanny'' Emelie Augusta von Post nr 687, född 1872-12-03 på sistnämnda egendom. Död 1940-09-12 i Uppsala (Uppsala domk.förs, db nr 401), dotter av kaptenen Jakob Ludvig von Post, och Fanny Augusta Reutercrona.

Barn:

 • Hedvig Marie-Louise, född 1893-05-28 på Hormesta. Gift 1915-08-18 på Skattmansö med kaptenen på övergångsstat vid Upplands regemente Herman Fredrik Mikael Arosenius född 1889-09-26 Nynäs. Major.
 • Johan Christoffer, född 1894. Godsägare. Se Tab. 12
 • Augusta Margareta Elisabet (Greta), född 1896-01-24 på Hormesta. Gift 1916-08-19 på Skattmansö med sin systers svåger Jakob Herman Uno Arosenius, född 1883-01-09 Nynäs. Överingenjör.
 • Nils Gustaf Florus, född 1897. Agronom. Se Tab. 13
 • Carl Gustaf Reinhold, född 1900-02-11 i Biskopskulla socken, död s. d.
 • Brita Eva Charlotta, född 1901-06-12 i Biskopskulla socken. Gift 1926-07-10 i Uppsala domkyrka d:o med kaptenen i Upplands regemente gymnastikdirektören Nils Sundell, född 1894-06-10 i Stockholm
 • Sten Erik Osvald, född 1906-05-25 på Skattmansö.

TAB 12

Johan Kristofer , (son av Gustaf August, tab 11), född 1894-10-16 Hormesta Reservofficersexamen 1919-05-02. Fänrik i Upplands infanteriregementes reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant i nämnda reserv 1921-12-31. Löjtnant därst. 1924-12-05. Kapten i samma reserv 1935-10-18. Äg. Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län. Gift 1919-06-07 i Uppsala domk. med Siri Maria Dahlberg, född där 1896-12-23. Dotter av professorn vid Uppsala universitet, jur. doktorn Bror Herman Dahlberg och Emma Agnes Carolina Voerkel.

Barn:

 • Kerstin Emma Margaretha, född tvilling 1920-02-13 på Skattmansö
 • Bengt August Johansson, född tvilling 1920-02-15 Skattmansö
 • Bo Johansson, född 1921-10-28 Skattmansö
 • Lars-Johan Kristoffer Johansson, född 1924-12-31
 • Brita Gunilla, född 1933-07-13 Skattmansö

TAB 13

Nils Gustaf Florus, (son av Gustaf August, tab 11), född 1897-04-14 Hormesta. Studentexamen vid Uppsala privatgymnasium 1918. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1922. Utexaminerad agronom från Ultuna lantbruksinstitut 1924. Föreståndare för Uppsala läns arbetshem för sinnesslöa män 1929. Gift 1929-11-12 i Stockholm med Ingrid Maria Eleonora Jönsson född 1901-10-09 i Uppsala. Dotter av tjänstemannen vid Statens järnvägar Sven Johan Jönsson och Hulda Eleonora Landqvist.

Barn:

 • Sonja Ingrid Margareta, född 1930-09-10 i Uppsala
 • Nils-Ove Christofer, född 1934-12-05 i Uppsala
 • Carla-Britta Hedvig Eleonora, född 1942-07-06 i Uppsala

TAB 14

Gustaf Åke, (son av Gustaf August, tab 11), född 1903-05-08 i Köpings landsförs Vm. Studentexamen vid Uppsala enskilda läroverk och privatgymnasium 1923-05-23. Officersaspirant vid Upplands regemente s. å. 24/10. Reservofficersexamen 1925-04-30. Officersaspirant vid Dalregementet och elev vid Krigsskolan s. å. 15/10. Fänrik i nämnda regementes reserv s. å. 31/12. Officersexamen 1926-12-18. Fänrik vid Upplands infanteriregemente s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1927-12-30. Genomgick Artilleri- och ingenjörhögskolan 1928–1930. Löjtnant i regementet 1931-05-21 och vid regementet 1932-03-18. Repetitör via Infanteriskjutskolan 1933 ooh 1934. Andre lärare i teknik vid samma skjutskola 1935. Skottställningsofficer vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori 1935-10-15. Kapten vid regementet 1940-03-30. FFrK4kl m sv s.å. nov. 25. Chef för försöksavdelningen vid Infanteriskjutskola 1942-01-09. t.o.m. s.å. sept. 30. Gift l: o 1928-02-07 i Stockholm Engelbrekst med Elisabeth Sylvén, född 1908-11-29 i Eskilstuna. Dotter av direktören Gustaf Ernfrid Sylvén och Laura Elisabeth Stålberg.

Barn:

 • 1. Gustaf Axel Åke, född 1928-06-22 i Stockholm
 • 1. Jan Gustaf Olov, född 1931-07-10 i Uppsala.
 • 1. Marianne Elisabeth, född 1937-05-04 i Stockholm

TAB 15

Ludvig August, (son av Gustaf Filip Adam, adopt. friherre Toll, tab 2), född 1833-09-03 på Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län. Furir vid Upplands regemente 1850-07-04. Studentexamen 1851-09-29. Avsked 1852-02-28. Fanjunkare vid andra livgardet s. å. 10/3. Underlöjtnant s. å. 8/5. Transp. till dalregementet 1853-12-20. Löjtnant därst. 1858-09-07. Genom tjänstebyte transp. till södra skånska infanteriregementet 1861-03-19. Död 1866-11-09 i S:t Peters klosters socken, Malmöhus län. Arrenderade Västraby i Högseröds socken, Malmöhus län 1863–1866. Utgav av trycket: Förslag till jordbruksbank (1866). Gift 1861-09-19 i Stora Tuna prästgård Kopparbergs län med Selma Charlotta Sofia Ekenstam i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1877-06-28 i Linköping med hovrättsrådet Carl Johan Napoleon Gripensköld, född 1828, död 1909), född 1843-01-12 i nämnda prästgård, död 1911-05-21 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, dotter av professorn och prosten Fabian Vilhelm af Ekenstam, och Sofia Charlotta Zachrisson.

Barn:

 • Selma Sofia Lovisa, född 1862-11-19 på Västraby, död 1868-03-04 i Linköping.
 • Ebba, född 1863-12-07 på Västraby. Död 1940-08-09 i Stockholm (S:t Matteus förs, Sth. db nr 369).
 • Johan August, född 1865-02-06 på Västraby. Mogenhetsexamen 1885-05-19. Student i Uppsala s. å. 15/9. Jur. preliminärexamen 1886-12-15 och examen till rättegångsverken i Lund 1892-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. i okt. Häradshövding i Gotlands norra domsaga 1914-05-29. RNO 1924-09-23. Död ogift 1931-06-18 i Visby ]] (innebränd).

TAB 16

Nils Ludvig Christoffer, (son av Carl Gustaf Toll, natural. Toll, tab 1), född 1783-11-19 i Kalvs socken, Älvsborgs län. Sergeant vid Kalmar regemente 1797-02-03. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1799-09-09. Transp. till vargeringsadjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1802-12-16. Premiäradjutant därst. 1805-09-06. Löjtnant vid samma, då kallat skånska karabinjärregementet 1807-10-27. Ryttmästare i armén 1811-02-05. Major i armén 1813-01-26 och i generalstaben 1814-07-12. Överadjutant hos konungen s. å. 12/5. RSO s. å. 12/10. Ryttmästare vid skånska karabinjärregementet s. å. 7/10. Överstelöjtnant i generalstaben 1818-05-11. Överste i armén 1831-11-12. Stabschef i I. militärdistriktet 1835-04-14. 2. Major vid skånska dragonregementet 1841-09-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén och generalstaben 1844-03-06. Avsked ur krigstjänsten 1847-04-08. Död 1862-06-30 på Sörby i likanämnd socken, Kristianstads län. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807 och kriget i Norge 1814. Gift 1819-08-15 Årup s län med Gustava Hedvig Maria Möllerswärd, född 1799-10-02, död 1856-02-03 på Sörby, dotter av överstelöjtnanten Otto Reinhold Möllerswärd, nr 645, och friherrinnan Hedvig Amalia Charlotta Klinckowström.

Barn:

 • Amalia Charlotta Christina, född 1821-04-30 Haglösa, död 1912-09-21 i Kalmar. Gift 1849-08-31 i Lund med biskopen i Kalmar stift, en av de aderton i Svenska akademien, Kmstk NO, teol. och filosofie doktorn Paulus Genberg, född 1811-04-18 på Odensala i Brunflo socken, Jämtlands län, död 1875-09-29 i Kalmar.
 • Ulrika Hedvig Gabriella (Ulla), född 1822-06-02 på Haglösa, död ogift 1894-05-27 på Sörby.
 • Johan Ludvig Osvald, född 1826. Generalmajor. Död 1889. Se Tab. 17.
 • Sigrid Emerentia Lovisa, född 1831-06-24 på Årup, död ogift 1879-11-08 i Kristianstad.
 • Gabriella Elisabet Charlotta, född 1832-11-07 på Årup, död ogift 1899-03-06 på sin egendom Sörby.

TAB 17

Johan Ludvig Osvald, (son av Nils Ludvig Christoffer, tab 16), född 1826-01-29 Uddarp s län. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1842-12-01. Underlöjtnant 1844-08-08. Löjtnant 1851-04-08. Generalstabsofficer s. å. 2/5. Kapten i armén 1858-05-04. Kapten i regementet 1861-04-04. RVO 1865-07-31. RNS:tOO 1867-09-09. RSO 1868-06-08. Major s. å. 4/6. Överstelöjtnant i armén 1872-04-05. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet s. å. 4/10. GMiqml 1873. Överste för ovann. regemente 1875-08-05. Ledamot av riksdagens andra kammare 1878. KSO1kl 1883-11-30. Generalmajor i armén 1887-10-31. T. f. generalintendent 1888-02-10. Avsked från chefskapet för regementet 1889-02-01. Död s. å. 20/2 i Stockholm. Ägde gård i Hälsingborg. Gift 1:o 1861 i Köpenhamn med Matilda Maria Aurora Charlotta Ouchterlony, född 1835-01-06 Gustavslund, död 1869-02-06 i Köpenhamn, dotter av ryttmästaren Mauritz Edvard Ouchterlony och Elise Nielsen. Gift 2:o 1870-10-27 på Hamiltonhouse vid Hälsingborg med grevinnan Matilda Horn af Åminne, född 1824-05-29 Falkenå, död 1906-01-26 i Stockholm, dotter av landshövdingen greve Claes Fredrik Horn af Åminne, och friherrinnan Ebba Gustava Charlotta Uggla.

Barn:

 • 1. Nils Mauritz Gabriel, född 1862. Sjökapten. Död 1916. Se Tab. 18.
 • 1. Osvald Georg Edvard, född 1864-05-20 i Hälsingborg. Med. doktor. Läkare vid Chicago Policlinic and Hospital. Gift 1906-07-01 med Berthe Hagen.
 • 1. Reinhold Gustaf, född 1866. Affärsman. Se Tab. 19
 • 1. Erik Florus Axel, född 1868. Superintendent. Se Tab. 20.

TAB 18

Nils Mauritz Gabriel, (son av Johan Ludvig Osvald, tab 17), född 1862-05-04 i Hälsingborg. Anställd i handelsflottan. Styrmansexamen 1880 och sjökaptensexamen 1883 i Gävle. Tjänstg. först såsom andre styrman i tre år och därefter såsom förste styrman i sju och ett halvt år å olika ångfartyg. Befälhavare på ångfartygen Motala, Ninian Paton och Dux sedan 1898. Död 1916-05-27 i Stockholm, Jakobs förs. Gift där 1898-02-12 med Cecilia Elisabet Hagström, från vilken han blev skild, född 1873-02-15.

Barn:

 • Elisabet Matilda Gabriella, född 1899-07-21 i Stockholm. Död 1934-08-28 i Amsterdam. Gift 1927-06-01 i Amsterdam med skriftställaren Johan Henrik Josef Luger, född 1887.
 • Nils Osvald, född 1901-06-09 i Stockholm. Studentexamen därst. 1919-05-09. Officersaspirant vid norra skånska infanteriregementet 1921-10-08. Transp. till Södermanlands regemente 1922-01-01. Officersexamen 1923-12-15. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Död ogift 1925-08-01 i Ljugarn i Ardre socken, Gotlands län (Strängnäs stads förs, db).

TAB 19

Reinhold Gustaf, (son av Johan Ludvig Osvald, tab 17), född 1865-12-28 i Hälsingborg. Elev vid Trälleborgs lantbruksskola 1884–1885. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1888. Utexaminerad 1889-10-23. Disponent för aktiebolag Fagerholms kassaskåpsfabrik 1897 och för Eneby abol:s egendom 1898. Ledamot av The North British Agricultural Society. Affärsman i Richmond, England. Har av trycket utgivit: Handledning i koskötsel (1889), Handledning i allmän mejeriskötsel (1890) och Handbok i den kemiska sammansättningen av våra kreaturs utfodring. Gift 1:o 1891-11-14 Sjögård s län med Alma Marie Christianne Prom-Möller från vilken han blev skild, född 1872-03-17 på Vram Kristianstads län. Dotter av godsförvaltaren Harald Andreas Prom-Möller och Nikoline Petersen. Gift 2:o med Ewelyn Edwards, född 1884-08-22.

Barn:

 • 1. Ellen Greta, född 1894-03-02 i Stockholm. Gift 1930-02-03 i New York med schweiziske generalkonsuln i Montreal, Canada, Walter Alois Thurnheer, född 1884-07-14.
 • 1. Elsa Maude Matilda Nikoline Alma, född 1895-11-29 i Stockholm, död ogift 1919-05-11 i nämnda stad genom olyckshändelse.
 • 1. Maude Helga Elisabet, född 1897-09-13 i Stockholm. Gift 1922-10-17 i Lovö kyrka Stockholms län med Gregor Lundqvist, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-08-28, född 1897-03-12.
 • 1. Edit Dagmar Emilia, född 1902-03-05 i Örebro. Gift 1925-05-26 i Paris med journalisten Ira Viktor Morris, född 1903-11-11. Son av amerikanska ministern Ira Nelson Morris
 • 2. Leslie Mervyn, född 1909-06-18.

TAB 20

Erik Florus Axel, (son av Johan Ludvig Osvald, tab 17), född 1868-07-02 i Hälsingborg. Överflyttade 1890 till Nordamerika och är där superintendent vid S:t Bartholomews' hospital i Newyork. (EÄ Gift 1895 i Chicago med Signe Ingeborg Swanson, född 1874-08-03.

Barn:

 • Erik Osvald, född 1896 i Nework, liksom syskonen.
 • Ingeborg Anna Matilda, född 1898.
 • Johan Edvard, född 1901.)

TAB 21

Per Axel, (son av Carl Gustaf Toll, natural. Toll, tab 1), född 1788-01-29 Bronäs. Sergeant vid Kalmar regemente 1797-02-03. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1806-05-23. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1807-04-05. Löjtnant därst. 1811-09-24. GMtf 1814. Ryttmästares n. h. o. v. s. å. 16/11. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1816-12-17. Adjutant hos kronprinsen 1818. RSO 1824-07-04. Avsked från adjutantsbeställningen 1826-05-16. Avsked ur krigstjänsten 1834-03-08. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1867-05-26 i Lund. Han bevistade krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1823-10-28 Hjularöd med friherrinnan Brita Catharina von Schwerin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1819-01-12 på Hjularöd med kammarherren Carl Johan Hallenborg, B, från vilken hon 1822 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1796, död 1859), född 1800-06-24 Klågerup, död 1887-11-17 i Lund, dotter av kammarherren friherre Carl Gustaf von Schwerin, och Maria Gustava Trolle.

Barn:

 • Ebba Carolina Eva Maria Charlotta, född 1824-08-16 på Hjularöd, död 1900-02-27 på Fulltofta i likanämnd socken, Malmöhus län. Gift 1855-10-28 Trolleberg med kammarherren Carl Axel Trolle, född 1810, död 1879.
 • Hilda Augusta, född 1826-02-08 på Hjularöd, död 1856-09-19 på Trolleberg. Gift 1849-10-16 i Lund med sin kusin, filosofie doktorn friherre Johan Christoffer Toll, B, i hans 1:a gifte, född 1816, död 1887.
 • Carl Johan Christoffer Axel Adam, född 1829. Ryttmästare. Död 1882. Se Tab. 22.

TAB 22

Carl Johan Christoffer Axel Adam, (son av Per Axel, tab 21), född 1829-08-04 på Viderup i Gårdstånga socken, Malmöhus län. Sergeant vid skånska dragonregementet 1845-08-04. Officersexamen 1848-03-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/6. Löjtnant därst. 1856-01-12. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1860-03-23. Död 1882-10-01 Hjularöd. Gift 1861-07-31 i Jönköping med Ebba Maria'' Lovisa Teodolinda Wernstedt, född 1840-03-27 Frösäng, död 1925-02-07 i Stockholm (Vallsjö förs, Jönk. db), dotter av överstelöjtnanten Carl Vilhelm Wernstedt, nr 78, och hans 2:a fru Emilia Lovisa Kulberg.

Barn:

 • Axel Vilhelm Florus, född 1862-08-17 på Hjularöd, död ogift 1930-10-18 i Stockholm (Kisa förs, Ög. db). Ägde hälften i nämnda egendom och Harlösa med underlydande i Harlösa och Östraby snr Malmöhus län sedan 1882-10-01.
 • Ebba Louise Catharina, född 1863-08-10 och död s. å. 24/11 på Hjularöd.

TAB 23

Hans Gustaf, (son av Carl Johan Christoffer Axel Adam, tab 22), född 1865-05-23 på Hjularöd. Mogenhetsexamen i Lund 1882-06-06. Student därst. s. å. Kansliexamen 1888-01-00. Attaché s. å. 3/2. Anställd i Köpenhamn s. å. 16/8, i Berlin 1890-05-02 och i Paris 1891-09-01. RPrKrO3kl s. å. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1892-07-01. T. f. andre sekreterare därst. s. å. 31/12. Avsked 1893-09-28. Ledamot av styrelsen för Frosta härads sparbank 1894. Ledamot av styrelsen för Landskrona–Kävlinge–Sjöbo järnväg 1898. Kammarherre 1904-12-01. RJohO 1922. Historiograf i KMO och RNO 1925-06-06. Gift 1899-11-10 i Linköpings domkyrka med stiftsjungfrun, grevinnan Anna Maria Vilhelmina Christina Falkenberg af Bålby, född 1876-02-14 Brokind, död 1928-05-05 i Stockholm Engelbrekts förs, dotter av godsägaren greve Melker Henrik Gustaf Falkenberg af Bålby, och Marie-Louise Blomstedt.

Barn:

 • Brita Catharina Anna Marie-Louise Hansdotter, född 1900-11-09 på Hjularöd. Gift 1:o 1919-11-10 i Stockholm med ryttmästaren greve Gustaf'' De la Gardie, från vilken hon 1929-08-15 blev skild, född 1887, död 1935. Gift 2:o 1930-11-25 i Washington med Hubert'' Wichfeld, född 1886-12-15 på Engestofte vid Maribo, Danmark.

TAB 24

Carl Fredrik Toll, natural. Toll, (son av Fredrik Christoffer Toll, se adliga ätten Toll, tab 3), född 1718-09-27 i Turinsk i Sibirien under föräldrarnas fångenskap därst. Volontär vid artilleriet 1734. Underofficer därst. Tjänstg. 1747–1752 vid fortifikationen i Finland. Löjtnant vid Kymmenegårds bataljon 1750. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1754-08-29. RSO 1761-11-23. Majors avsked 1770-10-08. Natural. svensk adelsman 1772-09-13 jämte sina kusiner Erik Ludvig, Carl Gustaf och Johan Christoffer Toll (introd. 1776 under nr 2078). Död 1784-10-26 Olsböle m:t protesterade. Han bevistade finska kriget 1741 och 1742 samt det pommerska på 1750- och 1760-talen. Innehade såsom fideikommiss Kourla i Vichtis' socken i Finland, vilken egendom varit uti hans andra frus släkt. Gift 1:o 1750-09-25 Rilax 2:o 1763-09-25 Stensböle Gift 3:o 1773-08-08 Inkeri

Barn:

 • 1. Lovisa Fredrika, född 1751-06-14, död 1806-04-21 Salmis Gift 1773-12-23 på Tenala med överstelöjtnanten Per Adolf Malmborg, född 1737, död 1797, fader till generalmajoren Otto August Malmborg, adlad Malmborg.
 • 1. Gustaf Johan, född 1752. Kapten. Död 1829. Se Tab. 25
 • 1. Catharina Elisabet, född 1754, begraven s. å. 25/7 i Pojo kyrka
 • 1. Christian Fredrik, född 1755, död 1758 och begraven s. å. 4/3 i Pojo kyrka
 • 1. Carl Fredrik, född 1758. Major. Död 1798. Se Tab. 30
 • 1. Hedvig Christina, född 1760-06-08, död 1796-09-20 i Mörskoms socken. Gift 1781-09-10 på Tenala med kornetten vid Nylands och Tavastehus' läns infanteriregemente Jakob Conrad Wegener, född 1752-08-28, död 1788-11-00.
 • 1. Hans Christoffer, född 1761-10-07, död 1762-09-07 på Tenala.
 • 2. Barbro Elisabet, född 1764-08-30, död 1790-08-01 Ojamo Gift 1785-08-14 Voistio
 • 2. Venzel Ludvig, född 1766-12-15 i Nyland. Volontär vid Nylands och Tavastehus' läns infanteriregemente 1771-04-15. Korpral därst. 1772-04-12. Sergeant 1779-04-03. Fänrik vid arméns flotta 1781-06-05. Kornett vid Nylands dragonregemente 1784-07-16. Löjtnant i armén 1791-04-24. Kapten i armén 1792-05-21. Stabsadjutant hos konungen 1796-05-29. Placerad vid Nylands jägarbataljon 1803-12-27. Avsked 1804-09-10. Död barnlös 1817-06-09 i Stockholm. Ägde Gammelbacka i Borgå socken, som han försålde. Flyttade 1811 till Stockholm. Gift 1794-08-21 Terriniemi ), född 1776-03-31 på Terriniemi, död 1840-04-27 på Ekholmen, dotter av majoren Johan Henrik Lang, adlad Langenskiöld, och Ottiliana Charlotta Ladau.
 • 2. Hans Christoffer, född 1768-02-01, död 1769-05-06.
 • 2. Ebbe Christoffer, född 1769-08-07, död 1772-01-19.
 • 2. Anna Sofia, född 1770-09-13, död 1813-02-21 i Stockholm. Gift 1799-06-24 på Gammelbacka med majoren Bernt Johan Rosenlindt, född 1751, död 1809.
 • 2. Florus Jakob Axel, född 1776-09-07 i Tenala socken. Furir vid Nylands dragonregemente 1779-08-31. Fältväbel därst. 1782-08-30. Kornett 1784-06-11. Löjtnant i armén 1795-05-10. Livdrabant s. å. 17/5. Löjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1799-06-10. Sekundadjutant därst. 1801-10-26. Premiärlöjtnant vid Adlercreutzska regementet 1804-06-29. GMtf 1808. Stabskapten vid sistnämnda regemente s. å. 15/2. RSO 1809-07-03. Major i armén s. å. 26/9. Transp. till stabskapten vid Älvsborgs regemente 1810-04-03 och till kapten vid Västerbottens regemente 1811-09-24. Kapten vid Göta artilleriregemente 1816-01-01. Chef för Hallands infanteribataljon 1824-02-24. Överstelöjtnant i armén 1829-05-16. Avsked från nämnda bataljon s. å. 16/6 och ur krigstjänsten 1850-05-18. CXIV Joh:s medalj 1854. Död barnlös 1856-10-15 i Halmstad. Bevistade finska kriget 1808–1809. Lyckades efter Sveaborgs kapitulation komma till fältarmén och placerades på Savolaks' regemente. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813–1814. Gift 1820-10-31 i Halmstad med Johanna Anna Christina Westberg, född 1795-08-00, död 1859-05-09 i nämnda stad, dotter av provinsialläkaren, med. doktorn Johan Lorentz Westberg och Anna Margareta Björck.
 • 3. Catharina Charlotta, född 1778-05-14, död 1793-01-02 på Olsböle.
 • 3. Ebba Adelaide, född 1780-10-18, död ogift 1816-04-29 på Kourla.
 • 3. Odilda Dorotea Matilda, född 1782-03-03, död ogift 1874-12-13 Stakelund

TAB 25

Gustaf Johan, (son av Carl Fredrik Toll, natural. Toll, tab 24), född 1752-12-24 i Pojo socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1758-08-12. Förare därst. 1766-02-18. Fänrik 1770-12-30. Transp. till arméns flotta 1775-05-22. Löjtnant därst. 1776-05-22. Transp. till Tavastehus infanteriregemente 1779-11-13. Kapten därst. 1780-06-12. Avsked 1790-03-24. Immatrikulerad Riddarhuset Död 1829-12-29 Kourla Gift 1778-02-05 Ruha ius.

Barn:

 • Henrika Eleonora, född 1779-01-19, död 1816-10-13 i Borgå. Gift 1799-12-24 i Vichtis socken med kaptenen Claes Uggla, född 1766, död 1830.
 • Carl Henrik, född 1779. Major. Död 1848. Se Tab. 26

TAB 26

Carl Henrik, (son av Gustaf Johan, tab 25), född 1779-12-24 i Hollola socken. Sergeant vid Tavastehus regemente 1782-09-29. Fänrik därst. 1785-03-02. Löjtnant 1791-04-24. Transp. till regementets jägarkår 1797-09-18. Sekundlöjtnant vid nylandsbrigadens jägare 1800-11-27. Ryttmästare vid samma brigads lätta dragonkår 1805-05-04. Bevistade finska kriget 1808–1809. Majors avsked 1810-05-05. Död 1848-09-13 i Borgå. Han ägde Kourla i Vichtis' socken och Ruha i Orimattila socken m. m., men gjorde i medlet av 1830-talet konkurs. Gift 1:o 1806-07-15 på Kustö gård med Helena Charlotta Björnram, född 1784-10-22, död 1808-10-23 på Kourla, dotter av majoren Anders Gustaf Björnram, och Anna Elisabet von Daniels. Gift 2:o 1809-12-24 med Ebba Johanna Christina Schatelowitz, född 1789-11-13, död 1847-12-09 i Borgå, dotter av löjtnanten Peter Schatelowitz och Eva Lindcrantz.

Barn:

 • 1. Johan Christoffer Gustaf, född 1807. Överstelöjtnant. Död 1861. Se Tab. 27.
 • 2. Eva Christina Sofia Charlotta, född 1810-10-26, död ogift 1830-11-10 i Helsingfors.
 • 2. Carl August Per Christoffer, född 1812-06-06. Elev vid navigationsskolan. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget 1831-01-00. Avsked. I rysk militärtjänst såsom underfänrik vid Petrovska infanteriregementet. Fänrik därst. 1831-07-09. Transp. till litauiska jägarregementet 1835-10-28. Underlöjtnant därst. 1836-07-13. Tjänstgjorde i Kaukasien och avfördes s. å. 6/12 ur rullorna såsom troligen stupad. Ogift.
 • 2. Alexander Eberhard Henrik Christoffer, född 1813. Kollegiesekreterare. Död 1875. Se Tab. 28.
 • 2. Emilia Gustava Johanna Carolina, född 1815-05-25, död 1855-12-26. Gift 1834-04-01 på Kourla med prosten och kyrkoherden i Kronoborg, filosofie magister Gabriel Reinhold Hartman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1858-08-10 med Amalia Catharina Andersin, född 1823-01-06, död 1894-04-25), född 1809-09-02 i Åbo, död 1860-09-03.
 • 2. Carolina Augusta Gertrud Aurora, född 1817-07-27 i Orimattila socken, död ogift 1896-02-02 Toivola
 • 2. Fredrika Vilhelmina Henrietta Albertina, född 1819-01-04 i Orimattila socken, död där s. å. 13/1.
 • 2. Fredrik Vilhelm Constantin Christoffer, född 1820-03-21 i Orimattila socken. Underfänrik vid 3. finska linjebataljonen. Fänrik vid koporska jägarregementet 1840-03-06. Underlöjtnant därst. 1843-04-21. Död ogift 1845-06-27 i Kiev.
 • 2. Nikolai Bernt Fridolf Christoffer, född 1822-01-20 i Orimattila socken, död 1825-06-01.
 • 2. Knut Ferdinand Conrad Christoffer, född 1824-05-10 i Orimattila socken. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget 1841. Avsked 1842. Underfänrik vid 3. finska linjebataljonen 1843. Fänrik därst. 1846-11-27. Transp. till velikolutska jägarregementet 1848-07-21. Underlöjtnant därst. 1849-03-24. Sist kapten. Död på 1880- talet.
 • 2. Nikolai Fridolf Lars Christoffer, född 1826-03-13 i Orimattila socken. Underofficer vid konungens av Preussen grenadjärregemente. Död ogift 1850.
 • 2. Matilda Adelaide Teresia Augusta, född 1828-05-12 i Orimattila socken, död 1869-04-29 i Tavastehus. Gift 1859-10-16 med äldre kommissionslantmätaren i Tavastehus län Viktor Vilhelm Lauræus i hans 1:a gifte (gift 2:o 1872-08-13 med Ida Sofia Schrey, född 1840-07-02, död 1904-09-02), född 1827-09-18 i Kyrkslätts socken, död 1887-02-25 i Tavastehus.

TAB 27

Johan Christoffer Gustaf, (son av Carl Henrik tab 26), född 1807-05-15 Norrby Kadett i Fredrikshamn 1821-10-25. Kornett vid storfursten Mikael Paulovitj' ulanregemente 1827-02-15. Löjtnant därst. 1830-11-20. Transp. till polska ulanregementet 1831-01-01. Bevistade polska fälttåget 1831 och 1832 samt erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. RRS:tAO3kl m ros 1832-06-11. Transp. till villmanstrandska infanteriregementet 1833-03-12 och till finska kadettkåren såsom kompaniofficer 1835-10-28. Adjutant och kassör därst. 1840-12-08. Stabskapten 1844-07-12. Kapten 1849-02-02. RRS:tGO4kl 1852-01-10 och S:tAO2kl s. å. 18/12. Inspektor för studenterna vid universitetet i Helsingfors med placering på annéinfanteriet såsom major 1856-04-02. RRS:tStO2kl m kejs kr s. å. 29/4. Överstelöjtnant 1859-04-22. Avsked ur krigstjänsten s. å. Kontrollör vid sjötullkammaren i Viborg s. å. 3/5. Död där 1861-02-01. Gift 1835-03-03 Lahnus

Barn:

 • Agnes Helena Maria, född 1835-12-18 i Vichtis' socken, död 1915-02-04 i Dickursby i Helsinge socken. Gift 1867-07-07 i Helsingfors med sin kusin, direktören för reallyceum i Helsingfors, filosofie magister Carl August Teodor Crusell, född 1843-07-14 i Borgå, död 1891-02-10 i Helsingfors.
 • Sofia Carolina, född 1838-01-21 i Fredrikshamn, död s. å. 25/4.
 • Aline Emilia, född 1839-08-18, död 1894-11-14 i Helsingfors. Gift 1861-10-05 i Viborg med prokuratorn i senaten för Finland, friherre Frans Richard de la Chapelle, i hans 2:a gifte, född 1818, död 1871.
 • Georg Gustaf, född 1842-09-05, död 1844-02-23.
 • Johanna Sofia, född 1845-11-28, död ogift 1889-03-13 i Helsingfors.
 • Gustaf Emil, född 1848-07-23 i Fredrikshamn. Lantbrukare. Död barnlös 1914-11-06 Järsö Gift 1879-10-07 i Åbo med sin kusin Elin Emilia Renvall, född 1847-02-26 i Vasa, död 1923, dotter av Finlands ärkebiskop Torsten Ture Renvall och hans 1:a fru Emilia Maria Lovisa Bergenstråhle.
 • Alexander Christoffer, född 1851-08-06, död 1853-02-06.

TAB 28

Alexander Eberhard Henrik Christoffer, (son av Carl Henrik. tab 26), född 1813-11-27 i Borgå. Student i Helsingfors 1830-12-13. Överflyttade till Sverige. Sergeant vid Värmlands regemente 1832-11-24. Avsked 1834 och återflyttade till Finland. Fänrik vid koporska jägarregementet 1835-10-24. Underlöjtnant därst. 1837-06-01. Löjtnant 1839-06-04. Stabskapten 1844-04-17. Avsked 1845-02-09. Adjoint hos chefen för riksdomänerna i distriktet Rowno s. å. 9/9. Tjänsteman för särskilda uppdrag hos styrelsen för riksdomänerna i guvern. Volhynien s. å. 12/12. Kollegiesekreterares n. h. o. v. 1846-01-10. Avsked 1853-11-30. Tjänsteman vid guvernörskansliet i Volhynien 1855-09-17. Bisittare vid krigsdomstolen i Rowno 1865-05-03. Bisittare i styrelsen för adelsförmyndarskapet därst. 1872-07-18. Död 1875-03-06 i Rowno. Gift 1849-11-25 i Berestjenko i Volhynien med Elisabet Levitzskij, född 1832 i Berestjenko, död 1907-03-09 i Volhynien, dotter av godsägaren Peter Levitzskij.

Barn:

 • Eufrosyne, född 1850-10-07 i Volhynien. Gift 1886-08-29 i Tomsk med kollegiesekreteraren Paul Ivanovitj Solodejev, död 1905-11-20 i S:t Petersburg.
 • Michailina, född 1851-11-20, död 1863.
 • Login, född 1852-10-27, död ogift 1877 i Charkov.
 • Christina, född 1854, död 1859.
 • Peter, född 1855-08-22 på godset Sjiditjino i Volhynien. Underofficer vid 10. infanteridivisionen 1871-07-11. Placerad på 37. jekaterinburgska infanteriregementet s. å. 14/9. Elev vid infanterijunkarskolan i Warschau 1873-09-10. Port-épéejunkare 1878-06-29. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 8/9. Underlöjtnant därst. 1879-10-30. Löjtnant 1886-06-15. Stabskapten 1891-05-03. RRS:tStO3kl 1893-06-01. Kapten 1898-02-27. RRS:tAO3kl 1904-05-10. Död barnlös 1906 och avförd ur rullorna s. å. 15/9. Gift 1887-11-20 på godset Jahontovo i guvern. Tula med Maria Ivanov, född 1858-02-25 i Tula, dotter av översten vid krigsingenjörskåren Nikolai Ivanov och Anna Moisejenko Velikaja.
 • Matilda, född 1858-06-02, död 1889. Gift med Vasili Avrusjak Astafjev, död
 • Michael, född 1860-09-01, död ogift 1890-05-14 i guvern. Kalisj.
 • Christina, född 1869-04-18.

TAB 29

Christoffer (son av Alexander Eberhard Henrik Christoffer, tab 28), född 1865-04-23 i Rowno i guvern. Volhynien. Jurist. Har ägt hus i S:t Petersburg samt lantgods i petersburgska och pskovska guvernementen. Gift 1900-05-01 i S:t Petersburg med Margareta Neijman, född 1876-04-27 i sistnämnda stad, dotter av ryska adelsmannen Paul Neijman.

Barn:

 • Elisabet, född 1901-04-16 i S:t Petersburg.
 • Michael, född 1902-09-05 i Luga.
 • Boris, född 1903-11-23 i S:t Petersburg.
 • Margareta, född 1905-08-26 i S:t Petersburg.
 • Natalia, född 1915-04-05 i S:t Petersburg.

TAB 30

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik Toll, natural. Toll, tab 24), född 1758-02-19. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1767. Furir vid arméns flotta 1770-05-15. Sergeant därst. s. å. 10/10. Fänrik 1774-11-07. Löjtnant 1777-02-19. Enseigne de vaisseau i fransk tjänst 1778-06-11. Löjtnant därst. 1781-05-09. RSO s. å. 19/12. RFrOPlemér 1782-11-30. Kapten 1783-06-04. Hemkom och deltog i finska kriget 1788–1790. Major i armén efter striden vid Svensksund 1790-07-10. Major vid arméns flotta 1793-12-22. Död 1798-12-08 på Sveaborg. Gift 1792-03-04 i Villnäs kapellkyrka med friherrinnan Anna Charlotta Fleming af Liebelitz, född 1760-11-19, död 1829-08-21 Viksberg

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1792-12-06 i Åbo. Död ogift 1850-12-15 på Viksberg.
 • Carl Florus, född 1794-03-05 i Tammela socken. Student i Åbo 1807-12-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1813-12-16. Extra notarie därst. 1816-02-24. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 6/3. Kopist i prokuratorsexpeditionen 1817-04-16. Kanslist i senatens finansexpedition 1820-05-30. Tillika sekreterare och ombudsman i direktionen för finska militärens änke- och pupillkassa 1825-12-23–1834-03-13. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1826-12-22. Protokolls- sekreterare i senatens ecklesiastikexpedition 1827-10-21. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1834-02-03. Avsked 1839-06-05. Död barnlös 1844-12-09 Kankas Gift 1825-07-21 på Kankas med stiftsjungfrun Margareta Sofia Fredensköld, född 1795-07-15 i Kuopio, död 1845-02-07 på Kankas, dotter av överstelöjtnanten Nils Fredensköld, och Anna Edbom.
 • Antoinette Sofia, född 1795-06-14. Stiftsjungfru. Död 1796-05-16 Mansikanniemi

Adliga ätten Toll nr 2078 B †

Natural. 1772-09-13, introd. 1776. Utdöd 1800-08-07.

Erik Ludvig Toll, natural. Toll (son av Reinhold Gustaf Toll, se adliga ätten Toll, tab 4), född 1737-10-06 Tostarp s län. Volontär vid fortifikationen 1752-06-16. Sekundadjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1757-05-06. Kornett därst. 1758-04-25. Löjtnant 1761-11-10. Stabsryttmästare 1770-05-22. Natural. svensk adelsman 1772-09-13 jämte sina bröder Carl Gustaf och Johan Christoffer samt sin kusin Carl Fredrik Toll (introd. 1776 under nr 2078). Major i armén 1772-09-13. Ryttmästares indelning vid förutn. regemente 1774-12-20. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant i armén 1784-12-06. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s.å. 7/12. Överste och generaladjutant. KSO 1800-06-14 och till följd därav uppflyttad i forna riddarklassen under nr 2078, B. Död ogift s.å. 7/8 på Flyinge kungsgård i Södra Sandby socken, Malmöhus län och begraven s. å. 14/8. 'Han bevistade hela pommerska kriget och blev därunder blesserad och fången, men ransonerad 1760 vid Berlins intagande, varefter han såsom chef återförde svenska fångarna över Danzig till Stralsund.'

Källor

1Wä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: