:

Brändström nr 355

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Brändström nr 2194 och 355 †

Adlad 1809-02-15, introd. s. å. Utdöd 1861-10-12. Friherrlig 1815-01-26 enl. 37 § R.F., introd. 1816. Utdöd 1885-11-02.


TAB 1

Simon Simonsson Mogren, bondson från Siljälma by i Hållnäs socken Uppsala län. Jaktbåtsman vid Stora sjötullen i Gävle. Död där 1737-05-09. Gift 1730 med Margareta Nordlinder i hennes i 1:a gifte (gift 2:o 1744-04-08 i Gävle med sjötullsbesökaren Jöns Brändström, född 1713 i Bränna by i Bygdeå socken Västerbottens län, död 1779-05-16), född 1703 i Finnäs by i Ovansjö socken Gävleborgs län, död 1776-02-27 i Gävle, dotter av hammarsmeden Per Nordlinder [As].

son:

  • Per Brändström. Kallade sig Brändström efter styvfadern, född 1735-10-06 i Gävle. Handelsborgare och skeppsredare därst. 1762. Kommerseråds titel. RVO 1805-04-29. Död 1809-08-21 i Gävle. Gift 1764-01-01 med Anna Elisabet Schröder, född 1732-07-10 i nämnda stad, död där 1787-10-05, dotter av handlanden Johan Christian Schröder och Elisabet Hammar.

son:

  • Per Brändström, adlad och friherre Brändström, född 1771-02-25 i Gävle. Fänrik vid dalfrikåren 1788-10-11. Löjtnant vid livkossackerna 1789-07-03. Kapten vid 2. gardet 1790-12-05. Major vid Savolaks infanteriregemente 1793-03-18. Överadjutant hos konungen s. å. 25/5. Major vid Hälsinge regemente 1798-10-22. RSO 1800-06-14. Överstelöjtnant i armén 1802-12-16. Platsmajor i Stockholm. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1808-08-03. Överste i armén s. å. 14/3. Adlad 1809-02-15 (introd. s. å. 29/4 under nr 2194). RSOmstk2kl 1809-06-03 (3/7). Överste för Västmanlands regemente 1810-01-16. Generalmajor 1813-01-26. KSO 1814-07-06. Friherre 1815-01-26 enl. 37 § R.F. (introd. 1816-11-27 under nr 355). Chef för 4. brigaden 1816-06-11. KSOmstk 1818-05-20. Generallöjtnant 1825-01-26. Avsked 1827-06-20. Död 1833-07-20 Styngsberg. Han bevistade alla under hans tjänstetid varande krig och blev 1808 vid Oravais blesserad. Gift 1803-09-00 med Catharina Charlotta Strömbeck, född 1786-02-12 i Gävle, död 1867-10-15 i Stockholm, dotter av brukspatronen Carl Johan Strömbeck och Charlotta Ahlstrin.

Barn:

  • Charlotta Lætitia född 1804-07-05, död ogift 1885-05-28 i Stockholm.
  • Bror Per, friherre vid faderns död 1833, född 1805. Major. Död 1885. Se Tab. 2.
  • Carolina Catharina, född 1808-02-12, död ogift 1855-05-31 i Stockholm.
  • Carl, född 1809-08-28 på Norra Jersjö i Söderbykarls socken Stockholms län, död s. å. 30/8 och begraven i Estuna kyrka i Uppland.
  • Matilda Elisabet, född 1812-05-08, död ogift 1897-01-15 i Stockholm.

TAB 2

Bror Per (son av Per Brändström, adlad och friherre Brändström, Tab. 1), friherre vid faderns död 1833, född 1805-09-17. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1823-10-03. Underlöjtnant därst. 1824-09-26. Kornett vid livgardet till häst s. å. 16/11. Löjtnant därst. 1828-04-21. Ordonnansofficer hos konungen 1831-12-02. Ryttmästare 1832-11-23. Avsked såsom ryttmästare i armén 1834-11-11. Major i armén 1843-02-06. Adjutant hos konungen 1843. Avsked 1881-01-19. Död 1885-11-02 i Nyköping och utgick med honom den friherrliga ätten. Gift 1832-11-23 i Stockholm med Charlotta Vilhelmina Hjelm, född 1809-12-20, död 1898-03-21 i Nyköping.

Barn:

  • Lætitia Charlotta Elisabet Lovisa, född 1833-08-20, död 1880-12-17 i Stockholm. Gift 1854-12-28 på Vik i Stigtomta socken Södermanlands län med majoren vid Väg- och vattenbyggnadskåren, RNO, RVO, RNS:tOO, Gustaf Magnus Nerman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1899-11-11 i Stockholm med Valborg Hedvall, född 1853-03-27 i Sala), född 1827-07-06 i Stockholm, död 1913-01-12 i Uppsala.
  • Anna Fransiska Carolina Vilhelmina (Fanny), född 1837-08-20 Styngsberg, död 1923-03-05 i Stockholm. Gift där 1869-08-29 med adjunkten vid Nya elementarskolan i Stockholm, filosofie kandidat Robert Vilhelm Lönnerberg, född 1835-03-13 i Gävle, död 1906-05-08 i Stockholm.


  • Bror Gabriel Ivar Germund, född 1839-06-29. Furir 1859-09-17. Student i Uppsala 1854-05-22. Kansliexamen 1856. Underkonduktör vid ingenjörkåren. Furir i Södermanlands regemente 1859-09-17. Underlöjtnant i nämnda regemente 1860-07-09. Död 1861-10-12 på Viks säteri och med honom utgick den adl. ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: