Hummerhielm nr 114

Från Adelsvapen-Wiki

F 114.jpg

Friherrliga ätten Hummerhielm nr 114

Adlad 1678-06-08, introd. 1680. Friherrlig 1705-07-08, introd. 1719.

TAB 1

Jon Bengtsson i Skäggesta i Törnevalla socken Östergötlands län. Var fänrik 1654, då han utkommenderas i polska kriget. Gift med Kristin i Skäggesta, död 1686-10-31, 102 år gammal.

Barn:

 • Per Jonsson Hummer. Var 1659 löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Deltog i danska kriget och drunknade under hemresan på Vättern 1660. Gift med Ingeborg Jönsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1662 med Joan Andersson), död 1675-05-16.

Barn:

 • Alexander Magnus Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, friherre till Fållnäs i Sorunda socken Stockholms län, herre till Morstaberg i Vårdinge socken Stockholms län samt Hakarp i likanämnd socken och Sävsjö i Ljunga socken (båda i Jönk.). Född 1643-05-16 i Östergötland. Ryttare vid skånska kavalleriregementet 1670. Pikenerare vid livgardet 1672. Furir därst. 1673. Löjtnant vid bergsregementet 1674-11-02. Ryttmästare vid Rehnskiölds kavalleriregemente 1677-02-14. Adlad 1678-06-08 (introd. 1680 näst efter Ramfelt). Generaladjutant vid trupperna emot Norge 1679-07-12. Kaptenlöjtnant vid adelsfanan 1687-06-11. Ryttmästare därst. Major 1692-01-05. Överstelöjtnant 1697-03-10. Överste för svenska och finska adelsfanan 1701-08-06. I rysk fångenskap 1702-02-14–1704. Generalmajor av kavalleriet 1704-02-24. Friherre 1705-07-08 (introd. 1719 under nr 114). Död 1723-03-24 i Stockholm, jordfäst i Klara kyrka och s. å. 11/4 nedsatt i egen murad grav i Vårdinge kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han var en tapper krigare och skicklig anförare, särdeles emot snapphanarne i Skåne, råkade i yngre år i slagsmål med riksstallmästaren, greve Anders Torstenssons stalldräng, Mattias Black Simonsson Garvollius, varav följde, att denne av den hårda medfarten kort därefter dog. Banemannen måste rymma ur riket, men fick sedermera pardon, eftersom gärningen skett i brådomsskillnad och läkare förklarat, att Garvollius kunnat räddas, om han ej genom fylleri förvärrat åkomman.' Gift 1:o med Anna Barbara von Siegroth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1670-02-10 med överstelöjtnanten Hans Henrik von Siegroth und Slavikau, natural. von Siegroth, född 1629, död 1676), född 1647, död barnlös 1687-04-13 och begraven i Vårdinge kyrka, dotter av översten David Fredrik von Siegroth (fader till assessorn och kammarherren Gustaf Adolf von Siegroth, adlad von Siegroth), och hans 2:a fru Anna Elisabet Crail. Gift 2:o5 1695-05-15 med Catharina Margareta Hägerflycht, född 1674-12-18, död 1736-04-22, dotter av överinspektören Nils Arvidsson 'Weinheim, adlad Hägerflycht, och Helena Duberg.

Barn:

 • 2. Nils, född 1696. Ryttmästare. Död 1766. Se Tab. 2
 • 2. Helena, född 1700-01-10, död 1778-12-04 på Hålbonäs i Sköldinge socken Södermanlands län. Gift 1:o med ryttmästaren, friherre Magnus Gabriel von Köhler, från vilken hon blev skild, född 1692?, död 1740. Gift 2:o 1727-03-23 på Morstaberg med friherre Erik Lovisin, född 1699, död 1739. Gift 3:o med generallöjtnanten, friherre Arvid Niklas von Höpken, född 1710, död 1778.
 • 2. Carl. Student i Uppsala1 1713-05-14.
 • 2. Alexander Magnus, till Arbottna i Muskö socken Stockholms län. Född 1705-10-05. Student i Uppsala1 1713-05-14. Förare vid livgardet. Fänriks avsked 1719-11-10. Hovjunkare 1726-12-18. Död barnlös 1752-01-01 på Arbottna och begraven i Stockholm. Gift 1744-09-06 med Catharina Elisabet Paqvalin, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1747-07-16 med kaptenlöjtnanten och amiralitetstygmästaren, RSO, Jakob Törnqvist, född 1720, död 1761. Gift 3:o 1762-08-16 med kommendörkaptenen Gustaf Bärfelt, född 1708, död 1766. Gift 4:o 1768-09-29 med kaptenlöjtnanten. [överstelöjtnanten] vid flottan, RSO, Fredrik Adolf de Berg, född 1718, död 1788)2, född 1729-03-21, död 1779-07-01 i Karlskrona, dotter av assessorn Hans Gustaf Paqvalin och Catharina Funck.
 • 2. Per, död 1715-05-16 i Uppsala.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1708-02-13, död 1788-07-29 i Linköping. Gift 1723-09-08 med överstelöjtnanten Hans Svede, adlad Svedenhielm, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1743.
 • 2. Sofia Ulrika, döpt 1709-05-15 i Stockholm, död 1718-02-01 på Fållnäs och begraven s. å. 19/2 i faderns grav i Vårdinge kyrka
 • 2. Per, född 1710. Överstelöjtnant. Död 1779. Se Tab. 13
 • 2. Anna Barbara, född 1714 (1716) 14/2, död 1777-12-19 i Söderköping. Gift 1:o 1733 med löjtnanten Samuel Adlerberg B, född 1706, död 1739. Gift 2:o 1740-07-00 med överstelöjtnanten, RSO, Carl Johan von Holthusen, född 1715-05-14, död 1791-07-20 på Dagöholm i Lerbo socken Södermanlands län.
 • 2. Arvid. Styrman. Död i Batavia i Ostindien under utrikes resor. Arv efter honom skiftades 1739-04-02.

TAB 2

Nils, (son av Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, tab 1), till Ljungbyholm i Ljungby socken Kalmar län. Född 1696-06-22. Volontär vid livgardet 1710-01-01. Förare därst. 1712-03-03. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente3 1715-07-15. Konfirm. fullm. 1716-08-11. Löjtnant därst. 1717-06-22. Regementskvartermästare 1718-12-00. Ryttmästares avsked 1719-09-30. Ryttmästares exspektans vid Östgöta kavalleriregemente 1723. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1746-12-18. RSO 1748-11-07. Regementskvartermästare s. d.3. Avsked3 1749-04-21. Död 1766-05-24 på Ljungbyholm. Gift 1735-02-11 Mantorp med Maria (Christina) Gripenwaldt, född 1718-09-25 Svabesholm s län, död 1795-04-26 Maltebo, dotter av överstelöjtnanten Erik Gripenwaldt, och hans 2:a fru (friherrinnan) Ingrid Margareta Adlersten.

Barn:

 • Erik Magnus, född 1736-01-30 på Stora Greby i Askeby socken Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1746. Förare vid Cronhiortska regementet 1749-05-26. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1753-08-21. Kornett därst. 1758-08-10. Löjtnant 1766-03-12. Ryttmästare 1773-05-10. RSO 1779-01-24. Genom byte transp. till k. m:ts lätta dragonkår4 s. å. 22/7. Avsked4 1780-06-07. Död barnlös 1792-03-10 Bankesta. Gift 1766-09-25 med sin kusin Anna Helena Sofia Svedenhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bankonotarien, sedan soldaten Mårten Peter Båld), född 1732-03-29 på Morstaberg i Vårdinge socken Stockholms län, död 1795-12-24 på Bankesta genom ett fall utför en trappa, dotter av överstelöjtnanten Hans Svede, adlad Svedenhielm, och hans 2:a fru friherrinnan Hedvig Hummerhielm.
 • Nils Göran, född 1738-12-27 på Fållnäs i Sorunda socken Stockholms län, död 1740-11-12 i Askeby socken.
 • Johan Per, född 1740. Major. Död 1811. Se Tab. 3
 • Elisabet Catharina Margareta, född 1743-08-03 i Askeby socken, död 1782-09-04 Dansbo. Gift 1:o 1769-03-07 på Ljungbyholm med kaptenen Carl Otto Fitinghoff, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1773. Gift 2:o 1776-11-05 på Dansbo med översten, friherre Johan Magnus Lillies värd, nr 247, i hans 1:a gifte, född 1739, död 1794.
 • Inga Margareta, född 1746-09-18 på Gräntsö i Loftahammars socken Kalmar län, död 1748-02-29.

TAB 3

Johan Per, (son av Nils, tab 2), född 1740-12-05 på Stora Greby i Askeby socken Östergötlands län. Volontär vid Kalmar regemente 1758-02-27. Sergeant därst. 1759-06-12. Fänrik därst. 1760-12-11. Stabslöjtnant 1775-02-16. Kapten och regementskvartermästare 1778-01-14. Sekundmajor 1784-12-20. Avsked4 1793-03-14. Död 1811-04-05 Stubbetorp, varest han efter avskedstagandet bodde. Bevistade kriget i Pommern 1757–1762. Gift 1770-10-11 Totebo med Anna Christina Papke, född 1754, död 1812-02-18 på Stubbetorp, dotter av överhovpredikanten, prosten och kyrkoherden, doktor Carl Papke och hans 1:a fru Lucia Molitor.

Barn:

 • Maria Carolina, född 1771-11-14 på Ljungbyholm, död ogift 1835-05-21 i Kalmar.
 • Alexander Magnus, född 1773-06-24, död 1774-01-15 på Ljungbyholm.
 • Nils Göran, född 1774-10-26, död 1776-06-09.
 • Christina Sofia Elisabet, född 1777-03-13, död 1851-05-10 i Kalmar. Gift där 1813-10-09 med lanträntmästaren i Kalmar län och på Öland Lars Johan Wilskman, född 1762-02-11 i Önnestads prästgård Kristianstads län, död 1824-06-05 i Kalmar.
 • Alexander, född 1778-04-20. Volontär vid Kalmar regemente4 1780-07-13. Död 1785-04-10.
 • Erik Johan, född 1784. Kapten. Död 1855. Se Tab. 4

TAB 4

Erik Johan, (son av Johan Per, tab 3), född 1784-04-15 Skårebo. Volontär vid Kalmar regemente 1791-03-20 sergeant därst. 1798-06-21. Fänrik 1802-09-27. Stabsfänrik därst.4 1805-05-12. Regementsadjutant 18084 löjtnant 1810-04-03. Kapten 1812-09-22. RSO 1823-07-04. Avsked 1831-10-15. Postmästare i Mariefred 1831-10-22. Postinspektör i Härnösand 1838-08-17 död 1855-02-09 i Stockholm. Gift 1816-12-10 Tingsbyberg med Constance Matilda Jacquette Magnét, född 1796-02-10 Åkerö, död 1871-01-15 i Kalmar, dotter av förste lantmätaren Jacques Magnét och hans 1:a hustru Margareta Norström.

Barn:

 • Bror Uno Per Jakob Alexander, född 1818. Kyrkoherde. Död 1888. Se Tab. 5.
 • Angelique Constance Beata Sofia Carolina, född 1819-12-17. Stiftsjungfru 1822-05-02. Död 1852-03-14. Gift 1847-08-17 i Härnösand med kontraktsprosten och kyrkoherden Tuna pastorat av Härnösands stift, LNO, Johan Thelberg i hans 1:a gifte (gift 2:0 1853 med sin svägerska, friherrinnan Syster Ulrika Augusta Emilia Hummerhielm, född 1826, död 1904), född 1816-05-11 i Indals socken Västernorrlands län, död 1888-05-18 i Tuna prästgård Västernorrlands län.
 • Anna Vilhelmina Fredrika Teresia Josefina Nina, född 1823-01-03 Skubbetorp. Stiftsjungfru. Död 1911-07-22 i Kalmar. Gift där 1859-05-24 med sjökaptenen Carl Johan Sjögren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1848 i Kalmar med Matilda Sandström), född 1819-02-05, död 1889.
 • Inga Amalia, född 1825-06-18 på Skubbetorp. Stiftsjungfru. Var någon tid bosatt i Nordamerika. Död 1909. Gift 1865-04-11 i Kalmar med fyrmästaren vid Grimskärs fyr Per Alfred Ohlsson, död 1880.
 • Syster Ulrika Augusta Emilia, född 1826-10-12 på Skubbetorp. Stiftsjungfru död 1904-12-08 i Östersund. Gift 1853-12-13 i Stockholm med sin svåger, kontraktsprosten och kyrkoherden i Tuna församl. av Härnösands stift, LNO, Johan Thelberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1847 med den 2:a fruns syster, stiftsjungfrun, friherrinnan Angelique Constance Beata Sofia Carolina Hummerhielm, född 1819, död 1852), född 1816, död 1888.
 • Knut Erik Magnét, född 1829-05-30. Reste till sjöss och avhördes icke vidare.

TAB 5

Bror'' Uno Per Jakob Alexander (son av Erik Johan, tab 4), född 1818-02-03 på Skubbetorp. Student i Lund 1840 och i Uppsala 1842. Prästvigd 1843-12-24. Komminister i Köpings församl. av Kalmar stift 1857. Pastoralexamen 1859. Komminister i Glömminge och Algutsrums försars pastorat av nämnda stift 1867. Kyrkoherde i Förlösa pastorat av samma stift 1868. Död 1888-06-05 i Stockholm. Gift 1847-12-28 i Väntlinge prästgård Kalmar län med Laura Anna Dorotea Isberg, född 1827-12-11 i Repplinge prästgård Kalmar län, död 1909-05-09 i Stockholm Oscars förs, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Isak Isberg och Dorotea Elisabet Lindvall.

Barn:

 • Bror Uno Constantin Johan Hilmar Laurentius Stanislaus Alexander, född 1848. Kyrkoherde. Se Tab. 6
 • Syster Una Laura Constance Alma Maria Ingeborg Alexandra, född 1850-03-06 i Repplinge socken. Död 1930-02-23 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs) begraven där. Gift 1883-08-15 på Radaholms bruk i Stengårdshults socken Jönköpings län med bruksägaren Alexander Lundberg, född 1836-12-13 i Jönköping, död 1919-01-27 i Stockholm.
 • Bror Knut Louis Josef Eugen Sten Martin Arvid, född 1851. Kapten död 1905. Se Tab. 8
 • Syster Vilhelmina Sigrid Cecilia Celestine Eufrosyne Helfrida Torborg, född 1855-05-07 i Repplinge socken. Död 1930-02-18 i Sundbybergs förs.
 • Bror Axel Erik Leopold Isak Ragnar Malte Casimir, född 1857. Lantbrukare. Död 1917. Se Tab. 9.
 • Syster Olga Ida Alice Gerda Estrid Hanna Helfrid, född 1858-10-19 på Källingemöre i Köpings socken, död s. å. 5/12.
 • Bror Ansgarius Erik Sigvard Magnus Valdemar Polykarpus Augustinus, född 1864. Lantbrukare. Död 1892. Se Tab. 12.

TAB 6

Bror Uno Constantin Johan Hilmar Laurentius Stanislaus Alexander (son av Bror Uno Per Jakob Alexander, tab 5), född 1848-10-20 i Högsrums socken på Öland. Mogenhetsexamen 1871-06-02. Student i Uppsala s. å. Prästvigd därst. 1873-06-08. Komminister i Hulterstad och Stenåsa församl. av Kalmar stift s. å. 10/11. Pastoralexamen 1878-07-13. Erhöll kallelse till kyrkoherdebefattningen i Repplinge och Högsrums församl:s regala pastorat i nämnda stift 1879-12-14. Kyrkoherde i Segerstads pastorat av ovann. stift 1882-03-06. Kyrkoherde i Resmo och Mörbylånga pastorat i samma stift 1888-12-08. Kontraktsprost över Ölands södra kontrakt 1894-04-11. Kyrkoherde i Köpings och Ekby försars pastorat 1895-02-24. LVO 1911-06-06. Emeritus 1924. Död 1930-06-27 i Kalmar (db 142), begr. i Köpings socken., Kalm. Gift 1873-11-25 Mossebo med Christina Augusta Petersson, född 1851-01-21 på Mossebo Måssbo ]], död 1933-09-27 i Kalmar (db 179). Begraven i Köpings socken, Kalm. Dotter av egendomsägaren John Petersson och Vendla Maria Jonsdotter.

Barn:

 • Dagmar Angelika Maria, född 1874-09-12 i Stenåsa socken. Gift 1901-08-14 i Köpings kyrka på Öland med hamnkaptenen i Kalmar sjökaptenen Svante Anders Gustaf Edensvärd, född 1865-05-19.
 • John Gustaf Alexander Gösta, född 1877. Sekreterare. Se Tab. 7.
 • Signe Hillevi Augusta, född 1878-06-17 i Stenåsa socken, död ogift 1907-05-11 i Borgholm.
 • Sigrid Anna Elisabet, född 1888-10-23 i Segerstads socken. Gift 1915-08-18 i Köpings förs med kanslirådet i ecklesiastikdepartementet, filosofie doktorn Börje'' Anders Olof Knös, född 1883-03-05 i Uppsala.

TAB 7

John Gustaf Alexander Gösta, (son av Bror Uno Constantin Johan Hilmar Laurentius Stanislaus Alexander, tab 6), född 1877-05-05 i Stenåsa socken Kalmar län. Mogenhetsexamen i Lund 1900-12-07. Student vid Lunds universitet 1901-01-23 jur. filosofie examen s. å. 23/4. Examen till rättegångsverken 1905-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1908-09-05. Tjänstg, i Gällivare domsaga och nämnda hovrätt 1906-01-00–1908-08-00. Notarie hos folkskoleöverstyrelsen 1913-12-31. T. f. sekreterare därst. 1915-12-31. Sekreterare i skolöverstyrelsen 1916-12-31. RVO 1927-06-06. Gift 1913-09-07 Gångsätra ]] med Regina Gina Fjæstad från vilken han blev skild genom Södra Roslags domsagas häradsrätts utslag 1938-09-29, född 1891-09-07 på Gånsätra i Lidingö förs, Sth., dotter av direktören i Bergvik, godsägaren John Fjæstad och Alma Petterson. Gift 2:0 1938-10-22 i Stockholm med Margareta Elisabet Bergholm, född 1905-10-08. Dotter av kontrollanten Anders Bergholm och Lönnberg.

Barn:

 • 1. Nils Alexander, född 1914-11-25 i Saltsjöbadens förs, Sth, liksom syskonen.
 • 1. John Alexander, född 1917-05-09.
 • 1. Eva Vera Regina, född 1920-03-15 i Saltsjöbadens
 • 1. Karin Anna Maria (Ann-Mari), född 1929-06-22 i Saltsjöbaden
 • 2. Lars Alexander, född 1939-06-23 i Stockholm

TAB 8

Bror Knut Louis Josef Eugen Sten Martin Arvid (son av Bror Uno Per Jakob Alexander, tab 5), född 1851-10-31 i Repplinge socken. Volontär vid Kalmar regemente 1874-08-25. Mogenhetsexamen 1877-06-05. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1879-01-31. Löjtnant 1891-08-06. Kapten i armén 1899-04-07. Kapten i Kalmar regemente 1900-11-13. RSO s. å. 1/12. Död 1905-03-12 i Lund. Ägde Bramstorp i Tegnaby socken och Fagraskruv i Hemmesjö socken (båda i Kronobergs län). Gift 1883-08-14 i Askersund med Hedvig Maria Lundh, född 1855-11-15 i nämnda stad. Död 1928-10-21 i Johannes förs Malm., (Lunds db 239). Begraven i Lund. Dotter av löjtnanten Johan Henrik Lundh och Hedvig Sofia Ljungberg.

Barn:

 • Hedvig Tyra Maria, född 1884-07-01 på Bramstorp, liksom syskonen, död där 1885-11-06.
 • Torsten Knutsson, född 1885-11-26. Mogenhetsexamen i Växjö 1903-05-25. Student i Lund s. å. 15/9. Jur. filosofie examen därst. 1904-01-30. Jur. utr. kandidat 1908-12-14 extra ordinarie notarie i skånska hovrätten 1909-02-05. T. f. fiskal därst. 1912-01-29. Extra ordinarie assessor i nämnda hovrätt 1913-03-07. Assessor därst. 1915-09-23. Sekreterare i lagutskottet vid 1916 års riksdag. T. f. revisionssekreterare 1916-10-01. Fiskal vid nämnda hovrätt 1919-03-24. Hovrättsråd 1920-03-05. Revisionssekreterare 1921-06-17. Häradshövding i Härjedalens domsaga 1923-05-04. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Svenska handelsbankens kontor i Sveg 1926. Död 1928-08-21 i Svegs förs, Jämtl..
 • Sigrid Alexandra, född 1887-11-21. Gift 1917-12-03 i Lunds domkyrka med direktören Carl Johan Achates Berglund, född 1870-10-04.
 • Christer Knutsson, född 1890-03-09. Studentexamen 1909-06-01. Anställd i Skånes ensk. bank s. å. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolag i Malmö 1910.

TAB 9

Bror Axel Erik Leopold Isak Ragnar Malte Casimir, (son av Bror Uno Per Jakob Alexander, tab 5), född 1857-04-10 i Repplinge socken. Bevakningsbefälhavare vid åkerbrukskolonien Hall vid Södertälje 1881–1889. Arrenderade Degela i Lommaryds socken Jönköpings län 1889–1894 samt ägde sedan nämnda egendom till sin död. Död där 1917-09-19. Gift 1885-06-08 Österängen med Maria Hildegard Håkansson, född 1861-03-31 på sistnämnda egendom ]], död 1912-10-12 på Degela, dotter av Egton Cyrus Håkansson och Carolina Matilda Barkman.

Barn:

 • Svea Maria, född 1886-08-14 på Hall. Gift 1909-06-22 i Visingsö kyrka med kaptenen vid Jönköpings regemente Nils Rikard Bergstrand, född 1884-07-14 i Jönköping.
 • Kerstin Elisabet, född 1888-01-21 på Hall, död ogift 1905-12-24 på Degela.
 • Ebba Laura Carolina, född 1889-06-24 på Degela. Gift 1916-06-06 med redaktionssekreteraren i Sydsvenska Dagbladet Hildemar Peter Sörensen, född 1887-03-11 i Jönköping.
 • Ragnar Hilding Axelsson, född 1893-07-07 på Degela. Studentexam, i Jönköping 1913-06-10. Student vid Stockholms högskola s. å. och i Uppsala 1914. Genomgick studentkursen vid folkskoleseminariet i Växjö 1920–1921. Folkskollärarexamen i Växjö 1921-05-31. Student i Lund 1922-04-05. Filosofie kandidat 1925-05-29. Provtjänstg. Vid universitetsbiblioteket i Lund s. å. Lärare vid fortsättningsskola i Växjö 1926-01-15–10/3. Tjänstg, vid universitetsbiblioteket i Lund sedan 1926-04-00. E. biträde vid Lunds univ. bibliotek 1926-04-00, amanuens därst. 1936-06-19, juridiska fakultetens bibliotekarie 1938-07-01. Död 1941-03-28 i Lund. (Lammaryds förs, Jönk., db nr 8).
 • Sten Gösta Alexander Axelsson, född 1895. Godsägare. Se Tab. 11.

TAB 10

Ove Håkan Sture Axelsson, (son av Bror Axel Erik Leopold Isak Ragnar Malte Casimir, tab 9), född 1891-10-10 Degela. Äg. Sjöbergs säteri i Björsäters socken, Skaraborgs län sedan 1922. Sveriges lantbruksföreningars centralförbunds förtjänstmedalj i silver 1940. Gift 1:o 1922-06-14 i Alingsås landsförsaml:s kyrka, Älvsb. med Eleonore Elise Beatrice Dickson, född 1904-03-11 på Vikaryd, död 1942-03-08 på Sjöbergs säteri i Björsäters förs, Skarab. Dotter av godsägaren Axel Edvin Dickson och Ellen Nancy Maria Bratt.

Barn:

 • 1. Caroline Maria, född 1923-08-10 på Sjöbergs säteri i Björsäters förs, Skarab. liksom brodern.
 • Nils Axel Alexander, född 1924-09-29 på Sjöbergs säteri i Björsäters förs, Skarab.
 • Beatrice Kerstin Nancy, född 1932-01-21 på Sjöbergs säteri i Björsäters förs
 • Magnus Ove Alexander, född 1936-05-18 på Sjöbergs säteri i Björksäters förs,

TAB 11

Sten Gösta Alexander Axelsson, (son av Bror Axel Erik Leopold Isak Ragnar Malte Casimir, tab 9), född 1895-03-17 Degela Mogenhetsexamen 1915. Studentexamen i Linköping 1915-12-11. Officersaspirant vid Upplands artilleriregemente 1916. Elev vid krigsskolan 1917. Styckjunkare vid nämnda regemente 1918-09-01. Utexaminerad s. å. 19/12. Fänrik i nämnda regementets reserv 1919-05-23. Underlöjtnant därst. 1921-06-10. Avsked 1923-09-01. Äg. Casimirsborg i Gamleby socken, Kalmar län sedan 1922, samt Stäckö i Grebo, Ög. Gift 1922-06-10 i Djursholm med Marga'' Isabella Zachariassen, född 1899-08-08 i Nystad, Finland. Dotter av konsuln Alexander Gabriel Zachariassen och Maria Auguste Hunde Wadt .

Barn:

 • Ulf Casimir Alexander Stensson, född 1923-02-18 i Jönköping. Speditör.
 • Ulla Margareta Stensdotter, född 1924-11-27 Casimirsborg.
 • Sten Sture Alexander Stensson, född 1929-04-05 på Casimirsborg
 • Hildegard Christina Margareta Stensdotter, född 1941-03-29 Casimirsborg

TAB 12

Bror Ansgarius Erik Sigvard Magnus Valdemar Polykarpus Augustinus, (son av Bror Uno Per Jakob Alexander, tab 5), född 1864-04-14. Var först anställd i amerikanska handelsflottan och blev sedan lantbrukare. Död 1892-03-13 under ångbåtsresa från Hamburg till New York. Ägde Bråthult i Vireda socken Kronobergs län. Gift 1888 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm med Annette Magnusson, född 1855-10-30 i Kråksmåla socken Kalmar län, Fagerhults förs, Kalm. Dotter av lantbrukaren Carl Johan Karlsson och Margareta Olsdotter samt fosterdotter till litografen Jakob Erik Magnusson och hans hustru född Simmerman. Friherrinnan Hummerhielm, född Magnusson, har ägt Bråthult.

Barn:

 • Syster Anny Erika Alma Amanda Viktoria Albertina Alexandra, född 1890-01-15 på Bråthult, död ogift 1916-02-03 i Stockholm.

TAB 13

Per, (son av Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, tab 1), till Hovgren i Jonsbergs socken Östergötlands län. Född 1710-09-03 i Stockholm. Student i Uppsala1 1727-10-19. Volontär vid artilleriet 1723. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1731-03-12. Konstapel därst. s. å. 28/10. Furir 1732-05-20. Sergeant s. å. 28/10. Kornett vid konung Stanislai av Polen dragoner 1732. Löjtnant därst. 1733. Avsked från artilleriet 1740. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 1/6. Kornett därst. 1745-12-18. Ryttmästare i hessisk tjänst 1747-05-18. Löjtnant vid förutn. kavalleriregemente 1749-04-12. Regementskvartermästare därst. 1752-04-12. Ryttmästares karaktär4 s. å. 11/6. RSO 1755-01-13. Överstelöjtnants avsked 1759-05-02. Död 1779-04-29 på Hovgren. Han blev 1734 vid stormningen av Danzig blesserad i vänstra knäet och skjuten i högra låret samt fången hos ryssarna. Gift 1751-11-12 på Jonsberg i likanämnd socken Östergötlands län med Anna Maria Rudebeck, född där 1723-08-22, död 1769-04-25 (19/4) på Hovgren, dotter av ryttmästaren Paul Rudebeck, och friherrinnan Beata Sofia Mörner at Morlanda, nr 62.

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1758-05-08, död ogift 1788-05-15 Mariehov
 • Helena Charlotta, född 1760-03-17, död 1817-01-12 i Norrköping. Gift 1779-06-19 i Jonsberg med kornetten Carl Adolf Wästfelt, född 1746, död 1814.

Källor

1Um. 2Öä II. s. 12. 3Lk 4KrAB. 5At (L).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.