:

Gyllenpistol nr 101

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Gyllenpistol nr 101 †

Friherrlig 1692-09-24, introd. 1693. Utdöd 1766-07-10.


Carl Gyllenpistol, friherre Gyllenpistol (son av Henrik Richter, adlad Gyllenpistol, se adliga ätten Gyllenpistol nr 347, Tab. 1). Friherre och herre till Abbotnäs i Floda socken och Hornsund i Flens socken (båda i Söd.) samt Skalltorp, Bokvarn och hälften av Forssa bruk, alla i Östra Vingåkers socken Södermanlands län. Född 1641-03-25 på Abbotnäs. Student i Uppsala 1654-061. Page hos lantgreven Fredrik av Hessen 1656. Kornett vid lantgreven Fredriks av Hessen livkompani 1659. Hovjunkare hos änkedrottningen 1662. Löjtnant vid livregementet till häst 1665-10-05. Ryttmästare därst. 1672-10-18. Major 1676-07-04. Överstelöjtnant 1679-09-18. Överste för Blekingska kavalleriregementet 1680-04-20, som sedan blev södra skånska kavalleriregementet. Friherre 1692-09-24 (introd. 1693 under nr 101). Generalmajor av kavalleriet samt landshövding över Kalmar län och Öland 1693-12-22. Död 1695-02-22 i Kalmar och begraven i Floda kyrka Södermanlands län. Gift 1:o 1666-08-30 med Brita Rosenflycht, född 1646, död 1673, dotter av assessorn Nils Johansson, adlad Rosenflycht, och hans 1:a fru Maria Henriksdotter. Gift 2:o 1675-09-07 på Abbotnäs med Märta Rosenstråle, född 1652-07-14 Sonstorp s socken Östergötlands län, död 1710, dotter av Jöns Rosenstråle, och hans 2:a fru Ingrid Mannerhielm. 'Märta Rosenstråle ärvde hälften i gamla Rosenstråleska egendomen Sonstorp i Hellestads socken Östergötlands län, vilken hälft således kom till Gyllenpistolska släkten, andra hälften kom genom köp till lagmannen Måns Palmstierna.'

Barn:

 • 1. Nils, till Skedevi och Abbotnäs. Född 1669-05-24. Student i Lund 1686-05-31. Död 1687-09-08 och begraven i Floda kyrka.
 • 1. Carl Henrik, född 1671. Student i Lund 1686-05-31. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift vid Namur.
 • 1. Gustaf, född 1673. Student i Lund 1686-05-31. Fänrik vid Erskins svenska infanteriregemente i Holland 1688-09-26. Kapten vid Krassows svenska regemente därst. Avsked 1698. Löjtnant vid livdragonregementet 1700-01-12. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva [Lk].
 • 2. Johan, född 1676, död på 5:e året.
 • 2. Charlotta, född 1678, död 1722-10-01 på Kesäter i Västra Vingåkers socken Södermanlands län. Gift 1710-10-16 på Skalltorp med översten Lorentz Gustaf Stöltenhielm, i hans 3:e gifte, född 1645, död 1719.
 • 2. Margareta, född 1683-09-09, död 1748-12-03 i Stockholm. Gift 1715-02-27 på Skalltorp med överståthållaren Rutger Fuchs, adlad och friherre Fuchs, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1753.
 • 2. Adolf, till Skalltorp och Sonstorp. Född 1685. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1701. Korpral därst. s. å. Sergeant 1702. Fänrik 1703. Konfirm.fullm. 1704-05-16 löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 16/6 och vid Södermanlands regemente 1707-08. Sekundkapten därst. 1708-03. Livdrabant s. å. 14/8. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-05. Korpral. vid drabanterna 1722-06-02. Överstelöjtnants titel 1723-05-27. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1735-03-17. Överstes avsked s. å. 23/4. RSO 1748-09-26. Död ogift 1766-07-10 på Skalltorp och slöt ätten samt var den siste av namnet [Lk].
 • 2. Maria, född 1686, död ogift 1728-11-15 på Skalltorp.
 • 2. Märta, född 1688-10-06, död 1727-07-11 på Gottlösa i Veta socken Östergötlands län. Gift 1723-12-11 på Abbotnäs med majoren Leonard Kagg, född 1682. död 1760.
 • 2. Hedvig, född 1690-01-18 Börringekloster, död ogift 1726-01-28 på Skalltorp och begraven i Floda kyrka 2.
 • 2. Sofia, född 1691-01-20 på Börringekloster, död 1693.

Källor

1Um.2Kd.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: