:

Ihre nr 398

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ihre nr 398 †

Friherrlig 1843-02-06 enligt 37 § R.F., introducerad 1844. Utdöd 1877-08-09.


Albrecht Elof Ihre, friherre Ihre, (son av Albrecht Ihre, Se adliga ätten Ihre nr 2043, tab 2) född 1797-10-06 på Ekebyhov. Student i Uppsala. Kopist i kanslistyrelsen 1819-02-04. 2:e sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1823-08-05. Legationssekreterare i Konstantinopel 1824-02-14. Kammarjunkare 1827-04-06. Chargé d'affaires vid turkiska hovet (Skp.) 1827-07-04. Kammarherre 1827-07-22. Kabinettssekreterare 1831-12-14. Arkivarie vid KMO samt RNO 1832-01-28. KGrFrO 1837. RRS:tStO2kl 1838-05-00. KBLeopO (Skp.) 1838-10-08. Tillförordnad hovkansler 1838-11-08–1840-05-16 StkItS:tMLO 1839 (Skp.). Statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet 1840-05-16. Tillförordnad chef för utrikesdepartementet 1840-09-05. Avsked från arkivariebefattningen vid KMO 1840-10-29. KNO 1841-07-04. StkSpICO 1841 (Skp.). StkDDO (Skp.) 1842-05-31. HLVHA 1842-11-22. Statsminister för utrikes ärendena och en av rikets herrar 1842-12-29. Friherre 1843-02-06 (introducerad 1844-08-13 under nr 398). HLVS (Skp.) 1844-06-03. RoKavKMO 1846-11-23. StkN S:tOO 1847-05-21. StkGrFrO och NedLO 1847(Skp.). Avsked från statsministerämbetet 1848-04-10. En av de aderton i svenska akademien (Skp.) 1849-07-09, men tog aldrig plats i akademien. HLLA 1853-05-25. Död ogift 1877-08-09 på sin egendom Ekebyhov och utgick med honom den friherrliga ättegrenen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: