Ehrenkrona nr 210

Från Adelsvapen-Wiki

F 210.jpg

Friherrliga ätten Ehrenkrona nr 210

Friherrlig 1731-07-05, introducerad 1743.

Ehrenkrona F21000.png

TAB 1

Erik Gammal Ehrencrona, friherre Ehrenkrona, (son av Samuel Hammarin, sedan Hammarstedt, adlad Ehrencrona, se adliga ätten Ehrencrona, tab 5), född 1673-09-03 i Jönköping. Student i Uppsala 1691-09-22. Auskultant i Göta hovrätt 1693. Vice advokatfiskal i Göta hovrätt 1695-03-18. Advokatfiskal 1698-06-30. Assessor 1707-03-13. Revisionssekreterare 1718-04-23. Landshövding i Östergötlands län 1727-08-14. Friherre 1731-07-05 (sönerna introducerade 1743 under nr 210). President i kammarkollegium 1736-03-26. Död 1737-07-31 på Bisp-Motala kungsgård i Motala socken, Östergötlands län. Gigt 1699-01-06 i Jönköping med Helena Ehrenbielke, född 1671-07-11 i Jönköping, död 1746-09-01 i Stockholm, dotter av assessorn Paul Aschling, adlad Ehrenbielke, och Margareta Svinfot.

Barn:

 • Paul Gammal, född 1700. Kansliråd. Gift 1777. Se Tab. 2
 • Samuel Gammal, född 1702. Kammarråd. Gift 1756. Se Tab. 3
 • Eva Helena, född 1705-10-02 i Stockholm, död 1775-02-20 Björnö. Gift 1722-06-29 i Stockholm med presidenten Carl von Grooth, friherre von Grooth, född 1684. död 1758.
 • Maria Christina, född 1707-05-29. Gift 1764-11-15 Stjärnholm. Gift 1729-06-17 med kammarherren Gerhard Georg de Besche, född 1702, död 1761.
 • Carl Gustaf Gammal, född 1710. Riksråd. Död 1781. Se Tab. 11

TAB 2

Paul Gammal, (son av Erik Gammal Ehrencrona, friherre Ehrenkrona, tab 1), född 1700-11-23. Student i Uppsala (Um.)1715-10-27. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet 1719-07-08. Kanslist vid braunschweigska kongressen 1720-07-05. Kopist i kanslikollegium 1725-07-16. Kanslist vid i utrikesexpeditionen 1726-07-06. Kommissionssekreterare i Berlin 1730-07-06. Hovråd och minister vid i polska och sachsiska hoven i Dresden 1738-10-30. Repellerad 1741-09-00. RNO 1759-04-28. Kansliråds fullmakt 1766-03-03. Statssekreterare vid inrikes civilexpeditionen. Död 1777-12-21 i Stockholm. Gift 1749-09-07 med Beata von Schewen, född 1727-11-19 Frängsäter, död i barnsäng 1755-12-17 dotter av majoren Ernst Ludvig von Schewen, adlad von Schewen, nr 1755, och friherrinnan Märta Christina Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Christina Beata, född 1753-11-03, död 1755-02-17.

TAB 3

Samuel Gammal, (son av Erik Gammal Ehrencrona, friherre Ehrenkrona, tab 1), född 1702-11-22. Student i Uppsala 1716-12-05. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Kanslist i kammarkollegium. Advokatfiskal (Ök.) 1737-06-18. Sekreterare (Ök.) 1743-12-15. Kammarråd (Ök.) 1747-06-15. Död 1756-12-15 i Stockholm. Gift 1744 i Stralsund med friherrinnan Elsa Regina von Schwerin, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-05-13 på Bällsta med kanslirådet Harald Appelbom, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1783), född 1717-09-22 på Fyllingarum i Ringarums socken, Östergötlands län, död 1761-07-14 Bällsta och begraven 1761-07-19 dotter av generalmajoren Claes Filip von Schwerin, adopterad friherre von Schwerin, och friherrinnan Maria Johanna Burensköld.

Barn:

 • Erik Filip Gammal, född 1745. Hovstallmästare. Död 1803. Se Tab. 4.
 • Mariana Helena, född 1748-02-08 i Stockholm, död 1820-11-28 Torpa. Gift 1775-09-19 Idingstad med generaladjutanten, greve Claes Erik Sparre af Söfdeborg, född 1746, död 1829.

TAB 4

Erik Filip Gammal, (son av Samuel Gammal, tab 3), till Hulterstad i Mjölby socken, Östergötlands län. Död 1745-05-28. Student i Uppsala 1757-05-10. Beridare vid kungliga stallet (SAB.) 1762-07-27. Hovstallmästare (SAB.) 1769-09-28. Hovstallmästare hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1771-12-04. Tjänstfri 1782. RNO 1782-09-01. Död 1803-01-19 på Hulterstad. Gift på Hulterstad 1783-12-20 med stiftsjungfrun, friherrinnan (grevinnan) Carolina Rudenschöld, född 1762-08-08, död 1804-07-26 på Hulterstad, dotter av riksrådet Carl Rudenschöld, friherre (och greve) Rudenschöld, och grevinnan Christina Sofia Bielke.

Barn:

 • Fredrika Sofia, född 1784-10-16 på Hulterstad, död 1790-06-10 i Stockholm.
 • Samuel Carl Filip Gammal, född 1786. Extra ordinarie kanslist. Död 1851. Se Tab. 5.
 • Elsa Christina, född 1788-03-15 på Hulterstad, död 1826-02-23 Holmen. Gift 1811-08-02 på Torpa med lagmannen, friherre Carl Arvid von Otter, född 1783, död 1870.
 • Mariana Carolina, född 1791-03-28, död 1791-11-28 på Hulterstad.
 • Erik Gammal, född 1794. Löjtnant. Död 1855. Se Tab. 10

TAB 5

Samuel Carl Filip Gammal, (son av Erik Filip Gammal, tab 4), född 1786-07-26 på Hulterstad. Student i Greifswald 1802. Student i Lund 1803-11-01 hovrättsexamen 1803 (At. (L).). Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Levde sedan utan tjänst på sin fäderneegendom Hulterstad. Död 1851-01-31 i Linköping. Gift 1812-03-15 på Torpa med sin kusin, grevinnan Henrika Lovisa Sparre af Söfdeborg, född 1784-08-25 på Torpa, död 1856-05-06 på Hulterstad, dotter av generaladjutanten, greve Claes Erik Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Mariana Helena Ehrenkrona.

Barn:

 • Carolina Mariana, född 1813-05-27 på Hulterstad, död 1884-12-16 Boxholm. Gift 1832-12-30 på Hulterstad med bruksägarem Didrik Pontus af Burén, född 1802. död 1878.
 • Christina Lovisa, född 1815-06-03 på Hulterstad, död 1887-05-16 i Vimmerby. Gift 1868-06-04 i Stockholm med häradshövdingen, greve Carl Georg Sparre af Söfdeborg, nr 66, i hans 2:a gifte, född 1817, död 1903.
 • Claes Erik, född 1817. Ryttmästare. Död 1882. Se Tab. 6.
 • Samuel Carl, född 1819. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 9
 • Paul Filip, född 1822-01-27 på Hulterstad, död 1822-01-29.

TAB 6

Claes Erik, (son av Samuel Carl Filip Gammal, tab 5), född 1817-04-05 på Hulterstad. Kvartermästare vid Smålands husarregemente 1834-07-13. Avsked 1835-01-05. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1835-01-22. Officersexamen 1838-05-22. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1838-08-01. Löjtnant vid livregementets husarkår 1847-05-18. Ryttmästares avsked 1852-05-17. Död 1882-06-24 på Hulterstad, som han ägde jämte Eriksdal, båda i Mjölby socken, Östergötlands län. Gift 1849-08-30 Ekströmmen s socken, Östergötlands län med Hildegard Fredrika Ulrika Holst, född 1827-01-25 i Örebro, död 1916-07-21 i Åsbo socken, Östergötlands län (Linköpings domk. förs db), dotter av överstelöjtnanten Carl Ludvig Holst, och Anna Maria Lindh.

Barn:

 • Hildegard Marie-Louise, född 1852-11-03 på Hulterstad.
 • Elsa Carolina Matilda, född 1855-02-28 på Hulterstad. Gift 1883-09-27 i Mjölby kyrka med krigsrådet, RNO, RVO, mm Carl Erik Mattias Holmertz, född 1840-05-18 Örmanäs, död 1915-06-11 i Kungsholms förs.
 • Erika Christina Hildegard, född 1857-10-26 på Hulterstad.
 • Märta Ulrika Ottiliana, född 1858-12-23 på Hulterstad. Gift 1888-08-17 på Hulterstad med lantbrukaren, friherre Nils Adolf Hjalmar Leijonhielm, född 1855, död 1915-05-01 i Films förs, Uppsala län.
 • Carl-Erik Hjalmar, född 1860 på Hulterstad. Överstelöjtnant. Se Tab. 7.
 • Samuel Erik Filip, född 1862 på Hulterstad. Häradshövding. Död 1929. Se Tab. 8.
 • Anna Hildegard Mariana, född 1866-10-06 på Hulterstad, död ogift 1898-07-21 å Sofiahemmet i Stockholm.

TAB 7

Carl-Erik Hjalmar, (son av Claes Erik, tab 6), född 1860-06-03 på Hulterstad i Mjölby förs, Östergötlands län. Friherre. Volontär vid Livregementets husarkår 1878-06-26. Mogenhetsexamen 1880. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexamen 1881-10-28. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1881-11-25. Transporterad till 2:a livgrenadjärregementet 1883-04-20. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1893-03-17. Kapten 1902-04-02. RSO 1903-05-15. Major 1909-02-05. Överstelöjtnant i armén 1912-06-25. Avsked från beställning på stat 1912-06-25. Äger sedan 1908 Hulterstad, Örbergshult, Karlslund och Eriksdal, alla i Mjölby socken, Östergötlands län. Gift 1899-12-07 i Kristinakyrkan i Jönköping med Signe Emmy Andrea Westman, född 1877-10-27 i Jönköping, dotter av grosshandlaren och konsuln Anders Gustaf Westman och Emmy Maria Sofia Westring.

Barn:

 • Anna Elisabet Emmy Hildegard, född 1903-07-22 på Hulterstad i Mjölby förs, Östergötlands län. Stiftsjungfru. KFinlLO. Gift 1927-07-30 i Mjölby med assessorn i Göta hovrätt Gösta Engzell, född 1897-02-14 i Halmstad.
 • Erik Gustaf Claes, född 1904-09-09 Hulterstad. Studentexamen 1922. Officersaspirant vid 2. livgrenadjärregementet 1923. Elev vid Karlberg 1924, utexamierad 1925. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1925-12-31.
 • Märta Signe Kristina , född 1905-12-11 Hulterstad. Stiftsjungfru. Gift 1938-12-03 i Mjölby kyrka m. filosofie lic. Edward Olof Hising Jägerskiöld.
 • Carl-Gustaf Hjalmar, född 1909-06-22 Hulterstad.
 • Henrik Olof Samuel, född 1914-11-30 Hulterstad.

TAB 8

Samuel Erik Filip, (son av Claes Erik, tab 6), född 1862-12-24 på Hulterstad. Mogenhetsexamen 1880-06-05. Student i Uppsala 1880. Jur. fil. examen 1883-05-29. Och examinerad till rättegångsverken 1887-05-23. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1887-06-03. Auskultant i Göta hovrätt 1887-09-02 och extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1887-09-13. Tillförordnad domhavande 1887–1901 sammanlagt 7 år och 10 mån.. Vice häradshövding 1891-05-29. Häradshövding i Nås och Malungs domsaga 1901-12-16. RNO 1912-06-06. Transporterad till Hedemora domsaga 1921-08-19. Äger gård i Hedemora. Död 1929-12-14 i Avesta och begr i Linköping. Gift 1904-08-11 i Linköpings domkyrka med Anna Sofia Ulrika Ekenstam, född 1878-04-22 i Söderköping, dotter av överstelöjtnanten Fabian Vilhelm Ekenstam och Anna Maria Casparsson.

Barn:

 • Hans Christian Gammal, född 1905-11-06 i Nås socken, Kopparbergs län.
 • Anna Hildegard Louise, född 1906-12-31 i Nås socken, Kopparbergs län. Stiftsjungfru. Gift 1936-03-26 i Genua m. professor Lodovico Gatti, född 1883-12-23 i Benevento.
 • Anne-Marie, född 1914-09-04 i Nås socken,, Kopparbergs län. Stiftsjungfru. Journalist. Gift 1938-05-31 i Vreta klosters förs med redaktören Sven Johan Folke (Jan) Hansson, född 1904-07-14.

TAB 9

Samuel Carl, (son av Samuel Carl Filip Gammal, tab 5), född 1819-07-11 Hulterstad. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1840-04-28. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1841-08-20. Löjtnant 1851-03-26. Avsked 1854-07-21. Död 1857-06-01 på Leonardsberg i Östra Eneby socken, Östergötlands län, genom en olycklig händelse. Gift 1850-09-14 Näs med sin både kusin och syssling, friherrinnan Carolina Mariana Eleonora Louise Fock, född 1824-06-28 Torpa, död 1896-08-15 i Landskrona, dotter av fänriken, friherre Adolf Fredrik Fock, och hans 2:a fru grevinnan Mariana Sofia Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Mariana Lovisa, född 1851-11-14, död 1851-11-19.
 • Carola Mariana Lovisa, född 1853-01-23, död 1853-08-29.
 • Carl, född 1854-07-23 på Näs. Mogenhetsexamen i Stockholm 1878. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen 1881-09-09. Agent för flera industriella företag i S:t Petersburg 1883. Överflyttade sedermera till Australien. Död ogift 1904-02-10 i Granville, Nya Syd-Wales.
 • Augusta, född 1855-10-22 Svartå
 • Filip, född 1857-02-11 på Svartå, död 1857-10-27.

TAB 10

Erik Gammal, (son av Erik Filip Gammal, tab 4), född 1794-05-06 på Hulterstad. Student i Lund (At (L).) 1812-04-10. Kornett vid livregementets husarkår 1813-03-23. Löjtnant vid livregementets husarkår 1817-06-17. Avsked 1819-08-03. Död 1855-02-15 i Stockholm. Han ägde Leonardsberg i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Gift 1820-09-24 Gudhammar med sin kusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Maria Regina (Manna) Rudenschöld, född 1801-08-19 på Kroppsfjäll i Hova socken, död 1890-11-06 i Uppsala, dotter av kammarherren, friherre Ture Gabriel Rudenschöld, och hans 1:a fru Christina Hedengren.

Barn:

 • Erik Filip, född 1821-07-04 Orrnäs. Sergeant 1838-10-15. Officersexamen 1844-03-08. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1844-08-02. Löjtnant vid livregementets husarkår 1855-06-09,. Ryttmästare 1860-03-13. RSO 1866-05-03. Major i kåren 1875-11-26. Major vid regementet 1879-01-24. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i kårens reserv 1881-02-11. Död 1889-01-09 Vik. Gift 1858-09-25 Hedenlunda med stiftsjungfrun, grevinnan Anna Charlotta Posse, född 1833-06-07 Svanå, död 1921-06-28 i Stockholm Oscars förs, dotter av löjtnanten, greve Knut Lindorm Posse, och Charlotta Margareta Rosén [se friherrliga ätten nr 397].
 • Ture Hjalmar, född 1823-08-28 på Orrnäs. Furir 1843-03-20. Officersexamen 1843-12-19. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1845-08-18. Löjtnant 1855-05-08. Kapten 1863-10-27. RSO 1867-06-04. Major i armén 1879-02-11. Avsked 1879-02-11. Inträdde såsom kapten i livregementets grenadjärkår reserv 1881-04-13. Död ogift 1902-09-21 på Götbol i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Arrenderade Dufveholm i Stora Malms socken, Södermanlands län till 1873, därefter Götbol. Framstående ornitolog och konservator.
 • Carolina Christina, född 1825-09-19 på Leonardsberg i Östra Eneby socken, Östergötlands län, död ogift 1904-05-28 i Uppsala.
 • Marina Fredrika, född 1828-05-12 på Leonardsberg, död 1868-12-22 i Norrköping. Gift i Norrköping 1860-05-28 med godsägaren och underlöjtnanten, greve Fredrik Knut Harald Strömfelt, i hans 1:a gifte, född 1831, död 1900.
 • Louise, född 1831-12-01 på Leonardsberg, död ogift 1912-06-03 i Stockholm.
 • Carl Paul, född 1837-10-30 på Leonardsberg. Student 1857-12-13. Furir vid livregementets grenadjärkår 1858-02-01. Officersexamen 1859-03-08. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1859-07-02. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1867-05-03. Kapten 1879-06-06. RSO 1883-11-30. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i kårens reserv 1888-09-21. Död 1889-10-05 i Västerås. Gift 1871-08-30 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Södermanlands län med Augusta Jacquette Teodolinda von Post, född 1847-10-14 Reijmyre, död 1929-05-04 (Västerås dk:förs db nr 149), dotter av kaptenen Ernst Fredrik Alexander von Post, och Margareta Charlotta Augusta Uggla. Har ägt del i Stora Djulö och Duveholm, båda i Stora Malms socken, Södermanlands län samt äger Bjurstorp i Stora Malms socken och hus i Västerås.

TAB 11

Carl Gustaf Gammal, (son av Erik Gammal Ehrencrona, friherre Ehrenkrona, tab 1), född 1710-01-06. Student i Uppsala 1720-03-21. Hovjunkare (SAB.) 1734-12-18. Kammarherre (SAB.) 1740-12-20. Ständigt uppvaktande kammarherre (SAB.) 1751-05-08. Överkammarherre och tillika hovmarskalk (SAB.) 1760-02-23. RNO 1761-11-23. Riksråd 1772-05-25. Entledigad från Uppsala 1772-08-22. Död 1781-01-28 på Bisp-Motala. Gift 1755-09-04 Hylinge med sin broders svägerska, friherrinnan Ulrika von Schwerin, född 1722-10-12, död 1777-03-30 i Stockholm, dotter av generalmajoren Claes Filip von Schwerin, adopterad friherre von Schwerin, och friherrinnan Maria Johanna Burensköld.

Barn:

 • Claes Erik Gustaf, född 1757-01-15, död 1758-01-24 på Hylinge.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.