:

Yxkull nr 203

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Yxkull nr 203 †

Friherrlig 1730-01-30, introd. 1731. Utdöd 1770-12-19.

TAB 1

Claus Uexkull, till Felks i Fickels socken, Estland, 1390.

son:

 • Claus Uexkull, till Felks 1450, 1457. »Mann der Kerken to Osill».

son:

 • Reinhold Uexkull, »Clawesz Sohn», till Felks. Köpte 1486-06-17 byn Kirgenta och 1492-09-21 godset Konofer i Fickels socken. Ägde 1504 godset Peude i likanämnda socken, Ösel. Förekommer som vittne 1507-06-15. Död före 1516-08-17. Gift med Anna von Rosen, som efterlevde mannen.

son:

TAB 2

Christoffer Uexkull (son av Reinhold Uexkull, Tab. 1). Delade med sin hustrus samtycke sina gods mellan sina båda söner Johan och Reinhold 1539, varvid den sistnämnde erhöll Felks. Död före 1541.

son:

 • Reinhold Uexkull, till Felks 1539. Gjorde sitt testamente 1587-09-07, död före 1589, 80 år gammal. Gift med Elisabet von Rosen, dotter av Reinhold von Rosen, till Allo, och Agnes von Dönhof.

son:

 • Reinhold Uexkull, till Felks. Tjänade först hos Claus Kursell »für einen Jungen», därefter hos hertig Magnus i ett och ett halvt år och sedan 1571 under Johan Koskull. Begraven 1618-05-11 i Reval. Gift med Dorotea von Taube i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Loff von Taube, till Pajack, Agginal och Finn, i hans 2:a gifte, död 1571), dotter av Claus von Taube, till Maart, och Maya Wrangel.

son:

 • Otto Uexkull, till Felks samt Ass i Klein-Marien socken och Wahhast i Turgels socken, båda i Estland. Lantråd i Estland. Begraven 1650-01-26 i Reval. Gift med Hildegard von Uexkull, begraven 1665-03-01 i Reval, dotter av fältmarskalken Otto von Uexkull, till Fickel och Ass.

son:

 • Otto Reinhold Uexkull, till Felks, Ass och Wahhast, samt Kaarman i Klein-Marien socken. Ryttmästare. Lantråd i Estland. Levde 1667. Gift med Margareta von Zoege, dotter av Fabian von Zoege till Hannijöggi och Elisabet von Rehbinder, av huset Wagenküll.

son:

 • Fabian Uexkull, till Kaarman och Pöddrang i Klein-Marien socken. Ryttmästare vid drottningens livregemente till häst ännu 1695-10-29. Överstelöjtnant. Gift 1:o 1669-07-02 i Reval med Elisabet von Uexkull, dotter av generalmajoren Wilhelm von Uexkull, till Errinal och Anna Dorotea von Rosen. Gift 2:o 1688-07-04 i Reval med friherrinnan Anna Margareta von Fersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Henrik von Paykull, till Kersel och Engdes, begraven 1680-02-11 i Reval), dotter av generallöjtnanten friherre Hans von Fersen, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Burth.

son:

 • 1. Otto Reinhold Uexkull, friherre Yxkull, född 1670-08-11 i Reval. Kornett vid von der Pahlens (sedan Tiesenhausens) livländska kavalleriregemente 1687-12-24. Löjtnant därst. 1688-12-24. Konfirm.fullm. 1691-11-15. Ryttmästare 1700-06-28. Konfirm, fullm. 1703-03-20. Generaladjutant vid finska armén 1710-07-11. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1711-01-31. Konfirm.fullm. 1712-05-12. Interimsöverste för sistnämnda regemente s. å. 19/3 och för Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1713-11-23. Generalmajor av kavalleriet 1717-12-07. Ord. överste för sistnämnda regemente 1719-09-19 landshövding i Åbo och Björneborgs län 1722-01-12. Friherre 1730-01-30 (introd. 1731 under nr 203). Död 1746-12-10 i Åbo och begraven i domkyrkan därst. 'Han bevistade åren 1689–1692 kampanjerna vid holländska och franska arméerna. Var 1713 med i slaget vid Storkyro i Finland. Nödgade under fälttåget från Jämtland till Trondhjem 1718 danske generalmajoren Budde att två gånger draga sig undan för honom.’ Gift 1:o med Catharina Elisabet Paijkull, död 1710, dotter av majoren Henrik Paijkull och Anna Margareta Hansdotter von Fersen. Gift 2:o med Anna Magdalena Apolloff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Ernst Fromhold von Tiesenhausen, född 1675-10-05 i Riga, död 1710-10-00), född 1684 i Nyen, död 1754-05-29 i Åbo och begraven i Kankasgraven i Åbo domkyrka, dotter av kaptenen Peter Apolloff, natural. Apolloff och Barbara Regina von der Pahlen.

Barn:

 • 1. Ottiliana, född 1704, död före 1737. Gift med sin styvmoders kusin, majoren Gregori Apolloff, i hans 1:a gifte, född 1683, död 1743.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1712-12-12, död 1737 och begraven i faderns grav i Åbo domkyrka. Gift 1732-12-12 i Åbo med sin faders sysslings son, löjtnanten friherre Gustaf Reinhold Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1702, död 1786.
 • 2. Anna Renata, född 1714-08-12, död 1745-12-02 i Åbo. Gift 1742-02-07 i Koskis' socken i Finland med presidenten friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1717, död 1789.
 • 2. Helena Dorotea, född 1715-09-12, död 1783-03-13 i Stockholm och ligger jämte sin 2:a man begraven i friherrliga Cronstedtska graven i Irsta kyrka, Västmanlands län. Gift 1:o 1737-12-15 i Åbo med löjtnanten friherre Carl Gustaf Palmqvist, född 1706, död 1743. Gift 2:o 1749-10-03 i Åbo med generallöjtnanten friherre Jonas Cronstedt, född 1711, död 1778.
 • 2. Ulrika, född 1718, död ung.
 • 2. Fredrika, född 1719-12-12 i Arbrå socken, Gävleborgs län, död 1768-10-24 i Uppsala och begraven s. å. 8/11 i Meldercreutzska graven i domkyrkan därst. Gift 1738-12-12 i Åbo med kaptenen och professorn Jonas Molin, adlad Meldercreutz, i hans 1:a gifte, född 1715, död 1785.
 • 2. Johanna Catharina, född 1723, död 1750. Gift 1744 med hovjunkaren friherre Claes Lybecker, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1779.
 • 2. Charlotta, född 1724, död 1761-06-26 i Mietois socken, Finland. Gift 1749-10-03 i Åbo med sin systers svåger, hovjunkaren Carl Bleckert Lybecker, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1781.
 • 2. Carl Otto, född 1727. Överstelöjtnant. Död 1769. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Otto (son av Otto Reinhold Uexkull, friherre Yxkull, Tab. 2), född 1727. Antagen i tjänst 1741. Kapten vid livdragonregementet 1751-07-19. Sekundmajor därst. 1759-12-07. Premiärmajor 1761-11-02. RSO s. å. 23/11. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1768-11-30. Död 1769-02-10 i Åbo. Gift 1:o 1751-08-24 med Anna Helena Hästesko-Fortuna, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1770 före 5/3 på Blidö i likanämnda socken, Stockholms län, med generalmajoren Abraham Daniel Schönström, född 1729, död 1809), född 1732-11-28, död 1798-09-27 i Stockholm, dotter av kaptenen Lars Henrik Hästesko-Fortuna, och hans 1:a fru Elisabet Charlotta Reenstierna. Gift 2:o 1767-10-25 Vårby med Hedvig Constantia Carleson, född 1741-11-26 i Konstantinopel, död 1827-12-11 Hongola

Barn:

 • 1. Reinhold Henrik, född 1752-02-15 i Åbo, död 1754-11-02 i Vemo socken.
 • 1. Axel Ludvig, född 1754-05-28 i Åbo, död s. d.
 • 1. Otto Reinhold, född 1758-12-07 i Stockholm, död 1759-11-20 Brevik .
 • 1. August, född 1761, död s. å. 9/9 i Stockholm.
 • 2. Otto Edvard, född 1768, död 1770-12-19 på Årby i Ramsta socken, Uppsala län samt slöt ätten på svärdssidan.

Källor

1Medd. av översten Nicolaus von Essen, Reval.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: