:

Mellin nr 92

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Mellin nr 92

Friherrlig 1691-04-28 introducerad 1693.

Om ättens ursprung och äldre släktled se adliga ätten Mellin. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 4 bland friherrar.


Mellin%20F9200.jpg

TAB 1

Lorentz Mellin, friherre Mellin (son av Bernhard Mellin, se adliga ätten Mellin nr 736, Tab. 2). Student i Åbo 1685 (Rf.). Friherre 1691-04-28 jämte sina farbröder Jurgen, Herman och Gustaf Adolf samt sina bröder Bernhard, Gustaf och Ernst Johan (introducerade 1693 under nr 92). Student i Dorpat (At (P.).) 1698-11-21. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1703-06-18. Konfirmationsfullmakt 1704-04-28. Kapten vid Viborgs läns infanteriregemente 1705-06-01. Reste utrikes. Död barnlös och slöt således själv sin friherrliga ättegren [Lk].

TAB 2

Bernhard Mellin, friherre Mellin (son av Bernhard Mellin, se adliga ätten Mellin nr 736, Tab. 2). Född 1671 på Selkis (Rf.) i Mouhijärvi socken. Student i Åbo 1685 (Rf.). Friherre 1691-04-28 jämte sina farbröder Jurgen, Herman och Gustaf Adolf samt sina bröder Lorentz, Gustaf och Ernst Johan (introducerade 1693 under nr 92). Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1703-07-27. Konfirmationsfullmakt 1704-04-28. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1705-06-01. Kapten vid svenska rekryterna 1709. Reste utrikes. Slöt troligen själv sin friherrliga ättegren. Gift 1697-04-00 Laukko

Barn:

 • Bernt, född 1698, död 1698 och begraven tillika med modern i Vesilaks kyrka .

TAB 3

Gustaf Mellin, friherre Mellin (son av Bernhard Mellin, se adliga ätten Mellin nr 736, Tab. 2), döpt 1673-02-19 på Selkis (Rf.). Korpral vid Björneborgs läns infanteriregemente 1689-09-00. Rustmästare vid Björneborgs läns infanteriregemente 1690-09-00. Friherre 1691-04-28 jämte sina farbröder Jurgen, Herman och Gustaf Adolf samt sina bröder Lorentz, Bernhard och Ernst Johan (introducerade 1693 under nr 92). Förare 1692-08-31. Fänrik 1693-09-13. Löjtnant 1700-11-22. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1702-10-05. Död 1704 i Mitau. Gift med Helena Christina Rigeman, född omkring 1668, död 1740-11-26 på Ruotsila (Tyrvis kyrkoarkiv.) i Tyrvis socken, dotter av ryttmästaren Didrik Rigeman, naturaliserad Rigeman, och N. N. Burmeister.

Barn:

 • Ett barn, begraven 1697-10-17 i Tyrvis socken. (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.)
 • Gustaf Adolf, född 1698. Kornett. Död 1772. Se Tab. 4.
 • Gertrud Helena, född 1703, död 1766-06-29 på Ruotsila. (Tyrvis kyrkoarkiv.) Gift med löjtnanten Lorentz Enholm.

TAB 4

Gustaf Adolf (son av Gustaf Mellin, friherre Mellin, Tab. 3), född 1698-12-06. Volontär vid Upplands dragonregemente 1723. Korpral vid karelska dragonregementet 1727-12-30. Förare vid karelska dragonregementet 1728-09-00. Sergeant 1733-03-30. Avsked 1741-09-10. Kornetts karaktär 1744-10-16. Död 1772-02-18 Haudois Gift på Haudois (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1721-07-19 med Anna Beata de la Motte, född 1704-05-22 Lahis av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.), dotter av löjtnanten Bernt de la Mötte, nr 280, och hans 1:a fru Ingeborg Pistolhielm, nr 492.

Barn:

 • Magdalena Christina, född 1722-05-21 på Haudois, liksom syskonen, död på Haudois 1722 och begraven (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1722-07-02.
 • Eva Margareta, född på Haudois, döpt (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1723-05-04, död späd.
 • Anna Magdalena, född (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1724-04-15 på Haudois, död 1724-06-21.
 • Eva Margareta, född 1726-01-23 på Haudois, död 1762-02-20 och begraven 1762-10-19 i Akkas. Gift i Akkas 1745-10-09 med konduktören vid fortifikationen Erik Åkesson, född 1718, död 1794-08-17 i Akkas socken.
 • Helena Christina, född på Haudois, döpt 1727-02-26, begraven 1727-06-04.
 • Gustaf Bernt, född på Haudois, döpt 1728-03-12, begraven 1730-04-23.
 • Lorentz, född på Haudois, döpt 1729-02-24. Korpral vid Tavastehus regemente 1750-04-25. Förares karaktär 1750-09-28. Rustmästare 1767-09-19. Förare 1770-05-12. Sergeant 1771-05-12. Löjtnants avsked 1774-08-26. Död barnlös 1799-11-02 i Akkas socken. Han hade med Valborg Carlsdotter före äktenskapet flera oäkta söner. (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) Gift 1798-11-04 på Järvihaavisto (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) i Akkas socken med Ulrika Christina Boucht, född 1748-11-04, död 1832-10-11 Träskända
 • Gustaf Adolf, född 1730 på Haudois. Major. Död 1795. Se Tab. 5.
 • Elisabet, född på Haudois, döpt 1732-02-02, begraven (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1732-06-18.
 • Helena Christina, född på Haudois, döpt 1734-04-12, begraven 1734-06-30.
 • Christina Catharina, född 1736-08-24 på Haudois, död ogift 1812-03-16 Viiala
 • Ingrid Juliana, född (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1738-08-09 på Haudois, död 1787-12-29 i Akkas socken. Gift 1767-03-12 på Haudois med sergeanten Anders
 • Erik Gyldenär, född 1744 på Haudois, död 1789.
 • Fredrik, född 1740-07-18 på Haudois, begraven 1740-08-31.
 • Bernt Johan, född 1744 på Haudois. Kornett. Död 1811. Se Tab. 6.

TAB 5

Gustaf Adolf (son av Gustaf Adolf, Tab. 4), döpt 1730-06-11 Haudois Student i Åbo 1745. Volontär vid Österbottens infanteriregemente 1748. Fältväbel vid Österbottens infanteriregemente 1748-10-30. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1753-08-21. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1760-12-31. Kapten 1770-05-29. Regementskvartermästare 1771-08-21. Major. RSO. Död 1795-12-28 på Haudois (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.). Gift 1778-07-26 i Borgå med Augusta Elisabet Ribe, född 1749, död 1809-09-13 på Haudois, dotter av arkiatern Evald Evaldsson Ribe och Anna Elisabet Silfverhielm, samt halvsyster till med. doktorn Evald Ribe, adlad Ribben.

Barn:

 • Anna Augusta Elisabet, född 1779-05-21 på Haudois, liksom systrarna, död på Haudois 1779-06-27.
 • Beata Ulrika, född 1780-05-08 på Haudois. Stiftsjungfru. Död 1843-09-15 i Björneborg. Gift 1:o 1800-04-13 på Haudois med sin kusin, fänriken, friherre Carl Johan Mellin, född 1776, död 1817. Gift 2:o 1819-06-24 med kaptenen Adolf Johan Lilliebrunn, i hans 2:a gifte, född 1770, död 1828.
 • Anna Augusta Lovisa, född 1781-12-08 på Haudois, död 1846-01-26 Härkälä Gift 1819-03-04 Kylmäkoski med löjtnanten Johan Fredrik Tammelander, född 1786-11-22 i Urdiala socken, död i Urdiala socken 1838-06-10.
 • Johanna Vilhelmina, född 1786-09-07 på Haudois. Stiftsjungfru. Död 1872-07-22 Nybacka Gift 1815-02-23 på Haudois med kaptenen Johan Fredrik Standertskjöld, född 1776, död 1820.

TAB 6

Bernt Johan (son av Gustaf Adolf, Tab. 4), född 1744-01-25 Haudois Volontär vid Nylands dragonregemente 1760. Korpral vid Nylands dragonregemente 1761-11-02. Furir 1764-02-16. Avsked 1772-11-12. Kornett död 1811-05-03 Viiala Gift 1774 med Agneta Juliana von Knorring, född 1753-05-07, död 1778-05-11 på Viiala, dotter av majoren Carl Reinhold von Knorring, naturaliserad von Knorring, och hans 1:a fru, friherrinnan Sofia Juliana Kurck.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1775. Verkl. geheimeråd. Död 1856. Se Tab. 7.
 • Carl Johan, född 1776. Löjtnant. Död 1817. Se Tab. 8.
 • Sofia Juliana, född 1778-05-11 Viiala Stiftsjungfru. Död 1835-03-02 på Viiala. Gift på Viiala 1813-02-23 med kaptenen Carl Fabian af Enehielm, född 1780, död 1835.

TAB 7

Axel Gustaf (son av Bernt Johan, Tab. 6), född 1775-07-02 Haudois Student i Åbo 1788-06-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1793-10-29. Extra notarie i Åbo hovrätt 1794-11-29. Vice häradshövding 1800-06-23. Ordförande i Ikalis, Tavastkyro och Karkku socknars ägodelningsrätter. Kanslist i Åbo hovrätt 1803-06-21. Extra fiskal i Åbo 1807-11-11. Notarie 1807-12-18. Förordnad 1809-02-00 att under lantdagen i Borgå förrätta sekreterarbefattningen hos Finlands ridderskap och adel. Utsågs sedermera av ståndet till riddarhussekreterare, vilken befattning han innehade till 1819-09-09. RRS:tAO2kl 1809-07-18. Vice advokatfiskal i Åbo hovrätt 1809-09-08. Referendariesekreterare i regeringskonseljens, sedan senatens för Finland, allmänna kansli 1809-08-18. Tillika ledamot av regeringskonseljens justitiedepartement 1816. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 4 bland friherrar. Statsråds titel 1822-01-31. Ledamot av kommittén för finska ärendenas beredning i S:t Petersburg 1822-06-15. Verkligt statsråd 1824-01-02. Åter ledamot av senatens för Finland justitiedepartement 1826-03-29. Ledamot av riddarhusdirektionen 1826-05-08 och sedermera direktionens ordförande. RRS:tAO1kl 1829-05-03. Vice ordförande i justitiedepartement 1831-03-30. Geheimeråd 1832-11-20. RRS:tAO1kl m kejs. kr. 1835-04-18. Entledigad från referendariesekreterarbefattningen 1836-06-08. RRS:t VlO2kl m st. kunglig 1836-12-18 och RRVÖÖ 1840-04-26. Jur. hedersdoktor 1840-07-17. RRS:tAlexNewO 1848-03-29. Avsade sig ledamotsbefattningen i riddarhusdirektionen 1848-05-24. Avsked från befattningarna i senaten 1854-12-05. Verkligt geheimeråds titel 1854-12-05. Död 1856-03-19 i Helsingfors. Gift 1813-11-19 i Björneborg med hovfröken hos ryska kejsarinnan (friherrinnan) Magdalena Vilhelmina de Carnall, född 1792-09-06, död 1875-09-17 i Helsingfors, dotter av landshövdingen (friherre) Carl Constantin de Carnall A, och Ulrika Charlotta Rehnström från Årdala socken, Södermanlands län.

Barn:

 • Carl Bernt, född 1814-08-29 i Vasa, död 1818-05-20 Åbo.
 • Agneta Charlotta Vilhelmina, född 1816-08-01. Rysk hovfröken 1833-06-11. Död 1892-08-19 i Helsingfors. Gift 1842-08-21 Sannäs
 • Augusta Constance, född 1817-12-04 i Åbo (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.), död 1843-05-29 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1840-08-12 med generalen av infanteriet, generaladjutanten Anders Edvard Ramsay, finsk friherre Ramsay, nr 40, i hans 2:a gifte, född 1799, död 1877.

TAB 8

Carl Johan (son av Bernt Johan, Tab. 6), född 1776-12-21 Viala Fänrik på extra stat vid Björneborgs regemente 1794-04-18. Vargeringsfänrik Björneborgs regementes rusthållsbataljon 1796-10-26. Bevistade finska kriget 1808 och blev vid Brahestad fången hos ryssarna. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1810-05-08. Död 1817-09-28 Haudois Gift 1800-04-14 på Haudois med sin kusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Beata Ulrika Mellin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1819-06-24 med kaptenen Adolf Johan Lilliebrunn, född 1770, död 1828), född 1780-05-08 i Akkas socken, död 1843-09-15 i Björneborg, dotter av majoren, friherre Gustaf Adolf Mellin och Augusta Elisabet Ribe.

Barn:

 • Agneta Augusta Ulrika, född 1801-06-14 på Haudois, liksom syskonen, död på Haudois 1802-10-06.
 • Augusta Agneta Carolina, född 1803-06-17 på Haudois. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-08-18 Hatanpää
 • Bernt Gustaf, född 1804 på Haudois. Hovråd. Död 1875. Se Tab. 9.
 • Beata Sofia Vilhelmina, född 1808-03-03 Haudois av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1809-09-13.
 • Carl Axel, född 1810-10-04 på Haudois, död på Haudois 1813-08-26.
 • Carl Vilhelm Hannibal, född 1814-02-04 på Haudois, död 1814-06-30 på Haudois.
 • Gustaf Adolf, född 1815 på Haudois. Protokollssekreterare. Död 1853. Se Tab. 12.

TAB 9

Bernt Gustaf (son av Carl Johan, Tab. 8), född 1804-12-29 Haudois Student i Åbo 1818-12-17. Kadett i Fredrikshamn 1821-04-22. Fänrik vid 2. finska infanteriregementet 1823-01-16. Underlöjtnant vid 2. finska infanteriregementet 1825-06-06. Placerad på 4. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transporterad till 1. finska sjöekipaget med midshipmans grad 1830-12-22. Löjtnants avsked 1832-02-15. Kronofogde i Nedre Satakunda härad av Åbo och Björneborgs län 1837-11-07. Tullförvaltare i Helsingfors 1842-11-21. RRS:tAO3kl 1849-12-06 och S:tStO2kl 1861-05-05. Hovråds titel 1866-04-08. Avsked 1874-09-09. Död 1875-01-30 i Åbo. Gift 1827-01-04 Kutila

Barn:

 • Beata Sofia Gustava, född 1827-11-04 i Kaivola socken, död 1900-04-10 Hatanpää Gift 1854-06-24 i Helsingfors med godsägaren, filosofie magister Carl Gustaf Idman, född 1817-06-26 i Kuru kapell av Ruovesi socken, död 1880-06-23, på Hatanpää.
 • Johanna Charlotta, född 1829-08-04 på Haudois, död 1901-05-10 i Helsingfors. Gift 1847-08-01 med översten Oskar William Falck, finska adliga ätten nr 192, född 1807-02-09 Kauttua
 • Carl Gustaf Johan, född 1831-04-12 på Haudois. Student i Helsingfors 1848-06-12. Studerade ryska språket i Ryssland 1850. Auskultant i Åbo hovrätt 1855-06-15. Extra notarie i Åbo hovrätt 1855-12-20. Vice häradshövding 1858-06-19. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1858-07-26. Kanslist i senatens prokuratorsexpedition 1860-03-22. Kopist i senatens justitiedepartement 1861-02-05. Kanslist i senatens justitiedepartement 1863-03-05. Död ogift 1865-07-09 i Helsingfors.
 • Augusta Vilhelmina, född 1834-03-14, död 1876-04-20 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1854-06-23 med senatorn och geheimerådet Viktor Georg Gustaf Gabriel von Haartman, finska adliga ätten nr 168, i hans 1:a gifte, född 1830-03-04 i Helsingfors, död 1895-05-21 i Bonn i Tyskland.
 • Axel Reinhold, född 1836. Kollegiisekreterare. Död 1899. Se Tab. 10.
 • Agnes (EÄ Agneta) Maria, född 1838-09-12 i Björneborg, död 1925-08-30 i Helsingfors. Gift 1869-12-01 i Helsingfors med generalmajoren Julius Constantin Sundman, född 1828-09-24 i Ekenäs, död 1893-05-12 i Helsingfors.

TAB 10

Axel Reinhold (son av Bernt Gustaf, Tab. 9), född 1836-09-02 i Akkas socken. Kadett i Fredrikshamn 1850-07-26. Avgick utan avslutad kurs 1854-06-21. Port-épée fänrik vid 6. Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid 4. Kuopio, finska indelta skarpskyttebataljon 1855-12-07. Underlöjtnants avsked 1857-08-26. Begav sig därefter till utrikes ort och vistades flera år i New York. Återvände sedermera till Finland och blev stationsföreståndare vid Hangö–Hyvinge enskilda järnväg 1873. Stationsinspektor vid statsjärnvägarna vid Lempäälä station 1876. Transporterad till Kervo station 1878-01-25. Kollegiisekreterares titel 1895-04-14. RRS:tStO3kl 1899-04-30. Död 1899-08-21 Kervo Gift 1:o 1865-02-09 i New York med Lovisa Christina Johanna Stühr, född 1839-04-22, död 1873-03-19 i Helsingfors, viktualiehandlaredotter från Harlem vid New York. Gift 2:o 1893-12-31 med Johanna Catharina Jakobsson, född 1847-04-25 i Nykarleby, död 1905-06-15 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Adolf, född 1868. Stationsinspektor. Se Tab. 11.
 • 1. Reinhold, född 1869-09-02 i New York, död i New York 1870-07-25.

TAB 11. (Wä.)

Carl Gustaf Adolf (son av Axel Reinhold, Tab. 10), född 1868-06-01 i New York. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland 1899-10-01. Telegrafist vid Tavastehus järnvägsstation 1893. Andre bokhållare vid Dickursby station 1894-03-24. Stationsinspektor vid Koskis station 1900-04-12. Transporterad till Grankulla järnvägsstation 1924-06-05. Gift 1893-06-22 i Åbo med Evelina (Evy) Fogelholm, född i Åbo 1868-05-14, dotter av hamnkaptenen i Åbo, kofferdikaptenen Gudmund Magnus Fogelholm och Evelina Ekqvist.

Barn:

 • Elise Johanna, född 1894-07-08 i Åbo. Sjuksköterska.
 • Axel Carl-Magnus, född 1901-02-05 i Åbo. Reservfänrik vid Nylands regemente 1924-10-16. Affärsman.
 • Reinhold Bernt Gustaf, född 1907-08-17 vid Koskis järnvägsstation.

TAB 12

Gustaf Adolf (son av Carl Johan, Tab. 8). Född 1815-12-23 Haudois Student i Helsingfors 1831-05-30. Auskultant i Åbo hovrätt 1836-02-06. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement 1836-09-20. Tillika kanslist hos riddarhusdirektionen i Finland 1838-01-29 –1848-09-19. Kopist i senatens justitiedepartement 1839-05-31. Vice häradshövding 1841-06-21. Kanslist i senatens justitiedepartement 1845-01-15. Registrator i senatens justitiedepartement 1846-05-07. Protokollssekreterare 1851-08-06. Tillförordnad referendariesekreterare 1852-10-01. Död 1853-12-09 Molnby Gift 1842-08-21 Sannäs

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1843-08-28 i Helsingfors. Ägnade sig åt lantbruk och var en tid ägare av Kiala gård i Borgå socken. Död barnlös 1884-11-18 på Sannäs. Gift 1868-08-02 med Ada Maria Fredrika Helena Segerström, född 1849-02-16, död 1887-08-22 Toivonoja
 • Beata Magdalena, född 1844-08-04 i Helsingfors, död 1857-08-28.
 • Carl Johan, född 1846-04-08, död 1849-05-16 i Helsingfors.
 • Reinhold Bernhard, född 1848-04-08 i Helsingfors, död i Helsingfors 1849-04-00.
 • Vilhelmina Constance, född 1850-12-18 i Helsingfors, död i Helsingfors 1889-04-25. Gift 1875-06-15 i Helsingfors mm. kand. Mikael Julius Valdemar Ekelund, född 1843-01-09 i Åbo, död 1902-06-10 i Helsingfors och begraven i Borgå.
 • Gustaf Adolf, född 1853-06-08 i Helsingfors, död 1857-08-27.

TAB 13

Ernst Johan Mellin, friherre Mellin (son av Bernhard Mellin, se adlade ätten Mellin, Tab. 2). Döpt 1674-04-30 på Selkis (Rf.) i Mouhijärvi socken. Student i Åbo 1683 (Rf.). Friherre 1691-04-28 jämte sina farbröder Jurgen, Herman och Gustaf Adolf samt sina bröder Lorentz, Bernhard och Gustaf (introducerad 1693 under nr 92). Fänrik. Är sannolikt identisk med den löjtnant, friherre Johan Mellin, som begraven 1746-03-04 på Jakobs kyrkogård i Stockholm (RHG.) och slöt troligen själv sin friherrliga ättegren. Gift efter lysning i Tyska församlingen, Stockholm 1723-12-15 med Margareta Elisabet Forbes af Lund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Anders Jernberg, död 1722 och begraven i Knutby kyrka, Stockholm), dotter av löjtnanten Arvid Forbes af Lund, och Märta Philp.

TAB 14

Herman Mellin, friherre Mellin (son av Bernt Mellin, naturaliserad Mellin, se adliga ätten Mellin, Tab. 1), till Tessjö i Pyttis socken i Finland, som han erhöll genon) sitt gifte. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1655, regementsadjutant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1656. Fänrik 1657. Kapten 1658. Bevistade fälttåget i Polen och blev fången vid Goldingen 1660. Major 1674-05-14. Överstelöjtnant 1677-07-17. Deltog i riksdagen i Stockholm 1680. Friherre 1691-04-28 jämte sina bröder Jurgen och Gustaf Adolf samt sina brorsöner Lorentz, Bernhard, Gustaf och Ernst Johan (introducerade 1693 under nr 92). Död 1701-01-09 i Riga. Gift omkring 1668 (Rf.) med Elisabet Dorotea Willigman, född omkring 1652, död 1724-12-00, dotter av överstelöjtnanten Hans Johansson, adlad Willigman, och Dorotea von Kahlden.

Barn:

 • Lorentz, född 1670. Överstelöjtnant. Död 1744. Se Tab. 16.
 • Alexander, volontär vid Viborgs infanteriregemente 1700-01-15. Sergeant vid Viborgs infanteriregemente. Fänrik 1703-10-15. Konfirmationsfullmakt 1703-11-29. Avsked 1706-04-08. Löjtnant vid Viborgs fördubblingsinfanteriregemente 1708-12-03. Fången 1710-07-15 vid Viborgs övergång. Hemkom 1722-03-00. Kaptens karaktär och placerad vid Kymmenegårds infanteriregemente 1725-06-20. Majors avsked 1728-09-25. Död barnlös 1737-05-08 i Pyttis socken i Finland. Gift enligt kungligt tillstånd (At (L.)) 1736-01-14 (men enligt vigsellängden för Pyttis socken redan 1725-05-16) med Brita Brunnera (At (L.)) i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1696-03-07, med räntmästaren Reinhold Johan Witting, född 1667-02-28, död 1710-04-26), född omkring 1679, död 1745-01-15 på Tavastby i Elimä socken, dotter av kyrkoherden Abraham Brunnerus och Anna Herkepaea [(Geneal. Samfundets i Finland årsskrift 1927.)].
 • Carl Magnus, född 1676. Student i Åbo 1684 (Lå.). Kvartermästare vid karelska kavalleriregementet 1696-09-20. Kornett vid pommerska kavalleriregementet 1700-04-30. Löjtnant vid pommerska infanteriregementet 1700-08-31. Kaptenlöjtnant vid pommerska infanteriregementet 1705-02-27. Kapten 1706-02-27. Fången vid Stralsund 1715-01-23. Hemkom 1718 och placerad vid bergsregementet 1718. Avsked 1719-09-30. Överstelöjtnants karaktär 1720-05-30. Död 1724-12-00 och ligger jämte sin fru begraven i Romerska familjegraven i Glanshammars kyrka Örebro län. Gift 1720 med Christina Beata Reuter af Skälboö, död 1725-12-00, dotter av kammarherren Gustaf Router af Skälboö nr 158, och friherrinnan Margareta Helena Kagg.
 • Herman. Korpral vid Tavastehus regemente. Furir vid Tavastehus regemente 1696-09-07. Fänrik (Lk.) 1701-02-07. Stupade 1702-07-10 vid Hummelhof. (Lk.)
 • Dorotea Elisabet, begraven (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) 1709-05-16 i Viborg. Gift 1:o med majoren Geory Helffreich, naturaliserad Helffreich, död 1704. Gift 2:o 1705 med generalmajoren Johan Wessman, adlad Stiernschantz, i hans 1:a gifte, född 1670, död 1728.
 • Catharina, född 1678, död ogift 1738-04-08 på Holmgård i Pyttis socken.
 • Margareta Juliana, död ogift 1736-02-13 på Holmgård, omkring 60 år gammal.
 • Sofia Helena, född 1682, död 1738-12-10, i Pyttis socken. (Medd. ur Pyttis kyrkoarkiv av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) Gift 1708-12-26 i Pyttis socken (Medd. ur Pyttis kyrkoarkiv av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med kaptenen Johan Lorentz Buschenfelt, av en adlad, men ej introducerad ätt, född omkring 1685 i Narva.
 • Christina, död 1760. Gift 1724 med majoren Carl Binder, född 1677 på Ösel, död 1750-10-22 i Pyttis socken.

TAB 15

Ernst Johan (son av Herman Mellin, friherre Mellin. Tab. 14). Student i Åbo 1684 (Lå.). Sergeant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1701-03-27. Fältväbel vid Viborgs läns infanteriregemente. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1706-04-03. Konfirmationsfullmakt 1706-12-14. Död 1710-08-08 i Riga under belägringen. Gift med Maria Langia, som levde 1716.

Barn:

 • Bernt, född 1701. Volontär vid sjöeskadern. Rustmästare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1721-06-06. Sergeant med rustmästares indelning vid Kymmenegårds skvadron. Avsked 1743. [(RHG.)]
 • En son, levde 1716.

TAB 16

Lorentz (son av Herman Mellin, friherre Mellin, Tab. 14), född 1670. Student i Åbo 1684 (Lå.). Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1685-06-05. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1689-04-02. Löjtnant 1698-08-06. Avsked 1705-05-06. Kapten vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1711-02-20. Konfirmationsfullmakt 1717-02-23. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1721-10-17. Död 1744-01-23 Mörskom Gift 1713 med Anna Christina Brunow i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1705-06-15 med regementskvartermästaren Mattias Forbes), död 1748 på Mörskom, dotter av löjtnanten Carl Brunow, och Gunilla Svanström.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1715. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1736. Fältväbel vid Nylands Infanteriregemente 1738. Bevistade finska kriget 1741 och 1742. Fänrik 1742-05-14. Konfirmationsfullmakt 1742-07-19. Löjtnant 1749-07-11. Avsked 1762-09-13. Kapten. Död ogift 1777-06-16 på sin gård Mörskom och slöt troligen denna ättegren.
 • Sofia Elisabet, född 1721. Gift 1:o 1735 med löjtnanten friherre Otto Armfelt, född 1710, död 1742. Gift 2:o 1751 med överstelöjtnanten Otto Ludvig Taube, född 1712, död 1774.

TAB 17

Gustaf Adolf Mellin, friherre Mellin (son av Bernt Mellin, naturaliserad Mellin, se adliga ätten Mellin, Tab. 1), till Kulju i Karkku socken, Finland, och Innis i Keels socken, Estland. Fänrik vid karelska infanteriregementet 1664. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1668. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1671. Major 1677. Överstelöjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1679-09-24. Friherre 1691-04-28 jämte sina bröder Jurgen och Herman samt sina brorssöner Lorentz, Bernhard, Gustaf och Ernst Johan (introducerad 1693 under nr 92). Överste för Viborgs infanteriregemente 1700-11-11. Död (KrAB.) 1710-02-25. Han förde i slaget vid Narva en bataljon fotfolk. Gift 1:o med sin broders svägerska, friherrinnan Margareta Creutz, född 1655-01-18, död efter 1690, dotter av generalamiralen Lorentz Creutz, friherre Creutz, och friherrinnan Elsa Duwall. Gift 2:o med Sabina Sidonia von Paykull i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lantrådet, friherre Georg Gustaf Wrangel af Ludenhoff, nr 55, i hans 2:a gifte, född 1662, död 1734) född 1677-06-05, död 1714.

Barn:

 • 1. Bernt. Uppgives varit fänrik. Död 1710 i pesten.
 • 1. Lorentz. Student i Åbo 1696. Kapten (vid Viborgs infanteriregemente?). Död 1720 (enligt annan uppgift (Lk.) 1710 under Viborgs belägring).
 • 1. Christoffer. Fältväbel vid karelska dragonregementet 1697 (KrAB.). Musketerare vid Mellins regemente i Riga 1707. Fältväbel vid Mellins regemente 1708. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1709-09-23. Konfirmationsfullmakt 1715-01-28. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Gick i preussisk tjänst 1716-05-15. Kaptens avsked. Död 1727-06-17 på Innis.
 • 1. Adolf, död 1710.
 • 1. Brita, levde 1734. Gift 1:o med majoren Carl Rudebeck, i hans 2:a gifte, född 1667, död 1709. Gift 2:o 1716 med kaptenlöjtnanten vid norra skånska kavalleriregementet Christoffer Magnus Dahlberg.
 • 1. Gustaf Georg, född 1695. Kapten. Död 1752. Se Tab. 18.
 • 2. Eva, född 1696, död omkring 1726. Gift med lantrådet, friherre Wolmar Johan von Ungern-Sternberg, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1762.

TAB 18

Gustaf Georg (son av Gustaf Adolf Mellin, friherre Mellin, Tab. 17), född 1695-10-03. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente. Avsked med kaptens karaktär. Död 1752-11-19 på Liuksiala (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.) i Kangasala socken. Gift med Charlotta Benedikta Steb, född 1689, död 1757-02-24 på Norrkulla (Wä.) i Sibbo socken, dotter av regeringsrådet Johan Steb, adlad Steb, och Christina von Bremen.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, död 1729-09-03 på Liuksiala [(Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.)].

TAB 19

Johan Gustaf (son av Gustaf Georg, Tab. 18), född 1730-12-20 i Mouhijärvi socken. Levde utan tjänst, först på små ärvda lägenheter Norrkulla m fl. i Sibbo socken, vilka han genom bytesbrev av 1757-07-16 bortbytte mot Kotkala i Hauho socken samt sedermera Liuksiala ). Död på Liuksiala 1780-08-31. Gift 1750-10-09 Sammalisto

Barn:

 • Bernt Gustaf, född 1754-10-20 på Liuksiala (Kangasalas kyrkoarkiv.), troligen död som barn. (Wä.)
 • Sofia Dorotea, född 1756-10-20 på Liuksiala (Kangasalas kyrkoarkiv.). Gift med (Wä.) styckjunkaren Anders Johan Sahlström, född 1730, död 1796-02-10 på Liuksiala. (Medd. av friherre Tor Carpelan, Helsingfors.)
 • Carl Henrik, född 1758-10-04 på Liuksiala (Kangasalas kyrkoarkiv.), död på Liuksiala 1765-12-27.
 • Johan Reinhold, född 1761. Fänrik. Död 1807. Se Tab. 20.
 • Charlotta Elisabet, född 1763-10-08 och död 1782 på Liuksiala. (Wä.)
 • Märta Christina, född 1766-07-06, död ogift 1853-10-23, på Kulju. (Wä.)
 • Margareta Juliana, född 1768-03-24. Gift 1:o med kornetten Gustaf Adolf Lund, född 1756, död 1790. Gift 2:o 1791-12-18 med fänriken Lars Leonard Lund, född 1767-04-15, död 1826-10-20 Judikkala (Wä.)
 • Eva Maria, född 1770-04-02, död 1784-06-30.
 • Johanna Albertina, född 1772-07-22. Gift med fänriken Adolf Fredrik Pelander. [(Wä.)]

TAB 20

Johan Reinhold (son av Johan Gustaf, Tab. 19), född 1761-08-16 Liuksiala Volontär vid Björneborgs regemente 1775-06-29. Fänrik vid Björneborgs regemente 1779-04-23. Avsked 1787-05-30. Död 1807-07-22 Storgård. Gift 1783-12-28 Knopkägra ) Bromansköld, 1772-09-13 men ej introducerad, och Beata Juliana Blåfield.

Barn:

 • Fredrik Sebastian, född 1785-04-05 Kulju Student i Åbo 1798-11-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1804-06-23. Kammarherre hos drottningen 1808-05-31. Död ogift 1809-10-01 i Stockholm. [(Wä.)]
 • Beata Fredrika Charlotta, född 1787-04-05 i Suoniemi kapell. Stiftsjungfru. Död ogift 1809-02-20 på Kulju.
 • Anders Johan, född 1789-03-26 på Kulju. Extra fänrik vid Björneborgs infanteriregemente 1794-04-18. Kadett vid Haapaniemi 1802-10-03. Utexaminerad 1808-02-20. Fänrik vid Svea livgarde 1808-06-22. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809. GMtf 1809-07-05. Löjtnant vid Svea livgarde 1811-04-10. Död ogift 1813-12-05, dödsskjuten i träffningen vid Landwehrsgraben nära Lubeck.
 • Carl Reinhold. Född 1790-09-22 på Kulju. Student i Åbo 1804-05-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-04-23. Kopist i kommittén för finska ärendenas beredning i S:t Petersburg 1811-11-13. Kanslist i kommittén för finska ärendenas beredning i S:t Petersburg 1812-02-06. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 4 bland friherrar. Avsked 1819-07-04. Hovrättsassessors n. h. o. v. Förvaltare av Övre Satakunda nedredels domsaga 1825–1829. Häradshövding i Övre Satakunda nedredels domsaga 1829-12-30. Hovrättsråds n. h. o. v. 1840-01-16. Död barnlös 1869-08-05 på Kulju. [(Wä.)] Gift 1:o 1821-12-31 i Tavastehus med stiftsjungfrun Dorotea Catharina Fredrika Stiernwall, född 1799-05-20, död 1858-03-31 på Kulju, dotter av landshövdingen Fredrik Gustaf Stiernwall, nr 1810, och Fredrika Charlotta von Yhlen. Gift 2:o 1859-08-18 med Maria Forsblom, född 1829-06-29 i Fredrikshamn, död 1902-09-22 i Helsingfors och begraven i Suoniemi socken, dotter av klockåren i Vekkelaks socken Gustaf Forsblom.
 • Eva Christina, född tvilling 1792-04-22 på Kulju. Stiftsjungfru. Död 1819-03-15. Gift 1818-05-10 med hovrättsrådet i Vasa hovrätt Carl Henrik Asp i hans 1:a gifte (gift 2:o med Sofia Vilhelmina Hellgren) (H. J. Boström, Wasa hofrätts residenter, etc. (1915).), född 1779-06-22 i Karkku socken, död 1846-12-26 i Vasa.
 • Hedvig Lovisa, född tvilling 1792-04-22 på Kulju. Stiftsjungfru. Död 1876-08-30 i Åbo. (Wä.) Gift 1814-12-31 på Kulju med sin kusin, överstelöjtnanten Bernt Fredrik Blåfield, född 1782, död 1835.
 • Adolf Bernt, född 1794-12-16, död 1811-08-29 på Storgård genom olyckshändelse.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: