:

Von Strokirch nr 1233

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Strokirch nr 348)

Adliga och friherrliga ätterna VON Strokirch nr 1233 och 348

Adlad 1691-10-18, introd. 1693. En gren friherrlig 1815-01-26 enl. R.F. § 37, introd. s. å. Utdöd 1841-04-27.

Strokirch F34800.png

TAB 1

Johan Strokirch, adlad von Strokirch, (son av Mikael Strokirch, se adliga ätten von Strokirch, tab 1), född 1645-06-18 i Stockholm. Student i Uppsala1 1649-12-06. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1668. Ord. kammarskrivare i första provinskontoret därst. 1669-06-25. Kamrerares titel 1676. Kamrerare i nämnda kollegium 1678 (ed 29/5). Guvernementskamrerare i Riga 1684-07-29 adlad 1691-10-18 jämte yngsta brodern Paul (introd. 1693 under nr 1233). Assessor i kammarrevisionen 1691-12-002. Död 1719-03-17 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1:o 1674-01-28 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med Elisabet Sabel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med krigskommissarien Georg Dahlström)4, död 1710 i Fagerhults socken och begraven s. å. 13/3, dotter av lärftskrämaren Per Sabel. Gift 2:o 1716-12-06 med Margareta Börjesdotter Åkerberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bankokommissarien Sven Brinck i hans 3:e gifte, död 1712 och i ett föregående gifte fader till översten Gabriel Brinck, adlad Leijonbrinck), död 1730-05-28 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Johan, född 1675. Häradshövding. Död 1724. Se Tab. 2
 • 1. Mikael, född 1678. Major. Död 1710. Se Tab. 15
 • 1. Charlotta. Gift 1700-07-31 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm3 med assessorn Lars Svensson Welt, död barnlös 1728 och kusin till herrarna Welt, adlade Stierncrona och Lilliecreutz. 1384, 166 och 1679.
 • 1. Juliana Eleonora, född 1682-04-09, död 1768-11-19 Dalen. Gift 1714-12-09 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med sin farbroders svåger, assessorn Carl Christer Thumb von Weingarten, död 1733.
 • 1. Catharina, född 1683-09-10. Gift 1719-09-13 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med kaptenen vid Hälsinge regemente Hans Phaléen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1716-05-18 i Gävle med Margareta Hasselhuhn, död 1717-04-02 i Ovanåkers socken, Gävleb., i hennes 2:a gifte, dotter av handlanden Henrik Hansson Hasselhuhn), född 1687, död 1769-08-04.
 • 1. Maria Christina, döpt 1684-10-06 i Stockholm.
 • 1. Anna Elisabet, född 1687-01-23 i Stockholm.

TAB 2

Johan, (son av Johan Strokirch, adlad von Strokirch, tab 1), född 1675-09-03 i Stockholm5. Student i Uppsala1 1692-12-15. Disp. 1697-05-27. Häradshövding i Norra och Södra Möre, Stranda och Handbörds härader i Kalmar län. Död 1724-10-24 och begraven i Ljungby kyrka Kalmar län, där hans vapen uppsattes. Gift 1705-10-24 med Märta Margareta Hollweg, född 1684-06-23, död 1766-04-14 i Jönköping, dotter av överstelöjtnanten Johan Didrik Hollweg och Christina Wendler.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1706-10-02, död 1781-04-21 i Kalmar. Gift 1724-08-12, Kranklösa med kaptenen vid östra skånska regementet till fot med majors karaktär, RSO, Sven Åderman, född 1687, död 1760-03-21 på Kranklösa.
 • Johan, född 1708. Hovrättsråd. Död 1782. Se Tab. 3
 • Märta Johanna, född 1712-02-01, död 1793 och begraven s. å. 11/6 i Malmö. Gift 1736-07-04 i Ljungby socken med häradshövdingen i Norrvidinge, Kinnevalds och Allbo härader Carl Christoffer Dahlström, född 1699-05-22, död 1758-10-29.
 • Juliana Catharina, född 1713-07-23, död 1748 Rälla och begraven s. å. 6/6. Gift 1747-07-12 på Kranklösa med jägmästaren på Öland, över jägmästaren Johan Wallman, född 1706, död 1769-07-05 på Rälla.
 • Carl Reinhold, född 1719. Hovrättsråd. Död 1779. Se Tab. 13.

TAB 3

Johan, (son av Johan, tab 2), född 1708-07-08. Student i Uppsala 1725-09-16. Auskultant i Svea hovrätt 1728-02-01. Kanslist i statskontoret 1730-04-07. Notarie därst. 1735-04-24. Sekreterare 1745-05-17. Assessor i Göta hovrätt 1747-12-16. Hovrättsråd därst. 1753-10-25. Avsked 1762-06-29. Död 1782-04-26 Tuvebo och begraven i Habo kyrka. Gift 1:o 1730 med Anna Christina Langenberg, död 1733-01-13 i Stockholm, dotter av en kapten Langenberg. Gift 2:o 1740-05-27 Lund med Anna Catharina Silfverstedt, född 1723-05-26 på Lund, död 1800-02-05 på sin gård Klämmerslorp i Utvängstorps socken Skaraborgs län, dotter av hovrättsrådet Bengt Olofsson Kilstedt, adlad Silfverstedt, och grevinnan Catharina Johanna Gyllenborg.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1731-12-28, död 1802 i Kalmar. Gift 1756-10-31 på Tuvebo med sin kusin, stadssekreteraren i Kalmar Carl August Åderman, född 1732 i Stralsund, död 1761-03-31 i Kalmar.
 • 2. Johan, född 1741. Lagman. Död 1800. Se Tab. 4.
 • 2. Bengt, född 1743-01-15, död s. å. 3/10.
 • 2. Catharina Johanna, född 1745-08-04 i Stockholm, död där 1746-09-20.
 • 2. Catharina Margareta, född 1746-08-23, var död 1814. Gift 1763-04-05 på Tuvebo med kamreraren Johan Hjertstedt.
 • 2. Bengt, född 1748. Kapten. Död 1817. Se Tab. 6.
 • 2. Johanna Elisabet, född 1750-07-07 på Tuvebo, död 1793-02-11 Nygård Gift 1780-04-04 med kyrkoherden i Habo pastorat av Skara stift, kontraktsprosten i Vartofta kontrakt Martin Christian Jungmarker i hans 1:a gifte (gift 2:o 1795-01-28 med Beata Johanna Printzensköld, född 1767-06-21 på Bodanäs i Sandsjö socken. Jönk., död 1853-12-24, dotter av ryttmästaren Axel Fredrik Printzensköld, och Maria Elisabet Norberg), född 1743-08-10 i Habo prästgård, död där 1825-04-24.
 • 2. Carl Jakob, född 1753-02-15 på Tuvebo. Jur. examen i Lund 1772. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 22/7. Extra ordinarie notarie därst. 1773-02-00. Vice häradshövding 1776-12-00. Vice auditör vid Kronobergs regemente 1778-01-00. Auditör därst. 1779-02-10. Häradshövding i Lysings och Dals härader Östergötlands län 1782-03-10. Lagmans titel 1790-11-18. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1799-04-00. Död barnlös 1800-03-09 i Stockholm. Gift 1779-01-01 med Eva Catharina Zerl, född omkr. 1756, död 1814-03-21 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Högby, Västra Skrukeby och Hogstads församl:s pastorat av Linköpings stift kontraktsprosten Gabriel Zerl och Johanna Wadman.
 • 2. Fredrik Christoffer, född 1754-08-10 på Tuvebo, död där 1755-03-06.
 • 2. Christina Maria, född 1755-07-24 på Tuvebo, död 1821-04-15 i Hjo. Gift 1:o 1781-07-27 på Tuvebo med lantbrukaren Carl Noring, adlad Noringer, född 1758, död 1784. Gift 2:o 1785-10-11 med ekonomidirektören, docenten i Greifswald, filosofie magister Sven Brisman, född 1752, död 1826 i Skövde.
 • 2. Henning Adolf, friherre von Strokirch, född 1757. President. Död 1826. Se Tab. 11.
 • 2. Fredrik, född 1759-11-03 på Tuvebo, död där 1761-11-26.
 • 2. Reinhold Casten, född 1761-02-11 på Tuvebo, död där s. å. 12/4.
 • 2. Gustaf Didrik, född 1763. Sekreterare. Död 1800. Se Tab. 12.

TAB 4

Johan, (son av Johan, tab 3), född 1741-03-15 i Fundbo socken Uppsala län. Student i Lund6 1756-09-13. Auskultant i Göta hovrätt 1758-01-18. Antagen på prov i riksens ständers bank 1761-06-01. Notarie i nämnda hovrätt 1762-08-24. Protonotarie därst. 1769-08-18. Advokatfiskal 1773-01-18. Assessors fullm. 1780-01-19 och lagmans fullm. 1788-01-07. RNO 1800-06-14. Död s. å. 10/11 Strömsberg. Han förordnades 1791, 1792 och 1793 att förestå landshövdingämbetet i Skaraborgs län och 1799 i Jönköpings län. Gift 1:o 1762-09-21 med Beata Dorotea Mobeck, död 1786-08-02 Källeberg, dotter av vice fiskalen i Göta hovrätt Magnus Gustaf Mobeck och Anna Elisabet Lindencrona. Gift 2:o 1787-09-14 med Gertrud Christina Hedercrantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1777-11-23 Hägerstalund, med kammarherren Gustaf Silfversparre-Stiernsparre, nr 99, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1827. Gift 3:o 1808-12-22 i Stockholm med vice presidenten Johan Ludvig von Ehrenheim, B, i hans 2:a gifte, född 1742, död 1834), född 1761-11-30, död 1826-03-30 på Strömsberg, dotter av salpetersjuderiöverdirektören Christoffer Hedman, adlad Hedercrantz (ej introd.), och friherrinnan Gertrud Antoinetta von Knorring.

Barn:

 • 2. Beata Christina, född 1789-02-07, död 1790-03-14 Ulvstorp
 • 2. Anna Gertrud, född 1790-04-14 i Sandseryds socken, död 1802-04-01 på Strömsberg.
 • 2. Johanna Christina, född 1791-07-09 i Sandseryds socken, död s. å. 21/11 på Ulvstorp.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1793-12-23, död 1831-07-13. Gift 1825-04-21 med löjtnanten vid Jönköpings regemente Gabriel Edvard Hökenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1834 med Maria Josefina Grubb i hennes 1:a gifte, född 1809, död 1881)7, född 1780-04-08 Hackenäs, död 1842-06-23 i Stockholm.
 • 2. Johan Christoffer, född 1795. Kammarherre, död 1827. Se Tab. 5.
 • 2. Catharina'' Charlotta, född 1797-08-02 på Ulvstorp. Död 1874-10-08 i Stockholm. Gift 1824-10-21 på Strömsberg med stadsfiskalen i Stockholm, borgmästaren Gustaf Adolf Mellbin, född 1800, död 1875-05-18 i Stockholm.
 • 2. Bengt Albrekt, född 1799-05-24, död 1800-12-02 på Strömsberg.

TAB 5

Johan Christoffer, (son av Johan, tab 4), född 1795-03-13 i Jönköping. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1812-12-28. Fänrik därst. 1813-03-23. Löjtnant 1822-02-19. Kaptens n. h. o. v. 1823-12-18. Kammarherre i k. maj:ts hov 1826-05-11. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1827-06-20. Död s. å. 26/9 Strömsberg ,. Gift 1:o 1820-01-18 i Malmö med Aurora Christina af Klinteberg, född 1798-10-04, död 1821-07-27 Källeberg, dotter av landshövdingen Vilhelm Klinteberg, adlad och friherre af Klinteberg, och Hedvig Falk. Gift 2:o 1823-09-07 Grimstorp med friherrinnan Christina Charlotta Ottiliana Palmstierna, född 1792-07-19, död 1860-05-06 på Strömsberg, dotter av översten och generaladjutanten friherre Måns Palmstierna, och friherrinnan Beata von Essen.

Barn:

 • 1. Hedvig Christina, född 1821-05-22 på Källeberg, död 1898-02-17 i Jönköping. Gift 1844-09-28 på Strömsberg med landskamreraren i Jönköpings län, RNO, RVO, Carl Henrik Vilhelm Landegren, född 1814-08-19 i Jönköping, död där 1887-08-05.
 • 2. Johan Paul Fredrik Otto, född 1824-07-09 på Grimstorp. Student i Uppsala 1843-05-00. Kansliexamen 1846-05-00. Extra ordinarie tjänsteman i civildepartementet 1847. Direktör och ordförande i Jönköpings läns brandstodsdirektion sedan 1856. Kammarherre i k. maj:ts hov 1859-09-00. Ledamot av riksdagens första kammare 1872–1881, 1887 och sedan 1896. RNO 1875-12-01. Ordförande i Jönköpings läns hushållningssällskap sedan 1876. LLA 1880. KVO1kl 1886-12-01. Hovmarskalk 1889-01-21. Erhöll Jönköpings HushGM 1894-12-01. Död ogift 1903-07-07 på Strömsberg. Ägde nämnda egendom sedan 1827.

TAB 6

Bengt, (son av Johan, tab 3), född 1748-12-05 i Jönköping. Volontär vid Gyllengranatska regementet 1754-01-02. Förare vid Jönköpings regemente 1764-05-05. Sergeant därst. 1767-09-17. Bataljonsadjutant 1769-05-29. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1770-10-15. Löjtnant därst. 1773-11-03. Kaptens avsked6 1782-03-06. Död 1817-03-12. Ägde Stora Kärr i Habo socken Skaraborgs län. Gift 1780-04-14 i Habo socken med sin kusin Juliana Eleonora von Strokirch, född 1758-05-06 på Dalen i nämnda socken, död 1821-04-29 i Jönköping, dotter av hovrättsrådet Carl Reinhold von Strokirch, och friherrinnan Elisabet Charlotta von Schwerin.

Barn:

 • Johan, född 1780-11-25 på Stora Kärr i Habo socken, liksom syskonen, död där 1781-02-28.
 • Johan, född 1781. Lantbrukare. Död 1835. Se Tab. 7
 • Anna Charlotta, född 1783-01-05, död 1856-02-01 i Bankeryds socken Jönköpings län. Gift 1810-01-01 på Stora Kärr med hovrättsrådet i Göta hovrätt Johan Wetterberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Christina Lychman)8, född 1769-02-16 i Asks socken Malmöhus län, död 1840-10-31 på sin gård Domberg i Västergötland.8
 • Carolina Elisabet, född 1784-04-08, död s. å. 12/5 på Stora Kärr.
 • Hedvig Beata, född 1785-12-20, död 1848-01-09 i Stockholm. Gift 1821-04-22 i Jönköping med landsfiskalen i Jönköpings län Nils Setterwall, född 1796, död 1840.9
 • Carl Reinhold, född 1789-05-06, död ogift 1819-12-09, i Jönköping.

TAB 7

Johan, (son av Bengt, tab 6), född 1781-10-12 på Stora Kärr i Habo socken Skaraborgs län. Lantbrukare. Död 1835-06-06 i Hjo. Ägde Skarpemo i Utvängstorps socken Skaraborgs län och gårdar i Eds by i Visingsö socken Jönköpings län. Gift 1820-04-25 i Yllestads kyrka Skaraborgs län med Brita Charlotta von Döbeln, född 1795-05-23, död 1864-01-24 i Hjo, dotter av Ernst Fredrik von Döbeln, och Brita Catharina Björnberg.

Barn:

 • Fredrik Julius Ferdinand, född 1821-03-08 Skarpemo, död där 1822-12-16.
 • Leopold Bernhard, född 1823-04-18 på Skarpemo, död där s. å. 24/4.
 • Josef Christoffer, född 1825. Godsägare. Död 1899. Se Tab. 8.
 • Emma Josefina, född 1828-04-07 på Skarpemo, död 1882-10-31 i Göteborg. Gift 1855-06-17 i Hjo med handlanden Carl Josef Alstrin, född 1825-04-24 Rör, död 1888-07-25 i Göteborg.
 • Selma Matilda, född 1832-03-30 i Hjo, död 1905-01-30 i Östersund. Gift 1855-06-17 i Hjo med materialskrivaren vid statens järnvägar Joakim Johan Frans Michal, född 1825-12-31 i Hjo, död 1879-01-01 i Östersund.
 • Aurora Helena, född 1834-09-10 i Hjo, död 1915-10-04 i Annedals socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1851-10-26 i Fågelås' socken Skaraborgs län med länsbyggmästaren Johan Hellström, född 1820-06-18 i Floda socken Södermanlands län, död 1881-06-13 i Alingsås.

TAB 8

Josef Christoffer, (son av Johan, tab 7), född 1825-01-14 Skarpemo. Handlande i Hjo till 1855. Död 1899-10-17 på Styrshult och begraven i Korsberga socken. Ägde Styrshult och Liden m. fl. egendomar i Korsberga socken Skaraborgs län och gård i Hjo. Gift 1855-06-08 på Styrshult med friherrinnan Gustava Charlotta Ingeborg Carolina Fleetwood född 1837-08-18 Brännegården, död 1926-05-19 ]] i Hjo och begraven i Korsberga, dotter av godsägaren, friherre Bengt Johan Milesson Fleetwood, och Henrika Catharina Ulrika Sofia Adelaide Charlotta Hammarhjelm.

Barn:

 • Georg Josef Miles, född 1856-05-26, död 1857-09-24.
 • Elly Hedvig Ingeborg Charlotta, född 1858-08-10 på Styrshult, död 1892-12-09 i Hjo. Gift 1890-05-25 på nämnda egendom med kassören vid Skaraborgs enskilda banks avdelningskontor i Hjo Josef Ludvig Blomgren, född 1863-05-22 i Borås.
 • Sigrid Ingeborg Josefina, född 1860-08-14 på Styrshult. Gift 1:o 1887-02-01 i Stockholm med stationsskrivaren vid statens järnvägar Axel Idogan Birger Michal, född 1862-07-04 i Hjo, död 1889-12-04 i Linköping. Gift 2:o 1909-04-15 i Ranten i Falköpings landsförsaml. med före detta disponenten Anselmo Levin Wallqvist i hans 2:a gifte, född 1852-06-15.
 • Anna Ingeborg Aurora, född 1863-04-23 på Styrshult. Gift där 1896-08-24 med komministern i Blidsbergs församl. av Skara stift Alfred Fridner, född 1855-05-06 i Levene socken Skaraborgs län, död 1922-07-16.
 • Carl Axel Engelbrekt, född 1865. Före detta jägmästare. Se Tab. 9.
 • Ernst Johan Miles, född 1868-08-07 och död 1870-02-18 på Styrshult.
 • Birger Hjalmar Fritjof, född 1869-11-12 och död s. å. 28/12 på Styrshult.
 • Ivar Gustaf Paul, född 1871-02-01 och död 1892-08-05 på Styrshult.
 • Gerda Ingeborg, född 1873-02-08 på Styrshult, död ogift 1930-08-07 på Liden och begraven i Korsberga.
 • Bengt Magnus Göran, född 1875-02-12 och död 1879-12-11 på Styrshult.
 • Einar Fredrik Bernhard, född 1879-04-22 på Styrshult. Konstnär. Äger Nygård i Hjo landsförs Skaraborgs län. Död barnlös 1932-11-08 i Hjo. Gift 1919-06-02 med Elin Gabriella Bohman, född 1864-11-29,

TAB 9

Carl Axel Engelbrekt, (son av Josef Christoffer, tab 8), född 1865-11-05 Styrshult. Mogenhetsexamen i Stockholm 1884-12-15. Extra elev vid Ombergs skogsskola 1885-10-01. Elev vid skogsinstitutet 1886-06-15. Utexaminerad 1888-06-15. Extra jägmästare i Falbygds revir s. å. 26/7. Transp. till västra distriktet 1891-04-30. Lantmäterielev 1893-04-24. T. f. assistent i Vartofta revir 1898-08-09. Länsjägmästare i Skaraborgs län 1904, sedermera bitr. länsjägmästare därst. Ledare av statens dikningsarbeten i Gävle–Dala distrikt 1911-04-10. Jägmästare i Vartofta revir 1912-05-10. RVO 1919-06-06. Gift 1892-05-15 på Styrshult med Emily Bingham, född 1871-03-31 i Belsize Road, South Hampstead, London. Dotter av grosshandlaren William Bingham och Emma Peck.

Barn:

 • Miles Johan Valfrid, född 1898. Civilingenjör. Se Tab. 10.
 • Joyce Carola Ingeborg, född 1901-06-08 på Liden. Stiftsjungfru. Gift 1926-08-21 på nämnda egendom med sin kusin löjtnanten vid Skaraborgs regemente Bengt Daniel Friedner född 1898-07-09 i Blidsbergs socken Älvsborgs län.

TAB 10

Miles Johan Valfrid, (son av Carl Axel Engelbrekt, tab 9), född 1898-01-21 Liden. Studentexamen i Skövde 1916. Utexaminerad från högre avdelningen vid Chalmers tekniska institut, avdelningen för väg- och vattenbyggnadskonst 1922. Civilingenjör. Anställd vid Mölndals Tekniska byrå 1923–1924. Studieresa till Tyskland samt praktik vid vägstyrelse och byggnadsteknisk byrå. Gift 1929-12-14 i Stockholm Katarina med Birgitta Hellström, född 1903-04-21 i Karlskrona. Död 1938-12-03 i Sollefteå. Dotter av kamreraren John Sixten Hellström och Johanna Adolfina Mattsson. Gift 2:o 1939-09-30 i Sollefteå med Ellen Michali i hennes andra gifte (gift 1:o med Johansson, född 1900-08-25). Dotter av Josef Michali.

Barn:

 • Hans Johan Torbjörn, född 1930-09-19 i Arvika.
 • Carl Svante Joachim, född 1936-02-08.
 • Bengt Erik Justus

TAB 11

Henning Adolf, friherre von Strokirch, (son av Johan, tab 3), född 1757-05-30 Tuvebo. Student i Lund 1776. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 2/11. Vice häradshövding 1779-06-08. Häradshövding i Vartofta härad Skaraborgs län 1781-02-04. Adjungerad ledamot i förutnämnda hovrätt 1793. Lagmans n. h. o. v. s. å. 1/8. Hovrättsråds n. h. o. v. 1795-11-02. Ledamot av konungens högsta domstol 1806-05-19. Justitieråd 1809-06-12. RNO s. å. 3/7. President i Svea hovrätt 1810-12-03. KNO 1811-11-25. Friherre 1815-01-26 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. under nr 348). Juris doktor 1818-06-15. Död 1826-07-14 i Stockholm och jordfäst s. å. 27/7 på Klara kyrkogård. Gift 1:o 1782-01-13 med grevinnan Maria Helena Creutz, född 1764-10-18 i Varvs socken Skaraborgs län, död 1783-01-24 efter barnsäng, dotter av häradshövdingen greve Johan Gabriel Creutz, och Anna Elisabet Helander. Gift 2:o 1784-04-15 Trästena med Fredrika Lucia Gyllenhaal, född 1761-01-13 Härlingstorp, död 1797-09-09 Klämmestorp, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich.

Barn:

 • 1. Johan, född 1783-01-21, död s. å. 31/1.
 • 2. Maria Helena, född 1785-01-21. Stiftsjungfru. Död 1820-03-31. Gift 1810-11-16 i Stockholm med justitierådet greve Gustaf Wathier Hamilton, i hans 1:a gifte, född 1783, död 1835.
 • 2. Anna Margareta Fredrika, född 1786-03-30. Stiftsjungfru. Död 1861-07-03 i Stockholm. Gift där 1810-01-19 med ryttmästaren greve Gustaf Didrik Taube, i hans 2:a gifte, född 1761, död 1822.
 • 2. Johanna Laurentia, född 1788-01-24 stiftsjungfru. Död ogift 1857-09-20 i Stockholm i kolera.
 • 2. Johan Herman, friherre vid faderns död 1826. Född 1789-08-21. Student i Lund. Teol. examen därst. 18046. Auskultant i Göta hovrätt 1805-07-18. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1807. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie därst. 1808. Vice häradshövding 1811. Häradshövdings n. h. o. v. 1812-03-05. Kopist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 27/3. Lagman i Västergötland och på Dal 1816-12-19. Död barnlös 1841-04-27 i Stockholm och slöt friherrliga ättegrenen. Gift 1821-07-12 med Maria Christina Jungman, född 1798-03-28, död 1870-03-31 i Stockholm.
 • 2. Hedvig Christina, född 1790-11-19 på Klämmestorp, död 1797-06-03 Dykärr
 • 2. Gustava Carolina, född 1792-03-03 på Klämmestorp. Stiftsjungfru. Död i barnsäng 1814-01-09 på Blomberg i Husaby socken Skaraborgs län. Gift 1813-02-05 i Stockholm med sin systers svåger, häradshövdingen greve Hugo David Hamilton, i hans 1:a gifte, född 1789, död 1863.
 • 2. Beata Ulrika, född 1793-09-02 på Klämmestorp, död där 1794-02-17.
 • 2. Charlotta Elisabet, född 1795-02-17 på Klämmestorp. Stiftsjungfru. Död 1809-09-09 Kavlås
 • 2. Eva Sofia, född 1797-08-01 på Klämmestorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-06-09 i Stockholm.

TAB 12

Gustaf Didrik, (son av Johan, tab 3), född 1763-10-12 Tuvebo. K. sekreterare. Död 1800-05-09 Västerlid Gift 1788-01-01 med sin kusin och sin broders svägerska Hedvig Eva Ottiliana Strokirch, född 1762-01-10 Dalen, död 1842-04-08 på Västerlid, dotter av hovrättsrådet Carl Reinhold von Strokirch, och friherrinnan Charlotta Elisabet von Schwerin.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1788-03-07, levde ogift 1814.
 • Johanna Carolina, född 1789-11-01 på Stora Flittered i Habo socken, död 1796-03-17 på Västerlid.
 • Ottiliana Gustava, född 1791-01-25. Gift 1810-04-27 Rullesås med sergeanten Anders Wallin, född 1783.
 • Elisabet Juliana Margareta, född 1792-05-23 i Habo socken, död änka 1834-10-30 i nämnda socken. Gift före 1810-07-05 med Magnus Wallin.

TAB 13

Carl Reinhold, (son av Johan, tab 2), född 1719-11-21. Student i Uppsala1 1739-08-07. Kanslist i statskontoret 1745-04-30. Riddarhuskanslist 1747-11-05. Assessor i Göta hovrätt 1756-05-11. Hovrättsråd därst. s. å. 14/12. Död 1779-10-15 på sin egendom Dalen i Habo socken Skaraborgs län. Gift 1757-07-05 med friherrinnan Charlotta Elisabet von Schwerin, född 1723-01-12, död 1775-07-05 på Dalen, dotter av fältmarskalkslöjtnanten Filip Bogislav von Schwerin, friherre von Schwerin, och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Eleonora Cronhielm af Hakunge.

Barn:

 • Juliana Eleonora, född 1758-05-06 på Dalen, liksom syskonen, död 1821-01-28 i Jönköping. Gift 1780-04-14 på Dalen med sin kusin, kaptenen Bengt von Strokirch, född 1748, död 1817.
 • Margareta Charlotta, född 1760-07-30, död 1826-01-19 i Bosebygd i Nykyrka socken Skaraborgs län. Gift 1792-01-24 i Jönköping med kaptenen Henrik Gideon Fock, B, i hans 2:a gifte, född 1749, död 1811.
 • Hedvig Eva Ottiliana, född 1762-01-10, död 1842-04-08 Västerlid Gift 1788-01-01 med sin kusin och sin systers svåger, sekreteraren Gustaf Didrik von Strokirch, född 1763, död 1800.
 • Johan Filip, född 1764. Hovrättsråd. Död 1841. Se Tab. 14.

TAB 14

Johan Filip, (son av Carl Reinhold, tab 13), född 1764-12-28 Dalen. Student i Lund 178110. Jur. examen10 1782-06-08. Auskultant i Göta hovrätt6 1783-07-05. Kanslist därst. 1784-05-24. Extra kanslist vid justitieexpeditionen av konungens kansli 1786-06-29. Arkivarie i nyssn. hovrätt 1788-11-06. Kriminalnotarie därst. 1793-08-09. Civilnotarie 1794-05-28. Vice advokatfiskal 1795-05-13. Häradshövding inom Västergötland. Assessor i förutnämnda hovrätt 1796-02-12. Hovrättsråd därst. RNO 1822-04-29. Avsked från hovrätten 1830-10-21. Död 1841-01-20 i Jönköping. Gift 1791-09-09 Dagsnäs med sin kusins frus syssling Agneta Sofia Gyllenhaal, född 1763-02-13 död 1852-06-06 i Jönköping, dotter av kammarherren Hans Fredrik Gyllenhaal, och grevinnan Agneta Creutz.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1792-07-23 i Habo socken. Fänrik vid Skaraborgs lantvärn 1808-05-30. Fänrik i Skaraborgs regemente 1809-08-15. Löjtnant därst. 1813-12-20. Kapten 1818-04-14. RSO 1836-01-28. Major vid nämnda regemente 1837-05-12. Död ogift 1853-10-08 i Jönköping.
 • Adolf, född 1793-07-16, död s. å. 19/10.
 • Elisabet Agneta Henrika, född 1795-10-05, död 1796-06-19 i Jönköping.
 • Johan Gustaf, född 1796-12-30, död 1808-08-07 Måleskog
 • Per Adolf, född 1798-07-08 i Jönköping. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1816-12-02. Fänrik därst. 1817-03-18. Död ogift 1822-05-08 i Jönköping.
 • Agneta Elisabet (Betty), född 1799-11-20, död ogift 1892-01-12 i Jönköping.
 • Anna Gertrud, född 1800, död 1802-04-01.
 • Claes Filip, född 1801-03-01 i Jönköping. Hovjunkare. Lantbrukare. Omkom ogift 1833-08-27 genom vådlig händelse på Vättern.
 • Verner Fabian, född 1802-11-03. Studerande. Död ogift 1826-08-28 i Rönö kapellförs

TAB 15

Mikael, (son av Johan Strokirch, adlad von Strokirch, tab 1), döpt 1678-12-17 i Stockholm. Student i Uppsala1 1692-12-15. Löjtnant vid Hälsinge tre- och femmänningsbataljon 1701-04-16. Kapten därst. s. å. 28/10. Konfirm.fullm. 1704-01-11. Major 1710-08-01. Död s. å. i okt. i Helsingfors. Gift med Johanna Gyllenpistol, född posthuma 1677-01-01, död 1735-05-18 Sund, dotter av ryttmästaren Johan Gyllenpistol, och friherrinnan Helena von der Linde.

Barn:

 • Gustaf, död ung.
 • Mikael, död ung.
 • Carl, död ung.
 • Helena Elisabet. Gift 1:o 1738-05-01 på Sund med adjutanten vid Södermanlands regemente Jakob Becker, född 1700-03-02, död 1740-04-04 Aspö Gift 2:o 1755-06-15 på sistnämnda egendom med sekreteraren Carl Landberg, lefde 1765-03-01, men var13 död s. å. 17/6.

TAB 16

Paul Strokirch, adlad von Strokirch, (son av Mikael Strokirch, se adliga ätten von Strokirch, tab 1), född 1651. Extra ordinarie skrivare i generalbokhålleriet i kammarkollegium 1672. Kammarskrivare i drottning Christinas kontor i Stockholm 1675. Fältkassör vid svenska armén i Preussen 1677. Fältproviantmästare 1679. Ekonomibokhållare vid generalguvernementet i Livland efter sin svärfader 1680-07-04. Kamrerare därst. s. å. Adlad 1691-10-18 jämte äldre brodern Johan (introd. 1693 under nr 1233). Sist överinspektör vid stora sjötullen i Riga. Död 1710 i nämnda stad av pesten tillika med sin fru och son och gick då denna adl. ättegren ut. Gift (förlovad 1688-01-25 i Riga)11 med Catharina Magdalena Amundsdotter, dotter av12 kamreraren vid generalguvernementsstaten i Livland Amund Andersson och Margareta Skoug.

Barn:

 • Mikael, död 1710 i Riga av pesten.

Källor

1Um. 2Ök. 3Wn. 4At (Sch). 5Vapnet i Ljungby kyrka. 6At (P). 7Öä del V, sid. 281, 282. 8 Ssn. 9Öä del VI. 10SL. 11Brev i KA (OA). 12SRB. 13Villåttinge härads lagfartsprot. (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: