Von Grooth nr 229

Från Adelsvapen-Wiki

F 229.jpg

Friherrliga ätten von Grooth nr 229 †

Friherrlig 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1758-01-03.

Carl von Grooth, friherre von Grooth (son av Anton Grooth, adlad von Grooth, se adliga ätten von Grooth nr 1084, Tab. 1), född 1684-01-11 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i kommerskoll. 1700-09. Kanslist i kammarkollegium 1703-02-11. Aktuarie och registrator i defensionskommissionen 1710-02-26. Protonotarie i kanslikollegium 1714-01-02. Protokollssekreterare 1719-06-08 sekreterare i kammarkollegium 1724-10-31. Extra ordinarie kammarråd 1727-10-24. Ledamot av amiralitets- och försvarskommissionen 1731-07-07. Ord. kammarråd 1733-12-11. Landshövding i Uppsala län 1743-08-12. RNO 1748. Friherre 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 229). KNO 1752-12-04. President i kommerskollegium 1757-03-17. Död 1758-01-03 i Stockholm och slöt själv sin friherrl. ätt samt begraven s. å. 9/1 i Riddarholmskyrkan, varvid vapnet krossades av kammarrådet, friherre Axel Gottl. Reuterholm. Gift 1722-06-22, i Stockholm med friherrinnan Eva Helena Ehrenkrona, född där 1705-10-02, död 1775-02-20 på Björnö i Åby socken, Kalmar län, dotter av presidenten Erik Gammal Ehrencrona, friherre Ehrenkrona, och Helena Ehrenbielke.

Barn:

  • Erik Anton, född 1724-02-03. Student i Uppsala1 1740-05-02. Hovjunkare hos H. K. H. arvfursten2 1743-10-01 och hos drottningen2 1751-05-08. Död ogift 1753-03-22 i Uppsala.
  • Ulrika Helena, född 1726-01-01, död s. å. 8/10.
  • Eva Christina, född 1729-06-14, död 1730-04-04.
  • Carl Gustaf, född 1730-12-15, död s. å. 17/2.
  • Eleonora Charlotta, född 1734-06-06. Hovfröken2 1757-01-22. Död änka 1794-04-30 på Knapegården i Ryssby socken, Kalmar län. Gift 1765-02-22 i Stockholm med översten Abraham Henrik Ulfvenklou, född 1726.
  • Christina Maria, född 1735-12-25, död 1745-04-26.
  • Fredrika, född 1738-11-27, död 1739-09-21.

Källor

1Um. 2SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.