:

Silfverhielm nr 159

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Silfverhielm nr 159

Friherrlig 1719-04-80. Introd, s. å. Ätten immalrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 7 bland friherrar.


Silfverhielm%20F15900.jpg


TAB 1

Göran Silfverhielm, friherre Silfverhielm (son av Erik Silfverhielm, se adliga ätten Silfverhielm, Tab. 46), friherre till Flishult i Näsby socken samt herre till Traneryd i Säby socken och Örsbyholm i Ljunga socken (alla i Jönköpings län). Född 1681-12-03. Volontär vid livgardet 1696-11-16. Rustmästare därst. 1698-04-03. Livdrabant 1700-04-03. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1704-11-05. Major därst, s. å. 7/11. Överstelöjtnant 1706-11-02. Sekundöverste 1712-04-16. Överste för Smålands kavalleriregemente 1716-06-14. Generalmajor av kavalleriet 1717-12-07. Friherre 1719-04-30 (introd, under nr 159). Utnämnd till riksråd 1727, men undanbad sig detta ämbete. Generallöjtnant 1720-02-17. Överste för livregementet till häst 1728-03-21. General av kavalleriet s. å. 17/6. Fältmarskalk 1734-12-18. Död 1737-01-01 i Stockholm, jordfäst s. å. 12/1 och begraven i Näsby kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. 'Han var med vid Narva, Dünaströmmen, Klissov och Pultovsk, där han tog sachsiska generallöjtnanten Beust till fånga, samt vid Thorn, varest han tvingade generalen och guvernören Saletsky att giva sig fången, vilken förgäves bjöd honom 1,000 dukater för sin frihet; bevistade även slaget vid Poltava, efter vars olyckliga utgång han fick befallning av konung Carl XII, vilken han alltid beledsagade, att med 300 hästar eskortera honom till Bender; deltog i kalabaliken därst, och vistades hos konungen ända till uppbrottet från Turkiet, då han begav sig till Stralsund, vars belägring han övervar, därunder han blev blesserad samt hos danskarna fången. Åtföljde konungen även under de norska fälttågen ända till konungens död. Var slutligen den första av regementscheferna, som efter konungens frånfälle gav exempel och hyllade drottning Ulrika samt författade vid armén, då den kom från Norge, en skriftlig relation om suveränitetens avskaffande, som finnes införd i Nya svenska biblioteket, 1:a bandet, senare delen, stycket X.' Gift 1717 med grevinnan Hedvig Ulrika Ekeblad, född 1697-09-29 Olstorp. Död 1762-10-16, dotter av riksrådet Claes Ekeblad, friherre och greve Ekeblad, och friherrinnan Hedvig Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Ulrik Fredrik, död späd 1719-06-11 i Eksjö.
 • Carl Adam, född 1719. Överste. Död 1771. Se Tab. 2.
 • Claes Erik, född 1725. Generallöjtnant och landshövding. Död 1792. Se Tab. 10.
 • Göran, född 1727-09-11.

TAB 2

Carl Adam (son av Göran Silfverhielm, friherre Silfverhielm, Tab. 1), till Flishult i Näsby socken, Jönköpings län. Född 1719-09-21. Volontär vid livregementet till häst 1729. Korpral därst. 1730. Adjutant 1734-12-28. Kornett 1740-12-30. Löjtnant 1742-01-22. Ryttmästare 1747-03-18. RSO 1748. Major 1756-10-04. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1763-12-23. Avsked 1764-08-20 med överstes karaktär. Död 1771-06-18 på Flishult och begraven s. å. 29/6. Han bevistade kampanjen i Finland 1741 och pommerska kriget 1757–1761. Gift 1754-02-23 i Kumla prästgård Örebro län med Helena Unge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1744-11-20 med prosten och kyrkoherden i Kumla pastorat, Ör., Johan Gillnæus i hans 2:a gifte, född 1690, död 1750, en av stamfäderna för adl. ätten af Gillner). Född 1724. Död 1772-02-19 på Flishult och begraven s. å. 3/3, dotter av prosten och kyrkoherden i Lidköpings pastorat av Skara stift Jonas Unge och Catharina Svedberg, adlad Svedenborg.

Barn:

 • Carl Göran, född 1754. Överste. Död 1808. Se Tab. 3.
 • Claes Adam Fredrik, född 1760-09-08. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1782-11-30. Fänrik vid amiralitetet. Död barnlös 1795-12-04. Gift 1784-03-20 i Högby socken, Östergötlands län med Vendela Regina Fahnehielm, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1761-05-13 i Torpa socken, Ög., med ryttmästaren Axel Magnus Stierneroos, A., född 1731, död 1771), född 1745-11-03 Näs

TAB 3

Carl Göran (son av Carl Adam, Tab. 2), född 1754-08-16 i St. Mellösa socken, Örebro län. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1770-06-11. Kammarpage hos drottning Sofia Magdalena 1773 och hos konungen 1774. Fänrik vid livgardet 1775-08-21. Löjtnant därst. 1780-06-14. Kapten 1786-03-31. Sekundmajor 1792-07-16. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1794-12-18. Överste i armén 1795-01-25. RSO s. å. 8/4. Död 1808-11-23 i Uleåborg. Gift 1794-12-16 Brandalsund med friherrinnan Ulrika Gustava Lovisin, född 1774-05-15, död 1831-08-17 i Björneborg i Finland, dotter av löjtnanten friherre Gustaf Adolf Lovisin, och friherrinnan Eleonora Maria von Höpken.

 • Barn1:
 • Hedvig Eleonora, född 1795-08-10, död s. å. 30/11.
 • Carl Adam, född 1796-03-12. Levde utan tjänst. Död ogift 1831-03-14 i Björneborg.
 • Gustaf Adolf, född 1799. Generalmajor. Död 1864. Se Tab. 4.
 • Göran Fredrik, född 1800. Tullförvaltare. Död 1849. Se Tab. 5.
 • Gustava Vilhelmina, född 1801-07-06 i Uleåborg, död 1841-12-15 i Tavastehus. Gift 1833-08-14 i Björneborg med postinspektoren Reinhold Ferdinand Ekestubbe, i hans 1:a gifte, född 1807, död 1880.
 • Erik August, född 1802-12-01 i Uleåborg, död där 1803-04-09.
 • Erik, född 1805-06-30 i Uleåborg. Kadett i Fredrikshamn 1821-04-22. Fänrik vid dorpatska hästjägarregementet 1826-02-03. Bevistade turkiska kriget 1828 och 1829 samt erhöll medaljen härför. Löjtnant vid nämnda regemente 1828-06-15. Bevistade polska kriget 1831 och 1832 samt erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti milltari 4kl. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1832-11-10. Transp. till ett dragonregemente 1833-06-17. Stabskapten därst. 1834-04-22. Adjutant hos chefen för avdelta sibiriska kåren s. å. 30/7 och hos t. f. generalguvernören över östra Sibirien 1835-01-01. RRS:tStO4kl, förändrad 3kl s. å. 23/3. Transp. till livgardets dragonregemente s. å. 21/9 med kvarstående vid adjutantsbefattningen. T. f. adjutant hos generalguvernören över Irkutsk och Jeniseisk 1837-11-08 och i denna befattning stadfäst 1838-02-04. Kapten s. å. 9/2. RRS:tAO3kl 1840-02-28. Anställd för särskilda uppdrag hos generalguvernören över Irkutsk och Jeniseisk 1841-05-08. Överstelöjtnant 1842-10-29 med placering på armékavalleriet. Tillika chef för irkutska kommissariatskommissionen s. d. RRS:t StO2kl 1844-04-07. Överste med bibehållande av sista befattning 1847-05-03. RRS:tGO4kl 1850-12-08, S:t AO2kl 1851-04-20 och sistnämnda O. M kejs kr 1855-04-29. Generalmajor med bibehållande av nämnda chefskap 1858-04-29. Entledigad därifrån med placering på armékavalleriets reserv 1859-06-11. Avsked 1861-06-30, varefter han bosatte sig Pikkala Död barnlös 1881-10-16 på nämnda egendom. Gift 1836-04-20 med Eudoxia Sjiriajev, död 1881-10-18 på Pikkala, dotter av handlanden Dimitri Sjiriajev.
 • Eleonora Lovisa, född 1807-02-24 död s. å. 21/4.
 • Axel August, född posthumus 1809-03-27, död s. å. 10/8 i Uleåborg.

TAB 41

Gustaf Adolf (son av Carl Göran, Tab. 3), född 1799-02-23 i Uleåborg. Kadett vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn, 1817-02-17. Fänrik vid kejserliga sviten, sedan generalstaben, 1820-02-24. Stabskapten 1829-04-26. Kapten 1832-04-22. Kvartermästare vid 29. infanteridivisionen 1833-03-18. Överstelöjtnant 1834-05-04. T. f. överkvartermästare vid armékåren i Sibirien 1835-01-04. RRS:tStO3kl, förändrad 2kl, 1836-03-19 och S:tVIO4kl 1838-05-06 samt S:tAO2kl 1840-05-09. Överste och stadfäst överkvartermästare vid armékåren i Sibirien 1842-04-06. RRS:tAO2kl m kejs kr 1845-07-01 och S:tVIO3kl 1848-02-16. Generalmajor 1851-12-18. RRS:tStO1kl 1856-04-18. Chef för lantmäteriet i västra Sibirien 1859-04-05. Död 1864-12-00. Gift med Elisabet Nalaberdin.

Barn:

 • Elisabet, född 1841. Död 1861. Gift med majoren N. N. Lvov.
 • Natalia, född 1842, död. Gift med prefekten i Tasjkent, översten vid armékavalleriet Viktor Julianovitj Medinskij.
 • Augusta. Gift med äldre revisorn vid Väst-Sibiriska accisstyrelsen, kollegierådet Vjäteslav Vasiljevitj Michailov.

TAB 5.1

Göran Fredrik (son av Carl Göran, Tab. 3), född 1800-05-26 i Uleåborg. Kadett vid Haapaniemi, sedan i Fredrikshamn, 1817-07-28. Fänrik vid 1. finska infanteriregementet 1821-09-23. Underlöjtnant 1824-08-02. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Löjtnants avsked 1831-02-22. Död. Född magasinsförvaltare i Björneborg 1834-01-13. Tullförvaltare i Kaskö 1841-05-25. Transp. först till Jakobstad 1843-05-02 och sedan till Borgå 1845-04-08. Död 1849-08-25 i Borgå. Gift 1829-06-18 i Björneborg med Eva Amalia Ascholin, född 1809-08-28, död 1893-02-11 i Helsingfors, dotter av handlanden i Björneborg, kommerserådet Johan Ascholin och hans 2:a fru Johanna Sticksén.

Barn:

 • Göran Erik Axel, född 1830. Häradshövding. Död 1888. Se Tab. 6.
 • Johan Gustaf Verner, född 1831-08-02 i Björneborg. Kadett i Fredrikshamn 1846-08-12. Fänrik vid ärkehertig Frans Carls grenadjärregemente 1849-06-15. Underlöjtnant därst. 1851-03-08. Transp. till konungens av Preussen grenadjärregemente s. å. 31/8. T. f. adjutant hos Nakasniatamanen för sabaikalska kosackmilisen med transp. som horunsji (fänrik) vid nämnda milis' infanteribataljon 1852-04-27. Sotnik (löjtnant) därst. och stadfäst i adjutantbefattningen 1854-06-17. Adjutant hos befälhavaren för avdelta sibiriska kåren, med transp. till sibiriska linjekosackhären 1856-03-09. Död ogift 1857-06-30 i Sibirien.
 • Adolf Fredrik, född 1834-01-09 i Björneborg. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1850-04-05. Underfänrik därst. 1851-10-05. Avsked 1854-08-17. Ingick åter i tjänst som porteépéefänrik vid 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid konungens av Preussen, sedan pernowska, konung Fredrik Vilhelm IV:s grenadjärregemente 1856-09-27. Underlöjtnant därst. 1863-03-22. Löjtnant 1864-02-28. Död ogift s. å. 14/12 i Moskva.
 • Carl, född 1841. Generalmajor. Död 1918. Se Tab. 9.

TAB 6.1

Göran Erik Axel (son av Göran Fredrik, Tab. 5), född 1830-07-07 i Ulvsby socken. Student i Helsingfors 1849-06-09. Auskultant i Viborgs hovrätt 1854-06-13. Extra kanslist därst. s. å. 20/12. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1856-10-24. Vice häradshövding 1858-06-15. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1861-04-14. Transp. till senatens justitiedepartement 1862-06-18. Kanslist därst. 1864-03-23. Registrator 1869-07-24. Häradshövding i Piikkis och Halikko nedredels domsaga 1870-04-08 och vid ombildningen av domsagorna, i Piikkis domsaga 1877-01-01. RRS:tAO3kl 1881-04-24. Avsked 1887-02-10. Död 1888-05-18 i Helsingfors. Gift 1877-03-24 i Karuna socken med Johanna Wikström, född 1847-02-16 i Grödinge socken, Stockholms län, död 1894-09-21 i Helsingfors, dotter av rättaren Per Wikström och Johanna Svärd.

Barn:

 • John Axel Erik. född 1872-08-02 i Åbo. Jämlikt riddarhusdirektionens i Finland beslut av 1883-10-10 immatrikulerad på riddarhuset därst. Student i Helsingfors 1892-05-17. Auskultant i Viborgs hovrätt 1900-10-26. Vice häradshövding 1903-12-18. Innehar sedan 1904 advokatbyrå i Viborg. Justitierådman vid rådstuvurätten därst. 1924-11-26. Död 1930-10-24 i nämnda stad. Gift 1905-04-04 i Havre med Anna Alice Anneli Wolff, född 1882-08-08 i Viborg, dotter av handlanden därst., konsuln Carl Oskar Eugen Wolff och Adéle Julia Ekström.

TAB 7.1

Ture (son av Göran Fredrik, Tab. 5), född 1836-10-22. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Avgick utan avslutad kurs 1856-04-29. Underofficer först vid pskovska livdragonregementet samt sedan vid 1. kombinerade (ryska) reservskarpskyttebataljonen. Fänrik vid sistnämnda trupp 1859-09-09. Underlöjtnant därst. s. å. i febr. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad 1863-07-01. Underlöjtnant därst. 1868-04-12. Löjtnants avsked 1870-08-15. T. f. stationsinspektor vid Valkeasaari järnvägsstation 1871-01-20. Stationsinspektor vid Systerbäcks järnvägsstation s. å. 1/11. Transp. först till Svartå station 1875-06-00 och sedan till Dickursby station 1876-07-22. Inträdde ånyo i militärtjänst såsom underlöjtnant vid livgardets 3., finska, skarpskyttebataljon 1880-12-26. Transp. till 3., Vasa, finska skarpskyttebataljon med stabskaptens grad 1881-05-05. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1885-04-12. Chef för 1., Artsjö, reservkompani s. å. 17/4. Kaptens avsked 1888-02-08. Död 1891-12-16 i Helsingfors. Gift 1871-12-28 i Helsinge socken med Louise Adelaide (Adile) Munsterhjelm, född 1844-08-07 i nämnda socken, död 1923-11-03 Sannäs

Barn:

 • Georg, född 1874-01-29, död 1883-07-30 i Vasa. Ernst, född 1875-09-21 i Helsinge socken. Student i Helsingfors 1895-05-19. Auskultant i Viborgs hovrätt 1900-10-26. Ägnade sig härefter en tid åt bankverksamhet samt senare några år uteslutande åt målarkonsten. Inrättade advokatbyrå i Hangö. Sekreterare hos stadsfullmäktige i nämnda stad 1911-01-09–1919-01-08. Stadsfogde därst. 1917-07-30. Tillika sekreterare vid polisinrättningen i nämnda stad s. å. 8/11. Vice häradshövding 1919-05-30. T. f. ordförande i krigsrätten vid Åbo avdelta batteri 1921-10-11. Polismästare i Hangö 1925-08-27. Gift 1909-12-28 i Helsingfors med Carin Elisabet Bäckman, född 1884-09-21 i Helsinge socken, dotter av kronolänsmannen, godsägaren Gustaf Fridolf Bäckman och Olga Elisabet Winberg.
 • Ture Anders Erik, född 1877-02-01, död s. å. 23/8.
 • Elma Eva Lovisa, född 1878-11-22 i Helsinge socken. Gift 1900-09-19 i Helsingfors med översten vid kommendantstyrelsen i Helsingfors Nikolai Albert Tötterman, född 1875-10-02.
 • Jarl Rikard, född 1883-05-19 i Vasa. Kadett i Fredrikshamn 1898-06-03. Avgick utan avslutad kurs 1902. Ägnade sig därefter först åt bankverksamhet och senare åt lantbruk såsom arrendator av Sjökulla landshövdingeboställe i Lappträsks socken. Tjänsteman vid Centrallagret Labor i Helsingfors. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Fänrik. FFrkrMM med r o sp. Gift 1:o 1911-05-23 i Helsingfors med Elna Maria Silfvast, från vilken han 1919 blev skild, född 1888-05-20, dotter av godsägaren Emil Silfvast och Adèle Margelin. Gift 2:o 1920-01-09 med Margit Elina Färling, från vilken han 1926 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten N. N. Wieozkovski, från vilken hon blev skild), född 1888-09-13 i Björneborg, dotter av läroverkskollegan, filosofie magister Fredrik Ignatius Färling och friherrinnan Elin Ingeborg Augusta Matilda Carpelan.

TAB 8.1

Gustaf Adolf (son av Ture, Tab. 7), född 1872-12-11. Kadett i Fredrikshamn 1888-07-08. Underlöjtnant vid 8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon 1897-08-25. Transp. till 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon s. å. 22/9. Placerad på finska militärens reserv 1899-05-04. Avsked ur militär tjänst 1902-01-30. Lantbrukare på Sannäs gård i Borgå socken. Ordförande i Nylands och Tavastehus' läns lantbrukssällskap 1914. Ordförande i direktionen för Östra Nylands brandstodsförening. Inträdde under Finlands frihetskrig 1918 i militärtjänst. FFrkrMm m sp. FFr K3kl. Major 1918. Avsked s. å. RNO 1923, RJohO. Gift 1:o 1898-09-14 i Helsingfors m. Ingrid Vilhelmina Ekelund, född 1879-09-14, död 1899-09-24 på Sannäs och begraven i Borgå, dotter av med. licentiat Mikael Julius Valdemar Ekelund och friherrinnan Vilhelmina Constance Mellin. Gift 2:o 1901-05-30 Sarvlaks

Barn:

 • 1. Eva Constance, född 1899-07-04 i Helsingfors, död där 1926-01-02 och begraven i Borgå. Gift 1920-07-19 i Helsingfors m. Affärsmannen Sigurd Ernst Schildt, från vilken hon 1922 blev skild, född 1892.
 • 2. Gustaf Viktor Lorentz, född 1903-04-21. Student i Helsingfors 1920-05-27. Reservfänrik 1924-08-00. Högre rättsexamen 1929-04-23. Hovrättsauskultant s. å. i maj. Vice häradshövdings titel 1932-05-31. Gift 1929-07-27 i Helsingfors med Asta Örtengren, född 1903-08-25, dotter av direktören Hugo Gustaf Örtengren och Anna Julia Andstén.
 • 2. Paul Erik, född 1907-04-18 på Sannäs. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut. Agronom. Se Tab. 8A.
 • 2. Elsa Helena, född 1912-07-07.

TAB 8A

Paul Erik, (översiktstab. son av Gustaf Adolf tab. 8), född 1907-04-18 på Sannäs. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut. Agronom. Gift 1935-11-07 med Inga-Brita Elisabet Burmeister, född 1915-06-14.

Barn:

 • Elsa Helena Margareta

TAB 9

Carl (son av Göran Fredrik, Tab. 5), född 1841-06-30. Kadett i Fredrikshamn 1853-07-14. Fänrik vid pernowska, konung Fredrik Vilhelm IV:s, grenadjärregemente 1863-06-24. Underlöjtnant därst. 1865-02-25. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad 1867-03-24. Underlöjtnant därst. 1870-04-29. Löjtnant 1874-04-12. Bevistade turkiska kriget 1877 och 1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-04-23 och S:tStO3kl m sv o r 1879-01-25. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen samt RumJK. Stabskapten 1880-05-02. RRS:tAO3kl 1883-05-27. Kapten 1885-09-11. RRS:tStO 2kl 1887-09-11 och S:tVIO4kl m ros 1889-10-04. Överste 1890-09-11. RRS:tAO2kl 1892-09-11. Generalmajors avsked 1895-09-17. Intendent för militieverket i Finland tillhöriga byggnader s. å. i okt. Död 1918-02-01 i Helsingfors. 'I sitt hem överfallen av en skara röda upprorsmän försvarade han sig med glänsande mannamod och nedlade flera av sina angripare, men sparade sista skottet i sin revolver för sig själv för att icke levande falla i pöbelns händer.' Gift 1870-11-01 i Tammerfors nr. Aina Maria von Frenckell, född 1850-02-16, död 1905-06-17 i Helsingfors, dotter av handlanden därst., kommerserådet Frans Vilhelm Frenckell, finsk adelsman von Frenckell nr 243, och Ida Matilda Bublina Kuhlström.

Barn:

 • Eva Elisabet Lulli, född 1871-09-02 i Tammerfors. Gift 1:o 1892-01-03 i Helsingfors med direktören i Finlands statskontor, kammarjunkaren vid ryska hovet Oskar Johan Mechelin, finska adl. ätten nr 265, född 1851-06-04 i Kristiania, död 1900-08-10 i Helsingfors. Gift 2:o 1905-06-06 i sistnämnda stad med sin systers svåger, före detta intendenten vid svenska teatern i Helsingfors Conrad Wetzer, från vilken hon 1907 blev skild, född 1871-02-05 i Helsingfors.
 • Ingrid Maria, född 1875-08-25. Gift 1897-09-14 i Helsingfors med generalen av infanteriet, yngre justitierådmannen i Helsingfors, vice häradshövdingen Paul Martin Wetzer, född 1868-08-07 i Pfronten, Bajern.
 • Carin Matilda, född 1877-07-16, död 1878-07-15 i Helsingfors.

TAB 10

Claes Erik (son av Göran Silfverhielm, friherre Silfverhielm, Tab. 1), till Traneryd i Säby socken, Jönköpings län. Född 1725-01-25. Sergeant vid livdragonregementet 1732. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1741. Kornett därst. s. å. Löjtnant 1742. Ryttmästare 1745-08-21. Överstelöjtnant 1749-12-13. RSO 1758-11-27. Överste i armén 1760-04-22. Chef för regementet 1762-06-17. Landshövding i Jönköpings län s. å. 29/6. Generalmajors karaktär 1770-03-02. KSO 1773-04-28. Generallöjtnants karaktär 1775-12-19. Landshövding i Skaraborgs län 1778-07-02 och i Uppsala län 1784-06-20. Avsked s. å. 26/8. Död 1792-11-21 på sin egendom Säckestad i Trästena socken, Skaraborgs län och begraven s. å. 30/11. Han uppfördes 1769 på riksrådsförslag. Gift 1765-12-12 i Stockholm med friherrinnan Beata Sofia Rålamb, född 1748-11-19, död 1793-01-18 på Säckestad och begraven s. å. 29/1, dotter av presidenten friherre Claes Gustaf Rålamb, och friherrinnan Christina Sofia Sack.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1767-05-26 i Stockholm, död ogift 1850-12-03 nära Mariestad. Han ägde en tid Säckestad.
 • Eva Lovisa, född 1769-01-05, död 1785-08-17 på Säckestad och begraven s. å. 21/8.
 • Beata Charlotta, född 1770-03-24, död 1850-09-17. Gift 1795-08-23 Sjöö med sin kusin, majoren greve Magnus Julius De la Gardie, född 1769, död 1805.

TAB 11

Fredrik (son av Göran Silfverhielm, friherre Silfverhielm, Tab. 1), till Örsbyholm i Ljunga socken, Jönköpings län. Född 1726-04-17. Volontär vid livgardet 1737. Fänrik 1745-02-19. Löjtnant 1749-02-28. Kavaljer hos kronprinsen 1756-03-05. Avsked därifrån s. å. 15/12. Kapten 1757-10-10. Avsked ur krigstjänsten med överstelöjtnants karaktär 1760-12-09. RSO 1770-04-28. Död 1783-02-20 i Norrköping. Gift 1760-02-14 på Flishult med sin broders svägerska Teofila Unge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1752-09-13 i Lidköping med prosten och kyrkoherden i Götene pastorat av Skara stift, överhovpredikanten Lars Noring, född 1711-06-19 i Larvs prästgård, Skarab., död 1757-08-09 i Skara, farbroder till Carl Noring, adlad Noringer), född 1728-08-16, död 1791-05-07 Ranåker, dotter av prosten och kyrkoherden i Lidköpings pastorat av Skara stift Jonas Unge och Catharina Svedberg, adlad Svedenborg.

Barn:

 • Göran Ulrik, född 1762-11-24 Medevi. Kornett vid Östgöta regemente 1779-05-20. Student i Uppsala 1785–17872. K. hovpredikant 1787-04-24. Utrikes resor 1787–17912. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1792-04-22. Legationssekreterare vid beskickningen vid storbritanniska hovet s. å. Chargé d'affaires därst. 1795-10-07–1796-09-07. 1799-01-31–1800-09-10 och 1801-12-20. Envoyé därst. 1803-01-00. RNO 1802-12-09. Avsked från ministerposten 1807-04-00. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1818-04-07. Död barnlös 1819-09-10 Bredsjö och begraven i Järlåsa kyrka. Gift [1:o 1794-05-29 med Harriet Matthews, död 1798-03-27 i London, dotter av en engelsk präst (enligt annan uppgift var han ännu i febr. 1798 icke gift)3. Gift 2:o] 1807-09-24 i Stockholm med friherrinnan Anna Charlotta Sofia Adlermarck, född 1784-04-29, död 1832-02-06 Hackstad dotter av kanslirådet friherre Carl Gustaf Adlermarck, och hans 2:a fru, friherrinnan Anna Elisabet Boije af Gennäs.

Källor

1Wä. 2Um. 3Se Pt, årg. 17, sid. 61.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: