:

Falkenberg af Bålby nr 97

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Falkenberg af Bålby nr 292)

Friherrliga och grevliga ätterna Falkenberg af Bålby nr 292 utdöd och 97

Friherrlig 1773-01-24, introducerad 1776. Grevlig 1778-12-27, introducerad 1779.

TAB 1

Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby (se adliga ätten Falkenberg af Bålby nr 105, tab 5), till Bålby och Hasselfors i Skagershults socken, Örebro län, Brokind i Vårdnäs socken, Schedevi i Tjärstads socken och Viksholm i Hägerstads socken alla i Östergötalands län, samt Veckål i Arnö socken, Uppsala län och Åda i Vagnhärads socken, Södermanlands län. Född 1722-06-07 (18/6). Student i Uppsala 1731-10-21. Extra ordinarie kanslist vid utrikesexpeditionen 1740-01-17. Auskultant i Svea hovrätt 1741-05-28. Kanslijunkare 1744-06-06. Ambassadkavaljer i Paris 1744. Kammarherre hos konung Fredrik I 1748-02-03. Extra ordinarie protokollssekreterare vid utrikesexpeditionen 1748-12-02. Kammarherre med nyckel hos konung Adolf Fredrik (SAB.) 1751-05-08. Lagman i Västerbotten och Ångermanland 1753-11-09. Lagman i Värmland 1765-10-28. RNO 1770-04-28. Riksråd samt rikskansliråd 1772-05-25. Lunds akademikansler 1772-07-07. President i lagkommissionen 1772-09-13. KNO 1772-11-30. Friherre 1773-01-24 (introducerad 1776 under nr 292). LVA 1774-01-26 och dess preses 1775 och 1786. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse (excellensklassen) 1774. Greve 1778-12-27. (Introducerad 1779 under nr 97). RoKavKMO 1781-11-25. Avsked från kanslirådsämbetet 1783-04-29 och från riksrådsämbetet 1789-05-05. Död 1795-03-21 i Stockholm och begraven 1795-03-27 i sin farfars farfars Melker Falkenbergs grav i Riddarholmskyrkan. 'Han var en lärd herre, skrev god latin och vårdade sig mycket om akademien i Lund, till vilken han skänkte över 1,000 volymer till en del rara böcker.' Ägde hus i Stockholm. Gift 1761-07-12 Tista med friherrinnan Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö, född 1739-04-10 Rotenberg, död 1806-02-26 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö, och grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Ulrika Maria, född 1762-06-01, och död 1763-02-02 på Brokind.
 • Magdalena Sofia, född 1763-04-27 på Brokind, död 1834-01-22. Gift 1790-07-08 på Brokind med överstelöjtnanten friherre Israel Lagerfelt, född 1754, död 1821.
 • Ulrika Eleonora, född 1764-07-08, på Brokind, död 1802-03-27 i Uppsala. Gift 1789-07-21 på Brokind med lagmannen, greve Carl Gustaf Spens, född 1741, död 1816.
 • Anna Charlotta, född 1767-01-07. på Brokind, död 1826-05-22 Vik och begraven 1826-05-29. Gift 1801-05-05 i Stockholm med landshövdingen Fabian Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, född 1767, död 1842.
 • Henrietta Elisabet, född 1769-05-07 på Brokind, död 1858-03-26 i Stockholm. Gift 1787-04-24 i Stockholm med sin moders kusin, generalen och en av rikets herrar, greve Gustaf Wachtmeister af Johannishus, född 1757, död 1826.
 • Henrik, född 1770. Överstekammarjunkare. Död 1837. Se Tab. 2
 • Gustava Sofia Magdalena, född 1772-11-12 (11/11) i Stockholm, död 1772-11-14.
 • Melker Axel, född 1774-12-12. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1791. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1795-11-00. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1809. Kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina 1817. Död barnlös 1828-02-21. Ägde del av faderns fastighet i Stockholm. Gift 1807-05-07 i Stockholm med grevinnan Margareta Gyllenborg, född 1781-05-16, död 1844-09-09 i Stockholm, dotter av presidenten, greve Carl Johan Gyllenborg, och Margareta af Sandeberg.
 • Carl Adam, född 1777-03-12 i Stockholm. Livdrabant 1787-01-17. Fänrik vid Svea livgarde 1793-01-09. Löjtnant vid Svea livgarde 1796-10-17. Kapten 1803-06-30. RSO 1811-01-28. Major 1812 (1811) 4/2. Överste i armén 1815-01-17. 3. major vid regementet 1815-10-17. 2. major vid regementet 1816-04-16. Generaladjutant i generalstaben för armén 1823-07-04. 1. major vid Svea livgarde 1826-09-21. Avsked från gardet med generalmajors n. h. o. v. 1827-05-04, ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1828. KSO 1829-08-31. KmstkSO 1839-01-26. Död ogift 1857-08-30 i Stockholm. Ägde del av den fastighet i Stockholm, som fadern tidigare innehaft.

TAB 2

Henrik, (son av Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby, tab 1), till Brokinds fideikommiss. Född 1770-12-16 på Brokind. Antagen till krigstjänst 1780. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1781-11-21. Student i Lund 1785–1787 (A. Anjou, Riddare af konung Carl XIII:s orden.). Fänrik vid Wachtmeisterska regementet i Göteborg 1785-12-14, löjtnant vid Wachtmeisterska regementet 1791-04-24. Stabskapten vid Wachtmeisterska regementet, då Stedingkska, 1794-06-23. Kammarherre hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1799-10-29. Regementskvartermästare vid Göta artilleriregemente. Avsked ur krigstjänsten 1801-11-29. Avsked från kammarherrebeställningen 1811-05-00 med hovmarskalks titel. RCXIII:sO 1832-01-28. Överstekammarjunkare 1836-01-28. Död 1837-07-21 i Stockholm. Han bevistade 1789 och 90 årens krig mot Ryssland. Gift 1799-04-04 i Stockholm med friherrinnan Fredrika Ruuth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791-08-16 Ulvsunda, med generalmajoren och presidenten [friherre] Johan Fredrik Aminoff, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1756, död 1842), född 1774-12-24 i Karlskrona, död 1829-05-08 i Linköping, dotter av en av rikets herrar Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth, och hans 1:a fru grevinnan Fredrika Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Melker Erik, född 1800-02-23 och död 1800-04-03 i Stockholm och begraven i Falkenbergska graven i Riddarholmskyrkan
 • Henrik Georg, född 1803. Kammarherre. Död 1873. Se Tab. 3

TAB 3

Henrik Georg, (son av Henrik, tab 2), född 1803-05-14 i Stockholm. Sergeant vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1810-04-10. Student i Uppsala 1817-10-01. Fanjunkare 1820-06-18. Kornett vid livregementets dragonkår 1821-02-20. Löjtnant 1826-06-27. Transporterad till 2. livgrenadjärregementet 1827-05-09. Kapten i livgrenadjärregementet 1827-10-03 kammarherre i hovet 1833. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1838-09-11. KDDO 1863-07-28. KVO 1865-01-28. Död 1873-11-15 i Stockholm. Innehade såsom fideikommiss Brokind och ägde Västerby, båda i Vårdnäs socken, Östergötlands län samt Västerås kvarnar i Västerås. Gift 1830-08-08 på Sonstorps bruk i Hellestads socken, Östergötlands län med grevinnan Christina Lovisa Mörner af Morlanda, född 1812-03-28 Götvik, död 1861-10-28 i Stockholm, dotter av ryttmästaren, greve Gustaf Stellan Mörner af Morlanda, och Anna Sofia Burenstam.

Barn:

 • Eleonora Fredrika Sofia, född 1833-04-24, död 1838-10-05 Karstorp
 • Henriette Emma Lovisa, född 1834-09-30 på Stora Greby i Askeby socken, Östergötlands län, död 1922-02-18 i Stockholm. Gift 1858-04-20 i Stockholm med kommendörkaptenen av 2. gr. i flottans reserv, RCXIII:sO, RSO, mm Jakob Fridolf Thorssell, född 1830-08-21 i Karlskrona, död 1899-07-25 i Stockholm.
 • Ebba Christina Charlotta, född 1835-12-09, död 1836-03-12.
 • Hedvig Anna Maria, född 1837-08-29 på Karstorp, död 1885-04-14 Örebro. Gift 1857-08-23 i Vårdnäs kyrka med majoren, greve John William Patrik Hamilton, född 1828, död 1903.
 • Melker Henrik Gustaf, född 1841. Kammarherre. Död 1906. Se Tab. 4.
 • Fredrika Christina, född 1842-11-16 på Brokind, död 1874-07-12 Oretorp s län. Gift 1864-04-28 i Stockholm med ryttmästaren, greve Axel Otto De la Gardie, i hans 1:a gifte, född 1832, död 1890.
 • Henrik Carl Adam, född 1845. Underlöjtnant. Död 1898. Se Tab. 6.

TAB 4

Melker Henrik Gustaf, (son av Henrik Georg, tab 3), född 1841-12-02 i Linköping. Student i Uppsala 1860-02-01. Furir vid Svea livgarde 1860-02-09. Officersexamen 1861-02-04. Underlöjtnant vid nämnda livgarde 1861-02-19. Löjtnant 1862-07-09 kapten 1873-04-04. Avsked 1873-06-25. Kammarherre 1874-12-01. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1883-09-18. Avsade sig som ledamot av riksdagens 1:a kammare 1887-12-00. RNO 1899-12-01. Ordförande i Norra Kinda härads sparbank. RCXIII:sO 1906-01-28. Död 1906-09-09 vid Kneippbaden i Norrköping. Tillträdde efter faderns död Brokinds fideikommiss. Gift 1872-11-10 i Stockholm med Marie-Louise Blomstedt, född 1852-05-18 Nyborg. Död 1910-04-19 Hjularöd, dotter av kammarherren Johan Otto Blomstedt, och grevinnan Vilhelmina Lovisa Johanna von Schwerin.

Barn:

 • Anna Maria Vilhelmina Christina, född 1876-02-14 på Brokind. Stiftsjungfru. Död 1928-05-05 i Stockholm. Gift 1899-11-10 i Linköpings domkyrka med kammarherren Hans Gustaf Toll C, född 1865
 • Melker Otto, född 1877-05-09 på Brokind. Förvaltare Trolle-Ljungby s län. Död i Västra Ljungby socken ]] 1920-03-29, jordfäst 1920-04-06 i Kristianstads kyrka och gravsatt 1920-04-07 i Vårdnäs socken, Östergötlands län.
 • Maria Christina Lovisa, född 1879-04-18 i Linköping. Stiftsjungfru. Död 1913-09-20 i Jönköping (länslasarettet, db) och begraven på Västra Ny kyrkogård, Östergötlands län. Gift 1905-04-10 i Oskars kyrka i Stockholm med överstelöjtnanten vid Smålands artilleriregemente, RSO mm Andreas Holmgren, född 1869-07-11 i Lund
 • Didrik Hans, född 1882-01-30 i Linköping, död 1882-03-27 på Brokind.
 • Henrietta Fredrika (Jetten), född 1883-01-18 i Linköping. Stiftsjungfru. Död 1932-01-18 i Stockholm. Gift 1902-11-10 i Jakobs kyrka i Stockholm med kammarherren, greve Gustaf Carl Trolle Bonde af Björnö, född 1868
 • Ebba Catharina (Catty), född 1887-03-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1908-06-02 i Hälsingborg Vårdnäs förs Östergötlands län, vb) med ryttmästaren i skånska husarregementets reserv, RSO, Nils Ernst Loris Persson Henning i hans 2:a gifte (gift 1:o 1906-10-03 i Oskars kyrka i Stockholm med Ebba Wirsén, född 1883-10-05 Väsby, död 1907-02-22 i Stockholm, dotter av ryttmästaren, greve Carl Gustaf Fredrik Wirsén, och Alma Helena Vilhelmina Ekström), född 1880-03-02 i Jönköping

TAB 5

Henrik Otto, (son av Melker Henrik Gustaf, tab 4), född 1874-07-30 Västerby. Mogenhetsexamen 1893-05-26. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1893-05-29. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1894-07-14. Elev vid krigsskolan 1894-08-16. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1895-12-06. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1898-08-27. Aspirant vid generalstaben 1901-09-00. Stabsadjutant och löjtnant vid nämnda stab 1905-12-22. Stabsadjutant och kapten 1906-06-08. Kapten i 2. livgrenadjärregementet 1907-11-01. Kapten vid Södermanlands regemente 1912-11-08. Ånyo stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1915-11-12. Överadjutant och major i generalstaben 1915-11-12. Major vid Södermanlands regemente 1916-05-19. RSO 1916-06-06. Major vid 1. livgrenadjärregementet 1916-12-01. Militärattaché vid beskickningen i Washington 1919-12-05. Avsked ur krigstjänsten och entledigad från förordnandet såsom militärattaché 1919-12-31. RPrJohO. Innehar Brokinds fideikommisskapital. Biogr. i Väd. Död 1926-11-30 (30/12) (Linköping dk:förs, db nr). Gift 1899-12-14 i Jakobs kyrka i Stockholm med Anna Ridderstad, född 1873-08-19 i Stockholm, dotter av översten Carl Vilhelm Edvard Ridderstad, och hans 1:a fru Calla Ericsson.

Barn:

 • Melker Henrik Vilhelm Didrik, född 1900-10-31 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1919-05-29 officersvolontär vid 2. livgrenadjärregementet 1919-06-05. Död 1920-06-29 i Linköping (Vårdnäs förs, Östergötlands län, db).
 • Catharina Dagmar Anna Maria, född 1902-03-27 i Stockholm. Gift 1926-10-09 med Karl Axel Magnus Lerichs
 • Göran Henrik Hans Didrik, född 1904-08-06 vid Gammaludden på Värmdön, Stockholms län. Se Tab. 5 A
 • Hans Henrik Jan Didrik, född 1907-04-24 i Stockholm.
 • Margareta Lovisa Anna Maria, född 1914-11-17 på Brokind. Gift 1941-05-04 i Kungsholms förs Stockholm (vb nr 118) med bryggeritjänsteman, konsthandlare Olof Axel Valdemar Ferlin, född 1904-10-06

TAB 5A

Göran Henrik Hans Didrik, (son av Henrik Otto tab 5), född 1904-08-06 vid Gammaludden på Värmdön i Bo förs, Stockholms län. Gift 1932-10-18 i Köpenhamn med Bertha Erika With, född 1904-12-25 i Köpenhamn. Dotter av generallöjtnanten Erik With och Gustava Daniela Davidsen.

Barn:

 • Anna-Maria Ragna Catharina,
 • Henric Melker Eric
 • Christina Elisabeth Gustava
 • Melcher Göran Karl

TAB 6

Henrik Carl Adam, (son av Henrik Georg, tab 3), född 1845-06-07 på Brokind. Student i Uppsala 1863-09-18. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1863-03-12. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1866-01-30. Avsked 1873-04-25. Död 1898-04-30 Västerby. Tillträdde efter faderns död såsom fideikommiss Västerås kvarnar samt ägde Västerby. Gift 1874-05-08 i Helsingfors med Elisabet Cronstedt, född 1854-05-08 i Åbo, dotter av geheimerådet, guvernören Anton Gabriel Cronstedt A, och hans 2:a fru Johanna Elisabet Nassokin.

Barn:

 • Henrik Georg, född 1875. Direktör. Se Tab 7.
 • Carl Adam Anton, född 1876-02-08 på Västerby, död 1890-11-02 i Linköping.
 • Christina Elisabet (Stina), född 1877-04-03 i Vårdnäs förs, Östergötlands län
 • Henrik Gustaf, född 1878-06-22 på Västerby. Stationsskrivare vid Östra centralbanan. Död 1923-06-12
 • Conrad Gabriel, född 1881-08-29 på Västerby. Mogenhetsexamen 1902-05-22. Volontär vid Norrlands artilleriregemente 1902-06-02. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1904-12-08. Löjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1908-09-18. Kapten vid Svea artilleriregemente 1918-03-26. RSO 1925-06-06. Gift 1:o 1924-08-17 i Stockholm, Matteus med Anna Catharina Bergqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o Bäckman), född 1884-01-05, död 1925-03-09 i Stockholm, Svea art.regementes förs. Gift 2:o 1933-12-11 i Vickleby socken med Tora Teresia Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o Jansson), född 1898-12-30
 • Gabriel, född 1883. Före detta löjtnant. Se Tab. 8
 • Hedvig Elisabet, född 1885-10-09 på Västerby.

TAB 7

Henrik Georg, (son av Henrik Carl Adam, tab 6), född 1875-01-26 i Klara förs, Stockholm. Direktör för Allmänna sparbankens avdelningskontor i Södertälje 1920–1923. Innehar fideikommissegendomen Västerås kvarnar i S:t Ilians förs, Västmanlands län, som han tillträdde efter faderns död 1898-04-30. Gift 1900-10-20 i Uppsala domkyrka med Lali Signe Tora Törngren, född 1868-02-03 i Vaksala förs, Uppsala län. Skrev i flera större större tidskrifter, bl a Idun, under signaturen “Herrgårdsmor”. Skrev två kokböcker (Farmors och mormors goda mat samt Läckert bakverk). Knuten till Tyra Grafströms ateljé. Död 1934-01-17 å Södertälje lasarett, Södertälje stadsförs, Stockholms län (db nr 6). Dotter av inspektören Rudolf Teodor Törngren och Amalia Carolina Teresia Löfström.

Barn:

 • Henrik Georg Carl Adam, född 1902-03-13 på Ösby i Lunda förs, Stockholms län. Se Tab. 7 A.
 • Tora Gustaviana Hedvig Elisabeth, född 1903-12-08 Ösby Anst hos familj i Bryssel, Belgien 1927-1937.
 • Hillevi Amalia Elisabeth Henriette, född 1905-10-03 Holmen. Utb att sköta barn på Sällskapet Barnavård. Gift 1929-07-27 i Södertälje med Carl Levin Varenius, född 1900-02-22 i Nicolai förs, Stockholm. Tjänsteman.
 • Ebba Henriette Fredrika Eleonora, född 1907-07-28 Holmen Handarbetslärarinna. Gift 1928-12-08 i Södertälje med sin kusin Lars Mauritz Emanuel Törngren, född 1902-03-26. Jur stud. Landsfiskal sedermera distriktsåklagare. RNO.
 • Henrik Melcher Didrik, född 1909-05-06 Holmen Greve. Kontorist. Tjänsteman v AB Pripps bryggerier. Gift 1938-04-16 i Skogs förs, Gävleborgs län (Södertälje vb nr 29) med Signe Maria Wibling, född 1910-05-31 i Malmö, Johannes förs Anst vid Scania Vabis. Dotter av sergeanten Ragnar Ivar Fredrik Wibling och Beda Margareta Hedberg.

TAB 7A

Henrik Georg Carl Adam, (son av Henrik Georg, tab 7), född 1902-03-13 Ösby. Studentexamen vid Södertälje högre allm. läroverk 1922-06-08. Officersaspirant vid 1:a livgrenadjärregementet 1923-04-16. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1924-12-31. Underlöjtnant ibm 1926-12-30. Underlöjtnant vid Livregementets grenadjärer 1928-01-01. Instruktörexamen vid Gymnastiska centralinstitutet s.å. maj 10. Gymnastiklärareexamen därst. 1929-06-10. Löjtnant vid Livregementets grenadjärer s.å. sept. 4. Gymnastikdirektörexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 1933-06-10. Kompaniofficer och lärare vid infanteriofficersaspirantskolan 1936-10-12. Kapten i regementet 1939-09-22 fr o m s.å. okt. 1. Kapten vid Livregementets grenadjärer 1940-08-01. Förordnad såsom kapten och andre adjutant vid IV arméfördelningens stab 1941-10-01. kapten och förste adjutant vid sistnämnda stab 1942-10-01. Gift 1926-11-13 i Järvsö förs, Gävleborgs län med sin kusin Theresia Anna Christina (Ann-Stin) Törngren, född 1899-04-21 på Norra Våga i Järvsö, Gävleborgs län. Dotter av ingenjören Vidar Axel Hjalmar Törngren och Anna Olsson.

Barn:

 • Hans Henric Georg, född 1928-04-23 i Stockholm.
 • Anna Catharina Elisabeth, född 1933-03-02 i Stockholm
 • Vidar Georg Gustaf, född 1939-06-03 i Linköping

TAB 8

Gabriel, (son av Henrik Carl Adam, tab 6), född 1883-10-04 Västerby. Greve. Mogenhetsexamen i Linköping 1904-06-09. Volontär vid 1:a livgrenadjärregementet 1904-06-14. Elev vid Krigsskolan 1905-10-05 . Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1906-12-14. Löjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1908-02-18. Instruktörexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 1910-05-10. Gymnastiklärarexamen därst. 1911-06-10. Regementsadjutant vid ovannämnda regemente 1914-04-11. Direktörassistent i kvarnaktiebolaget J. G. S., Norrköping, 1915–1920. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1917-09-28. Verkställande direktör i kvarnaktiebolaget J. G. S. 1920–1928. Stadsfullmäktig i Norrköping 1926–1934. Sekreterare i Östergötlands läns jaktvårdsförening sedan 1926. Ledamot av Östergötlands-Södermanlands handelskammares arbetsutskott 1927–1936. Ledamot av Centralstyrelsen för Östergötlands Enskilda bank aktiebolag, Norrköping, sedan 1927. Ordförande i styrelsen och direktör i kvarnaktiebolaget J. G. S. och J. G. Swartz aktiebolag sedan 1928. Ordförande i Norrköpings skyttegille sedan 1924. Ledamot av Svenska Jägarförbundets styrelse sedan 1936. Avsked ur krigstjänsten 1920-08-27 fr o m 1920-09-01. Gift 1911-12-05 i Norrköping, S:t Olai med Greta Elisabet Swartz, född i Norrköping 1889-12-22, dotter av fabriksidkaren Per Johan Jakob Swartz och Dagmar Maria Frisell.

Barn:

 • Carl Lennart Gabrielsson, född 1913-06-23 i Linköping, Domkyrkoförs. Greve. Studentexamen vid Sigtuna humanistiska läroverk 1933-06-08. Officersaspirant vid Livgrenadjärregemente s.å. juni 12. Elev vid Krigsskolan 1934. Arméns Skytte SM s.å. Fanjunkare i regementet 1935-09-12. Officersexamen 1936-04-04. Fänrik i Livgrenadjärregementet s.å. apr. 24. Fänrik vid regementet s.å. okt 23. Tjänstgöring vid Flygvapnet 1937-06-28–1937-08-04. Löjtnant i regementet 1938-04-29 och vid regementet s.å. juli 22. Löjtnant vid Signalregementet 1941-10-01. Gift 1939-12-30 i Stockholm med Eva Greta Forsström, född 1917-04-05 i Värnamo, dotter av direktören Hans Ruben Forsström och Elin Linnea Emerentina Weimers.
 • Pehr Bertil Gabrielsson, född 1917-05-24 Fiskeby. Greve.
 • Henrik Sören Gabrielsson, född 1920-02-18 på Fiskeby.

TAB 9

Johan Henrik, (son av Henrik Carl Adam, tab 6), född 1887-02-24 Västerby . Mogenhetsexamen i Linköping 1909. Studentexamen vid Linköpings högre allm. läroverk 1909-06-16. Studieresa till Finland s.å. Lantbrukselev å Västerby i Vårdnäs förs, Östergötlands län 1910. Lantbrukselev å Hagelsrum i Målilla förs, Kalmar län 1911. Lantbrukselev å Sjögerås i Kleva förs, Skaraborgs län. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1912. Utexaminerad 1914-10-20. Förvaltare vid Odenfors i Vreta klosters socken, Östergötlands län 1916. Äger nämnda egendom sedan 1921. Agronom. Gift 1916-01-29 i Linköping domk.förs med Märta Carolina Nilsson född 1891-05-14 i Linköping, Domkyrkoförs, dotter av bankdirektören Jonn Olof Nilsson och Agnes Ingeborg Düring.

Barn:

 • Anna Margaretha Elisabeth (Ann-Margret), född 1916-12-09 i Linköping
 • Jan-Henrik Georg, född 1919-06-28 i Vreta klosters förs, Östergötlands län
 • Märta Gunilla, född 1921-10-08 Odensfors

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: