:

Trotzig nr 112

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Trotzig nr 112 †

Adlad 1684-10-21, introd. 1686. Friherrlig 1705-05-19, introd. 1719. Utdöd 1777.

Den adlade förde i sitt sigill ett vapen, vars sköld överensstämmer med friherrliga ättens hjärtsköld och hjälmprydnaden med friherrliga ättens högra hjälmprydnad.

TAB 1

Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig (son av Johan Trotzig, se adliga ätten Trotzenfelt nr 819, Tab. 2), född 1646. Student i Uppsala 1654-06-001. Kammarskrivare i kammarkollegii första avräkningskontor 1674. Fältkassör vid huvudarmén i Skåne 1675. Hovkamrerare hos drottning Ulrika Eleonora 1682. Adlad 1684-10-21 (introd. 1686 näst efter nuv. nr 1067, von Lissenhaim, men utesluten ur matrikeln 1727, då de släkter avfördes, som voro introd. som friherrliga eller grevliga). Krigsråd 1687. Landshövding i Östergötlands län 1702-01-16. Friherre 1705-05-19 (sonen Christoffer introd. 1719 under nr 112). Död 1706-05-23 i Linköping och begraven i domkyrkan därst. Gift 1685-01-04 med Barbro Leijoncrona, döpt 1661-04-26 i Stockholm, död 1713-04-09 på Söderfors i likanämnd socken Uppsala län, dotter av hovintendenten Johan Holm, adlad Leijoncrona, och Barbara Dorotea Crumbygel.

Barn:

  • Johan, född 1685 (1691), död 1694.
  • Mårten, född 1690. Utan känd tjänst eller titel. Död ogift 1706 i England.
  • Christoffer, född 1692. Kammarherre. Död 1740. Se Tab. 2.

TAB 2

Christoffer (son av Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig, Tab. 1), född 1692-07-27 på Söderfors bruk2 i likanämnd socken Uppsala län. Student i Uppsala1 1701-12-16. Volontär vid dalregementet. Fänrik vid Kalmar regemente. Sekundlöjtnant vid livregementet till häst 1711-09-11. Kammarherre3 1724-06-03. Död 1740-03-03 och begraven i Björklinge kyrka Uppsala län, där hans vapen uppsattes.2. Gift 1724-06-14 på Venngarn4 i S:t Olofs socken Stockholms län med grevinnan Hedvig Eleonora Gyllenborg, född 1692-07-16, död 1762-06-13 på Skenäs i Västra Vingåkers socken Södermanlands län, dotter av k. rådet Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, och friherrinnan Anna Catharina Thegner.

Barn:

  • Jakob Mårten, född 1727-06-16 i Björklinge socken Uppsala län. Volontär vid fortifikationen 1738 och vid livgardet 1740. Student i Uppsala1 1740-04-15. Furir vid livgardet 1741-01-02. Bataljonsadjutant 1745-05-09. Fänrik därst. 1746-08-12. Löjtnant 1749-07-31. Avsked 1753-10-16. Erhöll s. å. 27/8 tillstånd att resa utrikes. Död ogift 1777 i Danmark samt slöt ätten.

Källor

1Um. 2At (Sch). 3Sab. 4KA, Adelns rusttjänstlängder Upl. 1740 (OA).


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: