Burensköld nr 116

Från Adelsvapen-Wiki

F 116.jpg

Friherrliga ätten Burensköld nr 116 †

Friherrlig 1706-11-21, introducerad 1719. Utdöd 1754-01-10.

Jakob Burensköld, friherre Burensköld (son av Nils Bureus, adlad Burensköld, se adliga ätten Burensköld nr 614, Tab. 1), friherre till Fyllingarum i Ringarums socken, Östergötlands län samt herre till Navesta i Mogata socken och Idingstad i Östra Hargs socken, Östergötlands län. Född 1655-05-25, i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1671-04-14. Volontär vid bergsregementet 1674. Fänrik vid bergsregementet 1675-07-15. Löjtnant 1676. Ryttmästare vid Nils Gyllenstiernas kavalleriregemente 1976. Avsked 1680. Kapten vid prinsens av Furstenberg regemente i Katalonien 1681. Avsked 1682-09-25. Musketerare vid storhertigens i Florens livgarde 1682. Var sedan i malteslsk och därefter i kejs. tyskromersk tjänst. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1687-07-25. Major vid karelska kavalleriregementet 1696-05-29. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1700-02-01. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1701-11-20. Överste 1704-01-09. Generalmajor av kavalleriet och landshövding i Östergötlands län 1706-08-20 friherre 1706-11-21 (introducerad 1719 under nr 116). Generallöjtnant och guvernör i Skåne 1710-08-30. Tillförordnad överståthållare i Stockholm under pesten 1710-09-20. Kommenderande general i Bohuslän 1711-03-14. Avsked 1716-06-04. Död 1738-03-02 på Fyllingarum och begraven 1738-03-23 i Linköpings domkyrka. 'Han var en tapper och skicklig krigare och deltog så i svensk som utländsk tjänst i en mängd bataljer, förrättade stallmästartjänsten vid konung Fredriks kröning. Stiftade det stora sk Burensköldska fideikommisset i Östergötland, vilket genom hans äldsta dotter sedermera kom till äldre grenen av grevliga ätten von Schwerin. Han och hans fru hava skänkt altartavlorna till Ringarums och Mogata kyrkor i Östergötland.' Gift 1694-01-21 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm med Elsa Appelgren, döpt 1665-01-13 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm, död 1741-06-13 Lennartsberg, dotter av presidenten Nils Appelgren, och Catharina Gyldenklou.

Barn:

  • Mariana Johanna, till Fyllingarum, Navestad och Idingstad samt Hylinge i Västra Husby socken, Östergötlands län, Gobo och Borkhult i Yxnerums socken, i Östergötlands län. Född 1694-12-19 död 1774-11-03 på Hylinge. Gift på Hylinge 1716-09-06 med generalmajoren Carl Filip von Schwerin, adopterad friherre von Schwerin, född 1689, Död 1748.
  • Nils, född 1696-08-03 på Hylinge. Student i Uppsala (Um.) 1712-03-21 och i Lund 1715 (Sön.). Kapten i Hessen-Casselsk tjänst. Död 1721-06-21 i duell och begraven i Linköpings domkyrka .
  • Fale, född 1697-09-04 på Hylinge. Student i Uppsala (Um.) 1712-03-21 och i Lund 1715 (Sön.). Musketerare vid livgardet 1717-11-02. Förare vid livgardet 1717. Sergeant 1718-02-06. Fänrik 1718-10-13. Erhöll Kungliga Maj:ts tillstånd att resa utrikes och gå i främmande tjänst 1720-01-07. Löjtnants karaktär 1720-01-13. Kammarherre (SAB.) 1721-09-13. Major i kejserlig tjänst. Död (Lk.) 1733-01-18 i staden Augusta på Sicilien.
  • Jacob, född trilling 1699-09-03 på Hylinge, död som ung.
  • Anders, född trilling 1699-09-03 på Hylinge, död som ung.
  • Eva Carharina, född trilling 1699-09-03 på Hylinge, död som ung.
  • Jakob Henrik, till Fyllingarum, Navestad och Idingstad. Född 1702-01-02 på Hylinge. Student i Uppsala (Um.) 1712-03-21. Volontär vid östra skånska utskrivningsregementet till fot 1715. Sergeant vid östra skånska utskrivningsregementet 1716. Fältväbel vid västra skånska infanteriregementet 1716. Fänrik vid västra skånska infanteriregementet 1716-07-25. Konfirmationsfullmakt 1717-01-02. Sekundlöjtnant 1718-02-24. Premiärlöjtnant (KrAB.) 1719-12-29. Kaptens titel 1720-01-20. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1722-12-19. Ryttmästares exspektans 1723. Kornetts indelning vid Östgöta kavalleriregemente 1729-06-19. Avsked 1741-10-30 kammarherres titel. Död ogift 1754-01-10 på Fyllingarum och slöt på svärdssidan friherrliga ätten Burensköld.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.