:

Grass nr 91

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Grass nr 91 †

Friherrl. 1689-03-18, introd. s. å. Utdöd före 1710.


TAB 1

Gustaf Grass, friherre Grass (son av Henning Grass, natural. Grass. Se adl. ätten Grass nr 384, Tab. 1), till Koskis i S:t Mårtens socken, Raukko i Tyrvis socken, Marttila i Angelniemi socken, Botila i Halikko socken och Härkälä i Somero socken, alla i Finland, samt Laideküll i Livland. Född 1626-11-25. Var 1649 kapten. Avsked för sjuklighet. Häradshövding över kronans andel av Norra och Södra prosteriet i Österbotten 1653-12-03. Avlade ämbetseden 1654-01-27. Assessor i Åbo hovrätt 1657-03-11. Vice president därst. 1663-07-21. Tillika häradshövding i Halikko härad 1666-04-28. Var ledamot av sekreta utskottet vid riksdagarna 1672 och 1680. Ordförande vid ständermötet i Åbo 1676. Ledamot av reduktionskommissionen i Nylands och Viborgs län. Landshövding i Österbotten 1685-09-10. Friherre 1689-03-18 (introd. s. å. under nr 91). Död 1694-03-23 Och begraven s. å. 14/8 i Åbo domkyrka. Gift med Margareta de la Motte, begraven 1692-02-23 i Åbo domkyrka, dotter av Samson de la Motte d. y. (broder till majoren Carl de la Motte, natural. de la Motte) och Margareta Larsdotter, av den adliga, ej introd. Botilasläkten.

Barn:

 • Margareta, född 1650. Gift 1666-04-01 i Åbo med häradshövdingen Claes Jägerhorn af Spurila, född 1640, död 1675.
 • Anna Maria, begraven 1727-02-20 i Pargas kyrka. Gift 1671 i Åbo med häradshövdingen Johan Wallstenius, adlad Wallensteen, död 1727.
 • Elisabet, född 1656, död 1725 kort före 2/11 på Notsjö i Urdiala socken. Gift 1672-04-28 i Åbo med överstelöjtnanten Hans Johan Bäck i Finland, född 1650, död 1701.
 • Helena Christina, född 1657, död 1745 i sept. Gift 1676-05-12 i Åbo med häradshövdingen Daniel Gyldenstolpe, född 1645, död 1691.
 • Catharina, född 1658, död 1716 i Stockholm. Gift 1:o 1675-04-20 i Åbo med ryttmästaren Christian Silfverbögel, död 1677. Gift 2:o 1685 med löjtnanten Erik Didron, död 1699.

TAB 2

Henning Johan (son av Gustaf Grass, friherre Grass, Tab. 1), född 1649-01-06. Student i Åbo 1658. Fick 1680-12-30 fullmakt att vara häradshövding i Halikko och Piikkis härad, antagligen under faderns frånvaro. Ryttmästare. Major. Levde 1707 men var död 1710. Med honom utgick ätten. Gift 1:o 1675 med Anna Margareta Forbes, dotter av översten Ernst Johannes Forbes, och Christina Boije af Gennäs. Gift 2:o med Anna Margareta Yxkull, dotter av översten Johan Yxkull, och hans 2:a fru Elisabet Fleming. Gift 3:o, efter 1688, med Sofia Margareta Boije af Gennäs, som levde änka 1710, dotter av amirallöjtnanten Christer Boije af Gennäs, och hans 2:a fru Gertrud Sofia Bergk.

Barn:

 • Henning, död ung.
 • Christina Margareta. Gift omkr. 1700 med fänriken Johan Russ, död 1701.2
 • En dotter, levde 1704. Gift med löjtnanten Johan Ahlbom.
 • Gustaviana, född 1679, död 1692-03-27 »omkom i Raukkoälven i Tyrvis socken under kyrkotiden om påskdagen ».3
 • Ebba Catharina, född 1680, död 1692-03-27, omkom på samma gång som systern Gustaviana. [3]
 • Magdalena, döpt 1689-04-23 i Tyrvis socken. [3]
 • Eva, född 1690-12, död 1694-04-23 på Raukko gård i Tyrvis socken.[3]
 • 3. Margareta, född 1693-09-05 i Tyrvis socken3, död 1744. Gift 1718 med kvartermästaren Erik Hufvudsköld, född 1682, död 1744.
 • 3. Sofia Juliana. Gift 1730-10-28 med ryttmästaren Petter Swenberg, född 1686 i Stockholm, död 1749-12-07.
 • 3. En dotter.

Källor

1Rf. 2Lk. 3Tyrvis kyrkoarkiv (Finland).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: