:

Von Höpken nr 161

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Höpken nr 161

Friherrlig 1719-05-22, introd. 1720. Utdöd 1952-06-15.

Innehavaren av Bogesunds fideikommiss skall skriva sig von Lantingshausen von Höpken.


TAB 1

Daniel Niklas von Höpken, friherre von Höpken (översiktstab. 1, son av Nikolaus von Höpken, se adliga ätten von Höpken nr 1414, Tab. 2), arvherre till Melau i Bremen, herre till Fågelsta i Salems socken och Fågelbro i Värmdö socken (båda i Sth.) född 1669-03-09 på Melau. Kanslist vid tyska expeditionen i k. kansliet i Stockholm 1696-04-28. Presidentssekreterare därst. 1703-06-23. Protokollssekreterare 1709-04-17. Referendariesekreterare vid finska expeditionen 1710-03-21 och vid tyska expeditionen s. å. 24/12. Statssekreterare vid kammarexpeditionen 1714-01-02, vid utrikesexpeditionen 1719-02-25. Friherre s. å. 22/5 (introd. 1720 under nr 161). Ledamot av kommissionen rör. Madagaskar-expeditionen1 1721-08-25 och av kommissionen till statsverkets överseende 17251. President i kommerskollegium 1727-08-14. Ledamot av statskommissionen1 1730-04-15. Död 1741-04-26 i Stockholm och begraven s. å. 1/5 i Salems kyrka, varest hans vapen ses till höger om altaret. 'Han var lärd samt en fullkomlig statsman. Då tsar Peter 1719 skickade greve Osterman till Stockholm, där denne nästan hölls såsom statsfånge, var det endast greve Carl Gyllenborg och von Höpken, som fingo umgås med honom.'. Gift 1:o 1703-06-30 med Anna Catharina König, född 1683-12-19, död 1703-08-04 i Stockholm, efter blott några veckors äktenskap, dotter av kommissarien Henrik König, adlad König, och Helena Daurer. Gift 2:o 1709 (1708-01)4 med friherrinnan Eleonora Lindhielm, född 1688, död 1765-01-04 i Stockholm och begraven hos mannen i Salems kyrka, dotter av landshövdingen Anders Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm, och Anna Engel Skyttehielm.

Barn:

 • 2. Arvid Niklas, född 1710-07-07. Volontär vid fortifikationen 1725. Student i Uppsala2 1727-10-30. Volontär vid livgardet 1728. Förare därst. 1730. Löjtnant i hessen-casselsk tjänst s. å. 16/9. Löjtnant vid Bousquets regemente I Sverige 1732-04-29. Avsked ur hessiska tjänsten 1735-02-26. Regementskvartermästare vid nyssn. regemente 1739-12-21. Kapten vid karelska dragonregementet 1741-09-26. Konfirm.fullm. 1742-02-19. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1745-04-16. Överstelöjtnant i hessisk tjänst 1747-10-03. RSO 1748-12-07. Överstelöjtnant vid gamisonsregementet i Stralsund 1749-02-28. Överste för drottningens livregemente 1759-06-25. Generalmajor 1769-03-22. KSO 1772-11-30. Generallöjtnant 1775-03-09. Överkommendant i Stralsund 1777-02-24. Avsked 1778-05-06. Död barnlös 1778-07-28 i Stralsund. 'Han blev 1741-11-21 vid Keksholm blesserad och fången hos ryssarna, därifrån han lösgavs 1743. Gift med friherrinnan Helena Hummerhielm i hennes 3:e gifte (gift med ryttmästaren, friherre Magnus Gabriel von Köhler, från vilken hon blev skild, född 1692, död 1740. Gift 2:o 1727-03-23 Morstaberg, med friherre Erik Lovisin. född 1699, död 1739), född 1700-01-10, död 1778-12-04 på Hålbonäs i Sköldinge socken Södermanlands län, dotter av generalmajoren Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, och hans 2:a fru Catharina Margareta Hägerflycht.
 • 2. Anders Johan, greve von Höpken, född 1712, död 1789. Se grevliga ätten von Höpken nr 89.
 • 2. Carl Fredrik, född 1713. President. Död 1778. Se Tab. 2.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1714-09-21. Student i Uppsala2 1728-02-07. Hovjunkare5 1733-07-14. Volontär vid fortifikationen3. Konduktör vid finska fortifikationsbrigaden 1733-10-15. Kapten i fransk tjänst. Löjtnant vid fortifikationsbrigaden i Stockholm 1741-05-26. Kapten därst. 1745-06-03. Överste. RSO 1748-05-06. Extra ordinarie envoyé till Ryssland s. å. Död ogift 1749-08-26 i Moskva och begraven 1750-05 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Hans epitafium ses i Salems kyrka.
 • 2. En son, dödfödd 1717.
 • 2. Ulrik Fredrik, född 1719-08-10. Student i Uppsala2 1737-02-16. Hovjunkare5 1745-03-15. Kammarherre5 1750-10-16. Ständig ledamot av övre borgrätten i Stockholm. Död ogift 1768-05-25 i nämnda stad.

TAB 2

Carl Fredrik (översiktstab. 2, son av Daniel Niklas von Höpken, Tab. 1), född 1713-08-19. Student i Uppsala2 1728-02-07. Auskultant i kammarkollegium 1729. Hovjunkare 1732-01-09. Kammarherre5. 1733-07-14. Chargé d'affaires i Konstantinopel 1734. Kansliråd samt envoyé extraordinaire i nämnda stad 1738. Envoyé extraordinaire vid danska hovet 1744. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1747. RNO 1748-11-07. KNO 1750-04-17. President i kammarkollegium 1757-03-01. Tillika president i kammarkommissionen s. å. 27/4. Avgick därifrån 1767. RoKavKMO 1769-04-28. Död 1778-10-12 i Stockholm. Han ägde en tid Sturehov i Botkyrka socken Stockholms län. Gjorde under en resa i Orienten tillsammans med Edvard Carleson ett besök vid Kristi grav. Gift 1741 i Konstantinopel med Petronella Constantia Leytslar, född 1720, död 1806-02-05 på Brandalsund i Ytterjärna socken Stockholms län, dotter av holländske trèsorièren i Konstantinopel Peter Leytslar och Marie de la Fontaine, holländske ambassadören greve Collyers systerdotter.

Barn:

 • Eleonora Maria, född 1742-11-02, död 1834-06-02. Gift 1764-06-24 på Sturehov med sin farbrors styvson, löjtnanten, friherre Gustaf Adolf Lovisin, född 1732, död 1808.
 • Nils, född 1749. Kammarherre. Död 1779. Se Tab. 3.
 • Gustaf, född 1750-02-01 i Stockholm. Förare vid Kalmar regemente3. Fältväbel därst.3 1766-10-18. Livdrabant 1767-06-22. Kornett vid husarregementet 1770-05-29. Transp. till lätta dragonkåren 1772-09-30. Adjutant därst. 1773-02-12. Löjtnant 1774-11-20. Död ogift 1775-04-29 i Stockholm.
 • Charlotta, född 1752-12-04 i Stockholm, död 1830-05-07 Skiringe. Gift 1777-10-30 på Sturehov med majoren Johan Jakob Drakenhielm, född 1741, död 1800.
 • Carl, född 1754-02-24 i Stockholm. Volontär och kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1770. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1771-05-01. Kornett därst. s. å. 23/10. Löjtnant 1776-02-28. Stabskapten 1781-02-07. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland. RSO 1788-07-21. Adjutant hos konungen s. å. 3. Död ogift 1789-06-17 på Brandalsund under en resa från Stockholm till Östergötland.
 • Anders Vilhelm, född 1756-02-06. Volontär vid livgardet 1768-04-08. Rustmästare därst. 1769-12-14. Fänrik 1772-06-08. Kapten i armén s. å. 13/9. Död 1775-05-21 i Stockholm.
 • Petronella Constantia, född 1757-02-07, död 1780-10-28 Styvinge. Gift 1779-07-27 i Stockholm med en av rikets herrar, generalen och statsrådet Anders Fredrik Skjöldebrand, friherre och greve Skjöldebrand, i hans 1:a gifte, död. 1757, död 1834.

TAB 3

Nils (översiktstab. 2, son av Carl Fredrik, Tab. 2), död. 1749-01-11. Kadett vid artilleriet 1756. Rustmästare vid livgardet 1764. Fänrik därst. s. å. 9/7. Kapten vid lätta dragonregementet 1770-03-23. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1771-07-24. Major i armén 1777-06-06. Kammarherre hos drottningen. Död 1779-12-30 Månstorp s socken Malmöhus län och begraven 1780-01-07. Gift 1770-12-18 med statsfrun, grevinnan Ulrika Eleonora von Fersen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1797-07-14 i Stockholm med översten Georg Jonas von Wright, nr 2777, född 1754, död 1800), född 1749-03-24 i Stockholm. död 1810-09-17 Frötuna, dotter av en av rikets herrar, överhovjägmästaren, greve Carl Reinhold von Fersen, och friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre.

Barn:

 • Ulrika Sofia Albertina, född 1772-07-30 i Stockholm, död ung.
 • Nils, född 1774. Hovmarskalk. Död 1829. Se Tab. 4.
 • Augusta Lovisa, född 1775-11-12 i Stockholm, död 1801-09-29 i Uppsala. Gift 1793-07-01 på Stockholms slott med generallöjtnanten, greve Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1861.

TAB 4

Nils (översiktstab. 3, son av Nils, Tab. 3), född 1774-06-17 Månstorp s socken Malmöhus län. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1774-09-25. Kvartermästarevid Västgöta kavalleriregemente 1777-05-15. Förare vid livgardet 1779-01-19. Kornett vid skånska husarregementet 1781-02-26. Fänrik vid livgardet 1783-09-17. Fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1786-10-10. Kornett vid livhusarregementet 1790-12-13. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1791-09-16. Löjtnant vid nämnda husarer 1792-06-26. Stabsryttmästare därst. 1795-01-11. Major vid Mömerska husarregementet 1797-09-06. Transp. till major vid Smålands lätta dragonregemente 1799-05-24. Sekundmajor därst. 1801-06-16. Premiärmajor 1805-05-25. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Avsked 1810-05-08. Hovmarskalk s. å. RNO 1815-06-20. Avsked 1817. Död 1829-01-12 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1806 och 1807. Gift 1810-07-05 i Stockholm med sin syssling, hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina, friherrinnan Johanna Carolina von Lantingshausen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1833-04-29 Bogesund, med sin kusin, översten Magnus Albrekt Haij,. nr 1187, född 1776, död 1847), född 1787-07-13, död 1859-09-22. i Stockholm, dotter av generalmajoren och överståthållaren, friherre Albrekt von Lantingshausen, greve von Lantingshausen, och (grevinnan) Johanna von Stockenström.

Barn:

 • Nils Albrekt, född 1811. Hovmarskalk. Död 1868. Se Tab. 5.
 • Ulrika Johanna Augusta, född 1813-05-20 på Bogesund, död 1866-04-22 i Lyon i Frankrike. Gift 1834-06-17 på nämnda egendom med hovmarskalken, friherre Wolrat von Knorring, född 1803, död 1882.

TAB 5

Nils Albrekt (översiktstab. 3, son av Nils, Tab. 4), född 1811-05-17 i Stockholm. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1827-06-01. Kornett därst. 1831-01-15. Löjtnant 1834-10-18. Avsked från lön 1844-10-24. Avsked ur krigstjänsten 1847-03-06. Fick enligt k. m:ts resolution tillstånd att såsom innehavare av von Lantingshausenska fideikommisset Sundbyvik antaga namnet von Lantingshausen samt kalla sig »von Lantingshausen von Höpken» 1860-02-03. (Se riddarhusdirektionens protokoll s. å. 1/3). Hovmarskalk 1861. RNO 1868-01-28. Död s. å. 20/6 i Stockholm. Innehade fideikommissegendomarna Bogesund i Östra Ryds socken Stockholms län, som blev fideikommiss 1863 i stället för Tibble i Västra Ryds socken Uppsala län, samt österby och Sundby vik, båda i Tumbo socken Södermanlands län, samt ägde husen nr 4 Kungsträdgårdsgatan och 3 Hovslagaregatan i Stockholm. Gift 1:o 1845-11-02 i Breslau med Clotilda von Bosanyi, från vilken han 1863-07-08 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1865-07-04 med m. doktor Gustaf von Kappe, död 1875 i Sverige), född 1822-05-25, död 1873-11-16 i Interlaken, dotter av kejserlige österrikiske kammarherren Stefan Bosanyi-Nagy-Ugerotz och grevinnan Eleonora Caracciolo. Gift 2:o 1866-07-16 i Stockholm med friherrinnan Eugenia Augusta Vilhelmina Mörner, född 1824-10-09 i i Stockholm. Associée i musikaliska akademien 1844. Död 1904-01-28, dotter av översten, friherre Carl Otto Mörner, och Sofia Emerentia af Wetterstedt.

Barn:

 • 1. Nils Albrekt Stefan, född 1846. Godsägare. Död 1906. Se Tab. 6.
 • 1. Vilhelm Artur, född 1848-04-02, död s. å. 11/5 i Stockholm.
 • 1. Clotilda Eleonora Anna Carolina Vilhelmina, död. 1850-08-15 i Stockholm. Död 1934-11-24 i Göteborg, Haga förs.
 • 1. Eleonora Franciska Maria Vilhelmina, född 1852-03-22 i Wien, död 1858-06-17.

TAB 6

Nils Albrekt Stefan (översiktstab. 3, son av Nils Albrekt, Tab. 5), född 1846-06-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-09-14. Fanjunkare vid livgardet till häst s. å. 31/8. Transp. med enahanda grad till livregementets dragonkår 1864-02-17. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid nämnda dragonkår 1865-05-09. Avsked 1870-05-20. Död 1906-12-04 i i Stockholm. Ägde huset nr 3 Hovslagargatan i i Stockholm 1868–1880 samt innehade fideikommissegendomarna Bogesund och Frösvik, båda i Östra Ryds socken Stockholms län, vilken senare egendom genom byte mot Österby och Sundbyvik fått fideikommissnatur. Gift 1871-09-24 i Stockholm med Margareta Greta Thalia (EÄ Tullia) Desideria Dahlqvist, född 1846-08-25 i Hovförsamlingens i Stockholm förs. bok (EÄ Norrköping), död 1914-06-13 i Stockholm (Ö.Ryds förs., Sthlm, db), dotter av premiäraktören Carl Georg Dahlqvist och Livia Myrtala Eloquentia Törnfelt.

Barn:

 • Clotilde, född 1874-09-18 på Bogesund. Med henne utslocknade friherrliga ätten von Höpken nr 161.
 • Nils, född 1876-04-01 på Bogesund. Mogenhetsexamen 1897-05-17. Volontär vid livregementets husarer 1898-04-16. Reservofficersexamen 1900-09-14. Reservunderlöjtnant i livregementets husarers reserv s. å. 19/12. Underlöjtnant i nämnda regemente 1903-04-17. Löjtnant därst. 1905-03-10. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1912-11-15. EngMM. Inneh. fideikommissegendomarna Bogesund och Frösvik, och bär såsom innehavare av nämnda fideikommisser namnet von Lantingshausen von Höpken. Gift 1938-09-12 i Nelstone, England (Hedvig Eleonora förs., Stockholm vb nr 189) med Karin Teresia Elida Hjelm. Född 1892-08-17.
 • Herman, född 1879-10-08 och död 1880-10-05 på Bogesund.
 • Herman, född 1881-10-24 i Paris. Mogenhetsexamen 1900-05-21. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1901. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Transp. till skånska dragonregementet 1904-11-11. Löjtnant därst. 1906-03-02. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1910-02-02. RBadZLO2kl m eklöv 1910-10. Död ogift 1911-10-01 i Ystad efter olyckshändelse vid ritt .

Källor

1Ak. 2Um. 3KrAB. 4At (S). 5SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: