:

Af Nordin nr 319

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna af Nordin nr 2145 A utdöd och 319 †

Adlad 1788-01-24, introd. s. å. Uppflyttad i torna riddarklassen 1792. Friherrlig 1800-06-14 med värdigheten åtföljande äldste sonen, son efter son, introd. 1801. Utdöd 1850-06-08.


TAB 1

Måns Nilsson.

Barn:

 • Nils Månsson, född i slutet av 1590-talet i Norrköping. Bodde vid Kopparberget i Dalarne. Gift med Catharina Mattsdotter, dotter av kronofogden i Kopparbergslagen och Boms län Matts Göransson och Elisabet Jönsdotter.

Barn:

 • Carl Nilsson Bröms, född omkr. 1620. Reste 1649 till Rörås i Norge. Soldat vid Jämtlands regemente 1651. Korpral därst. 1654. Rustmästare 1670. Furir 1674. Sergeant 1677. Fältväbel s. å. Transp. till Västerbottens tremänningsregemente samt fänrik därst., även s. å. Löjtnant 1679. Kommenderades s. å., efter fredsslutet och då regementet upplöstes, till tjänstg. Vid artilleriet på Hjärpens skans, där han var till år 1700. Död 1709-05-18 i hög ålder hos sonen Måns i Ragunda socken, Jämtlands län. Samt begraven s. å. 30/5 på Ragunda kyrkogård. 'Han utkommenderades 1654 till Polen och bevistade samma och följande årens krig i Polen och Preussen, varunder han var med i elva särskilda fältslag och drabbningar samt vid stormandet och erövrandet av åtskilliga fästningar och städer. Blev 1657 vid staden Lippstadts intagande fången och förd till Tilsen, där han förblev till dess freden år 1659 slöts, varefter han året därpå återkom till riket. Kom 1674 med regementet till Pommern och Mecklenburg, där han året därpå utstod belägringen av Wismar samt 1676 över till Skåne. Följde slutligen 1678 med på tåget till Norge, där Rörås och åtskilliga byar avbrändes. Hans söner kallade sig Nordin.'. Gift 1:o 1645 med Brita Östensdotter, död 1676-04-00 i Anklam i Pommern, under kriget därst., dotter av Östen Mattiaeson i Storbyn i Nås socken, Kopparbergs län. Gift 2:o 1676 i Anklam men med vilken är ej känt.

Barn:

 • 1. Måns Carlsson Nordin, född 1662-08-24 vid Kopparberget. Soldat vid Västerbottens regemente 1677. Avsked 1679. Korpral vid Jämtlands regemente 1680. Rustmästare därst. 1685-07-00. Furir 1686. Avsked 1689-07-00. Sockenskrivare i Ragunda tingslag 1690. Länsman därst. Död 1745-04-09 och begraven s. å. 26/4 på Ragunda kyrkogård. Deltog 1678 såsom soldat i tåget till Norge. Gift 1:o 1687-02-20 med Ingeborg Jönsdotter från Havdsjö i Revsunds socken, Jämtlands län, född 1667, död 1719 i Ragunda och begraven s. å. 12/4 på kyrkogården därst. Gift 2:o 1720-10-13 med Margareta Eriksdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid Jämtlands regemente Erik Hoff, död1 1719-01-05), död barnlös, dotter av bonden Erik i Österåsen.

Barn:

 • 1. Carl Magnus Nordin, född 1712-10-12, yngst av tio syskon. Student i Uppsala 1731-08-31 och i Åbo2 1733-02-13. Promov. filosofie magister i Åbo 1735-07-11. Prästvigd till adjunkt i Indals pastorat av Härnösands stift 1738-11-30. Extra ordinarie predikant vid livgardet 1740 och tillika hovpredikant hos grevinnan von Fersen. Regementspastor vid livgardet 1751. Fältprost vid regementets utkommendering till kriget i Pommern 1757. Promov. teol. doktor vid universitetet i Greifswald s. å. Kyrkoherde i Bygdeå pastorat av Härnösands stift 1760-01-16. Död 1773-01-29 [Hm]. Gift 17443 med Margareta Stecksenia, född 17213, död 1793-04-02 i Bygdeå prästgård3, dotter av kyrkoherden i Indalen Johannes Israelis Stecksenius och Sofia Renmarck.

Barn:

 • Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin, född 1746, död 1823. Se Tab. 2.
 • Carl Gustaf Nordin, född 1749. Biskop i Härnösand. Död 1812. Se adliga ätten af Nordin nr 2145

TAB 2

Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin (son av Carl Magnus Nordin, Tab. 1), till Forsbacka bruk 'Valbo socken, Gävleborgs län m. m. Född 1746-06-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1763-09-20. Auskultant i Svea hovrätt 1766-07-08. Extra ordinarie kanslist vid kriminalexpeditionen därst. s. å. 20/7. Extra ordinarie notarie 1767-02-28. Vice notarie 1768-12-20. Vice fiskal 1769. Konstit. landssekreterare i Gävleborgs län 1770-03-18 och ordinarie s. å. 31/7. Häradshövding i Gästriklands domsaga 1774-12-31. Lagman i Västernorrlands lagsaga 1777-02-19. Adlad 1788-01-24 (introd. s. å. under nr 2145). T. f. landshövding i Gävleborgs län 1788-10-20. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1790-02-29. RNO s. å. 22/11. KNO 1792-02-23 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2145 A. Friherre 1800-06-14 och skulle värdigheten åtfölja äldsta sonen, son efter son (introd. 1801 under nr 319). Avsked från landshövdingämbetet 1812-11-19. Död 1823-03-15 på Forsbacka. 'Stod hos konung Gustaf III i mycken nåd och hade bl. a. förtroendet att under 1792 års riksdag i Gävle förvalta landshövding- och ståthållarämbetena i nämnda stad. Bevistade riksdagarna 1789, 1792, 1800, 1809, 1810 och 1812 samt var 1801 revisor i banken och riksgäldskontoret.'. Gift 1:o 1772-08-16 med Sara Lucia In de Betou, född 1748-12-11 i Stockholm, död 1787-10-04 på Forsbacka, dotter av politieborgmästaren i Stockholm Johan In de Betou och Vendla Wiesendorff. Gift 2:o 1801-02-24 på Grängshammars bruk i Silvbergs socken, Kopparbergs län med Beata Charlotta Rosenborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1786-12-14 i Husby kyrka med majoren Carl Silfverstråle, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1798), född 1765-11-14, död 1840-07-09 i Stockholm, dotter av krigsrådet Anders Rosenborg, och friherrinnan Christina Charlotta Funck.

Barn:

 • 1. Jacquette, född 1778-03-06, död 1818-11-04 på Högbo bruk i likan, socken, Gävleborgs län. Gift 1796-10-11 Hushagen Tuna socken, Kopparbergs län med översten Teodor Nordenadler, född 1761, död 1833.
 • 1. Carl Johan, född 1780-09-04, död 1784-01-23 på Forsbacka.
 • 1. Carl Johan, friherre jämte fadern 1800. Född 1785. Statsråd och president. Död 1850. Se Tab. 3.
 • 1. Sara Lovisa, född 1787-10-04. Stiftsjungfru. Död 1829-06-17. Gift 1811-09-24 med kaptenen Gustaf Leijonflycht, född 1772, död 1833.
 • 2. Beata Aurora, född 1803-01-07 i Falun, död 1884-12-10 i Stockholm. Gift 1829-05-26 i Stockholm med statsrådet Carl Henrik Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal, i hans 2:a gifte, född 1788, död 1857.

TAB 3

Carl Johan (son av Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin, Tab. 2), friherre 1800 på samma gång som fadern. Född 1785-08-06 på Forsbacka bruk. Kornett vid lätta livdragonregementet 1802-02-08. Löjtnant därst., då livgardet till häst 1806-11-27. Ryttmästare 1809-09-19. Överstelöjtnants avsked s. å. 14/11. RSO 1818-09-04. Chef för styrelsen över allmänna magasinsinrättningens utredning. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1825-05-17 HLKrVA s. å. KNO 1826-07-04. Statsråd 1828-01-16. T. f. överståthållare i Stockholm s. å. 24/10–1830-10-07. RoKav KMO 1829-08-31. President i bergskollegium 1831-11-19. Ordförande i Göta kanaldirektion 1835-02-01. Avsked från presidentsämbetet 1839-08-03. Död 1850-06-08 på Forsbacka och slöt såväl äldre grenen av adl. ätten af Nordin som friherrliga ätten av samma namn. Var för friherrarna deputerad till konung Carl XIV Johans kröning i Trondhjem 1818. Gift 1810-04-05 med Margareta Fredrika Falck, född 1786-04-12, död 1854-05-02 i Stockholm, dotter av grosshandlaren därst. direktören Per Falck och Hedvig Magdalena Berg.

Barn:

 • En son, född 1811-02-09, död s. å. 10/2.
 • Johan Per Carl, friherre. Född 1813-07-30. Student i Uppsala 1830. Kammarjunkare 1842. Död ogift 1848-05-17 på Stjärna gård i Gamla Uppsala socken, Uppsala län.
 • Hedvig Charlotta, född 1816-06-13, död ogift 1838-08-03 på Karmansbo bruk i Heds socken, Västmanlands län 'genom drunkning i bruksån därst., då hon skulle plocka en blomma vid åbrädden.'
 • Emma Maria Sofia, född 1820-03-18 i Stockholm, död 1881-08-25 i nämnda stad. Gift där 1843-05-10 med kaptenen, friherre Carl Adam Bogislaus Styrbjörn von Stedingk, född 1801, död 1882.

Källor

1Lk. 2Lå. 3Hm. 4KrAB. 5MS. 6Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: