:

Von Düben nr 135

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Düben nr 135 †

Friherrlig 1718-02-11, introducerad 1719. Utdöd 1892-07-14.


TAB 1

Mikael Düben, född omkring. 1530. Först ludi moderator (musikus), sedan rådsförvant i Lützen. Levde 1596. Gift med Magdalena Schlaff, dotter av borgmästaren i Lützen Johan Schlaff.

son:

 • Andreas Düben, född 1558-05-19 i Lutzen. Organist vid S:t Thomæ kyrka i Leipzig. Död i Leipzig 1625-05-19. Gift 1587 (Medd. av 1:e aktuarien Otto Edelstam.) med Elisabet Bessler, i hennes 2:a gifte, född 1563-03-25 i Würtz, Meissen, död 1629 i Stockholm och begraven i Maria kyrka, dotter av rådsförvanten i Würtz N. N. Bessler samt änka efter Georg Pletsch.

son:

 • Anders Düben. Kom 1624 till Sverige. Organist vid Tyska kyrkan i Stockholm 1625-02. Hovorganist. Kunglig kapellmästare. Död (At(S).) 1662-07-07. Gift med drottning Maria Eleonoras kammarjungfru, Anna Maria Gabrielen. Död 1690-04-03, över 80 år gammal. (Öä.)

Barn:

 • Gustaf Düben, född 1624. Hovkapellmästare. Död 1690. Se Tab. 3.

TAB 2

Peter Düben (son av Anders Düben, Tab. 1). Var 1657 musikant vid kunglig kapellet. Regementskvartermästare vid överste Plantings regemente 1658. Var 1677 ryttmästare i skånska kriget. Gift 1660-03-27 i Stockholm med Regina Wolff, född 1641 (Öä.), död 1691, dotter av drottning Christinas köksmästare Evald Wolff och Regina Cammerath.

Barn:

 • Peter Düben, adlad von Düben, född 1670, död 1734. Se adliga ätten von Düben nr 1785, Tab. 1.

TAB 3

Gustaf Düben (son av Anders Düben, Tab. 1), född 1624 i Stockholm. Hovmusikant 1647-11-13. Hovkapellmästare samt organist vid Tyska kyrkan i Stockholm 1663. Död 1690-12-19 och begraven 1691-01-31 i Jakobs kyrka, Stockholm. Gift 1654-11-26 i Stockholm med Emerentia Standaert, född i Holland, död 1679 och begraven 1679 i Jakobs kyrka, dotter av handelsmannen och vinhandlaren i Stockholm Nikolaus Standaert (stamfader för adlade ätten Standaerhielm) och Ursula de Neeff.

Barn:

 • Gustaf Düben, adlad och friherre von Düben, född 1659, död 1726. Se Tab. 4.
 • Emerentia Düben, friherrinna von Düben, född 1669, död 1743. Se friherrliga ätten von Düben nr 139, Tab. 19.
 • Joakim Düben, adlad, friherre och greve von Düben, född 1671, död 1730. Se grevliga ätten von Düben nr 80, Tab. 1.
 • Anders Düben, adlad och friherre von Düben, född 1673, död 1738. Se friherrliga ätten von Düben nr 139, Tab. 1.

TAB 4

Gustaf Düben, adlad och friherre von Düben (son av Gustaf Düben, Tab. 3), född 1659-08-06 i Stockholm. Prins Carls, sedermera konung Carl XII:s kammartjänare 1682. Hovmästare för en ung tysk greve av Hohenlohe. Hovkapellmästare efter sin fader 1690. Hovintendents karaktär 1698-11-05. Adlad 1698-11-03 med namnet von Düben (ej introducerad). Hovmarskalk 1712-12-18. Friherre 1718-02-11 (introducerad 1719 under nr 135). Död 1726-12-05 i Stockholm. 'Han följde sin herre och konung i alla hans krig igenom ända till konungens död, och var således även närvarande vid kalabaliken i Bender. Gjorde tjänst vid konungens begravning.' Gift 1695-01-13 i Stockholm (Wn.) med Sara Törne, född 1677-03-30, död 1730-04-08 i Paris, dotter av borgmästaren i Stockholm Nils Hansson Törne och Ursula Andersen, samt syster till Carl Törne, adlad Törnstierna.

Barn:

 • Emerentia, född 1696, död ung.
 • Carl, född 1697, död ung.
 • Hedvig Charlotta, född 1698, död 1745 i Stockholm. Gift 1728-11-30 i Paris med presidenten Niklas Peter Gedda, adlad och friherre von Gedda, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1758.
 • Carl Gustaf, född 1700. Kammarherre. Död 1758. Se Tab. 5.
 • Ulrik, född 1706. Kammarherre. Död 1771. Se Tab. 11.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Gustaf Düben, adlad och friherre von Düben, Tab. 4), född 1700-07-08. Student i Uppsala (Um.) 1712-02-24. Kammarpage hos konung Carl XII. Hovjunkare 1718-03-05. Kammarherre 1719-10-10. Tillika hovkapellmästare (SAB.) 1740-05-10. Död 1758-07-17. Gift 1734-06-22 i Falun med Johanna Helena Angerstein, född 1719-11-17. Död 1751-08-14 på Lista gård i Hubbo socken, Västmanlands län och begraven 1751-08-20 i Skultuna kyrka, Västmanlands län, dotter av assessorn i bergskollegium (Lns.) Johan Angerstein och Helena Kock.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1735-08-04, död ogift 1801-07-01 Slagårda .
 • Gustaf, född 1736. Överjägmästare. Död 1811. Se Tab. 6.
 • Johan Carl, född 1738. Major. Död 1804. Se Tab. 7.
 • Ulrik Vilhelm, född 1739. Överstelöjtnant. Död 1817. Se Tab. 8.
 • Emerentia Charlotta, född 1741-05-24, död 1800-05-25 på Ekhamn i Vassunda socken, Stockholms län. Gift med majoren och överjägmästaren Fredrik Adolf Ulfsparre af Broxvik, född 1748, död 1816.
 • Peter, född 1742-11-02, död 1742.
 • Helena Gustava, född 1745-07-09, död 1814-07-08 i Stockholm. Gift i Stockholm 1771-04-04 med sin broders svåger, löjtnanten Claes Henrik Hildebrand, född 1743, död 1809.
 • Christina Johanna, född 1747-04-14, 1747.

TAB 6

Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1736-09-03 (1736-09-04). Antagen i krigstjänst 1749-03-03. Volontär vid Västmanlands regemente 1754-04-26. Kommenderad med regementet till Pommern 1757. Rustmästare 1757-04-04. Förare 1758-03-28. Fänrik i regementet 1759-08-14. Fänrik vid regementet 1763-09-21. Stabsfänrik 1764-03-08. Löjtnant 1773-12-08. Hejderidare i Västmanland (At(S).) 1775-11-11. Avsked från regementet 1775-11-29. Överjägmästares fullmakt (Sj.) 1776-02-14. Död 1811-03-14 på sitt boställe Forssby i Skultuna socken, Västmanlands län [Sv]. Gift 1778-08-09 Flosta med grevinnan Eleonora Sofia Charlotta von Jahnke, född 1751-06-05 i Pommern, död 1825-03-21 på Forssby, dotter av majoren vid drottningens livregemente i Stralsund greve Johan Henrik von Jahnke och Ursula Maria von Hörlingen.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1780-03-20 Fröslunda
 • Eva Ulrika Gustava, född 1784-08-31 på Fröslunda. Gift 1802 med bergsmannen Anders Fredrik Berggren, född 1765 i Bjurkärns socken, Örebro län.
 • Clara Charlotta, född 1785-11-14 Säby, död på Säby 1786-03-12, [At(Sch)].
 • Ulrik Gustaf Alexander, född 1786-10-24, död 1788-03-31, eller (1788-01-31).
 • Anna Elisabet Eleonora, född 1791-02-05 på Säby, flyttade 1803 över till Pommern.

TAB 7

Johan Carl (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1738-09-10. Soldat vid Västmanlands regemente 1752-03-11. Förare vid livgardet 1759-06-01. Sergeant vid livgardet 1762-09-28. Fänrik 1763-08-23. Löjtnant 1770-10-15. RSO 1772-09-12. Major i armén 1772-09-13. Genom byte major vid Tavastehus läns regemente 1775-11-08. Avsked från regementet 1777-08-17. Kommendant på Hangö udd och platsmajor på Sveaborg. Död 1804. Gift 1780 med Magdalena Catharina Tibelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1766-07-15 i Tibble prästgård, Uppsala, med löjtnanten Carl Gustaf Rothlieb, född 1733, död 1771), född 1744, död 1806-11-08 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Vassunda pastorat av Uppsala ärkestift (Hm.) Olof Tibelius och Magdalena Juliana Lindmarck.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1781-10-23 (1781-10-01), död 1829-02-09 i Stockholm. Gift i Stockholm 1813-08-26 med hovkamreraren, RVO, Johan Erik Forsstrand, född 1782-10-09 i Stockholm, död i Stockholm 1862-11-11.
 • Carl Gustaf, född 1783-10-01. Fänrik vid Åbo läns regemente 1807. Underlöjtnant vid Åbo läns regemente. Löjtnant. Kapten vid 3. finska jägareregementet 1812-10-10. Död Ogift 1817-06-27 i Åbo.

TAB 8

Ulrik Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1739-10-29. Kammarpage vid hovet 1751-02-02. Fänrik vid livgardet 1760-03-07. Löjtnant vid livgardet 1766-04-22. RSO 1772-09-12. Major i armén 1772-09-13. Stabskapten vid livgardet 1774-03-23. Kapten 1776-05-02. Överstelöjtnant i armén 1780-06-12. Avsked 1781-02-21. Död 1817-04-27 Djursnäs. Gift 1770-10-09 Sköndal med Ulrika Eleonora Hildebrand, född 1753-07-23, död 1792-01-31 på Sköndal, dotter av hovmarskalken Henrik Jakob Hildebrand, och hans 1:a fru grevinnan Sofia Lovisa Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Gustava Charlotta, död 1816-05-01 Glasberga. Gift 1:o 1795-08-16 med sin farfars kusin, hovmarskalken, friherre Henrik Jakob von Düben, i hans 2:a gifte, född 1733, död 1805. Gift 2:o 1811-07-04 Lund
 • Sofia Lovisa Elisabet, född 1774-01-03, död 1834-09-10 i Stockholm. (SRB.) Gift 1799-11-10 med kryddkramhandlaren i Stockholm Carl Henrik Bolin, född 1770, död 1839-09-15 i Stockholm. (SRB.)
 • Gustaf Henrik, född 1777. Levde utan tjänst. Död 1833. Se Tab. 9.
 • Ebba Vilhelmina, född 1780-06-27 på Sköndal, död på Sköndal 1781-03-20 och begraven 1781-03-23.
 • Ulrik Vilhelm, född 1782. Kapten. Död 1843. Se Tab. 10.
 • Antoinetta Helena, född 1784-02-07 på Sköndal, levde 1817. Gift med fanjunkaren vid Svea livgarde Georg Rosenblad, levde 1817.

TAB 9

Gustaf Henrik (son av Ulrik Vilhelm, Tab. 8), född 1777-08-07 (1777-08-05) Sköndal. Levde utan tjänst och bodde Hvargarn. Död 1833-08-15. Gift 1821-07-21 i Stockholm med Petronella Sutthoff, född 1788-08-12, död 1882-05-20 i Stockholm, dotter av kofferdikaptenen Johan Peter Sutthoff och Rebecka Tillroth.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Johan, född 1822-05-25 på Hvargarn. Student i Lund 1837-12-18. Filol. kand. examen 1842-06-20 och fil. kand. examen 1844-06-03. Fil. doktor 1844-06-22. Gjorde på uppdrag av vetenskapsakademien en naturvetenskaplig studieresa till England, Godahoppsudden, Afrikas ostkust, Arabien, Ostindien och Kina 1844–1846. Bibliotekarie och sekreterare vid karolinska institutet i Stockholm 1846–1855-04. Undergick 1. avd. av kir. mag. examen 1849-04-18. Förestod adjunkturen i materia medica och historia naturalis vid karolinska institutet 1850-03-25–1851-11-01. Undergick 2. avd. av kir. mag. examen 1851-01-11 och 3. avd. av kir. mag. examen 1851-11-26. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1851. Amanuens vid serafimerlasarettets i Stockholm medicinska klinik med uppdrag av överläkarna att vid serafimerlasarettet förrätta och för de tjänstgörande demonstrera förefallande kliniska obduktioner 1852-08–1855-05-31. Underläkare vid serafimerlasarettet 1853. 2. Läkare vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1854-02-011855. Försvarade en avhandling för med. doktorsgraden i Uppsala 1855-04-28. Erhöll av Uppsala universitet med. doktorsdiplom 1855. Förordnades till professor i patologisk anatomi vid karolinska institutet 1855-05-30. Utnämnd till professor i patologisk anatomi 1858-06-19. Tjänstförrättande överläkare vid serafimerlasarettet 1858-08–1858-12 och 1859-05–1859-09. Ledamot av finska läkaresällskapet 1858-04-10. Ledamot av norska läkaresällskapet 1858. Sekreterare hos svenska läkaresällskapet 1858–1860. Huvudredaktör för tidskriften »Hygiea» 1859–1861. Förordnades att jämte sin egen befattning uppehålla professuren i anatomi och fysiologi vid karolinska institutet 1860-04. Ledamot av direktionen för Stockholms hospital för sinnessjuka 1860–1874. LVA 1860-10-10. Karolinska institutets inspektor 1860–1871. Utnämndes till professor i anatomi och fysiologi vid Karolinska institutet 1861-08-30 (fysiologien erhöll egen professur 1874, varefter friherre von Dübens professur blott omfattade anatomi). Ordförande i svenska läkaresällskapet arbetsåret 1861–1862. Undervisade i anatomi vid akademien för de fria konsterna 1861–1868. Lärare i fysiologi och hälsolära vid seminarium för bildande av lärarinnor 1861–1875. Intendent vid Medevi hälsobrunn 1862–1866. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863–1874. Ledamot av därvarande fattigvårdsnämnd 1863–1874. Företog en studieresa till Tyskland, Frankrike, England, Irland, Belgien och Holland 1864-08–1865-07. Ledamot av société d'anthropologie de Paris 1865. RNO 1865-01-28. Ledamot av styrelsen för Stockholms sjukhem 1867–1887. Företog forskningsresor i Lule, Pite och Ume lappmarker åren 1868, 1871. Ledamot av The Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 1868. Ordförande i styrelsen för livförsäkringsaktiebolag »Nordstjernan » från 1871. KSpICO 1872. Ledamot av Stockholms högskolas styrelse 1871-05-01–1887. Avsked från professuren 1887-09-23. Död 1892-07-14 Nysund och utdog ätten med honom på manssidan. Utgav flera arbeten av medicinskt och etnografiskt innehåll, bland vilka särskilt må anföras: »Om Lappland och lapparne» (1873). Ägde Nysund. Gift 1857-12-29 i Stockholm med stiftsjungfrun Carolina Charlotta (Lotten) Mariana von Bahr, född 1828-11-23 Söderby, död 1915-12-25 på Nysund, Vårdninge förs., Stockholms län . Dotter av majoren Robert Ulrik Henrik von Bahr, och friherrinnan Eva Carolina Aimée Constance Åkerhielm af Margretelund.
 • Lovisa Eleonora Vilhelmina, född 1824-05-20, död 1824-08-14.
 • Lovisa Ulrika Vilhelmina, född 1825-08-19 på Hvargarn. Kammarfru hos kronprinsessan Lovisa 1850. Död 1883-11-17 i Stockholm. Gift i Stockholm 1853-08-26 med överkirurgen vid serafimerlasarettet, professorn i kirurgi vid karolinska institutet, med. och fil. doktorn samt kir. mag., KNO1kl, KVO2kl, m m. Carl Gustaf Santesson, född 1819-11-17 på Sävenäs i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län, död 1886-01-21 i Stockholm.

TAB 10

Ulrik Vilhelm (son av Ulrik Vilhelm, Tab. 8), född 1782-02-27 Sköndal. Sergeant vid livregementet 1801-10-29. Livdrabant 1803-07-16. Löjtnant i armén 1808-05-05. Tjänstgöring vid skånska lantvärnet 1808-05-17. Kapten i armén 1809-08-15. Bataljonschef vid skånska lantvärnet. Avsked 1811-05-14. Död 1843-04-29 på Södra Lindved i Svedala socken, Malmöhus län. Gift 1813 med Catharina Flinck, född 1788-08-18, död 1842-05-01 på Södra Lindved, dotter av lagmannen Magnus Flinck och Mattiana Hegardt.

Barn:

 • Magnus Vilhelm, född 1814-02-12 Vegeholm s län. Student i Lund 1828. Fil. mag. i Lund 1835-06-23. Docent i botanik vid Lunds universitet 1838-03-23. LVVS 1841-01-24. Zoologie adjunkt och intendent vid Zoologiska museet vid Lunds universitet 1843-01-25. Död ogift 1845-08-09 i Lund. Han var en framstående naturforskare.
 • Gustaf Filip, född 1815-12-09 i Skåne. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1827-08-25. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1833-03-23. Bataljonsadjutant. Underlöjtnant 1835-01-24. Löjtnant 1840-04-04. Död ogift 1846-11-23 på Skoglösa boställe i Önnestads socken, Kristianstads län.
 • Carl Bernhard Ulrik, född 1818-04-22 Rögla. Student i Lund 1835. Examen till rättegångsverken 1841. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1841-05-26. Vice häradshövding 1843-12-20. Vice aktuarie i Skåne och Blekinges hovrätt 1845-03-31. Vice notarie i Skåne och Blekinges hovrätt 1845 och notarie 1853-11-01. Avsked från denna befattning 1862-08-01. RNO 1868-06-03. Död 1888-11-20 Mjönäs s län. Han innehade Södra Lindveds fideikommiss samt ägde Mjönäs och Kärrstorp i Vånga socken. Gift 1854-05-21 i Ängelholm med sin kusin Vilhelmina Gunilla Ulrika (Helena) von Schoting, född 1823-03-25 på Rögla, död 1911-07-04 på Mjönäs, Vänga förs., Kristianstads län . Dotter av generaladjutanten Justus Christoffer von Schoting, och Petronella Gustava Flinck.
 • Vilhelmina Ulrika (Mina), född 1820-03-22 på Rönneberga i Asmundtorps socken, Malmöhus län, död ogift 1889-03-09 på Södra Lindved, vilken egendom hon ärvde efter broderns död.
 • August Ferdinand, född 1822-04-15. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1836-01-01. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1838-06-21. Underlöjtnant 1841-02-22. Död 1844-09-28 på Södra Lindved.
 • Justus Johan, född 1824-04-30. Studerande. Död 1842-05-05 på Södra Lindved.
 • Catharina Gustava, född 1827-02-04 på Rönneberga, död ogift 1911-12-25 på Södra Lindved (Svedala förs. Malmöhus län db), vilken egendom hon efter systerns död innehade.
 • Eleonora Mattiana Gunilla Charlotta (Gundla), född 1830-12-05 på Rönneberga, död 1882-01-29 på Södra Lindved. Gift på Södra Lindved 1856-05-06 med sin broders halvsvåger, överstelöjtnanten Lars Fredrik af Petersens, i hans 2:a gifte, född 1807, död 1891.

TAB 11

Ulrik (son av Gustaf Düben, adlad och friherre von Düben, Tab. 4), född 1706. Kammarpage hos konung Carl XII 1718-03-05. Hovjunkare 1730-03-30. Kammarherre 1735-03-27. Död 1771-01-01 i Stockholm. Gift 1:o 1735 med sin syssling Anna Fredrika Standaerhielm, född 1719-09-20, död i barnsäng 1737-02-22, dotter av underståthållaren Hans Fredrik Standaert, adlad Standaerhielm, och Catharina Sofia Lothigia. Gift 2:o 1743 med den förras kusin Anna Charlotta Lothigia, född 1723-07-14 i Visby, död 1783-06-07, dotter av borgmästaren i Visby Hans Lothigius den yngre, och hans 1:a fru Clara Aurora Esberg.

Barn:

 • 2. David Ulrik, född 1743-06-25 Väppelby. Student i Uppsala (Um.) 1754-10-20. Volontär vid Upplands regemente 1759-11-02. Rustmästare vid Upplands regemente 1760-01-19. Sergeant 1762-06-01. Fänrik i regementet 1774-01-26 och vid regementet 1780-04-26. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1791-12-20. Kapten i armén 1802-06-28. Död ogift 1806-08-26 i Karkku socken, Finland.
 • 2. Emerentia Charlotta, döpt 1745-12-21 Bärby .
 • 2. Catharina Sofia, född 1748-05-01 på Bärby, död ogift 1823-10-19 på Palajervi.
 • 2. Hans Fredrik, döpt 1749-04-07 på Bärby, död barn.
 • 2. Carl Johan, född 1750. Löjtnant. Död 1784. Se Tab. 12.
 • 2. Clara Aurora, döpt 1752-02-16 på Bärby, begraven 1752-07-17 i Östuna socken.
 • 2. Sara Lovisa, född 1753-03-17 och döpt 1753-05-06 på Bärby, död 1829-01-28 på Palajervi. Gift med fänriken vid Björneborgs regemente med löjtnants avsked Carl Gustaf Krumhorn i hans 2:a gifte (gift 1:o omkring 1770 med Margareta Grönqvist, död 1782, dotter av sergeanten Carl Grönqvist och Ulrika Starchou) (Åbo hovrätts arkiv (medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo).), död 1803-08-15 i Palajervi by.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1754. Kapten. Död 1790. Se Tab. 13.
 • 2. Emanuel, född 1755-12-25 och döpt 1755-12-28 på Bärby. Volontär vid Stackelbergska regementet 1770-11-05. Rustmästare vid Stackelbergska regementet 1771-12-06. Sergeant vid arméns flotta 1773-08-25. Transporterad till änkedrottningens livregemente 1773-09-26. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1779-12-18. Löjtnant 1792-06-14. Avsked 1796-10-10. Död 1807 på Eriksberg i Vichtis socken. Gift 1797-07-13 med Sofia Juliana Roseling, levde änka 1816, naturlig dotter av hovjägmästaren, friherre Axel Gustaf Kurck och Eva Sofia Roseling.
 • 2. Clara Aurora, döpt 1758-08-23 på Bärby, död 1817-04-14 i Vimmerby. Gift 1790-12-28 med fältkamreraren Christian Fredrik Strömberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1818 med Beata Christina Björklund i hennes 2:a gifte, född 1785, död 1832. Gift 3:o 1836 med Ulrika Charlotta Zollin, född 1786), född 1768-05-24, död 1847.
 • 2. Ture Vilhelm, döpt 1760-07-05 på Bärby,, död ung.
 • 2. Anna Magdalena, född 1764.

TAB 12

Carl Johan (son av Ulrik, Tab. 11), döpt 1750-05-20 på Bärby i Östuna socken, Stockholms län. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1764-07-04. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1769-03-29. Sergeant vid överste Flemings värvade garnisonsregemente på Sveaborg 1772-04-17. Fänrik vid överste Flemings värvade garnisonsregemente på Sveaborg 1772-09-25. Löjtnant 1778-01-21. Död 1784-05-28. Gift med Fredrika Elisabet Maudelin, född 1763, död 1814-08-18 på sin sätesgård Raitniemi i Sagu socken, Finland.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1782, död 1819-08-26 på Raitniemi. (Sagn kyrkoarkiv.) Gift på Raitniemi 1818-10-24 med majoren Torsten Henrik Jägerhorn af Storby, född 1779, död 1836 [RHG].
 • Carl Johan, född 1783-04-09, fänrik vid överste Flemings värvade garnisonsregemente på Sveaborg 1786-12-14. Stabsfänrik 1801-10-26 fänrik vid vargeringskåren av Åbo läns linjeregemente 1802-12-16 [RHG]. Kapten. Död ogift 1817-06-27 på Raitniemi. (Sagn kyrkoarkiv.)

TAB 13

Gustaf Adolf (son av Ulrik, Tab. 11). född 1754-10-14 på Bärby i Östuna socken, Stockholms län. Sergeant vid arméns flotta 1770-08-31. Fänrik i armén 1779-06-22. Fänrik vid arméns flotta 1782-05-26. Löjtnant vid arméns flotta 1783-09-17. Kapten 1789-05. RSO 1788-07-22. Dödsskjuten 1790-07-09 i sjöslaget vid Svensksund. Gift 1778-04-21 i Stralsund med Charlotta Amalia von Bauman, född 1740, död i barnsäng 1779-04-18 på Sveaborg, dotter av köpmannen Joakim Christian von Bauman, och Anna Maria Elers.

Barn:

 • Sofia Carolina, född 1779, död troligen före modern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: