:

Appelman nr 148

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Appelman nr 148 †

Friherrlig 1719-10-07, introducerad 1719. Utdöd 1779-12-30.

TAB 1

Gustaf Gabriel Appelman, friherre Appelman (son av Peder Andersson Appelman, adlad Appelman, se adliga ätten Appelman), arvherre till Hohenwardt, Barthow, Lemhagen, Stoltenhagen och Prutmanshagen, alla i Pommern. Född 16(60?)-05-16, på slottet Pudogla å ön Usedom. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675. Konstapel vid pommerska artillerifältstaten 1678-01-07. Minör vid artilleriet i Stockholm 1682-12-24. Fänrik vid artillerifältstaten 1684-06-20. Löjtnant vid artillerifältstaten 1688-09-18. Kaptenlöjtnant vid artilleriet 1693-09-20. Kapten vid artilleriet 1695-06-04. Major 1698-04-15. Överstelöjtnant 1702-12-16. Överste 1710-03-15. Landshövding över Stora Kopparbergs län 1716-10-05. Generalmajor 1717-04-25. Friherre 1719-05-23 (Introducerad 1719 under nr 148). Generallöjtnant av infanteriet 1719-11-04. Död 1721-11-24 i Stockholm och ligger, med sin 1:a fru, begraven i Sandviks (nu Hosjö) kapell i Dalarne, under en med latinsk påskrift huggen sten. 'Han var i många bataljer och blev ofta särad samt informerade prins Carl, sedermera konung Carl X 11. i artilleriet och fyrverkeriet.' Gift 1:o med Christina Elisabet Anrep, född 1670-06-12 död 1718-08-20, dotter av majoren Reinhold Anrep, och Brita Graan. Gift 2:o 1720 (At (L).) med Christiana Gyllenlood i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722 med översten för Nylands dragonregemente Robert Fredrik de la Barre, av en adlad men ej introducera ätt, född 1670, död 1731) (SK.), född 1701-12-28, i Goldenbecks socken, i Estland, död 1774-03-18 i Annen socken, i Estland, dotter av generalmajoren Hans Johan Gyllenlood, och Sofia Elisabet Staël von Holstein.

Barn:

 • 1. Carl Ulrik, född 1694 i Stockholm. Underfyrverkare i Stettin 1708-10-12. Överfyrverkare i Stettin 1710-09-15. Fänrik 1711-03-03. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1713-03-31. Löjtnant 1713-04-14. Löjtnant vid artilleriet i Halmstad 1714-09-12. Kapten vid fältartilleriet 1717-08-22. Avsked 1720-10-20. Reste sedan till Ostindien och blev kommendant i Batavia, där han dog.
 • 1. Peter Reinhold, född 1695. Sergeant vid artilleriet. Död 1710 i pesten och begraven 1710-12-03 i Stockholm.
 • 1. Gustaf Gabriel, till Hohenwardt. Född 1697-05-07 i Stockholm. Löjtnant vid lothringska regementet i kejserlig tjänst 1715. Kapten 1727. Avsked 1731-07-06. Ryttmästare och generaladjutant vid fältmarskalken greve Mercys kyrassiärer 1731. Avsked med övervaktmästares karaktär (At (L).) 1732-04-16. Majors karaktär i Sverige (At (L).) 1734-06-01. RSO 1750-04-17. Död (At (Sch).) 1768-01-05. Gift 1727-05-18 med Sofia Maria von Schäwenbach, född 1701-10-23, död 1777-04-03 på Hohenwardt, dotter av överstelöjtnanten Johan Fredrik von Schäwenbach, och Margareta Maria von Bauman.
 • 1. Catharina Christina, född 1698-09-01, död 1774-04-29 Regineberg Gift 1723-03-31 i Göteborg med översten Johan von Mentzer, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1757.
 • 1. Brita, född 1700, död ung.
 • 1. Maria, född 1701, död ung.
 • 1. Johan Herman, född 1704. Löjtnant vid sjöstaten i Holland. Död ogift.
 • 1. Niklas, född 1705 i Elbingen, död 1710 i Stockholm i pesten.
 • 1. Hedvig, född 1706, död ung.
 • 1. Sofia, född 1714, död ung.

TAB 2

Antonius Magnus (son av Gustaf Gabriel Appelman, friherre Appelman, Tab. 1), född 1709-02-04 i Stettin. Kunglig jaktpage. Ryttmästare vid kyrassiärerna i romersk kejserlig tjänst. Var död 1780. Gift i Ungern.

Barn:

 • Antoinette, född 1747, levde ogift 1765 såsom katolik i Wien. (At (RA).)

TAB 3

Peter Reinhold (son av Gustaf Gabriel Appelman, friherre Appelman, Tab. 1), född 1710-01-16 i Stockholm (At (Sch).) Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1723-11-01. Sergeant 1727-08-26. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1745. Kapten vid artilleriet i Göteborg. Död 1756-01-13 i Stralsund. Gift 1740-10-28 i Åbo med Anna Ulrika (Meddelande av skattmästaren i Genealogiska samf. i Finland Västra Selinheimo.) Hårdh, som överlevde honom, dotter av (Meddelande av skattmästaren i Genealogiska samf. i Finland Västra Selinheimo.) gördelmakaren i Åbo Gustaf Hårdh och Anna Maria Zidenia.

Barn:

 • Gustaf Reinhold (At (Sch).), född 1742-04-05 i Åbo (Meddelande av skattmästaren i Genealogiska samfundet i Finland Västra Selinheimo.). Död 1742-07-23 i Åbo.
 • Peter Reinhold, till Hohenwardt, som han innehade 1777–79, varefter hans änka kvarsatt till sin död. Född 1743-10-02 i Åbo. Antagen i krigstjänst som hantlangare vid artilleriet 1752. Lärkonstapel vid artilleriet 1753-06-19. Konstapel 1755. Styckjunkare 1758-07-20. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1761-12-22. Löjtnant 1774-03-23. Död 1779-12-30 barnlös, och utgick med honom denna friherrliga ätt. Gift 1770-12-30 i Visby med Sara Catharina Petersdotter Norrby, född (KBK.) 1751-08-05, död 1782-09-09 på Hohenwardt, dotter av handlanden Peter Norrby och Barbara Magdalena Laurin.
 • Catharina Christina (Meddelande av skriftställaren J. Finne i Helsingfors.), född 1745-09-03 i Tavastehus (Meddelande av skriftställaren J. Finne i Helsingfors.). Död 1747-01-15 i Tavastehus [Ckb.].
 • Ulrika Louisa (Meddelande av skriftställaren J. Finne i Helsingfors.), född 1747-12-10 i Tavastehus. (Meddelande av skriftställaren J. Finne i Helsingfors.)
 • Christina Ulrika (Meddelande av skriftställaren J. Finne i Helsingfors.), född 1749-11-21 i Tavastehus. (Meddelande av skriftställaren J. Finne i Helsingfors.)
 • Gustaf Anton, född 1755-12-15. Volontär vid Blixenska regementet 1777. Furir vid Blixenska regementet 1777. Fänrik 1778-04-29. Död 1778-10-14 i Greifswald.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: