:

Lilliecreutz nr 215

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Lilliecreutz nr 1379 utdöd och 215

Adlad 1698-12-14, introducerad 1701. Friherrlig 1735-10-20, introducerad 1746.

Ätten har gemensamt ursprung med ätterna Stierncrona.

Lilliecreutz%20F21500.pngTAB. 1.


Lars Eriksson Welt (översiktstab. 1) i Blista i Ösmö socken, Stockholms län. Född 1581 i Tyskland. Begav sig från Tyskland för religionsförföljelses skull till Sverige under konung Carl IX:s tid. Blev antagen i riksrådet och rikshovmästaren, friherre Hogenskild Bielkes tjänst och var inspektor på dennes gods Nynäs i Ösmö socken. Död 1650-03-18 och begraven 1650-04-10 i Ösmö kyrka. 'Han dömdes vid rannsakningen över bemälte herre till sträckbänken för att förmås bekänna något förrädligt om honom, men varifrån han dock av konung Carl IX frikändes, i anseende till att han för sin ungdom ej kunnat anförtros slika hemligheter.’ Gift 1:o med Cecilia Israelsdotter, född 1591, död 1632-12-29 och begraven 1633-01-28 i Ösmö kyrka. Gift 2:o med Sara Persdotter Blix, dotter av landskamreraren i Västernorrland Peder Månsson Blix och hans 2:a hustru Anna Johansdotter Nortman samt syster till Mårten Persson Blix, adlad Blixencron.

Barn:

 • 1. Olaus Lauréntii Welt, född 1622. Prost och kyrkoherde. Död 1691. Se Tab. 3.

TAB 2

Per Larsson Welt, (son av Lars Eriksson Welt, Tab. 1), född omkring 1634. Student i Uppsala (Um.) 1648-11-09. Kornett, sedan mantalskommissarie i Uppland. Vice slottsfogde i Uppsala och arrendator av Ultuna kungsgård. Begraven 1686-02-07 i Uppsala. (Öä XIII s. 184.) Gift 1663-01-16 i Örberga socken, Östergötlands län med Elsa Stensdotter Lindemarck, född omkring 1645, död 1729-02-20 i Stockholm och begraven 1729-03-01 i Estuna socken, Stockholms län, dotter av kronobefallningsmannen i Kinda och Ydre härader i Östergötland, hauptmannen på Vadstena slott Sten Jespersson och Ragnhild Jonsdotter (Hellagia) [Öä],

Barn:

 • Lars Welt, adlad Stierncrona, född 1663, död 1707. Se adlade ätten Stierncrona nr 1384, Tab. 1.
 • Gabriel Welt, adlad och friherre Stierncrona, född 1669, död 1723. Se friherrliga ätten Stierncrona nr 166, Tab. 1.

TAB 3

Olaus Laurentii Welt, (son av Lars Eriksson Welt, Tab. 1), född 1622. Student i Uppsala (Um.) 1637-04-25. Komminister i Ösmö pastorat av Strängnäs stift 1652. Kyrkoherde i Ösmo pastorat av Strängnäs stift 1654. Prost i Ösmo pastorat av Strängnäs stift och över Sotholms härad. Död 1691-05-15. Gift 1655 med Maria Malmander, född 1640, död 1671-10-21 (drunknade vid Brandalsund) och begraven 1672-09-29 i Ösmö kyrka, dotter av kyrkoherden i Ösmö, Erik Petri Malmander och Anna Istmenia.

Barn:

 • Nils Welt, adlad och friherre Lilliecreutz, till Gunillaberg i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Född 1661-01-16 i Ösmö prästgård. Student i Uppsala (Um.)1673-01-25. Auskultant i Svea hovrätt 1682. Vice landssekreterare i Uppland. Landssekreterare på Gotland. Notarie vid reduktionskommissionen. Landssekreterare i Södermanland 1691–1695. Assessor i Göta hovrätt 1695-08-02. Adlad 1698-12-14 (introducerad 1701 under nr 1379). Vice president i Göta hovrätt 1708-06-05. Avsked 1733-03-29. Landshövdings titel 1733-04-24. Friherre 1735-10-20 (sonen Carl Axel på ättens vägnar introducerad 1746 under nr 215). Död 1737-03-10 och begraven i Bottnaryds kyrka, där hans epitafium och vapen uppsattes. Gift 1690 med Christina Maria Schiller, född 1663-02-03, död 1737-08-23 dotter av häradshövdingen Magnus Danielsson Schiller och Christina Maria Trost samt syster till lagmannen Magnus Schiller, adlad Palmstierna.

Barn:

 • Christina Maria, född 1691-11-26, död 1755-11-05 på Rössjöholm i Tosjö socken, Kristianstads län, bisatt 1755-11-26 och begraven i Tosjö kyrka. Gift 1707-12-26 med landshövdingen Nils Silfverskiöld, född 1674, död 1753.
 • Magnus, född 1692. Konstapelmat vid amiralitetet (Lk.) 1709-12-13. Avsked (Lk.) 1710-07-13. Fänrik vid Södermanlands regemente 1710-05-18. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1711-07-07. Kaptenlöjtnant vid Jönköpings regemente (Lk.) 1713-03-16. Kapten 1715-11-04. Död ogift 1716 i Königsberg under fångenskap, iråkad vid Stralsunds övergång. Han bevistade även den skarpa träffningen vid Stresow på Rügen.
 • Nils, född 1693, död 1696.
 • Anna Margareta, född 1696-01-25 i Jönköping, död 1771-01-08 och ligger jämte sin 3:e man och dennes 1:a fru begraven i Värnamo kyrka, Jönköpings län i den kostbara grav, han där låtit bygga. Gift 1:o 1726-03-03 i Jönköping med assessorn Henrik van Lindt, född 1655-06-17 i Sheerenberg i Gelderland, Holland, död 1733-12-05 i Jönköping och begraven på Månsarps kyrkogård, Jönköpings län, varest hans gravsten ligger (P. Wieselgren, Ny Smålands beskrivning III s. 373.). Gift 2:o med assessorn Peter Brouwer, död 1742. Gift 3:o med riksrådet friherre Gabriel von Seth, och greve von Seth, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1774.
 • Carl Axel, född 1698. Kammarherre och lagman, död 1660. Se Tab. 4
 • Nils, född 1700. Landshövding. Död 1764. Se Tab. 27
 • Hedvig Ulrika, född 1701-07-01, död 1788-05-23 på Ökna i Bogsta socken, Södermanlands län. Gift 1721-05-23 i Jönköping (Jönköpings kyrkoarkiv.) med landshövdingen Carl Gustaf Silfversparre, född 1686, död 1750.

TAB 4

Carl Axel, (son av Nils Welt, adlad och friherre Lilliecreutz, Tab. 3), till Gunillaberg i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Född 1698-12-08 i Jönköping. Auskultant i Göta hovrätt 1714-11-08. Vice fiskal i Göta hovrätt 1716-09-27. Interimsnotarie 1717-06-19. Ordinarie notarie 1719-05-12. Vice sekreterare 1726-03-26. Ordinarie sekreterare 1729-03-28. Kammarherres fullm. 1737-04-16. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1737-07-25. Lagman i Bohus län 1743-12-20. RNO 1753-04-26. Död 1760-04-28 på Gunillaberg. Gift 1729-12-16 i Fågelås socken, Skaraborgs län med grevinnan Beata Christina Frölich, död 1748-09-12 dotter av överstelöjtnant en, greve Hans Christoffer Frölich, och Margareta Filippina von Funcken.

Barn:

 • Margareta Elisabet Filippina, född 1730-06-04 på Gunillaberg, död 1806-12-08 Ogesta. Gift 1750 med sin fasters styvson, översten, greve Tomas von Seth, född 1724, död 1773.
 • Maria Anna Eleonora, född 1732-02-24, död 1800-01-21 Torp. Gift 1750 med överstelöjtnanten Hans Filip Flach, född 1726, död 1791.
 • Nils Christoffer, född 1733-03-25, död 1733-09-24.
 • Carl Axel Christoffer, född 1734. Ryttmästare. Död 1810. Se Tab. 5.
 • Beata Charlotta Fredrika, född 1736-07-26, död 1823-02-15. Gift 1759-02-15 på Gunillaberg med sin kusin, kammarherren, friherre Adam Germund Lilliecreutz, född 1735, död 1782.
 • Nils Fredrik Vilhelm, född 1737-07-25, död 1739 på Gunillaberg och begraven 1739-04-08.
 • Ulrika Gustava Vilhelmina, född 1738-11-12 i Jönköping, död i Jönköping 1738-11-12.
 • Carl Gustaf, född 1740-08-03 i Fågelås socken.
 • David Gustaf Magnus, född 1741, död 1746 på Gunillaberg och begraven 1746-02-14.

TAB 5

Carl Axel Christoffer, (son av Carl Axel, Tab. 4), till Gunillaberg samt Hörle fideikommiss i Värnamo socken, Jönköpings län och Erikslund i Kalvs socken, Älvsborgs län, född 1734-10-06. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1734. Student i Lund (At (S.).) 1749-10-30 och i Uppsala (Um.) 1751-03-18. Korpral 1749-08-21. Kornett 1750-08-21. Löjtnant 1759-02-23 (1759-08-14) (KrAB.). RSO 1767-11-23. Stabsryttmästare 1768-05-30. Avsked 1775-03-29. Död 1810-05-11 på Hörle bruk. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1764-08-25 med friherrinnan Johanna Jakobina Kruuse af Verchou, född 1741-04-23 Vartofta, död 1802-05-09 på Gunillaberg, dotter av kaptenen, friherre Hans Jakob Kruuse af Verchou, och Brita Johanna Lilliehöök af Fårdala.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1765-05-18 på Gunillaberg. Student i Lund 1784 (At (S.).). Ryttmästare. Död ogift 1817-08-11 på Lundboholm i Våxtorps socken, Jönköpings län. Innehade Hörle fideikommiss, som 1812 utbyttes mot Lundboholm.
 • Anna Margareta, född 1767-04-22 på Gunillaberg, död ogift 1833-10-27 Svansö
 • Hans Christoffer, född 1768. Ryttmästare. Död 1832. Se Tab. 6.
 • David Gustaf, född 1769. Major. Död 1842. Se Tab. 7
 • Beata Johanna, född 1770-07-04 på Gunillaberg, död 1838-02-07 Granstorp. Gift 1815-08-08 i Kärda socken, Jönköpings län med löjtnanten Simon Rundberg, född 1778-03-04, död 1823-12-27 i Värnamo.
 • Bengt Ulrik, född 1771. Ryttmästare. Död 1824. Se Tab. 8.
 • Gustaf, född 1772-12-15 på Gunillaberg, död på Gunillaberg 1773-09-01.
 • Hedvig Christina, född 1773-12-02 på Gunillaberg, död ogift 1813-01-24 Nackebo
 • Nils, född 1774-12-27 på Gunillaberg. Student i Lund 1794 (At (S.).). Kvartermästare vid adelsfanan 1804-04-14. Kornett vid adelsfanan 1804-07-06. Död ogift 1824-09-27.
 • Charlotta, född 1776-07-26 på Gunillaberg. Gift 1811-12-22 på Hörle med possessionaten Peter Casper Moll.
 • Fredrika Eleonora, född 1778-01-05 på Gunillaberg, död 1852-10-06 i Ulricehamn. Gift 1803-05-12 med assessorn i Göta hovrätt Johan Leonard Mörcke, född 1772-03-05 i Jönköping, död i Jönköping 1824.
 • Peter Henrik, född 1780. Överstelöjtnant. Död 1848. Se Tab. 22.

TAB 6

Hans Christoffer, (son av Carl Axel Christoffer, Tab. 5), född 1768-02-28 Gunillaberg. Student i Lund 1784 (At (S.).). Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1785-05-20. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1785-09-27. Stabslöjtnant 1796-03-07. Löjtnant på stat (KrAB.) 1798-03-29. Stabsryttmästare vid Västgöta linjedragonregemente 1805-02-09. Avsked 1808-01-20. Död 1832-12-11 Lundboholm, vilket fideikommiss han innehade efter broderns död 1817. Gift 1810-07-17 Kanikerukan med Hedvig Charlotta von Liphardt i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1797-09-10 i Bonstorps kyrka, Jönköpings län med löjtnanten Otto Gustaf Petersohn i hans 2:a gifte (gift 1:o 1779-02-18 Förråd, med Barbara Helena Pereswetoff-Morath, född 1747-02-18 i Rådene socken, Skaraborgs län, död 1781-11-02 på Djurström i Värsås socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Carl Gustaf Pereswetoff-Morath, och Hedvig Charlotta von Lietzen), född 1747-10-22 Svänaskogen Elgenstierna, Släkten Petersohn.), född 1770-03-05 på Hult, död 1845-05-15 Abrahamsgård, dotter av majoren Hans Isak von Liphardt, och Sara Elisabet Ljungfelt.

Barn:

 • Johanna Carolina, född 1811-03-31 i Skövde. Stiftsjungfru. Död ogift 1892-01-27 i Värnamo.
 • Hedvig Gustava, född 1812-05-13 i Skövde. Stiftsjungfru. Död ogift 1892-02-02 i Värnamo.
 • En dotter, död före fadern.

TAB 7

David Gustaf, (son av Carl Axel Christoffer, Tab. 5), född 1769-02-01 Erikslund. Fänrik vid livgardet 1785-07-14. Löjtnant vid livgardet 1793-04-20. Kapten vid Jönköpings regemente 1794-02-28. Major vid Jönköpings regemente 1795-06-10. RSO 1801-11-23. Avsked 1805-10-02. Död 1842-08-08 Lundboholm, vilket fideikommiss han innehade efter broderns död. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1803-10-04 på Ryfors bruk i Nykyrka socken, Skaraborgs län med Catharina Charlotta Ribbing, född på Ryfors bruk 1780-01-21, död 1848-10-09 på Lundboholm, dotter av ryttmästaren Gustaf Ribbing, och friherrinnan Charlotta Benedikta Lillie.

Barn:

 • Jakobina Charlotta, född 1804-08-06 på Ryfors, död 1875-09-10 i Värnamo. Gift 1838-02-28 med kaptenen Johan Fredrik Mannerfelt, född 1794, död 1846.
 • Carolina, född 1807-03-03 Nackebo, död ogift 1883-01-27 i Värnamo.
 • Gustava, född 1809-03-09 på Nackebo, död ogift 1891-11-26 i Värnamo.
 • Fredrika, född 1811-06-21 på Nackebo, död 1899-05-19 i Värnamo. Gift 1842-09-25 på Lundboholm med bruksförvaltaren Carl Adolf Eurén, född 1807-11-25 i Karlstad, död 1888-09-18 i Värnamo.
 • August, född 1814-08-29 på Nackebo. Kadett vid Karlberg 1828-03-01. Utexaminerad (Hc.)1832-02-28. Fänrik vid Närkes regemente 1832-03-17. Löjtnant vid Närkes regemente 1836-08-23. Kapten 1849-06-22. Avsked 1857-05-13. Död ogift 1888-12-18 i Stockholm. Innehade Lundboholms fideikommiss efter faderns död 1842.
 • Sofia Catharina, född 1817-04-14 på Nackebo, död ogift 1886-11-08 i Värnamo.
 • David Magnus, född 1820-02-17 på Nackebo, död 1825-12-20.

TAB 8

Bengt Ulrik, (son av Carl Axel Christoffer, Tab. 5), född 1771-12-13 Gunillaberg. Student i Lund 1784 (At (S.).). Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1785-05-20. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1785-09-27. Stabskornett (KrAB.)1789-11-21. Understallmästare hos konungen 1795-06-10. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1796-10-26. Ryttmästare i armén 1799-06-10. Avsked 1804-12-20. Postmästare i Skövde 1824-02-03. Död 1824-04-12 Lagmansryd. Var anställd vid krigsakademien på Karlberg 1798-04-30–1804-12-30. Dels såsom kompanichef av kavalleriet, dels såsom understallmästare. Gift 1804-10-23 i Stockholm med Catharina Westerman, född 1773, död 1853-05-27 Torp

Barn:

 • Johanna Jakobina, född 1800-01-09, död ogift 1887-10-29 på Lagmansryd.
 • Carl Axel, född 1802-04-12 i Stockholm. Inskriven i Växjö läroverk 1813-04-15. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1815-09-29. Utexaminerad (Hc.) 1819-09-22. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1819-09-22. Löjtnant vid skånska infanteriregementet 1826-10-01. Kapten 1840-07-31. RSO 1850-06-26. Major i armén 1852-05-26. 2. major vid regementet 1853-09-22. Avsked 1856-01-19. Död 1880-10-19 på Åminne bruk i Kärda socken, Jönköpings län. Gift där 1872-11-19 med sin svägerska Juliana Danckwardt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1845-08-28 Källunda
 • Bengt Ulrik, född 1804. Major. Död 1862. Se Tab. 9
 • Anna Sofia, född 1806-10-20 i Rydaholms socken, Jönköpings län. Död 1882-08-06 i Stockholm. Gift 1831-09-13 med kyrkoherden i Hjortsberga och Kvenneberga församlings pastorat av Växjö stift, regementspastorn vid Kronobergs regemente, fil. doktorn, LVO, inneh. CXIVJoh:s medalj, Nils Johan Qvennerstedt, född 1787-04-24 Åeke
 • Jakob Henrik, född 1807. Löjtnant. Död 1871. Se Tab. 11.
 • Gustaf Magnus, född 1810. Godsägare. Död 1880. Se Tab. 21.
 • Hedvig Charlotta, född 1816-10-02 och död 1818-02-15 på Lagmansryd.
 • Adam Johan, född 1819-06-11 och död 1820-05-02 på Lagmansryd.

TAB 9

Bengt Ulrik, (son av Bengt Ulrik, Tab. 8), född 1804-03-09 i Stockholm. Inskriven i Växjö läroverk 1813-04-15. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad (Hc.) 1821-09-18. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1821-11-05. Löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1829-04-04. Kapten vid Smålands grenadjärbataljon 1844-04-17. RSO 1848-11-27. Major 1851-05-02. Avsked 1859-06-22. Död 1862-05-05 Hästra. Ägde Torp i Moheda socken, Kronobergs län. Gift 1842-03-09 Stjärnvik med stiftsjungfrun Johanna Lovisa Hederstierna, född 1812-09-09 Axelvold, död 1846-03-12 på Torp, dotter av statssekreteraren Carl Hederstierna, och Agneta Charlotta Berg von Linde.

Barn:

 • Carl Axel, född 1843-02-05 på Torp. Student i Lund 1863-01-27. Examen till rättegångsverken 1869-05-29. Auskultant i Svea hovrätt 1869-10-13. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1869-05-29. Vice häradshövding 1874-12-17. Extra ordinarie kanslist i civildepartementsexpeditionen 1875-04-21. Död 1910-03-22 i Växjö (Våxtorps förs., Jönköpings län db). Innehade fideikommisset Lundboholm efter 1888. Gift 1895-06-27 Susegården med Henriette Eufrosyne Kuylenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1883-09-10 Sperlingsholm med godsägaren Bengt Leonard Rääf i Småland, i hans 2:a gifte, född 1842, död 1890), född 1851-11-11 på Susegården, död 1919-12-17 Vålberga ]], dotter av kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, och Charlotta Fredrika Eufrosyne Ehrenborg.
 • Henrik Salomon Georg, född 1844. Överstelöjtnant. Död 1918. Se Tab. 10.

TAB 10

Henrik Salomon Georg, (son av Bengt Ulrik, Tab. 9), född 1844-05-23 Torp. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 1869-10-31. Student i Lund 1869-12-12. Officersexamen 1862-12-16. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1863-07-17. Löjtnant 1868-04-17. Kapten 1884-08-26. RSO 1887-12-01. Major 1894-05-04. RVO 1897-09-18. Överstelöjtnant i armén 1899-06-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1899-06-09. Avsked ur krigstjänsten 1904-12-21. Död 1918-07-12 i Lund. Ägde Hånger i Hånger socken, Jönköpings län och innehade efter broderns död 1910 fideikommisset Lundboholm. Gift 1:o 1868-09-01 Västsura med friherrinnan Matilda Vilhelmina Gabriella (Mimmi) Falkenberg af Trystorp, född 1843-07-25 Österskog, död 1874-04-27 på Hånger, dotter av kaptenen, friherre Martin Adolf Falkenberg af Trystorp, och Eva Brita Fredrika Skjöldebrand. Gift 2:o 1903-09-17 i Jönköping med stiftsjungfrun, friherrinnan Märta Sofia Palmstierna, nr 220, född 1878-04-30 i Stockholm, dotter av landshövdingen, friherre Nils Axel Hjalmar Palmstierna, och Sofia Charlotta Vilhelmina Blomstedt.

Barn:

 • 1. Dagmar, född 1869-06-16 Källunda. Stiftsjungfru. Död 1904-03-27 i Sävsjö. Gift 1898-09-28 i Växjö med apotekaren Carl Peter Arvid Niklasson i hans 1:a gifte, född 1863-10-15 i Linde socken, Gotlands län, död 1917-12-17 i Saltsjö-Duvnäs, Stockholms län.
 • 1. Ebba Johanna, född 1871-05-17 på Hånger, död 1907-03-02 i Göteborg. Gift 1900-04-14 i Växjö med direktören Axel Engelbert Rinman, född 1875-10-31.
 • 1. Eva, född 1872-06-19 på Hånger, död 1918-12-04 i Värnamo. Gift 1892-06-13 i Våxtorps kyrka, Jönköpings län med civilingenjören, grosshandlaren i Göteborg Georg Christian Jakob Eneroth, född 1866-08-19, död 1927.
 • 1. Carl, född 1874-04-14, och död 1888-03-22 på Hånger.
 • 2. Ebba Sofia, född 1907-12-08 i Växjö. Stiftsjungfru.

TAB 11

Jakob Henrik, (son av Bengt Ulrik, Tab. 8), född 1807-04-27, Jussö. Inskriven i Växjö läroverk 1817-03-04. Förare vid Smålands grenadjärbataljon 1822-02-15. Fänrik vid dalregementet 1829-05-22. Löjtnant vid dalregementet 1833-12-07. Avsked 1842-06-11. Död 1871-10-18 på Åminne bruk i Kärda socken, Jönköpings län. Ägde Källunda i Kärda socken. Gift på Källunda 1845-08-28 med Juliana Danckwardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1872-11-19 på Åminne bruk med sin svåger, majoren, friherre Carl Axel Lilliecreutz, född 1802, död 1880), född 1821-08-13 på Källunda, död på Källunda 1900-06-13, dotter av lagmannen Carl Gustaf Danckwardt, och Fredrika Christina Ridderborg.

Barn:

 • Carl Henrik Ulrik, född 1847. Kapten. Död 1909. Se Tab. 12.
 • Axel Georg, född 1848-11-22, död 1853-06-11 på Källunda.
 • Fredrik Salomon, född 1850. Kontrollör. Död 1910. Se Tab. 14.
 • Adolf Magnus, född 1852. Löjtnant. Död 1918. Se Tab. 16.

TAB 12

Carl Henrik Ulrik, (son av Jakob Henrik, Tab. 11), född 1847-10-28 Kristineberg. Kadett vid Karlberg 1865-11-01. Utexaminerad 1873-06-06. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1873-06-12. Löjtnant 1879-09-01. Kapten 1893-08-11. RSO 1896-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1903-06-26. Avsked ur krigstjänsten 1905-05-19. Död 1909-06-01 i Växjö. Ägde Sjötorp i Kärda socken, Jönköpings län. Gift 1887-10-12, i Linköping med Ingeborg Elisabet Westman, född 1859-02-08 i Linköping, död 1910-01-23 i Växjö ]] och begraven i Kärda socken, dotter av godsägaren Gustaf Reinhard Westman och Elisabet Henriette Bergh.

Barn:

Tab. 13.


 • Hans Henrik, (son av Carl Henrik Ulrik, Tab 12), född 1890-09-05 Sjötorp. Död 1918-10-22 i Taarbæk (Holsted) i Danmark (Kärda förs., Jönköpings län db) och begraven 1918-10-22 i svenska Gustafs församling i Köpenhamn samt gravsatt 1918-11-03 i Kärda socken. Gift 1918-01-15 i Köpenhamn (S:t Lars förs., Östergötlands län vb) med Astrid Johanna Lucie Arnborg hennes 1:a gifte (gift 2:o 1923-12-20 med köpmannen Viktor Kroll, född 1883-09-25. Se Biografica), född 1884-05-15 i Rönne i Danmark, dotter av rektorn Emil Alfred Arnborg Jörgensson och Minna Henrietta Schmidt. Död 1928-02-04 i Berlin.

Barn:

 • Brita Barbro Minna Elisabet, född 1918-01-26 i Gentofte i Danmark. Stiftsjungfru. Gift 1940-04-18 med Doktor Anton Flöystrup, född 1913-04-29. Dr. med. Docent. Överläkare.

TAB 14

Fredrik Salomon, (son av Jakob Henrik, Tab. 11), född 1850-05-01 Kristineberg. Arrenderade Lagmansryd i Rydaholms socken, Jönköpings län 1875–1880. Förste kontrollör vid sockertillverkningen inom riket. Död 1910-05-27 i Vittaryds socken, Kronobergs län (Kärda förs., Jönköpings län db). Ägde Oby i Blädinge socken, Kronobergs län 1880–1885. Gift 1872-08-30 i Stockholm med Christina Maria Rydström, född 1851-09-28 i Värnamo ]], död 1942-10-10 å Lundboholm, Kärda förs., Jönköpings län (db 4), dotter av grosshandlaren Claes Verner Rydström och Charlotta Emma Nylander.

Barn:

 • Jakob Henrik Eugen, född 1873-06-10, på Herrestad i Kärda socken, Jönköpings län. Volontär vid Kronobergs regemente 1895-05-27. Mogenhetsexamen 1895-05-18. Korpral vid Kronobergs regemente 1896-07-29. Sergeant 1896-08-20. Elev vid krigsskolan 1896. Fanjunkare 1897-08-12. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1897-12-10. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1901-10-04. Kapten 1912-05-17. RSO 1918-06-06. Major på reservstat vid regementet 1921-11-25. Avsked 1928-06-10. Innehar fideikommissegendomen Lundboholm i Våxtorps socken, Jönköpings län sedan 1918-10-22. Gift 1902-01-03 Susegården med Julia Maria Sofia Tham, nr 1508, född 1880-06-26 i Östersund, dotter av sjökaptenen och godsägaren Fredrik August Sebastian Tham, och hans 2:a hustru Fredrika Emilie Juliana Kuylenstierna.
 • Lilly, född 1875-03-15 på Herrestad. Sjuksköterska. Död 1937-12-25 på Alingsås lasarett (Kärda förs., Jönköpings län db 9).
 • Carl Gustaf Adolf Fredrik, född 1878-11-06 på Lagmansryd. Utflyttade till Argentina 1907. Tjänsteman vid Alfa Lavals kontor i Buenos Aires. Äger villa i Buenos Aires. Gift 1918-11-06 i Buenos-Aires med Juanita Elena de Repetto född 1886-08-30 i Buenos Aires, dotter av arkitekten Sebastian de Repetto och Adela Cordiviola.
 • Axel Julius Fredrik, född 1883. Ingenjör. Se Tab. 15

TAB 15

Axel Julius Fredrik (son av Fredrik Salomon, Tab. 14), född 1883-12-24 Oby. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt 1898–1902. Utflyttade till Argentina 1907. Anställd i firman Boxton Cassini i Buenos Aires 1909–1910. Disponent för Otis Elevatorkomp. i Montevideo, Uruguay, 1910–1911. Avdelningschef vid argentinska krigsministeriet 1911-02-01. Lärare vid artilleri- och ingenjörshögskolan i Argentina 1916–1925. Professor ad honorem 1917. Professor i elektricitet vid argentinska mekan. högskolan 1918. Medlem av en argentinsk militärkommission till Europa 1928. Äger hus i villastaden San Andres utanför Buenos Aires. Gift 1911-09-08 i Montevideo med Maria Guillermina (Manina) Lindblad född 1883-10-31 i Montevideo, dotter av Anton Lindblad och Maria Olsen.

Barn:

 • Carl Julius, född 1912-09-26 i Buenos Aires, liksom brodern. Se Tab. 15A
 • Adolf Fredrik, född 1921-08-21 i Buenos Aires.

TAB 15A

Carl Julius (Carlos) (översikstab. 5, son av Axel Julius Fredrik tab. 15), friherre, född 1912-09-26 i Buenos Aires. Kapten vid argentinska centralregeringens polisväsen (Buenos Aires). Direktör vid argentinska regeringens polisskola, San Martin, F.C.N.B.M., Argentina. Gift 1:o 1936-09-19 med Aurora Esther Walters, född 1912-08-28.

Barn:

 • Gladys Ester, född 1938-11-04.
 • Adriana Cecilia

TAB 16

Adolf Magnus, (son av Jakob Henrik, Tab. 11), född 1852-04-22 Kristineberg. Kadett vid Karlberg 1872-04-02. Utexaminerad 1874-10-31. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1874-11-06. Avsked 1883-04-20. Löjtnant i vid Smålands grenadjärbataljons reserv 1883-05-04. Löjtnant i Karlskrona grenadjärregementes reserv 1901-12-05. Bruksägare. RVO 1903-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1904-06-03. Död 1918-08-11 på sin egendom Åminne bruk i Kärda socken, Jönköpings län. Gift 1881-03-09 i Stockholm med Anna Jakobina Ljunglöf, född 1861-10-16 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Knut Fredrik Ljunglöf och hans 1:a fru Hilma Lovisa Aurore Öhrström. Friherrinnan Lilliecreutz, född Ljunglöf, äger Åminne bruk.

Barn:

 • Anna Aurora Juliana, född 1882-04-20 i Karlskrona. Gift 1909-06-22 på Åminne bruk i Kärda förs., Jönköpings län med före detta förste kanslisekreteraren i försvarsdepartementet, jur. utr. kand. Fingal Carl Oskar Harald Wiens, född 1880-12-18 i Malmö. Studentexamen i Malmö 1898. Jur. kandidat examen i Lund 1904. Efter tingstjg intr i Svea hovrätt. Tjg i kommerskollegium. I lantförsvarsdepartementet som amanuens 1911. 1. kanslisekreterare 1918. Kansliråd 1920. Adjungerad i kammarrätten 1921–1923. Bosatte sig på sitt fädernegods Löberöds slott 1923. Son av skeppsredaren och godsägaren Hjalmar Wiens och Margareta Lundin.
 • Märta Tullia Jakobina, född 1885-03-28 i Jönköping. Gift 1913-08-16 Åminne, Jönköpings län med ryttmästaren i livregementets husarers reserv, RSO, m.m. Johan Herman Arvid Rhodin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1906 med Daisy Hain, född 1880, död 1907), född 1875-10-29.
 • Jakob Magnus Adolfsson, född 1887. Förvaltare. Se Tab. 17.
 • Axel Magnus Adolfsson, född 1891. Ryttmästare. Se Tab. 18.
 • Adolf Carl Axel Adolfsson, född 1901. Löjtnant. Se Tab. 19.

TAB 17

Jakob Magnus Adolfsson, (son av Adolf Magnus, Tab. 16), friherre, född 1887-09-11 på Åminne bruk i Kärda socken, Jönköpings län. Mogenhetsexamen i Växjö 1906-06-01. Studentexamen i Växjö 1906-01-06. (Jur. stud. i Lund). Förvaltar Åminne sedan 1918. Ordförande i kommunalnämnd, taxeringsnämnd, fastighetsnämnd och kristidsnämnd. (Finnvedsriksdagens ledare). Gift 1:o 1919-01-22 i Johannes förs. Stockholm ]] med Elin Hildur Johanna (Hanna) de Laval, nr 355, född 1889-12-20 i Stockholm, död 1928-03-17 å Bestorp, Åminne i Kärda förs., Jönköpings län ]], dotter av översten och chefen för Andra Göta artilleriregemente Anders Jakob Roland de Laval, och Hildur Amalia Abelin. Gift 2:o 1929-07-29 på Sjöryds säteri i Björkö förs., Jönköpings län med Hild Berg, född 1899-07-11 i Jönköpings län. Dotter av godsägaren Johan Ivar Berg och Kate Wetche.

Barn:

 • 1. Anna Hildur Elisabet(h), född 1919-11-02 i Stockholm
 • 1. Hedvig Christina, född 1921-10-22 i Stockholm
 • 1. Adolf Magnus, friherre, född 1926-01-06.
 • 2. Nils Jacob Christoffer, friherre, född 1931-05-18 Åminne, Jönköpings län.

TAB 18

Axel Magnus Adolfsson, (son av Adolf Magnus, Tab. 16), friherre, född 1891-07-16 Åminne, Jönköpings län. SkytteGM 1910. Studentexamen 1911-06-03. Volontär vid Smålands husarregemente 1911-06-06. SkmG 1912. Elev vid krigsskolan 1912. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1913-12-31. Avsked 1916-10-15. Löjtnant i vid Smålands husarregemente 1918-06-28. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1918-10-18. Ryttmästare i levregementets reserv 1928-11-15. Befälhavare för Norra Smålands landstormsinskrivningsområde 1929. Inspektör hos Livförsäkringsabolaget Thule. Arr. Fröset norragård i Kärda socken, Jönköpings län. Gift 1918-12-06 i domkyrkoförs., Linköping ]] med Mary Anna af Petersens, nr 2071, född 1894-07-04 i Stockholm. Dotter av majoren vid Andra livgrenadjärregementet Fredric August Sebastian af Petersens, och Matilda Charlotta Alice Heijkenskjöld.

Barn:

 • Anne-Sophie Ebba Margareta, född 1926-12-26 i Linköping
 • Jakob Fredrik Adolf Magnusson, friherre, född 1929-11-09 i Kärda förs.
 • Alice Caroline, född 1934-06-17 i Kungsholms förs.

TAB 19

Adolf Carl-Axel Adolfsson (översiktstab. 5B, son av Adolf Magnus, Tab. 16), friherre, född 1901-04-19 Åminne, Jönköpings län. Studentexamen i Jönköping 1921-06-04. Officersaspirant vid Livgardet till häst 1921-10-10. Officersaspirant vid Livregementets husarer 1922-06-03. Officersaspirant vid skånska dragonregementet 1922-06-03. Elev vid krigsskolan 1922. SkmG 1923. Utexaminerad 1923-12-15. Fänrik vid skånska dragonregementet 1923-12-31. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1925-12-31. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr o m 1928-01-01. Löjtnant i Skånska kavalleriregementet 1928-11-15. Transport till Livregementet till häst som löjtnant i regementet 1937-04-16. Ryttmästare i regementet 1938-12-16. Avdelningschef vid Barnängens tekniska fabrikers aktiebolag. Gift 1925-10-12 i S: t Petri kyrka i Malmö med sin svågers systerdotter Sigrid Carola (Kiggi) Malmström, född 1902-01-13 i Caroli förs., Malmö. Dotter av sjökaptenen Carl Georg Malmström och Sigrid Ester Anna Maria Wiens.

Barn:

 • 1. Adolf Harald Bengt-Ulrik Carlsson, född 1927-02-05 i Malmö.

TAB 20

Axel Julius, (son av Jakob Henrik, Tab. 11), född 1855-02-22 Källunda. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1875–1876. Äger Källunda. Död 1931-01-17 i Oscars förs., Stockholm ]] och begraven i Kärda socken, Jönköpings län. Gift 1884-12-05 på Åminne bruk med sin svägerska Tullia Aurora Ljunglöf, född 1865-01-12 i Stockholm, död där 1909-11-02 (Kärda förs., Jönköpings län db), dotter av grosshandlaren Knut Fredrik Ljunglöf och hans 1:a fru Hilma Lovisa Aurora Öhrström.

Barn:

 • Gerda Elisabet Margareta, född 1885-09-22 på Källunda, liksom systrarna, död på Källunda 1894-01-14.
 • Ebba Tullia Aurora, född 1888-05-20 på Källunda i Kärda förs., Jönköpings län. Gift 1924-12-02 på Källunda i Kärda förs., Jönköpings län med kaptenen på reservstat vid Smålands artilleriregemente, RSO, John Tengberg i hans 2:a gifte (gift 1:o se Berg von Linde), född 1879-11-21 i Ystad.
 • Astrid Maud Anna Catharina, född 1891-02-15 på Källunda. Gift 1918-07-14 Källunda Jönköpings län med majoren vid artilleristaben, RSO, RVO, Sven Adam Thorén, född 1881-05-14 i Stockholm.
 • Margit Gerda Elisabet, född 1895-01-03 på Källunda. Död 1932-09-07 i Kärda förs.
 • Tullia Elisabet Julie, född 1900-06-12 på Källunda. Gift 1925-11-01 Källunda Jönköpings län med kamreraren vid Sävsjö sanatorium Per Emanuel Hedberg, född 1890-03-25 i Nyland, Ytterlännäs förs., Västernorrlands län.

TAB 21

Gustaf Magnus, (son av Bengt Ulrik, Tab. 8), född 1810-01-18 Lagmansryd. Underofficer vid Kronobergs regemente. Avsked. Död 1880-02-26 på sin egendom Nyagärde i Rydaholms socken. Gift 1863-09-04 Yxkullssund med Aurora Matilda Bergholtz, född 1837-03-12 i Kristine förs., Jönköping . Död 1930-08-18 i Rydaholms förs., Jönköpings län (db 32). Dotter av lantbrukaren Anders Magnus Bergholtz och Ulrika Carolina Bromberg. Friherrinnan Lilliecreutz, född Bergholtz, äger Nyagärde.

Barn:

 • Augusta Johanna Carolina, 1865-02-03 på Nyagärde. Stiftsjungfru. Gift 1908-07-08 på Nyagärde med sin svåger, provinsialläkaren i Värnamo distrikt, med. lic. Anders Johan Ajander i hans 2:a gifte, född 1854-01-24 i Lund, död 1923-03-26 i Värnamo.
 • Anna Maria Catharina, född 1867-05-01 på Nyagärde. Stiftsjungfru. Död 1904-04-24 i Värnamo. Gift 1887-08-04 på Nyagärde med provinsialläkaren i Värnamo distrikt, med. lic. Anders Johan Ajander i hans 1:a gifte, född 1854-01-24 i Lund, död 1923-03-26 i Värnamo.
 • Carl Gustaf Henrik, född 1870-05-07 på Nyagärde. Överflyttade till Nordamerika. Sjukgymnast i S:t Louis. Gift med Margaret Sofie (Margrithe) Cassidy, född 1879-10-03 i Canada.
 • Emilia Sofia Matilda, född och död 1874-06-29, på Nyagärde.
 • Per Axel Magnus Knut, född 1876-03-21 på Nyagärde. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1895. Utexaminerad 1897. Ägare till Stenhöga i Lidhults socken, Kronobergs län. Gift 1921-03-14 på Nyagärde (Rydaholms förs., Jönköpings län vb) med Tora Carolina Niklason i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1913-06-23 med provinsialläkaren, med. lic. David Natanael Cullberg i hans 2:a gifte, född 1862-07-30 i Kungsbacka, död 1916-12-08 i Västervik), född 1876-07-11 i Stockholm. Dotter av rektorn Carl Julius Niklason och Ingeborg Maria Augusta Hoflin.

TAB 22

Peter Henrik, (son av Carl Axel Christoffer, Tab. 5), född 1780-02-17 Gunillaberg. Sergeant 1790-09-11. Student i Lund 1794 (At (S.).). Fänrik vid Jönköpings regemente 1802-02-04. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1807-05-04. RSO 1807-06-26. Kapten och regementskvartermästare 1811-05-14. Major i armén 1814-05-22. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1815-02-21. Död 1848-03-02 Yxkullssund. Bevistade 1805–1807 års fälttåg i Tyskland samt som brigadadjutant 1813–1814 års fälttåg i Tyskland. Gift 1817-12-24 med stiftsjungfrun Christina Charlotta von Mentzer, född 1783-09-25, död 1849-07-16 i Värnamo, dotter av majoren Johan von Mentzer, och friherrinnan Ulrika Lillie.

Barn:

 • Christina Petronella, född 1819, död ogift 1843-10-10 genom drunkning vid Näsbyholm i Fryele socken, Jönköpings län
 • Emilia Charlotta Gustava Eriana (Emercentia), född 1821-12-06. På Röå i Breviks socken, Skaraborgs län, död 1873-06-17, i Köpenhamn. Gift 1846-06-23 Mosele med kaptenen vid livbeväringsregementet, resetullinspektören Olivier Fornander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1829-02-22 i Stockholm med Jeannette Margareta Sabelström, från vilken han blev skild, född 1803-03-04 i Dödervikshult i Döderhults socken, Kalmar län, död 1868-04-06 i Påskallavik, dotter av handlanden Israel Sabelström och hans 2:a hustru Sara Ingrid Schottenius) (Lns.), född 1796-12-19 i Djurhultsmåla i Döderhults socken, Kalmar län, död 1878-12-17 i Gränna.

TAB 23

Fritz, (son av Peter Henrik, Tab. 22), född 1824-06-14 Olovsborg. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1841-04-30. 2. konstapel 1842-02-26. 1. konstapel 1842-05-05. Avsked 1843-04-18. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1843-09-21. Officersexamen 1845-05-02. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1847-04-07. Löjtnant 1853-07-07. Kapten 1865-03-07. RSO 1869-07-29. Avsked 1878-05-03. Död 1888-04-05 i Jönköping. Gift 1849-11-01 Ed med Margareta Lindström, född 1830-08-01 i S:t Petersburg, död 1899-06-26 i Stockholm, dotter av godsägaren Leonard Jonatan Lindström och Anne Eugenie Gonon.

Barn:

 • Eugenia Charlotta, född 1851-04-21 på Ulås i Våxtorps socken, Jönköpings län. Död 1933-03-31 i Karlstads landsförs., (db 3). Gift 1874-07-10 i Jönköping med före detta häradshövdingen i Mellan-Sysslets domsaga av Värmlands län, RNO, Frans Viktor Anders Ryman, född 1841-03-02 i Jönköping, död 1926-05-28 i Karlstads stadsförs..
 • Per Axel Leonard, född 1852. Major. Död 1904. Se Tab. 24.
 • Emilia Maria, född 1854-02-27 på Ulås, död 1925-04-09 i Kristine förs., Jönköping. Gift 1879-08-19 i Jönköping med kaptenen i Jönköpings regementes reserv, RSO, Adolf Ludvig Löwenadler, född 1844-05-09 Gransholm, död 1917-10-09 i Jönköping.
 • Anna Margareta, född 1855-10-17 på Ulås, död 1891-03-23 i Vaxholm. Gift 1877-11-15 i Jönköping med kaptenen Oskar Malmborg (se adliga ätten von Malmborg) i hans 1:a gifte, född 1852, död 1903.
 • Fritz Henrik, född 1856-12-11, på Ulås, död på Ulås 1861-08-17.
 • Clementine Hedvig Sofia (Munta), född 1862-06-23 på Ulås. Gift 1887-11-17 i Jönköping med borgmästaren i Karlstad, KVO2kl, RNO, vice häradshövdingen Carl Josef Lindholm, född 1860-12-22 i Jönköping. Död 1941-04-20.
 • Naemi Elisabet (Emi), född 1864-02-24 på Ulås i Voxtorps förs., Jönköpings län. Död 1934-12-31 i Brännkyrka förs., Stockholm (db 307) och begraven i Stenberga socken, Jönköpings län. Gift 1883-08-28 i Jönköping med översten Carl Adam Constans Stålhammar, född 1853. Död 1933-08-16 i Brännkyrka förs., Stockholm (db 184).
 • Samuel Henrik Fabian, född 1866-04-08, på Ulås. Volontär vid Kalmar regemente 1883-01-15. Mogenhetsexamen i Karlstad 1888-05-28. Sergeant 1889. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-25. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1890-11-07. Transporterad som underlöjtnant till Jönköpings regemente 1891-03-13. Löjtnant 1894-06-01. Kapten 1905-04-07. Ledamot av Jönköpings läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1908, sekreterare vid Jönköpings läns hushållningssällskap 1913. Styrelseledamot i Sydsvenska kreditaktiebolaget i Jönköping 1910–1922. RSO 1911-06-06. Major i Jönköpings regementes reserv 1916-02-18. Styrelseledamot i Jönköpings läns pensionsförening 1918. RVO 1919-06-06. Major på reservstat vid regementet 1921-04-15. Styrelseledamot i aktiebolaget Sydsvenska banken i Jönköping 1922 och i Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1925. Ledamot av riksdagens andra kammare 1924. Äger villa i Jönköping. Biogr. i Väd? Död 1935-02-21 på Röda Korsets sjukhem i Stockholm (Gränna landsförs., Jönköpings län db 4), begraven i Kristine förs., Jönköpings län. Gift 1:o 1896-11-10 i Jönköping med friherrinnan Eleonora Vilhelmina (Ellen) Palmstierna, från vilken han 1911-12-06 blev skild, född 1869-08-07 i Stockholm. Död 1942-12-02 i Stockholm. Dotter av landshövdingen, friherre Nils Axel Hjalmar Palmstierna, och Sofia Charlotta Vilhelmina Blomstedt. Gift 2:o 1915-05-06 i Jönköping med Anna Margareta Sandvall i hennes 2:a gifte, född 1869-04-03 i Kristina förs., Jönköpings län. Dotter av fabriksidkaren Frans Gustaf Sandwall och Maria Hoof.
 • Natalia Jakobina, född 1868-02-09 på Ulås i Voxtorps förs., Jönköpings län. Gift 1891-08-06 i Halmstad med byrådirektören i kommerskollegium, RNO, RVO, vice häradshövdingen Jonas Anders Stockenberg, född 1862-08-03 i Halmstad.
 • Fritz Helmer, född 1869-10-14 på Ulås. Volontär vid Kalmar regemente 1891-10-12. Genomgick Eksjö handelsskola 1893. Avsked från regementet 1894-03-14. Kontrollörsexamen till sockerbruk 1896. Kamrerareassistent i aktiebolaget Stockholms folkbank 1907. Kamrerare i aktiebolaget Stockholms folkbank 1915. Anställd i Sydsvenska kreditaktiebolaget 1912– 1922. Anställd i aktiebolaget Sydsvenska banken 1922. Död 1936-06-24 i Forshaga socken, Värmlands län (S:ta Clara förs., Stockholm db 57) och begraven i Jönköpings Gamla Västra begravningsplatsen.

TAB 24

Pehr Axel Leonard, (son av Fritz, Tab. 23), född 1852-07-16 Ulås, Jönköpings län. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1872-04-16. Utexaminerad 1874-10-16. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1874-10-23. Sjukgymnast sedan 1879. Löjtnant 1881-07-01. Kapten 1895-08-19. RSO 1897-05-15. Major vid 1. livgrenadjärregementet 1903-03-13. Död 1904-11-28 i Eksjö. Gift 1894-11-15 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Agneta Maria Fredrika Lyckberg-Ahlberg, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1907-03-22 med stadsläkaren och bataljonsläkaren i Fältläkarkårens reserv Henrik Teodor af Zellén, i hans 2:a gifte, född 1858-06-04, död 1921), född 1875-09-09, i Billeberga socken, Malmöhus län. Dotter av godsägaren Carl Joakim Lyckberg och Zelie Eufrosyne Rosenblad samt fosterdotter till grosshandlaren Carl Robert Ahlberg och Ryberg.

Barn:

 • Fritz Gustaf Carl, friherre, född 1895-09-13 i Eksjö. Tjänsteman. Se Tab. 25.
 • Zelie Margit Maria, född 1897-03-18 i Eksjö.
 • Nils Peder Henrik, friherre, född 1898-10-15 i Eksjö. Tjänsteman i städernas brandstodsbolag. Gift 1928-09-01 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm med Ebba Carolina Cederlund, född 1897-09-06 i Stockholm, dotter av direktören Jonas Albert Cederlund och Agnes Carolina Jonsson. Se Tab. 25 1/2

TAB 25

Fritz Gustaf Carl, (son av Pehr Axel Leonard, Tab. 24), friherre, född 1895-09-13 i Eksjö. Studentexamen i Linköping 1914-05-18. Elev vid Handelshögskolan 1914-08-29. Tjänsteman vid svenska beskickningen i Petrograd 1917–1919. Tjänsteman vid Allmänna svenska elektriska aktiebolaget 1920. Ekonomichef därst. Gift 1:o 1918-05-22 i Krasnojarsk Sibirien (Vimmerby stadsförs. vb) med Ester'' Widerowa, född 1895-02-03 i Nikolajevsk i Ryssland, död 1934-11-16 i Domkyrkoförs., Västerås (db nr 296), dotter av direktören Jakob Widerow och Anna. Gift 2:o 1937-10-06 i Västerås domkyrkoförs. (vb nr 229) med Gunnel Harriet Ahlenius, född 1911-05-26 i Göteborg och Bohus län (Västerås domkyrkoförs., vb nr 229), dotter av överstelöjtnanten i förutvarande Västmanlands regementes reserv Sven Harry William Ahlenius och Aggie Charlotta Ohlsson.

Barn:

 • 1. Per Alexander, friherre, född 1919-10-16 i Linköping. Jur. stud. Chef för Aseas utrikesavd:s byrå för allm. ärenden.
 • 2. Maria Kristina, född 1938-09-25 i Västerås.

TAB 25 1/2

Nils Peder Henrik, (son av Pehr Axel Leonard tab. 24), friherre, född 1898-10-15 i Eksjö. Studentexamen i Linköping 1918-05-18. Officersaspirant vid Kalmar regemente. Tjänsteman i städernas brandstodsbolag 1920. Biträdande organisationschef därst. 1937. Landstormsfänrik 1941-01-01. Gift 1:o 1928-09-01 i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm med Ebba Carolina Cederlund, född 1897-09-06 i Stockholm, död 1930-04-21 i Johannes förs., Stockholm ]], dotter av direktören Johan Albert Cederlund och hans första hustru Agnes Carolina Jonsson. Gift 2:o 1943-03-27 i Engelbrekts förs., Stockholm (vb nr 56) med Gunvor Normann, född 1909-08-28 i Stockholm, dotter av lektorn C G Normann och Friberg.

Barn:

 • 2. Lillie Maria Birgitta

TAB 26

Nils Alexander, (son av Fritz, Tab. 23), född 1874-03-27 i Jönköping. Elev vid tekniska elementarskolan i Norrköping 1892. Utexaminerad 1896-06-02. Anställd vid Uddeholms sulfitfabrik i Norra Råda socken, Värmlands län 1896-11-01–1899, vid Forshaga sulfitfabrik 1899–1900. Vid Lessebo pappersbruk 1901. Vistades vid olika fabriker i Nordamerika 1902– 1906. Ingenjör vid Edsvalla sulfitfabrik 1907 och vid aktiebolaget Mölnbacka-Trysils verk i Forshaga socken, Värmlands län sedan 1908. Gift 1911-04-08 i Norrköping (Hedvig Eleonora förs. vb) med Torborg Elisabet Lundgren, född 1877-05-16 i Norrköping, dotter av stadskamreraren Johan Edmund Lundgren och Hilma Sofia Andersson.

Barn:

 • Margareta, född 1912-05-16 i Norrköping (Forshaga förs., Värmlands län fb). Gift 1933-09-30 i Forshaga förs., Värmlands län (vb 23) med komministern Arne Ragnar Nore Emanuel Swahn, född 1904-12-30 i Ringarum, Östergötlands län. Teol. kandidatexamen i Uppsala 1931. Prästvigd 1932. Tjänst i Vansö och Härad. Komminister i Viby och Tångeråsa 1934–1936.

TAB 27

Nils, (son av Nils Welt, adlad och friherre Lilliecreutz, Tab. 3), till Erikslund i Kalvs socken och Gudebo i Liareds socken, båda i Älvsborgs län. Född 1700-01-14 i Jönköping. Vice fiskal i Göta hovrätt 1719-05-12. Notarie i Göta hovrätt 1721-10-03. Extra ordinaire assessor 1733-03-30. Lagman i Kalmar län och på Öland 1743-12-20 samt i Halland 1745-05-17. Avsked med landshövdings titel 1762. Död 1764-03-25 på Erikslund. Gift 1:o 1734-04-28 på Erikslund med friherrinnan Christina Eleonora Cederhielm, född 1702-04-25 i Stockholm, död 1736-11-27, dotter av presidenten, friherre Germund Cederhielm, och hans 1:a fru Anna Margareta Nyman. Gift 2:o 1743-12-09 på Erikslund med Elisabet Thorsson, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapten Christoffer Hedenberg), död på Erikslund 1775-01-19.

Barn:

 • 1. Adam Germund, född 1735. Kammarherre. Död 1782. Se Tab. 28.
 • 1. Anna Maria, född 1736-09-16 i Jönköping, död 1736-09-16.

TAB 28

Adam Germund, (son av Nils, Tab. 27), född 1735-04-25 i Jönköping. Student i Lund (At (S.).) 1749-10-30 och i Uppsala (Um.) 1751-03-18. Kammarherre. Död 1782-09-29 på Erikslund. Gift 1759-02-15 Gunillaberg med sin kusin, friherrinnan Beata Charlotta Fredrika Lilliecreutz, född 1736-07-26, död 1823-02-15, dotter av kammarherren och lagmannen, friherre Carl Axel Lilliecreutz och grevinnan Beata Christina Frölich.

Barn:

 • Nils Gabriel, född 1769-10-17, död 1771-05-29 på Erikslund och begraven 1771-06-04.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: