:

Grothusen nr 80

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Grothusen nr 80 †

Friherrlig 1687-12-24, introd. 1689. Utdöd 1715-11-16.

Den på kurländska riddarhuset befintliga släktledningen, som även upptager de svenska grenarna, skiljer sig väsentligt från nedanstående släktledning.


Jurgen von Grothusen, till Ruhenthal och Schwitten i Livland. Gift med Anna von Ungern, friherredotter av huset Purckel.

son:

 • Otto, till Ruhenthal, Schwitten, Bersteln, Gloebau och Saemen. Gift med Dorotea von Rosen, dotter av Christian von Rosen, friherre till Hochrosen, och Gertrud von Ungern av huset Purckel.

son:

 • Didrik, till Ruhenthal och Saemen. Gift med Anna von Rolden, dotter av Johan von Rolden, till Calletin, Gramsen, Viegen och Pasteden, och Anna von Fircks, av huset Hormisch och Sched.

son:

 • Didrik, till Ruhenthal och Saemen. Gift med Elisabet von Sesswegen, dotter av Eberhard von Sesswegen, till Sesswegen, och Anna von Grothusen av huset Schwitten.

son:

 • Otto Johan von Grothusen, friherre Grothusen, friherre till Turow (i Pommern) och Stürzenhof i Ronneburgs socken, Livland). Född 1627-03-06 i Hamburg. Fänrik vid bremiska regementet i svensk tjänst 1647. Löjtnant därst. s. å. Kapten 1653. Major vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till fot 1655. Överstelöjtnant därst. 1656. Överste för gardet i Livland 1661-08-30. Generalmajor 1664. Generallöjtnant 1675-08-13. Avsked 1680-04-20. Guvernör i Wismar 1683-05-24. Friherre 1687-12-24 (introd. 1689 under nr 80). Generallöjtnant i holsteinsk tjänst 1690. Överkommendant i Hamburg. Död där 1697-06-22. Gift. 1663-02-15 med Margareta von Behr, död 1691-08-03 i Tönningen, dotter av lantrådet Ulrik von Behr, arvherre till Schleck, och Maria Veronika von Maydel.1

Barn:

 • Ulrik Johan, född 1663-11-21 död 1668.
 • Anna Sabina, född 1665-06-06, död 1718 i Hamburg. Gift 1688-02-25 med översten Johan Christoffer von Düring, till Horneburg, född 1658, död 1697 och fader till fältmarskalken Johan Christoffer von Düring, friherre (och greve) von Düring.
 • Carl Otto, född 1666-12-29. Fänrik. Död 1688 på Morea.
 • Maria Veronika, född 1668-05-22, död 1671.
 • Margareta, född 1669-04-09. Gift med sin systers svåger, regeringsrådet Adolf Fredrik von Düring, till Horneburg, i hans 2:a gifte.
 • Johan Fredrik, född 1670-06-10 i Riga, död 1673.
 • Didrik Ernst, född 1672-07-12, död strax.
 • Johan Didrik, född 1673-07-10 i Stettin. Fänrik 1690 i löjtnant vid hertigens av Holstein-Gottorp regemente. Kapten vid Mellins pommerska infanteriregemente 1694-11-16. Avsked2 1701-04-20. Överstelöjtnant vid hertigens av Holstein nyvärvade regemente s. å. 2 i död ogift.
 • Hedvig Elisabet, född 1674-09-10 i Stettin, död efter några dagar.
 • Lennart Ulrik, född 1675-10-20 i Stralsund, död 1676.
 • Maria Elisabet, född 1677-07-30 i Stralsund, levde änka 1697. Gift med majoren Johan Christoffer Finck von Finckenstein.
 • Sibylla, född 1679-06-11 i Danzig, död 1692.
 • Christian Albrekt, född 1680-10-19 i Slesvig. Fänrik i svensk tjänst 1697 i kapten vid Liewens livländska infanteriregemente2 1701-04-17. Konfirm.fullm.2 s. å. 24/6. Överstelöjtnant vid Dückers dragonregemente 1703-12-12. Överste vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente2 1710-02-01. Löjtnant vid livdrabantkåren2 s. å. 11/11. Kommendant i Usedom 1715. Generalmajor av kavalleriet samt överste för Bohusläns dragonregemente s. å. 14/4. Sårad 1715-11-15 i slaget vid Stresow på Rügen. Död ogift s. å. 16/11 och slöt ätten. 'Han stod i mycken nåd hos konung Carl XII under dess vistande i Turkiet, där han förskaffade konungen penningar och var hans skattmästare, utan egennytta, noggrann sparsamhet eller vidlyftig redogörelse'.

Källor

1RHKl. 2Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: