:

Ramel nr 295

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ramel nr 295

Friherrlig 1770-12-11, bekräftelse därå 1771-10-15, introducerad 1777.

Ramel F29500.png

TAB 1

Hans Ramel, friherre Ramel (son av Malte Ramel, se adliga ätten Ramel nr 24, tab 4), friherre och herre till Maltesholm i Sönnarslövs socken, Kristianstads län samt Löberöd i Hammarlunda socken, Sireköpinge i Sireköpinge socken, Vidarp i Gårdstånga socken, Västerstad i Västerstad socken, Övedskloster och Svansjö, båda i Öveds socken och Tullesbo i Skartofta socken (alla i Malmöhus län). Född 1724-07-02 på Maltesholm. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1744-04-07. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1744-07-19. Kapten vid Hamiltons regemente 1746-08-18. Avsked från Hamiltons regemente 1746-10-07 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén och att räkna tur till befordran från fullmaktens datum. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1747-05-28. Avsked 1754-05-21. Överstes n. h. o. v. 1762-06-29. RSO 1767-11-23. Friherre 1770-12-11 och fick bekräftelse på denna värdighet 1771-10-15 (introducerad 1777 under nr 295). KmstkVO 1772-05-28. Död 1799-04-03 på Vidarp och begraven 1799-04-30 i Gårdstånga kyrka, men sedan förd till Öveds kyrka. Han deltog vid riksdagarna i de hemligare och viktigare överläggningarna samt var ledamot av Patriotiska sällskapet. Gift 1746-08-12 på Maltesholm med grevinnan Amalia Beata Lewenhaupt, född 1726-04-27 på Öveds kloster, död på Öveds kloster 1810-11-30 och begraven 1811-01-09 i Öveds kyrka, dotter av generalen, greve Charles Emil Lewenhaupt, och grevinnan Beata Cronhielm af Hakunge.

Barn:

 • Malte, till Övedskloster. född 1747-05-27 på Maltesholm. Student i Uppsala 1757-09-05. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1766. Hovjunkare (SAB.) 1766-03-24. Tillförordnad kommissionssekreterare i London 1767. Kommissionssekreterares fullm. då han lämnade denna plats. Kommissionssekreterare i Paris 1770. Återkom från Paris 1776. Kammarherre hos drottningen (SAB.) 1778-01-11. Ministre plénipotentiaire vid spanska hovet 1778-01-00. Återkallad på egen begäran 1780. Hovkansler 1781-07-11. KNO 1782-09-01. HLHA 1786-03-20. Riksråd 1786-04-08. Entledigad därifrån 1789-05-05. En av de aderton i svenska akademien 1797-01-07. RoKavKMO 1798-11-26. Guvernör för kronprinsen Gustaf 1803-01-09. Utnämnd till överstemarskalk hos drottningen 1810, men undanbad sig detta ämbete. Död barnlös 1824-01-21 på Övedskloster och begraven 1824-02-20 i Öveds kyrka. Han var ledamot av samfundet Pro fide et christianismo. Gift 1777-04-08 Claestorp med sin kusin, grevinnan Amalia Beata Gustaviana Lewenhaupt, född 1749-04-27 Svabesholm s län. Hovmästarinna hos hertiginnan av Södermanland. Död 1804-09-04 på Övedskloster, dotter av generallöjtnanten, greve Mauritz Casimir Lewenhaupt, och hans 1:a fru, grevinnan Ulrika Charlotta Lewenhaupt.
 • Charles Emil, född 1750-02-14 på Maltesholm. Student i Uppsala 1762-11-23. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt. Hovjunkare. Civilnotarie i Göta hovrätt 1771-08-07. Avsked 1774. Sergeant vid livgardet 1774-03-11. Fänrik vid livgardet 1774-03-24. Löjtnant 1777-12-10. Avsked 1781-04-27. Kammarherre hos drottningen 1781. Avsked 1790. Hovmarskalk 1819. Död barnlös 1826-04-09 (1826-04-10) på Övedskloster och begraven 1826-04-21 i Öveds kyrka. Gift 1816-07-14 på Kulla-Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län med sin kusins dotter och sin svägerskas brorsdotter, grevinnan Ulrika Amalia Lewenhaupt, född 1787-04-11 i Alingsås, död 1869-05-02 Dingelvik, dotter av generalmajoren, greve Charles Emil Lewenhaupt, och friherrinnan Christina Maria Alströmer.
 • Hans Henrik, född 1752. Major. Död 1791. Se Tab. 2
 • Elisabet Sofia Amalia Beata, född 1753-04-06 Vinäs, död 1830-02-07 på Kulla-Gunnarstorp. Gift 1777-06-24 på Vidarp med greve Gustaf Adolf Sparre af Söfdeborg, född 1746, död 1794.

TAB 2

Hans Henrik, (son av Hans Ramel, friherre Ramel, tab 1), till Övedskloster. Född 1752-01-03 på Vidarp. Student i Uppsala 1762-11-23. Fanjunkare vid husarregementet 1767-12-05. Kornett vid husarregementet 1768-06-12. Kavaljer hos hertiginnan 1773 och hos hertigen av Södermanland 1776. Löjtnant i armén 1776-02-16. Vice korpral vid livdrabantkåren 1776-11-13. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1783-04-29. Överadjutant hos konungen och major i armén 1785-06-07. Sekundmajor vid regementet 1786-04-12. Död 1791-10-10 på Övedskloster. Gift 1:o 1779-09-29 Svenstorp med friherrinnan Maria Ulrika Gyllenkrok, född 1758-04-01 Svenstorp död 1787-03-24 på Vidarp och begraven 1787-04-04 i Gårdstånga kyrka, dotter av hovmarskalken, friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok, och grevinnan Eva Charlotta Bielke. Gift 2:o 1789-01-14 med friherrinnan Maria Sofia Beck-Friis, född 1768-06-26 Bosjökloster, statsfru hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1800-08-04. Död 1848-09-29, dotter av generalmajoren, Corfitz Ludvig Beck-Friis, friherre Beck-Friis, och (friherrinnan) Maria Stiernblad.

Barn:

 • 1. Elisabet Amalia Charlotta, född 1780-08-16, död 1816-09-22 Vittskövle s län. Gift 1799-08-13 på Övedskloster med överstekammarjunkaren, friherre Christian Barnekow, greve Barnekow, född 1773, död 1830.
 • 1. Christina Gustava, född 1783-12-15 på Maltesholm, död på Maltesholm 1819-10-01. Gift 1801-07-09 på Övedskloster med sin kusins svåger, landshövdingen, greve Axel Gabriel De la Gardie, i hans 1:a gifte, född 1772, död 1838
 • 2. Hans, född 1790-06-27, på Övedskloster, död 1790-11-00.

TAB 3

Otto, (son av Hans Ramel, friherre Ramel, tab 1), född 1754-11-15 på Vidarp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1770-01-24. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1773-07-20. Fänrik i armén 1773-09-05. Stabsfänrik 1773-11-10. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1774-03-09. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1780-04-26. Kapten 1783-09-17. Avsked 1794-02-28. Död 1817-10-08 i Uppsala, jordfäst i Uppsala 1817-10-12 och sedan förd till familjegraven vid Gårdstånga kyrka. Gift 1:o 1801-08-11 med sin sysslings dotter, friherrinnan Vivika Ulrika Sture, född 1775-11-02 Stäholm, död 1812-01-02 på Vidarp och begraven 1812-01-17 i familjegraven vid Gårdstånga kyrka, dotter av löjtnanten, friherre Sten Gabriel Sture, och hans 2:a fru, grevinnan Eleonora Gustava Bonde af Björnö. Gift 2:o 1813-06-20 på Borreby med sin en annan sysslings dotter och sin 1:a frus kusin, friherrinnan Gustava Margareta Hastfer, född 1771-06-12, död 1859-01-01 i Lund, dotter av översten, friherre Bernt Johan Hastfer, och grevinnan Fredrika Birgitta Bonde af Björnö.

Barn:

 • 1. Amalia Eleonora, född 1802-07-17 på Vidarp, död 1877-01-14 i i Lund. Gift 1823-08-30 på Vidarp med sin syssling och sin farbrors svåger, landshövdingen greve Adolf Patrik Lewenhaupt, född 1794, död 1871.
 • 1. Vivika Ottiliana, född 1803-08-15 på Vidarp, död på Vidarp 1804-09-08.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1804-09-30 på Vidarp, död 1889-11-12 i Stockholm. Gift 1825-05-05 i Alingsås med friherre Nils August Silfverschiöld, född 1787, död 1878.
 • 1. Hans, född 1807. Löjtnant. Död 1856. Se Tab. 4
 • 1. Eleonora, född 1809-02-20 på Vidarp, död 1894-02-20 i Kristianstad. Gift 1831-09-14 på Övedskloster med sin kusin och sin broders svåger, underlöjtnanten, greve Pontus Henrik De la Gardie, född 1805, död 1880.
 • 1. Sten Malte, född 1811. Kornett. Död 1884. Se Tab. 16

TAB 4

Hans, (son av Otto. tab 3), född 1807-05-30 på Vidarp. Kadett vid Karlberg 1822-08-12. Utexaminerad 1825-12-08. Kornett vid skånska dragonregementet 1826-02-07. Ordonnansofficer hos konungen 1832-09-18. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1835-06-30. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1836-01-23. Avsked ur krigstjänsten 1839-11-09. Död 1856-12-13 på sitt fideikommiss Övedskloster i Öveds socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1831-06-23 Maltesholm s län med grevinnan Ebba De la Gardie, född 1813-12-18 i Kristianstad, död 1843-08-04 i Malmö, dotter av landshövdingen, greve Axel Gabriel De la Gardie, och hans 1:a fru, friherrinnan Christina Gustava Ramel. Gift 2:o 1847-06-14 i S:t Blaise nära Neuchâtel i Schweiz med Augusta von Dardel, född 1816-01-03 i Neuchâtel, död 1905-02-22 i Lund och begraven i Öveds socken, dotter av kaptenen Georges-Alexandre Dardel, adlad Dardel, och grevinnan Hedvig Sofia Charlotta Amalia Lewenhaupt.

Barn:

 • 1. Otto Axel Povel, född 1833. Ryttmästare. Död 1900. Se Tab. 5.
 • 1. Ebba Ulrika Gustava, född 1834-09-10 på Övedskloster, död 1882-12-03 i Lund. Gift 1858-04-20 i Öveds kyrka med godsägaren Johan Christoffer Toll C, i hans 2:a gifte, född 1816, död 1887.
 • 1. Amalia Sofia Eleonora, född 1835-12-13 på Övedskloster, död 1890-03-08 i Hälsingborg. Gift 1856-09-09 på Övedskloster med ryttmästaren, friherre Erik Gyllenstierna af Lundholm, född 1825, död 1870.
 • 1. Elisabet Hedvig Sofia, född 1839-06-31 på Övedskloster, död på Övedskloster 1840-02-28.
 • 1. Elisabet Hedvig Gabriella, född 1841-06-29 på Övedskloster, död 1883-04-02 på Åraslöv i Vinslövs socken, Kristianstads län. Gift 1869-08-24 på Övedsklosterm med godsägaren och underlöjtnanten, friherre Christian Fredrik Kjell Barnekow, född 1839, död 1912.
 • 2. Henrik Alexander, född 1848. Kammarherre. Se Tab. 10.
 • 2. Gustaf Malte, född 1850. Kammarherre. Se Tab. 12
 • 2. Charles Emil, född 1851. Envoyé. Död 1920. Se Tab. 15.
 • 2. Hans, född 1852-05-30 på Övedskloster. Ägde Lillås i Södra Åsums socken, Malmöhus län. Död ogift 1928-01-22 Lillås (Öveds förs, Malmöhus län.

TAB 5

Otto Axel Povel, (son av Hans, tab 4), född 1833-06-12 på Övedskloster. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1850-05-01. Studentexamen 1851 och linjeofficersexamen 1852-04-29. Underlöjtnant 1853-08-11. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1853. Utexaminerad från Ultuna lantbruksinstitut 1855. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1857-09-30. Ledamot av styrelsen för Färs härads sparbank 1857. Ordonnansofficer hos konungen 1859-08-06. RDDO 1859-10-03. Löjtnant 1860-03-06. Adjutant hos konungen 1861-03-05. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen 1861. Ryttmästare i armén 1861-05-21. RNS:tOO 1861-08-01. OffFrHL 1861-08-18. OffItS:tMLO 1862-01-13. Avsked ur krigstjänsten 1863-12-30. Ordförande i skånska hypoteksföreningens styrelse 1864. Ledamot av riksdagens första kammare 1873 -1889. RNO 1878-01-21. KVO1kl 1883-11-30. Ledamot av styrelsen för Skånes enskilda banks huvudkontor i Malmö 1893. Död 1900-01-21 på Övedskloster. Innehade Övedskloster fideikommissegendom. Gift 1863-09-03 i Stockholm med friherrinnan Charlotte Antoinette Lovisa Ulrika von Blixen-Finecke, född 1845-03-10 på Näsbyholm i Gärdslövs socken, Malmöhus län, död 1928-12-14 på Övedskloster, Öveds förs, Malmöhus län. Dotter av danske utrikesministern, friherre Carl Fredrik Axel Bror von Blixen-Finecke, och hans 1:a fru Gustava Charlotta Adelaide Sofia Ankarcrona.

Barn:

 • Ebba Sofia, född 1865-01-06 på Övedskloster, död 1910-09-19 Kristinelund (Gryts annex förs, Krist db). Gift 1884-08-25 på Övedskloster med förste hovstallmästaren, greve Carl Axel Baltzar Wachtmeister af Johannishus, född 1856.
 • Hans Otto Carl, född 1867. Förste hovjägmästare. Se Tab. 6.
 • Otto Malte Fredrik, född 1872. Överste. Se Tab. 9

TAB 6

Hans Otto Carl, (son av Otto Axel Povel, tab 5), född 1867-08-19 på Övedskloster. Volontär vid skånska husarregementet 1884-04-03. Mogenhetsexamen 1887-06-02. Sergeant vid skånska husarregementet 1888-05-15. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889-10-23. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1889-11-08. Ledamot av styrelsen för Färs härads sparbank 1894. Löjtnant 1896-06-27. Ordförande i styrelsen för Färs härads sparbank 1899. Kommunalordförande i Öveds socken 1900. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1901-09-13. Hovjägmästare 1902-12-01. Landstingsman 1902–1926. Ordförande i Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905. Ryttmästare i regementets reserv 1906-05-04, avsked 1907-08-19. OIISGbmt 1907-06-06. Ordförande i Skånska lantmännens kreatursförsäkringsförening 1909–1930. RVO 1909-06-06. Ordförande i avelsföreningen för Svensk låglandsboskap 1913 och i Malmöhus läns fiskeristyrelse 1914. RNO 1917-06-06. Ledamot av riksdagens första kammare 1917–1918. Ordförande i Malmöhus läns skogsvårdsstyrelse 1919. KDDO2gr 1919-10-04. Direktör i skånska hypoteksföreningen 1919. Tjänstgörande förste hovjägmästare 1921-08-07. Gift 1893-10-25 i Hälsingborg med friherrinnan Hilda Fanny Elisabet Cederström, född 1870-03-08 i S:t Petri förs, Malmö. 1937-03-01 tilldelad medaljen i guld af 8:e storleken med inskr. "Illis quorum meruere labores" att i högblått band med gula kanter bäras å bröstet. Dotter av generallöjtnanten, friherre Claes Arvid Bror Cederström, och grevinnan Amelie Virginie Tomasine Eleonore Ehrensvärd.

Barn:

 • Amelie Charlotte, född 1894-10-01 Tulesbo. Gift 1918-08-20 i Öveds kyrka ]] med kaptenen Carl Henrik René Gyllenram, född 1884.
 • Virginia Ebba Sofie Charlotte, född 1897-09-10 på Tulesbo. Gift 1931-10-05 med löjtnanten vid livregementets husarer Hans Henrik Fock, i hans 2:a gifte, född 1894-04-23.
 • Viveka, född 1899-02-20 Charlottenlund.
 • Bror Fredrik Carl, född 1900. Löjtnant. Se Tab. 8
 • Elsa Sofie, född 1902-03-19 på Övedskloster. Gift 1929-10-12 i Öveds kyrka med kaptenen vid flottan RFrHL med Nils Johan Wesström, född 1894-05-17 i Gävle.

TAB 7

Otto Bror, (son av Hans Otto Carl, tab 6), född 1896-02-05 Tulesbo. Studentexamen i Malmö 1915-06-08. Officersaspirant 1915-06-07. Elev vid Krigsskolan 1916. Kadett vid Karlberg 1916. Vice korpral 1916-06-10. Furir 1916-08-31. Fanjunkare 1917-08-30. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik i skånska dragonregementet 1917-12-21. Underlöjtnant vid regementet 1919-12-19 fr. o. m. 1920-01-01. Löjtnant i skånska dragonregementet 1920-08-31. På övergångsstat 1925-12-11. Ryttmästare i Skånska kavalleriregementet 1932-12-09. Löjtnant på övergångsstat vid Trängen 1942-10-01 och samma dag kapten i Trängen. Arrenderade Svansjö i Öveds socken, Malmöhus län från 1924-03-14. Godsförvaltare. Gift 1924-06-04 i Färlövs kyrka, Kristianstads län med friherrinnan Margareta Wrangel'' von Brehmer , född 1902-11-28 i Hälsingborg, Maria förs. Dotter av ryttmästaren i Skånska husarregementetets reserv, friherre Wolmer Wrangel von Brehmer, och grevinnan Anna Christina Hamilton.

Barn:

 • Hans, född 1925-04-26 i Lund.
 • Gunilla Anna Charlotte, född 1927-09-10 i Lund

TAB 8

Bror Fredrik Carl, (son av Hans Otto Carl, tab 6), född 1900-07-26 Charlottenlund. Studentexamen i Malmö 1919-05-31. Sjökadett 1919-07-04. Utexaminerad från sjökrigsskolan 1922. Fänrik vid flottan 1922-10-13. Löjtnant vid flottan 1924-10-13. Genomgick sjökrigshögskolans allmänna kurs 1928–1929. Kadettofficer vid sjökrigsskolan 1929-05-06. RFrSvSO 1930-05-25. Tjänstg. vid Marinstaben 1933. Kapten vid flottan 1937-05-29. Gift 1928-02-06 i Storkyrkan i Stockholm med Helen Margareta'' Tersmeden , född i Stockholm 1903-07-20. Dotter av översten och sekundchefen för Svea livgarde Carl August Tersmeden och Helen Funch.

Barn:

 • Bror Hans Otto, född 1928-12-07 i Stockholm.
 • Bror Henric Ninian, född 1936-06-09 i Skeppsholms förs, Stockholm

TAB 9

Otto Malte Fredrik, (son av Otto Axel Povel, tab 5), född 1872-08-18 Övedskloster. Mogenhetsexamen 1893-12-09. Volontär vid Skånska husarregementet 1894-01-09. Korpral 1895-07-30. Sergeant 1895-08-26. Elev vid krigsskolan 1895-09-25. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1896-12-09. Löjtnant vid skånska husarregementet 1901-10-04. Genomgick krigshögskolan 1902-10-02–1904-07-27. Adjutant vid inspektörens för kavalleriet stab 1905-11-01–1908-10-31. Regementskvartermästare 1909-10-10–1914-08-14. Ryttmästare i regementet 1911-08-31. Adjutant hos konungen 1915-02-19. RSO 1917-06-06. Major i armén 1918-10-25 och vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Norrlands dragonregemente 1918-12-13. Överstelöjtnant i armén 1921-04-01. Förordnad att tills vidare uppehålla överstelöjtnantsbeställningen vid skånska husarregementet samma dag. Överstelöjtnant vid skånska husarregementet 1921-04-29. Överste och chef för regementet 1924-08-09. Överadjutant hos konungen samma dag. GV:sPostJubM 1924-08-26. KFinlVRO2kl 1925-06-19. KDDO1gr 1926-11-03. Överförd på övergångsstat 1927-05-20 from 1928-01-01. KSO2kl 1927-12-10. Gift 1906-10-20 i Jakobs kyrka, Stockholm med grevinnan Caroline Augusta Eleonore von Rosen , född 1885-01-12 i Stockholm. Dotter av överstekammarherren greve Conrad August von Rosen, och grevinnan Jeanna Caroline Eleonore von Rosen.

Barn:

 • Carl Otto Conrad, född 1908-07-30 i Stockholm
 • Hans Henrik Malte, född 1911-04-13 i Stockholm

TAB 10

Henrik Alexander, (son av Hans, tab 4), född 1848-04-13 på Övedskloster. Mogenhetsexamen i Hälsingborg. Kadett vid Karlberg 1868-06-06. Avgången 1869-02-09. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1872–1873. Kammarherre 1880-12-01. Ordförande i sparbanken för Löberöd och kringliggande ort 1884. Död 1928-01-04 i Jakobs förs, Stockholm. Ägde Löberöd i Hammarlunda socken, Malmöhus län samt del i Finnåker i Fellingsbro socken, Örebro län från 1891. Gift 1880-07-24 i Stockholm med Augusta Louise Ulrika Thyselius, född 1850-11-12 i Stockholm, död i Jakobs förs, Stockholm 1931-03-11. Dotter av statsministern, presidenten Carl Johan Thyselius och Augusta Sofia Charlotta Melart.

Barn:

 • Alexandra Augusta, född 1881-05-30 i Stockholm. Gift 1904-10-17 i Mariakyrkan i Hälsingborg med överstelöjtnanten i skånska kavalleriregementets reserv Anton Lauritz Johan Adolf Gravenhorst-Lövenstierne i hans 2:a gifte (gift 1:o 1899-10-05 i Hälsingborg med Ebba Elisabet Fredrika Lind af Hageby född 1877-11-24 i Karlskrona. Död 1902-03-30 Vegeholm län, dotter av kommendören Axel Reinhold Ferdinand Lind af Hageby, och Carin Charlotta Aschan), född 1874-05-28 på Vegeholm. Död 1937-09-05 i Stockholm, Oscars förs.
 • Ebba Louise, född 1882-05-18 i Stockholm, Nicolai förs. Gift i Stockholm 1917-12-18 med ingenjören Oskar Mellkvist, född 1888-03-23 i Göteborg
 • Elisabet (Elsie), född 1884-03-28 i Jakobs förs, Stockholm. Gift 1:o 1911-02-01 i Lund med godsägaren Henrik Carl-Gustaf August Standertskjöld, i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1841-01-07, död 1919-01-04. Gift 2:o 1916-12-20 i Stockholm med överstelöjtnanten Gunnar Otto Edvard Virgin, född 1883.
 • Louise Charlotte (Lily), född 1885-10-18 på Löberöd. Mogenhetsexamen 1908. Anställd vid bankaktiebolag Södra Sverige i Hälsingborg 1908 och vid aktiebolaget Svenska handelsbankens kontor i Hälsingborg sedan 1919.
 • Karl Johan Henrik, född 1889. Advokat. Död 1938. Se Tab. 11
 • Hans Erik, född 1892-04-05 på Löberöd. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1909-05-24. Student i Lund 1910-09-21. Jur. kand. i Lund 1913-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1913-10-15.

TAB 11

Carl Johan Henrik, (son av Henrik Alexander, tab 10), född 1889-01-19 Löberöd. Studentexamen (mogenhetsexamen) i Hälsingborg 1907-06-13. Student vid universitetet i Lund 1908-10-27. Reservofficersexamen 1909-08-25. Underlöjtnant i Vendes artilleriregementets reserv 1909-12-31. Filosofie kandidat examen vid Lunds universitet 1910-03-22. Jur. kandidat examen vid Lunds universitet 1913-11-01. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1914-01-20. Löjtnant i regementets reserv 1914-10-01. Advokat i Stockholm från 1916. Ledamot av Svenska adelsförbundets överstyrelse 1924-04-12. Kapten i regementets reserv 1928-11-15. Död 1938-01-06 i Stockholm (Hedv. El. förs, Sth. db nr 9). Gift 1919-08-23 i Skanör (Hohannes förs, Sthlm vb) med Märta'' Tesch, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1903-08-03 i Stockholm med löjtnanten vid Norrlands artilleriregementete, sedermera majoren, friherre Erik Carl Maria Wilhelm Stiernstedt, i hans 1:a gifte, född 1878), född 1885-01-27, dotter av direktören Vilhelm Tesch och Ingeborg Julia Maria Lindström.

Barn:

 • Lena, född 1920-06-28 i Kristianstad, död 1920-12-08 i Oscars förs, Stockholm.
 • Povel Karl Henrik, född 1922-06-01 i Stockholm.

TAB 12

Gustaf Malte, (son av Hans, tab 4), född 1850-01-05 på Övedskloster. Kadett vid Karlberg 1871-04-03 utexaminerad 1874-10-31. Sergeant vid skånska husarregementet 1870-06-19. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1870-11-06. Ledamot av styrelsen för Färs härads sparbank 1877. Löjtnant 1881-08-06. Ryttmästare 1893-01-20. RSO 1896-12-01. Avsked 1900-06-29. Kammarherre 1900-12-01. Äger Åsumsgård i Södra Åsums socken, Malmöhus län sedan 1890. Död 1934-12-29 i Åsums förs, Malmöhus län (db 46) och begraven i Öveds socken, Malmöhus län. Gift 1881-01-19 i Hälsingborg med Sofia Katinka Elisabet Peyron, född 1860-06-10 i Stockholm. Dotter av generallöjtnanten, friherre Gustaf Oskar Peyron, och Söster Pauline Katinka Due.

Barn:

 • Malte Gustaf, född 1882. Hovrättsnotarie. Se Tab. 13
 • Carl Gustaf, född 1884-06-29 på Maltestorp. Lantbrukselev vid Bälteberga i Ottarps socken, Malmöhus län 1903–1904. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1904. Utexaminerad 1906-10-20. Reservofficersexamen 1909-05-01. Underlöjtnant i kronprinsens husarregementets reserv 1909-12-31. Avsked 1913-11-11. Förvaltar Åsum sedan 1915.
 • Ove Gustaf Vilhelm, född 1887. Förste sekreterare. Se Tab. 14.
 • Brita Ebba Sofia Elisabet, född 1888-09-29 på Maltestorp. Gift 1915-08-28 i Åsums kyrka vid d:o med hovjägmästaren friherre Karl Vilhelm Oroszco Klingspor, född 1880.
 • Ebba Augusta Pauline Amelie, född 1891-07-11 på Maltestorp. Gift 1919-06-12 i Södra Åsums kyrka d:o med kyrkoherden i Rengs och Stora Hammars pastorat av Lunds stift kontraktsprosten Gottfrid Daniel Fredlund, född 1888-01-07 i Gässie socken, Malmöhus län.
 • Hans Gustaf, född 1893-08-19 på Maltestorp.
 • Gustaf Otto Fredrik, född 1898-07-24 på Maltestorp.

TAB 13

Malte Gustaf, (son av Gustaf Malte, tab 12), född 1882-05-09 Maltestorp s förs, Malmöhus län. Mogenhetsexamen i Lund 1903-12-10. Student vid Lunds universitet 1904-02-05. Reservofficersexamen 1907-04-20. Underlöjtnant i skånska husarregementets reserv 1907-12-31. Avsked 1911-09-29. Jur. kandidat examen 1913-04-25. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1913-06-09. Amanuens i pensionsstyrelsen 1914-02-01 och i patent- och registreringsverket 1916-09-08. Extra ordinarie notarie i patent- och registreringsverket 1917-10-01. 1. Gift 1914-04-06 i Vor Frelsers kirke i Kristiania med Ruth Wettre, född 1889-01-21 i Norge. Dotter av översten och chefen för Akershus dragonregemente Halfdan Wettre och Emilie Fremming.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Malte, född 1915-02-06 i Stockholm.
 • Brita Sigrid Elisabet, född 1917-03-21 i Stockholm
 • Gerdt Henrik Ove, född 1919-05-22, i Stockholm.

TAB 14

Ove Gustaf Vilhelm, (son av Gustaf Malte, tab 12), född 1887-04-06 Maltestorp s, förs, Malmöhus län. Studentexamen (mogenhetsexamen) i Malmö 1908-12-15. Student vid universitet i Lund 1909-08-18. Filosofie kandidat examen i Lund 1912-01-31 och jur. kandidat 1913-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1913-10-13. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1913-11-06–1915-11-20. Attaché i utrikesdepartementet 1915-03-11, vid beskickningen i Petrograd 1917-03-02 och vid generalkonsulatet i Moskva 1917-03-10. Tillförordnad Generalkonsul i Moskva 1917-04-10–1917-04-20 och 1917-05-16–1917-06-10. Tillförordnad vice konsul i Petrograd och Arkangelsk 1917-06-19–1917-09-09. Tjänstgörande generalkonsul i Moskva 1917-10-05–1917-10-21och anställd vid beskickningen i Petrograd 1917-10-22–1918-05-23. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1918-02-19. Tjänstf. legationssekreterare i Petrograd 1918-09-041918-10-24. RPrKr03kl 1918. PrRKM 1918. Förordnad att tillsvidare upprätthålla vice konsulsbefattningen vid konsulatet i Antwerpen 1919-04-08. Tillförordnad byråsekreterare i utrikesdepartementet 1919-09-12. ÖRKHt 1919. Ordinarie byråsekreterare 1921-12-19. KSpICO 1922. OffItKrO 1922. Tillförordnad förste legationssekreterare i Köpenhamn 1923-05-171923-06-27. RFrHL 1923. Egypt NilO3kl 1924. GV:sPostJubM 1924-08-16. RFinlVRO 1925. OffBLeopOII 1926. Tillförordnad förste sekreterare 1928-05-24. KPKO 1928. KLettSO 1929. OffFrIP 1929. Härold vid KMO 1929-11-28. Förste sekreterare 1930-04-16. RVO 1932-11-22. RNO 1935-11-22. Kammarherre 1935-12-31. Ceremonimästare i Kungl. Maj:ts hov 1937-12-31. Chef för Utrikesdepartementets ceremonibyrå 1938. Gift 1919-06-10 på svenska legationen i Paris med Yvonne Jeannette Henriette Adine Peyron , född 1893-10-05 i Marseille. Dotter av konsuln Claës Gustaf Henry Peyron) och Christine Louise Susanne Fraissinet.

Barn:

 • Sten Claës Gustaf Ovesson, född 1921-12-22 i Stockholm.
 • Claës Otto Malte Ovesson, född 1925-07-07, i Stockholm.
 • Elisabet Yvonne Christine Charlotte (Elsie), född 1928-12-07 i Stockholm.

TAB 15

Charles-Emil , (son av Hans, tab 4), född 1851-05-15, på Övedskloster (Båstads förs, Krist., db). Mogenhetsexamen i Lund 1871-05-22. Student i Lund 1871. Jur. fil. preliminärexamen 1872-05-30 och examen till rättegångsverken 1875-05-27. Extra ordinarie amanuens i finansdepartementets expedition 1875-06-18. Attaché i Berlin 1875-07-06 och i Paris 1877-01-26. RPrRÖ04kl 1877-03-05. Tillförordnad andre sekreterare 1877-11-16. Utnämnd 1878-11-17. RBadZLO1kl 1881-05-03. RSpCIII:sO 1883-07-30. Tillförordnad legationssekreterare i Madrid 1883-12-31. Legationssekreterare i Petersburg 1884-05-02. KSpICO 1884-07-07. Legationssekreterare i Köpenhamn 1887-05-26. RRS:tStO2kl 1888-03-28. RNS:tOO 1889-01-21. RNO 1891-12-01. KDDO2gr 1892-05-30. Legationsråd i London 1898-11-25. KVO2kl 1904-12-01. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Konstantinopel 1905-06-09. TOO1kl 1905. Återkallad 1906-09-28. KNO1kl 1906-12-01. Död 1920-01-11 i Hälsingborg. Gift 1884-10-15 i Jönköping med Hildur Elisabet Ekström, född 1861-08-31 i Stockholm. Dotter av landshövdingen Carl Rudolf Ekström och Hildegard Boheman.

Barn:

 • Ebba Elisabet, född 1886-02-20 i S:t Petersburg. Gift 1906-01-09 i Hälsingborg med översten greve Gustaf Adolf Lewenhaupt, född 1875.
 • Märta Augusta, född 1887-12-20 i Köpenhamn. Gift 1913-01-04 i Mariakyrkan i Hälsingborg med kaptenen Henrik Valter Berg von Linde, född 1882.

TAB 16

Sten Malte, (son av Otto, tab 3), född 1811-12-15 Vidarp. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1829-08-21. Kornett vid skånska dragonregementet 1831-07-05. Avsked 1835-12-19. Död 1884-02-17 i Köpenhamn genom olyckshändelse. Ägde Vidarp. Gift 1835-06-24 Barsebäck med grevinnan Vivika Augusta Hamilton, född 1814-02-12 på Vidarp, död 1887-09-11 i Lund, dotter av hovmarskalken, greve Gustaf Hamilton, och grevinnan Fredrika Bonde af Björnö.

Barn:

 • Hans Otto Malte Gustaf, född 1836-04-23 på Vidarp, död på vidarp 1837-04-07.
 • Augusta Amalia Fredrika Gustava, född 1837-06-21 på Vidarp, död 1924-05-17, i Lund. Gift 1857-09-09 på Vidarp med översten Axel Oskar Ankarcrona, född 1828, död 1908.
 • Malte Hans Otto Gustaf Henrik, född 1838. Ryttmästare. Död 1882. Se Tab. 17.
 • Vivika Sofia Amelia, född 1839-10-27 på Vidarp, död 1898-01-13 i Köpenhamn. Gift i Köpenhamn 1863-10-05 med ryttmästaren Axel Albrekt Henrik Rosencrantz, född 1835, död 1899.
 • Ove Henrik, född 1842. Egendomsägare. Död 1923. Se Tab. 20.
 • Gustaf Otto, född 1843-06-14 på Vidarp, död 1864-06-24 å utrikes ort.
 • Hans Fredrik, född 1845. Ryttmästare. Död 1892. Se Tab. 21.
 • Fredrika Sofia, född 1846-09-20 på Vidarp, död 1866-06-20 i Lund.

TAB 17

Malte Hans Otto Gustaf Henrik, (son av Sten Malte, tab 16), född 1838-05-30 på Barsebäck (Gårdstånga kyrkobok.). Kadett vid Karlberg 1853-12-12. Utexaminerad 1857-10-31. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1857-11-10. Löjtnant 1865-09-05. Ryttmästare 1875-03-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1878-04-12. RSO 1878-11-30. 1882-04-05 på Vidarp. Ägde Vidarp och Kongaö i Konga socken, Malmöhus län. Gift 1865-11-02 Tistad med grevinnan Charlotta Wachtmeister af Johannishus nr 25, född 1844-03-08 Knutstorp, död 1926-09-04 på Vidarp (Gårdstånga förs, Malmöhus län db). Dotter av överstelöjtnanten, greve Claes Adam Wachtmeister af Johannishus, och grevinnan Amalia Regina Wrangel af Sauss. Änkefriherrinnan Ramel, född Wachtmeister, ägde Vidarp och Kongaö samt Bensige i Kågeröds socken, Malmöhus län.

 • Barn.
 • Gustaf, född 1869. Ryttmästare. Död 1930. Se Tab. 19
 • Amelia Augusta Fredrika, född 1872-04-16 på Vidarp.
 • Augusta Henriette, född 1874-06-06 på Vidarp, död 1905-04-21 i Skövde. Gift 1902-10-22 på Vidarp med översten, greve Carl Christian Alarik Wachtmeister af Johannishus, i hans 1:a gifte, född 1869.

TAB 18

Malte, (son av Malte Hans Otto Gustaf Henrik, tab 17), född 1866-09-21 på Vidarp (Viderup) i Gårdslänga förs, Malmöhus län. Mogenhetsexamen 1888-12-08. Förvaltare på Vidarp 1893–1917. Ledamot i styrelsen för Frosta härads sparbank 1895. Vice ordförande i styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1902, ordförande 1925-09-26. RVO 1904-12-01. LLA 1908. RNO 1909-06-05. KVO2kl 1915-06-06. Ordförande i styrelsen för Landskrona–Kävlinge–Sjöbo järnväg 1917. Vice ordförande i Malmöhus läns hushållningssällskap 1919–1926. LFS 1919. KVO1kl 1924-06-06. GMmf 1924-12-31. Direktör i skånska hypoteksföreningen. Verkställande direktör för Örtofta sockerfabrik. HushGM. ordförande i Malmöhus läns egnahemsförening. Ägde Tågarp i Igelösa socken, Malmöhus län och äger Vidarp (Viderup) sedan 1917. Biogr. i: "Vem är det?". Död 1933-0719 på Viderup i Gårdstånga förs, Malmöhus län. Gift 1916-12-11 i Köpenhamn (Lunds stadsförs, vb) med Elisabet Maria (Elsa) Nyström, född 1888-01-11. Dotter av skulptören Gustaf Alfred Nyström och Dagmar Weber.

Barn:

 • Elsa Dagmar Charlotte, född 1918-08-27 i Lund
 • Gert Malte Gustaf, född 1920-04-04 i Lund.
 • Dagmar Amelie Augusta, född 1921-03-28 i Lund
 • Hans Jörn Fredrik Malte, född 1922-07-04 på Vidarp
 • Stig Urban Malte, född 1927-02-24 i Lund

TAB 19

Gustaf, (son av Malte Hans Otto Gustaf Henrik, tab 17), född 1869-10-10 på Vidarp (Viderup) i Gårdstånga förs, Malmöhus län. Volontär vid skånska husarregementet 1886-03-13. Mogenhetsexamen 1888-05-28. Sergeant i regementet 1889-05-30. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-25. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1890-11-07. Löjtnant vid skånska husarregementet 1897-04-23. Ryttmästare 1903-09-10. RSO 1911-06-06. Avsked 1919-10-03. Död 1930-06-09 i Hälsingborg efter olyckshändelse vid Bårslöv i förs med samma namn, Malmöhus län, och begraven i Gårdstånga förs, Malmöhus län (Landskrona förs, db). Ägde tillsammans med sina systrar Östergård i Gårdstånga socken, Malmöhus län. Gift 1908-11-26 Alnö s län med Alice Louise Carbonnier, född 1883-01-17 Hanaskog. Dotter av ryttmästaren Paul Henri Carbonnier och Henriette Louise de Pierre.

Barn:

 • Grace Louise Charlotte, född 1909-09-26 i Landskrona förs
 • Violet Alice Amelie, född 1910-10-12 i Landskrona
 • Henriette Alice Louise Augusta, född 1917-03-11 i Landskrona

TAB 20

Ove Henrik, (son av Sten Malte. tab 16), född 1842-01-21 på Vidarp. Studerade lantbruk i Danmark, England och Skottland 1859–1862. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1862. Utexaminerad 1864. Lantbrukare. Död 1923-10-15 i Lund. Ägde Hultäng i Gårdsby socken, Kronobergs län sedan 1872 samt hus i Växjö. Gift 1873-03-12 i Köpenhamn med Caroline'' Ernestine Alexandrine Halling, född 1846-09-07 i Köpenhamn, död 1919-01-11 i Nyborg, Danmark, dotter av danske kammarjunkaren William Halling, av en dansk adlig ätt, och baronessan Ernestine Carolina Amalia Holck.

Barn:

 • Sten William Malte Henrik, född 1873-11-29 på Hultäng. Mogenhetsexamen 1893-06-10. Student i Lund 1893. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1893-06-10. Sergeant 1894-07-17. Elev vid krigsskolan 1894-08-16. Avgången från krigsskolan 1895-01-15. Jur. preliminärexamen vid Lunds universitet 1896-05-30. Jur. fil. kand. Död ogift 1929-02-23 i Växjö landsförs.

TAB 21

Hans Fredrik, (son av Sten Malte, tab 16), född 1845-06-27 på Vidarp. Kadett vid Karlberg 1860-06-01. Utexaminerad 1864-12-30. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1865-01-17. Transporterad som underlöjtnant till husarregementet konung Carl XV 1867-03-08. Löjtnant 1878-12-30. RÖFrJO3kl 1886-12-23. RRS:tStO3kl 1887 774. Ryttmästare i armén 1890-04-18. Avsked samma dag. Död 1892-01-05 i Stockholm. Ägde Vidarps-Nygård samt hus i Malmö. Gift 1871-06-27 i Malmö med Anna Carolina Alexandrina von Troil i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1893-05-08 i Malmö med ryttmästaren Gustaf Reinhold Bråkenhielm, född 1847, död 1899), född 1851-10-03 i Stockholm, död i Stockholm 1917-05-22, dotter av landshövdingen Samuel Gustaf von Troil, och grevinnan Sofia Lovisa von Hermansson.

Barn:

 • Sten Gustaf Fredrik Troil, född 1872. Utrikesminister. Se Tab. 22.
 • Hans Malte Troil, född 1874-01-03 i Malmö. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1890-11-01. Mogenhetsexamen 1892-05-24. Sergeant 1893-06-14. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1894-11-23. Död 1900-08-10 i Malmö. Ägde tillsammans med brodern Vidarps-Nygård. Gift 1897-09-22 i Gärdslövs kyrka, Malmöhus län med friherrinnan Ellen Sofie Tyra von Blixen-Finecke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-04-17 Näsbyholm, med kaptenen Erland William af Kleen, i hans 2:a gifte, född 1866, död 1911), född 1875-11-14 på Näsbyholm i Gärdslövs socken. Dotter av hovjägmästaren friherre Fredrik Teodor Hans Anna Christian Volfgang von Blixen-Finecke, och grevinnan Clara Alvilde Benedikte Krag-Juel-Vind-Friis.
 • Samuel Gustaf Troil, född 1878-12-21 i Malmö, död i Malmö 1888-06-28.

TAB 22

Sten Gustaf Fredrik Troil, (son av Hans Fredrik, tab 21), född 1872-12-09 i Malmö. Mogenhetsexamen 1890-06-10. Student vid universitetet i Lund 1890. Jur. filosofie examen 1891-04-03 och jur. utr. kandidat examen 1894-11-03. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1894-11-17. Attaché vid beskickningen i Paris 1895-07-02. Beordrad att tjänstgöra vid generalkonsulatet i Hâvre 1895-07-20. Anställd vid beskickningen i Paris 1896-01-26. Tillförordnad andre sekreterare 1897-11-12. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1898-11-25. OffPersSLO4kl 1900. Förste sekreterare i utrikesdepartementet 1903-05-22. KSpICO2kl 1904. Legationssekreterare vid beskickningen i Köpenhamn 1905-06-09,. OffBLeopO 1905. RVO 1905-12-01. Legationsråd vid beskickningen i Berlin 1906-09-28. RNO 1908-06-16. Kabinettssekreterare 1908-06-30. RPrRÖO3kl 1908. RPrKrO2kl m kr 1908-08-00. KFrHL 1908. KSAO2kl 1908. StkÖFrJO 1909. KDDO1gr 1909-05-06. RRS:tStO1kl 1910. KNO2kl 1911-06-06. GV:sO1M 1912. Envoyé extra ordinaire och ministre plénipotentiaire i Kristiania 1913-11-28. Delegerad vid förhandlingar i Spetsbergsfrågan 1914 och i svensk-ryska konferensen angående definitiv sammanslutning av de bägge ländernas järnvägsnät 1915. KNO1kl 1914-09-30. StkItKrO 1914. StkNS:tOO 1914-12-18. StkSiamKrO 1914. Medlem av kommittén för omorganisation av utrikesdepartementet samt Sveriges representation i utlandet 1918. Medlem av kommittén för utarbetande av grundlagsbestämmelser rörande samarbetet mellan regering och riksdag i utrikespolitiska frågor 1919. Förste suppleant för Sveriges ombud vid nationernas förbund i Genève 1921–1924. KmstkNO 1922-06-06. Envoyé hos tyska riksregeringen 1923-03-09. Landshövding i Malmöhus län 1925-09-26. GV:sJmt 1928-06-16. HedLFS 1928. LLA 1929. Statsråd och minister för utrikes ärendena (excellens) 1930-06-07–1932-09-24. Sveriges första ombud vid Nationernas Förbund i Genève 1930–1931 och vid nedrustningskonferensen 1932. Gift 1899-09-30, i Reinbergs kyrka i Pommern med friherrinnan Ida Louise Elisabet von Essen , född 1878-10-12 i Wien. Dotter av ministern greve Hans Henrik von Essen, och grevinnan Augusta Adelaide Emelie Jacquette Gyldenstolpe.

Barn:

 • Elsa Anna Jaquette, född 1900-11-20 i Stockholm.
 • Hans Fredrik Gustaf Troil, född 1903-01-31 i Stockholm.
 • Sten Carl Troil, född 1906-07-15 Falkenhagen
 • Gustaf Malte Troil, född 1907-11-09 i Berlin
 • Anna Brita Augusta, född 1910-08-05 Falkenhagen
 • Henrik Egbert Troil, född 1915-05-10 i Kristiania
 • Marielle Beatrice

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: