:

Von Rosen nr 290

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Rosen nr 290

Naturaliserad 1746-12-03, introducerad 1752. Friherrlig 1772-09-13, introducerad 1776.

TAB 1

Otto Vilhelm von Rosen (översiktstab. 1), naturaliserad och friherre von Rosen (son av Johan Christoffer von Rosen, se adliga, friherrliga och grevliga ätterna von Rosen, Tab. 2), född 1711-11-25 Berga. Student i Uppsala 1724-11-29. Page vid kungliga hovet 1727-10-00. Fänrik vid dalregementet 1732-05-04. Löjtnant vid dalregementet 1741-05-26. Stabskapten 1741-09-26. Regementskvartermästare 1743-05-30. Kapten med kompani 1744-06-08. Naturaliserad svensk adelsman 1746-12-03 jämte sina bröder Fredrik Johan och Axel Didrik (introducerad 1752 under nr 1905). Major vid vid dalregementet 1749-12-12. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnant i armén 1760-06-30 (1760-07-30) och vid Savolaks regemente 1760-10-07. Transporterad till dalregementet 1762-06-29. Överste i armén 1770-06-26. Genom byte överstelöjtnant vid Jämtlands regemente 1772-04-08. Överste för Kronobergs regemente 1772-04-27. Friherre 1772-09-13 (introducerad 1776 under nr 290). Generalmajor 1776-10-16. Avsked 1777-12-03. Död 1799-11-25 Orraryd. 'Han följde 1731 konung Fredrik I till Hessen-Kassel och 1732 prins Maximilian av Hessen till Köpenhamn. Bevistade finska kriget på 1740-talet och var därunder med i slaget vid Villmanstrand 1741-08-23. Deltog slutligen i fälttågen i Skåne 1743 och 1744.' Gift 1744-11-30 med Marta Christina Rosenborg, född 1721-09-04, död 1790-08-03 på Orraryd, dotter av majoren Anders Spole, adlad Rosenborg, och Christina Blåa.

Barn:

 • Johan Christoffer, född 1745-08-08. Underofficer vid dalregementet. Död 1760-04-00.
 • Sofia Elisabet, född 1746-07-19, död 1829-02-18. Gift 1771-05-21 på Säters kungsgård med majoren Lars Arnell, adlad och adopt. Arnell, född 1731, död 1790.
 • Lovisa Christina, född 1748-04-04, död 1750-08-00.
 • Anders Otto Fredrik, född 1750. Krigsråd. Död 1818. Se Tab. 2.
 • Ulrika Christina, född 1752-05-20, död 1783-08-00. Gift 1782 med överstelöjtnanten och stadsmajoren i Kalmar, RSO, Daniel Julius Modensvärd i hans 1:a gifte, född 1758-05-20 i Småland, död 1830-08-18 i Vänersborg. 'Hans fader var löjtnanten Johan Daniel Falkman och moder Magdalena Catharina Lilliesvärd, som i sitt 2:a gifte fick livdrabanten Detlov Modé, efter vilka senare, modern och styvfadern, han tog namnet Modensvärd, då han gifte sig med fröken von Rosen.'
 • Gustava Vilhelmina, född 1753-09-30, död 1754-03-30.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1754-12-04, död 1757-06-18.
 • Anna Beata, född 1757-04-13, död 1759-07-29.
 • Axel Vilhelm, född 1758-11-06. Volontär vid dalregementet 1767. Rustmästare vid dalregementet 1768. Förare 1768-09-02. Förare vid Kronobergs regemente 1772. Fänrik vid Kronobergs regemente 1774-08-11. Löjtnant 1778-01-21. Död ogift 1781-03-21 i Karlshamn.
 • Anna Maria, född 1761-05-06, död 1790-03-18 på Grimarp i Södra Ljunga socken, Kronobergs län. Gift 1779-03-21 i Tegnaby kyrka med överjägmästaren Fredrik Gustaf Silfversparre, född 1742, död 1805.

TAB 2

Anders Otto Fredrik, (son av Otto Vilhelm von Rosen, naturaliserad och friherre von Rosen, Tab. 1), född 1750-10-28 i Leksands socken, Kopparbergs län. Volontär vid dalregementet 1755-12-15. Furir vid dalregementet 1766-09-06. Förare 1762-09-24. Fältväbel 1764-12-11. Fänrik 1765-06-15. Löjtnant i armén 1774-03-23. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1774-06-20. Stabskapten vid Kronobergs regemente 1777-01-29. Regementskvartermästare 1782-12-20. Kapten med kompani 1785-05-12. Avsked 1785-12-14. Krigsråds karaktär 1786-02-01. Död 1818-11-19 Orraryd. Gift 1780-03-03 Orraryd med Carolina Fredrika Adlerbrant, född Orraryd 1759-02-07, död 1835-10-21 i Växjö, dotter av överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034, och Anna Christina Queckfeldt.

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1781. Kapten. Död 1848. Se Tab. 3
 • Axel Fredrik, född 1782-07-17 på Orraryd, liksom syskonen, död på Orraryd 1782-11-20.
 • Christina Sofia, född 1783-09-29. Stiftsjungfru. Död 1857-07-04 i Linköping. Gift 1:o 1811-04-17 på Orraryd med sin faders sysslings son, kaptenen Carl Henrik Queckfeldt, född 1777, död 1813. Gift 2:o 1822-11-08 på Biskopsbo majorsboställe i Vrigstads socken, Jönköpings län med majoren Carl Hedenstierna, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1836.
 • Fredrika Gustava, född 1784-11-09. Stiftsjungfru. Död 1846-01-13 i Karlskrona. Gift 1812-02-09 på Orraryd med kaptenen Mårten Gustaf Stenfelt, född 1780, död 1829.
 • Ottiliana Carolina, född 1786-07-27, död 1786-11-03 på Orraryd.
 • Maria Ulrika, född 1787-12-24. Stiftsjungfru. Död 1863-03-03 på Biskopsbo. Gift 1805-09-03 på Orraryd med hovjägmästaren Carl Evert Falkenberg af Bålby, född 1766, död 1844.
 • Gustaf Fredrik, född 1789-02-03, död 1789-03-18 på Orraryd
 • Ottiliana Carolina, född 1790-04-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1849-04-12 i Växjö.
 • Gustaf Fredrik, född 1791-07-29, död 1793-04-18 på Orraryd.

TAB 3

Otto Vilhelm, (son av Anders Otto Fredrik, Tab. 2), född 1781-05-03 på Orraryd. Fänrik vid Kronobergs regemente 1785-12-14. Stabslöjtnant vid Kronobergs regemente 1801-11-20. Stabskapten 1809-07-10. Avsked 1810-03-20. Död 1848-01-20 i Ronneby. Gift 1819-12-22 i Gårdsby socken, Kronobergs län med Johanna Charlotta Söderström, född 1791, död 1855-02-29 Hobykulle, dotter av sergeanten N. N. Söderström och Helena Catharina Widebeck.

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1812. Kapten. Död 1877. Se Tab. 4
 • Carl Fredrik Emil, född 1814. Kammarherre. Död 1887. Se Tab. 10.
 • Sofia Charlotta, född 1816-01-18 på Åreda Norregård Gårdsby socken, död 1827-09-04 på Orraryd.
 • Bernhard Robert Alfred, född 1826. Major. Död 1910. Se Tab. 12.
 • Carolina Sofia, född 1829-05-02 på Orraryd, död 1859-09-29 på Hobykulle. Gift 1848-11-12 i Treenighetskyrkan, London med possessionaten Otto Isak Ruben, född 1813-02-09, död 1859-10-03 på Hobykulle.

TAB 4

Otto Vilhelm, (son av Otto Vilhelm, Tab. 3), född 1812-09-18 Orraryd. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1826-06-27. Fänrik vid Jönköpings regemente 1830-06-19. Löjtnant 1837-12-15. Kapten 1852-07-02. Avsked 1865-04-25. Död 1877-06-02 Prästboda. Gift 1834-06-28 Säljeryd med Maria Bokelund, född 1814-11-14 i Nöbbele prästgård Nöbbele förs., Kronobergs län ]], död 1911-01-28 i Gränna ]], dotter av kyrkoherden Johan Bokelund och Hedvig Juliana Stenfelt.

Barn:

 • Ida Hedvig Carolina Charlotta, född 1835-08-26 på Säljeryd, död 1904-04-26 i Gränna. Gift i Gränna 1858-12-26 med telegrafkommissarien i Varberg Johan Bernhard Hörlin, född 1825-04-13 i Uppsala, död 1889-11-16 i Gränna.
 • Selma Marie Louise, född 1838-01-27 på Prästboda, död ogift 1925-03-08 i Gränna.
 • Otto Emil Robert, född 1840-03-21 på Prästboda. Kadett vid Karlberg 1856-11-17. Utexaminerad 1864-01-29. Sekundlöjtnant vid kunglig maj:ts flotta 1864-03-08. Underlöjtnant vid skärgårdsartilleriet 1866-10-00. Löjtnant 1870-03-23. Löjtnant vid flottan 1873-10-01. Avsked ur krigstjänsten 1874-05-15. Löjtnant i flottans reserv 1881-10-24. Överlots av första grad 1886-08-31. Tillförordnad lotskapten 1887-06-27. Lotskapten och chef för Kalmar lotsfördelning 1888-12-07. RSO 1890-12-01. Kapten vid flottans reserv 1891-04-01. Ledamot i hamndirektionen och navigationsskolans i Kalmar direktion 1892. Avsked som lotskapten å övergångs- och indragningsstat 1910-03-18. Död barnlös 1915-07-02 i Gränna. Gift 1:o 1887-07-05 i Uppsala med Olga Emilia Ribbing, född 1861-11-22 på Lilla Edet, död 1904-11-24 i Borgholm, dotter av disponenten Adolf Conrad Ribbing och Emelie Matilda Broddelius. Gift 2:o 1907-10-31 i Drothems socken, Östergötlands län med Mariana Eleonora (Mana) Frick, född 1866-06-17 i Sandhems socken, Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Fredrik Julius Frick och friherrinnan Hedvig Oktavia Falkenberg af Trystorp.
 • Carl Vilhelm Knut, född 1841. Överste. Död 1898. Se Tab. 5.
 • Agnes Ottilia Vilhelmina, född 1843-08-24 på Prästboda. Kassör vid Härnösands enskilda banks avdelningskontor i Örnsköldsvik. Avsked. Död ogift 1931-01-29 i Grenna.
 • Oskar Vilhelm Rikard, född 1846-08-17, död 1848-01-08.
 • Berta Rosalie Sofia, född 1848-10-08, död 1856-01-29.
 • Maria'' Teresia, född 1850-10-24 Boget Gift 1873-07-06 i Stockholm med kaptenen Carl Teodor Salomon von Heijne, född 1846, död 1896.
 • Tekla Augusta Viktoria, född 1854-05-15 på Boget. Gift 1883-06-04 i Stockholm med byråchefen i lotsstyrelsen, KVO2kl, RNO, mm, Anton Teodor Granlund, född 1842-12-14 i Kråksmåla prästgård, Kalmar län, död 1907-06-26 i Stockholm.

TAB 5

Carl Vilhelm Knut, (son av Otto Vilhelm, Tab. 4), född 1841-11-04 på Prästboda. Kadett vid Karlberg 1858-02-01. Utexaminerad 1864-06-18. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1864-06-22. Biträdande lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsskolan å Karlberg 1867. Löjtnant 1867-02-15. Lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsskolan å Karlberg 1870. Kapten i regementet 1880-07-02 och vid regementet 1881-06-03. 1. Lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsskolan å Karlberg 1885. RSO 1887-12-01. Major och chef för Västernorrlands bataljon, nu regemente, 1888-11-16. RVO 1888-12-01. Överstelöjtnant och 1. major vid dalregementet 1893-05-15. Förordnad att såsom chef föra befälet över dalregementet 1894-11-14–1897-07-24. Överste i armén 1895-07-29. Avsked från beställning på stat med tillstånd att såsom överste kvarstå i armén 1898-05-13. Död 1898-12-29 i Stockholm. Gift 1:o 1870-10-20 i Stockholm med Anna Elisabet Hagelin, född 1848-09-20 i Stockholm, död där 1874-11-15, dotter av fabrikören Lars Johan Hagelin och Anna Matilda Brandelius. Gift 2:o 1880-01-18 i Stockholm med Anna Josefina Gustava Lindström, född 1857-12-22 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Ferdinand Johan Lindström och Josefine Carolina Maria Bohman.

Barn:

 • 1. Carl Otto Henrik, född 1870. Hovrättsråd. Se Tab. 6.
 • 1. Ivar Vilhelm Reinhold, född 1873. Tjänsteman. Död 1929. Se Tab. 7.
 • 2. Carl, född 1880-11-18 på Karlbergs slott, död 1880-11-18.
 • 2. Carl Ottokar, född 1881. Kapten. Se Tab. 8
 • 2. Carl Otto Robert, född 1884. Före detta kapten. Se Tab. 9.
 • 2. Ingeborg Carla Maria (Marianne), född 1885-07-30 på Karlbergs slott. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1908-03-11 i Stockholm med vice konsuln Set Severin Axelson, från vilken hon 1918 blev skild, född 1882-10-02 i Malmö. 2:o 1918-07-08 med grosshandlaren, Gustaf Teodor Dieden i hans 2:a gifte (gift 1:o 1900-05-29 med Elisabet Nilsson, från vilken han blev skild, född 1869-11-01), född 1876-03-30 i Malmö.
 • 2. Robert Carl Johan, född 1889-03-17 på Karlbergs slott. Studentexamen 1910-05-18. Diplomerad från handelshögskolan i Stockholm 1912. Verkställande direktör i Moneta A.-G., Zürich. Styrelseledamot i finansaktiebolag Svetro, Stockholm. Gift 1920-12-11 i Lausanne med baronessan Amalia Louise Petronella (Maya) du Tour i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1910-04-07 i Haag med cand. nots. Justus van Wely, från vilken hon blev skild 1914-04-03. Dir. för Betuwsche Hypotheeksbank i Geldermasen, född 1886-12-07 , död 1929-07-21) född 1888-08-30 i Haag, dotter av byråchefen i holländska kolonialdepartementet i Haag baron Anne Louis Catharinus du Tour och Elisabet Cornelia Johanna Berkman-Jarman.

TAB 6

Carl Otto Henrik, (son av Carl Vilhelm Knut, Tab. 5), friherre, född 1870-12-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1889-05-18. Student i Uppsala 1890-01-17. Jur. preliminärexamen 1891-01-29 och examen till rättegångsverken 1895-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt och i Stockholms rådsturätt 1895-05-31. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1902-04-29. Adjungerad ledamot i hovrätten 1904-01-15. Tillförordnad revisionssekreterare 1907-09-09–1909-12-31. Fiskal 1907-09-16. Assessor 1908-07-23. Hovrättsråd 1909-12-17. RNO 1917-06-06. KNO2kl 1924-06-06. KNO1kl 1939-06-06. Divisionsordförande i Svea hovrätt. Äger del i hus i Stockholm. Gift 1924-11-22 i Caroli kyrka, Malmö, d:o förs., med Harriet Dieden född 1893-08-21 i Caroli förs., Malmö, dotter av konsuln och grosshandlaren Johan Henrik Emanuel Dieden och hans 2:a hustru Ebba Helga Alma Matilda Falck.

Barn:

 • Hans-Henrik, friherre, född 1927-07-31 i Stockholm.

TAB 7

Ivar Vilhelm Reinhold, (son av Carl Vilhelm Knut, Tab. 5), född 1873-03-19 i Stockholm. Anställd i utländska handelsflottan 1889. Och sedan i aktiebolag Svenska Amerikalinien. Kalkylator. Död 1929-11-20 å Salgrenska sjukhuset i Göteborg (db nr 151) Gift 1:o 1896-01-10 i Marylebone, London ]] med Edith Gertrude Bolttler, (skilsm före 1908), född 1871 (?), dotter av School Board Officer Charles Henry Bolttler. Gift 2:o 1908-10-14 i Oscar Fredriks förs., Göteborg ]] med Hulda Emilia Berndsson, född 1877-07-12 i Carl Johans förs., Göteborg.

Barn:

 • Gladys Anna Ivanovna, född 1909-03-14 i Vasa förs., Göteborg
 • Carin Emilia Marianne, född 1911-01-05 i Vasa förs.
 • Elsa Vivian Terèse, född 1914-03-18. V. Frölunda förs.

TAB 8

Carl Ottokar, (son av Carl Vilhelm Knut, Tab. 5), född 1881-10-01 på Karlbergs slott. Mogenhetsexamen 1900-05-17. Volontär vid Vaxholms artillerikår. Sergeant vid Vaxholms artillerikår 1901. Elev vid krigsskolan 1901-09-00. Utexaminerad 1902-11-28. Underlöjtnant vid kustartilleriet 1902-12-05. Militärtekniska studier i Nordamerika 1903–1904, i Tyskland 1905, i Frankrike och Tyskland 1909. Löjtnant 1905-12-30. Genomgick sjökrigshögskolan 1906–1908, medlem av Svenska Dagbladets redaktion 1913–1915. Kapten 1914-12-23. Ombud för brandförsäkringsaktiebolaget Fenix 1918–1926. Studerade vid tekniska högskolan i Dresden 1922–1923. I Vaxholms fästnings kommendantstab 1924–1926. RSO 1923-06-06. På övergångsstat 1926-06-29. Avdelningschef i förlagsaktiebolag Hem i Sverige 1927. GM. SM. Militär skriftställare. Död 1932-07-24 i Skeppsholms förs., i Stockholm (db nr 33). Gift 1913-07-12 i Hedvigs förs.,Norrköping med Lilly Maria Ringborg, född 1891-01-31 i S:t Clai förs., Norrköping, dotter av godsägaren Gustaf Ringborg och Maria Josefina Lundgren.

Barn:

 • Carl Gustaf Otto Vilhelm, född 1914-08-27 i Norrköping.
 • Monika Lilly Anna Maria, född 1919-12-17 på Rindö i Värmdö socken
 • Birgitta Lilly Anna Maria, född 1928-11-09 i Oscars förs., Stockholm.

TAB 9

Otto Carl Robert, (son av Carl Vilhelm Knut, Tab. 5), född 1884-05-11 på Karlbergs slott, Solna förs., Mogenhetsexamen 1903-05-23. Volontär vid Svea livgarde 1903-05-30. Sergeant vid Svea livgarde 1904. Elev vid krigsskolan 1904. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1905-12-15. Löjtnant vid Svea livgarde 1908-11-20. Avsked 1909-09-11. Löjtnant vid turkiska flygtrupperna. Gift 1:o 1912-11-04 i Johannes förs., Stockholm med Carin Emmengarde Ringblom, från vilken han 1915 blev skild, född 1883-11-19 i Göteborg. Genomg. Musikaliska akademien, dotter av köpmannen Gustaf Ringblom och N. N. Jönsson. Gift 2:o 1922-08-07 med Louise Clara Elsa (Else) Werner i hennes 2:a gifte, (gift 1:o 1896-09-05 i Berlin, Trefaldighetskyrkan s förs., med riddargodsägaren Richard Kiehn, född 1866-01-02 i Szubinsdorf i Polen, död 1919-10-05 i Berlin) född 1875-12-30 i Trefaldighetskyrkan s förs., Berlin, dotter av kommerserådet och hovjuveleraren Johannes Heinrich Werner och Anna Emilie Marianne Agnes Stisme.

Barn:

 • 1. Ulla, född 1913-06-06 i Helsingforsg
 • 1. Otto Vilhelm, född 1915-07-17 i Göteborg.

TAB 10

Carl Fredrik Emil, (son av Otto Vilhelm, Tab. 3), född 1814-04-08 Åreda-Norregård. Student i Uppsala 1829. Fanjunkare 1833-09-30. Fänrik vid livbeväringsregementet 1833-12-07. Officersexamen 1834-06-24. Tjänstgörande hovjunkare 1838-05-11. Löjtnant 1840-05-04. Härold vid SO 1850-06-26. Kapten 1851-07-23. Kammarherre 1854-01-03. Avsked ur krigstjänsten 1859-05-24. RSO 1861-01-28. Död 1887-07-31 Näsby. Ägde Näsby i Runtuna socken, Södermanslands län och Lövsund i Runtuna socken, Södermanslands län, del i Olovsfors bruk och sågverk i Nordmalings socken, Västerbottens län och huset nr 43 vid Drottninggatan i Stockholm. Gift 1849-12-15 i Stockholm med Gustava Maria Teresia Pauli, född 1831-02-13 i Stockholm, död 1875-06-14 Näsby, dotter av kaptenen Niklas Reinhold Pauli och Augusta Teresia Medberg.

Barn:

 • Otto Vilhelm Reinhold, född 1850-09-20, död 1850-11-01 i Stockholm.
 • Carl Vilhelm, född 1851-10-17 i Paris, död 1853-03-13 i Stockholm.
 • Axel Robert Fredrik, född 1853-04-30 i Stockholm, död ogift 1876-12-19 i Forserums socken, Jönköpings län.
 • Voldemar Carl, född 1854. Överstelöjtnant. Död 1928. Se Tab. 11.
 • Aurora Elisabet Anna Teresia Carlina, född 1868-10-16 Näsby. Stiftsjungfru. Gift 1888-08-15 i Bogsta kyrka med kaptenen Arvid Klingspor, född 1864, död 1916.

TAB 11

Voldemar Carl, (son av Carl Fredrik, Tab. 10), född 1854-11-26 i Stockholm. Volontär vid Svea artilleriregemente 1873-05-01. Avsked 1874-01-22. Volontär vid livgardet till häst 1874-04-14. Mogenhetsexamen 1875-05-19. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-11-07. Underlöjtnant vid vid livgardet till häst 1876-11-24. Löjtnant vid livgardet till häst 1881-06-03. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1881-09-12–1885-02-18. RBadZLO1kl 1881-09-20. Ryttmästare 1891-11-06. Attaché vid svensk-norska beskickningen i Berlin 1893. Tjänstgöring vid 2. gardesulanregementet i Berlin 1894. RJohO 1895-03-16. RPrKrO3kl 1895-08-12. RSO 1896-12-01. Major 1898-06-03. TMO2kl 1899-11-00. Militärattaché vid beskickningen i Wien 1900-01-04–1901-01-06. KÖFrJO 1901. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1904-05-20. OffFrHL 1904-07-00. Avsked 1910-01-21. Död 1928-09-10 i Vernet les Bains i Frankrike. Ägde Lövsund i Runtuna socken, Södermanslands län 1887–1896 och huset nr 60 vid Linnégatan samt hälften i huset nr 43 vid Drottninggatan i Stockholm. Gift 1900-11-29 i Kairo med Marie Clothilde Colombani, född 1878-11-06.

Barn:

 • Marius Voldemar Carl Cherif, född 1901-09-05, död 1908-08-29 Yttringe
 • Voldemar Marie Carl, född 1904-10-23. Student vid tekniska högskolan i Paris.
 • Ragnar Voldemar Carl Marie, född 1908-04-08 i Stockholm.

TAB 12

Bernhard Robert Alfred, (son av Otto Vilhelm, Tab. 3), född 1826-06-08 Orraryd. Kadett vid Karlberg 1839-09-11. Utexaminerad 1845-12-19. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1846-01-07. Löjtnant 1853-04-19. Kapten 1861-12-03. RSO 1869-07-29. Major i armén 1871-11-28. 2. Major vid regementet 1875-04-19. Avsked 1882-04-14. Död 1910-10-07 på sin egendom Helgeslätt i Västra Hargs socken, Västra Hargs förs., Östergötlands län. Ägde därjämte Härninge i Ausås socken, Kristianstads län och Tvängstorp i Ausås socken, Kristianstads län. Gift 1860-02-20 Spannarp s län med friherrinnan Anna Eufrosyne Barnekow, född 1834-07-15 Spannarp s län, död 1925-06-07 Helgeslätt, Östergötlands län ]], dotter av majoren, friherre Kjell Christoffer Barnekow, och hans 2:a fru Catharina Christina Brummer.

Barn:

 • Kjell, född 1860-12-20 i Vadstena, död 1879-01-15 på Näsby.
 • Robert Robertsson, född 1863. Direktör, död 1939. Se Tab. 13
 • Anna Augusta, född 1866-04-20 på Helgeslätt, Veta förs., Östergötlands län. Gift 1889-09-25 i Linköping med förste hovjägmästaren, Erik Anton von Eckermann, född 1858-05-18 Edeby, död Edeby 1920-10-17.
 • Augusta Catharina, född 1869-01-28 på Helgeslätt. Gift 1892-06-16 med häradshövdingen i Vifolka m fl härads domsaga i Östergötlands län, Gustaf Hjalmar Bergh, född 1853-08-07 Sunnerå, död 1925-05-11 i Linköping
 • Carl Robertsson, född 1871-05-20 på Helgeslätt, död på Helgeslätt 1871-09-07.

TAB 13

Robert Robertsson, (son av Bernhard Robert Alfred, Tab. 12), född 1863-04-12 i Vadstena. Förvaltare Karindal s län och Härningegård i Ausås socken, Kristianstads län 1886–1892. Arrenderade Margreteholm i Sandhems socken, Skaraborgs län 1892–1896. Verkställande direktör för Svenska ömsesidiga kreatursförsäkringsbolaget 1906. Värderingsman i Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet. Kommunalman. RVO 1923-06-06. Äger Näsbyholm i Vänersnäs socken, Skaraborgs län och Gamlegården i Vänersnäs socken, Skaraborgs län sedan 1896. Delägare i Helgeslätt i Sya socken, Östergötlands län 1910–1925. Död 1939-02-02 i Lilleskog V. Tunhems förs., Älvsborgs län. Gift 1893-02-20 i Göteborg med Aina Hedvig Ulrika Melin, född 1870-05-26 Krokfors, adoptivdotter av översten Paul Henrik Melin och Hilda Amanda Nikolina Rhedin.

Barn:

 • Aina Hilda Margareta, född 1893-12-05 på Margreteholm. Gift 1916-08-04 i Vänersnäs kyrka och Vänersnäs förs., med verkställande direktören Arne Colbiörnsen Wærn, född 1883-10-02, F:ort Gustavi, Göteborgs och Bohuslän.
 • Kjell Otto Robert, född 1896-04-01 på Näsbyholm. Gift 1923-06-09 i S:t Petri kyrka, Malmö, Malmö garnisionsförs., med Thema Aida Cederholm, född 1892-10-09, dotter av musikfanjunkaren vid kronprinsens husarregemente Gustaf Bernhard Cederholm och Emma Christina Nilsson.
 • Elisabet Anna Beatrice, född 1898-08-16 på Näsbyholm. Gift 1921-06-12 i Vadstena klosterkyrka med regementsveterinären vid Göta artilleriregemente Kjell Gustaf Teodor Melin, född 1896-02-15 i Skara.
 • Jane Ida Dagmar, född 1903-08-12 på Näsbyholm. Gift 1925-03-24 i Vänersnäs kyrka med med. lic. Bertil Magnus Georgsson Silfverswärd, född 1898.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: