:

Cedercreutz nr 143

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cedercreutz nr 143

Adlad 1711-08-20 (ej introducerad). Friherrlig 1719-05-23, introducerad i svenneklassen 1713 (1719). En gren (Tab. 14) grevlig 1751-11-21 (ej introducerad).

Ätten är utgången i Sverige, men fortlever i Finland, på vars riddarhus den immatrikulerades 1818-02-05 under nr 6 bland friherrar.

TAB 1

Laurentius Johannis Folkerus, sedan Folkernius, född omkring 1618 i Folkärna socken Kopparbergs län, där fadern var bergsbrukare. Skolpilt i Västerås. Student i Uppsala (Um.) 1640-08-22 och i Åbo 1642 (Lå.). Stipendiat i Uppsala 1644–46 (Lå.). Höll tal i Åbo över danska freden (Lå) 1645-10-07. Avreste till Uppsala 1646, där han responderade 1648, 1649 och 1650 (Lå.). Supremus collega scholae i Västerås 1648-10-11. Filosofie mag. i Uppsala 1652. Prästvigd (Hm.) 1653-07-02. Konrektor i Falun 1653. Rektor i Falun 1655-07-26. Rektor i Västerås skola 1659-02-23. Matheseos lektor vid gymnasium i Västerås 1660-09-17. Prost och kyrkoherde i Svardsjö pastorat av Västerås stift 1663 och i Stora Tuna (Hm.) 1672-09-15, men död i Svardsjö prästgård (Hm.) 1674-03-14, innan han hann flytta därifrån. Han var 1669-08-00 ledamot av trollkommissionen i Dalarne. Gift 1654-02-19 med Anna Sahlabergius (Palm), född 1635, död 1697-05-04, dotter av borgmästaren i Sala Johan Olofsson och Elisabet Palma samt syster till Johan Palm, adlad Gyllenpalm, och Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm [Hm].

Barn:

 • Jonas Folkern, adlad och friherre Cedercreutz, till Ludvika bruksegendom i Grangärde socken Kopparbergs län och Lisjö bruk i Sura socken Västmanlands län. Född 1661-03-12 i Västerås. Student i Uppsala (Um.) 1673-10-01. Sekreterare hos kungl. rådet och fältmarskalken greve Rutger von Ascheberg samt inspektor över dess gods Sövdeborg i Skåne. Landskanslist i Falun. Landssekreterare i Stora Kopparbergs län 1689-10-17. Avsked 1700-01-27. Brukspatron på Ludvika kronobruk 1700. Vice lagman i Kopparbergs län. Lagman i Närke 1711-11-17. Adlad 1711-08-20 jämte, förutom sina egna barn, styvbarnen Herman, Reinhold, Margareta, Anna Maria och Beata Tersmeden (ej introducerad). Lagman i Västmanland och Stora Kopparbergs län 1712-05-02. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1713-05-28 och i Västmanland 1716-10-05. Friherre, jämte barnen och de ovannämnda styvbarnen 1719-05-23 (introducerad 1719 under nr 143). Avsked 1720-10-05. Död 1727-04-14 på Ludvika, som han året förut köpt till skatte, samt ligger begraven i Västerås domkyrka, där hans gravkor och vapen ses. Han fick med sin tredje fru säterierna Hagbyberga och Hovsta i Björkviks socken Södermanlands län samt frälsehemman i Östergötlands län. Gift 1:o 1692-04-15 i Stockholm (Nik.) (Wn.) med Anna Hanssen, död 1698-07-24, dotter av bergs- och rådmannen i Falun Fredrik Hanssen. Gift 2:o 1700-01-03 med Christina Börstelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksförvaltaren Reinhold Tersmeden, född 1655, död 1698, se adlade ätten Tersmeden C), född 1663, död 1719-08-11 och begraven i Västerås domkyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Sånga och Skå pastorat av ärkestiftet Laurentius Börstell och Regina Elbfass (Hm.), som i sitt 2:a gifte fick häradshövdingen Per Gyllenhöök. 3:o 1723-08-00 med Catharina von Berchner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1698-05-03 med revisionssekreteraren Johan Gyllenkrok, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1710), född 1672 på Svärta bruk i likanämnda, socken Södermanlands län, död 1768-02-24 på Hovsta, dotter av brukspatronen Georg Tomas Berchner, adlad von Berchner, och Elisabet Störning.
 • 1. Maria Elisabet, född 1693-02-26, död 1721-04-06. Gift 1720 med översten Georg Johan Maydell, naturaliserad Maydell, nr 1847, i hans 1:a gifte, död 1737.
 • 1. Lars Fredrik, född 1694-03-28 död späd.
 • 1. Lars Fredrik, född 1695-11-03 död späd.
 • 1. Johan, född 1698-07-05, död 1698
 • 2. Hedvig, född 1701-05-02, död 1704-02-20.
 • 2. Axel Vilhelm, född 1708-07-20. Student i Uppsala (Um.) 1718-10-07. Volontär vid livgardet 1728. Fänrik vid överste Horns regemente 1729. 'Rymde 1732 ur riket med kaffekokaren i Stockholm La Fontes vackra hustru. Dömdes i England att hängas för stråtröveri, men fick förskoning till livet genom greve Axel von Fers ens bemedling och deporterades till Amerika. Begav sig slutligen i konung Teodors (Neuhof) tjänst, men blev vid landstigningen på Korsika fången och upphängd av genuesarna 1737'.

TAB 2

Lars Fredrik (son av Jonas Folkern, adlad och friherre Cedercreutz, Tab. 1), född 1697-01-25 i Sundborns socken Kopparbergs län. Extra ordinarie kanslist vid handelsexpeditionen 1714. Kanslist vid handelsexpeditionen 1718-09-10. Konfirm. fullm. 1719. Avsked 1730-06-17. Kammarherre (SAB.) 1747-08-22. Död 1770-12-15. Gift 1728-12-21 med Catharina Siljeström, död 1757-02-25 och begraven i Toresunds kyrka Södermanlands län, dotter av rådmannen i Stockholm Olof Siljeström och Margareta Hedvig von Numers. (Srr.)

Barn:

 • Jonas Fredrik, född 1729-10-04. Page vid hovet 1743. Livdrabant 1749-04-12. Premiärlöjtnant 1754-09-18. Kapten vid Novgorodska regementet i rysk tjänst 1757-01-01. löjtnant i armén 1766. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1768-03-18. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1773-06-14. RSO 1770-04-28. Avsked 1779-09-22. Död ogift 1779-12-26 i Linköping.
 • Ulrika Fredrika, född 1730-12-23, död 1784-03-07 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Cedercreutzska graven i Jakobs kyrka. Gift 1770-04-17 med riksrådet och presidenten Mattias Hermansson, adlad, friherre och greve von Hermansson, i hans 2:a gifte, född 1716, död 1789.
 • Anna Margareta, född 1732-12-30, död 1788-01-21 å Hesselbyholm i Fogdö socken Södermanlands län. Gift med landshövdingen Sven Westerman, adlad (och friherre) Liljencrantz, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1797.
 • Maria Chartotta, född 1736-12-20. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena (SAB.) 1774-03-25. Död 1815-05-28 i Stockholm. Gift med generallöjtnanten och landshövdingen friherre Georg Gustaf Wrangel af Adinal, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1795.
 • Catharina Lovisa, född 1738-03-11, död ung.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Jonas Folkern, adlad och friherre Cedercreutz, Tab. 1), till Ludvika. född 1706-03-17 på Larsbo bruk i Söderbärke socken Kopparbergs län. Student i Uppsala (Um.) 1718-10-07. Bruksherre på Ludvika. Kammarherre. 1775-01-13 på Larsbo bruk. Gift 1731-01-06 Godegård med Beata Christina De Geer, född 1708-02-02 på Godegård, död 1773-02-06 på Ludvika, dotter av brukspatronen Jean De Geer, och hans 2:a fru Maria Bülow.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1733-01-23. Student i Uppsala (Um.) 1746-03-04. Kadett vid artilleriet i Stockholm (KrAB.) 1749-06-01. Överfyrverkare 1753-12-21. Styckjunkare vid artilleriet 1755-12-21. Underlöjtnant vid artilleriet i Malmö 1756-12-18. Åter transporterad till artilleriet i Stockholm 1761-12-22. Löjtnant 1764-05-02. Stabskapten vid artilleriet på Gotland 1773-06-21. Död ogift 1787-05-25 på Ludvika bruk. Han bevistade pommerska kriget 1759–1761.
 • Christina Gustava, född 1735-02-27, död 1794-03-19 i Stockholm. Gift 1762-06-03 med bergsrådet Lorentz Peter Söderhielm, i hans 2:a gifte, född 1717, död 1784.
 • Otto Reinhold, född 1738-08-12, död 1739-01-02.
 • Beata Charlotta, född 1744-11-13. Stiftsjungfru. Död 1758.

TAB 4

Johan Axel (son av Carl Gustaf, Tab. 3), till Ludvika samt Kjuloholms fideikommiss i Finland. Född 1732-01-26. Student i Uppsala (Um.) 1746-03-04. Jaktpage 1753. Hov- och jaktjunkare. Överjägmästare i Kopparbergs län 1776-07-15. Brukspatron på Ludvika. Död där 1796-04-04. Gift 1765-07-09 med sin kusins dotter Sara Gustava von Ehrenheim, född 1746-04-06, död 1778-07-03 i barnsäng, dotter av kammarherren och brukspatronen Carl Gustaf von Ehrenheim B, och Sara Regina Tersmeden C.

Barn:

 • Beata Charlotta, född tvilling 1766-04-26, död 1801-06-26 Lemstanäs. Gift 1792-09-06 på Ludvika med generalmajoren Fredrik Christian von Platen, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1815.
 • Sara Gustava, född tvilling 1766-04-26, död 1766-06-00.
 • Anna Dorotea, född 1769-12-07, död 1846-11-23 i Nyköping. Gift 1793-05-05 på Ludvika med överjägmästaren Axel Fredrik Reuterskiöld, född 1753, död 1813.
 • Johanna Gustava, född 1771-11-06, död 1773-03-08.
 • Jonas Herman, född tvilling 1774-11-06, död 1773-03-08.
 • Regina Fredrika, född 1778-07-02, död 1867-08-18 Adinal s län. Gift 1799-12-12 på Ludvika med sin svägerskas kusin, ryttmästaren Erik Vilhelm Svedenstierna, född 1761, död 1804.

TAB 5

Carl Otto (son av Johan Axel, Tab. 4), född 1768-03-26. Sergeant utan lön vid Dalregementet 1777-12-31. Stabsfänrik vid Dalregementet 1778-03-11. Avsked 1788-06-18. Död 1837-04-17 i Stockholm. Gift 1:o 1799-05-13 i Ovansjö prästgård Gävleborgs län med Charlotta Juliana Forsswall, född 1777, död 1802-04-16 Vassbo, dotter av prosten och kyrkoherden i Ovansjö pastorat av ärkestiftet mag. Martin Forsswall och Christina Catharina Strömbeck. Gift 2:o 1802-12-30 på Ludvika med Maria Magdalena Stuart, född 1776, död 1814-06-16 i Nyköping, dotter av underkonduktören Erik Gustaf Stuart, och Magdalena Elisabet Lenngren.

Barn:

 • 2. Carl Johan, född 1804-02-23 på Ludvika. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Avgången 1821-11-08. Rustmästare 1823-03-28 och fänrik 1826-03-15 vid Upplands regemente. Avsked 1833-02-09. Död ogift 1871-03-28 i Stockholm och var han den siste av ätten i Sverige.
 • 2. Fredrik Christian, född 1807-01-03. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. Död 1828-11-08 i Stockholm.
 • 2. Emilia Dorotea Margareta Fredrika, född 1809, död 1825-05-16 i Stockholm.
 • 2. Aurora Matilda Elisabet, född 1814-06-16, död 1822-03-30 i Stockholm.

TAB 6

Axel Reinhold (son av Johan Axel, Tab. 4), till Kjuloholms fideikommiss. Född tvilling 1774-12-27 i Grangärde socken. Överjägmästare i Stora Kopparbergs län 1796-11-10. Ställdes av Svea hovrätt under förmyndare 1801-07-11. Avsked 1817-11-04. Hovjägmästares titel 1817-11-24. Bosatte sig i Finland. Finsk friherre och immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 6 bland friherrar. Död 1859-09-20 på Kjuloholm. (Wä.) Gift 1798-08-23 i Fellingsbro kyrka Västmanlands län med stiftsjungfrun Sofia Charlotta Svedenstierna, född 1775-04-11 i Elingsbro socken, Värmlands län, död 1838-12-22 i Åbo, dotter av hovjunkaren Johan Jakob Svedenstierna, och Beata Charlotta Stiernheim.

Barn:

 • Charles Emil (d.ä), född 1802-11-24 (1803) på Kjuloholm, död 1805-02-21.

TAB 7

Johan Axel (son av Axel Reinhold, Tab. 6), till Kjuloholm. Född 1801-01-28 Stockkumla. Student i Uppsala. Överflyttade till Finland och gick i militärtjänst. Fänrik vid 1. finska infanteriregementet 1821-10-24. Transporterad till livgardets finländska regemente 1822-05-17. Underlöjtnant vid livgardets finländska regemente 1825-07-13. Löjtnant 1827-02-08. Stabskapten 1832-02-09. RRS:tStO3kl 1835-02-07. Kapten 1836-02-09. Överste vid livgardets litauiska regemente 1841-04-28. RRS:tAO3kl 1841-04-27. Avsked 1841-11-21. Ingick åter i tjänst 1843-01-05 såsom adjoint hos direktören för byggnadsinstitutet i S:t Petersburg. RRS:tStO2kl 1843-11-25 och RS:tAO 2kl 1848-04-23. Anställd vid styrelsen för 1. distriktet av kommunikationsväsendet 1852-02-18. Polismästare vid Alexandrovska mekaniska centralfabriken för Moskovska järnvägen 1852-11-19. Generalmajors avsked 1858-04-22. Tillförordnad guvernör i Åbo och Björneborgs län 1858-04-29. Generalmajor vid infanteriet och guvernör i Björneborgs län 1863-03-11. Död 1863-12-07 i Helsingfors genom självmord. Gift 1844-06-25 i Åbo domkyrka med Emilia Lovisa Sofia Nassokin, född 1823-04-10 på Norrby gård i Snappertuna socken i Finland, död 1905-05-18 Borgby nr 1696.

Barn:

 • Sigrid Sofia Lovisa Vilhelmina, född 1847-04-29 i Åbo, död där 1849-10-15.
 • Alfhilda Elise (Ally), född 1849-08-19 i Åbo. Gift 1:o 1872-01-21 med kaptenlöjtnanten vid ryska flottan Constantin Boyle, död. Gift 2:o 1882 med ryska statsrådet Mikael Petrovitf Scalon (de Coligny) i hans 2:a gifte, död 1918-01-23 i Petrograd.
 • Lovisa Emilia Charlotta, född 1854-09-15 i byn Alexandrovski i guvernementet S:t Petersburg, död 1911-04-15 i Helsingfors. Gift 1874-05-03 med generallöjtnanten och guvernören (finske friherren) Johan Fredrik Gustaf Aminoff, född 1844, död 1899.
 • Sigrid Alexandra, född 1855-03-05 i byn Alexandrovski, död 1922-02-27 i Helsingfors och begraven i Viborg. Gift 1878-09-29 Iloila
 • Johanna Maria (Hanna), född 1858-09-23 i Åbo, död 1921-08-17 i Reval. Gift 1885-05-15 i Helsingfors med banktjänstemannen Nikolai Jakovlev von Nassackin (Nassokin) i hans 2:a gifte, född 1845.
 • Sofie Hermance (Vivi), född 1861-03-23 i Åbo. Gift 1883-02-15 med fabriksägaren, ingenjören Carl Bernhard Graf, född 1852-08-19.

TAB 8

Charles Emil (son av Axel Reinhold, Tab. 6), till Kjuloholm. Född 1806-05-02 i Björneborg. Student i Åbo 1821-05-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1827-02-21. Extra notarie i Åbo hovrätt 1828-12-20. Kanslist 1832-03-03. Extra fiskal 1833-04-15. Notarie 1834-03-26. Arkivarie vid kejsarens kansli och sekretariat för Finland i S:t Petersburg 1839-02-28. Assessor i Viborgs hovrätt 1839-06-19. RRS:tAO3kl 1849-04-05. Hovrättsråds titel 1854-04-05. Tillförordnad guvernör i S:t Michels län 1854-04-05. RRS:tAO2kl 1855-12-20. Ledamot av kejserliga senatens för Finland justitiedepartement 1856-05-07. Statsråds titel 1857-05-15. Ledamot av kommittén för finska ärenden i S:t Petersburg 1857-05-15, med kvarstående i senaten 1857-08-05. Senator 1857-11-28. Avsked från assessorsämbetet i Viborgs hovrätt 1857-11-28. RRS:tVlO3kl 1859-04-24 och RS:tStO1kl 1861-05-05 samt RS:tAO1kl 1864-03-09. RRS:tVlO2kl m. st. k. 1866-11-09. Död 1869-02-22 i S:t Petersburg. Gift 1844-01-16 i Viborg med Emilia Maria Sofia (Emmy) Hackman, född 1826-02-05 i Viborg, död 1903-12-23 i Helsingfors, dotter av kommerserådet Johan Fredrik Hackman, finsk adelsman, nr 247, och Julia Sofia Jaenisch.

Barn:

 • Sofia Maria Julia Dorotea, född 1844-11-11 i Viborg, död 1923-04-06 i Helsingfors. Gift 1868-01-08 i Pireus invid Aten med generaladjutanten och amiralen Johan Fredrik Oskar von Kræmer, född 1829, död 1904.
 • Hedvig Maria, född 1850-06-08 i Viborg, död 1887-02-24 i Helsingfors. Gift 1884-03-04 Helsingfors med referendariesekreteraren i senaten för Finland Johan Alfred Nordman i hans 1:a gifte, född 1848-01-20 i Vörå socken.
 • Herman Viktor, född 1856-06-28 i S:t Michel, död 1857-10-02 i S:t Petersburg.

TAB 9

Axel Fredrik Nikolaus (son av Charles Emil, Tab. 8), född 1847-11-23 i Viborg. Student i Helsingfors 1867-06-12 ordförande i Finska hushållningssällskapet 1904–1906. Innehade Kjuloholms fideikommiss. Död där 1909-09-13. Gift 1872-06-11 i Åbo med Johanna Lovisa Mariana Björkenheim, född 1848-10-29 i Åbo, död 1921-10-14 i Helsingfors, dotter av bergsrådet Lars Magnus Björkman, finsk adelsman Björkenheim, nr 197, och hans 2:a fru Charlotta Sofia Taube.

Barn:

 • Emil Herman Robert, född 1879-05-16 på Kjuloholm, död 1949 trol. i febr. Student i Helsingfors 1897-05-14. Skulptör och skriftställare. Associé vid La Société des Beaux Arts i Paris 1908. Äger Harjula parcell i Harjavalta socken.
 • Carin Emilia Sofia, född 1892-11-12 i Helsingfors. Stiftsjungfru. Död ogift 1919-04-06 i nämnda stad.

TAB 10

Axel Carl Magnus (son av Axel Fredrik Nikolaus, Tab. 9), född 1873-03-31 i Åbo. Student i Helsingfors 1891-05-25. Filosofie kand. 1894-05-07. Promoverad fil. mag. 1894-05-31. Med. kand. 1896-05-30. Med. licentat 1900-05-21. Med. och kirurg, doktor 1902-05-26. Assistentläkare vid Allmänna sjukhuset i Helsingfors 1902. Praktiserande läkare i Helsingfors. Docent i syfilidologi och hudsjukdomar vid Alexandersuniversitetet i Helsingfors 1908-02-17. T. f. extra ordinarie professor i syfilidologi och hudsjukdomar i Helsingfors 1917. Extra ordinarie professor 1919-09-13. Suppleant i finska riddarhusdirektionen. Innehar sedan 1909-09-13 fideikommissegendomen Kjuloholm i Kjulo socken. Gift 1904-08-23 i Helsingfors med Ingrid Bergroth, född 1869-07-31, dotter av bergsrådet Edvin Leonard Bergroth och hans 1:a fru Lydia von Essen af Zellie.

Barn:

 • Curt Folkern, född 1905-11-23 i Helsingfors. Studentexamen i Helsingfors 1924-05-31. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors.

TAB 11

Edvard Emil Fredrik (son av Axel Fredrik Nikolaus, Tab. 9), född 1874-08-03 på Kjuloholm. Student i Helsingfors 1892-05-16. Elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi (ingenjör) 1896-05-30. Anställd först vid Hämekoski aktiebolags fabrik i Ruskeala socken, därefter vid Planiawerke i Batibor i Schlesien, sedan vid aktiebolag Elektricität i Zombkovice i Polen. Inspektör vid sågverksägarnas i Finland brandstodsbolag. Verkställande direktör för Helsingfors gasverk 1906. Disponent för Warkaus bruk i Leppävirta socken 1918. Verkställande direktör för Högfors bruksaktiebolag i Pyhäjärvi i Nylands län 1924. Gift 1911-02-14 i Vasa med Marta Lilian Rosenbröijer, född 1890-12-11 vid Raivala järnvägsstation, dotter av trafikinspektören, stabskaptenen Carl Hjalmar Rosenbröijer, och Sarah Jane Barrit.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1912-07-20 i Helsingfors. Stiftsjungfru.
 • Cart Johan Axel, född 1915-01-03 i Helsingfors.
 • Claes Henrik Laurentius, född 1917-04-01 i Helsingfors.

TAB 12

Gustaf Johan Beinhold (son av Axel Fredrik Nikolaus, Tab. 9), född 1876-07-26 på Kjuloholm. Student i Helsingfors 1894-05-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1899-05-31. Vice häradshövding 1902-05-31. Tjänstgjorde i Åbo hovrätt till 1903-02-27. Brottmålsnotarie vid Helsingfors rådstuvurätt 1906-11-01. Avsked 1918-01-01, delägare i advokatbyrå i Helsingfors. Gift 1912-10-02 i Helsingfors med Gertrud Ek född 1892-06-01 i nämnda stad. Dotter av kommerserådet Viktor Ek och Anna Waldenström.

Barn:

 • Jonas Viktor Axel, född 1914-01-18 i Helsingfors.
 • Magnus Gustaf Folkern, född 1917-09-23 i Helsingfors.

TAB 13

Emil Valdemar (son av Charles Emil, Tab. 8) född 1852-11-09 i Viborg. Student i Helsingfors 1873-05-15 fil. kand. 1877-05-02 och promoverad filosofie mag. 1877-05-31. Med. kandidat 1879-09-17. Med. licentat 1883-12-15. 3. Assistentläkare vid Allmänna sjukhusets i Helsingfors gynekologiska avdelning 1886–1888. Därefter praktiserande läkare i Helsingfors. Suppleant i Riddarhusdirektionen 1897. Ledamot där 1919. Död 1924-08-27 i Helsingfors. Ägde hus i nämnda stad. Gift 1892-03-21 i Helsingfors med Nanny Ebba Louise Lagerborg, född 1866-03-19 i Cannes i Frankrike, licenciée-ès-sciences mathématiques, dotter av ingenjörsstabskaptenen Alexander Vilhelm Lagerborg, och hans 1:a fru Anna Maria Christina Franzén.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1893-04-02 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1912-09-24, filosofie kandidat 1921-12-01.
 • Kjerstin, född 1894-12-05 i Helsingfors, död där 1895-01-03.
 • Per Skragge, född 1896-08-06 Tuusa
 • Lars Valdemar, född 1899-09-10 i Helsingfors.
 • Eva Margareta, född 1906-01-16 i Helsingfors.

Tersmedenska ättegrenarnen

TAB 14

Herman Tersmeden, adlad, friherre (och greve) Cedercreutz (son av Reinhold Tersmeden, se adlad ätten Tersmeden nr 1940, Tab. 1), till Kjuloholm. Född 1684-02-13. Student i Uppsala (Um.) 1692-04-20. Auskultant i Svea hovrätt 1700. Kanslist hos envoyén greve Leijonstedt i Berlin 1703. Ambassadkavaljer hos ambassadören friherre Rosenhane i Berlin 1704. Handsekreterare och kammarjunkare hos polske fursten Jakob Ludvig Sobiesky 1707. Kanslist vid inrikesexpeditionen 1710-03-21. Generalauditör 1710 (At (RA).). Adlad 1711-08-20 jämte styvfadern (ej introducerad). Registrator vid handelsexpeditionen 1714-01-02. sekreterare vid handelsexpeditionen 1718-09-04. Krigsråds titel 1719-05-04. Friherre 1719-05-23 jämte styvfadern (med honom 1719 introducerad under nr 143). Kansliråd 1720-06-23. Extra ordinarie envoyé till ryska hovet 1722. RRS:tAlexNewskyO 1722. Statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1727-12-11. President i kammarrevisionen 1736-10-26. Riksråd 1742-09-10. Extra ordinarie ambassadör till ryska hovet 1743. RRS:tAndO 1744. KNO 1748-04-16. RoKavKMO 1748-04-16 med valspråk: Humane et candide. Greve 1751-11-21 vid konung Adolf Fredriks kröning (tog icke såsom greve introduktion). Död barnlös 1754-11-24 i Stockholm och slöt således själv sin ättegren samt begraven i egen grav i Jakobs kyrka 1754-11-29, då hans grevl. vapen krossades av kammarherren friherre Axel Gottl. Reuterholm. 'Han var en utmärkt ämbetsman, och var så av konung Carl XII som de övriga regenterna brukad i många hemliga och viktiga värv och beskickningar, bland annat 1711 till turkiske storvesiren Baltagi Mehemet, då han nyligen slutit fred med Ryssland.' Han stiftade Kjuloholm till fideikommiss för Cedercreutzska ätten. Gift 1:o 1721-10-00 med grevinnan Märta Beata Posse i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-11-11 Tisslegård med översten friherre Carl Henrik Cronstierna, född 1673, död 1717), född 1691-07-12, död 1738-03-30 och begraven i Söderbärke kyrka Kopparbergs län, dotter av kungl. rådet och överståthållaren Knut Posse, friherre och greve Posse, och hans 2:a fru Anna Christina Natt och Dag. 2:o 1751-05-18 i Stockholm (Jak.) med Maria Campbell i hennes 2:a gifte, född 1721, död 1765-07-31 Bogesund, dotter av handlanden i Stockholm, kommerserådet Robert Campbell, av gammal skotsk adel (huset Islay) och Magdalena Bedoire, samt änka efter en handlande Maul, också av skotsk adel.

Barn:

 • 1. Christina Fredrika, född 1722 i S:t Petersburg. Död barn.

TAB 15

Margareta Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz (dotter av Reinhold Tersmeden, se adliga ätten Tersmeden nr 1940, Tab. 1), född 1690-05-11. Adlad 1711 och upphöjd i friherrligt stånd 1719, jämte styvfadern. Död 1775-03-23 å Rustorp i Järstorps socken Jönköpings län. Gift 1:o 1704-06-24 med överinspektören Peter von Lingen, död 1710-10-10, fader till Reinhold Johan von Lingen, adlad och friherre von Lingen. Gift 2:o 1711-09-14 med lagmannen Åke Soop, född 1682, död 1748.

TAB 16

Reinhold Tersmeden, adlad och Irlnerre Cedercreutz (son av Reinhold Tersmeden, se adlad ätten Tersmeden nr 1940, Tab. 1), född 1691. Student i Uppsala (Um.) 1699-10-14. Adlad jämte styvfadern 1711-08-20 (ej introducerad). Friherre också tillika med styvfadern 1719-05-23 (med honom 1719 introducerad under nr 143). Hovjunkare (SAB.) 1721-11-06. Död 1729 och slöt själv sin frih. ättegren samt begraven i Söderbärke kyrka Kopparbergs län. Gift 1727-11-02 med Christina Maria Steuch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1730-01-01 med lagmannen Carl Wattrang, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1749), född 1708-08-01, död 1739-03-23, dotter av ärkebiskopen och prokansleren doktor Jöns Steuch, adlad Steuch, och hans 1:a fru Elisabet Spegel.

Barn:

 • Johan Reinhold, död barn.

TAB 17

Anna Maria Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz (dotter av Reinhold Tersmeden, se adlad ätten Tersmeden nr 1940, Tab. 1), född 1695. Adlad 1711 och upphöjd i friherrligt stånd 1719 jämte styvfadern. Död 1776-08-20 i Stockholm. Gift 1722-06-02 med statssekreteraren Anders Folcker, adlad Falker, född 1678, död 1743.

TAB 18

Beata Tersmeden, adlad Cedercreutz (dotter av Reinhold Tersmeden, se adlad ätten Tersmeden nr 1940, Tab. 1), född 1696. Adlad 1711 jämte styvfadern. Död ogift 1717-08-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: